28 Mart 2019 Perşembe

SA7542/SD1331: Politikalardan Değerlere: Dini Siyonizmi Yeniden İnşa Etmek

Sonsuz Ark'ın Notu:
İsrailli Yahudilerin yaşadığı kimlik krizine dair Shalom Hartman Enstitüsü akademisyenilerinden Tomer Persico'nun 26 Şubat 2019'da yayınladığımız "SA7472/SD1299: Yeni İsrail Yahudiliği Nasıl Doğdu?" başlıklı analizi çok karmaşık, kendi içinde çok çeşitli İsrail-Yahudi profiline dair çok önemli tesbitlerde bulunuyordu. Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, "Ve ılımlı bir Dini Siyonist olarak, Dini Siyonizm büyük bir hareket olmasına rağmen, ülkenin geleceğine anlamlı bir şekilde katkıda bulunan idealist insanlarla dolu olmasına rağmen, değerlerimi temsil eden herhangi bir parti kalmadığından partisiz kaldım." diyen yahudi bir eğitimci Michael Rainsbury'a ait bir manifosto ilanıdır, yahudilerin kimlik krizinin nasıl yönetildiğini, yönlendirildiğini ve yahudilikten uzaklaştırıldığını, aşırı sağcı ve seküler kimliklerin egemenliğine karşı yeni bir şeyler yapılabileceğini düşünmekte ve kendi platformunu ilan ederek kendisi gibi düşünenlere çağrıda bulunmaktadır: "Böylece mevcut veya potansiyel liderler seçmenlerin isteklerini merak ettiklerinde, anketleri takip etmek yerine araştırmalarına buradan başlayabilirler." Metinde dikkat çekici olan şey, yazarın platformunda beyan ettiği 10 maddenin, geçmişte radikal görünmesine rağmen bugün 'Ilımlı Dinî Siyonizm' olarak Laik-Aşırı Sağ'ın karşısında daha 'insancıl' bir alternatif olarak ortaya konmuş olmasıdır. Ve yine metnin yazarının ruhunda yerleşik olan şey manifestonun maddelerine sinmiştir, en iyi ılımlı dinî siyonist yahudilerin bile topraklarını işgal ettikleri Filistinlilere verdikleri haklar birer lütuftur ve kendilerinin verdikleri haklar diğerlerine göre çok daha fazladır... Yahudilerin kimlik krizi derinleştikçe, iç çatışmaların da artacağı bir döneme girdiğimiz şu günlerde, vahşi ve katliamcı politikalarıyla İsrail devletinin kendi geleceğini belirsizliklere bağlayacağı döneme de girdiği net bir şekilde ortadadır; ABD Başkanı Trump'ın Kudüs ve Golan kararları İsrail için ilk kez planlamadıkları birer kazanım olarak denge bozucu niteliklere sahiptirler... Tarih iki bin yılda zorlukla bir araya gelen yahudilerin kolaylıkla bölünebildiğini gösteren kanıtlarla doludur... Dini Siyonist Yahudiler, laik siyonizmin yeni bir yahudi kimliği ürettiğini ve 'Yeni İsrail Yahudiliği' olarak tanımlanan kimliğin başlangıçtan itibaren planlanan siyonist bir hedef olduğunu düşünüyorlar. 
Seçkin Deniz, 28.03.2019

From policies to values: Rebuilding religious Zionism

"İsrail'in bütün topraklarının Yahudi halkına ait olduğuna ve ayrıca tüm vatandaşlar için demokrasiyi ve eşitliği desteklediğine inanıyorum."

2019 İsrail seçimlerinde 46 parti katılıyor. İsrail'in Yahudi nüfusunun yaklaşık % 10'u Dini Siyonist olarak sınıflandırılabilir. Bir 'Dini Siyonist' parti, Kahanistlerle birleşti. Mark Twain'den alıntı yapmak gerekirse, “Gerçek kurgudan daha garip”.


Ve ılımlı bir Dini Siyonist olarak, Dini Siyonizm büyük bir hareket olmasına rağmen, ülkenin geleceğine anlamlı bir şekilde katkıda bulunan idealist insanlarla dolu olmasına rağmen, değerlerimi temsil eden herhangi bir parti kalmadığından partisiz kaldım.

Bayit Yehudi ile Otzma L'Yisrael arasında birleşmeyi yasaklamalarını ve sebeplerini veya sonuçlarını yazmaları için başkalarına bırakacağım. Bunun yerine, geçen hafta İngiltere’de olanları sizinle paylaşmama izin verin. 


Sürmekte olan Brexit krizi ve İşçi Partisi'nin antisemitizmi ciddiye alma konusundaki yetersizlikten ötürü, 11 İşçi Partili ve Muhafazakar Partili milletvekili partilerini 'Bağımsız Grup' oluşturmak için terk etti. İşçi Partililerin ve Muhafazakâr Partililerin hemen hemen her konuda çok farklı ideolojik gündemleri olduğu için bu, İngiliz siyasetinde benzeri görülmemiş bir an.

Ve Bağımsız Çalışma Grubu milletvekillerinden ikisine - biri eski İşçi Partili ve diğeri eski Muhafazakâr partili- BBC röportajında, açık bir soru soruldu: Brexit karşıtı olmak ve antisemitizmi ortadan kaldırmak için mücadele etme çabası dışında politikalarınız neler? Ulusallaştırmaya veya özelleştirmeye inanıyor musunuz? Ekonomik durgunluğun kemer sıkma politikaları gerektirdiğine veya kamu harcamalarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğine inanıyor musunuz? Düşük vergi mi yoksa yüksek vergi mi?

Yanıt basitti: “Bizi bir araya getiren şey açısından, şu anda bir araya geldiğimiz platform bizim değerimiz”. Evet, "farklı siyasi geleneklerden geldiğimizi" söylediler, "ancak yalnızca ideolojik önyargılara dayanarak değil, kanıtlara dayalı politikalar deneyeceğiz." dediler. Aradıkları yeni siyaset markası buydu.


Bana saf (naif) diyebilirsiniz, ama içimdeki iyimser, politika için yeni bir yol çizme potansiyeline sahip olduklarını söylüyor. Ve kilit nokta şudur: değerler ve politikalar arasında bir fark vardır. Değerler herkesin sahip olabileceği ve sahip olması gereken şeylerdir; ancak politikalar iktidarda olanlar tarafından yapılır. Belirli bir politikanın maliyetleri ve yararları çoğu zaman ancak uygulanacakları bağlamı araştıranlar tarafından anlaşılabilir.


Seçim manifestoları politika vaatleriyle doluydu, peki ya değer vaadi doluysa? Politikacılar belirli politikaları uygulama sözü vermedilerse, politika kararları alırken değerleri ve mevcut kanıtları göz önünde bulundurmayı taahhüt ettilerse?


Şimdi Dini Siyonizm'e geri dönelim. Son birkaç on yıl boyunca, İsrail Diyarı konusu, Dini Siyonist siyaset için en kritik konuydu. İsrail'i birçok konuda etkilemeyi amaçlayan eski Ulusal Dini Parti, Dini Siyonistlerden oluşan sağcı bir parti olan Bayit Yehudi(Yahudi Evi)'ye dönüştü. Ve şimdi bu parti, seçim barajını geçmek için günümüz modern Othan Yehudit'in Kahanist takipçileri ile birleşerek ana ilkelerini feda etti. (Seçkin Deniz'in Notu: İsrail’de Müslüman aleyhtarı terörün normalleşmesinin en açık göstergesi Otzma Yehudit’in ya da “Yahudi Gücü” Partisi’nin son yükselişidir. )


Bayit Yehudi'nin uzun süredir önemli sayıda Dini Siyonist tarafından terkedildiği doğru olsa da, ana akım, ılımlı Dini Siyonistlerin bir araya gelme ve bir değerler platformunda toplanma zamanının geldiğine inanıyorum. Neyi hedeflediğimizi ve liderlerde aradığımızı tanımlayan değerler. Her ne kadar yeni bir siyasi parti kurmayı planlamıyor olsam da, İsrail daha fazla sayıda tek partiye ihtiyaç duymasa da, değer platformlarına ihtiyacımız var. Böylece mevcut veya potansiyel liderler seçmenlerin isteklerini merak ettiklerinde, anketleri takip etmek yerine araştırmalarına buradan başlayabilirler.

İşte benim dindar siyonist bir partinin 2019'da neyi temsil etmesi gerektiğine dair platformum:

 1. Hükümetin asıl görevi, Yahudi ahlakını ayakta tutmak, Yahudi halkının birliğini korumak ve İsrail Devletini korumak için ne gerekiyorsa yapmaktır.
 2. İsrail’deki her vatandaş, Yahudi, Arap, erkek ya da kadın olsun yasa karşısında eşittir. Ayrımcılık, yoksulluk veya konumdan kaynaklanan eşitsizlik engelleri, herkesin emellerini yerine getirme şansına sahip olacak şekilde ortadan kaldırılmalıdır.
 3. Her okul müfredatının merkezinde Yahudi değerleri olmalı ve tüm okullar temel Yahudi kavramlarını ve bilgilerini öğretmelidir. Dinî baskı yanlıştır, Yahudi etiği ve değerlerinin ilkelerini yerine getirmesi için topluluklara güvenilmelilidir.
 4. İsrail topraklarının bütünüyle Yahudi halkına ait olduğu inancı değişmez, ancak politikalar çatışmanın her iki tarafındaki duyarlılıkları dikkate alarak pragmatik olmalıdır. Filistin meselesine yakın gelecekte kalıcı bir çözüm gerçekçi olmamakla birlikte, yeni nesil Filistinlilerin nefretten uzak ve bir arada yaşamaya  odaklı olarak eğitilmelerine yatırım yapılmalı, hem Yahudiler hem de Filistinliler için yaşam kalitesini arttırmaya odaklanılmalıdır.
 5. Demokratik sistem ve kurumlar, yargı ve medya ile birlikte, hepsi çok değerli olmalı ve yıpratılmamalıdır.
 6. Charedim ve Araplar dahil, İsrail Devleti'nin her vatandaşı, IDF veya diğer yollarla ulusal hizmete girmelidir.
 7. İsrail ile Diaspora arasındaki ilişki çok önemlidir ve dünyadaki tüm Yahudi topluluklarıyla çalışma ilişkisini derinleştirmek için çaba sarf edilmelidir.
 8. Ekonomik politika, güçlü bir refah ağına sahip olmanın yanı sıra serbest piyasa girişiminin yanı sıra dengeli ve adil bir ekonomiye yol açan Yahudi sosyal demokrasi geleneklerine dayanmalıdır.  Ekonomik politika, güçlü bir refah ağına sahip olmak gibi Yahudi sosyal demokrasi geleneklerine dayanmalı ve serbest piyasa girişiminin yanı sıra dengeli ve adil bir ekonomiye öncülük etmelidir.
 9. Yaşam kalitesini iyileştirmek ve toprağımızı yeni nesillere aktarabilmek için İsrail Topraklarının doğasını ve çevresini korumak ve muhafaza etmek için her türlü çaba gösterilmelidir.
 10. Devletin Yahudi doğasını korumakla Yahudi yasasını kullanmak arasında, Kaşrut (Seçkin Deniz'in notu: Kaşrut (Kashrut) İbranice'de Musevilerin beslenme kuralları sistemidir. Koşer (İbranice Kasher) Musevi şeriatına göre uygun anlamına gelir), Yahudi statüsü, vs. gibi, insanların özel hayatlarına dini zorlamadan bir denge kurulmalıdır. 
Bu liste ayrıntılı değildir - ancak ilginizi çekerse, bunun, dini bir Siyonizmi azınlık sağcı sorunlu bir partiden ziyade, tüm ülke için bir değer platformu olarak yeniden inşa etmede bir adım daha ileri gitmesine izin verin. Ve buna ulaşılamayacağını kim söylüyor - gerçek kurgudan daha garip olabilir.


Michael Rainsbury, 28 Şubat 2019, Yahudi Eğitimci, The Times Of IsraelSeçkin Deniz, 28.03.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı