31 Ağustos 2022 Çarşamba

SA9813/MT85: Araştırma: Bazı Esrar Ürünleri Ortak Atıştırmalık Yiyeceklere Benziyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Araştırmacılar, taklit edilen yenilebilir ürünler hakkında daha derin bir anlayış elde etmek için yüzlerce kenevir ürünü fotoğrafı topladı ve marka, ad, görüntü ve THC içeriği dahil olmak üzere ambalajlarını analiz etti. 267 yenilebilir ürün için fotoğraflara odaklandılar ve %8'inin (22 fotoğraf) 13 farklı atıştırmalık ürüne yakından benzediğini buldular."


Popular Snack or Marijuana Edible? Study Finds Some Cannabis Products Look Like Common Snack Foods

Yüksek THC içeriği de dahil olmak üzere, taklitçi yiyecekler çocuklar tarafından yanlışlıkla yutulma riskini arttırıyor.

NYU Küresel Halk Sağlığı Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen ve bugün (19 Nisan 2022) Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı dergisinde yayınlanacak olan yeni bir araştırma, yenilebilir bazı kenevirlerin, popüler atıştırmalık yiyeceklere oldukça benzediğini ve bunların kolayca karıştırılabildiğini tespit etti.

SA9812/SD2511: "mükemmel dışlanmışlıklar olmadan, asla!" /04.12.2002/ 127. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...toplumların kültür hakimiyetleri, başka toplumların mevcut 'kültürel varlıklarını' pasifize eder...
...yerküreye hükmeden batı kültürü, kendine özgü kavramları ve değerleri yıllara bağlı bir süreçte 'minik etkileşimler'le kalıcı hâle getirir...
...ve artık edilgen kültürlerdeki manevi değerler bile körelir; halk diline yerleşen egemen kültür izleri sıradanlaşır...
...bugün bu ülkede 'paskalya', 'noel' ve benzeri batı orijinli değerler kulak aşinalığını aşmış durumdadır...
...sizin 'kurban bayramı', 'ramazan bayramı', 'kandil geceleri' gibi aynı değerdeki varlıklarınız, bilinçlerinizde önemsizleşen kıvama gelir...

30 Ağustos 2022 Salı

SA9811/SD2510: Enflasyonla Başa Çıkmak, Gerçekten..

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  Uluslararası Kurumlar Vergilendirmesi Reformu için Bağımsız Komisyon ve Birleşmiş Milletler genel sekreterinin Etkili Çok Taraflılık Üst Düzey Danışma Kurulu üyesi, International Development Economics Associates'in yönetici sekreteri ve Massachusetts Amherst Üniversitesi ekonomi profesörü Jayati Ghosh'a aittir ve çok çeşitli nedenlerle yükselen enflasyonun düşürülmesinde geleneksel olarak önerilen ve başvurulan sıkı para politikasının, yani faiz yükseltmenin bir çözüm olmadığına odaklanmaktadır. Analist, "Enflasyonun nedenleri bağlama ve döneme göre değişir. Daha sıkı para politikası, durgunluk ve işsizlik yaratma riski taşıyan, işçilere fiyat artışlarından daha fazla zarar veren kör bir araçtır. Ve bu insani ıstırabın yanı sıra, enflasyonun itici güçleri başka bir yerdeyse, hatalı olduğu iddia edilen aşırı talebi azaltmak sorunu bile çözmeyecektir." tespitiyle Türkiye'de de sıkça tartışılan noktalara temas etmekte ve artan şirket kârları ve spekülasyonlarla ilgili düzenlemeler olmadan çözüm bulmanın zor olduğunu ortaya koymaktadır: "Son zamanlarda farklı ülkelerde farklı oranlarda enflasyona dönüşen küresel fiyat artışları bu tür faktörler tarafından yönlendiriliyorsa, politika tepkisi toplam para politikasının kör aracından çok farklı olmalıdır. Bunun yerine, tekel gücünü ve finansal spekülasyonları frenlemek için düzenleyici eylemlere odaklanmalıdır."
Seçkin Deniz, 30.08.2022, Sonsuz Ark 


Dealing with inflation, really

"Jayati Ghosh, ekonomi mesleğinin kaba enflasyon analizlerinin ve onu durdurmak için kaba politikaların ötesinde düşünememesinden yakınıyor."

Enflasyonist dalga, hükümetler hakkında ve daha açık bir ifadeyle ekonomistler hakkında her türlü şeyi ortaya çıkardı. Enflasyonun çok gevşek para politikasından kaynaklandığı -dolayısıyla merkez bankalarının para arzını kısıtlaması ve faiz oranlarını yükseltmesi gerektiği- fikrine bağlı kalan ekonomistlerin ve dolayısıyla politika yapıcıların sayısı çok fazla. JK Galbraith'in 'geleneksel bilgelik' dediği şey haline geldi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi

SA9810/SD2509: Uber Dosyaları; AB Kurumları'na Bir Uyandırma Çağrısı

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Avrupa ombudsmanı Emily O'Reilly'a aittir ve çok uluslu şirket Uber'in Ulusal mevzuatları ve Avrupa Birliği mevzuatını ve düzenlemelerini iş modeline uyacak şekilde değiştirmeye çalışmak için kullandığı taktiklerin, yani yolsuzlukların, rüşvetin AB kurumları tarafından incelenmesine ve tedbir alınmasına odaklanmaktadır. Ombudsman analistin uyarısı Avrupa'daki çürümüşlüğe işaret etmektedir: "AB genelinde kamu idarelerinin mevcut ve eski üyeleri için etik davranışı neyin oluşturduğuna dair ortak bir anlayış, lobiciliğin gereksiz etkisini azaltmak için önemli bir adım olacaktır. Etik kuralların korunması, şeffaflık uygulamalarının modern iletişim yöntemleriyle uyumlu hale getirilmesi, halkın AB karar alma sürecini izlemesini kolaylaştırma; bunların tümü AB'nin ve ulusal yönetimlerin demokratik meşruiyetini arttırabilir. Etik ve hesap verebilir kamu yönetimleri, sağlıklı demokrasilerin temel taşıdır."
Seçkin Deniz, 29.08.2022, Sonsuz Ark 

The Uber Files—a wake-up call for the EU institutions

"AB'nin karşı karşıya olduğu büyük zorluklar, ancak vatandaşlar, AB'nin kamu yararına hareket ettiğinden emin oldukları takdirde aşılabilir."

Bu ayın başlarında, Avrupa'daki Amerikan kurumsal lobiciliğinin karanlık tarafının gölgelerden çıkıp gazetelerimizin ön sayfalarına yansıdığını gördük. Çok uluslu şirket Uber'in ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatını ve düzenlemelerini iş modeline uyacak şekilde değiştirmeye çalışmak için kullandığı taktikler dikkat çekici ayrıntılarla sergilendi.

28 Ağustos 2022 Pazar

SA9809/SD2508: Sıkıntı (Roman); 3. Bölüm-Cennet 44

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Herkese açık yönlerimiz vardı bildiğimiz; gizlerimiz vardı başkalarının bilmediği; kör noktalarımız vardı bizim göremediğimiz ama başkalarının gördüğü; bütün bu sorunları bizim ve başkalarının bilmediği karanlık noktalarımız doğuruyordu; çünkü zayıflığımız müdahale edemediğimiz karanlık noktalarımıza işlenmişti."


‘Cennetteydim!’ dedi aynı ciddiyetsizlikle. ‘Senin gecen nasıl geçti, cennette miydin, yoksa her zamanki gibi geceyi kendine cehennem mi ettin?’

Şaşırmamıştım, Cevval buydu. ‘İD’yi sen mi çağırdın?’ diye sordum yine asık suratla. 

27 Ağustos 2022 Cumartesi

SA9808/MT84: Liberalleri ve Solu Düşmanlaştıran Marksist: Adolph Reed

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The New Yorker'da Amerikan siyaseti ve toplumu ile ilgili analizler yapan Benjamin Wallace-Wells'e aittir ve Pennsylvania Üniversitesi'nden emekli olan sol tandanslı, Demokrat-siyah siyaset bilimci Adolph Reed'in Sol'a ve Liberaller'e yönelik eleştirilerine odaklanmaktadır. Amerikalıların ne kadar çok bölünmüş olduğunu gösteren ve anlamlı çıkarımlar yapılabilme imkanı sağlayan bu tür metinlerin ABD'nin çöktüğüne dair iddiaları temellendirdiğini düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 27.08.2022, Sonsuz Ark


The Marxist Who Antagonizes Liberals and the Left
"Ünlü Siyah bilgin Adolph Reed, ırkçılık karşıtı politikalara karşı çıkıyor ve onu kapitalizmin bir kılıfı olarak nitelendiriyor."

Irk siyaseti dünyasında, Adolph Reed en büyük modern ihbarcıdır. Kırk yıl boyunca günlük yaptığı iş siyaset bilimcilikti. (Şu anda Pennsylvania Üniversitesi'nden emeklidir.) Ancak geceleri, siyasi çıkar veya kâr için bir tür yarış vizyonu sattığına inandığı sol kanatlı bir Lambaster olarak uzun vadeli pozisyonunu da korumuştur.

SA9807/SD2507: Sıkıntı (Roman); 3. Bölüm-Cennet 43

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Taksi güneşe doğru ilerliyordu ve sabahın geniş açılı ışınlarına doğrudan maruz kalıyorduk. İkimiz de sustuk ve yolun bitmesini beklemeye başladık. Patterson Avenue ne kadar uzun gelmişti bu kez."


‘Zevksiz!’ dedi İD havalı bir şekilde güneş gözlüğünü tepesinden alırken. Beni kızdırmak istediği belliydi.

‘Haram olursa, cehennem döngülerinden biri!’ dedim havasına pertavsızla bakar bir şekilde. ‘Kendisinden başka bir şey düşündürtmez, bütün değerleri yok eder, kaosun temel kaynağı haline gelir zevkli ve süslü kadın!'

26 Ağustos 2022 Cuma

SA9806/SD2506: Bir Bütün Olarak Terbiye Edilmemiş İnsanın Nefsi Terbiye Edilemez

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Büyüklendiler, beğendiler kendilerini; diğerlerinden önce saydılar, diğerlerinden mermer."

Nefsini terbiye etmek istemeyen insan hemen hemen yok gibidir; ancak hata nefsi terbiye etmek anlayışından kaynaklandığı için bu düzeyde hedef gerçekleşmesi neredeyse imkansıza yakın olmaktadır...

Asıl olanı düşünmek, gerçekte "kâmil insan" kavramı içinde insanı bir bütün olarak algılamak ve mevcut ruhsal bileşenlerin tamamını ilahî terbiye kapsamında değerlendirmek gerekir...

SA9805/SD2505: Giorgia Meloni Avrupa'nın En Tehlikeli Kadını mı?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin, Mussolini: A New Life'ın yazarı Nicholas Farrell'a aittir ve Eylül 2022'de yapılacak İtalya genel seçimlerinde iktidara yakın olan ve faşistlikle suçlanan İtalya'nın Kardeşleri (Brothers of Italy) partisinin lideri Giorgia Meloni ile yapılmış bir röportaj temel alınarak telif edilmiştir. Babasının kürtaj isteğine rağmen, annesi, kendisini doğurduğu için terk edilen, okulda başarılı olmuş, ancak üniversiteye gidememiş ve tam zamanlı bir politikacı olmadan önce bebek bakıcısı, dadı, gece kulübü bar görevlisi, pazar tezgahtarı ve gazeteci olarak çalışmış olan ve '[Bana karşı] peş peşe yapılan toplu saldırılar yalnızca tek bir yönetmene sahip olabilir. Kültürün kontrolü solun elindedir. Ana akımdır. Sadece İtalya'da değil. Yardım çığlığı atarlar ve herkes onlara yardıma koşar.' diyen ve LGBT'ci satanist liberallerin faşist olarak ötekileştirmeye çalıştığı Giorgia Meloni, 2019'da Roma'da bir mitingde yaptığı şu konuşmasıyla özetlenebilir: "Bize kod numaralarıyla ebeveyn 1, ebeveyn 2, cinsiyet LGBT, vatandaş X demek istiyorlar. Ama biz kod numarası değiliz… ve kimliğimizi savunacağız. Ben Giorgia'yım. Ben bir kadınım. Ben bir anneyim. Ben İtalyanım, ben Hristiyanım. Bunu benden alamayacaksınız!" Bunlar azgın bir şekilde yayılan ABD, AB destekli, liberal ve sol LGBT sapkınlığına ve aile düşmanlığına karşı yok olmak üzere olan muhafazakar İtalyan halkının ortak haykırışlarıdır; bunun faşistlikle de aşırı sağcılıkla da ırkçılıkla da ilgisi yoktur; bu tipik bir şeytanî saldırıya karşı hangi dinden ve ırktan olursa olsun insanın onurlu duruşunun sesidir. Polonya, Macaristan ile birlikte Türkiye'nin de aynı saldırıya maruz kaldığı, Ukrayna'yı işgal eden Küresel Satanist Sistemle bütün ortaklıklarına rağmen Putin'in de Rus halkını etkilediği temel insanî hususlardır. Bugün Türkiye'de, ideolojik olarak birbirine zıt görünen CHP-HDP-İP-SP-GEP-DAP-DP gibi muhalefet partilerini bir araya getirerek '"Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni' imzalatan gücün, LGBT gibi insanlık düşmanı hastalıkları devletlerin gücüyle bütün insanlığa dayatan 'Liberal Demokrasi' safsatasını kullandığı ve buna karşı çıkan, halklarının değerlerini, inançlarını önemseyen ve koruma taahhüdünde bulunan Erdoğan gibi liderleri 'otoriter' olarak tanımladığı açıktır. Dünya, ABD, Avrupa Birliği destekli Satanizm'e karşı tek tek uyanan milletlerin mücadelesine şahitlik etmektedir. Yayınladığımız metin bunun temel yeterliliklerine sahiptir. 
Seçkin Deniz, 26.08.2022, Sonsuz Ark 


Is Giorgia Meloni the most dangerous woman in Europe?

Giorgia Meloni'nin İtalya'nın Avam Kamarası olan Palazzo Montecitorio'nun en üst katındaki geniş ofisi, Ebedi Şehir'in muhteşem manzarasına sahip kendi devasa çatı terasına bitişik büyük Fransız pencerelerine sahiptir. Eğer biraz düşüncelerinizi zorlasaydınız, yüzyılın partisini orada görebilirdiniz.

SA9804/KY28-ATA411: Rumların Bitmeyen Yalanları

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "Gerçeklerin, hiç de anlattıkları gibi olmadığını, tarihin tahrif edilemeyeceğini söyleyerek, şunun altını tekrar tekrar çizelim; Türkiye 1974 yılında adayı işgal etmedi, işgal edilen adayı kurtarmaya geldi."

Rumlar, kalıntısı oldukları Bizans’ın diplomasi oyunlarını ve yalanlarını halen daha utanmadan, sıkılmadan devam ettirmekteler.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı, 1974 yılında Türkiye’nin gerçekleştirdiği ve adaya kalıcı barışı getiren “Barış Harekatı” ile ilgili yaptığı resmi açıklama, tamamen yalan, yanlı gerekçelere dayalı. Hedefleri dünya kamuoyundan gerçekleri saklayarak kendilerini haklı göstermek.

25 Ağustos 2022 Perşembe

SA9803/SD2504: İtalya Aşırı Sağcıları Seçmeye Hazırlanıyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı mezunu, Magnitsky İnsan Hakları Ödülü sahibi, The Times of London ve The Telegraph için öyküler yazan Polonya doğumlu,  Oxford Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı okuyan, Brüksel merkezli EUobserver'un dış politika ve güvenlik muhabiri Andrew Rettman'a aittir ve eski Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi başbakanlığında kurulan zoraki teknokrat hükümetin dağılması sonrası, “Draghi’nin arkasında yeterli destek olmaması” ve “ülkeyi yönetmek için yeni koalisyon hükümeti kurulması konusunda bir şans görmediği” için Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından alınan parlamentonun feshi ve erken seçim kararı ile 25 Eylül 2022'de seçime gidecek olan İtalya'da sözde aşırı sağın yükselişine ve artan ırkçılığa odaklanmaktadır. Ancak LGBT destekçisi liberallerin ve solcuların baktığı yerden bakan, değerleri önemseyen her siyasi duruşu faşistlikle suçlayan bu tür metinlerin istikrarsızlık üreten Liberal-Solcu yapıları suçlamamaları dikkat çekicidir.
Seçkin Deniz, 25.08.2022, Sonsuz Ark 

Italy poised to elect far-right rulers

İtalya, 7 Ağustos Pazar günü merkez sol koalisyonun dağılmasının ardından Eylül ayında aşırı sağcı bir hükümeti seçmeye biraz daha yaklaştı.

Carlo Calenda liderliğindeki merkezci Azione partisi, Demokrat Parti (PD)'nin daha radikal sol partilerle (Sinistra Italiana ve Europa Verde) bağlantı kurduğu gerekçesiyle Demokrat Parti (PD) ile kurulan sol ittifaktan ayrıldı.

SA9802/SD2503: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 682 (21-26 Ocak 2021)

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-26 Ocak 2021
) 
(Ocak 2021: 4.023 Tweet+Önceki Toplam: 462.080+4.023 = 466.103 Tweet)
 

21 Ocak 2021
Sonsuz Ark: SA9038/SD1938: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 599 (26-30 Kasım 2019)- @Seckin_Deniz @SonsuzArk https://t.co/VfrvZTEaK5

21 Ocak 2021
Sonsuz Ark: SA9039/SD1939: Küçük, Dağıtılmış ve Güvenli: Orta Doğu için Yeni Bir Temel Mimarisi- @Seckin_Deniz @SonsuzArk https://t.co/YX6D5n0TqK

24 Ağustos 2022 Çarşamba

SA9801/MT83: Bağırsaklarınızdaki Mikroplar Kişiliğinizi Etkileyebilir; Zihinsel ve Fiziksel Yorgunlukla İlişkili Olabilir

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Nutrients dergisinde yayınlanan ön bulgular, her bir kişilik özelliği ile ilişkili farklı bakteri ve metabolomlar olduğunu tespit etti. Bir bakteri, dört kişilik özelliğinden üçüyle ilişkiliydi, ancak dört özelliğin tamamı arasında hiçbiri yoktu."


Microbes in Your Gut May Affect Personality- Could Be Associated With Mental and Physical Fatigue

Clarkson Üniversitesi Fizik Tedavi Doçenti Ali Boolani, bağırsaktaki bağırsak mikrobiyomunun ve metabolomik yolların zihinsel enerji, zihinsel yorgunluk, fiziksel enerji ve fiziksel yorgunluk kişilik özellikleriyle ilişkili olup olmadığını belirlemek için araştırma yapıyor.

SA9800/SD2502: "kopuk duyguların ülkesi" /05.12.2002/ 128. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...ısıtıcıların sıcak ve yumuşak dokunuşları bedeninizi sardığı anda gülümseyen yağmurun maziye dönen gözlerine bakarsınız...
...pırıl pırıl yansımalar bulursunuz, günden güne azalan hatırlama zamanlarından...
...kıpırtılar şaşkınlaştırır gençlikte kalan yüreğinizi...
...ve tatlı serzenişlerle gezinirsiniz kopuk duygularınızın ülkesinde...
...o ülke dokunulmazlık zırhına bürünmüştür, her yaşananın yaşandığı anda...
...ruhlarınızda saklı kalan mücevher kümeleridir hatıralarınız; asla paylaşmak istemediğiniz ve gizli gölgelerde çıkarıp sevdiğiniz...

23 Ağustos 2022 Salı

SA9799/SD2501: Eton ve Modern Bir Elit Oluşumu

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 1994 yılından beri Orta Doğu ve Güney Asya'da çalışan çoğunlukla İran ve Türkiye'deki gelişmelerle ilgilenen Fransız asıllı gazeteci Christopher de Bellaigue'ya aittir ve kendisinin de mezun olduğu ve 'Tanrılar Okulu' olarak adlandırılan, elit sınıfların çocuklarının yetiştirildiği Britanya Eton Koleji'ndeki değişime odaklanmaktadır. Elit sınıfın ortadan kalkışına üzülen ve siyahların kahverengilerin Eton'a gelmesine ağıt yakan yazarın alışkın olduğu şekliyle, "Eton College, 1441 yılında Kral VI. Henry tarafından kurulan okul sadece 13-19 yaş arasındaki erkekleri, yatılı olarak kabul eden İngiltere'nin en eski ve elit özel okullarından biridir. Yüzyıllardır İngiltere'nin en elit ailelerinin çocuklarını kabul eden okul, öğrencilerine, İngiltere'deki diğer okullara kıyasla çok daha üstün standartlar sunar. Ayrıca okulun mezunları arasında birçok ünlü başbakan, aristokrat, prens, bilim adamı ve yazar vardır. Okulun mezunları "Old Etonians" (eski Eton'lılar) olarak biliniyor." Dünya'nın kanını emen bir kültürün göz dönmüş şeytanlarını çocukluktan itibaren Eton'da yetiştiren Masonların, sırlarını korumak zorunda kaldıkları için Anglo-Sakson ısrarından vazgeçip her ırktan ve dinden kendi zenginlerinin çocuklarını bu okula almaları eski mezunları tarafından 'yozlaşma' olarak görülse de, Masonlar tarafından yozlaştırılmış dünyada bu kadar küçük bir yozlaşmaya tahammül etmeleri gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 23.08.2022


Eton and the making of a modern elite

"Dünyanın en ünlü okulu 20 İngiliz başbakanı yetiştirdi; onlara en son eklenen kişi Boris Johnson. Ama dünün çocuğu Christopher de Bellaigue geri döndüğünde anladığı gibi, kendini bir sosyal değişim aracısı olarak yeniden keşfetmeye çalışıyor."

Simon Henderson'ın geçen yaz (2015) Eton Koleji'nin müdürlüğünü devraldıktan sonra aldığı ilk kararlardan biri, ofisini okulu orta çağ sonlarına ait labirent gibi merkezinden çıkarıp (bir mimari tarihçinin diyebileceği gibi "duyarsızca”) Victoria dönemi eğitim bloğuna eklenmiş kurumsal bir sığınağa taşımaktı. 

22 Ağustos 2022 Pazartesi

SA9798/SD2500: Müzakereci Demokrasi Umutsuz Bir İdeal midir?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, seçkinlerin demokratik yeniliklere ve vatandaş katılımına yönelik tutumları üzerine çalışan ve Acta Politica ve Frontiers in Political Science gibi dergilerde yayınları bulunan Université libre de Bruxelles Centre d'étude de la vie politique'de doktora öğrencisi ve öğretim görevlisi Sacha Rangoni ve Université libre de Bruxelles Centre d'étude de la vie politique'de FNRS doktora sonrası araştırmacısı Pierre-Étienne Vandamme'ın ortak çalışmasıdır ve Avrupa Birliği'nde yaşanan demokrasi ve 'müzakereci demokrasi' tartışmalarına odaklanmaktadır. Foreign Policy (Dış Politika) köşe yazarı Columbia Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü profesörü Howard W. French'in 10 Haziran 2022'de yayınladığımız "Amerika'nın Yurtdışındaki İkiyüzlülüğünün Yankıları" başlıklı analizinde ifade ettiği gerçek, demokrasinin sadece güçlülerin güçsüzlerin üzerinde kullandığı araçlardan bir araç olduğunu kanıtlamaktadır: "Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batı'nın birçok yerinde, popülist demagoglar artık genellikle demokrasinin temel ilkelerini hiçe sayıyorlar. Gittikçe daha fazla Batılı ülkede yayılan bu demokrasi krizinin, Batı'nın on yıllardır demokrasinin değerlerini denizaşırı ülkelerde ağızdan ağıza yaydığı ve buna karşılık gelen hiçbir yatırımın olmadığı sözde gelişmekte olan dünyadaki sonuçlarla bağlantılı olarak (bumerang gibi) eve döndüğünü görmemizin zamanı geldi."
Seçkin Deniz, 22.08.2022, Sonsuz Ark 

Is deliberative democracy a hopeless ideal?

"Winston Churchill, demokrasinin, diğerleri hariç, en kötü yönetim biçimi olduğunu iddia etmişti. Ancak geliştirilebilir."

Birkaç on yıl önce, siyaset bilimi ve siyaset teorisi içinde bir paradigma değişikliği meydana geldi. Siyasi çalışmalar, dikkatleri güç dinamikleri ve seçim sonuçlarına odaklama eğilimindeyken, Jürgen Habermas, Jane Mansbridge, Bernard Manin, Jon Elster ve Joshua Cohen gibi teorisyenler, bizleri tartışmalar yoluyla siyasi kanaat oluşumuna daha fazla dikkat etmeye davet ettiler. Hakim olan minimalist ve elitist demokrasi anlayışından memnun olmayanlar, demokratik prosedürlerin, kolektif kararlar alınmadan önce çeşitli bakış açılarının dahil edilmesine ve karşı karşıya gelmesine izin vererek meşruiyet kazandığını düşündüler.

21 Ağustos 2022 Pazar

SA9797/SD2499: Sıkıntı (Roman); 3. Bölüm-Cennet 42

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Evet ya!’ dedi heyecanla. ‘Aslında herkes kötülüğün farkında, ama ne yapacağını bilmiyor, içki ve uyuşturucuyla, dansla, seksle tatmin olacağını sanıyor.’


Kadınlar değişmiyordu, dünyanın her yerinde aynılardı, çünkü genleri aynıydı. Kendi oluşturdukları ortamlarda, artık ne düşünüyorlarsa, kafalarında birdenbire renkli ve heyecanlı seçenekleri dahil ettikleri ortamı başka türlü kurgularlar ve nasıl görüneceğini hep erkeklere sorarlardı.

‘Ayağa kalkar, yanına gider, masaya kadar eşlik ederdim ve kahvaltıya hep beraber devam ederdik, seni zaten tanıyor’ dedim. ‘Sonrasının sorumluluğunu da senin maharetli diline yüklerdim. Çok sıkışırsam, senin benimle evlenmek istediğini, ikinci karım olmak istediğini, onun için ta buraya kadar geldiğini dilimden kaçırıverirdim.’

20 Ağustos 2022 Cumartesi

SA9796/MT82: Kapitalizm ve Karanlığın Adaletsiz İlişkisi; Amerikan Rüyâsı'nın Temellerini Sarsmak

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız video-sinema analizi,The New Yorker'dan Maya Chesley'e aittir ve Adrian Burrell'in yönettiği, Siyah Amerikalıları başarıdan mahrum bırakan bir toplumun çok kuşaklı hikayesini anlatan Game God(s) (Oyun Tanrısı(ları) filmine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 20.08.2022, Sonsuz Ark

The Unjust Relationship Between Capitalism and Blackness; Shaking the Foundations of the American Dream

Adrian Burrell'in yönettiği Game God(s) (Oyun Tanrısı(ları), Siyah Amerikalıları başarıdan mahrum bırakan bir toplumun çok kuşaklı hikayesini anlatıyor.

SA9795/SD2498: Sıkıntı (Roman); 3. Bölüm-Cennet 41

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Haklı olabilirsin!’ dedi bu kez yüzünde ciddî bir ifadeyle ve ardından muzipçe sordu: ‘Şimdi karın buraya gelse, kapıdan içeri girse ne yaparsın?’ 


‘Yemeyeceğim!’ dedi yine.

‘İstersen dolmalık biberden başla, dolma gibi şişkin duruyorsun zaten; bak ince ince doğranmış, hem incelirsin biraz’ dedim gülerek.

‘Biber zararlı diye yedirmezdi bize annem!’ dedi heyecanla. ‘Dolmalık biberi de çıkarmalıydım.’

‘Ya közde biber? Kokusu iştah açıcı değil mi?’ diye sordum, göğsüne kilitlediği kollarını serbest bırakıp ellerini sofraya uzatsın diye.

19 Ağustos 2022 Cuma

SA9794/KY28-ATA410: Rumlar'ın Azerbaycan Korkusu

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "Dileğimiz KKTC-Azerbaycan ilişkisinin farklı bir boyuta evrilmesi. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği destek, KKTC için de dönüm noktası olabilir."

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesinden büyük rahatsızlık duydu. Rahatsızlığının en önemli sebebi Tatar’ın, KKTC Cumhurbaşkanı olarak gösterilmesiydi. 

SA9793/SD2497: Avrupa'nın Yeni TPI'ı Bir ATM Olacak mı?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi eski üyesi, Citigroup eski baş ekonomisti ve bağımsız ekonomi danışmanı Willem H. Buiter'a aittir ve Avrupa Merkez Bankası'nın Euro bölgesi içinde para politikasının parçalanmasını önlemek için 21 Temmuz 2022'de "Yönetim Konseyi'nin araç setine bir ek olacak ve para politikasının Euro bölgesi genelinde aktarımına ciddi bir tehdit oluşturan yersiz, düzensiz piyasa dinamiklerine karşı koymak için etkinleştirilebilecektir.” şeklinde açıkladığı Euro Bölgesi ülkelerinin ihraç edilen menkul kıymetlerin ikincil piyasa alımlarını sağlayan 'Aktarım Koruma Aracı (TPI)' aracına odaklanmaktadır. Kesin Parasal İşlemler (OMT) aracında IMF izleme şartının arandığının vurgulandığı ve TPI'ın neden çıkarıldığının tartışıldığı metinde analistin tespitleri net ve açıklayıcıdır: "Sonuçta, risksiz faiz oranları normalleşiyor, ülke riski daha agresif bir şekilde fiyatlanıyor ve Avrupa resesyona giriyor. Enflasyon düştükçe, nominal GSYİH büyümesi daha da zayıflayacaktır. Yaygın siyasi felç, gerekli mali sıkılaştırmayı önleyecektir. Borç yeniden yapılandırması ve TPI erişimi arasında bir seçimle karşı karşıya kalan ECB, TPI'yı etkinleştirecek." Analistin, TPI aracını bir tür nakit çekme makinesine (ATM) benzetmesi Euro Bölgesinde yaşanan çok ciddi bir çaresizliğin tespiti açısından önemlidir.
Seçkin Deniz, 19.08.2022, Sonsuz Ark 

Will Europe’s New TPI Be an ATM?

"Avrupa Merkez Bankası'nın daha önceki varlık satın alma programının hiç kullanılmamasının bir nedeni, mali açıdan kırılgan hükümetlerin, onun sağlam uygunluk şartlarını yerine getirmekte isteksiz olmalarıdır. Ancak çok daha gevşek koşullarla gelen yeni bir programın piyasaya sürülmesinin ardından denge değişti."

Sonunda gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası, Euro bölgesi içinde para politikasının parçalanmasını önlemek için bir Aktarım Koruma Aracı (TPI) başlattı. ECB Yönetim Konseyi'nin 21 Temmuz toplantısının hemen ardından açıklanan TPI, ECB'nin politika faizini makroekonomik durum ve fiyat istikrarı zorunluluğu talebinin altında, beklenenden fazla ancak 50 baz puan artıracağı haberlerini gölgede bıraktı.

18 Ağustos 2022 Perşembe

SA9792/SD2496: Hindistan'da Kişisel Özgürlükler Sona Eriyor

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Hindistan'da basılı medya-televizyon gazetecisi ve talk show sunucusu Vir Sanghvi'ye aittir ve Başbakan Modi yönetimindeki Hindistan'da kişisel özgürlüklerin yok olduğunu, keyfi uygulamaların ve tutuklamaların egemen hale geldiğini, Yüksek Mahkeme üyelerinin kişisel özgürlüklerle ilgili uyarılarda bulunmak zorunda kaldığını vurgulayarak Hindistan demokrasisinin değişen karakterine odaklanmaktadır. Yazarın hukuken mağdur edildiklerini ifade ettiği isimlerin Müslüman olmaları dikkat çekicidir. Hindistan'da ortaya çıkan İslam ve Müslüman düşmanlığı tehlikeli boyutlara ulaşmış durumdadır. Her ne kadar Modi'nin partisi BJP'den 92 Müslüman aday, son milletvekili yerel seçimlerinde meclis üyesi olarak seçilse de BJP içerisindeki Müslüman düşmanlığı derinleşerek sürmekte ve bu durum bütün mahkemelerde delilsiz, keyfi tutuklamalarla somut olarak görülmektedir.
Seçkin Deniz, 18.08.2022, Sonsuz Ark 

Personal liberty in India is ending. If anyone in power wants to fix you, they can, they will -Hindistan'da kişisel özgürlük sona eriyor. İktidarda olan biri sizi düzeltmek isterse, yapabilir, yapacaktır.

"Politikacıların kişisel özgürlüğe saygısı olmadığında ve ayrım gözetmeksizin tutuklama emri verdiklerinde, polislerin ve bürokratların onları örnek almamasını beklemek aptallık olur."

Otoriter bir devlet ile liberal bir demokrasi arasındaki en büyük fark, bireyin sahip olduğu özgürlüktür. Bugünün Hindistan'ında bu özgürlük tehlikede. Bu sadece özgürce konuşmaktan ibaret değil; tabii ki bu da bir problem. Özgürlük hakkının ta kendisidir.

SA9791/SD2495: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 681 (16-20 Ocak 2021)

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(16-20 Ocak 2021
) 
(Ocak 2021: 4.023 Tweet+Önceki Toplam: 462.080+4.023 = 466.103 Tweet)

16 Ocak 2021
Liberal Faşizm böyle bir şey.... Kraliyet isterse....  Al Arabiya: "Suudi Arabistan İnsan Kaynakları ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı kadınların güçlendirilmesinden sorumlu müsteşarına göre, Suudi kadınlar yakında Krallık'ta yargıç olarak atanacak." https://t.co/tMZY0T4JLk

16 Ocak 2021
Sonsuz Ark: SA9030/SD1931: Quad Neden Çin'i Frenleyen Bir Stratejiye Odaklanmalı - @Seckin_Deniz @SonsuzArk  https://t.co/cKO2CraLTb

17 Ağustos 2022 Çarşamba

SA9790/MT81: Kuantum İnternet Devrimi - Bell State Analyzer, Tam Kuantum İnternete Doğru Dev Bir Sıçrayış Sunuyor

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bilim adamlarının artan kuantum mekaniği ustalığı, yeni bir inovasyon çağını müjdeliyor."


Quantum Internet Breakthrough – Bell State Analyzer Presents Giant Leap Toward Fully Quantum Internet

Doğanın en küçük ölçekteki gücünden yararlanan teknolojiler, günümüzün önde gelen sistemlerinden katlanarak daha güçlü bilgisayarlara, bulunması zor karanlık maddeyi tespit edebilen sensörlere ve neredeyse kopmaz bir kuantum internete kadar geniş bilimsel yelpazede muazzam bir potansiyel gösteriyor.

SA9789/SD2494: "içinizde kalmanız gerektiğinde..." /07.12.2002/ 129. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...sürekli uyanık kalmanın acılarını yaşamak ne zor...
...bilincinizin karşılaştığınız her şeyi ard ve ön kısımlarından da görebilmesi, sizi hatırı sayılır bir dikkat yoğunluğuna taşır...
...bu birçok zaman idealize edilmiş bir formdur...
...öngörü ya da umumi perspektif dışında kalan yetenek kısmını kastediyorum...
...amatör yaklaşımlarla başlayan 'kanaat dönemi', sıra sıra gidildikçe gerçek bir isabet yüzdesini de kazandırır size...
...öngörüleriniz ile gerçekleşenler arasında çok büyük farklar olmamaya başladığı zaman, size 'kehânet isnadı'nda bulunabilirler...

16 Ağustos 2022 Salı

SA9788/SD2493: Eski Casus, İsrail'in Epstein'in Cinsel Şantaj Operasyonu'nun Arkasındaki Ana Sebebi Detaylandırıyor -9

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız çalışma, Şili merkezli MintPress News'te gazetecilik yapan, Global Research, EcoWatch, Ron Paul Enstitüsü ve 21st Century Wire gibi birçok bağımsız medya kuruluşuna katkıda bulunan, Radyo ve televizyonda çok sayıda yayına katılan ve 2019 Serena Shim Gazetecilikte Ödün Vermeyen Dürüstlük Ödülü'nü kazanan Whitney Webb 'e aittir ve çocuk istismarcısı, pazarlamacısı Jeffrey Epstein'i merkeze alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de Başkanların, Başbakanların, Bakanların, CIA-FBI-MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin, Rothschild ailesi de dahil olmak üzere iş adamlarının da bulunduğu, çocukların ana meta olduğu seks ticareti ve şantajların karanlık dünyasına odaklanmaktadır. Yaptığı araştırmayı Jeffrey Epstein Skandalı: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük” başlığı altında yayınlayan Whitney Webb, geçmişi 100 yıldan önceye kadar dayanan skandalı şöyle özetlemektedir: "Tek bir siyasi parti, istihbarat ajansı veya ülkenin işi olmaktan çok, Epstein'a bağlı ağın ortaya koyduğu güç yapısı, çocukları daha fazla güç, kontrol ve servet elde etmek için kullanmak ve istismar etmek isteyen bir suç girişiminden başka bir şey değildir." Ana akım denen medya organlarının görmezden geldiği bu iğrenç ilişkiler ve şantaj ağının herkes tarafından bilinmesi için yayınladığımız bu araştırmanın, Masonik/Satanist bu çetenin bütün faaliyetlerinden zarar gören insanlık için yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 16.08.2022


FORMER SPY DETAILS ISRAEL’S MAIN MOTIVE BEHIND EPSTEIN’S SEXUAL BLACKMAIL OPERATION

Son haftalarda, Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in seks ticareti ve cinsel şantaj operasyonunun İsrail askeri istihbaratı adına yürütüldüğü iddialarına yeniden dikkat çekildi. Bu iddialar, Epstein skandalı ile ilgili iddiaları geçtiğimiz Ekim ayında MintPress tarafından bildirilen eski bir İsrail askeri istihbarat yetkilisi olan halkla ilişkiler danışmanı Ari Ben-Menashe tarafından yapılan açıklamalar etrafında dönüyor.

15 Ağustos 2022 Pazartesi

SA9787/SD2492: Sıkıntı (Roman); 3. Bölüm-Cennet 40

              Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Hadi kahvaltımızı yapalım, yobaz olmayan Hanımefendi’ dedim gülerek. ‘Bir erkek kadınını kıskanır, korur, kadınına yönelik saygısız, vahşi ve iştahlı bakışlardan rahatsız olur, hayvanlarda bile olan bu özelliği insanlardan çekip almak özgürlük değildir, bunu isteyen kadın da bir erkeğin kadını olma hakkına sahip olamaz, olmamalıdır. Muhtemelen ‘yobaz, çağdışı’ demeseydi bu romantik cevabına daha neşeli bir yaklaşım üretecektim, ama bunu hak etmişti. Cep telefonumun internetinden TDK sözlüğüne baktım birkaç dakika. Resmî bir tanım çerçevesinde sıkıştıracaktım onu. Sonra sesime ağır ve resmî bir ton vererek konuşmaya başladım:

14 Ağustos 2022 Pazar

SA9786/SD2491: Biden'ın Kısa Ortadoğu Çarkı Uzun Sürmeyecek

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın kıdemli üyesi, eski ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu analisti ve Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerin müzakerecisi Aaron David Miller ve Princeton Üniversitesi Kamu ve Uluslararası İlişkiler Okulu'nda diplomasi ve çatışma çözümü dersleri veren ABD'nin eski Mısır ve İsrail büyükelçisi Daniel C. Kurtzer'in ortak çalışmasıdır ve bütün söylemlerinden çark eden ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Temmuz 2022'de başlayan üç günlük son Orta Doğu gezisine odaklanmaktadır. Analistlerin, "İsrail ve Körfez Arap ülkeleri, Biden yönetiminin Beyaz Saray'da kısa vadeli olabileceğini ve Kasım ayında ABD ara seçimleri sonucunda Demokrat Parti'nin Kongre'deki çoğunluğunun sona erebileceğini hissedebilir. Bu gezi, ABD'nin daha yoğun katılımını öngören stratejik bir sıfırlama mıydı yoksa Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD'nin iç ekonomik zorlukları ve İran ile ileriye dönük belirsiz bir yol tarafından üretilen acil ve zaman sınırlı bir yanıt mıydı?" sorusunun cevaplarını aradıkları ortak çalışmalarında çok nesnel sayılabilecek bir serimle Biden yönetimini eleştirmekten çekinmedikleri görülmektedir. Erdoğan liderliğindeki Türkiye dizlerinin üstüne çökmüş olan ABD'den 150 yıllık alacaklarını tahsil edeceği anın geldiğini unutmamalıdır. Bu analiz bu anın geldiğinin kanıtlarından biri olarak değerlendirilebilir.
Seçkin Deniz, 14.08.2022, Sonsuz Ark 

Biden’s Brief Middle East Pivot Won’t Last

"ABD başkanının ziyareti, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline, iç ekonomik sıkıntılara ve İran'a ani ve zaman sınırlı bir yanıttı."

“Bir bahçe dikip altı aylığına gidersen, geri döndüğünde elinde ne olur? Yabani otlar. Ve herhangi bir iyi bahçıvan, yabani otları hemen temizlemeniz gerektiğini bilir. Diplomasi böyle bir şey.”

Bunlar, birlikte çalıştığımız eski ABD Dışişleri Bakanı George Shultz'un sözleri. Shultz'un ABD diplomasisine bakışı, hem dramatik atılımlar için çabalamayı hem de bunları mümkün kılmak için gereken rutin, değişken, artımlı ve sürekli çabalara odaklanmayı içeriyordu.

13 Ağustos 2022 Cumartesi

SA9785/MT80: Hindistan'da Dövmeli Bir Topluluk Yok Oluyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin, “Eternal Ink: Tattoos from the Spirit Worlds” belgeselini yöneten film yapımcısı, fotoğrafçı ve yazar Maellyn Macintosh'a aittir ve Hindistan'ın Chhattisgarh yerleşiminde ikamet eden, yaşamdaki yerleri en az saygıyı hak eden dokunulmazlardan, yani alt kast insanlarından oluşan, geleneksel olarak "yüksek sınıf" bir tanrı olarak kabul edilen tanrı Ram'a ibadet etmelerine izin verilmeyen Dalitler'in bir parçası olan Ramnamiler'e ve dövmelerine odaklanmaktadır. Dünya'nın çok uzak ve bilinmez yerlerinden birinden kısa bir hikaye ve birkaç fotoğraf...
Seçkin Deniz, 13.08.2022, Sonsuz Ark


A Tattooed Community in India Is Dying Out

Chhattisgarh, Hindistan. Muson mevsiminin amansız sıcağı ve nemi havayı yutuyor ve sırılsıklam olmuş gömleğimden akan ter damlacıkları gönderiyor. Işık eski çiftlik evinin önündeki ekin tarlalarının üzerinde solmaya başladığında, eski bir ahşap bankta bağdaş kurup oturuyorum. İnekler nazikçe eğiliyor ve binlerce böcek gece orkestralarına hazırlanıyor. Yanımda Phunia Bai Ram gülümseyerek oturuyor, bir parça sıcak ekmeği yüksek sesle çiğniyor ve benimle konuşuyor, görünüşe göre hepsi aynı anda gerçekleşiyor. Chhattisgarhi lehçesi bana yabancı ama ağzını işaret edip utangaç bir şekilde dilini dışarı çıkardıktan sonra göz kapaklarını işaret ederken bana ne söylemek istediğini anlayabiliyorum.

12 Ağustos 2022 Cuma

SA9784/SD2490: Türkiye, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın En Büyük Sarkaç Oyuncusu

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Gölge CIA' olarak tanınan jeopolitik analiz firması Stratfor'da 10 yıldan fazla bir süre kıdemli Avrasya analisti olarak görev yapan, Rusya, Avrasya ve Orta Doğu ile ilgili siyasi, ekonomik ve güvenlik konularına odaklanan Newlines Enstitüsü kıdemli analisti Eugene Chausovsky'ye aittir ve Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda proaktif bir şekilde yürüttüğü diplomasiye ve elde ettiği başarılara odaklanmaktadır. Analistin Türkiye'nin anlaşmazlıkların çözümüne yönelik tutumunun ve çabasının ABD-AB'den oluşan Batı için örnek olabileceğini açıkça .fade etmesi dikkat çekicidir: "Batı, Ukrayna'yı işgali için Rusya'ya karşı durmakta haklı olsa da, Türkiye'nin yaklaşımı doğrultusunda baskıyı yapıcı angajmanla birleştiren çok yönlü bir bağlanabilirlik stratejisinin Moskova ile başa çıkmak söz konusu olduğunda sonuç elde etmede daha etkili olabileceğini kabul etmek önemlidir. Bu, Amerika Birleşik Devletleri ve AB'nin, yalnızca savaşın en yıkıcı unsurlarına karşı hafifletmek ve barış için zemin oluşturmak için de olsa, kendi bağlantı stratejilerinden öğrenebileceği ve bunlara adapte olabileceği bir şeydir."
Seçkin Deniz, 12.08.2022, Sonsuz Ark 

Turkey Is the Biggest Swing Player in the Russia-Ukraine War

"Ankara, benzersiz konumunu stratejik avantaj için kullandı."

Rusya-Ukrayna çatışması altı ayın zirvesine yaklaşırken, Türkiye uzayan savaşta önemli bir sarkaç oyuncusu olarak ortaya çıktı. Ankara, Ukrayna ile güvenlik işbirliğinden Rusya ile enerji işbirliğine ve Kiev ile Moskova arasında diplomatik arabuluculuk görevine kadar birçok cephede anlaşmazlıklara dahil oluyor. Savaşın başlamasından bu yana ilk kez 1 Ağustos'ta Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatını kolaylaştıran Türkiye'nin diplomasisiydi. Anlaşmazlıklara yönelik bu giderek proaktif hale gelen yaklaşım, Ankara için hem önemli fırsatlar hem de önemli zorluklar sunarken, Rusya ile en etkili şekilde nasıl başa çıkılacağı konusunda Batı için önemli dersler sunuyor.

SA9783/SD2489: Faiz Artışları Tek Başına Enflasyonu Durduramaz

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, eski Dünya Bankası Grubu baş ekonomisti, American Economic Review'un baş editörü ve Yale Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü olan Pinelopi Koujianou Goldberg'e aittir ve Enflasyon-Faiz ilişkisine odaklanmaktadır. "Faiz oranlarının hızla yükseldiği bir çağda, daha yüksek borç ödeme maliyetleri, kaçınılmaz olarak, çok ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları da dahil olmak üzere mali harcama kesintilerine yol açacaktır." uyarısında bulunan analist böylece Erdoğan'ın piyasanın aşırı baskısına ve şantajlarına rağmen faizi yükseltmemekte neden haklı olarak kararlı olduğunu da tescil etmektedir. 'Amerikalıların geliri tatmin edici olmayan işleri kabul etmemesinin olumsuz etkilerinin yapılması zorunlu olan bu işlere ihtiyacı olan göçmenleri önemli hale getirdiğini' vurgulayan analist, Türkiye'de özellikle CHP-İP-Ümit Özdağ tarafından sıklıkla gündeme getirilen göçmen düşmanı politikaların arka planında yatan temel nedenin de görülmesini sağlamaktadır. Mültecilerin-göçmenlerin ekonomiye olumlu katkılarını gören muhalefetin hükümetin ekonomide başarılı olmasını istemediği açıktır; irrasyonel tepkilerinin ve mülteci düşmanlıklarının kökeninde de tıpkı terör ve darbe gibi konularda olduğu gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ekibinin talimatları doğrultusunda Erdoğan'ı başarısız kılacak küçük taktik söylemlerle yol almaya devam etmek vardır. Erdoğan bütün bu organize saldırıların temel nedenini gayet net bir şekilde anlamaktadır ve gerekli tedbirleri de almaya devam etmektedir.
Seçkin Deniz, 12.08.2022, Sonsuz Ark 

Rate Hikes Alone Won't Curb Inflation
"Amerika'nın zirve yüksek enflasyon oranı, büyük ölçüde arz yönlü kıtlıklardan kaynaklandığından, talebi baskılayan para politikaları tarafından düşürülmeyecek. Durum, arz yönlü darboğazları hafifletmek ve mevcut, istekli işçi sayısını arttırmak için önlemler alınmasını gerektiriyor."

ABD'de enflasyon yeni zirvelere ulaşırken, ekonomistler, talebi frenlemek ve fiyat artışını dizginlemek için Federal Rezerv'in faiz oranlarını ne kadar yükseltmesi gerektiğini tartışıyorlar. Bazı yorumcular, Fed'in 1980'lerin başında faiz oranlarını %20'ye kadar yükselten Fed Başkanı Paul Volcker kadar agresif olması gerektiğine inanıyor.

11 Ağustos 2022 Perşembe

SA9782/SD2488: Pakistan Sonraki Sri Lanka mı?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Pakistan/Lahor'lu gazeteci ve The Diplomat muhabiri Muhammad Akbar Notezai'ye aittir ve derin bir krizdeki Pakistan ekonomisine odaklanmaktadır. Sri Lanka'da hükümetin nakit sıkıntısına çözüm için Çin'e alan açtığını, Çin'in abartılı altyapı projeleri ile ülkeyi borç tuzağına soktuğunu ve Çin'li bir şirkete 99 yıllığına kiraya verilen Hambantota limanının ABD'nin tepkisini çektiğini somut bir şekilde ifade eden analist, aynı şekilde 2015'ten bu yana Çin'in, Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletindeki derin deniz limanı olan ve Pakistan'daki CPEC'in merkez üssü olarak hizmet veren Gwadar'a yatırım yaptığını ve Çin nüfuzunun arttığını bunun da güç koridorlarında alarm zilleri çaldırdığını vurgulamakta ve Çin'in projelerinin istediği gibi ilerlemesinden memnun olmadığına işaret ederek Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Türkiye ve Suudi Arabistan ile ilişkilerinin bozulması, Ukrayna'nın işgal edildiği gün Rusya'ya yaptığı ziyaret gibi hatalarından kaynaklanan bir süreç sonunda iktidarını kaybettiğini, yeni Başbakan Şehbaz Şerif'in de mevcut krizi IMF ile anlaşma yoluyla gidermeye çalıştığını, ancak IMF şartlarının da halkın tepkisini çektiğini not etmektedir. Analizde ilginç bir şekilde ABD etkisi belirsiz bir şekilde geçiştirilmekte ve Sri Lanka'da olduğu gibi Pakistan'daki bütün hükümetlerin ABD tarafından kurulduğunu ve yıkıldığını görmezden gelerek kişilerin gerçekte ABD'den bağımsız olamayan tutumlarını sorumlu bulmaktadır. ABD'nin onayı olmadan Çin Sri Lanka ve Pakistan'da herhangi bir yatırım veya nüfuz planını uygulamaya koyamazdı. Sri Lanka'da Rajapaksa ailesini, Pakistan'da da İmran Han'ı iktidara taşıyan tek güç ABD'dir. Doğal olarak ABD-Rusya, ABD-Çin rekabetlerinin (Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Japonya, Güney Kore, Sri Lanka gibi) tampon ülkelerinde somut bir şekilde ABD-Rusya, ABD-Çin ortak stratejileri işlemektedir. Pakistan'ı Çin'e iten Foreign Affairs 2 Ağustos 2022'de yorumluyor: “Pakistan'ın zavallı mali durumuna ilişkin herhangi bir değerlendirme Çin'i de kapsamalıdır; İslamabad, dış borcunun yaklaşık dörtte birini Pekin'e borçlu.”
Seçkin Deniz, 11.08.2022, Sonsuz Ark 

Is Pakistan the Next Sri Lanka?
"Pakistan'daki ekonomik kriz, yakın zamanda Sri Lanka'da meydana gelen felaketle ilgili endişeli karşılaştırmalara yol açtı."

Güney Sri Lanka'daki Hambantota, son krizin ardından ülkeyi tamamen terk etmek zorunda kalana kadar devrik Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'ya ev sahipliği yaptı. Bu, şehrin ve özellikle stratejik derin deniz limanının tüm yanlış nedenlerle haberlerde yer alma eğilimini sürdürmesine neden olmaya devam ediyor. 2017'de Sri Lanka, borçlarını zamanında ödemekte zorlanırken, hızlı nakit karşılığında limanı inşa eden Çinli şirketle 99 yıllık bir kira sözleşmesi yaptı. Pek çok analist ve yazar, Çin'in abartılı altyapı projelerini finanse etmek için krediler sunarak kasıtlı olarak gelişmekte olan ülkeleri bir "borç tuzağına" soktuğu teorisinde Ek A olarak Hambantota'ya işaret eden makaleler kaleme aldı.

SA9781/SD2487: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 680 (11-15 Ocak 2021)

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

  “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(11-15 Ocak 2021
) 
(Ocak 2021: 4.023 Tweet+Önceki Toplam: 462.080+4.023 = 466.103 Tweet)

11 Ocak 2021
Sonsuz Ark: SA9023/SD1926: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 7 - @Seckin_Deniz @SonsuzArk
https://t.co/WOTwfWOW6F

11 Ocak 2021
RT @kamerknc: Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre Başkan Trump, Beyaz Saray’daki son günlerini “Big Tech” ile savaşla geçirecek.

Big Tech…

Seçkin Deniz Twitter Akışı