12 Aralık 2023 Salı

SA10482/SD2949: "psişik tedavilere güzelleme" /08.09.2002/ 60. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

...ağır deri koltuğun gerisinde oturan şahıs...
...gözlerinde kara bir bıkkınlık...
...dudaklarında ekşi refleksler...
...ve sıcak ter...
...hasta telakki edilen ‘biri’nin gördüğü ve çok sonra anlattığı aklında kalan ilk ve en önemli görüntü bu...
...anlatırken yüzünün girdiği şekillerin ise haddi hesabı yok…
...niye gittiğini de bilecek durgunlukta değil…

11 Aralık 2023 Pazartesi

SA10481/SD2948: Almanya'nın Aşırı Sağcı 'Güvenlik Duvarı' Çatlıyor

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, POLİTİCO yazarı James Angelos'a aittir ve Almanya'da ve genel olarak Avrupa'da artan ırkçı aşırı sağ hareketliliklere ve Alman siyasetindeki AfD'nin yükselişine odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 11.12.2023, Sonsuz Ark 

Germany’s far-right ‘firewall’ cracks

"Ana akım partilerin Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ile işbirliği yapmayacaklarına dair verdikleri söz, partinin anketlerdeki yükselişi nedeniyle baskı altında."

Almanya'nın savaş sonrası demokratik düzenini sarsan siyasi manevra, olabildiğince sıradan bir mevzuat parçasını içeriyor.

Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletindeki merkez sağ milletvekilleri yerel bir emlak vergisini küçük bir miktar düşürmek istediler ve bunu aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin desteğiyle yaptılar.

10 Aralık 2023 Pazar

SA10480/SD2947: Sıkıntı (Roman); 6. Bölüm-Ova 28

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"İnsanın sorgulamalarından kaçınması, acılarından kurtulmayı reddetmesi gerçekten anlamsızdı. Haz ve korku birbirine karışıyor olsa da aslında bu ‘acılarından haz alma alışkanlığını yitirme korkusu’ydu; o yüzden sımsıkı sarılıyordu insan acılarına."

İşte yaşadığımız bu kızıl cehennem insan zihnini felç ederek Şeytan’ın amacına ulaştığının da bir kanıtı oluyordu. “Beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükredenlerden bulamayacaksın.” diyen Şeytan (A’râf Suresi, 16 ve 17. ayetler) çoğu zaman sadece ‘aşk acısı’ yüzünden Allah’a isyan eden insanları aşağılık zaferinin bayrakları olarak sallıyordu.

9 Aralık 2023 Cumartesi

SA10479/SD2946: Sıkıntı (Roman); 6. Bölüm-Ova 27

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Aşk kızıl bir cehennem gibi her yeni doğan insanoğlunu içine çekiyor ve onu yerden yere vurup enkaza dönüştürerek hayatın içine atıyordu. Geride ne yaratılış amacımız olan Allah ve ona ibadet kalıyordu ne sevgi ne de merhamet."

Valizi görevliye verdikten sonra uçağa geçiş için son bekleme salonuna girmiştim. Yürüyen dakikaların zihnime sükûnet vereceğini umuyordum, ancak henüz uçmaya başlamadığımızdan olsa gerek yaşadığım bu sıkıntının adını koymaya çalışıyordu zihnimin derinliklerinde devinen şeyler.

8 Aralık 2023 Cuma

SA10478/KY27-ŞT93: Şişe Kırıkları, Caddeler, Şehir ve Alkışlar...

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"İster 'şer' bakımından olsun, isterse 'hayr' ı işaret etsin her ikisi de aynı şehirde olup biten bu eylemler  ayrışmasında şehre en ayırıcı vasfını kazandıracak şey ise, yine aynı şehirde asfaltta şişe kıranlarla, yolları şişe kırıklarından temizleyenler arasındaki aritmetik ilişkiye ya da işlenen eylemle işleyen özneler bağlamında 'şer' ya da 'hayr'ın hangisine alkış tutup iltifat edeceği ile ilişkili olacaktır…"

Bir şehri sevdiğini sadece söylemekle, bu sevgiyi bağırmadan yapabileceğinin en iyisini yapmak ya da her neyi yapıyorsa onun en iyisini, hiç olmazsa mesela gelip geçen araçlara mazarat olmasın diye yola atılmış bir şişe kırığını yoldan kaldırarak bir kemliği engellemek için çaba sarf etmek arasında asfaltta şişe kırarak mazarat olmak için çabalamakla, kırık şişeleri atıldıkları yerlerden kaldırmak için çaba sarf etmek kadar bir fark vardır…

SA10477/MT218: Aydınlanmış Despot

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  ABD Yedinci Daire Temyiz Mahkemesi yargıcı ve Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi kıdemli öğretim görevlisi Richard A. Posner'a aittir ve bir anayasası bulunmayan, bunun yerine 'temel yasalar' olarak tanımlanan sıradan yasalarla yasama ve yürütmenin bütün yetkilerini denetleme gücü elde eden; "Yüksek Mahkeme yargıcı bir ayna değildir. O, resmi kendi elleriyle yaratan bir sanatçıdır. O bir yasa koyucudur, yargısal yasama faaliyetinde bulunur." diyen; 1980'lerde, Yüksek Mahkeme'ye girdiği ve orada yavaş yavaş daha fazla güç ve etki kazandığı 1980'lerin ortalarından itibaren, istikrar ölçüsünü veya uzun ömürlülük ölçüsünü sağlayan devletin tüm farklı özelliklerini baltalayan daha fazla yargı müdahalesinde bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Aharon Barak'ın, 'The Judge in a Democracy- Demokraside Yargıç' adlı kitabına ve kitabın içeriğindeki hukuk anlayışının çarpıklıklarına odaklanmaktadır. Amerikalı yargıç Richard A. Posner'in 'Aydınlanmış Despot' olarak tanımladığı İsrailli Başyargıç Aharon Barak, Müslüman Filistinlilere yönelik her türlü insanlık dışı uygulamalarını sahte bir 'hukuk devleti' çerçevesinde yürütmek, Filistin topraklarını çalmak, uluslararası hukuk normlarına aykırı kararlar alarak İsrail topraklarını genişletmek için Siyonist ideoloji tarafından kullanılmış basit bir yargı tetikçisi olarak bugün İsrail'in demokrasi isteyen kesimi tarafından eleştirilmektedir. Amerikalı yargıç Richard A. Posner'in şu cümlesi İsrail'deki yargıyı yeterince özetleyici niteliktedir: "İsrail olgunlaşmamış bir demokrasi, kötü yönetiliyor; siyasi sınıfı vasat ve yozlaşmış; ölümcül derecede düşmanca bir Müslüman denizinde tehlikeli bir şekilde yüzüyor; ve gerçekten bir anayasaya ihtiyacı var. Barak, siyasi ve hukuki bir boşluğa adım attı ve atiklik ve ustalıkla bir dizi (Laurence Tribe'in toz kapağındaki sözleriyle) "şaşırtıcı derecede hoş sonuçlar" düzenledi. O bir hukuk korsanıydı ve belki de İsrail'in ihtiyacı olan şey buydu."  İsrailli başyargıcın yaptıkları size tanıdık gelebilir; Türkiye darbe anayasası ile yönetilirken demokrasiye aykırı kararlar alan Anayasa Mahkemesi yargıçlarının tutum ve davranışlarını düşünmek isteyebilirsiniz.
Seçkin Deniz, 08.12.2023, Sonsuz Ark

Enlightened Despot

Bazı Demokratların Joe Biden'ı Kurtarabileceğini Düşündüğü Şaşırtıcı İsim

İsrail Yüksek Mahkemesi'nde uzun süre görev yapan ve yakın zamanda zorunlu emeklilik yaşına ulaşan yargıç (sonunda başyargıç) Aharon Barak üretken bir yazar ve bu onun son kitabı. Bu önemli bir belgedir, ancak özündeki değerlerden ziyade, Amerikalı yargıçların yabancı yargı kararlarına atıfta bulunma konusunda neden son derece dikkatli olmaları gerektiğine dair A Kanıtı olarak kabul edilmeye uygunluğu açısından önemlidir. 

7 Aralık 2023 Perşembe

SA10476/SD2945: Mega Tehdit Altındaki Çağımız

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Clinton dönemi Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi'nin uluslararası ilişkilerden sorumlu kıdemli ekonomisti, Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD Merkez Bankası (FED) ve Dünya Bankası gibi küresel kuruluşlarda çalışmış, Atlas Capital Team'in Baş Ekonomisti, Roubini Macro Associates'in CEO'su, TheBoomBust.com'un kurucu ortağı, MegaThreats kitabının yazarı ve New York Üniversitesi Stern School of Business Emeritus Ekonomi Profesörü Nouriel Roubini'ye aittir ve çağımızdaki mega tehditlere odaklanmaktadır. Tipik bir eski dünya düzeni 'çalışanı' olarak, Türkiye'nin bağımsız politikalarını bütün gelişmiş ülkelere dayatan ve kabul ettiren Erdoğan'a otokrat diyebilen analistin, "Ekonomik, parasal ve finansal tehditlerin arttığı ve diğer çeşitli sosyal, siyasi, jeopolitik, çevresel, sağlık ve teknolojik gelişmelerle tehlikeli şekillerde etkileşime girdiği artık herkes tarafından biliniyor. Ve bugünün liderlerinin bu çoğalan riskleri yönetebileceğine inanmak için çok az neden var." şeklindeki cümlesi algısal bozulmalar yaşadığına işaret etmektedir.. Çünkü kastettiği 'yetersiz' liderler  ABD ve Avrupa dahil gelişmiş ekonomiler olarak adlandırılan ülkelerin liderleridir, yeni dünya düzenini oluşturacak Türkiye gibi güçlerin de otokrasi olması analistin şansızlığı olsa gerek...
Seçkin Deniz, 07.12.2023, Sonsuz Ark 

Our Megathreatened Age

Ekim 2022'de Megathreats'in (Mega Tehditler) yayınlanmasından bu yana, vurguladığım temalar ana akım haline geldi. Artık herkes ekonomik, parasal ve finansal tehditlerin arttığını ve diğer çeşitli sosyal, politik, jeopolitik, çevresel, sağlık ve teknolojik gelişmelerle tehlikeli şekillerde etkileşime girdiğini kabul ediyor. Bu nedenle, Aralık 2022'de Financial Times yılın moda sözcüklerinden biri olarak "çoklu kriz "i seçti. Tercih edilen terim ne olursa olsun (diğerleri "permakriz" veya "felaketlerin birleşmesi" terimlerini benimsemiştir), sadece küresel ekonominin değil, aynı zamanda insanların hayatta kalmasının da risk altında olduğu giderek daha fazla kabul görmektedir.

SA10475/SD2944: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 749 (26-31 Aralık 2021)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Aralık  2021
)  (Aralık 2021:
2.258 Tweet- Önceki Toplam: 493.694  + 2.258  = 495.952  Tweet) 

26 Aralık 2021
Sonsuz Ark: SA9496/SD2278: Adil, Sürdürülebilir Bir Ekonominin Feminist Yapı Taşları- @Seckin_Deniz  @SonsuzArk  https://t.co/zmill3ea1r

26 Aralık 2021
Sonsuz Ark: SA9497/TG360: Rusya ile Savaşa Hayır - Tamer Güner @Trrguni @SonsuzArk  https://t.co/2lWocNMd3Q

6 Aralık 2023 Çarşamba

SA10474/MT216: Bilim İnsanları Gizemli Yer Sarsıntılarının Kaynağını Keşfetti

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yeni araştırmalar, sıvı karbondioksitle bile hidrolik kırmanın, daha önce sürece açıkça atfedilmeyen küçük sarsıntılara neden olduğunu gösteriyor. CO2 ile hidrolik çatlatma karbonu tutarak çevreye fayda sağlarken, hem CO2 hem de su bazlı hidrolik çatlatma bu sarsıntılara yol açabilir ve daha büyük hasar verici depremlere neden olabilir."


Scientists Discover Source of Mysterious Earth Tremors

Yeni araştırmalar, daha önce açıklanamayan yavaş, küçük depremlerden veya sarsıntılardan hidrolik kırılmanın sorumlu olduğunu doğruladı. Sarsıntılar, büyük ve hasar verici depremlere neden olabilecek aynı süreçler tarafından üretilmektedir.

5 Aralık 2023 Salı

SA10473/SD2943: İki Devletli Çözüm Geri mi Döndü?

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız İsrail-Filistin merkezli üç analizden ilki, 2006-2014 yılları arasında İsveç Dışişleri Bakanı, 1991-1994 yılları arasında ise İsveç'in AB üyeliğini müzakere ettiği dönemde Başbakan olan, AB Eski Yugoslavya Özel Temsilcisi, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi, BM Balkanlar Özel Temsilcisi ve Dayton Barış Konferansı Eş Başkanı olarak görev yapan Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Eş Başkanı Carl Bildt'e, ikincisi Filistin Ekonomi Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün (MAS) Genel Direktörü Raja Khalidi'ye, üçüncüsü ise New America adlı düşünce kuruluşunun CEO'su, Berlin'deki Amerikan Akademisi'nde öğretim üyesi, Princeton Üniversitesi'nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Emerita Profesörü, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda politika planlama eski direktörü olan Anne-Marie Slaughter'a aittir ve 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası İsrail'in yaklaşık 20 bine yakın masum Filistinli sivili öldürerek soykırım yapmasının gölgesinde Filistin'de iki devletli çözüme odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 05.12.2023, Sonsuz Ark 

Is the Two-State Solution Back?

İsrail'in bir aydan fazla süren aralıksız bombardımanı ve tırmanan kara saldırısının ardından Gazze'deki Filistinliler, İsrail ile Hamas arasında varılan ve bölgede rehin tutulan en az 50 İsrailli kadın ve çocuğun serbest bırakılmasını öngören anlaşma sayesinde kısa bir nefes aldı. Ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığı takdirde çatışmalar kısa süre içinde yeniden başlayacak ve vahim insani durum daha da kötüleşecektir.

SA10472/SD2942: "bir sen kör, bir sen umarsız" /09.09.2002/ 61. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

...alçaklığın resmini gördünüz mü siz?...
...minik ve ezik alçaklığı...
...görenin midesini ayaklandıran alçaklığı...
...ve daha birçok iğreti çirkinliği...
...sevimli görünmek çabasıyla alelacele serdedilen ‘kibar söylemler'i...
...ah, ikiyüzlülüğe rahmet okutturan alçaklık!...

4 Aralık 2023 Pazartesi

SA10471/SD2941: İsrail'in Gazze'ye Kara Harekatı ve Stratejik Derinliğin Geri Dönüşü

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Durham Üniversitesi Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Okulu'nda Barış ve Güvenlik alanında öğretim görevlisi ve Charles Üniversitesi Prag Barış Araştırmaları Merkezi'nde araştırma görevlisi ve 'Understanding Territorial Withdrawal: Israeli Occupations and Exits- Bölgesel Geri Çekilmeyi Anlamak: İsrail İşgalleri ve Çıkışları' (Oxford University Press, 2023) adlı kitabın yazarı Rob Geist Pinfold'a aittir ve 7 Ekim sonrası Gazze'yi bombardımanlarla yerle bir eden ve yaklaşık 20 bin sivili katleden soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Gazze'ye yönelik planlarına odaklanmaktadır. Türkiye'nin bütün çabalarına rağmen kalıcı ateşkese yaklaşmayan İsrail'in ABD tarafından desteklenen her türlü stratejik yaklaşımının Gazze ve Filistin soykırımına hizmet edeceği açıktır. İsrail'in İran'ın desteği ile şii Nasrallah üzerinden Lübnan'da, nusayri Esed üzerinden Suriye'de kurduğu tampon bölgelere benzer bir tampon bölgenin Gazze'de oluşturulması gibi seçenekler dikkat çekicidir.
Seçkin Deniz, 04.12.2023, Sonsuz Ark 

ISRAEL’S GAZA GROUND INVASION AND THE RETURN OF “STRATEGIC DEPTH”

28 Ekim'de İsrail Savunma Kuvvetleri Gazze Şeridi'ne girdi ve İsrail'in kıyı bölgesini ne zaman, nasıl ve yeniden işgal edip etmeyeceğine dair haftalardır süren spekülasyonları sona erdirdi. İsrail ordusu hızlı bir şok ve baskın tarzı saldırıdan kaçınarak Gazze'yi ikiye böldü ve bölgenin kentsel alanlarını kuşattı, bu da İsrail kuvvetlerinin Hamas'ın kalelerini uzun süreli bir kuşatma için yerleştiğini gösteriyor. Bu operasyonel tercihler İsrail yönetiminin siyasi beyanlarını yansıtıyor. Hükümet bakanları çatışmaların aylar süreceği konusunda defalarca uyarıda bulunurken, Başbakan Benjamin Netanyahu kısa süre önce İsrail'in Gazze'nin "güvenliğini" "süresiz olarak" kontrol edeceğini ve denetleyeceğini ilan etti.

3 Aralık 2023 Pazar

SA10470/SD2940: Sıkıntı (Roman); 6. Bölüm-Ova 26

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Biraz sonra yürüyecekti dakikalar ve gökyüzü yepyeni bir sayfa açacaktı sonraya doğru. Ben yine ve her zaman olduğu gibi göğün o sonsuz serinliğinde dinlendirecektim zihnimi."‘Kırmızı Tavşan’ hemen her alanda karşıma çıkıyordu. Ne kadar çok yorgunduk insanlar olarak, ne kadar çok hırpalanmış. Şeytan’ın tasarladığı ve insanları aracı olarak kullandığı o kadar çok ‘kırmızı tavşan’ vardı ki, kimi nasıl aydınlatacaktı söylediklerimiz?

2 Aralık 2023 Cumartesi

SA10469/SD2939: Sıkıntı (Roman); 6. Bölüm-Ova 25

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Karmaşık ve aslında mümbit bir şirk tarlası. İnsan sınanmaları için mükemmel tasarım.’ diye sıkıştırmıştım onu. ‘Niye kadına ‘sana tapıyorum’ diyor ki âşık erkek; niye tapmak?’


Bunun herkes farkındaydı; ancak o kadar hızlı gelişiyordu ki her şey, o kadar sıkıştırılmıştı ki zaman, düşünmek bile neredeyse lüks bir ihtiyaç hâline gelmişti. Hep savunmadaydık Türkiye ve Müslümanlar olarak. Birdenbire saldırıyordu kurulu Satanist sistem, birdenbire savunmaya geçiyor ve elimize geçen her şeyi savunma hatlarına sürüyorduk.

1 Aralık 2023 Cuma

SA10468/KY27-ŞT92: Merdiven'den Düşen Haşim, Alaca'dan Yükselen Ses...

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Zira ne kadar güzel olursa olsun bir Merdiven'den çıkarak konuşmak bir şeyse de, o Merdiven'e çıkarken üzerinde durulan dile yabancılaşıp Merdiven'in dibine düşmek de bir kaderdir insan için…"

Dünya 2000'li yılları yaşıyor. Şimdilerde insanlığın hâkimi post-modernite. Bütün davranışlarda bir toparlanma, büyüme ve küreselleşmenin yön verdiği olağanüstü değişimi hissetmemek mümkün değil…

Görünüşte birleştirici ve ortak insanlık mirasına oldukça meyyal olduğu söylenen post-modern teoriler aslında ortaçağ şövalyelerinin yeni zamanlara uyarlanmış evrensel hallerini sergilemekteler…

SA10467/MT216: Z Kuşağının Bir İsrail Sorunu Var

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yahudi yazar ve Tarih öğrencisi Samuel Rubinstein'a aittir ve İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değinmeden Dünya'da değişen İsrail algısına odaklanmaktadır. Analistin yine İsrail ve destekçileri tarafından üretilen ve Filistin'i haritadan silmeyi amaçlayan diplomatik tamlama olarak 'Filistin Sorunu'ndan bahsetmeden, 7 Ekim sonrası Gazze'de 16 bin sivili katleden Netanyahu liderliğindeki soykırımcı İsrail'in yaptıklarının genç nesillerin zihninde yaşanan Filistin yanlısı değişikliklerin ana nedeni olduğunu saklayarak, artık Z kuşağının bir 'İsrail Sorunu' olduğundan bahsetmesi gerçek bir ikiyüzlülük örneği olarak kaydedilebilir. Twitter'ın (X) sahibi Elon Musk'ın, 15 Kasım 2023'te "Tamam. Yahudi toplulukları, insanların kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istediklerini iddia ettikleri diyalektik nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyorlar. Artık batılı Yahudi nüfusunun rahatsız edici bir hale gelmesine zerre kadar önem vermiyorum..." şeklindeki bir paylaşıma yaptığı, "Asıl gerçeği söylediniz" yorumu ve aldığı sert eleştiriler sonrası 16 Kasım 2023'te, aşırı siyonist ADL için, ,"Gerçekten de "A" harfini atıp "Defamation League" demeliler. Çok daha doğru olur." demesi ve "ADL, Batı'nın çoğunluğunun Yahudi halkını ve İsrail'i desteklemesine rağmen, haksız bir şekilde Batı'nın çoğunluğuna saldırmaktadır. Bunun nedeni, kendi ilkeleri gereği, birincil tehditleri olan azınlık gruplarını eleştirememeleridir. Bu doğru değildir ve durdurulmalıdır." şeklindeki paylaşımı ve 16 Kasım 2023'te, "Tekrara düşmek pahasına, ADL'nin ve fiilen beyaz karşıtı ırkçılığı ya da Asya karşıtı ırkçılığı ya da herhangi bir türden ırkçılığı teşvik eden diğer grupların mesajlarından son derece rahatsızım.  Bıktım artık bundan. Kesin artık.", 16 Kasım 2023'te "İfade özgürlüğü hakkınızı desteklemek için ne gerekiyorsa yapacağız!" 16 Kasım 2023'te"Dekolonizasyon" cihadın uyanmış versiyonudur ve bu şekilde görülmeli ve ele alınmalıdır." şeklinde bir yoruma, "Evet, “sömürgecilikten kurtulma” zorunlu olarak bir Yahudi soykırımını ima eder, dolayısıyla bu herhangi bir makul kişi tarafından kabul edilemez." şeklindeki yorumu ve "Elon Musk, antisemitizmin ve Yahudilere yönelik şiddetin arttığı bir dönemde açık bir anti-semitizm yapıyor" şeklindeki suçlamalar sonrası 18 Kasım 2023'te yaptığı, "Bu hafta başında söylediğim gibi, "dekolonizasyon", "nehirden denize" ve benzeri örtmeceler mutlaka soykırım anlamına gelmektedir. Aşırı şiddete yönelik açık çağrılar hizmet şartlarımıza aykırıdır ve askıya alınmayla sonuçlanacaktır." açıklamasına ek olarak yine 18 Kasım 2023'te yaptığı "Açıkça ifade etmek gerekirse, *herhangi* bir grubun soykırımını savunan herkes bu platformdan uzaklaştırılacaktır" ve "Herhangi bir halka karşı soykırım çağrısı yapan herkes açığa alınacaktır" şeklindeki tepkisi aşağıdaki analizin zihinsel arka planına dair geniş bir fikir aralığı sunmaktadır. AB'nin Twitter'da reklam vermeme kararı ve Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates'in "Asıl gerçeği söylediniz" yorumunu yapan Musk'ı "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlaması dikkat çekicidir. Elon Musk'ın yaptığı, “sömürgecilikten kurtulma”, “nehirden denize” ve benzeri örtmeceler zorunlu olarak soykırım anlamına geliyor" içerikli U dönüşü içeren ve gerçeklerden kopuk paylaşımını, "O anlama gelmiyor Bay Musk; evini elinden alanlara karşı mücadele anlamına geliyor, tarih duruşların değiştiği anları da not eder." diyerek yorumladığımı not düşmek istiyorum. Bu gelişmeleri izleyen Torah Judaism'den (Tevrat Yahudiliği) Elon Musk'a 19 Kasım 2023'te tarihi bir çağrı (*) yapılmış, "Bugün insanların düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri bir platforma ihtiyacı var ve siz insanlara umut verdiniz, şimdi bu özgürlüğü kısıtlamaya kalkarsanız insanların size olan güveni kırılabilir." diyerek dik durması istenmiştir. Ancak ne var ki siyonist sermayenin baskısına direnemeyen Elon Musk İsrail'i ziyaret etmek zorunda kalmıştır. Elon Musk, Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan'ın Gazze Şeridi'ni ziyaret etme çağrısına “Şu an biraz tehlikeli görünüyor” yanıtını vermiştir.
Seçkin Deniz, 01.12.2023, Sonsuz Ark


Gen Z has an Israel problem

"Önemli olan tek kurbanlar Filistinlilerdir."

Neredeyse dini bir ritüel gibi. 7 Ekim'den bu yana her Cumartesi, Londra'nın merkezi Filistin bayrağı sallayan ve "Nehirden Denize" sloganları atan protestocularla dolup taşıyor. Tarafsız ve meraklı bir gözlemci için iki olgu hemen dikkat çekicidir. Birincisi o kadar da gizemli değil: protestocular orantısız bir şekilde Müslüman. İkincisi ise daha büyük bir muamma: neden bu kadar gençler?

30 Kasım 2023 Perşembe

SA10466/SD2938: Demir Zarı Atmak | Çatışmanın Uzama İhtimalinin Artması

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, stratejik hedefler ile operasyonel planlar arasındaki bağlantıları araştıran ve özellikle de emsal devletlere karşı uzun süreli, küresel çatışmaların sonuçlarını anlama kapsamında, harekât araştırması, CBS analizi, OSINT toplama ve harp oyunu gibi bir dizi nitel ve nicel araştırma aracını kullanan, CNAS'a katılmadan önce Northrop Grumman'da harekât analisti ve harp oyunu uzmanı olarak eş çatışmaların mühimmat, duruş ve lojistik etkilerini ölçmek için stratejik ve alan düzeyinde analizler yapan, CSIS'te Uluslararası Güvenlik Programı'nda yardımcı araştırmacı olarak görev yaparken Asya ve Avrupa'daki denizcilik sorunlarına odaklanan çeşitli çalışmalar yayınlayan, askeri yenilik teorisi ve teknoloji yayılımı konularına akademik ilgi duyan ve yazıları Proceedings, War on the Rocks, Defense One ve CIMSEC dergilerinde yayınlanan ve CNAS (*) Savunma Programı'nda araştırmacı olarak görev yapmakta olan Andrew Metrick'e aittir ve ABD -Çin arasındaki rekabete ve potansiyel Çin-Amerikan çatışmasının uzama olasılığını arttıran nedenlere odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 30.11.2023, Sonsuz Ark 

Rolling the Iron Dice
The Increasing Chance of Conflict Protraction

Yönetici Özeti

Bir Çin-Amerikan savaşı ihtimali ufukta beliriyor. Böyle bir çatışma için hiçbir senaryo Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) Tayvan'ı olası işgali kadar ilgi çekmemiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışmalar çatışmanın ilk günlerine, özellikle de ÇHC'nin amfibi filosunun batırılmasına odaklanmıştır. (1) Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de ÇHC hassas vuruş devriminin (PSR) meyvelerini yoğun bir şekilde kullanan saldırgan askeri operasyonlara büyük önem vermektedir. (2)

SA10465/SD2937: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 748 (21-25 Aralık 2021)

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”

  
(Lütfen, Twitter alttan yukarıya doğru olan tweet akış grafiğinin tersine göre, tweetleri yukarıdan aşağıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Aralık  2021
)  (Aralık 2021:
2.258 Tweet- Önceki Toplam: 493.694  + 2.258  = 495.952  Tweet) 

21 Aralık 2021
@zeytografi daha güzel haberler alacaksınız inşaallah:)

21 Aralık 2021
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sonrası 1 Milyar dolar civarında para bozduruldu.” https://t.co/NdOo762eeT

29 Kasım 2023 Çarşamba

SA10464/MT215: Kan-Beyin Bariyerinin Onarılması; Stanford Araştırmacıları Umut Verici Yeni Bir Yol Keşfediyor

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Araştırmacılar, WNT sinyal yolunu hedef alarak kan-beyin bariyerinin gücünü artıran terapötik bir molekül olan L6-F4-2'yi keşfetti. Bu buluş, Alzheimer, multipl skleroz ve beyin tümörleri gibi kan-beyin bariyeri işlev bozukluğuna dayanan çeşitli nörolojik bozuklukları potansiyel olarak tedavi edebilir."

Restoring the Blood-Brain Barrier – Stanford Researchers Uncover Promising New Pathway

Herkesin içinde bir fedai vardır: Kan damarları ile beynin hassas dokuları arasında yer alan özel bir hücre tabakası olan kan-beyin bariyeri, beynin değerli gri maddesine tehdit oluşturan toksinleri, patojenleri ve diğer zararlı ajanları dikkatle dışarı atar.

28 Kasım 2023 Salı

SA10463/SD2936: Gazze'de Rejim Değişikliği: Hamas Sonrası Gelecek için Yörüngeler

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Kanada Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün eski araştırma görevlisi, 2007'de Jamestown Vakfı'nın Küresel Terörizm Analizi yayınlarının yönetici editörlüğünü üstlenmiş olan, Cambridge Üniversitesi tarafından 2001 yılında yayınlanan Darfur'un arkeolojik tarihinin ve A Military History of Modern Egypt (Praeger Security International, 2006) kitabının yazarı, New York Times ve Financial Times gibi gazetelerde, BBC, CBC Radio, VOA, Radio Canada International gibi radyolarda ve CBC Newsworld, CTV Newsnet  gibi televizyon kanallarında askeri ve güvenlik konularında yorumlar yapan, İslam dünyasıyla ilgili güvenlik konularında uzmanlaşmış Toronto merkezli bir ajans olan Aberfoyle International Security'nin Direktörü Andrew McGregor'a aittir ve Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısı sonrası İsrail'in, kara, deniz ve hava bombardımanlarıyla 20 bine yakın sivil Filistinli masumun katledilmesi sonrası Gazze'yi işgaline ve işgal sonrası Gazze yönetimi ile ilgili senaryolara odaklanmaktadır. Analistin senaryolarına dahil etmediği, ancak 21 Kasım 2023 günü İsrailli gazete Haaretz'in şu yayını ile açığa çıkan ve aslında soykırımın, işgalin temel gerekçesi olan Gazze doğalgazının iştah çekici niteliği temel senaryoları değiştirecek derinlikte görülmektedir: "ABD Başkanı Biden'ın enerji güvenliği danışmanı, Gazze'nin gelişmemiş açık deniz doğal gaz sahalarına odaklanan potansiyel ekonomik canlandırma planlarını görüşmek üzere İsrail'i ziyaret ediyor."
Seçkin Deniz, 28.11.2023, Sonsuz Ark 

Regime Change in Gaza: Trajectories for a Post-Hamas Future

Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül operasyonu, Gazze'deki Filistinli nüfusun statüsünü ve geleceğini değiştirmeye zorlamak için şok ve terör uygulamak üzere tasarlanmıştı. Bu bağlamda operasyon başarılı oldu; Gazze'de hayat asla eskisi gibi olmayacak. İsrailli yetkililere göre bu değişikliklerin bir parçası da Hamas'ın siyasi ve askeri bir varlık olarak ortadan kalkması olacak. 

Seçkin Deniz Twitter Akışı