Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

DUYURU

Sonsuz Ark

Sonsuz Ark yayınları özgün ve emek ürünü olan yayınlardır ve ve bu yayınlar Hakikat adına bir düşünce mekaniği oluşturmak gibi 'değerli bir amaca' matuf olduklarından, herhangi bir ideolojik ya da bireysel çıkar amacıyla kısmen ya da tamamen alıntılanarak kullanılamazlar... Kısmen yapılacak alıntılar link verilerek yayınlanabilir; ancak bu tür yayın perspektiflerinde Sonsuz Ark yayınlarının bulundukları ortamla perspektif örtüşmesi gerekmektedir. 

Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark'ın amacına ve manifestosuna uymayan sitelerde veya bloglarda kısmen veya tamamen yayınlanamazlar. 

Bugüne dek Sonsuz Ark'tan herhangi bir izin ya da onay alınmadan yapılan alıntıların yayınlandığı sitelerin veya blogların Sonsuz Ark'la herhangi bir ilişkisi, diyaloğu bulunmamaktadır. Sonsuz Ark, yazarlarının alın terine saygı duyulmasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Önemine binaen yasal prosedürler ve Sonsuz Ark ilkeleri gereği, bu duyurunun dikkate alınması ve Sonsuz Ark yayınlarını alıntılayanların buna göre davranmaları âciliyet gerektirmektedir.

Sonsuz Ark, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kanun No.: 2709 Kabul Tarihi: 7.11.1982), İkinci BölümKişinin Hakları ve Ödevleri başlığı altında tanımlanan, VI. Din ve vicdan hürriyeti alt başlığı ve 24. Madde gereğince, "Herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduğunu, 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadetlerin, dinî âyinlerin ve törenlerin serbest olduğunu, kimsenin, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağını ve suçlanamayacağını ve (...) siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemeyeceğini ve kötüye kullanamayacağını" esas kabul etmektedir.

İlanen duyurulur.


Seçkin Deniz, 26.09.2014, Sonsuz Ark
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı