26 Eylül 2014 Cuma

Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

DUYURU

Sonsuz Ark

Sonsuz Ark yayınları özgün ve emek ürünü olan yayınlardır ve ve bu yayınlar Hakikat adına bir düşünce mekaniği oluşturmak gibi 'değerli bir amaca' matuf olduklarından, herhangi bir ideolojik ya da bireysel çıkar amacıyla kısmen ya da tamamen alıntılanarak kullanılamazlar... Kısmen yapılacak alıntılar link verilerek yayınlanabilir; ancak bu tür yayın perspektiflerinde Sonsuz Ark yayınlarının bulundukları ortamla perspektif örtüşmesi gerekmektedir. 

Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark'ın amacına ve manifestosuna uymayan sitelerde veya bloglarda kısmen veya tamamen yayınlanamazlar. 

Bugüne dek Sonsuz Ark'tan herhangi bir izin ya da onay alınmadan yapılan alıntıların yayınlandığı sitelerin veya blogların Sonsuz Ark'la herhangi bir ilişkisi, diyaloğu bulunmamaktadır. Sonsuz Ark, yazarlarının alın terine saygı duyulmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Önemine binaen yasal prosedürler ve Sonsuz Ark ilkeleri gereği, bu duyurunun dikkate alınması ve Sonsuz Ark yayınlarını alıntılayanların buna göre davranmaları âciliyet gerektirmektedir.

İlanen duyurulur.


Seçkin Deniz, 26.09.2014, Sonsuz Ark
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı