Seçkin Deniz Yayınları

"Küresel şirketler ve kurumlar eliyle dünyaya hükmeden Satanist Hegemonya'nın insana ve nesline, dinlere ve ahlâka yönelik her türlü saldırısına karşı duracağız."  
Seçkin Deniz, 29 Haziran 2020, Sonsuz Ark


A-Stratejik-Politik-Diplomatik-Ekonomik-Psikolojik-Sosyolojik-Felsefî-Dinî-Tarihî Analizler
 1. Ağacın Çürümüş Yaprakları
 2. Çeviriler ve Yansımalar
 3. Sayaç
 4. Sistematik Analizler
 5. Sohbetler
 6. Sonsuz Ark Sohbetleri
 7. Sonsuz Ark Raporları- Sonsuz Ark Manifestosu
 8. Seçkin Deniz Twitter Günlükleri
 9. Seçkin Deniz Twitter Günlükleri; IŞİD Özel Dosyası
 10. Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 15 Temmuz 2016 Özel Sayısı 
B- Sanat-Edebiyat Faaliyetleri
 1. Dalgaların Sesi
 2. Değirmenler/Kiler
 3. İstanbul Gezi Notları
 4. Kaygusuz Dem-Duru Demler
 5. Kitaplar ve Hayat
 6. Pürüzsüz Patikalar
 7. Sıkıntı (Roman)
 8. Şeyler ve İnsanlar
 9. Şiirimsiler
 10. Telveler
 11. Yaşlı Bilge-Sınanmış Renkler
C- Bütün Yayınlar


Seçkin Deniz, 02.07.02020, Sonsuz Ark

Hiç yorum yok :

Seçkin Deniz Twitter Akışı