31 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9310/MT5: ABD-Rusya Zirvesi Yeni Çerçeve Sunuyor: Biden ile 'Rusya'nın Eli' Arasında Yeniden Başlatılan Diyalog

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Deniz Harp Okulu ulusal güvenlik işleri profesörü ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Rus asıllı Nikolas Gvosdev'e aittir ve Haziran 2021'de Cenevre'de gerçekleşen Putin-Biden görüşmesine odaklanarak ABD ve Rusya arasındaki gerilimin yumuşatıldığı, çatışma noktalarının bir kenara konarak işbirliği yapılabilecek alanların öne çıkarıldığı ve Çin'i dışarıda bırakan bir süreci irdelemektedir. Analistin "ilişkilerin çerçevesindeki sessiz ve hatta bazen ince değişiklikler" vurgusu çok önemlidir. Ukrayna'nın Rusya karşısında Biden tarafından yeniden yalnız bırakıldığı açıktır; Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Afganistan gibi Türkiye'nin etkin olduğu alanlarda ABD-Rus işbirliğinin nasıl Türkiye karşıtlığına evrileceği sorusu bu bağlamda çok önem arzetmektedir.
Seçkin Deniz, 31.07.2021, Sonsuz Ark


US-Russia Summit Offers New Framework: Restarted Dialogue, With Biden as ‘Russia Hand’

Cenevre'de Başkanlar Joe Biden ve Vladimir Putin arasındaki görüşmeye yönelik medya tepkilerinin çoğu objektiflere odaklandı: Kimin güven ya da huzursuzluk yansıttığını ve algılar savaşında kimin daha iyi sonuç elde edeceğini belirleyen el sıkışmaları, beden dili, gülümsemeler ve somurtma analizleri. 

30 Temmuz 2021 Cuma

SA9309/KY1-CÇ780: Muhalefet'in İflâsı: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi- 3. Bölüm (2)- Son

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Bu yeni partinin önceki çalışmalarından birisi, Osmanlı hükümetini terbiye için Rusya Çarı'na, İngiltere Kralı'na ve Fransa Cumhurbaşkanı'na telgraf çekmek ve dolayısıyla müdahalelerini istemek oldu. Yabancı gazetelere verdikleri ilanda: "Türkiye'de iktidar olan zalim baskıcı yönetim, muhalefete imkân bırakmadığı için, iktidar partisinin kurbanlarını etrafında toplamış olan İtilaf ve Hürriyet Partisinin Paris'te merkez kurduğu" bildiriliyordu. 

İttihat Partisi "Merkeziyet" taraftarıydı. Ve kendisine özel bir siyaset tavrı vardı. Son zamanlarda, bu tarzı değiştirme gereği duydu. Görüyoruz ki hükümet ve parti ileri gelenleri, bu özelliği takdir ediyor.

Umut edelim ki genel siyaset ve idaremiz, zamanın gerekleri ve gerçek ihtiyaçlar ile uygun bir şekil alır.

29 Temmuz 2021 Perşembe

SA9308/SD2149: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 626 (11-15 Nisan 2020)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(11-15 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

11 Nisan 2020
ve Pentagon'a (Linux gibi) açık kaynaklı kod geliştiricilerden de faydalanmasını önermektedir.
Seçkin Deniz, 11.04.2020 https://t.co/7uDGc3Lm9C https://t.co/L7nr5uslPA

11 Nisan 2020
ve ABD'nin Rus-Çin Yapay Zeka Teknolojisi ile rekabet edebilmesi için, özel ve kamu sektöründe çalışan yazılımcılarla çalışması gerektiğine odaklanmakta

28 Temmuz 2021 Çarşamba

SA9307/SD2148: "uzlaşı" /14.10.2003/ 184. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...günün dakikalarından birinde, yaşayan tüm insanlar kadar yaşamayan diğer insanların bu dünyaya neden geldiklerini düşünürsün...
...düşüncelerin en ince yerinde gördüklerin gerçeğin kanatlarında otururken gördüklerindir...
...âciz, muktedir ne kadar insan varsa, o kadar sıradanlık vardır; bilirsin...
...dar alanlarda, geniş siyasi pozisyonlarda, birebir etkileşimlerde insanın ruh dehlizlerinde ilerleyişini izlersin...
...toplum içinde yetkin ve etkin konumlara tüneyen insanların -konu nefse dair aşağılıklar olunca- kendi kalıbında olan diğerlerini nasıl 'anlayış'la karşıladıklarını gözlersin...
...aşağılıklarının anlayışla karşılanması için önerilen ve uygulanan anlayış perspektifidir bu...
...gelecek günlerin neler taşıdığını bilmek erdemin kılcal damarlarında ilerleyen kana sâhip olmayı gerektirir...

27 Temmuz 2021 Salı

SA9306/SD2147: Avrupa'nın Demokratik Cini'ni Serbest Bırakmak

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, HEC Paris'te Jean Monnet AB hukuku profesörü ve Floransa Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Katılımcı Demokrasi ve Avrupa'nın Geleceği Forumu'nun eş-düzenleyicisi Alberto Alemanno'ya aittir ve ilk kez 19 Haziran 2021'de, Strasbourg'da gerçekleştirilen Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın doğasına odaklanmaktadır. Avrupa Birliği'nin dağılmamak için girdiği arayışları somutlaştıran bu konferansın şüphecileri ne kadar etkileyeceği kuşkuludur, ancak çevresel ve küresel faktörlerden etkilenerek varoluşsal kaygılar yaşayan, itibarsızlaşan, fakirleşen ve bütün bunların sonucu olarak büzüşen ve bir araya gelerek hayatta kalabileceğine inandırılmak istenen Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve vatandaşlarının Avrupa'nın Geleceği Konferansı'nın, birliğin teknokrasiye dönen yapısının demokrasiye alan açacağına inanması kuşkuludur. Avrupa Birliği'ni bir yarı otokrasiye dönüştüren birlik teknokratlarının demokrasiden ne kadar korktuğu analizin başlığı ve analistin şu cümlesiyle açıkça anlaşılmaktadır: "Bir kere o cin şişeden çıktı mı, onu tekrar şişeye koymak zor olacak." Türkiye'nin ABD gibi varoluşsal kaygılarla boğuşan Avrupa Birliği'ne kendi çıkarlarını kabul ettirmesinin önünde artık hiçbir engel bulunmamaktadır.
Seçkin Deniz, 27.07.2021


Releasing Europe’s democratic genie
"Avrupa'nın Geleceği Konferansı, gerçek bir Avrupa siyasi alanının tohumlarını ekebilir."

Avrupa Birliği kurumları arasında yaşanan ve gecikmeye neden olan bir yıllık çekişmenin ardından Avrupa'nın Geleceği Konferansı ilk kez 19 Haziran'da Strasbourg'da toplandı. Konferansı başka bir Brüksel hilesi olarak -büyük bir AB yanlısı önyargıyla ve yalnızca bir ana bileşenle, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yukarıdan aşağıya, yapmacık bir egzersiz olarak- reddetmek cazip gelebilir. Yine de bu, en iyi ihtimalle erken ve en kötü ihtimalle yanıltıcı olurdu.

26 Temmuz 2021 Pazartesi

SA9305/SD2146: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 35

        Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Hangimizin farkında olmadan ‘samirî' olduğunu ayırt edebilecek bir ferasetten yoksunduk, çocuklarının ve torunlarının Allah’ı bilmeyen, Şeytan’ı Tanrı kabul eden bir Samirî olarak yetiştirilip yetiştirilmediğinden emin olamadığı bir derin yüz yıl geçirmişti dedelerimiz ve babalarımız, bizim sorumluluklarımız çok büyüktü artık."


‘Yer Yazarı’, TDV İslam Ansiklopedisi’nin dünyanın her kıtasını, her ülkesini saran gizli Samirî ağının, meşhur adıyla Mason ağının gerekçesini özetlediğini not etmişti: “19. yüzyılın ikinci yarısında artan Avrupaîleşme eğilimleri, Avrupa yüksek sınıflarının ve hânedan mensuplarının mason olmaları ve masonluğun sosyal ve entelektüel bir statü sayılması gibi sebepler Osmanlı seçkinleri arasında da masonluğun kabul görmesini teşvik etti.”

25 Temmuz 2021 Pazar

SA9304/SD2145: Türkiye'nin Afganistan'daki Yüksek Riskli Kumarı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, New York Times, Guardian, The Atlantic'e katkıda bulunan, The National için dış muhabir olarak çalışan ve son on yıldır ağırlıklı olarak Türkiye ile ilgili haberler yapan deneyimli gazeteci David Lepeska'ya aittir ve ABD-NATO güçlerinin çekilmesi sonrası Türkiye'nin Afganistan Kabil Havaalanını koruması ile ilgili gelişmelere odaklanmaktadır. Analistin, Türkiye'nin Libya, İdlib, Dağlık Karabağ gibi coğrafyalarda elde edilen başarılarını hatırlattığı analizinde, Taliban'ın gücünü vurgulaması ve İslamcı olarak tanımladığı Erdoğan'a Afganistan'ın 'İmparatorluklar Mezarlığı' olduğunu hatırlatması ilginçtir. Taliban'ın kardeşlerinin topraklarını ele geçirmekten vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, 20 Temmuz 2021'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kıldığı bayram namazı sonrası, analistin iddia ettiğinin aksine S400'lerden ve ABD'ye 'yanaşmaktan' ya da NATO askeri olmaktan bahsetmedi, tam tersi kendi şartlarını dayattı: "Amerika birinci olarak diplomatik ilişkilerde bizim yanımızda yer alacak. İkinci olarak lojistik imkanlarını seferber edecek. Hangi gücü varsa lojistik anlamda, bunları Türkiye'ye devredecek ve mali olarak da Türkiye'ye destek verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse, biz Kabil Havalimanı'nın işletmesini almayı düşünüyoruz." Ek olarak Taliban'a açık mesaj verdi: "Nasıl ki Amerika ile görüştülerse, Türkiye ile bu görüşmeleri daha rahat yapmaları gerek." Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in girişte yaptığı, "Türkiye ile iyi ilişkiler istiyoruz, Türkiye bizim kardeşimiz, inanca dayalı pek çok ortak noktamız var. Türkiye’nin geçmişi bırakıp bugüne ve geleceğe dönmesini istiyoruz. Ondan sonra diyalog isteyebiliriz.” şeklindeki açıklamalarını "Kabil havalimanının, diplomatik misyonların ve elçiliklerin güvenliğinin Afganistan’ın sorumluluğunda olduğunu, aksi bir tutumu ülkenin içişlerine müdahale olarak değerlendireceklerini" ilan ederek sona erdirmesi Afganistan'ın tümünü ele geçirmeyi istediğini ve Türkiye ile ilgili düşüncelerinin değişmediğini göstermiş oldu. Türkiye tarihe geri döndüğünü ilan edeli çok oldu ve dönüş yaptığı ilk yer Suriye idi, Libya, Dağlık Karabağ bu dönüşün kalıcı hatlarını belirledi; hepsi riskliydi, analistin kullandığı deyime göre hepsi kumardı, ancak Türkiye'nin derin, geniş ve uzun soluklu olan bu yürüyüşü devam edecek, Afganistan da Türkiye'nin bu güç, barış ve güven halkasına dahil olacaktır.
Seçkin Deniz, 25.07.2021


Turkey's high-risk gamble in Afghanistan
"Erdoğan, savaşta tecrübeli olan güçlerinin Taliban ile mücadele etmekte zorlanacağını bilmeli."

Amerikan liderliğindeki Afganistan'daki savaşı bir felaket olarak görmek kolay. ABD ve NATO güçlerinin, El Kaide ve lideri Usame bin Ladin'i yenerek yıllarca süren sert Taliban yönetimini sona erdirmesinden yirmi yıl sonra, ABD kuvvetleri ayrılırken ve ülke kaosa doğru yuvarlanırken, Taliban büyük toprak parçalarını geri alıyor.

24 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9303/MT4: Çin'in Rakipsiz Ekonomik Gücü Asya'nın Siyasi Geleceğini Belirleyecek

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce HSBC Asya-Pasifik'te hisse senedi araştırması başkanlığı yapan, 'Çin'in Yükselişi, Asya'nın Düşüşü' adlı kitabın yazarı William Bratton'a aittir ve Asya'nın jeopolitik geleceği hakkındaki tartışmaların çoğunun sinir bozucu olmasının nedenlerine odaklanmaktadır. Analiz, Çin'le rekabet temelli bir ilişki kurmaya çalışan ABD için 'Çin'in hegemonyasındaki gelecek'ten dürüstçe bahsederek, Amerikalı sömürgecileri 'yeni sömürgeci Çin' ile yüzleştirmektedir. Türkiye, Çin'in küresel hegemon rolünün önündeki tek engel haline geldiği için ABD ve Avrupa, düşman olarak tanımladıkları Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye karşı savaş baltalarını arkalarına saklama ihtiyacı hissetmişlerdir. Bunun bu şekilde anlaşılması şarttır.
Seçkin Deniz, 24.07.2021, Sonsuz Ark


China's unrivaled economic power will define Asia's political future
"Solan dış bağlar o kadar da önemli olmayacak"

Asya jeopolitiğinin geleceğine ilişkin mevcut Batı tartışmalarının çoğu, üç ana sınırlamadan muzdariptir.

Birincisi, Çin ile ABD arasındaki büyük güç mücadelesi içinde çerçevelenmesi ve diğer Asya uluslarının daha geniş oyunun içinde sadece piyon olarak görülmesidir. Bu, bölge ülkelerinin, iki süper güç arasında ortaya çıkan bir Soğuk Savaşta, böyle bir eylem cezalandırıcı ekonomik sonuçlar doğursa bile taraf seçmeleri gerekeceği yönündeki ısrarlı fikirle sonuçlanıyor.

23 Temmuz 2021 Cuma

SA9302/KY1-CÇ779: Muhalefet'in İflâsı: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi- 3. Bölüm (1)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonunda olan oldu, biten bitti. Tarih diyecektir ki: "Türklerin yıkılışı, yine yardımlaşma ve kardeşliği, birliklerini kaybetmelerinden ve biri diğerinin gözünü çıkararak iç ve dış unsurlar ayrılığa fırsat ve güç vermelerinden ileri gelmiştir."

 Üçüncü Bölüm

Sonuç ve Değerlendirme

Geçirmiş olduğumuz tarihsel dönem ve yönetim biçimi nedeniyle Osmanlı halkları ve özellikle Müslüman unsur, seçim ve siyasi tartışmalar, takdir ve taltif etme gibi Meşruti bir hükümette bir millet için gerekli olan tavır ve özelliklerden yoksundu.

22 Temmuz 2021 Perşembe

SA9301/SD2144: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 625 (06-10 Nisan 2020)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(06-10 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

06 Nisan 2020
RT @drfahrettinkoca: COVID-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri ba…

06 Nisan 2020
RT @mekefe2: Çekya, İtalya'nın maskelerine, İtalya, Tunus'un maskelerine el koydu. Almanya'nın maskeleri Kenya'da kayboldu. MOSSAD İsrail i…

21 Temmuz 2021 Çarşamba

SA9300/SD2143: "damga vergisi" /16.10.2003/ 185. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...hödüklerin kısırdöngüden çıkmaları ile ilgili bir damga vergisi var mıdır?...
...varsa; bu damga vergisini ödemeleri için ömürlerinin ne kadarını harcamaları gerekir?...
...ilgisiz gibi duran soruları kendi içinde devindirerek yeni ilgilere dümen kırmak, doğru olanı ayrıştırma çalışmasından ziyâde yanlışı belirginleştirmeyi amaçlamaktadır...
...bu sebebe binâen, toplumsal alt gruplardaki üyelerin kendi kişiliklerini ve grupla olan ilişkilerini analiz edebiliriz...
...hödüklük dayanışmasından yola çıkarak hödüklerarası ilişkilerde göze ve dikkate çarpan en önemli şeyi belirleyebiliriz...
...bu tür alt gruplarda genellikle, temeli analiz yapılmadan atılmış toplu kabulleri içeren kurallar vardır...

20 Temmuz 2021 Salı

SA9299/KY28-ATA400: EOKA'cı Teröristlerin 1963 Küçük Kaymaklı Katliamı, Maraş ve 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı

"Bugüne değin hiçbir Rum siyasinin, BM yetkilisinin, ABD diplomatının ve Avrupa Birliği yöneticilerinin Küçük Kaymaklı’dan bahsettiklerini ve Rumları kınadıklarını duymadım, görmedim. Bizim aramızdaki Rum hayranlarının ve taraftarlarının da Küçük Kaymaklı’dan bahsettiklerini maalesef duyamadım."

Hani Maraş’ın halini görüp dertleniyorsunuz ya; 20 Temmuz 1974 günü Mutlu Barış Harekatı gerçekleştirilmeseydi, Küçük Kaymaklı 58 yıldır kapalı olacaktı.

Madem meydanı boş bulanlar kendi çektiklerini, haklarını unutup, Rumların derdine düştüler, hatırlatalım; Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı semtine EOKA’cıların saldırısı, dönemin Cumhurbaşkanı Makarios’un 22 Aralık 1963 günü son defa iki toplumlu olarak yapılan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası EK1’i olan Garantiler ve İttifak Anlaşmasını tanımadığını açıklamasından sonra başlamıştı. 

19 Temmuz 2021 Pazartesi

SA9298/SD2142: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 34

       Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Tarihin sayı doğrusu üzerindeki akışında da sıklıkla gördüğümüz, Orta Doğu denen coğrafyaya gönderilen binlerce elçi vardı. Samirîler, özellikle İran coğrafyasında, Orta Asya’da, Hind yarımadasında olgunlaştırdıkları ağlarını Batı’ya giderek daha da güçlendirmişlerdi ve yeniden dönmüşlerdi."


Binlerce yıl süren ve sabırla, adım adım yürütülen Şeytanî stratejik bir planın hedefinin bir gün bütün dünyada Allah’ın yarattığı her şeyi bozmak ve bütün insanlığı Allah’ın yasakladığı her şeyi yapar hale getirmek olduğunu kuşkusuz ve kesin bir şekilde söylemek, artık çıplak bir şekilde gözlerimizle gördüğümüz, kulaklarımızla duyduğumuz somut bir sonuçla yüz yüze kalınca aklımızla da idrak etmek zorunda kaldığımız o gündeydik. Başka türlü açıklayamayacağımız kötülüğün ulaştığı zirve işte buydu. 

18 Temmuz 2021 Pazar

SA9297/SD2141: Yunanistan Neden (ABD için) Güçlü Bir Müttefik Olabilir?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  Clinton yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi personeli olarak görev yapan, UVA’s Miller Center'ın direktörü ve CEO'su William Antholis ve ABD'nin eski Türkiye büyükelçisi, Stratejik ve Bütçe Değerlendirmeleri Merkezi'nde danışman ve UVA’s Miller Center kıdemli araştırmacısı Eric Edelman'a aittir ve açıkça  borçlarından kurtulmaya başlayan Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kullanmak üzere Biden yönetimini ikna etmeye odaklanmaktadır. Analistlerin, "Türkiye'nin bölgedeki petrol arama, Libya ve Suriye'deki çatışmalar ve göç akışlarıyla ilgili pervasız eylemleri rahatsız edici ve Yunanlılar ABD'nin taahhüdü ile ilgili bir işaret arıyorlar." şeklindeki cümlesi, Covid-19, Turizm, Totaliterlik, Çin, Rusya gibi sözcüklerin geçtiği diğer cümleleri fazlalık yapmaya yetmektedir. Uzun süredir Yunanistan'a Türkiye sınırlarına yakın yerleşim yerlerinde askerî üsler kuran, ağır silahlar, savaş helikopterleri gönderen ABD'nin bir Türk-Yunan Savaşı'nın altyapısını hazırladığını görmemek imkansızdır, bugün böyle bir analizin yapılabiliyor olması, NATO üyesi ABD'nin NATO üyesi Türkiye'yi durdurmak için NATO üyesi Yunanistan'ı kışkırtarak savaşa sürüklemesi her açıdan tarihin ve ittifakların değişmesi gereken bir dönemde olduğunun işaretidir. ABD Türkiye'yi bir müttefik olarak değil bir düşman olarak tanımlamıştır ve bu tanıma uygun bir strateji izlemektedir. Türkiye, Yunanistan'ın Amerikalı turistlerin gazına gelerek kendisine sataşmasına imkan ve izin vermemelidir. Erdoğan'ın 16 Temmuz 2021 cuma günü, 20 Temmuz KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları için 19 Temmuz 2021 günü KKTC'ye gideceğini ve bir müjde vereceğini açıkladıktan sonra Kıbrıs Rum polisi, yetki alanında olmamasına rağmen adanın kuzey sahilinde kaçak göçmen devriyesi yapan bir polis teknesine, Türk Sahil Güvenliği tarafından ateş açıldığını duyurdu, Türkiye'den bir diplomatik kaynak bu iddiayı reddetti. Rum tarafının ve Yunanistan'ın iki devletli çözüm planını açıklayacağını düşündüğü, (Kıbrıs karasularında doğalgaz bulunduğunun açıklanması, kapalı Maraş bölgesinin statüsünün değiştirilmesi veya adada kalıcı askeri üs kurulması gibi olasılıklar taşıyan) Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla yaşadığı panik bu tür kışkırtmaların kasten yapıldığını kanıtlamaktadır.
Seçkin Deniz, 18.07.2021


Why Greece Can Be a Powerful Ally
"Popüler, pragmatik Yunanistan başbakanı, demokrasiyi teşvik etmekle uyumlu siyasi istikrarı ve idealleri memnuniyetle karşılıyor."

Bu yaz Amerikalılar Yunanistan'a akın ediyor. Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ipucunu görmeli ve kendi seyahatlerini yapmayı düşünmeliler. Bu ziyaretler Yunanistan için olduğu kadar Amerika için de iyi olurdu. Yunanistan'ın -Amerikan devriminden esinlenerek- Osmanlı yönetiminden bağımsızlığını ilan etmesinden iki yüzyıl sonra ABD, COVID-19 salgınıyla mücadelede ve dünya genelinde demokrasiyi yenilemede daha iyi bir ortak bulamazdı.

17 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9296/MT3: Dünyayı İyi ve Kötü Olarak Bölen Biden Doktrinine İhtiyacımız Yok

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın kıdemli bir üyesi olan, Cumhuriyetçi ve Demokrat yönetimlerde Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu analisti, danışmanı ve müzakerecisi olarak yirmi yıldan fazla hizmet eden Aaron David Miller ve Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda yerleşik olmayan kıdemli bir araştırmacı olan, Dışişleri Bakanlığı'nda altı farklı yönetim döneminde ve 2005'ten 2015'e kadar Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Ofisi'nin bir üyesi olarak çalışan Richard Sokolsky'nin ortak çalışmasıdır ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 'demokrasiler ve otokrasiler arasındaki mücadele' diyerek tanımladığı ABD ile Rusya-Çin arasındaki 'Yeni Soğuk Savaş' ilanına odaklanmaktadır.  Analistlerin, "Avrupa ve Çin arasındaki ticaret patlama yaşıyor ve Asya Pasifik'teki birçok kilit ülke Çin'i başlıca ticaret, yatırım, üretim ve teknoloji ortakları arasında sayıyor; ABD çekici ile Çin örsünün arasına sıkışmak gibi bir niyetleri yok. Biden'ın demokratik kampa kaç ülkeyi katabileceği belli değil." şeklindeki itirazları sonrasında, Rusya ve Çin'in ABD için varoluşsal tehditler olmadığını iddia etmeleri, Rusya ve Çin dışında birçok otoriter ülke ile çalışan, işbirliği yapan ve müttefik olan ABD'nin Amerikan çıkarları çıkarları için her iki ülke ile çalışması gerektiğini öne sürmeleri, Türkiye'nin dış politikasının merkezine yerleştirdiği 'ihtilafları bir kenarda tutarak işbirliği alanlarında ilişkileri sürdürme' stratejisinin ne kadar haklı olduğunu kanıtlamaktadır. Analizin, şu cümlesi ABD'nin gerçek fotoğrafını ortaya koyması ve neoliberal Demokrat Solcuların bakış açısını yansıtması açısından önemlidir: "Ancak Amerikan Cumhuriyeti'ne yönelik birincil tehdit, içindeki çürümeden kaynaklanmaktadır; anti-demokratik Cumhuriyetçi Parti ve ülkenin distopik ve işlevsiz siyaseti, özyönetimi baltalayan ırkçılık, kutuplaşma ve ekonomik eşitsizlik." 
Seçkin Deniz, 17.07.2021, Sonsuz Ark


We Don't Need A Biden Doctrine Dividing The World Into Good And Bad

Bugünlerde Başkan Biden'ı dinlerken, dünyanın otokrasiler ve demokrasiler arasındaki tarihi bir mücadeleye kilitlendiğine ve 21. yüzyılın kaderinin -gezegenin kendisi olmasa bile-, büyük ölçüde Amerika'nın liderliği altında bu savaşı kazanmaya yönelik demokratik ulusların iradesi ve kararlılığı tarafından belirleneceğine inanmak hoş görülebilir..

16 Temmuz 2021 Cuma

SA9295/KY1-CÇ778: Muhalefet'in İflâsı: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi- 2. Bölüm (4)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Şu hâlde, yeni komite, kabineyi düşürmek için hangi araca baş vuracaktı? Sonunda vereceğimiz açıklamadan ayrı olmak üzere yeni komite son davasını da inkâr ederek karışıklık isyan ve daha doğrusu darbe ve muhtıra usullerine başvurmuştur. 

Artık yukarıda bildirdiğimiz gibi dağılan İtilaf Partisi yerine yeni bir komite gelmiş ise de İtilaf adına açılan teşkilatların ve hele taşra bireylerinin bundan haberi yoktu.

Yeni komite, bütün zamanını Kâmil Paşa Kabinesi aleyhinde propaganda yapmakla ve eski arkadaşlarını aşağılama ve teşhirle uğraşmakla vakit geçiriyordu.

15 Temmuz 2021 Perşembe

SA9294/SD2140: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 624 (01-05 Nisan 2020)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(01-05 Nisan 2020
)  (Nisan 2020:
6.682 Tweet+Önceki Toplam: 416.268+6.682=  422.950 Tweet) 

01 Nisan 2020
Coronavirüs-Covid-19 ile mücadelede lider etkisi... https://t.co/QxRGmtGExc

01 Nisan 2020
RT @Seckin_Deniz: İtalya Yunanistan, İspanya ve Portekizdeki rezaletlerin haddi hesabı yok, ama orada darbe kaçınılmaz olmuyor nedense ikiy…

14 Temmuz 2021 Çarşamba

SA9293/SD2139: "gönül gözüne çomak sokmak" /18.10.2003/ 186. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...gönül gözüne çomak sokmak, beceriksiz insanoğlunun nefse dair öykülerinden dolayıdır...
...hele beceriksizlik aklın meşgul olduğu anlarla alakalı ve bedenle malul olan bir şey ise, bunun önüne geçmek için uzun ömürlü bir mangal yürek ve çelikten üreme bir irade lazımdır...
...hislerin, isteklerle uğraş verdiği her uzun ve kısa zaman, gönül gözüne uzanan yollara ve mekânlara döner...
...ve siz farkında olmadan gönül gözünüzü oyarsınız...
...insanoğlunun otuzundan sonra en sık uğradığı mekân sorgu mekanıdır...
...aklının, dilediği her mekânı sorgu mekânı olarak kabul ettiği düşünülürse, senin de herhalde kendinden ve hayat amaçlarından ne anladığın, sana, kendince sorulacaktır...

13 Temmuz 2021 Salı

SA9292/SD2138: Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid Röportajı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk
Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız röportaj, (Afgan girişimci Saad Mohseni tarafından Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin başlangıç ​​yardımı ve Türkiye'deki FOXTv'nin de sahibi olan Rupert Murdoch liderliğindeki News Corporation'ın nakit desteğiyle kurulan) Moby Media Group'a bağlı Afganistan'ın ilk 7/24 yayın yapan Haber Kanalı TOLOnews çalışanı Yaser Abrar tarafından Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'le yapılmıştır. ABD'nin dünyanın imparatoru olarak, Müslümanlar aleyhine, sonraki dönem planlarını gerçekleştirmek üzere, Rus işgali sonrası iç savaşla harabeye dönen ve ABD gizli servisi CIA'in Pakistan gizli servisi ISI aracılığı ile kurduğu ve nüfusun %40'ıne tekabül eden Peştunlar'dan oluşturulan Taliban yönetimine teslim edilen Afganistan'ı işgal ettiği 2001 yılından bu yana 20 yıl geçti. Bir yenilgi olarak lanse edilen, ancak ABD'nin Müslüman ülkelerde yıkıma, soykırıma varan bütün planlarını gerçekleştirerek ayrılmaya karar verdiği Afganistan'dan, Taliban'la yaptığı anlaşma gereği 11 Eylül 2021'e kadar bütün unsurlarını çekeceğini ilan etmesi sonrası, işkence, tecavüz ve diğer insanlık suçlarının işlendiği Bagram üssünden bir gece ansızın kaçması dünyanın dikkatini çekti. ABD ve savaşçı müttefikleri İngiltere, Avustralya gibi giderken geride kaos dolu bir ülke bıraktı: bir yanda ABD'nin kuklası olarak kurulan ve savaş lordlarının desteklediği halktan tabanı bulunmayan bir hükümet ve diğer yandan ABD'nin kurduğu ve terör örgütü olarak ilan ettiği, ancak Doha'da yürütülen görüşmelerle anlaştığı Taliban ve bu iki grup dışında Afganistan halkının yaklaşık %60'ını temsil eden diğer grupların var olduğu bir ülke. Türkiye'nin İstanbul'da yapmayı planladığı konferansa gelmeyi ve sonrasında Kabil Havaalanı'nın Türkiye tarafından korunmasını (Türkiye ile pazarlıklar yapan, ancak Türkiye'nin liderliğinde Afganistan'a barış gelmesini istemeyen ABD'nin dolaylı, ancak kesin talimatı ile) reddeden Taliban'ın, ABD'nin derin işbirlikleri geliştirdiği, görünürde rakip ya da düşman kabul ettiği Rusya ve İran'la görüşmesi, Bir Kuşak Bir Yol projesi çerçevesinde yatırım yapmayı planlayan Çin'e göz kırpması, Afgan Hükümeti'nin, Çin, Rusya ve Hindistan'a barışa katkı sunmaları için çağrıda bulunması yeni dönemde yaşanan strateji savaşlarının birer yansımasıydı. Aşağıdaki röportajda da görüleceği üzere 1 Mayıs 2021'den itibaren hemen her gün birçok ilçeyi ele geçirdiğini açıklayan Taliban'a karşı tutarsız davranışlar sergileyen ve Afgan resmî ordu birliklerinin Taliban'la savaşmadan silahlarıyla birlikte teslim olmasını çoğunlukla seyreden Afgan Hükümeti'nin de yeni dönemde ABD'nin etkisinde kalacağı görülmektedir. Özbek general Raşid Dostum'un bütün her şey Türkiye'nin aleyhine dönerken, Taliban'ın ilerleyişinin sürmesi halinde Afganistan'ın büyük bir kısmını içeren Güney Türkistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğini açıklaması ABD-İngiltere etkisinde kurulmak istenen dengelerin bozulmasını sağladı. İngiltere Savunma Genelkurmay Başkanı General Sir Nick Carter'ın, eyalet başkentlerini Afgan Hükümeti'ne kırsal alanları zamanla itibarsızlaşması için Taliban'a bırakan planları açıktı: “Mevcut hükümet şu anda olduğu gibi, NATO birliklerinin desteği olmadan savaşamazdı. İkinci olarak, devletin parçalanması ve 1990'larda olduğu gibi farklı etnik kökenlerin ülkeyi parçalama riski var. Ve üçüncü daha yararlı senaryo, uzlaşma için baskı yapacaksınız ve tabii ki Afgan hükümeti elinde tuttuğu eyalet başkentlerini ne kadar uzun süre elinde tutarsa, senaryonun gerçekleşmesi o kadar olasıdır.” Taliban liderlerinin ve ailelerinin başkent İslamabad 'da yaşamasını sağlayan Pakistan'ın tutumunun Taliban'a destek olarak tanımlanabilecek bir formda olduğunu söylemek mümkün. İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, “Yeni, Medeni Afgan Talibanı”nın barış görüşmelerini tercih edeceğini ve İslamabad'ın Afganistan'da Afgan halkının desteğine sahip herhangi bir hükümeti kabul edeceğini açıkladı. Türkiye, çekilmeden önce Afganistan'daki kaosu derinleştirecek adımlar atan ABD'ye karşı çok katmanlı bir strateji uygulamalı ve bedeli ne olursa olsun, aleyhine kurulan dengelere karşı masum Afgan halkının çıkarları ve kendi çıkarları için Afganistan'da var olmaya devam etmelidir. Röportaj, tipik bir Amerikan senaryosuna aşina olanlar için çok şey anlatmaktadır.
Seçkin Deniz, 13.07.2021

Interview with Taliban’s Zabihullah Mujahid: Full Transcript

"Bu röportajda Zabihullah Mücahid barış sürecini, çatışmaları ve diğer güncel konuları tartışıyor."

Afgan barış görüşmeleri son birkaç ayda bir çıkmazla karşı karşıya kaldı. ABD ve koalisyon güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasının ardından son iki ayda ülkede şiddet yüksek seviyelerde bulunuyor. Bu röportajda TOLOnews'ten(*) Yaser Abrar, Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid (Zabihullah Mujahid) ile devam eden çatışmalardan barış sürecine ve diğer güncel konulara kadar çok çeşitli konularla ilgili açıklamalar yapıyor. 

12 Temmuz 2021 Pazartesi

SA9291/SD2137: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 33

      Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Onlar bize ne yaptıklarını biliyordu, biz onların bize ne yaptıklarını bilmiyorduk."


‘Yer Yazarı’nın sabrına hayrandım; kendimi çok sabırlı zannederken üstelik. Dikkatle yakaladığı izleri herkesin somut bir şekilde anlayabileceği bir düzleme sürüklüyor ve binlerce yıldır ustalıkla saklanan kötülüğün merkezine bütün gücüyle dalıyordu. Açıklamak, kötülüğün neden bu kadar yaygınlaştığını anlamak isteyenlere kesin bir cevap verebilmek için bulduğu bütün kanıtları paylaşıyordu.

11 Temmuz 2021 Pazar

SA9290/SD2136: Avrupa'nın Başkanlık İkilemini Nasıl Düzeltiriz?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Belçika'da Parti Socialiste'nin başkanı, Charleroi belediye başkanı ve Université libre de Bruxelles eski siyaset bilimi profesörü olan Paul Magnette ve European University Institute, Ulusötesi Yönetim Okulu'nda uluslararası ilişkilerde bir kürsü sahibi olan Kalypso Nicolaïdis'e aittir ve Avrupa Birliği'nin temsiliyet sorununa odaklanmaktadır. 12 Nisan 2021'de Ankara, Beştepe Külliyesindeki kabulde yaşanan 'Koltuk Krizi-Sofagate'i Erdoğan'a ve Türkiye'ye saldırı sebebi olarak tanımlayan iç ve dış saldırganların ruhlarındaki kötülüğün net olarak deşifre edildiği bu diplomatik 'durum', net olarak Avrupa Birliği'nin temsiliyet krizinin yansıması olarak ortaya çıkmıştır. Analiz bunu somut olarak yansıtmaktadır. Türkiye'nin içteki ve dıştaki düşmanlarının yaşadığı bu hezeyan Erdoğan ve Türkiye eleştirmenlerinin nesnel eleştiri diye bir yaklaşıma sahip olmadıklarını kanıtlamıştır.
Seçkin Deniz, 11.07.2021


How do we fix Europe’s presidency dilemma?
"AB'yi uluslararası alanda kim temsil ediyor? 'Sofagate' konuyu yeniden alevlendirdi ve Avrupa'nın Geleceği Konferansı bunu çözmeyi hedeflemeli."

Avrupa Komisyonu başkanı Ursula von der Leyen'in -Nisan ayında Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Avrupa Konseyi başkanı Charles Michel ile ortak görüşme sırasında oturma düzeni ile marjinalleştirilen- artık kepazelik haline gelmiş olan 'hum, hum' sesleri Avrupa Birliği'nin kurumsal düzenlemelerinde uzun süredir devam eden rahatsızlığı yansıtıyor.

10 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9289/MT2: İran İslam Cumhuriyeti'nin Sonu

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Siyaset Bilimi profesörü, Stanford Üniversitesi'nde İran Çalışmaları Programı Direktörü ve Hoover Enstitüsü'nde araştırma görevlisi İranlı-Amerikalı tarihçi ve yazar Abbas Malekzadeh Milani'ye aittir ve 18 Haziran 2021'de yapılan İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rejimin temsilcisi olarak Cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi'nin otuz yıl önce yaklaşık 4.000 muhalifin öldürülmesindeki rolü nedeniyle insanlığa karşı suç işlemekle suçlanmasına odaklanmakta, Reisi'nin seçilmesinin arka planını irdelemekte ve Joe Biden yönetiminin İran'la nasıl ilişki kurması gerektiğini öğütlemektedir. Milani'nin, "ABD, İran rejimini değiştirme sorumluluğunu ne kabul edebilir ne de kabul etmelidir. Bu kararı sadece İran halkı verebilir ve vermelidir. Ancak ABD'nin İslam Cumhuriyeti ile yapacağı herhangi bir müzakere, Amerika'nın ve İran halkının uzun vadeli çıkarlarının İslami bir hilafetle değil, yalnızca modern bir demokrasiyle gerçekleştirilebileceğini kabul etmelidir." şeklindeki cümlesi, terör ve darbe destekçisi Türkiye kökenli-Amerikan vatandaşı benzerlerinin ABD yönetimine öneremeyeceği bir tanım aralığındaki vatanseverliğe de işaret etmektedir.
Seçkin Deniz, 10.07.2021, Sonsuz Ark


The End of the Islamic Republic
"Seyyid Ebrahim Raisi'nin İran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferi, on yıllardır ilk kez ülkenin bütün güç ağını rejim muhafazakarlarının kontrolüne veriyor. Ancak görünürdeki güç konsolidasyonunun arkasında, ülkenin yapısal zorlukları kötüleştikçe artan iç karışıklıklar beliriyor."

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi, İslami rejim tarihindeki en saçma seçimdi; çoğunlukla “seçim darbesi” olarak adlandırılan 2009 seçimlerinden bile daha saçma. Bu bir seçimden çok, önceden bildirilen bir ölümün vakayinamesiydi; anayasanın cumhuriyetçi ilkelerinden geriye kalan çok az şeyin ölümü. Ancak seçim, en saçma olmasının yanı sıra, İslam Cumhuriyeti'nin en önemli sonucu olabilir.

9 Temmuz 2021 Cuma

SA9288/KY1-CÇ777: Muhalefet'in İflâsı: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi- 2. Bölüm (3)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Bundan bizdeki itiraz ve ihtiras siyasetinin nasıl bir seviye edindiği ve bizde ancak hoşnut ve tek adamlığın esas ruh olduğu anlaşılır.Kâmil Paşa kabinesini kurdu. Ancak listede İsmail ve Basri Beylerin isimleri mevcut değildi. Bu hayal kırıklığı, pek acı olmuş ise de Gümülcineli ve arkadaşlarının henüz umutlarını yıkmamıştı.

Alelacele Sadık Bey'le Gümülcineli ve daha bir kaç kişi, Kâmil Paşa'yı kutlamak için konağa gitmişlerdi. Kutlamanın ardından Sadık Bey, Paşa ile yalnız kalarak İsmail Bey'in İstanbul valiliğine ve Basri Bey'in de başmabeyinciliğe atanmasını rica etmiş ise de aldığı dolaylı cevapta başmabeyincinin değiştirilmesinin olası olmadığını bildirmişlerdi.

8 Temmuz 2021 Perşembe

SA9287/TG346: Lavrov: "Hegemonyanız Bitti, Kurallarınız Uygulanmıyor"

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a aittir ve 16 Haziran 2021'de Cenevre'de gerçekleşen Putin-Biden zirvesi temelinde Batı hegemonyasına odaklanmaktadır. Lavrov'un tipik analizinde vurguladığı Türkiye'yi ve İslam'ı da doğrudan ilgilendiren önemli tespitlerden biri, "500 yıldır herkese hükmeden kolektif tarihsel Batı, çok kutuplu bir dünya oluşturmanın nesnel sürecini yapay olarak yavaşlatmaya çalışırken, bu çağın geri dönülmez bir şekilde geçmekte olduğu gerçeğiyle yüzleşmekten kendini alamıyor." diğeri ise: "Tüm dünya dinlerinin temellerine, gezegenin kilit uygarlıklarının genetik koduna bir saldırı var." Batı'daki aslında eski, ama yeni gibi sunulmaya çalışılan birlikteliğin dünyanın geri kalanı için bir anlam ifade etmediği günümüzde Lavrov'un yaklaşımı genel bir tepkinin de yansıması olarak değerlendirilebilir.
Seçkin Deniz, 08.07.2021


Lavrov To The West: Your Hegemony Is Over, Your Rules Don't Apply

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan, Moskova merkezli Kommersant gazetesinde yayınlanan bu ayki (Haziran 2021) Putin-Biden zirvesi sırasında ve sonrasında ortaya çıkan ABD ve Avrupa taktiklerine, uzun ve öfkeli bir yanıt.

Başkanlar Vladimir Putin ve Joseph Biden arasında 16 Haziran'da Cenevre’deki zirvede yapılan samimi ve genellikle yapıcı görüşme, stratejik istikrar konusunda kapsamlı bir diyalog başlatmak üzere bir anlaşmayla sonuçlandı [...] Ancak zirvenin bitiminden hemen sonra ABD’li yetkililer -Cenevre toplantısının katılımcıları da dahil olmak üzere- iddialı bir şekilde eski tutumlarına geri dönmeye başladı; "işaret etmek", "açıkça uyarmak" ve Moskova'dan sayısız talepte bulunmak. Üstelik tüm bu uyarılara tehditler de eşlik ediyordu: Moskova, Cenevre'de kendisi için belirlenen oyunun kurallarını birkaç ay içinde kabul etmezse, yeni baskılara maruz kalacaktı.

SA9286/SD2135: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 623 (26-31 Mart 2020)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Mart 2020
)  (Mart 2020:
5.890 Tweet+Önceki Toplam: 410.738+5.890=  416.268 Tweet)

26 Mart 2020
Taslaktan Tek iyi haber: "Erdoğan’ın talimatıyla erken yaşta evliliğin infaz düzenlemesinden önce cuma günü Meclis’e gelmesi kararlaştırılmış https://t.co/Z3Obvk1z6C

26 Mart 2020
Kavga iyi gidiyor... Trump yönetiminin üç büyük yalanı ve gerçekler https://t.co/0PvgKQAr90

7 Temmuz 2021 Çarşamba

SA9285/SD2134: "olduğu gibi bırakmak" /19.10.2003/ 187. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...elinizdeki düzeltme aracı yolları ya da ilerlenecek izleri belirleyemiyor ve düzenleyemiyorsa, ne düşünürsünüz?...
...tekleyen, duraklayan adımların ve artık amacı sorgulanan çıkışların, başlangıçların neresinde durursunuz?...
...yorulmuşluğun en zinde hâli sizin durgunluğunuzun temel nedeni midir?...
...gereksizliğin içindeki bilişsel yoğunluk ne kadar hak ettiriyor kendini?...
...ve siz, bu aşırı yüklemenin sırlarını ne zaman acı çekmeden keşfedeceksiniz?...
...insanın değerlere ulaşma hızı, kaybetme hızından düşüktür...
...bu sebeple edinirken çok zorlanırsınız...
...edindiklerinizin kadri ise yitirme hızınızla doğru orantılı değildir...
...ne kadar çabuk yitirmekteyseniz o kadar değersizdir değerleriniz...

6 Temmuz 2021 Salı

SA9284/KY1-CÇ776: Yalan ve Cahape

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bunlar yalana da level (seviye) atlattı.. "yalanıcının mumu yatsıya kadar yanar!" denirdi.. bunlarda öyle değil.. yalanı ortaya attığından beş dakika geçmeden ortaya çıkıyor.. madem böyledir niye söylersin? Hayır yani niye.. "

Yalan konusunda da kolaycılık almış başını gidiyor.. yalan, yanlış bilgi değildir, bile isteye olmayan bir şeye var demek, bostan kuyusunun minare kadar uzun yüksek olduğunun -öyle olmadığı bilindiği halde- söylenmesidir yalan olan.. 

5 Temmuz 2021 Pazartesi

SA9283/SD2133: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 32

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yer Yazarı’nın notları, Masonik sembollerin arasındaki bağı kolaylıkla anlamamı sağlıyordu; yaptığı alıntıyı olduğu gibi eklemeyi uygun görmüştüm ‘Sıkıntı’ya."


Osiris, Hiram tarafından simgeleniyordu. Altın Buzağı artık Hiram’dı. Masonlar için Evrenin Ulu Mimarı’nın sembolü, tecessüm etmiş hâli Hiram; Şeytan’ın bizzat kendisi olarak Hiram.

4 Temmuz 2021 Pazar

SA9282/SD2132: Türk Dizileri Küresel Eğlence Senaryosunu Yeniden Yazıyor

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız metin, şu anda BBC World Service, The HuffPost, VICE ve diğer basılı ve dijital medya kuruluşlarında serbest olarak çalışan, Tokyo, Londra, New York ve İstanbul'da haber muhabirliği, dijital prodüksiyon, inovasyon araştırması ve danışmanlığı da dahil olmak üzere 20 yılı aşkın deneyime sahip olan bağımsız gazeteci ve medya uzmanı Ilgın Yorulmaz'a aittir ve Japon yayın organı Nikkei Asia için Dünya'nın her yerine yayılan ve sevilerek izlenen Türk dizilerine odaklanmaktadır. Sonsuz Ark, bu yayının, filmleri ve dizileri ile Dünya'ya yayılan Türkiye'nin yükselişindeki temel insanî değerlere yaptığı yatırımın sonuçlarını aldığını gösterdiğini düşünmektedir. Keyifle okuyacağınızı umuyoruz.
Seçkin Deniz, 04.07.2021


Turkish dramas are rewriting the global entertainment script
"Farklı yaşam tarzları ve alışkanlıklar, dünya izleyicileri arasında büyük bir 'hit' oldu."

Yapımcı Timur Savcı iyi bir hikaye gördüğünde anlar.

2009 yılında, Savcı'ya, akıl hocası ve iş arkadaşı, saygın senarist Meral Okay tarafından efsanevi bir Osmanlı padişahı ile ilgili senaryo taslak olarak gönderildi. Savcı, Nikkei Asia'ya verdiği demeçte, saat 2'de okumayı bitirdiğinde, "Kağıt üzerinde bile büyük uluslararası potansiyele sahip bir projemiz olduğunu biliyordum," dedi.

3 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9281/KY1-CÇ775: Gizli Mahfillerde Kaçak Var

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Ve fakat içinden geçtiğini sandığın bizatihi vakıf olduğun şey değil.. evet içinden geçiyor ve fakat o bile sana dikte edildi.. "

Medyaya itimadım 1978'den beri yok.. hiç bir habere 'acaba?' sorusu sormadan -kendi meşrebime, mektebime, kliğime ait olan dahil- kabullenmedim, kabullenmem.. medya bir manipülasyon aygıtıdır.. bize yalan söylemediği zamanlarda bile yanıltma peşindedir.. 

2 Temmuz 2021 Cuma

SA9280/KY1-CÇ774: Muhalefet'in İflâsı: Şehbenderzâde Filibeli Ahmet Hilmi- 2. Bölüm (2)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Demek ki programlar, prensipler, bildiriler, hepsi ve hepsi kamuoyunu eğlendirmek için düzenlenen şeyler olup partilerde geçerli olan asıl düşünce "ihtiras, tamah ve hükmetme" kavramlarında içkinmiş.

Gazi Muhtar Kabinesi zamanında ve savaşın ilanını izleyen dönemde, Sadık Bey, İtilaf ve Hürriyet Partisi adına bir bildiri yayınlamıştı.

Bu bildirinin anlamı: Savaş zamanında parti mücadelesinin uygun olmayacağından ve herkesin el birliğiyle vatan savunmasına çalışmasının gerekeceğinden İtilaf partisinin siyasi faaliyetini durdurduğu ve teşkilatlarının kapatıldığından ibaretti.

1 Temmuz 2021 Perşembe

SA9279/MT1: Kuzey Irak'ta Gelişmekte Olan PKK-İran İttifakı

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Kuzey Irak'ta yaşayan serbest çalışan gazeteci Hannah Lynch'e aittir ve Sincar'daki Yezidiler üzerinden DAEŞ, PKK, Haşdi Şabi terör örgütlerinin etkisini irdelemektedir. Hannah Lynch'ın, her türlü terör, katliam, soykırım, tecavüz, göç ve benzeri vahşetin sorumlusu ve terör örgütleri PKK-YPG-DAEŞ'in kurucusu olan işgalci ABD'yi herhangi bir şekilde eleştirmeden yazdığı metni Türkiye-İran strateji savaşı ile temellendirmesi ve Türkiye'nin nedenlerini çok fazla irdelemeden işgal terimini kullanması ve İran-Devrim Muhafızları-PKK-Haşdi Şabi ilişkilerini öne çıkarması kendisinin bir gazeteciden çok daha fazlası olduğunu düşünmemize neden olmaktadır. Buna karşılık İran-PKK-Haşdi Şabi-ABD ilişkilerini ortaya koyması açısından metnin kayda değer olduğu görülmektedir: "Suriye'deki Halk Koruma Birlikleri (YPG), ABD müttefiki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) bir parçası ve Haşdi Şabi'nin bir parçası olarak YBS, yasal bir Irak gücü. Hatta PKK, bu arkadaşları aracılığıyla ABD ile mesaj alışverişi bile yapabilmiştir." Türkiye, kendi güvenliğini sağlamak için, Şii katiller sürüsü Haşdi Şabi'nin bir parçası olarak, Sünni Müslüman sivilleri intikam amacıyla öldüren Yezidi terör örgütü Lalish Tugayı'na ve PKK destekli bir Yezidi terör örgütü olan Sincar Direniş Birimleri (YBS)'ne de hesap soracak konumdadır. (Yazarımız, çevirmenimiz Mustafa Tamer'e bu ilk yazısı ile hoş geldin diyor, Sonsuz Ark'a katkıları için teşekkür ediyoruz.)
Seçkin Deniz, 01.07.2021, Sonsuz Ark

The Budding Kurdish-Iranian Alliance in Northern Iraq

"Türk müdahalesini caydırmak amacıyla PKK (Kürdistan İşçi Partisi), Sincar ve çevresinde İran tarafından yönetilen milislerle ortaklık kurmuştu. Bu, ülkenin IŞİD-DAEŞ sonrası geleceğini daha da karmaşık hale getiren stratejik bir uyumdu."

Ağustos 2014'te, DAEŞ grubu (IŞİD), kuzey Irak'ta Sincar'a (Şingal olarak da biliniyor) saldırdı, Birleşmiş Milletler'in daha sonra Yezidi azınlığa karşı soykırım olarak sınıflandıracağı şeyleri yaptı. Yezidi erkekler ve yaşlı kadınlar katledildi, cesetleri toplu mezarlara atıldı. Kadınlar ve çocuklar köleleştirildi. Yüzbinlercesi evlerini terk etti.

Seçkin Deniz Twitter Akışı