16 Temmuz 2024 Salı

SA10860/SD3184: BRICS ve De-Dolarizasyon (Dolarsızlaşma); Ne Kadar İleri Gidebilir?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  akademide, federal hükümette ve çeşitli düşünce kuruluşlarında Rusya ve Avrasya ile ilgili ticaret ve ekonomi ile ilgili yaklaşık 30 yıllık çalışmaları bulunan Michael Corbin'e aittir ve BRICS merkezli de-dolarizasyona (dolarsızlaşma) odaklanmaktadır. Analistin, "Her ne kadar dolarsızlaşma ve dijital bir BRICS para birimi tehdidi yakın görünmese de, özellikle Çin ve Rusya'nın ABD doları tarafından desteklenen mevcut finansal mimariye bir alternatif üretme konusundaki kararlılığından şüphe duyulmamaktadır." şeklindeki cümlesi bir teselliden ziyade bir tespite yönelmektedir.
Seçkin Deniz, 16.07.2024, Sonsuz Ark 

BRICS and de-dollarization, how far can it go?

"Rusya, Çin, Hindistan ve diğer Küresel Güney ülkelerinin para birimi ve ticaret hareketlerini takip ediyoruz."

BRICS'in şu anki başkanı olan Rusya, üye ülkelerin uluslararası para ve finans sistemindeki rolünün arttırılması ve bankalar arası işbirliğinin ve ulusal para birimlerinde mutabakatın geliştirilmesini de içeren finansla ilgili oldukça kapsamlı bir gündem izliyor.

SA10859/SD3183: "gizli hiyerarşik sıralamada kıdeme esas süre" /16.07.2002/ 29. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

...aklın sathı politikacıların üzerinde pek kalamadıkları bir konumdur...
...onlara acırım bazen...
...ne yaptıklarını unuturlar uzun zaman...
...ayak oyunları ve ardışık hamleler içinde boğuşurlar...
...yaptıkları en küçük bir hata ile nasıl bozulduklarını/komik duruma düştüklerini görmek, güldürür adamı...
...elleri ayaklarına dolaşır, yutkunur dururlar ilkokul talebeleri gibi…

15 Temmuz 2024 Pazartesi

SA10858/SD3182: Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar 23: İslam'a Ne Oldu?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Her bir disiplinin sözde genel amacı aynıdır; Kur'an'ı anlamak, Allah'ın varlığını, emir ve nehiyleri doğru tespit etmek. Ne yazık ki ortaya çıkan sonuçlar bugün sizin de gördüğünüz gibi Kur'an'ı anlamaya hizmet etmediği gibi, emir ve nehiylerin sınırlarını belirsizleştirmiş, her bir alan Kur'an'ı ve İslam'ı anlamanın önündeki dev engellere dönüşmüş ve böylece İslam'ın hayat alanı daraltılarak, Allah'tan başkasının bilemeyeceği zahir-batın hususlarında yetkinliğini dayatan, ayetleri ve hadisleri kaynak olarak kabul etmeyen, tamamen 'keşf' dedikleri uydurmalardan oluşan Sufizm Dini'nin hayat alanı haline getirilmiştir."

Bin iki yüz yıldır olagelen ve adına İslâm denen geleneksel ve donmuş bir yapıyı bir çırpıda, nefes bile almadan bir kenara atmak çok büyük cesaret ister mi gerçekten? 

Korku giydirilmiş ve her biri dokunulmaz alanlar olarak İslam’ı kaskatı bir geleneğe dönüştürmüş olan sacayaklarının ne kadar çürük olduğunu görmesi için herhangi bir insanın cesarete ihtiyacı yoktur; analitik bir bakışa, akıl yürütme becerisi gelişmiş basit bir insan bakışına sahip olmak yeterlidir diye düşünüyorum.

SA10857/EK41: Trump, Neo-Jacksoncu Avrupa Fobisinin Karanlık Çağı Olmayacaktır

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Brussels Signal yazarı Conrad Black'e'a aittir ve Kasım 2024 'de yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerinin favorisi olarak görülen Donald Trump'ın Avrupa ile olan ilişkilerine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 15.07.2024, Sonsuz Ark 

Trump would be no dark age of neo-Jacksonian Euro-phobia

"Trump Avrupa ile çalışmaya yatkın olacaktır "

Uzun yıllar boyunca Amerikalıları temelde Avrupalılara benzer bir bakış açısıyla ve özel ilişkinin zirvesinde önde gelen İngiliz politikacılar ve yayınlar tarafından sık sık ima edildiği gibi, İngilizler gibi, ancak daha kalabalık, daha enerjik ve daha eşitlikçi olarak düşünmeye alışmış olan Avrupalılar, şimdi Amerikan ulusal kişiliğinin ve ethosunun Avrupa'daki herhangi bir ülkeden çok farklı olduğunu tespit edebiliyorlar.

14 Temmuz 2024 Pazar

SA10856/SD3181: Sıkıntı (Roman); 8. Bölüm-Dere 10

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yalanların kollarına tutunmuşken insan, kendisine, insanlara ve Allah’a bakamazdı. Ancak kendisi gibi olanlarla inerdi ruhunun zilletine; haram yer, yoksulların hakkına göz dikerdi. Sağırlar ve dilsizler gibi bakardı Allah’ın kanıtlarına; bilmediği yerlerden yavaş yavaş gelecek olan felaketlere hazırlıksız yakalanacağı güne dek yalan söylerdi."

Yarım saatten fazla sürmüştü yemek. Normal, gündelik sohbetler yapmıştık, ama içimi kemiren merak beni rahat bırakmamıştı. Yemek bitiminde de Babam hariç çocuklar dahil yemek masasını birlikte topladık; mutfağa taşıdık tabakları, tencereleri, sürahileri.

13 Temmuz 2024 Cumartesi

SA10855/SD3180: Sıkıntı (Roman); 8. Bölüm-Dere 9

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"‘Öyledir. Uzaklaşmaktır hayat; dosdoğru bir nüve ile doğan insan için. İnsan kalabalığından yayılan alışkanlıklarla bezenerek saflıktan uzaklaşmaktır yaşamak. Alışkanlıklarla dolu bir maşrapadır hayat!’"

Ev, iş, çevre ve insanın kendi içinde olan şeyler, insanın Allah ile olan ilişkileri ve hemen her şey alışkanlıklara dönüşünce, Şeytan ile olan ilişkileri de alışkanlıklara dönüşüyordu; aynı hataları tekrarlıyordu insan, onun neye inandığının bir önemi yoktu.

12 Temmuz 2024 Cuma

SA10854/SD3179: Dûrira | Post-Analitik Bakışlar 23: Türkiye’nin İç Tasarım Süreçleri 6; Şehir / Köy Tasarımı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

""

Analizin yazımı sürmektedir, tamamlandığında yayına dahil edilecektir.

SA10853/MT280: İran Diaspora Siyasetinin Yaşadığı Fiyasko

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, "İranlılar Ne İstiyor: Kadın, Yaşam, Özgürlük" (2024) adlı kitabın yazarı Arash Azizi'ye aittir ve Kadın, Yaşam, Özgürlük Hareketi üzerinden İran'daki Velayet Rejimi'nin yıkılması için çalışan diasporadaki İranlıların yaşadığı başarısızlığa odaklanmaktadır. Analistin, "Yurtdışındaki İranlılar, diasporanın güvenliğini kullanarak muhalefet partileri inşa etmek gibi değerli bir görevi üstlenmek yerine, Instagram'da İran'la ilgili hikayeler paylaşan ünlülerle para-sosyal ilişkiler kurmak uğruna her türlü tarihsel sorumluluktan kaçtılar. İran mücadelesi, ciddi siyasi çalışmalar yapmak yerine, erdem sinyalleri vermek için kimlikçi bir sopayı güçlendirdi." ve "İranlılar bu rejimin sona ermesini isteseler de, siyasi bir alternatifin oluşması hâlâ gerçekleşmiş değil. İster ülke içinden ister ülke dışından çabalarla olsun, bu anlamlı bir siyasi değişim için gerekli bir ön koşul olmaya devam ediyor." şeklindeki cümleleri İran'daki Velayet Rejiminin yıkılması için gerekli olan siyasî alternatifin henüz oluşturulamadığını göstermektedir. İran'daki Yahudilerin bahse konu Kadın, Yaşam, Özgürlük Hareketinin gösteri yaptıkları dönemde rejime destek açıklamaları ve İran'ın İsrail-ABD işbirliğinde Müslüman coğrafyada yaptığı kıyım ve ürettiği tahribat dikkate alındığında neden siyasi bir muhalefetin oluşamadığı daha net anlaşılabilir. İran'da 1979'da kurulan rejim Masonik köklere sahip bir rejimdir, kurulduğundan beri sadece Müslüman öldürmektedir, İslam'la ilgisi yoktur ve yıkılmasını da Yahudiler ve Masonlar engellemektedir.
Seçkin Deniz, 12.07.2024, Sonsuz Ark

The Fiasco of Iranian Diaspora Politics

"Yurtdışında bulunan muhalefetteki kişisel bölünmeler ve siyasi miyopluk Kadın, Yaşam, Özgürlük hareketinin İslam Cumhuriyeti'ni yıkmasını nasıl engelledi?"

Bugün İranlılar, hem İran'da hem de diasporada, birbiriyle iç içe geçmiş iki soruyla hesaplaşıyor: İslam Cumhuriyeti nasıl ayakta kaldı ve Kadın, Yaşam, Özgürlük hareketi tüm önemli ve anlamlı başarılarına rağmen neden başarısız oldu?

11 Temmuz 2024 Perşembe

SA10852/AF24: Avrasya: Rusya ve Türkiye Arasında

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Doğu Avrupa ve Orta Asya'daki iç ve dış politika konularında yaptığı yayınları Governance, Post-Soviet Affairs, Journal of Democracy, Foreign Policy ve The SAIS Review of International Affairs gibi çeşitli akademik ve politika dergilerinde yer alan İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ne bağlı Stockholm Doğu Avrupa Çalışmaları Merkezi'nde (SCEEUS) çalışan Johan Engvall'a aittir ve Avrasya'daki Rus etkisine karşı yayıldığını iddia ettiği Türkiye etkisini analiz etmekte, düşman bir gözle Türkiye'nin ürettiği dış politika genişlemesine ve bunun ABD ve Avrupa ülkeleri için ne anlama geldiğine/geleceğine odaklanmaktadır. Analistin Türkiye ve Rusya ilişkilerini hedef aldığı açık bir şekilde görülmektedir: "Bu ABD ve AB için ne anlama geliyor? Türkiye, ABD'nin yanında olması gereken kilit bir müttefik devlettir. Rusya'nın Çin ve İran'la birleşerek Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemin ilke, kural ve kurumlarını altüst etmeye kararlı revizyonist devletlerden oluşan bir eksen oluşturması Türkiye'nin önemini daha da arttırıyor."
Seçkin Deniz, 11.07.2024, Sonsuz Ark 


Eurasia: Between Russia and Turkey

"Rusya'nın Orta Asya'daki etkisi azalırken, Türkiye'nin etkisi artıyor."

Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgali ve Batı'nın yaptırımları, giderek yalnızlaşan Rusya ile fırsatçı Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendirdi. Rusya, Türkiye'nin önde gelen ithalat ortağı haline gelirken, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatı da arttı. Rusya'nın Batı'dan izole olduğu bir ortamda Türkiye, Rus gazının alıcısı ve Avrupa mallarının Rus pazarına yeniden ihracatçısı olarak giderek daha önemli hale geldi. Batılı ülkelerin giderek artan tedirginliğine karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin enerji ilişkisini "gerçekten stratejik" olarak tanımladı.

SA10851/SD3178: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 780 (01-05 Haziran 2022)

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.) 
(01-05 Haziran 2022)  (Haziran 2022: 2.464 Tweet- Önceki Toplam: 507.553 + 2.464  = 510.017 Tweet)

01 Haziran 2022
Sonsuz Ark: SA9691/SD2426: "sanatçının gözleri" /19.12.2002/ 140. patika- @Seckin_Deniz @SonsuzArk  https://t.co/6H3ydLpPJN

10 Temmuz 2024 Çarşamba

SA10850/SD3177: Mıra | Öznel Şeyler 22: Metafizik Krizleriniz: Pişmanlıklarınız ve Siz

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Kendinizi bu iyilik hâlinden mahrum bırakmanızın size karşı da bir haksızlık olduğunu düşünmüyor musunuz?"

Pişmanlıklarınızı toplasak, özürleriniz kadar büyük yer kaplarlar mı?

Bilemiyorum, kim ne kadar çok pişmanlık yaşamış ne kadar az özür dilemiş; ancak biliyorum ki insanlar çok hata yapan varlıklardır; hata yapmakla yetinmeyerek hatalarını bilerek savunan ve kendi çarklarını istedikleri gibi döndürmek için çabalayan varlıklardır.

SA10849/MT279: Minik Robotik Sinir "Manşetleri" Nörolojik Rahatsızlıkları Tedavi Etme Şeklimizi Değiştirebilir

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, esnek elektronik ve yumuşak robotik tekniklerini kullanarak sinir liflerinin etrafını hasara yol açmadan sarabilen yeni bir tür esnek cihaz geliştirdi."


Tiny Robotic Nerve “Cuffs” Could Transform How We Treat Neurological Conditions

Cambridge araştırmacıları, sinirlerin etrafını sarabilen esnek, minimal invaziv cihazlar yaratarak nörolojik durumları tedavi etmek ve protezleri kontrol etmek için yeni yollar sundu.

Araştırmacılar, tek tek sinir liflerinin etrafını onlara zarar vermeden sarabilen küçük, esnek cihazlar geliştirdiler.

9 Temmuz 2024 Salı

SA10848/SD3176: Büyük Strateji: Coğrafya

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce Hunter College, City University of New York'ta siyaset bilimi alanında yardımcı öğretim görevlisi olarak çalışan, London School of Economics and Political Science'tan Uluslararası İlişkiler Teorisi ve Tarihi alanında yüksek lisans derecesine sahip olan Defense Priorities (Savunma Öncelikleri) araştırmacısı Christopher McCallion'a aittir ve Rusya ve Çin ile yürüttüğü küresel hegemonya rekabetinde ABD'nin kendi güvenliğini nasıl sağlayacağına dair GRAND STRATEGY-BÜYÜK STRATEJİ başlığı altında bir dizi yayından oluşan temel konulara odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 09.07.2024, Sonsuz Ark 

GRAND STRATEGY: GEOGRAPHY

Bu açıklama, büyük strateji ile ilgili bir serinin parçasıdır.

ANAHTAR NOKTALAR:

  1. Coğrafi uzaklık ve askeri teknolojinin mevcut durumu, fetih tehdidini azaltırken savunmayı destekleyecek şekilde etkileşim içindedir. Özellikle suyun durdurucu gücü, en güçlü devletlerin bile denizaşırı ülkelere güç yansıtma kabiliyetini engellemektedir.

SA10847/SD3175: "toprağa doğru yarınlanmak" /17.07.2002/ 30. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

...dün, bugüne ne kadar çok benziyordu..
...önceki gün de düne...
...sırayla geriye doğru benziyorlardı günler...
...aynı değildiler...
...aradaki küçük farklar uzun sıçrayışlarda benzerliklerin azalmasına yol açıyor; günlerin arası açıldıkça farkları da artıyor…

8 Temmuz 2024 Pazartesi

SA10846/SD3174: Nezdîra | Nesnel Dokunuşlar 22: İslam, Gerçekten Nedir?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bin iki yüz yıldır olagelen bir yapıyı bir çırpıda, nefes bile almadan bir kenara atmak çok büyük cesaret ister; koparılacak ‘zındık’ fırtınalarına, ‘fitne’ depremlerine, ‘ifsad’ palavralarına, ‘mutezile’ mukaddimelerine, ‘dinde reform’ iftiralarına hazır olmak gerekir."

Biz şimdi bizden öncekilerin kasıtlı ya da kasıtsız hatalarından ders çıkararak ve Kur’an’ın aklına ve kanunlarına uygun olarak, adına İslam denen ancak İslam’dan çok daha başka şeye dönüştürülen dini tartışacağız.

Peki, bunu nasıl yapacağız?

SA10845/EK40: Gazze için Yapılan Pek Çok 'Ertesi Gün' Planı Neden Hiçbir Plana Benzemiyor?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, savaş, soykırım ve siyasi kaos hakkında haberler yapan, Pusula adlı köşesinde, küresel ulusal güvenlik ve dış politika kurumlarının karar alma süreçlerini ve bunların yol açtığı sonuçları inceleyen POLITICO'nun kıdemli dış ilişkiler muhabiri Nahal Toosi'ye aittir ve 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırım süreci ile ilgili 'Ertesi Gün' planlarına odaklanmaktadır...
Seçkin Deniz, 08.07.2024, Sonsuz Ark 

Why So Many ‘Day After’ Plans for Gaza Amount to No Plan at All

"Uluslararası tröstler, özel güvenlik müteahhitleri, bir yönetim 'konseyi' - ve yine de bir şeyler eksik."

İsrail-Hamas savaşı patlak verdiğinden beri, hatta en umutsuz anlarda bile, akıllı insanlar "ertesi güne", yani çatışmaların bitip geleceğin başladığı o hala belirsiz ana ulaştığımızda Gazze için bir plan olmadığından şikayet ediyor. Umut ve istikrar getirecek böyle bir planın olması gerektiği, aksi takdirde çatışmaların yeniden alevlenebileceği uyarısında bulunuyorlar.

7 Temmuz 2024 Pazar

SA10844/SD3173: Sıkıntı (Roman); 8. Bölüm-Dere 8

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"İnanılmaz bir analizdi bu, psikoanalizi paramparça eden. “İnsanın içinin işi budur!” diyordu ‘Bekçi’."

İnsan sürekli aldatılabilen bir varlık mıydı? Hiç mi rahat bırakılmayacaktı ömrünün sonuna dek? İsyan ediyordu insan kimi zaman bu bitmeyen savaşlardan dolayı. Ne var ki bu böyleydi, değişmeyecekti. Bir İD çıkacak ve sarsacaktı özene bezene ilmik ilmik ördüğün ve yaşadığın hayatı. Ya da Cevval gibi, Mahir gibi, Fırtına gibi, belki de biraz Babam gibi ağır bir travmanın ürettiği travmalar tek tek sarsacaktı hayatını.

6 Temmuz 2024 Cumartesi

SA10843/SD3172: Sıkıntı (Roman); 8. Bölüm-Dere 7

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Delirmek de böyle bir şeydi ve bu kendiliğinden olan bir şey değildi. Şeytan bunun için çalışıyordu. Hayatımızdaki bütün gerilimleri tetikleyen, besleyen ve bizi kötülüklere doğru ikna eden."

Zihnimi arındırmak için bütün duyularımı sadeleştirmiştim. Yola bakıyordum gözlerimle; kulaklarım yolun, ağaçların ve göğün sessizliğine ve arabanın ninni gibi gelen motor sesine genişlik katan klimanın üfleyen sesine odaklanmıştı. Görmeyi ve duymayı sadeleştirmek yalnızken mümkündü; keşfetmek de delirmek de.

5 Temmuz 2024 Cuma

SA10842/SD3171: Dûrira | Post-Analitik Bakışlar 22: Türkiye’nin İç Tasarım Süreçleri 5; Şehir / Mahalle Tasarımı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

""

Analizin yazımı sürmektedir, tamamlandığında yayına dahil edilecektir.

SA10841/MT278: Jean-Jacques Rousseau ve Yahudiler

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, District of Columbia Barosu'nda kıdemli hukuk etiği danışmanı olarak görev yapan ve olağanüstü orijinal Judaica belgeleri ve mektupları koleksiyoncusu Saul Jay Singer'a aittir ve Batı algısını ve sosyalizm dahil birçok akımı etkileyen yazar Jean-Jacques Rousseau'ya ve onun Yahudilere yönelik övgü dolu ifadelerine ve Siyonizme verdiği desteğe odaklanmaktadır. Jean-Jacques Rousseau'nun hayatı incelendiğinde karşılaşılan kişiliğinin ve çelişkili fikirlerinin herhangi bir akımın kurucusu ve etkileyicisi olamayacağı açıktır, hayatı dönemin aristokratlarının, ünlü isimlerinin şatolarında geçen, ahlakî açıdan problemli ilişkilere sahip, evlilik dışı dünyaya getirdiği çocuklarının sorumluluğunu almayarak bakımevine veren, buna karşılık 'Emile' adında çocuk yetiştirmeye yönelik bir kitap yazan bu şahsın da iyi bir maske olarak kullanılan vaftiz vurgularıyla Hristiyanlığın içine sızmış bir Yahudi olduğu anlaşılmaktadır. Yahudi olduğuna yönelik söylemlere karşı çıkmayan, sadece onun vaftiz olduğunu söyleyerek durumu geçiştiren Yahudilerin bu tutumu özellikle dikkat çekicidir. "Yahudiliği merhamet ve adalete yaptığı vurguyla Hıristiyanlığı aşan bir din olarak görmüş ve Polonya Hükümeti Üzerine Düşünceler'de olduğu gibi modern ulusları daha Yahudi olmaya teşvik etmiştir." diyen analistin şu cümlesi de net bir şekilde Yahudiler ve Siyonizm için çalışan bir Jean-Jacques Rousseau fotoğrafı çekmektedir: "Rousseau'nun siyaset felsefesi, önce Fransa'da daha sonra da Batı Avrupa'da Yahudilerin özgürleşmesine büyük ölçüde katkıda bulunmuş ve eğitim teorileri 19. yüzyıl Haskalah hareketi üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olmuştur. Sadece Yahudiler için eşit vatandaşlık hakları talep etmekle kalmamış, aynı zamanda Aydınlanma döneminin Fransız yazar ve düşünürleri arasında benzersiz bir şekilde, Yahudilerin kendilerine ait bir ülkeye geri döneceklerini umarak Siyonist benzeri inançları dile getirmiştir."
Seçkin Deniz, 05.07.2024, Sonsuz Ark

Jean Jacques Rousseau And The Jews

Felsefesi ve düşünceleri Akıl Çağı'nın sonu ve Romantizmin doğuşuna damgasını vuran Rousseau'nun (1712-1778) sahip olduğu geniş etki, bir yüzyıl sonra Karl Marx'a kadar Avrupa tarihinde eşi benzeri görülmemişti. Siyasi ve etik düşünceyi dramatik bir şekilde tamamen yeni bir yöne kaydırmış, müzik ve sanatı dönüştürmüş ve belki de en ünlüsü, kurtuluş ve özgürlüğün kitleler için ulaşılabilir hedefler olduğu bir felsefe geliştirmiştir. Yahudi Kutsal Kitabına (Tevrat) bolca atıfta bulunan eserleri arasında, esasen Şoftim'in (Hakimler Kitabı) son üç bölümünün serbest bir uyarlaması olan Efraim Levilisi de bulunmaktadır.

Seçkin Deniz Twitter Akışı