31 Mart 2019 Pazar

SA7548/SD1334: Kazakistan için Sırada Ne Var?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Harvard Üniversitesi, Davis Rusya ve Avrasya Çalışmaları Merkezi'nden Nargis Kassenova'ya aittir ve Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığından istifasının nedenlerini irdelemektedir. Türkiye'de birçok düşünce kuruluşunun ve medyanın pek fazla ilgisini çekmeyen bu istifa, Türkiye'nin Orta Asya ve Kazakistan'daki çıkarları ile doğrudan ilgilidir. ABD-Çin-Rusya'nın çatışma alanlarının ortasında yer alan bu coğrafya Türkiye'nin yoğun ve pervasız ilgisine muhtaçtır, ancak her şeyden önce ortaya konacak olan yeni konseptin Türkiye'nin artan küresel gücü ve etkisi ile orantılı olarak dikkatle geliştirilmesi ve derinleştirilmesi gerekmektedir. Türkiye geleneksel 'çekinik' rolünü değiştirmeye yönelik adımlar atsa da henüz yeterince belirginleşmiş bir role sahip değildir... Zaman hızla ilerlemektedir ve on yıl sonra şu andaki Kazakistan'ı bir daha göremeyebiliriz...
Seçkin Deniz, 31.03.2019

What’s Next for Kazakhstan?

"Bağımsız Kazakistan'ın sahip olduğu tek başkan olan Nursultan Nazarbayev'in istifası, ülke için kritik bir kavşağa işaret ediyor. Nazarbayev, derin ve beklenmedik bir değişim anında iktidara geldi ve yarı ayrılığının eşit derecede öngörülemeyen sonuçları olabilirdi."

19 Mart'ta bağımsız Kazakistan'ın tanıdığı tek cumhurbaşkanı olan Nursultan Nazarbayev, yaklaşık otuz yıllık mutlak iktidarın ardından istifasını açıkladı. Televizyonda konuşan Nazarbayev, ülkenin başarılarını övdü ve gençliği parlak bir gelecek inşa etmeye çağırdı.


Yine de bu tam bir veda değildi, çünkü Nazarbayev siyasi sahneyi tamamen terk etmediğini söyledi. Şimdiki büyük soru şu; Kazakistan için sırada ne var?

30 Mart 2019 Cumartesi

SA7547/SD1333: Türkiye Tarihî Rekreasyon Alanı'na Giriyor

"1 Nisan 2019 itibarı ile Türkiye, son stres alanından uzaklaşacak ve her görüşten, inanıştan, ideolojiden hemen herkes kendi hayat alanında değişiklikler yapmak için zaman bulacak ve kendisi ile ilgili tasarımlar yapma imkanına kavuşacaktır. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti de tarihî rekreasyon alanına girecek, yürüdüğü yolda daha sakin, daha geniş ve daha derin bir analiz yapma imkanına kavuşacak; toplumun bütün kesimlerine ulaşmanın yollarını aramaya devam edecek, kendi iç bütünlüğünü tesis ettikten sonra ya da eş zamanlı olarak sınır komşusu olan ülkelerden başlayarak küresel alana yönelik stratejilerini güçlendirecek ve çeşitlendirecektir."


Bir medeniyet kolay inşâ edilmez, var olan bir medeniyet de kolaylıkla yok edilemez; ancak bir medeniyetin sürekliliği kendisini yenilemesiyle, hayatın hemen bütün ayrıntılarında incelikle çalışmasıyla mümkün; Türkiye bugün tarihî bir dönemeci aşıyor. 31 Mart 2019 seçimleri bu anlamda sonucu ne olursa olsun çok yoğun bir kaotik yakın iki, uzak dört yüzyıllık geçmişin sona erdiği dönemi temsil edecektir.

SA7546/KY13-AO238: Bu Ülkenin Geleceği, Bekâsı Hepimizin Siyasal Tercihlerinin Önündedir

"Eminim ki; seçmen bu ülkenin istikrarsızlığa düşmesine, yeni bir kaosa sürüklemesine fırsat vermeyecek ve sandığa gidip en doğru istikamette tercihini yapacaktır."


Bu seçim bir genel seçim değil, yerel seçim. Genel seçimin yapılacağı 2023 yılına kadar Erdoğan ve ekibi iş başında. Halk genel seçimlerde bu yöndeki tercihini yaparak Erdoğan’ı Cumhur/başkanı, partisini de Meclis’in 1. Partisi olarak seçti.

Yeni bir genel seçime kadar iktidarın rahat çalışmasına imkân sağlayarak, oy verdiklerimizin iktidarda başarılı olup, olmadıklarını 2023 seçimindeki tercihlerimizle ortaya koyacağız. Yerel seçimlerde ilk dikkate almamız gerek konu bu.. 

SA7545/SD1332: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 470 (11-15 Şubat 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(11-15 Şubat 2018)  (Şubat 2018: 4208  Tweet+Önceki Toplam: 300.938 +4208 = 305.146 Tweet

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Rusya´nın NATO´ya Kaliningrad Oblastı´nda 'İskender' füze komplekslerinin yerleştirilmesi konusunda bilgi vermek zorunda olmadığını söyledi.

29 Mart 2019 Cuma

SA7544/KY1-CÇ609: Boşboğazlık

"Masaya içtiği iki çayın parasını bırakıp Yaşlı Adamın bir şey demesine fırsat vermeden kafeden çıktı."


- Gelmeyecek herhalde, dedi Yaşlı Adam.

- Kim, Godot mu? Dedi Genç Adam.

Ters ters baktı Yaşlı Adam Genç Adam’a. Hani kendini tutmasa okkalı bir tokat atardı atmasına ya.. başını sallamakla yetindi. Genç Adam yaptığının yanlışlığını çabuk fark etmiş, yersiz şakasının İhtiyar Adam için pek bir ağır olduğuna hükmederek durumu kurtarmak için çareler aramaya başlamıştı. Yaşlı Adam için söylenenler doğruydu. Şakayı pek hazzetmezdi –hatta hiç hazzetmezdi- hele görev başındayken yapılan en küçük şaka da bile küplere binerdi, ki şimdi de küplere binmişti. 

28 Mart 2019 Perşembe

SA7543/TG253: Sufizm ve Kabala

Sonsuz Ark'ın Notu:
Sonsuz Ark olarak herkes gerçeği öğrenene kadar, Sufizm denen 'dinin', her peygamber tarafından yeniden getirilen din olarak İslam'ı tahrif etmek üzere üretilmiş tüm şeytan eseri (satanist) tahrifâtın özünü temsil ettiğini anlatmaya devam edeceğiz... Aşağıda çevirisini yayınladığımız analizin yazarı müslüman olmayan, ancak neyin nereden kaynaklandığını nesnel bir şekilde anlatan David Livingstone'a aittir ve 'Kadiri Tarikatı’nın kurucusu Abdülkâdir Geylânî gizli bir Yahudi idi.' demektedir... Diğer yayınlarımızla paralel sonuçlara ulaşan sufizm-kabala-masonluk ile ilgili diğer tüm çabaları paylaşmaya devam edeceğiz.. Müslüman, Allah'ın elçisi İsa'nın vazettiği dinin İslam olduğunu bilir ve inanır, ancak ondan sonra adı Hristiyanlık olan dinin de İsa'nın getirdiği din olmadığını bilir ona inanmaz... Sormak gerekir, taraftarlarının iddia ettiği gibi Geylani'nin anlattığı doğru ise, ondan sonrakiler yanlış ise yanlışa niye inanıyorsunuz? Geylani ile ilgili kendi inananlarından ve kaynaklarından nakledilen inanışları okumak için lütfen ilk yazı için tıklayınız, ikinci yazı için tıklayınızüçüncü yazı için tıklayınız,
Seçkin Deniz, 28.03.2019
SUFISM AND THE KABBALAH

Ünlü bir Yahudi tarihçisine göre, İslam tarihinde yer alan Sufi tarikatlar içerisinde en etkinlerden biri olan Kadiri Tarikatı’nın kurucusu Abdülkâdir Geylânî gizli bir Yahudi idi. Chacham Israel Joseph Benjamin II, ‘1846’dan 1855’e Asya ve Afrika’da Sekiz Yıl’ adını taşıyan eserinde, Bağdat’ta bulunan bir camide yer alan Marabut (Sufi Mistik) [Çev: Marabut, Batı Afrika'da ve Mağrip'te Müslüman dini liderlere ve öğreticilere verilen isim] Abdul Kadir’in mezarına büyük hürmet gösterildiğinden, bu “Cami’nin daha önceden bir Sinagog olduğu” ve “Marabut’un ünlü Talmudist Joseph Hagueliti’den başkası olmadığı”ndan bahseder. [1]

SA7542/SD1331: Politikalardan Değerlere: Dini Siyonizmi Yeniden İnşa Etmek

Sonsuz Ark'ın Notu:
İsrailli Yahudilerin yaşadığı kimlik krizine dair Shalom Hartman Enstitüsü akademisyenilerinden Tomer Persico'nun 26 Şubat 2019'da yayınladığımız "SA7472/SD1299: Yeni İsrail Yahudiliği Nasıl Doğdu?" başlıklı analizi çok karmaşık, kendi içinde çok çeşitli İsrail-Yahudi profiline dair çok önemli tesbitlerde bulunuyordu. Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, "Ve ılımlı bir Dini Siyonist olarak, Dini Siyonizm büyük bir hareket olmasına rağmen, ülkenin geleceğine anlamlı bir şekilde katkıda bulunan idealist insanlarla dolu olmasına rağmen, değerlerimi temsil eden herhangi bir parti kalmadığından partisiz kaldım." diyen yahudi bir eğitimci Michael Rainsbury'a ait bir manifosto ilanıdır, yahudilerin kimlik krizinin nasıl yönetildiğini, yönlendirildiğini ve yahudilikten uzaklaştırıldığını, aşırı sağcı ve seküler kimliklerin egemenliğine karşı yeni bir şeyler yapılabileceğini düşünmekte ve kendi platformunu ilan ederek kendisi gibi düşünenlere çağrıda bulunmaktadır: "Böylece mevcut veya potansiyel liderler seçmenlerin isteklerini merak ettiklerinde, anketleri takip etmek yerine araştırmalarına buradan başlayabilirler." Metinde dikkat çekici olan şey, yazarın platformunda beyan ettiği 10 maddenin, geçmişte radikal görünmesine rağmen bugün 'Ilımlı Dinî Siyonizm' olarak Laik-Aşırı Sağ'ın karşısında daha 'insancıl' bir alternatif olarak ortaya konmuş olmasıdır. Ve yine metnin yazarının ruhunda yerleşik olan şey manifestonun maddelerine sinmiştir, en iyi ılımlı dinî siyonist yahudilerin bile topraklarını işgal ettikleri Filistinlilere verdikleri haklar birer lütuftur ve kendilerinin verdikleri haklar diğerlerine göre çok daha fazladır... Yahudilerin kimlik krizi derinleştikçe, iç çatışmaların da artacağı bir döneme girdiğimiz şu günlerde, vahşi ve katliamcı politikalarıyla İsrail devletinin kendi geleceğini belirsizliklere bağlayacağı döneme de girdiği net bir şekilde ortadadır; ABD Başkanı Trump'ın Kudüs ve Golan kararları İsrail için ilk kez planlamadıkları birer kazanım olarak denge bozucu niteliklere sahiptirler... Tarih iki bin yılda zorlukla bir araya gelen yahudilerin kolaylıkla bölünebildiğini gösteren kanıtlarla doludur... Dini Siyonist Yahudiler, laik siyonizmin yeni bir yahudi kimliği ürettiğini ve 'Yeni İsrail Yahudiliği' olarak tanımlanan kimliğin başlangıçtan itibaren planlanan siyonist bir hedef olduğunu düşünüyorlar. 
Seçkin Deniz, 28.03.2019

From policies to values: Rebuilding religious Zionism

"İsrail'in bütün topraklarının Yahudi halkına ait olduğuna ve ayrıca tüm vatandaşlar için demokrasiyi ve eşitliği desteklediğine inanıyorum."

2019 İsrail seçimlerinde 46 parti katılıyor. İsrail'in Yahudi nüfusunun yaklaşık % 10'u Dini Siyonist olarak sınıflandırılabilir. Bir 'Dini Siyonist' parti, Kahanistlerle birleşti. Mark Twain'den alıntı yapmak gerekirse, “Gerçek kurgudan daha garip”.

SA7541/SD1330: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 469 (06-10 Şubat 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(06-10 Şubat 2018)  (Şubat 2018: 4208  Tweet+Önceki Toplam: 300.938 +4208 = 305.146 Tweet

Mehmet Hakan Kekeç @mhkekec
Geçen seneki Halep kuşatması PYD'nin tuttuğu mahalleler sayesinde başlamıştı (sarı alan, yeşille bağlantıyı kesiyordu). PYD yardım etmiş, Rusya havadan İran karadan katliam yapmıştı. Bu PYD'yi sadece ABD desteği üzerinden konuşmamamız gerektiğini gösteriyor. pic.twitter.com/W5eOtLZcaD
@Seckin_Deniz retweetledi

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Mithat Paşa gibi bir katilin dindar olduğunu nasıl söylersiniz siz ya? twitter.com/yirmidorttv/st…

27 Mart 2019 Çarşamba

SA7540/Sonsuz Ark-YD146: Beynimiz Duymadığımız Seslere Dair Boşlukları Kendisi Dolduruyor

"Elde edilen sonuçlar, konuşma algılaması sırasında eksik akustik içeriğin, gelen duyu ipuçlarının ve kelime seviyesine bağlı beklenti ve tahminler oluşturan iç nöral dinamiklerin entegrasyonuyla bağlantılı olarak sentezlendiğini gösteriyor. "


Trafikteki klakson sesleri, motosikletlerin gürültülü geçişleri, çığlıklar atarak etrafta dolaşan çocuklar, yüksek sesin hakim olduğu partiler… Gürültü her yerdedir. Fakat beynimiz, rahatsızlık verici ve çoğunlukla da işitme kabiliyetimizi olumsuz etkileyen bu durumların üstesinden gelebilecek şekilde gelişmiştir. İnsanlar, doğal dinleme ortamımızın genellikle parazite girdiği gerçeğine rağmen konuşmayı anlamada ustadır. Beynimiz, böylesi gürültülü ortamlarda karşılıklık bir konuşma içerisinde işitemediği harflere ya da kelimelere dair tahmini doldurmalar yaparak ve söylenecek şeyi tahmin ederek gürültünün sebep olduğu işitme eksikliğine anlık çözümler üretiyor.

SA7539/KY56-HS24: Yeni Zellanda Katliamcısı, DAEŞ, Ayasofya, Konstantiniyye, Siyah Güneş, Güneş Kültü, NASA, Aşk, Sufiyye, Hitler, Yitik Hikmet

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 27.03.2019


* Jim Carrey insan ayırmayan “Güneş”in merhametini (!)anlatan taze bir örnek

* Jim Carrey Yeni Zelanda katliamı münasebeti ile Ah! Mine’l Aşk demiş..

Ejderha bakışlı he'nin
İki gözü iki çeşme
Ve ayaklar altında yamyassı

26 Mart 2019 Salı

SA7538/SD1329: New Yok Times Yayın Kurulu Rol Keserken: "Trump’ın Golan’daki Anlamsız Provokasyonu"

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin New York Times gazetesinin Yayın Kurulu'nun imzasını taşımaktadır ve "Bu kararın alınmasında Amerikan çıkarları mı Trump'ın çıkarları mı etkin?" şeklindeki tartışmalara taraf olarak, "Başkan Trump’ın, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgali ile ilgili on yıllardır süren Amerikan politikasını tersine çevirmesinin Amerikan çıkarlarından ziyade İsrail’in siyasetiyle ilgisi var." demekte ve bu kararın olası sonuçlarını analiz ederek görünüşte net bir yorumda bulunmaktadır: "2020'de yeniden seçilme kaygısı taşıyan Bay Trump, kararının İsrail yanlısı evanjelikler ve Amerikan Yahudileri arasında kendisine verilecek olan desteğe temel oluşturmasını umuyor. Trump yönetiminin Bay Netanyahu'ya verdiği sarsılmaz desteğe ve bu desteğin Amerikan çıkarları üzerindeki zararlı etkisinin Amerikalılar arasında artan bölünmeleri daha şiddetli hale getirme olasılığı yüksektir." New York Times'in neocon-wasp-globalist konsepti ve ideolojisi dikkate alındığında, bu karardan en çok memnun olması gerekirken, neden bu önemli kararları Netanyahu'ya destek olarak tanımladığını ve Amerikan çıkarlarını korumak için karşı çıktığını sorgulamakla mükellefiz. Trump'ın böyle bir kararı ve önceki kararları tek başına almasının mümkün olmadığını 16 Ağustos 2018 tarihli "SA6666/SD1098: Başkan Olarak Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Gerçeği" başlıklı analizimde incelemiştim ve şu sonuca ulaşmıştım: "Eski 'Yeni Dünya Düzeni'nin kurucuları olan Siyonist-Satanist Küreselciler ile onlara karşı görünen Ulusalcılar arasındaki kavganın iki tarafı olarak görünen Amerikan Derin Devleti'nin temsilcileri ile ABD Başkanı Donald Trump birlikte çalışmaktadır. Trump sıradan bir ABD başkanı olarak kan dökücü satanizmin hizmetindedir." New York Times'in tepkisinin, Trump'ın bu ani gibi görünen ve Netanyahu'ya destek olarak sınırlanan kararlarının üreteceği tepkileri azaltmak, kararla değişen politikaları normalleştirmek ve yayıncı olarak kendi misyonunu sürdürebilmek kaygısı yüzünden 'Amerikan Devlet Politikalarının değişmediği' söylemini sürdürmeye yönelik ve planlı olduğunu düşünüyoruz. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisinin değerlendirilmesi bu anlamda sonuç almaya yönelik kararlı duruşlarımızın etkili olduğunu göstermektedir. ABD Başkanı Trump İsrail Başbakanı Netanyahu’yu 25 Mart 2019 pazartesi günü, Beyaz Saray’da ağırladı, ziyaret sırasında Golan Tepeleri’nde İsrail’in egemenliğini tanıyan kararnameyi imzaladı, İsrail Başbakanı Netanyahu Başkan Trump’a teşekkür etti, “İsrail’in sizden daha iyi bir dostu olmadı” dedi. Netanyahu, Trump yönetiminin İran’la nükleer anlaşmadan çekilme ve yaptırımları yeniden devreye sokma kararını övdü. Golan Tepeleri kararını da “tarihi” olarak niteledi. Türkiye "ABD yönetiminin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanıma kararını esefle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." derken, Irak ve Lübnan kararı tanımadıklarını ilan ettiler; Arap Birliği de kararı kınadı. Zaman bu kararın nelere yol açacağını daha net gösterecektir.
Seçkin Deniz, 26.03.2019

Trump’s Pointless Provocation on the Golan

"İsrail'in Suriye toprakları ile olan ilişkisini tanımak için çağrı yapmaya gerek yoktu."

Başkan Trump’ın, İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki işgali ile ilgili on yıllardır süren Amerikan politikasını tersine çevirmesinin Amerikan çıkarlarından ziyade İsrail’in siyasetiyle ilgisi var.

SA7537/SD1328: "acı" /01.02.2005/ 306. patika...bir diğer çatık kaşlı nefer...
...düşüncelerinin tıkanan yerinde berduş....
...payladığı aklı ve nefsi iken, ikisinden de uzak kalmaya meyletti ya...
..."uzaklara git!", emrini nefsinden aldı bu kez; yanlış nesnelerle iç içe olmaya giderken...
...kırgındı, kırılgandı olduğu kadar...
...çatık kaşlarının altındaki gözlerinden lavlaşarak çıkan şeyler, hayata, kahra dair her yerinden gelip de toparlanarak yavaşça çıkıveriyorlardı...
...bu yavaşlık hissedilenlerin ağırlığından alınan hâz idi...
...o ise onlara kısaca 'acı' diyordu...

25 Mart 2019 Pazartesi

SA7536/SD1327: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 468 (01-05 Şubat 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(01-05 Şubat 2018)  (Şubat 2018: 4208  Tweet+Önceki Toplam: 300.938 +4208 = 305.146 Tweet

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Türkiye'deki yavrucuğu CNNTürk gibi:) twitter.com/SelimAtalayNY/…

Yusuf Akbaba @ssysfakb
Menbiçten afrin'e giden onlarca araçlık PKK/PYD konvoyu. ABD'nin eğittiği teröristler Esad rejimi bölgesinden geçerek gidiyorlar. Konu Türkiye karşıtı politika olunca herkes aynı safta yer alabiliyor. pic.twitter.com/lsM3PwT3pG
@Seckin_Deniz retweetledi

SA7535/AŞ102: Bugün 1 Nisan; Hava Mükemmel

"Dün, 24 Mart 2019'da İstanbul Yenikapı'da 1.600.000 insanın katılımıyla Erdoğan ve Bahçeli ortak 3.mitinglerini yaptılar... Erdoğan'ın diğer bütün mitingleri gibi halk büyük bir coşkuyla katılım sağlıyordu, ancak İllet İttifakı olarak CHP-HDP-İP-SP, PKK-FETÖ gibi terör örgütlerinin şeytanî yönlerini de sırtlandıkları halde bu partimsi şeyler miting düzenleyecek yüze sahip değillerdi...  2013 Gezi terörüyle açığa çıkmaya başlayan işbirlikleri her gün yeni bir haberle ifşa oluyordu ve halk bunu açıkça görüyordu."


Samimiyetle ortaya konan çaba hiçbir zaman boşa gitmez. Bunu insanlık tarihinde çokça kez görebilirsiniz, biz de 2002'den beri çokça kez gördük, şahit olduk; özellikle siyaset sahnesinde dev sorunlarla mücadele eden Erdoğan'ı izlerken, onunla beraber o mücadelenin ruhunu teneffüs ederken gördük. Özal'ın çabalarındaki samimiyete de şahit olmuştuk, ancak Özal, samimiyetle ortaya koyduğu çabasının karşılığını göremeden, buruk bir şekilde ayrıldı bu dünyadan. 

SA7534/KY1-CÇ608: Geç Değil

"Gelin bugün için şu ektikleri nefreti onların boyunlarına geçirelim. Teşhir edelim kent meydanlarında bugün nefret söylemi sahiplerinin dünküler olduğunu. Defterini dürelim bu kan sevicilerin."


Aklımızla oynuyorlar. Bilinçlerimize çimdik atıyorlar. İnşa ettikleri düşünsel gettolarda yıllarca körüklenen düşmanlığı unutmamızı, hiç olmamış gibi algılamamızı kabullenmemizi istiyorlar. Köklü bir farklılık üzerine olduklarını, ayrı dünya görüşüne sahip olduklarını söyleyip durmuşlardı bir zamanlar. Bir zamanlar birbirlerinin ekmeklerine kan doğramanın yollarını anlatıp durmuşlardı. Şimdi bize bir Hacivat Karagöz, bir Lorel Hardy oyunu oynadıklarını ima ediyorlar, öyle anlaşılsın istiyorlar. Hem yüzleri kızarmadan yapıyorlar bunları. Hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir ayrılıkları olmadığını imliyorlar. İmlediklerinin beyinlerimize, bilinçlerimize kazıdıklarından ayırtlı olduğunu sezdirme gayretindeler. Oysa ne görkemli düşmanlıktı besledikleri. Unutmayacaklardı falan tarihi, filan oteli. 

24 Mart 2019 Pazar

SA7533/SD1326: Şimdiki Dayanılmaz Gerçekdışılık- Postkapitalizm: Alternatif Yok

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 'Postkapitalizm; Geleceğimiz için Bir Kılavuz' adlı kitabında "Neoliberalizmi yıkmazsak, küreselleşmeyi bozacağını" iddia eden İngiliz yazar ve yayıncı Paul Mason'a aittir. "Kapitalizm, normal olarak devam edemeyecek kadar borçlu ve yapısal olarak karbon bağımlısı. Borçlu olanlar ve karbon yakma haklarına sahip olanlar iflas edecekler ya da dünyanın iklimi çökecek" öngörüsünde bulunan yazar, "Sıfır karbonlu bir ekonomiye geçişin yanı sıra, yeniden hızlı bir sistem tasarımına ihtiyacımız var; piyasa sektörünün kamu kesimi ile ilişkili olarak küçülmesi, piyasa dışı işbirliğine dayalı bir sektörün ortaya çıkması, paranın bir değer deposu olarak işlev görmesi ve ücret sistemi içerisinde çalışılan saatlerde hızlı bir azalma söz konusudur." diyerek mevcut neoliberal kapitalizmin sonuna gelindiğini söylemekte ve çözüm önerisini postkapitalizm olarak tanımlamaktadır: "Postkapitalizme geçmek, bir gecede piyasa güçlerini ortadan kaldırmak ya da Sovyet ekonomisinin emir-komutla planlama yöntemlerini kabul etmek anlamına gelmiyor. Amaç, devletin küçüldüğü ve borç dağlarının eritildiği, piyasa güçlerinin gezegendeki mal ve hizmetlerin ana tahsisatçısı olarak faaliyet göstermeyi bıraktığı kontrollü bir geçiş tasarlamaktır." Paul Mason'ın önerdiği yeni sistem küresel bazda hemen her alanda oluşan tröstlerin, büyük şirketlerin dağılmasını gerektirmektedir. Borç sarmalını üreten bu tröst sisteminin ortadan kalkmadan çözüm aranamayacağını 4.sanayi devriminin gerçekleşemeyeceğini söyleyen Paul Mason'un unuttuğu bir şey var; Kapitalizm'le var olan Batı Kapitalizm'in çöküşü ile birlikte artık insanlığın geleceğinde etkin rol oynayamayacak. Ki; Kapitalizme bağlı olarak yaşayan faşizmin tarih sahnesinde defalarca çöktüğünü ve çöktüğü coğrafyaların binlerce yıl kendisini toparlayamadığını gösteren kanıtlarla doludur.
Seçkin Deniz, 24.03.2019

The unbearable unrealism of the present; Postcapitalism: there is no alternative

"Paul Mason sosyal kapitalizm ve toplum temasına yönelik seri yazılarına başlayarak yeni bir ekonomik modelin aciliyetini vurgulamaktadır."

Tarihte şu anı karakterize eden şey, seçkinler arasında yaygın olan bir gerçek dışılık duygusudur. Resmi söylemler artık harekete geçme rehberi olarak kullanılmıyor, yasalar uygulanmıyor ve düzenlemeler yok sayılıyor.


Dünyadaki gerçekdışılık-unrealizm kavramının nihai simgeleri iki grafikte yer almaktadır. Bunlardan ilki, Amerika Birleşik Devletleri Kongre Bütçe Ofisi tarafından borcun gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2048 yılına kadar olan projeksiyondur.

23 Mart 2019 Cumartesi

SA7532/SD1325: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 467 (26-31 Ocak 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Ocak 2018)  (Ocak 2018: 6.022  Tweet+Önceki Toplam: 294.916 +6.022 = 300.938 Tweet

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
bence masal yazmalısın Tolga:) twitter.com/Tanolcayy/stat…

TD- TÜRK SAVUNMA @turkishdefense1
KAPLAN 20 YN-ZMA amfibi özelliğine sahip sınıfındaki az sayıdaki araçlardan biridir. Araç arkasında yer alan iki adet su itki sistemi sayesinde derin ve akıntılı sularda operasyon yapmaya izin verir. Suda nokta dönüşü yapabildiği gibi geri istikamete de hareket edebilmektedir. pic.twitter.com/Roo87G1qO2
@Seckin_Deniz retweetledi

22 Mart 2019 Cuma

SA7531/KY1-CÇ607: Kaçak

"Necmi kendini okuldan dar atıyor. Karlara bata çıka koşuyor. Artık gözyaşlarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlayarak gözlerden kaybolmanın hesabı içinde daha bir hızlı ve öfkeyle koşuyor."


Yıl 1972. Okul zamanı. Necmi ilkokul dördüncü sınıfa gidiyor. Kış. Boyu kadar kar var. Kara bata çıka okula gidiyor. Yürüme mesafesinde –evle okul arası on beş dakikalık bir yol- ne etrafında koşup giden, karlarda neşeyle oynaşan köpeklerden korkusu var, ne lastik çizmesinden içeri dolan karlardan yana kaygısı var. Ama kaygılı. Hem ne kaygılı, kaygısı kendinden büyük. Okula gitmekte kararsız.

SA7530/KY13-AO237: Muhalefet Partileri HDP ile İttifaklarını Neden Gizliyorlar?

"Siyasetin yaptığını savunamaması ve halkı kandırmaktan medet umması bu halkın karamsarlığını artırır, siyasete olan güvenini sarsar."


Siyasetçiler, neden halka karşı açıkça sahiplenemedikleri, savunamadıkları yollara girerler?

Hepimiz biliyoruz ki; 31 Mart yerel seçimlerine partiler ittifak içinde giriyorlar. Ak parti ile MHP ittifaklarını kamuoyuna açıkladılar ve bu doğrultuda birçok yerde ya ortak aday gösterdiler veya her iki partiden biri diğer partinin adayını destekleme kararı aldı.

21 Mart 2019 Perşembe

SA7529/SD1324: Christchurch Saldırısı ve Müslümanlık Karşıtı Terörizmin Normalleşmesi

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metni, metinden alıntıladığımız şu cümleyle yorumsuz olarak yayınlıyoruz: "Doğu halklarını olduğu gibi Batı halklarını da yağmalayan ve kilisede, sinagogda veya camide düzenli olarak ibadet etmeyen bu oligarkların, daha barışçıl bir dünyaya yönelik gerçek tehdit olduklarını kabul etmenin zamanı geldi."
Seçkin Deniz, 21.03.2019

The Christchurch Shooting and the Normalization of Anti-Muslim Terrorism

"Birçok Müslüman çoğunluklu ülkenin harap edilmesinden sorumlu olan gerçek güçler ve birçok Batı ülkesinde var olan kaos, sivil nüfus veya dinler tarafından değil, küresel oligarşinin mühendislerince ve bu kaostan elde edilecek olan kâr amacıyla üretiliyor." 

Kuşkusuz Yeni Zelanda tarihinin en kötü kitle katliamı, 28 yaşındaki Avustralyalı Brenton Tarrant’nın iki Christchurch camisindeki silahlı saldırısıyla (15 Mart 2019) Cuma günü gerçekleşti. Tarrant da dahil dört kişi, en az 49 masum insanın öldürüldüğü yasadışı eylem yüzünden tutuklandı. Tarrant, Facebook'ta canlı yayınladığı saldırılarla aralarında birkaç çocuğun da bulunduğu 40'tan fazla kurbanı öldürmekten sorumluydu, Müslüman topluluğu, özellikle de Batı ülkelerinde yaşayan Müslümanlar’ı tehdit ediyordu.

SA7528/SD1323: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 466 (21-25 Ocak 2018)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Ocak 2018)  (Ocak 2018: 6.022  Tweet+Önceki Toplam: 294.916 +6.022 = 300.938 Tweet


Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Şimdi görünce hatırladım, unutmuşum demek ki.... 2012'de Haşim Kılıç'ın AYM'si Abdullah Gül'ün ikinci defa seçilmesini engelleyen hükmü hukuk mantığını çöpe atarak iptal etmiş.... Abdullah Gül'e 7+5, yani iki yıl fazla avantaj sağlamış...
@Seckin_Deniz retweetledi

Zuhal COŞKUN 🇹🇷 @zhl_cskn
Görüntüler Bugüne Ait. Bu ŞEREFSİZLER Dün Işid ile Savaşıyorduk Bugünde Türkiye ile Savaşacağız Diyorlar. Dedem Fatih'in Dediği Gibi TÜRK Olmak Zordur Dünyayla Savaşırsın TÜRK Olmamak Daha Zordur Çünkü Türk'le Savaşırsın 🇹🇷 Topunuz Geliiinnn Ulaaannnnpic.twitter.com/QhsAPzDeVeVe
@Seckin_Deniz retweetledi

20 Mart 2019 Çarşamba

SA7527/Sonsuz Ark-YD145: Çocukların Yalan Haberleri ve Yanlış Bilgileri Saptamalarına Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

"Amacımız; çocukların bu karmaşık çevrimiçi dünyadan yalnızca sağ kurtulmalarına yardımcı olmak olmamalıdır. Yapmamız gereken; çocukların, bu “bolluk” içerisinde donanımlı ve sorumlu birer birey olarak kalmalarını sağlamak için bilgiyi zırh edinmelerine yardımcı olmaktır."


Yalan haberlerin ve sponsor içeriklerin oldukça yaygın olduğu sosyal medya, kullanıcıların manipüle edilebilmesi noktasında son derece tehlikeli bir konumda duruyor.  Kullanıcı yaş düzeyinin giderek düşmesiyle birlikte özellikle de çocukların bu tarz yalan, yanlış, abartılmış haberlere veya sponsor içeriklere maruz kalması; çocukların hem psiko-sosyal gelişimlerinde hem de bilişsel gelişimlerinde hasarlar oluşturmaktadır. Ancak doğru araçlar, doğru tutum ve yaklaşımlarla, ebeveynler, çocukların kendileri için gerekli olan değerlendirme yetilerini geliştirme noktasında onlara yardımcı olabilir.

SA7526/KY56-HS23: Pagan Güneş Kültü, Pagan Cross X (Solstis ve Ekinokslar), Swastika (Çarh-ı Felek) Aktab-ı Erbaa, Hilye-i Şerif

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 20.03.2019


*Eğer Müslümanlık ile pagan güneş kültünü harmanlayacaksanız CROSS bazen Akşemseddin’in dediği gibi 4 Nebi olur, ya da daha çok kabul görmüş yaygınlaşmış hali ile Hattat Hafız Osman Efendi’nin keşfi Hilye-i Şerif’lerdeki gibi 4 Halife oluverir.

SA7525/KY13-AO236: Doğru Duruş'a dair...

"Acaba, sınandığımızda sergileyeceğimiz duruşun doğru olabileceğinden emin miyiz?"


İnsan, toplumsal bir varlık. 

O nedenle; içinde yaşadığı toplumdan rengini alır.

Toplumsal hayat ise, kelimeler ve kavramlar üzerinden şekillenir..

19 Mart 2019 Salı

SA7524/SD1322: "tüm kötü kokular adına, çokça kez..." /04.02.2005/ 307. patika...çocuklar...
...çokluktan geldiler, çokluktan az öncedeler...
...çoklukların arasında, önceki çokluğun saflıkları ile sonraki çokluğun kirlenmişlikleri arasındalar....
...heyhat, sonraki çokluğun kirleri o kadar silinmez izler bırakır ki, bilmezler...
...öğrenmektir hedefleri...
...yeryüzündeki tüm nesneler ve olaylar onlar için bilinmezdir...
...ancak hiç bir ergen ve yetişkin onlar kadar kararlı değildir...
...ve onlar asla yaşayacakları yeni yere dair bilgileri öğrenirken çekinik ve duyarsız değildirler...

SA7523/SD1321: Yeni Zelanda: İsrailli Bir Kitlesel Cinayetin Aydınlatılması mı?

Sonsuz Ark'ın notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Veterans Today'ın, Kıdemli Editörü Gordon Duff'a aittir ve Yeni Zellanda Chiristchurch Cami katliamında 50 müslümanı şehit ettiği, 48 müslümanı da yaraladığı iddia edilen 28 yaşındaki Brenton Tarrant'ın "sahte bir kişi olarak gittikçe daha fazla yeniden yaratıldığını" iddia ediyor; yazara göre gerçek katil 42 yaşında İsrailli bir suikastçi, Tarrant da Trump gibi mason ve bu tarihi(!) kahramanlığın ödülü olarak ün kazanan ve geceleri cezaevinden çıkacak olan sıradan biri... Gordon Duff', 42 yaşındaki asıl suikastçinin İdlib'de DAEŞ ve El Nusra ile ilişkileri olan, Esat'ı öldürmekle görevlendirilen biri olduğunu söylüyor ve şunu ekliyor: "Kuzey Kore dışında ve başka bir yerde izlediği iz, Maidan(Ukrayna) nişancılarının da eğitildiği “Steve Bannon / Anders Berstein” devresiydi. Maidan'da kullanılan Gürcü keskin nişancılar, Gürcistan/Tiflis VT bürosu şefi Jeffrey Silverman'a göre, Bttel Corporation ve British Petroleum ile sözleşmeli olan grupların gayet iyi tanıdığı özel askeri yüklenicilerdi."  Terörist Tarrant olarak verdiği masonik pozla medyada yer alan kişinin Trump'la ilişkisini anlamak için 16 Ağustos 2018 Perşembe günü yayınladığımız 'Başkan Olarak Donald Trump ve Amerika Birleşik Devletleri Gerçeği' başlıklı analizi okumanızı öneriyoruz. ( 'SA7522/ÇY4-DB142: İstihbarat Sızıntısı: Saldırı Gerçek, Saldırgan Sahte, Breivik gibi Yahudi Doğmuş Bir Free Mason' başlıklı çevirimiz, bu çeviri ile birlikte okunmalıdır.)
Seçkin Deniz, 19.03.2019

New Zealand: The Unraveling of an Israeli Mass Murder?

Arthur Brown’ın 1968 tarihli yarı hit şarkısı “not so rock and roll”, bildiğimizden çok daha fazla oyuncu ile tamamen özenle hazırlanmış teatralize cinayet sahnesinin “hit video”(aşağıda)sunun zeminini oluşturdu. 

SA7522/ÇY4-DB142: İstihbarat Sızıntısı: Saldırı Gerçek, Saldırgan Sahte, Breivik gibi Yahudi Doğmuş Bir Free Mason

Sonsuz Ark'ın notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Veterans Today'ınKıdemli Editörü Gordon Duff'a aittir ve Yeni Zellanda Chiristchurch Cami katliamında 50 müslümanı şehit ettiği, 48 müslümanı da yaraladığı iddia edilen 28 yaşındaki Brenton Tarrant'ın "sahte bir kişi olarak gittikçe daha fazla yeniden yaratıldığını" iddia ediyor; yazara göre gerçek katil 42 yaşında İsrailli bir suikastçi, Tarrant da Trump gibi mason ve bu tarihi(!) kahramanlığın ödülü olarak ün kazanan ve geceleri cezaevinden çıkacak olan sıradan biri... Gordon Duff', 42 yaşındaki asıl suikastçinin İdlib'de DAEŞ ve El Nusra ile ilişkileri olan, Esat'ı öldürmekle görevlendirilen biri olduğunu söylüyor ve şunu ekliyor: "Kuzey Kore dışında ve başka bir yerde izlediği iz, Maidan nişancılarının da eğitildiği “Steve Bannon / Anders Berstein” devresiydi. Madan'da kullanılan Gürcü keskin nişancılar, Gürcistan/Tiflis VT bürosu şefi Jeffrey Silverman'a göre, Bttel Corporation ve British Petroleum ile sözleşmeli olan grupların gayet iyi tanıdığı özel askeri yüklenicilerdi."  Terörist Tarrant olarak verdiği masonik pozla medyada yer alan kişinin Trump'la ilişkisini anlamak için çevirisini yayınladığımız 'SA7523/SD1321: Yeni Zelanda: İsrailli Bir Kitlesel Cinayetin Aydınlatılması mı?başlıklı diğer analizini okumanızı öneriyoruz.
Seçkin Deniz, 19.03.2019


Intel Drop: Shooting Real, Shooter Fake, Jewish Born Freemason like Brevik (VT hacked 7 minutes after posting)
(Bu yayın VT tarafından yüklendikten 7 dakika sonra saldırıya uğradı)

"Donald Trump" adına yazılmış "manifesto"ya göre, satır aralarına bakılınca, her şey şu tam da sözde yasal olarak belirlenmiş "Yalnızca Yahudi" İsrail Devleti

18 Mart 2019 Pazartesi

SA7521/KY1-CÇ606: Şaşkınlık Yolumuzu Kesiyor

"Renktaşının derisinin rengi yüzünden kırbaçlatıldığını bilmeyen, bilemeyen, görmeyen, göremeyen köleye belki çarpıklığını göstermek de şaşkınlığa düşmeyişimizden geçiyor."


İnsanın nutku kesiliyor kimi zaman. Elimiz ayağımız bir birine karışıyor. Bir sülük gibi kanımızı emen, insanca yaşam yollarımızı kesen sömürgecilerin yapıp ettikleri karşısında içimizdeki kimilerinin çıkardığı sesler karşısında. ‘Yok artık.. bu kadar da olmaz! Olamaz! Yalandır!’ diyor. Ve fakat oluyor bu hali bu coğrafya insanı yaklaşık üç yüz yıldır yaşıyor. 

Bir utancın gizlenmesi için yapılanlar, bir kabahati, bir suçu saklamak için yapılan canavarca şeyler karşısında yaşıyor değiliz bu olmazlık duygusunu. Utancın, kabahatin, suçun insanı nerelere sürükleyeceğini kestirmek çok zor da olsa, yapıp ettikleri karşısında şaşırmıyoruz. Bir acıma duygusu, çaresizlik gerçeği karşısında ‘Acaba ben olsam bundan farklı bir şey yapar mıydım?’ türünden bir şeyler de içimizde yankılanmıyor değil. 

Seçkin Deniz Twitter Akışı