22 Mart 2024 Cuma

SA10650/SD3052: Dûrira | Post-Analitik Bakışlar 7: Türkiye’nin Küresel Öncelikleri-4; Seçmenlerin Yeterlilikleri

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"‘Vatandaş’ olma hakkının doğuştan kazanılmış bir hak olduğu, ancak bu haktan kaynaklanan oy verme gibi diğer hakların kullanılabilmesi için de bireylerin tabi olacağı sınırları belli yasal-anayasal düzenlemeler yapılmalıdır."

Demokrasi sistemlerinin ve uygulamalarının en temel bileşeni seçmenlerdir, seçmenlerin tercihleri yönetici kitleyi belirler, dolayısıyla mevcut tanımlı demokrasinin gerilemesinin sorumlu bileşenlerinden biri de seçmenlerdir ve seçmenlerin yeterlilikleridir.

Seçmen yeterliliklerinin tartışılması, inançların ve değerlerin yozlaşması, inançların ve değerlerin ürettiği temel normların kısıtlayıcı unsurlar olarak tanımlanmaları dolayısıyla ‘özgürlük’ adına hayat alanlarından çekilmesi -ya da egemen din düşmanı elitler tarafından kasıtlı olarak yıpratılmaları- sonucunda ortaya çıkan insan ve toplum kalitesinin gerilemesine bağlı olarak, artık kaçınılması güç bir zorunluluk haline gelmiş durumdadır.

Seçmen yeterlilikleri tartışılmalıdır, çünkü Avrupa, İngiltere ve ABD tarafından temsil edilen Batı medeniyeti demokrasinin temel bileşeni olan seçmenlerinin bireysel olarak gerilemesini sağlayan modern, laik ve ateist ilerleme çizgisine bağlı kalarak seçmen yapısını değiştirmiştir.

Bugün, bütün Batılı toplumlarda uyuşturucu maddelerin yasallaşması, artan psikolojik hastalıkların tedavi edilmesi amacıyla reçete ile verilen uyuşturucu ilaçların yaygınlaşmasıyla birlikte illegal uyuşturucu tüketiminin artması ve aile kurgusunun yok edilmesi dolayısıyla ruh ve akıl sağlığı yerinde olmayan insan topluluklarının bireysel hayatlarını idame ettirmelerinde yetersiz kaldıkları gibi toplumsal normların belirlenmesinde de yetersiz kaldıkları ve kalmaya devam edecekleri tartışılmaz bir şekilde ortadadır.

Seçimlere katılım oranlarının düşüklüğü ve seçilen yöneticilerin kalitelerinin yetersizliği, seçmen kitlelerinin akıl ve ruh sağlığı kalitesinin gerilemesine bağlı ve onunla doğru orantılı olarak kaotik bir ortam üretildiğini kanıtlamaktadır.

Türkiye'de de seçmenlerin yeterliliği, seçimlere katılım sağlayan seçmen kitlesinin yaklaşık yarısının terör, darbe ve kaos destekçisi partilere oy vermesi dolayısıyla sorgulanmak zorundadır. Normal akıl ve ruh sağlığına sahip herhangi bir insanın teröre, askerî darbelere, ülkenin bölünmesine ve kaosa destek vermesi mümkün değildir. Bu hangi tanımlı olursa olsun demokrasi için varoluşsal bir tehdittir; terörün, askerî darbelerin ve ülkenin resmî olarak bölünmesinin demokratik bir ortam oluşturmayacağı ve böyle bir ortamda da seçmen tercihlerinin saygın ve meşru kabul edilemeyeceği gerçeğini somut olarak ortaya koymaktadır.

Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde herhangi bir vatandaşın doğuştan hak sahibi olduğu oy kullanma hakkının ayrıntılı bir şekilde tartışılarak sınırlanması gerektiği, demokrasinin tanımı gereği zorunludur. Terör, askerî darbe destekçisi ve devletin topraklarının bütünlüğünü bozmaya yönelik seçmen tercihleri bir suç olarak tanımlanmalı ve bu yönde tercih beyan eden herkesin oy kullanma hakkı kısıtlanmalıdır.

Yine aynı şekilde insanı insan yapan her türlü değere ve inanca karşı düşmanlık besleyenlerin, bu düşmanlıklarını her türlü yol ve yöntemle yayanların da oy hakları kısıtlanmalıdır. ‘Vatandaş’ olma hakkının doğuştan kazanılmış bir hak olduğu, ancak bu haktan kaynaklanan oy verme gibi diğer hakların kullanılabilmesi için de bireylerin tabi olacağı sınırları belli yasal-anayasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Türkiye’nin ve demokrasi geleneğine sahip ülkelerin özellikle demokrasinin yaşayabilmesi için seçmen yeterliliğinin hukukî altyapısını yeniden tesis etmesi ertelenemez bir öneme sahiptir; Türkiye küresel önceliklerine bu türden reformları dahil etmelidir.


<<<Önceki                           Sonraki>>>


Seçkin Deniz, 22.03.2024, Sonsuz Ark, Dûrira | Post-Analitik Bakışlar


Dûrira | Post-Analitik Bakışlar

Seçkin Deniz Yayınları
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

Seçkin Deniz Twitter Akışı