29 Eylül 2021 Çarşamba

SA9382/SD2194: "ayaktakımının yularları" /23.09.2003/ 175. patika

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...dil, kişinin kendinden çıktığı en önemli yerdir...
...gözlere ve ellere sıra gelinceye dek dilin kemiksizliği en ileride gezinir...
...saklambaç oynamaktan hoşlanan insan gürûhu, demirlemiş gemilerde eğlenmekten vakit bulup demir almış kadırgalara akıl-beden erdirmezlerse eğer, dillerinden çıktıkları gibi, bellerinden bacaklarına, ayaklarına inecekler...
...indikleri gibi saracak onları ayaktakımının yularları...
...işin en can alıcı yönü, ayaktakımına adapte olmakta insanların çoğunun zorlanmadıkları gerçeğidir...

28 Eylül 2021 Salı

SA9381/TG352: 6. Nesil Savaş Uçaklarını Tanımlayacak Olan Teknoloji Bu mu?

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, dış politika ve savunma teknolojisi analizi konusunda uzmanlaşmış denizci bir yazar olan Alex Hollings'e aittir ve Pentagon'a bağlı olarak çalışan DARPA'nın askeri uçaklara Aktif Akış Kontrolünü dahil etme çabası sonucu ortaya çıkacak olan 6. Nesil Savaş Uçakları'na odaklanmaktadır. Türkiye'nin DARPA teknolojisi ile yarışacak düzeye gelebilmesi için mümkün olan en iyi stratejinin belirlenmesi gerektiği çağdayız. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde 'Türkiye İleri Araştırma Projeleri Ajansı' (TİAPA) kurulmalıdır.
Seçkin Deniz, 28.09.2021


IS THIS THE TECHNOLOGY THAT WILL DEFINE 6TH GENERATION FIGHTERS?

DARPA'nın askeri uçaklara Aktif Akış Kontrolünü dahil etme çabası uçuş kontrol yüzeylerini hareket ettirme ihtiyacını ortadan kaldırabilir ve bu kulağa çığır açan bir teknoloji gibi gelmese de, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce gerçekleşen gizliliğin (Çev: hayalet hava araçları) başlangıcından bu yana uçak tasarımındaki en büyük değişim olabilir.

SA9380/SD2193: Beşer'in Sınırları- Çoraklaştırdığınız Şey (Terapi)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "Sabrı, hakkı tavsiyeyi, hoşgörüyü, fikir alışverişini, saygıyı kaybetmemiş erkekler ve kadınlar kavga etmezler, birbirlerini severler... eğer kavga varsa, sevgi diyerek bunlarsız çoraklaştırdığınız şey tek başına hiçbir şeye yetmediği içindir..."

Ne zaman tüm algılarımı topyekun insana, dünyaya ve kainata teksif etsem, her seferinde gördüklerimin ağırlığı yüzünden vazgeçiyorum; zavallıyız...

Ne zaman algıladığım bir şeyi tahlil etmeye kalksam, her seferinde içimde bir şeyler acıyor... bugüne dek anlatanlar anlattılar, pek bir değişmedi, anlatsan ne olur ki, deyip vazgeçiyorum...

27 Eylül 2021 Pazartesi

SA9379/SD2192: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 44

                Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Müslümanlar, üniversitelerde müfredât olarak çerçevelenen ya da aydınlanmak ve kültürel olarak zenginleşmek için okudukları her türlü kitapta Samirîlerin yazdıklarını okuyarak itibar, makam-mevki elde ediyorlardı. Ve güdüldükleri bu yolu en doğru yol olarak kabul ediyor, Allah’ın yolundan saptıklarını bile düşünmek akıllarına gelmiyordu."Allah’ın gönderdiği kitapların yeryüzünde insanların arasında yayılması gerekirken, o kitapları tahrif ederek yerlerine kendi yazdıkları kitapları yayan Samirîler’in, Kur’an’ın mahfuz yapısını bozamadıkları için, Kur’an’a ulaşmanın yollarını kapattıklarına şahittik. Kur’an’dan ‘zâhir-batın anlamlar’ bahane edilerek Samirîlerin mimarîsini tasarladıkları ve içeriğini doldurdukları Tasavvuf ve erbâbı tarafından uzaklaştırıldıkları ve bu uzaklığa alıştırıldıkları için Kur’an ayetleri ile sık sık karşılaşmaktan rahatsız olan Müslümanların varlığı, Samirîlerin ne kadar başarılı olduklarını gösteriyordu. 

26 Eylül 2021 Pazar

SA9378/SD2191: Yeterince İyi Doktrini

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz,  Road Warriors: Foreign Fighters in the Armies of Jihad (Yol Savaşçıları: Cihat Ordularında Yabancı Savaşçılar) kitabının yazarı, Georgetown Üniversitesi Walsh Dış Hizmet Okulu'nda Profesör ve Brookings Enstitüsü Orta Doğu Politikası Merkezi'nde Kıdemli araştırmacı olan Daniel Byman'a aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin arka planında olup bitenlere ve çekilmeyi yenilgi olarak eleştirenlere karşı argümanlar geliştirmeye odaklanmakta ve Müslüman Amerikalılara yönelik 'potansiyel tehdit' bakışını eleştirmektedir. Analizin birbirini tekrarlayan cümlelerle dolu olması, akademik bir kimliğe sahip olan yazarın kişisel yetersizliği gibi görünse de, analizin her bir aşamasında ABD tarafından saklanan 'özel operasyonların' detaylarına vakıf olmanın getirdiği gerilimin analizin akışını olumsuz etkilediğini görmek mümkündür. Eski Başkanlardan Trump'ın itirafıyla, ABD, El Kaide, IŞİD gibi terör örgütlerini kurmuş, finanse etmiş, eleman temin edilmesi için bütün gizli ve açık küresel bağlantılarını kullanmış ve ülkeler ve şehirler arası yolculuklar ve sosyal medya aracılığı ile propaganda, finansman ve eleman toplama gibi imkanlara rahatlıkla ulaşmaları için bütün kolaylıkları sağlamış, ABD'nin İslam'a ve Müslümanlara karşı ahlaksız ve alçak savaşında 'Cihatçı' diye damgaladığı teröristlerini öne sürmüş ve milyonlarca sivil Müslümanın öldürülmesini 'Teröre Karşı Savaş' ile maskelemiştir. Daniel Byman'in, 11 Eylül saldırılarının planlanmasından bahsederken, "Bu planlama süreci boyunca, El Kaide Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok önemli bir avantajdan yararlandı: resmi ihmal. Her iki yerde de istihbarat ve kolluk kuvvetleri, cihatçılara önemli ölçüde hareket özgürlüğü sağlayan diğer önceliklere odaklandı." şeklindeki cümlesindeki itiraf ile birlikte ABD ve Avrupa tarafından kullanılan bu katil sürülerinin sadece Müslüman ülkeleri yok etmeye odaklandığını gösteren cümlesi şudur: "El Kaide, diğer ülkeler arasında Afganistan, Cezayir, Bangladeş, Mısır, Hindistan, İran, Libya, Mali, Pakistan, Suudi Arabistan, Somali, Suriye, Tunus, Türkiye ve Yemen'de var. IŞİD bu ülkelerin çoğunda, artı Kamerun, Çad, Irak, Mozambik, Nijerya ve Rusya'da var. Bu ülkelerin çoğu, cihatçı grupların aktif katılımcılar arasında yer aldığı iç savaşlardan muzdarip. Bu çatışmalarda yüzbinlerce insan öldü." Ne kadar yüzsüzce olursa olsun aşağıdaki anlatının her bir cümlesi aşağılık bir devrin ruhunu yansıtan ayrıntıları ile 'Terörist Devlet ABD'nin ne olduğunu anlatan birer kanıttır.
Seçkin Deniz, 26.09.2021


The Good Enough Doctrine

"Terörle Yaşamayı Öğrenmek"

11 Eylül saldırısından bu yana geçen 20 yılda, ABD terörle mücadele politikası bazı çarpıcı başarılar elde etti ve bazı korkunç başarısızlıklar yaşadı. Olumlu tarafı, El Kaide ve DAEŞ (IŞİD olarak da biliniyor) gibi cihatçı örgütler artık eski benliklerinin gölgesi ve ABD başka bir felaketten, 9/11 ölçekli saldırıdan korundu. ABD terörle mücadele yetkililerinin en berbat korkuları, hatta daha mütevazı olanları henüz gerçekleşmedi. ABD Başkanı Joe Biden, terörizmin daha az acil bir endişe kaynağı olması nedeniyle Washington'un odağını Çin'e, iklim değişikliğine ve diğer konulara çevirdi; hatta sözde sonsuza kadar savaşları sona erdirme çabasının bir parçası olarak ABD birliklerini Afganistan'dan geri çekti.

25 Eylül 2021 Cumartesi

SA9377/MT13: Almanya'nın 'Gri Kurtları' ve Türk Radikalleşmesi

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, öğretim üyesi olarak çalıştığı Cambridge Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora derecesine sahip olan Dr. Burcu Özçelik'e aittir ve Almanya özelinde Avrupa'daki Türklere ve AB ve üye ülkelerin 'Bozkurtlar-Gri Kurtlar' olarak tanımlanan Ülkücü harekete yönelik 'terör örgütü' olarak tanımlama çabalarına ve Türkiye kökenli göçmenlerin sorunlarına odaklanmaktadır. Analistin Ak Parti-MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na karşı ön yargılı bakışı ve terör örgütü PKK üyelerini 'Kürt' olarak tanımlama çabası dikkatle not edilirse, analizin nesnel bir eleştiri dili kullanılarak telif edildiği görülecektir. Çekilen fotoğrafın anlattığı çok şey var; Ülkücü Hareketin geçmişindeki Derin Devlet kirini ve mafyavari alt yapılanmaları bugüne dek görmezden gelen, ancak şimdi resmî bir kurum olan DİTİB'i bile yasaklamaya çalışan (analiz bu konuyu özenle saklı tutmuştur) Avrupa-Almanya hükümetlerinin Cumhur İttifakı'nın bir bileşeni olarak çalıştığını tespit ettikleri Ülkücü Hareketi hedefe koymaları şaşırtıcı değildir ve Türkiye'nin yükselişine karşı bir stratejik hamledir. Türkiye vatandaşlarını haklarını, tepkilerini Avrupa karşısında herhangi bir hukukî zaafa dönüştürmeden korumaya devam etmelidir.
Seçkin Deniz, 25.09.2021, Sonsuz Ark

Germany’s ‘Gray Wolves’ and Turkish Radicalization
"Almanya'daki içerme (Entegrasyon) siyaseti hakkında aşırı sağ Türk grupların hakimiyeti ne gösteriyor?"

Avrupa topraklarındaki aşırı sağcı Türk gruplarının yükselişini durdurma arzusu kadar, Avrupa Birliği'nde fikir birliğine varılan bir konu nadiren gündeme gelir. Avusturya, Fransa, Almanya ve Hollanda'da ayaklanma, organize şiddet ve azınlıklara karşı nefret söylemi yaymakla suçlanan milletvekilleri, Türk aşırı milliyetçiliğinin kendi ülkelerindeki özgür dizginlerini kısıtlamaya çalışıyorlar.

24 Eylül 2021 Cuma

SA9376/KY1-CÇ787: Heves

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bunları küçümsediğimiz falan yok. Hevesler üzerine bir şeyler diyecektik, bir şeyler yazacaktık. Olmadı. Şuan anlamsız geliyor. Eh heves işte. Heveslerin tıyneti böyledir.. bazen göz açıp kapayıncaya kadar sürer varlıkları, bazen daha da az."

Tam içime düşen “Elim Sende” hevesi üzerine bir şeyler yazacaktım. Kaçıp gitti. Acelesi varmış demek ki. Hayır, gidersen git. Ham böyle çabucak gidecektin niye gelmiştin ki? Bir ateş alıp gitseydin yine gam yemezdim. Öyle bir şey de olmadı. Heveslerin tıyneti bu demek ki. Şöyle bir saman alevi, gibi diyeceğim, genç kuşak “Saman alevi de nasıl oluyor? Bunu söyleyen kafayı yemiş olmalı!” diyecek. 

SA9375/KY28-ATA404: İngilizlerin Kıbrıs Tuzağı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "İşte İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin söylemek ve Türkiye ile KKTC’ye kabul ettirmek istediği de “iki ayrı devleti kabul edemeyiz. Kabul edersek Türkiye’nin Mavi Vatan doktrini gerçekleşir ve biz (yayılmacı Batı), Doğu Akdeniz’deki ve Adalar Denizi’ndeki (Ege) haklarımızı kaybederiz.”"

İngiltere’nin Güney Kıbrıs’taki Yüksek Komiseri Stephen Lillie’nin, geçen hafta Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesine verdiği samimi röportajda kullandığı kelimeler ve çizdiği “Kıbrıs Çözüm tablosu”, Batı dünyasının Kıbrıs, özde Doğu Akdeniz ile ilgili neler düşündüğünü koyuyor ortaya.

23 Eylül 2021 Perşembe

SA9374/SD2190: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 634 (21-25 Mayıs 2020)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

      “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Mayıs 2020
)  (Mayıs 2020:
 6.340 Tweet+Önceki Toplam: 422.950+ 6.340= 429.290  Tweet) 

21 Mayıs 2020
De get https://t.co/MJDnTsSOZE

21 Mayıs 2020
RT @stargazete: Libya ordusu komutanı: Türkiye olmasaydı kazanamazdık https://t.co/Fbr4m5Dtc0

22 Eylül 2021 Çarşamba

SA9373/SD2189: "kâbuslarınızın kaynağı"/ 26.09.2003/ 176. patika

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

...kâbuslara maydanoz doğrama alışkanlığı, kâbuslarda birikmiş olan soğan kokusunu gidermek için değildir, mesela...
...üstelik kurutulmuş karanfilden de koku giderici olarak faydalanabilirsiniz...
...ah, evet; kabuslara maydanoz doğranmazdı bilirim...
...kâbusların ağzınızda bıraktığı tattan dolayı düşüncelerinize maydanoz doğrarsınız...
...zihninizde birikmiş, bilinçaltınızda depolanmış her ne kadar kötü fikir ve hayâlleriniz var ise, o kadar bolca kabusların er meydanı olur rüyalarınız...
...ki; bu halde, maydanoz veya karanfil aramaktan ziyade, inanan iseniz, hemen 'felak-nas sureleri'nde alırsınız nefesi...

21 Eylül 2021 Salı

SA9372/SD2188: Kitap İncelemesi: Asya (Gerçekten) Kaybetti mi?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız eleştiri, The Wall Street Journal'ın (1987-98) Jakarta muhabiri Richard Borsuk'a aittir ve 1998'e kadar Hindistan, Singapur ve Endonezya'da ekonomi ve politika konularında çalışan gazeteci, sonra Uluslararası Para Fonu'nda Asya Pasifik sözcüsü, iç iletişim başkanı ve küresel halkla ilişkiler başkanı gibi üst düzey iletişim görevlerinde bulunan, Asya-Pasifik programının ortak üyesi, Standard Chartered Bank küresel halkla ilişkiler ve sürdürülebilirlik başkanı yazar Vasuki Shastry'nin "Asya Kaybetti mi? Dinamik Geçmiş, Çalkantılı Gelecek" (World Scientific, 2021) adlı kitabına odaklanmaktadır. Kitabı ilginç kılan, eleştirmenin şu cümlesidir: "Asya'nın başarıları ve potansiyeli hakkında her şeyi okuduktan sonra, toplumun alt katmanlarının nasıl yetersiz kazanımlar elde ettiğini öğrenmenin zamanının geldiğini söylüyor." Küresel Kapitalizmin bir askeri olarak çalıştıktan sonra yoksul bir insanın kendisini çekerek taşıdığı bir 'çekçek'te 'aydınlanan' kitabın yazarının neyi amaçladığını anlamak gerçekten güç...
Seçkin Deniz, 21.09.2021


Book Review: Has Asia (really) lost it?

"Bölgenin ışıltılı dış görünümü, yaygın yoksulluk ve kendi kendine yeten bir seçkinler grubu da dahil olmak üzere sayısız sosyal sorunu gizliyor."

COVID-19'un dünyayı sarsmaya başlamasından önceki yıllarda, diğerlerinin yanı sıra danışmanlık şirketleri ve çok taraflı borç verenler "Asya Yükseliyor" teması üzerine çok sayıda iyimser kitap ve rapor yayınladılar. "Asya Yüzyılı" olarak nitelendirilen şey hakkındaki güçlü iyimserlik dalgasına karşı koyan çok fazla yazı yoktu.

20 Eylül 2021 Pazartesi

SA9371/SD2187: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 43

               Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Bilmeli ve yeniden düşünmeliydik; Adem’in İbraniler dahil bütün çocukları buna mecburdu. Allah’ın dosdoğru yolunun üstüne oturanları iyi tanımalıydık ve elimizdeki korunmuş Kur’an’a sımsıkı sarılmalıydık."Yahudi olarak görünen, ancak Yahudi inancından olmayan İbranilerin, birer Samirî olarak insanlığa ‘katkı’ yaptıklarını iddia etmeleri ve bununla övünmeleri tarih boyunca süregelen şeytanî ustalığın eseriydi. Ve biz, bugün istisnasız her ırktan ve her dinden insan olarak hepimiz, onların tasarladığı ve ürettiği teknolojiyi, bilimi, dini, felsefeyi, sanatı, edebiyatı, ekonomiyi, siyaseti ve bunlara ait kavramları ve temelleri üretilme amaçlarına bakmaksızın her an kullanıyor ve onların bizler için hazırladığı esaret çerçevesinde özgür olduğumuzu sanıyorduk.

19 Eylül 2021 Pazar

SA9370/SD2186: Yükselen Cihat: Afgan Başarısızlığı Afrika'da Tekrarlanacak mı?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2015 ve 2019 yılları arasında Sahel (Burkina Faso, Mali) gazetesinin muhabirliğini yapan, Prix Varenne 2017'yi kazanan, 2019 Bayeux Savaş Muhabirleri Ödülü'ne aday gösterilen Fransız Gazetesi Le Monde muhabiri Morgane Le Cam'a aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilirken yaşananlara bakarak Fransa'nın Afrika'dan çekilişi sonrası SAHEL-Afrika ülkelerindeki durumun benzer sonuçlarla karşılaşacağını tespit ederek, buna engel olmak için yerel siyasi aktörlere sorumluluk verilmesi gerekliliğini netleştirmeye odaklanmaktadır. Yazarın, Taliban-GSIM karşılaştırması yaparak Şeriat isteyen Cihatçılar şablonunu sık sık tekrarlaması, utanç verici sömürgeci ve işgalci bir etiketleme yapma çabası dikkat çekicidir. Batılıların, özellikle Fransızların CIA-Pentagon'un gölgesinde dünyanın her yerinde ve özellikle halen sömürge vergisi aldıkları 14 Afrika ülkesinde ne aradıklarının sorgulandığı dönemde 'terör' üreterek kalış sürelerini uzatmaya çalıştıkları açıktır. El Kaide-DAEŞ Amerikan yapımı birer aparat iken Afrika'daki birçok terör örgütünün özellikle Amerikan CIA ve Fransız DGSE yapımı olduğu barizdir. Batılıların işgal ettikleri ve sömürdükleri ülkeleri terörle istikrarsızlaştırdıkları halde teröre karşı operasyon adı altında kukla yönetimler kurdukları, halkları da mülteci olmaya zorladıkları gerçeği sabittir. 5 Eylül'de Gine'de arsızca darbe yaptıran Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Sarkozy ve Obama'nın kurduğu terör örgütü DAEŞ'in ve CIA'in kurduğu terör örgütü PKK'nın her yerini kana buladığı Kuzey Irak Kürt Bölgesel yönetimini neden ziyaret ettiği, Suriye'de PKK ve DAEŞ'e beton ve finansman desteği veren La Farge Şirketi'nin bugün Fransa'da neden terörizme finansman desteği vermekle yargılandığı sorusu bütün fotoğrafı ortaya koymaktadır. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki Barkhane Operasyonunu 2022'nin ilk çeyreğinde sonlandıracaklarını duyurmuş ancak bölgeden çekilmeyeceklerini eklemişti. Fransa'nın liderliğindeki (Adını Sahel'deki Touareg etnik grubunun kullandığı "Takoba" kılıcından alan) Takuba gücünde, İsveç, Estonya, İtalya, Belçika, Hollanda, Portekiz ve Çekya'dan 500'e yakın asker görev yaparak terör üretmeye devam edecek. Sömürgeci, katil ve terörist Fransa özgürlüğünü isteyen Afrika'dan kovulmaktadır, bu kovulmayı hızlandıran da Türkiye'dir. Macron'un Türkiye düşmanlığının temel sebebi de budur. İslamcı-Şeriatçı (!) Taliban, ABD tarafından Komünist-Ateist Çin'in kontrolüne verilmiştir ve Çin, Afganistan'ın yeni kabinesini ve ülkede asayişin sağlanmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıklayarak, 31 milyon dolarlık insani yardım ve 3 milyon doz aşı sözü vermiştir. Afrika'da da yapmaya çalıştıkları tam olarak budur.
Seçkin Deniz, 19.09.2021

Jihad Rising: Will Afghan Failure Repeat Itself In Africa?

"Mali'de ve Kuzey ve Batı Afrika'nın başka yerlerinde, El Kaide grupları Fransız ordusunun yardımıyla geride tutuldu. Kabil'deki fiyaskoyu izledikten sonra, gelecekte bir çekilme olacağına dair korkular artıyor."

İyad Ag Gali, Afganistan'daki Taliban zaferini kutlamak için Kabil'in düşmesini beklemedi. El Kaide'nin Batı Afrika şubesinin (İslam ve Müslümanları Destekleme Grubu veya GSIM) cihatçı lideri, Kasım 2019'dan beri konuşmadığı için 10 Ağustos'ta uzun sessizliğini bozdu. Bir sesli mesajda, "Afganistan İslam Emirliği, işgalci ABD güçlerinin ve müttefiklerinin geri çekilmesi için." Geri dönüşün "yirmi yıllık sabrın doruk noktası olduğunu" söyledi.

18 Eylül 2021 Cumartesi

SA9369/MT12: Amerika Savaşları Neden Kaybeder?

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD ve denizaşırı ülkelerde askeri ve devlet kuruluşlarına brifing veren, uluslararası ilişkiler, dış politika ve büyük medyada istihbarat konusunda uzman olan, Mayıs 2015'e kadar yaklaşık 20 yıl boyunca (Gölge CIA) Stratfor'un CEO'luğunu ve başkanlığını yapan George Friedman'a aittir ve ABD'nin 15 Ağustos 2021'de  kurduğu ve terör örgütü olarak tanımladığı Taliban'a teslim ettiği Afganistan'da yenilmesine odaklanmaktadır. Analizin en önemli özelliği, 1945'ten beri Türkiye'yi de hedef alan Amerikan saldırganlığının temel stratejik felsefesini ifşâ etmesidir. Friedman'ın  ABD-SSCB rekabetini tanımlarken kurduğu cümle, "Ahlaki ve büyük stratejiler harmanlanmıştı ve gerçek mücadele, gizli ve açık savaş tarafından şekillendirilen halkın kalpleri ve zihinleri içindi." diğer cümlelerle birleştiğinde ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası bütün dünyaya uyguladığı sinsî stratejisi açığa çıkıyordu: "Amerika Birleşik Devletleri, savaşı düşmanın ordusunu ortadan kaldırmak ve sanayi tesislerini ve şehirlerini yok ederek düşman toplumunu parçalamak olarak tanımlayarak karşılık verdi. Zafer, düşmanın yenilgisini ve yenilenlerin sosyal ve ahlaki dönüşümünü gerektiriyordu." Küresel Satanist Çete'nin dinleri de içeren eski kültürü yok ederek yerine yeni bir kültür empoze etmek istediğinin itirafı şimdi, Şeytan'ın kesin zaferini ilan ettiği şu anda kimin umurundaydı: "Düşmanın ordusunu yenmek yeterli değildi. Almanya ve Japonya'da olduğu gibi, savaş ancak düşman ulus tarafından ahlaki ve kültürel bir teslimiyetle ve liberal demokrasiye geçişle sona erebilirdi." George Friedman ABD'nin Afganistan'da yenilmediğini, amacını gerçekleştirdiği için ayrılma zamanının geldiğini söyleyerek, herkesin ABD-Taliban ittifakındaki asıl amacın Afgan halklarının kültürel olarak köksüzleşmesini ve liberal değerler dedikleri şeytanî özgürlüğün yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu ve bunu başardıklarını anlamamızı sağlamaktadır. Yazarın, ahlakî dediği ahlaksızlığı, ahlak ve strateji çatıştı diyerek saklayan bir ahlaksızlığı ahlak diyerek pazarlama ustalığı belirgin bir şekilde ortadadır. "Zafer kavramı, ahlaksız olduklarını düşünmeyen eski insanların ahlaki dönüşümünü içerir." diyen Friedmanlar var oldukça Amerika ve ahlak asla bir arada olamaz, olmayacaktır. ABD'ye karşı zafer kazanmak ancak, ahlaksız olduklarını çok iyi bilen stratejist Amerikalıların ahlakî dönüşümünü içerir.
Seçkin Deniz, 18.09.2021, Sonsuz Ark


Why America Loses Wars

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi kaçınılmaz sonucuna doğru ilerliyor. ABD'nin savaştığı radikal İslamcı Taliban, her seferinde bir şehir olmak üzere ülkenin kontrolünü geri alıyor. Başka bir deyişle, Amerika Birleşik Devletleri son 20 yıldır verdiği savaşı kaybetti. Savaşmaya devam etmek isteyenler var, ancak başarının tanımının belirsiz ve çılgınca hırslı olduğunu düşünürsek, bir 20 yılın daha zafer getireceğinden şüpheliyim. Amaç, eski ve karmaşık bir toplumu, olmasını istediğimiz hale dönüştürmekti. Savaşan gruplardan oluşan bir ülkeyi yenmek ve barışı ve yeni bir kültürü empoze etmek Washington'un ulaşamayacağı bir şeydi.

17 Eylül 2021 Cuma

SA9368/KY1-CÇ786: Gereksinim

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Birine, birilerine, bir şeye çatmak kanımca emek ister. Birikim ister. Hatta işi daha ileri götürüp, mektep medrese ister. Hatta ve hatta bir komisyon kurulup üzerinde araştırma yapılması gerekir, diyelim."

Duymuşsunuzdur, insan için yaşamsal ihtiyaçlardan, bir de toplumsal ihtiyaçlardan söz edilir. Psikoloji biliminde yapılan bir sınıflama bu. Derinliğini bilmiyorum. Lise sıralarında öğrendiğim kadarı var hafızamda. Bir tür bilgi kırıntısı. El hak doğrudur her hal. Her hal, diyorum zira ben bir psikolog değilim, böyle bir sınıflandırmanın nesnesiyle örtüşüp örtüşmediğine ilişkin bir yargı sahibi de değilim. Biz bu sınıflandırmanın isabetli, nesnesiyle örtüşen bir sınıflandırma olduğunu kabul edelim. 

SA9367/KY28-ATA403: İHA’lara Kara Propaganda Başladı

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 "Özetle, bu kara propagandanın asıl amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin -Rumları, Yunanları, AB’yi ve Batı dünyasını korkutan- bölgedeki Kara, Deniz ve Hava üstünlüğüne kendilerince engel olmak ve Türkiye’nin bölgesel üstünlüğüne son verebilmek, zira İHA’ların uçuş yükseklikleri ile sivil uçakların uçuş yükseklikleri arasında en az 5 bin metrelik fark olduğunu, aynı düzlemde uçmadıklarını binlerce kilometre ötelerden gelip dünyayı kan gölüne çevirenler çok iyi biliyor."

Batı dünyası ne vakit İHA’larımızı (Keşif kullanımlı İnsansız Hava Aracı), SİHA’larımızı (Silah taşıyabilen müdahale amaçlı Silahlı İnsansız Hava Aracı) ve TİHA’larımızı (Saldırı amaçlı Taarruzi İnsansız Hava Aracı) kötülemeye başlayacak diye merak ediyordum, beni utandırmadılar ve geçen hafta koro halinde kötüleme yayınları başladı. 

16 Eylül 2021 Perşembe

SA9366/SD2185: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 633 (16-20 Mayıs 2020)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

     “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(16-20 Mayıs 2020
)  (Mayıs 2020:
 6.340 Tweet+Önceki Toplam: 422.950+ 6.340= 429.290  Tweet) 

16 Mayıs 2020
RT @trthaber: Hindistan'da Yüksek Mahkeme, ezanın İslam'ın bir parçası olmasından hareketle ezan okuma yasağını kaldırdı. https://t.co/H9I…

16 Mayıs 2020
Warren Buffett Berkshire Hathaway Inc., Goldman Sachs Group Inc. hisselerinin çoğunu satmış

15 Eylül 2021 Çarşamba

SA9365/SD2184: "içe dair ayrıntılar" /28.09.2003/ 177. patika

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...kalemin klavyeye döndüğü günden bu yana düşüncelerin resmini çizmek o kadar kolaylaşmıştır ki...
...klavye erbabı olmaya müsait her fert, kelimelerin büyüsüne hakim olmaklığın sergüzeştinde akıp gitmiştir...
...hele bir beğenilmeye görsün, âmiyâne tabirle, vurur klavyenin dibine...
...yüzyıl kişilerinin en ağır randıman yerleri kendileridir...
...orada kalırlar uzun zaman boyu...
...kaldıkları kadar beğenilir sanarlar kendilerini...
...kendi perdelerinden içeri meraklı bakışları çekebildiklerini görünce de tamamen 'tatmin güdüleri'nden kaynaklanan bir özellik açılımına dalarlar...

14 Eylül 2021 Salı

SA9364/SD2183: Afganistan'da Gidilmeyen Yollar

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, George W. Bush yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nde ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan, American Enterprise Institute'da Dış ve Savunma Politikası Çalışmaları Direktörü ve Güvenli Geçiş: İngiliz'den Amerikan Hegemonyasına Geçiş'in yazarı Kori Schake'a aittir ve  Başkan joe Biden yönetimindeki ABD'nin Afganistan'dan çekilişindeki sefalete ve sonuçlarına odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 14.09.2021

The Roads Not Taken in Afghanistan
"Biden'ın İddialarına Rağmen Felaket Kaçınılmaz Değildi"

15 Ağustos'ta Kabil'in düşmesinden bu yana, ABD Başkanı Joe Biden ve üst düzey danışmanları, Amerikan güçlerini Afganistan'dan çekme kararını haklı çıkarmak ve feci sonuca yönelik eleştirileri saptırmak için dört ana iddia öne sürdüler. Afganistan'daki misyonun, ABD güçlerinde dramatik bir tırmanış olmadan sürdürülemez olduğunu söylediler. Başkan Donald Trump yönetiminin Taliban ile yaptığı ve ABD'nin askeri güçlerini ülkeden çekmesini gerektiren bir anlaşmaya uymaktan başka seçeneklerinin olmadığını savundular. Afganistan ordusunun Taliban'la savaşmak istemediğinden yakındılar. Son olarak, yönetimin “her ihtimale karşı plan yaptığını” ancak kaosun kaçınılmaz olduğunu iddia ettiler.

13 Eylül 2021 Pazartesi

SA9363/SD2182: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 42

              Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Yer Yazarı’nın sabırla ve özenle derlediği notlarını aktarırken şaşkınlığım tarif edilemez boyutlardaydı. Okur bunları bilmeliydi, çünkü hangi okurun, hangi alanda uzman olduğunu hiç kimse bilemezdi.Gecenin seslerini duymaz olmuştum; hiçbir şey tesadüfen ortaya çıkmamıştı. Her şey o kadar çok birbirine bağlıydı ki, sistem algılarım bu büyük organizasyonu somut bir şekilde algılamakta zorluk çekiyordu. 

Samirîlerin bu büyük güç savaşı için ne kadar çok mücadele ettiklerini görünce bir Tanrı’ya inananların, özellikle Müslümanların nasıl geri kaldıklarını, daha doğrusu nasıl geri bırakıldıklarını ve yeryüzündeki hükümranlığın nasıl hızla el değiştirdiğini ve Şeytan’ın tetikçilerinin neredeyse mükemmel bir şekilde yönetilmiş süreç sonunda Küresel Efendiler olduğunu dehşet içinde anlıyordum.

Seçkin Deniz Twitter Akışı