31 Ağustos 2021 Salı

SA9348/SD2173: Çin Nasıl Bir İmparatorluk Kuruyor?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Hirohito's War, The Pacific War 1941-1945 ve Empires at War: A Short History of Modern Asia Before World War II kitaplarının yazarı, İngiliz tarihçiiş, ekonomi ve politika danışmanı Francis Pike'a aittir ve yükselen Çin İmparatorluğu ile birlikte gerileyen Batı Emperyalizminin hatalarına odaklanmaktadır. Analistin, ABD ve Çin'i düşman kardeşler Atina ve Sparta'ya benzeterek Milat'tan önceye vurgu yapması ve Çin'i arkalayıcı bir dil kullanması dikkat çekicidir: "Çin'in petrol ve gıda güvenliği konusunda endişeleri olmasına rağmen, kendi kendine yeterliliği sağlamak için askeri maceracılığa girişmesi pek olası değil. Dahası, 1930'lardaki Japonya'nın aksine, Çin'in ekonomik büyümesi Batı'nın tüketici pazarlarına yapılan ihracata bağlı kalmaya devam ediyor. Gerekirse askeri yollarla Tayvan'ı yeniden içine alma niyeti bir yana, Çin'in gündeminde Japon tarzı fetih yok. Sun Tzu'nun savunduğu gibi, uluslar güçlü ekonomiler ve ordular inşa etmeli, ancak savaştan kaçınmalıdır; Çin, askeri ve ekonomik gücünü düşmanlarını boyun eğdirmek için güçlü bir şekilde silahlandırmak için kullanmayı planlıyor; onları yok etmek veya fethetmek için değil." Bir İngiliz elitinin bu yaklaşımının kişisel olmadığı, bütünüyle Batı'nın ortak tutumu haline dönüşen bir stratejik planın sonucu olduğu, Batı sermayesinin ve teknolojik birikim ve altyapısının 2000 sonrası Çin'e taşınmasının kapsamlı bir proje olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye'nin bu küresel değişimin tam ortasında ve çok önemli bir jeopolitik konumda olduğu gerçeği, kendi master planını da yapması ve derinleştirerek uygulama hızını yönetmesi gerektiğini dayatmaktadır.
Seçkin Deniz, 31.08.2021

What kind of empire is China building?

İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth liderliğindeki küçük filosu Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlerken, Çin'in jeopolitik hırslarının doğası ile ilgili akla gelen bir soru var.

Xi Jinping 2013'te iktidara geldiğinde, Çin'in Deng Xiaoping tarafından başlatılan nispeten tehditkar olmayan yolu izleyeceği varsayılmıştı. Ancak Xi, farklı bir gündem izlemeye niyetliydi.

30 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9347/SD2172: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 40

            Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Hepimiz bu dinin standartlarını öğreniyorduk ve ibadet şekillerimiz aynıydı. Optimal sonuç için gereken pürüzler üretiliyor ve karşı çıkanlar sistem dışına çıkarılıyor, aşağılanıyor, itibarsızlaştırılıyor ya da öldürülüyorlardı."


Samirîlerin dünyada yapmak istediklerini ve yaptıklarını görünce, devletleri ele geçirerek kontrol altına aldıkları bütün insanları, ilkokullardan başlayarak yetişkinliğe doğru evrilen her basamakta kendi fikirleri ile donatmak için gereken her türlü sistemi kurduklarını, sitemin araçlarını inşâ ettiklerini ve çalışanlarını özenle yetiştirdiğini irkilerek düşündüm. 

29 Ağustos 2021 Pazar

SA9346/SD2171: Mega Grup, Maxwells ve Mossad: Jeffrey Epstein Skandalı'nın Kalbindeki Casus Hikayesi- 3

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız çalışma, Şili merkezli MintPress News'te gazetecilik yapan, Global Research, EcoWatch, Ron Paul Enstitüsü ve 21st Century Wire gibi birçok bağımsız medya kuruluşuna katkıda bulunan, Radyo ve televizyonda çok sayıda yayına katılan ve 2019 Serena Shim Gazetecilikte Ödün Vermeyen Dürüstlük Ödülü'nü kazanan Whitney Webb 'e aittir ve çocuk istismarcısı, pazarlamacısı Jeffrey Epstein'i merkeze alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de Başkanların, Başbakanların, Bakanların, CIA-FBI-MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin, Rothschild ailesi de dahil olmak üzere iş adamlarının da bulunduğu, çocukların ana meta olduğu seks ticareti ve şantajların karanlık dünyasına odaklanmaktadır. Yaptığı araştırmayı Jeffrey Epstein Skandalı: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük” başlığı altında yayınlayan Whitney Webb, geçmişi 100 yıldan önceye kadar dayanan skandalı şöyle özetlemektedir: "Tek bir siyasi parti, istihbarat ajansı veya ülkenin işi olmaktan çok, Epstein'a bağlı ağın ortaya koyduğu güç yapısı, çocukları daha fazla güç, kontrol ve servet elde etmek için kullanmak ve istismar etmek isteyen bir suç girişiminden başka bir şey değildir." Ana akım denen medya organlarının görmezden geldiği bu iğrenç ilişkiler ve şantaj ağının herkes tarafından bilinmesi için yayınladığımız bu araştırmanın, Masonik/Satanist bu çetenin bütün faaliyetlerinden zarar gören insanlık için yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 29.08.2021

Mega Group, Maxwells and Mossad: The Spy Story at the Heart of the Jeffrey Epstein Scandal

"Kanıtlarla çizilen resim, tek bir istihbarat teşkilatına doğrudan bağlanan Epstein bağı değildir; hem ABD'deki hem de İsrail'deki Mega Grubun kilit üyelerini, politikacıları ve yetkilileri ve her iki ülkede de derin iş ve istihbarat bağları olan bir organize suç ağını birbirine bağlayan bir networktur."

Milyarder sübyancı ve seks tacir olduğu iddia edilen Jeffrey Epstein hapiste iken istihbaratla olan bağlantıları, çeşitli şirketlerle ve “hayırsever” vakıflarla olan mali bağları ve hem zengin, hem güçlü hem de üst düzey politikacılarla olan dostlukları hakkındaki haberler su yüzüne çıkmaya devam etti.

28 Ağustos 2021 Cumartesi

SA9345/MT9: Bobolar (Kreatif Sınıf) Amerika'yı Nasıl Yıktı?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The Atlantic'te katkıda bulunan, The New York Times köşe yazarı, The Road to Character (Karaktere Giden Yol) ve The Second Mountain: The Quest for a Moral Life (İkinci Dağ: Ahlaki Bir Yaşam Arayışı) kitaplarının yazarı, Cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtı ve Demokrat ABD Başkanı Joe Biden destekçisi David Brooks'a aittir ve "ABD, biri kırmızı ve biri mavi olmak üzere iki ayrı sınıf hiyerarşisine kutuplaştı." şeklinde özetlediği Amerika Birleşik Devletlerindeki sosyolojik ayrışmaya ve yeni sınıf çatışmaları çerçevesinde Bobolar ya da Kreatif-Yaratıcı Sınıf olarak tanımlanan ve geleneksel Amerikan sınıf yapısını altüst eden 'bilim adamları, mühendisler, mimarlar, finansörler, avukatlar, profesörler, doktorlar, yöneticiler ve benzer mesleklere sahip eğitimli kişiler'den oluşan sınıfın neden olduğu sınıfsal yıkıma odaklanmaktadır. Amerikalıların birbirinden nefret ettiği bir dönemde aşağıdaki gibi bir soruşturma şaşırtıcı derecede mevcut durumu fotoğraflamakla birlikte derin bir Neoliberal özeleştiriyi de içermektedir: "Bobolar elit, hakim bir sınıf olmak için yola çıkmadı. Kendimizi belirli bir tür başarıyı ödüllendiren bir sisteme uydurduk ve sonra çocuklarımıza bu sistemde de başarılı olmalarını sağlayacak kaynakları verdik. Ama kendi gücümüze kör olarak, muazzam eşitsizlikler yarattık; mali eşitsizlikler ve daha acı verici saygı eşitsizlikleri. Önümüzdeki görev, bizi yetiştiren sistemi parçalamaktır." Amerika'nın özgürlükler  ve hayaller ülkesi olduğunu savunan 250 yıllık küresel söylemin sonunda oluşan şey aslında bugün 'Bobolar' olarak suçlanan sınıfın ortaya çıkmasını vaat eden bir söylemdi. Analistin kendisinin de farkında olmadığı somut gerçek buydu ve bu analiz, değersiz, insançsız, ateist, seçkin, kibirli ve sömürü hiyeararşisi üzerine kurulu Demokrat neoliberalizmin kölesi olmayı reddeden bu yeni sınıfın gücünden nasıl korktuklarını gösteriyor. Belki de dünyanın bütün gençlerine vaat ettikleri ve asla vermeyi düşünmedikleri şeyin gerçekte bu olduğunu bildikleri halde bu vaatlere ulaşmalarını istemedikleri için onları aldatarak sömürdükleri dönemin geçtiğini fark etmenin acılarıyla baş başa kaldıklarını görmemizi istemedikleri için suçlayıcı bir dil kullanıyorlar. Her şeye rağmen dünyanın hemen hemen her ülkesinde yükselmeye başlayan Kreatif Sınıf'ın dünyayı yeniden dizayn edeceği bir döneme girdiğini gözlemlemek artık mümkün; elitlerin dünyası yıkıldı. ABD'de üniversite mezunu Amerikan vatandaşları arasındaki Asknotlar ve Bobolar şeklindeki ayrışma derinleşerek sürmektedir.
Seçkin Deniz, 28.08.2021, Sonsuz Ark

HOW THE BOBOS BROKE AMERICA

"Kreatif sınıfın ilerici değerleri ve ekonomik büyümeyi teşvik etmesi gerekiyordu. Bunun yerine küskünlük, yabancılaşma ve sonsuz siyasi işlev bozukluğu aldık."

Mülksüzleştirilmişler sabahın erken saatlerinde yola çıktılar. Onlar yabancılardı, hor görülenlerdi, sessizlerdi. Ama her hafta sonu - boyun eğmeden ve yılmadan - birlikte yürüdüler. Ayrıcalıklı seçkinlere karşı verdikleri büyük savaşta onların pek bir şeyi yoktu, ama bir şeyleri vardı; yatları.

27 Ağustos 2021 Cuma

SA9344/KY1-CÇ783: Heyecanlı Oluyor!

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bir Hüsam Amca mı böyle? Daha niceleri.. ilerliyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla alet-edevâtta oluyor ilerlemeler. Tavırlarda, sözlerde, eylemlerde bir değişiklik yok gibime geliyor."

Sanal aleme bayılıyorum. Her şeyden önce çocukluğuma, gençliğime alıp götürüyor. Yaşlı kahvehanelerinin müdavimlerine gizlice kulak verdiğim devrede buluyorum birden kendimi. Öfkelenenler, diş gıcırdatanlar, sakalını vakarla sıvayanlar, bıyık altından gülenler, had bildirmeler, her derde devası olanların gür sesleri, kuşkucuların kaş çatışı ve daha neler neler. 

SA9343/KY28-ATA402: ABD’den Türkiye’ye Ambargo Girişimi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "Bana göre bu giriş bölümü, Helen kökenli Senatör ve Temsilciler Meclisi üyelerinin, daha doğrusu Yunanistan’ın ve İsrail’in bütün endişelerini ortaya koymakta."

ABD Kongresinde ve Senatosunda görev yapan Helen (Yunan) kökenli iki Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Senatosu Dışilişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez ve Temsilciler Meclisi üyesi Gus Michael Bilirakis ile dönemin çiçeği burnunda Delaware Senatörü Joe Biden, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında -1975 yılı başında-, İsrail’in de büyük katkılarıyla “ABD’den Türkiye’ye silah ambargosu” kararını aldırtmışlardı.

26 Ağustos 2021 Perşembe

SA9342/SD2170: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 630 (01-05 Mayıs 2020)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

   “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(01-05 Mayıs 2020
)  (Mayıs 2020:
 6.340 Tweet+Önceki Toplam: 422.950+ 6.340= 429.290  Tweet) 

01 Mayıs 2020
RT @BaykanDildar: ABD, nisanda resmen "virüs kabusu" yaşadı. 1 ayda 900 bin civarı kişi hastalığa yakalanırken, 58 binden fazla kişi de ha…

01 Mayıs 2020
RT @anadoluajansi: Afrika parasıyla Kovid-19 tanı malzemeleri ve test kiti satın alamıyor  https://t.co/WlrkTD0SIK https://t.co/gwFwkzCPeU

25 Ağustos 2021 Çarşamba

SA9341/SD2169: "kaos örenler" /05.10.2003/ 180. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...herhangi bir küpün ne içerdiğini bilmek kesinlikle mümkün müdür?...
...'kesinlik' dediğiniz gözlerinizdeki delile dayalı görü müdür?...
...yorum mudur?...
...nedir?...
...görüler yansıyandan elde edildiğine göre, yansıyanlardan mıdır küpün içerdikleri?...
...ön pazarlıkların yapıldığı, zeminlerin hazırlandığı yerde, derindeki nedir?...
...aslolan nedir?...
...yeni olan eskiden bilinenlerden farklı değilse, o yeni değildir...
...insana dair bilinmeyen ne var?...

24 Ağustos 2021 Salı

SA9340/SD2168: Duyguları Öldürüp Şehveti Ayaklandırmak- Hak Ayrımı (Terapi)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "...nerede sizin teşhir ettiğiniz bedeninize ait onur?"

Bir kadının güzel görünmek istemesi ve bunun için makyaj, giyim vesair efektleri kullanması hangi ölçüye göre değerlenmelidir? Bunu başörtülü ya da başörtüsüz kadın üzerinden değil, genç kadınların ilgi nesnesi olma arzusu üzerinden değerlendirin; hangi ayet bunu engelleyebilir?

Uzunca bir süredir başörtüsüz kadınlar sanki Müslüman değilmiş gibi, onların göbek açıkta büstiyer, mini etek-şort fora seti görmezden gelinirken, başörtülü kızların-kadınların kıpkırmızı dudakları, takma kirpikleri ve dar kıyafetleri üzerinden yürüyen erkekler hata yapıyor. 

23 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9339/SD2167: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 39

           Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Kaynak, Yahudi ya da Yahudi asıllı filozofların ya da düşünürlerin listesini de vermişti. Bu liste okudukları kitaplardan gerçeği öğrendiklerini sanan entelektüellerin birikimlerinin ne kadar gerçekten uzak olduğunu anlamalarını sağlayacak ve bu onlar için acı verici bir ders olacaktı."


27 Temmuz 2019 Cumartesi gece yarısını çoktan geçmişti ve ben yorulduğumu hissediyordum. İnsanlık tarihinde yaşadığım bu derin gezinti zihnimde fırtınalar oluşturmuştu ve artık hiçbir şeyi eskisi gibi algılama hakkımın olmadığının fark etmiştim. Yarınki Virginia yolculuğuma hazır sayılırdım. 

22 Ağustos 2021 Pazar

SA9338/TG349: Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi Çağrı Metni: Covid-19 Aşıları: Etik, Yasal ve Pratik Hususlar

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin Covid-19 salgını ve aşılarla ilgili Etik, Yasal ve Pratik Hususlarla ilgili kabul edilen 2361(2021) sayılı yönergesinin tam çevirisidir. Türkiye'nin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca liderliğinde, artan aşılamaya bağlı olarak artan vaka ve ölüm sayıları, aşıya karşı direnci kırma ve Aşı-PCR testi zorlaması dolayısıyla tartışılan Aşı Programı'nın kaynağı ile ilgili hususlara açıklık getirmesi ve Türkiye'deki uygulama sapmalarının ( 7. Madde'nin tamamen ihlal edilmesi) ortaya çıkarılması açısından yayınlanmıştır. Metnin, "Bu bağlamda Parlamenter Asamblesi, program hazırlığı, programın uygulanması ve ülke düzeyinde karar alma konusunda DSÖ’nün rehberliğine dikkat çekmektedir." şeklindeki cümlesi Türkiye-DSÖ bağımlılığının da anlamını netleştirmektedir.  'Gönüllülük esastır' açıklamasından sonra aşı olmamayı seçenlere PCR testi zorunluluğu dayatmasının Türkiye'nin tartışılan Aşı Programı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da aşan bir formatta yürütüldüğü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Aşı İttifakı (Gavi) ve Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) tarafından ortaklaşa yönetilen COVAX yönergelerinin uygulandığı gözlemlenmektedir.
Seçkin Deniz, 22.08.2021


Resolution 2361 (2021)
Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations

Covid-19 Aşıları: Etik, Yasal ve Pratik Hususlar

Önerge 2361 (2021)

Yazar(lar): Parlamenter Asamblesi

Menşei

27 Ocak 2021 tarihli Asamble tartışması (5. Oturum) (bkz. Doc. 15212 , Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi raporu, raportör: Ms Jennifer De Temmerman). 27 Ocak 2021 tarihinde Asamble tarafından kabul edilen metin (5. Oturum).

SA9337/SD2166: Şantaj Devleti: Jeffrey Epstein, Trump Mentoru ve Reagan Dönemi'nin Karanlık Sırları- 2

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız çalışma, Şili merkezli MintPress News'te gazetecilik yapan, Global Research, EcoWatch, Ron Paul Enstitüsü ve 21st Century Wire gibi birçok bağımsız medya kuruluşuna katkıda bulunan, Radyo ve televizyonda çok sayıda yayına katılan ve 2019 Serena Shim Gazetecilikte Ödün Vermeyen Dürüstlük Ödülü'nü kazanan Whitney Webb 'e aittir ve çocuk istismarcısı, pazarlamacısı Jeffrey Epstein'i merkeze alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de Başkanların, Başbakanların, Bakanların, CIA-FBI-MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin, Rothschild ailesi de dahil olmak üzere iş adamlarının da bulunduğu, çocukların ana meta olduğu seks ticareti ve şantajların karanlık dünyasına odaklanmaktadır. Yaptığı araştırmayı Jeffrey Epstein Skandalı: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük” başlığı altında yayınlayan Whitney Webb, geçmişi 100 yıldan önceye kadar dayanan skandalı şöyle özetlemektedir: "Tek bir siyasi parti, istihbarat ajansı veya ülkenin işi olmaktan çok, Epstein'a bağlı ağın ortaya koyduğu güç yapısı, çocukları daha fazla güç, kontrol ve servet elde etmek için kullanmak ve istismar etmek isteyen bir suç girişiminden başka bir şey değildir." Ana akım denen medya organlarının görmezden geldiği bu iğrenç ilişkiler ve şantaj ağının herkes tarafından bilinmesi için yayınladığımız bu araştırmanın, Masonik/Satanist bu çetenin bütün faaliyetlerinden zarar gören insanlık için yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 22.08.2021

Government by Blackmail: Jeffrey Epstein, Trump’s Mentor and the Dark Secrets of the Reagan Era

"Hem çocukların kötü niyetli istismarı hem de şantaj yoluyla devlete ürkütücü etkileri açısından dehşete düşüren bu nahoş ittifaklar ağı, Yasak Dönemi'nden Trump Çağı'na kadar ABD'nin siyasi tarihine parlak bir ışık tutuyor."

Reşit olmayanların seks ticaretiyle ilgili federal suçlamalarla hapiste olan milyarder Jeffrey Epstein, 6 Temmuz'da tutuklanmasından sonraki haftalarda medyanın ilgisini çekmeye devam etti. Medyanın bu ilgisinin devam etmesinin bir nedeni, Epstein'ın istihbarat servisleriyle iddia edilen ilişkisi ve Epstein'ın on yıllardır yürüttüğü cinsel şantaj operasyonunun gerçek boyutuyla ilgili yeni bilgilerden kaynaklanıyor.

21 Ağustos 2021 Cumartesi

SA9336/MT8: Amerikalılar Birbirinden Nefret Ediyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Arizona Eyalet Üniversitesi Sivil ve Ekonomik Düşünce ve Liderlik Okulu'nda (SCETL) karşılaştırmalı siyasi kültür, entelektüel tarih ve yazı üzerine dersler veren öğretim görevlisi Dr. B. Duncan Moench'e aittir ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, sosyolojik ve politik durumundaki temel olumsuzluklara ve bunun sonucu olarak da ayrılmaya- parçalanmaya odaklanarak, "Ayrılma işe yaramazsa, ekonomik ve siyasi bölünmemizi çözmezsek ne olur?" sorusuna "Peron'un Arjantin'i oluruz" diyerek cevap veren Amerikan tarihçisi Michael Lind'ın 'Dördüncü Cumhuriyet'inin mümkün olup olmayacağını irdelemektedir. "Zor gerçek şu ki Amerika bir ülke olarak çok akıllı değil. Bireysel olarak, Amerikalılar eğlenceli, yaratıcı ve çalışkandır, ancak birlikte... şey, oldukça aptalız, genellikle hoşgörüsüzüz ve alışkanlık olarak meraktan yoksunuz." diyen analistin çektiği nesnel fotoğraf çok gerçektir: "Öyleyse, Amerika'yı liberal ulus kavramları etrafında yeniden inşa etme hayali muhtemelen bir serapsa; postmodern çokkültürlü milliyetçilik açıkça başarısız olduysa; ve eğer ABD ulusluğunun daha keskin bir versiyonunu Reagan ve Trump tarzı Anglo-Amerikan geçmişine yönelik nostalji etrafında yeniden inşa etmek tiksindirici olmaya devam ediyorsa; o zaman ne olacak? Cevap ayrılıktır: Kırmızı ve Mavi Amerika, son 60 yıldır uzlaşmaz bir şekilde birbirlerinden ayrıldıklarını ve aslında her biri diğerinden bağımsızlığa layık ve bunu hak eden ayrı uluslar olduklarını nihayet kabul ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ni dağıtın ve daha çok Avrupa'daki muadili gibi işleyen bir Amerikan Birliği kurun derim. Aslında ayrılık çoktan başladı." Türkiye böyle bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne dek olanların yönünü değiştirerek, 1946 sonrası yapılan anlaşmaların yönünü tersine çevirerek 'Büyük Stratejik Ortak' olarak çalışabilmeyi başarmalıdır; 'Bölünmüş güçsüz bir Amerika' Türkiye için elverişli sıçrama tahtaları inşa etmeye devam edebilir. ABD'de üniversite mezunu Amerikan vatandaşları arasındaki Asknotlar ve Bobolar şeklindeki ayrışma derinleşerek sürmektedir.
Seçkin Deniz, 21.08.2021, Sonsuz Ark

Americans Hate Each Other
"Bunun ülkenin geleceği için ne anlama geldiğini kabul etme zamanı."

1990'ların sonlarında, Michael Lind Amerikan tarihinin farklı "cumhuriyetçi" dönemleri ile ilgili yazılar yazdı: Anglo-Amerikan cumhuriyeti (Kuruluşundan 1920'lere kadar), Avrupa-Amerikan cumhuriyeti (1920-1965) ve çok kültürlü Amerikan cumhuriyeti (1965'ten günümüze kadar). Lind, dördüncü Amerikan cumhuriyetinin “liberal ulus olma” fikrine dayanan ırklar arası New Deal benzeri ekonomik anlamda liberal bir cumhuriyet olmasını umuyordu; insan hakları, bireysel mülkiyet, ifade özgürlüğü ve piyasalar açısından klasik olarak liberal, ama aynı zamanda daha devletçi.

20 Ağustos 2021 Cuma

SA9335/KY28-ATA401: Kıbrıs'ta Türkiye Olmasaydı...

 "İyi ki varsın Mehmetçik, iyi ki varsın anavatanım Türkiye’m. Sayende hayattayız, KKTC’mizi kurduk, başımız dik, egemen ve özgürüz…"

Sosyal medyada bir bey, “Biz direnmeseydik, Türkiye burayı rüyasında göremezdi” diyor. Ben de ona diyorum ki, Türkiye olmasaydı sen böyle bağımsız bir devlette yaşayıp, böyle laflar edemezdin. Sana mehel görünen sadece azınlıktı.

“Türkiye olmasaydı”yı düşünmek bile istemiyorum, zira Türkiye olmasaydı bugün Kıbrıs’ta Türk varlığı olmazdı. 

19 Ağustos 2021 Perşembe

SA9334/SD2165: Seçmenine 'Aşı-PCR Testi Zorunluluğu Kıskacı'nı Dayatan Erdoğan'ın Cevaplaması Gereken Sorular Var

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Erdoğan, bunu kendisine, Türkiye'ye, Müslümanlara ve bütün insanlığa yapma hakkına sahip değildir.

(Güncel Not:  GAVI aşı organizasyonunun ana bağışçısı ve Covid-19 Manipülatörü Bill Gates: "Kovid-19 sandığımız kadar öldürücü değilmiş. Arada fark olsa da grip gibiymiş. Virüsün daha çok yaşlıları etkilediğini ve grip gibi olduğunu yeni anladık. Korkutucu bir dönemdi." 17 Mayıs 2022)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü,  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve 5 saat 20 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından alınan kararları Millete Sesleniş konuşmasında, herkesin dikkatle beklediği, kamu kurumlarında ve iktidar destekçisi özel medya kurumlarında aylardır psikolojik altyapısı hazırlanan ve dinleyen herkesin büyük hayal kırıklığı yaşadığı, Covid-19 Salgını ile ilgili kararları açıkladı:

SA9333/SD2164: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 629 (26-30 Nisan 2020)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-30 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

26 Nisan 2020
Cosinus Döngüsel, periyodik bir fonksiyon olduğundandır,  her sayı için farklı sayıda tuşa basması gerekir https://t.co/eDM3epxN7T

26 Nisan 2020
RT @drfahrettinkoca: Sevgili Leyla, sesini duyduk. Ambulans uçağımız saat 06'da havalanıyor, İsveç’e geliyoruz. Tüm Türkiye, böyle bir döne…

18 Ağustos 2021 Çarşamba

SA9332/SD2163: "sekte'deki zehir" /07.10.2003/ 181. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...sekteye uğramış, sekteden sonra da ilerleyememiş hayallerin sürekli uğrak yerlerini bilir misiniz?...
...meczupların, meczup değilmiş gibi davrandıkları 'yaşanan her yer', o kadar çok perdeyle ve maskeyle saklı ki...
...cezbedilmiş aşıkların, hayat içinde ilerlemeleri yalpalamakla aynı hizâdadır...
...keyfin, en derinlerde duran zehri ışığa çıkarması mümkün olur bazen...
...acıtan, yakan, kavuran ve nihayetinde öldürmeyerek süründüren zehirdir, bu...
...sekteden sonra ilerlemeyi beceremeyen diri ölüler mezarlığı iken dünya, onun sektedeki zehri gerçek zehirdir...
...doğmamış olanın kırılan hayâlleri olmaz; bu, gerçektir...
...yaşamamış olanın sektesiz aşkı da...

17 Ağustos 2021 Salı

SA9331/SD2162: Can Sıkıntısı- İnsan Zihni (Terapi)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"...üç boyutlu sarmal bir 'içiçelik'tir bu."

Canım sıkılıyor ya... Psikoloci'ye göre şimdi ben narsist miyim, kırk yılda bir oluyor ama:) 

(Demek ki canı sıkılan herkes narsist, kolay can sıkılması zor can sıkılması ayrımını kim nasıl yapacaksa artık :) psikoloci kafayı sıyırmış) [Psikiyatrist Prof. Dr. Erol Göka'nın "Doya doya “canım sıkılıyor” da diyemeyeceğiz bu gidişle:)) Narsistlerin canı daha kolay sıkılıyormuş... Why Are Narcissists So Easily Bored?' şeklindeki paylaşımına yaptığım atıftır.]

16 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9330/SD2161: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 38

          Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bu durum, Masonların Türkiye'deki büyük siyasi çalkantılar sırasında oynadıkları rolün bizzat Masonlar tarafından itiraf edilmesinden başka bir şey değildi. Loca, Türkiye’de askeri darbe geleneğinin ilk örnekleri olarak görülen I. ve II. Meşrutiyet’in başlı başına Mason kalkışmalar olduğunu ilan ediyordu."


‘Bekçi’ bir ayrıntıya daha dikkatimi çekmişti: “Protestan ülkelerde Masonlar hiçbir dönemde gizlenme ihtiyacını hissetmemişlerdir.”

Ama ‘Yer Yazarı’nın Osmanlı’ya dair tuttuğu notlar bambaşkaydı. Nefesimi tutarak okuduğumu fark etmiştim, bunlar tarih kitaplarında yoktu, çünkü gerçeği bilmemizi istemiyorlardı:

15 Ağustos 2021 Pazar

SA9329/SD2160: Görünüşte Gizli: Jeffrey Epstein Vak'ası'nın Şok Kökenleri- 1

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız çalışma, Şili merkezli MintPress News'te gazetecilik yapan, Global Research, EcoWatch, Ron Paul Enstitüsü ve 21st Century Wire gibi birçok bağımsız medya kuruluşuna katkıda bulunan, Radyo ve televizyonda çok sayıda yayına katılan ve 2019 Serena Shim Gazetecilikte Ödün Vermeyen Dürüstlük Ödülü'nü kazanan Whitney Webb 'e aittir ve çocuk istismarcısı, pazarlamacısı Jeffrey Epstein'i merkeze alarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de Başkanların, Başbakanların, Bakanların, CIA-FBI-MOSSAD gibi istihbarat örgütlerinin, Rothschild ailesi de dahil olmak üzere iş adamlarının da bulunduğu, çocukların ana meta olduğu seks ticareti ve şantajların karanlık dünyasına odaklanmaktadır. Yaptığı araştırmayı Jeffrey Epstein Skandalı: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük” başlığı altında yayınlayan Whitney Webb, geçmişi 100 yıldan önceye kadar dayanan skandalı şöyle özetlemektedir: "Tek bir siyasi parti, istihbarat ajansı veya ülkenin işi olmaktan çok, Epstein'a bağlı ağın ortaya koyduğu güç yapısı, çocukları daha fazla güç, kontrol ve servet elde etmek için kullanmak ve istismar etmek isteyen bir suç girişiminden başka bir şey değildir." Ana akım denen medya organlarının görmezden geldiği bu iğrenç ilişkiler ve şantaj ağının herkes tarafından bilinmesi için yayınladığımız bu araştırmanın, Masonik/Satanist bu çetenin bütün faaliyetlerinden zarar gören insanlık için yararlı olduğunu düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 15.08.2021

Hidden in Plain Sight: The Shocking Origins of the Jeffrey Epstein Case

"Epstein, ABD hükümetinin günümüzün organize suç eşdeğerlerine ne kadar derinden bağlı olduğuna dair ürkütücü bir pencere sunan, çok daha eski, kapsamlı ve sofistike bir operasyonun yalnızca en son versiyonudur."

"Sevgili-Sweetheart" anlaşmasına ve görünüşte adaletten kaçmasına rağmen, milyarder seks suçlusu Jeffrey Epstein, bu ayın başlarında seks kaçakçılığıyla ilgili federal suçlamalar nedeniyle tutuklandı. Epstein’ın tutuklanması, aralarında şu anki Başkan (Trump) da olan ünlü arkadaşlarının çoğuna yönelik medya ilgisini daha da arttırdı.

SA9328/TG348: Ahmed Mesud: "Afganistan'ı Kurtarmak İçin Yerel Liderlere Bakın"

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin,  Atlantik Konseyi'nin Güney Asya Merkezi'nde yerleşik olmayan kıdemli araştırmacısı ve Ahmed Mesud'un başkanı olduğu Mesud Vakfı'nın özel danışmanı ve temsilcisi Kamal Alam'a  aittir ve El Kaide tarafından öldürülen Anti-Sovyet direnişin komutanı Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmet Mesud'la yapılan röportaja odaklanmaktadır. Röportaj, Taliban'ın birkaç hafta içinde 34 Eyaleti'n 25'inin Merkezi'ni ele geçirmesinin ve Kabil'i kuşatacak kadar ilerlemesinin arka planının anlaşılmasını sağlamaktadır.
Seçkin Deniz, 15.08.2021


Ahmad Massoud: Look to local leaders to save Afghanistan

ABD birliklerinin Afganistan'dan tamamen çekilmesinden sadece haftalar önce - ve Taliban savaşçıları ülke genelinde daha fazla toprak ele geçirirken, Ahmed Mesud, militanlarla müzakerelere açık olduğunu söyledi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi

SA9327/MT7: Biden'ın İyimser Vaatleri Afganistan'da Çöküyor

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Bomba: Başkanlar, Generaller ve Nükleer Savaşın Gizli Tarihi kitabının yazarı Fred Kaplan'a aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine odaklanmaktadır.  Analist, ABD yönetiminin Afganistan'dan çekilirken yaptığı açıklamaları dürüstçe bulmamakta ve Afgan ordusunun Taliban'la savaşacak kapasitesinin olmadığını vurgulamaktadır. 13 Ağustos 2021 akşamı  Pentagon Sözcüsü John Kirby, Taliban güçlerinin başkent Kabil'i kuşatmaya çalıştığını açıkladığında Taliban 18 Eyalet merkezini ele geçirmiş durumdaydı. Türkiye'nin Başkent Kabil'i korumaya devam etme teklifini askıda bırakan ABD'nin kendi kurduğu ve terör örgütü olarak tanımlayarak 20 yıl boyunca savaştığı Taliban'a Afganistan'ı devrettiği gerçeği artık tartışılmaz bir şekilde ortadadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 12 Ağustos 2021'de , "Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak bu defa Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz”  diyerek gerekirse Taliban lideriyle görüşeceğini açıklaması bu sıcak günlerdeki telefon trafiğinin ABD'nin kaçışından ve engellemelerinden bağımsız olarak ortaya çıkardığı bir sonuç olarak önümüzde durmaktadır.
Seçkin Deniz, 14.08.2021, Sonsuz Ark


Biden’s Optimistic Promises Are Collapsing in Afghanistan

"Taliban'ın hızlı ilerlemesiyle ilgili şaşırtıcı olan tek şey, herkesin şaşırmasıdır."

Afgan ordusunun hızla çöküşüyle ilgili tek sürpriz, herkesin buna şaşırması gerektiğidir. ABD ve NATO birlikleri tamamen çekildikten sonra çöküş kaçınılmazdı.

SA9326/KY29-YA113: Bugün Siz Susacaksınız, Bedel Ödeyenler Konuşacak!

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Zerrin Hanım geçenlerde bana bir yazı gönderdi. Belli ki  “barış” adı altında Rum’un hamiliği yapanlara, ırkçılıkla ırk kelimesinin anlamını bilmeyenlere ve Türkiye’nin Kıbrıs üzerinde söz sahibi olmadığını söyleyenlere içerlemiş."

Taşkent’i bilir misiniz? Kıbrıs’ta en korkunç vahşetin, en dayanılmaz acıların yaşandığı, BM askerlerinin Türklerden topladığı silahları Rumlara vererek, Türklerin katledilmesine neden oldukları köy... Bu köydeki 9 yaşın üzerindeki  tüm erkekler 1974 yılında Rumlar tarafından toplanarak acımasızca katledildi. 

13 Ağustos 2021 Cuma

SA9325/KY1-CÇ782: Sivrisinek

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Anlıyor ve bekliyor. Pek de sabırlı. Sivrisinekteki sabır bende olsa ABD başkanı bile olurum da, sabrım yok. Pek sabırsızımdır. Anlamadığım, bu hınzır gece yaratığı nasıl oluyor da uyumadığımı, kendisine pusu kurduğumu anlıyor?"

Şu sivrisinekler ne ilginç canlılar. Yok, hemen boyları-posları, velhasıl fizyolojileri ile ilgili şeyler söyleyeceğim sanılmasın. Sivrisineklerin fizyolojileri ile ilgili merakı olanlar Hz. Google’ye müracaat edebilirler. İstemedikleri kadar detaylı bilgiler ederler ki, onun malumatfuruşluğu yanında bizimki devede kulak bile sayılmaz. Sahi, şu Google olmasaydı ne yapardık? Mesela ben burada ne derdim?

12 Ağustos 2021 Perşembe

SA9324/SD2159: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 628 (21-25 Nisan 2020)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk 

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

21 Nisan 2020
Haklılar https://t.co/scDHBP5IKl

21 Nisan 2020
Petrol fiyatları ABD depolama tesislerinde yer kalmadığı endişeleriyle tarihi bir gerileme yaşadı. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 301 düşüşle tarihinde ilk kez eksiye indi ve -37.63 dolara kadar geriledi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba

SA9323/SD2158: "ince hesaplar" /08.10.2003/ 182. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...sürüp giden yolların, zamanın, nefeslerin nereye ulaşacağı aynı anda düşünülebilir mi?...
...bilinir mi, hoyratça geçenlerin izlerinden öteye gelecek olan?...
...görülen odur ki; hiçbir şey geleceğin kollarından kopup gelemez şimdiye...
...şimdi ne gariptir...
...yaptıklarınızdaki ince hesap kalınlaşmayacak asla...
...lâkin; siz, kalınlaştıracaksınız düşüncelerinizi, davranışlarınızı ve hoyratlığın ellerine terk edeceksiniz kendinizi...
...eğer 'şimdi'den şikayetçiyseniz...
...geleceğin sürprizlerine alışmaya çalışacaksınız...
...'şimdi'niz, yapılmış ince hesapları bilmeye çalışmakla geçiyor...

10 Ağustos 2021 Salı

SA9322/SD2157: Komünist Parti, Çin'e Refah ve Eşitlik Getirdiğini İddia Ediyor; İşte Egemenliğinin Gerçek Etkisi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Sidney Teknoloji Üniversitesi'nde Çin Çalışmaları'nda Doçent ve Tianjin Nankai Üniversitesi'nde Tarih Bölümü'nde yardımcı profesör, Çin'in çağdaş Çin tarihindeki ilk doktora sahibi ve 1995-2006 yılları arasında 11 yıl boyunca UTS'de Çin Araştırmaları başkanı olarak görev yapmış, güncel araştırmaları, modern ve çağdaş Çin'deki entelektüel ve politik gelişimin yanı sıra Çin eyaletlerinin politik ekonomisine odaklanan Çin asıllı Dr Feng Chongyi'ye aittir ve iddialarının aksine Çin Komünist Partisi (ÇKP)'nin Çin'e verdiği zarara odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 10.08.2021


The Communist Party claims to have brought prosperity and equality to China. Here’s the real impact of its rule

Çin Komünist Partisi (ÇKP), bu hafta kuruluşunun 100. yıldönümüne hazırlanmak için tüm hızıyla, başarıları hakkında yoğun bir tanıtım baskısı ile hazırlanıyor. Bununla birlikte, ÇKP'nin Çin için yaptıkları konusunda kutlayacak çok az şeyi var. Başlıca başarısı, hayatta kalmayı ve bu kadar uzun süre iktidarda kalmayı başarması oldu.

9 Ağustos 2021 Pazartesi

SA9321/SD2156: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 37

          Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"‘Yer Yazarı’, Masonların, 19.yüzyılda neler olup bittiği ile ilgili sırları ele geçirdikleri dünyanın bütün imparatorluklarının kalıntıları üzerinde inşâ ettikleri devletlerin arşivlerine gömdüğünü, yeni nesillerin ‘Tarih’ derslerinde Mason suçluların sorumluluklarının hep gözden kaçırıldığını söylüyordu."


‘Yer Yazarı’nın titiz bir Tarihçi işçiliğiyle serip önüme koyduğu bu notlar, bu devasa Masonik organizmanın dünyanın her yerine nasıl yayıldığını anlatan bir ‘vekâyi’nâme’ gibiydi. Allah’ın Elçisi Süleyman’dan ve onun temsil ettiği her şeyden intikam almak için binlerce yıl gizlice örgütlenen Samirî büyücüleri, Batı’yı buldukları derin cehâlet bataklığında istedikleri gibi bir forma sokmuş ve İngiltere, Fransa, ABD, Hollanda, Portekiz, İspanya, İtalya, Almanya gibi devletleri Doğu’ya karşı organize ederek, Osmanlı İmparatorluğu dahil, binlerce yıllık tarihe sahip İmparatorlukları içten çürütmüş ve son raddede leşe saldıran sırtlanlar gibi her beraber başlarına çullanıp onları darmadağın etmişlerdir.

8 Ağustos 2021 Pazar

SA9320/KY73-PH24: ‘Bir Rüyâ'dan Arta Kalmanın Hüznü; Bursa…

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Artık Bursalılar, Andre Gide’yi diz çöktüren eserleriyle, şifalı kaplıcalarıyla, lezzetli sularıyla, temiz havalarıyla, huzurlu evleri ve enfes meyve bahçeleriyle değil, dev sanayi kuruluşlarıyla övünüyorlar diye üzülüyorum."

Ahmet Hamdi Tanpınar Bursa için ‘Fetih’ten 1453 senesine kadar geçen 130 sene sade, baştanbaşa ve iliklerine kadar Türk şehridir’ diyor. 

Bugünün Türkiye’si için de tam bir Türk şehridir Bursa.

SA9319/SD2155: Libya ve Oportünistlerin Zaferi

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, California'daki Pomona College'da çalışan bir akademisyen ve eski bir ABD diplomatı olan Mieczysław (Mietek) Boduszyński'ye aittir ve Libya'da yeni kurulan Milli Birlik Hükümeti'nin başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin şahsında hem Kaddafi döneminde hem de şimdiki dönemde, güçlerini ve etkilerini koruyan isimleri 'oportünistler-fırsatçılar' olarak değerlendirmekte ve onların 'Milli Birlik Hükümeti' kurarak Libya'da kazanmasına  'esefle' odaklanmaktadır. Libya'yı ayaklanma ve iç savaşla kan gölüne döndüren, petrol kuyularını işgal edip sömürebilmek için ellerinde koca ülkeyi üçe ya da dörde bölen haritalarla ülke ülke gezen Amerikalı diplomatların ya da siyasetçilerin kendilerini steril ve hiçbir şeyden sorumlu olmayan bir konumda, siyasî analiz yaparak başkalarını suçlar bir şekilde görmek ne yazık ki Amerikan İmparatorluğu'nun genlerindeki şeytanî şizofreniden kaynaklanmaktadır. CIA ajanı olduğu sabit olan Halife Hafter'e paralı teröristler tedarik ettirerek Libyalıların petrolü ile finanse ettiren ve Libya'yı ele geçirmesini sağlayarak tipik bir Amerikan-Fransız diktatörlüğü kurmak isteyen Amerikalıların karşısına dikilen Türkiye'nin askerî ve diplomatik gücüyle Libya'da birliği sağladığı dönemde bu birliğin Başbakanını 'fırsatçı' diyerek aşağılamak gerçekten yenilmiş aşağılık bir psikolojinin sonucudur. Libya Libyalılar tarafından idare edilecektir ve Libya'daki insanların tıpkı CIA ajanı Hafter gibi Kaddafi döneminde Libya'da var olması doğaldır. Anlaşılmaktadır ki Dibeybe Amerikan ve Fransız çıkarlarını değil, kendi ülkesinin ve Türkiye'nin çıkarlarını düşündüğü için hedefe konulmaktadır. (7 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.)
Seçkin Deniz, 08.08.2021


Libya and the Triumph of the Opportunists
"Muammer Kaddafi'nin eski ajanları, iç savaşın harap ettiği Kaddafi sonrası ülkede ikinci bir yaşam buldu. Bu her zaman kötü bir şey değil."

2010 yılında Tokyo'da güzel bir bahar gününde kirazlar çiçek açmıştı ve ben ABD Büyükelçiliği'nde diplomat olarak çalışıyordum. Libya'daki müteakip görevimi henüz kabul etmiştim ve bir sonraki ev sahibi ülkem hakkında daha fazla bilgi edinmeye başlamak için Libya'nın kültür ataşesini aramaya karar vermiştim. Arkadaşlarım ve meslektaşlarım, ABD ile yakın zamanda yaşanan yakınlaşmaya rağmen, Muammer Kaddafi yönetimindeki beşinci on yıllık diktatörlük yönetimine girmiş olan bir ülkeye atanma konusunda beni uyarmışlardı. Pek bir şey başaramayacağımı söylediler ve Libyalılar benimle çalışmaktan korkacaklardı.

7 Ağustos 2021 Cumartesi

SA9318/MT6: Biden'ın Ekibinin Yanlış Yönlendirilmiş ve Ölümcül COVID-19 Aşı Stratejisi

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, in-vitro ve in-vivo RNA transfeksiyonunu keşfeden ve mRNA aşılarının mucidi Dr. Robert Malone ve Trump döneminde Beyaz Saray'da Savunma Üretim Yasası Politika Koordinatörü olarak görev yapan Peter Navarro'nın ortak çalışmasıdır ve Türkiye'de ve Dünya'da da uygulanan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Aşı Stratejisi'nin yanlış olduğuna odaklanmakta ve bu stratejinin dayandığı dört varsayımın temellerindeki tutarsızlıkları  ve halk sağlığının bu aşı stratejisi ile büyük tehlikeye atıldığını tek tek ortaya koymaktadır. Analizin, "Sadece büyük bir aşı çekiciniz var diye onu her çivi için kullanmanın akıllıca olmadığını söylüyoruz. Amerikan halkı, kötü bilim bayrağı altında ve otoriter önlemlerle uygulanan evrensel bir aşılama stratejisinden daha iyisini hak ediyor." şeklindeki temel vurgusu Türkiye için de ders alınacak kadar değerli ve önemlidir. Ayrıca, "Ne kadar çok insanı aşılarsanız, aşıya dirençli mutasyonların sayısı o kadar fazla olur, aşılar o kadar az dayanıklı hale gelir, her zamankinden daha güçlü aşıların geliştirilmesi gerekecek ve bireyler daha fazla riske maruz kalacaktır." diyerek uyaran ve "Çok daha uygun bir strateji, yalnızca en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, aşıya dirençli mutasyonların miktarını sınırlayacak ve böylece mevcut aşı silahlanma yarışını durdurmasa da yavaşlatacaktır." temel bir stratejik öneri ortaya koyan analizin iki yazarından biri olan Dr. Robert Malone, bugün Covid-19'a karşı kullanılan mRNA aşılarının mucidi olarak, söz söyleyebilecek bir pozisyonda olma hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşıların analizde de belirtilen yan etkilerini ve her bireyin bağışıklık sistemi hikayesinin farklı olabileceği gerçeğini dikkate almadan, kontrolsüz bir şekilde 85 milyon insanı aşılayarak salgını kontrol etme hayalperestliğine odaklanmasını durdurmak zorundadır.
Seçkin Deniz, 07.08.2021, Sonsuz Ark

Biden team’s misguided and deadly COVID-19 vaccine strategy
"Aşıyla 'silahlanma yarışı' Amerikan halkı için tehlikeli olabilir."

Biden yönetiminin pandeminin ortasında evrensel olarak aşılama stratejisi kötü bilimdir ve şiddetle yeniden başlatılması gerekiyor. Bu strateji, 1918'den bu yana yaşanan en kötü pandeminin en tehlikeli aşamasını muhtemelen uzatacak ve tüm halk sağlığı sistemine olan inancı zedelese bile, neredeyse kesin olarak yarardan çok zarara yol açacaktır.

6 Ağustos 2021 Cuma

SA9317/KY1-CÇ781: Muhalefet Sorunu

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Dünden bugüne ne kadar seçim olmuş olursa olsun iktidarın gözünde isabet, muhalefetin gözünde ise yanılgı vardır. Halk yanılmıştır. Yanılıyor. Yanılacaktır. Ne zaman halk bu yanılgıdan kurtulacak? "

Meşrutiyetin ilanı ile başlayan Türk siyasal yaşamın hazin bir öyküsü var. Hazin diyoruz, zira genetiği bozuk bir çocuk olarak dünyaya geldi. Şimdi çok bilmiş birileri çıkıp “Şu müptezele bak! Padişahlığı istiyor!” türünden yargılarda bulunabilir mi? Bulunur. Hatta bulunması gerekir, zira bulunmadığında bizim temel savımız olan “genetiği bozuk” yargısı ayakları üzerinde durmaz. 

5 Ağustos 2021 Perşembe

SA9316/SD2154: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 627 (16-20 Nisan 2020)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk  

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(16-20 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

16 Nisan 2020
RT @ntv: 99 yaşında #coronavirus'ü yendi https://t.co/Ae7RnvmQL8 https://t.co/hhhlZtKidO

16 Nisan 2020
RT @farukonalan: Suud'un 2. Kralının kızı, Kral Selman'ın yeğeni, MbS'nin kuzeni Prenses Besma 1 yıldır hapiste olduğunu ve sağlık durumunu…

Seçkin Deniz Twitter Akışı