22 Ocak 2019 Salı

SA7387/SD1255: Avrupa Birliği'nde Kriz; Güvencesiz Çalışma İstikrarsız Hayatlara Yol Açar

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, University College Dublin'den Sosyoloji alanında doktora yapmış, çalışma koşulları ve güvencesiz çalışma konularında uzmanlaşmış, 'Sosyal Değişim Eyleminde Düşünme' Kuruluşunda (TASC) kıdemli bir araştırmacı olan Sinead Pembroke'a aittir ve Avrupa Birliği genelinde yaygın bir şekilde yaşanan işsizlik, güvencesiz iş ve artan yoksulluğun İrlanda'daki boyutlarını irdelemektedir. Metin, Avrupa Birliği ve üye ülkelerin, çalışanlarının ev, evlilik, çocuk, sağlık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını, hemen hepsinin ücretsiz yardım kriterlerinin biraz üstünde gelire sahip oldukları için de devletlerden evrensel standartlarda beklenen bu tür hizmetleri alamadığını ifade eden bu analiz, "İş gereksinimlerinin işçilerin gereksinimlerinden önce gelmemesi gerektiğini söylemekten korkmamalıyız: sadece iş ödemesi değil, iş aile yaşamına elverişli olmalı ve her işçinin zihinsel ve fiziksel iyiliği sağlanmalıdır." beklentisi ve önerisi ile sona ermektedir. Görülmektedir ki; Türkiye, işçilerine ve vatandaşlarına, ev, evlilik, güvenceli iş, sağlık ve çocuk gibi konularda  Avrupa Birliği standartlarının çok üstünde hizmet üretmektedir.
Seçkin Deniz, 22.01.2019

Precarious work leads to precarious lives
"İrlanda'da evrensel sağlık ve çocuk bakımının olmaması, güvencesiz çalışmanın güvensizliğini daha da arttırmaktadır."

Çoğu zaman, politika yapıcı anlatıların işsizlik rakamlarının azaldığına odaklanmasına rağmen, özellikle güvencesiz işlerle işyerinde yoksulluk riski yaşayan veya gittikçe daha fazla sayıda bu risk altında olan işçi görüyoruz. Güvencesiz Çalışma, Güvencesiz Hayatlar: FEPS ve İrlandalı düşünce kuruluşu TASC tarafından yakın zamanda yayınlanan politika nasıl daha fazla güvenlik yaratabilir?  sorusuna cevap arayan bir rapor, güvencesiz çalışmanın iş piyasasının ötesinde sonuçlara ulaştığı için nasıl bir işgücü piyasası meselesi olmadığını açıklamaktadır.

SA7386/SD1254: "hayat'ın sırrı" /19.02.2005/ 315. patika...kadından erkeğe, erkekten kadına uzanan yolların buluştuğu yer neresidir, bilir misiniz?...
...söyleyeyim; bu yol demetinin kesiştiği tek yer, insanın kendisidir...
...ve asla bu yolların hiçbiri dosdoğru değildir...
...ve ne kadın ne de erkek yollardaki iz belirteçlerine söz geçirebilir...
...ve işte sorun budur...
...çözülmesi gereken budur...
...hayatın sırrı, yolların kesiştiği yerde durmuş olmaklığı fark eden için artık sır değildir...
...hanginiz hayatınız içinde var olan yolları düşünmeden yaşayabilir ki?...
...sizi şimdiye ulaştıran o yolların hangisinde dönüm noktalarında etkili olabildiniz?...

21 Ocak 2019 Pazartesi

SA7385/KY59-MLÖZ63: Beklenti

"Yaptıklarımızın karşılığını gerekenden başka bir yerden ummaya başladığımız zaman, hem karşılığı sadece Allah’tan beklemenin bize bahşettiği özgürlüğü kaybederiz, hem de içimizdeki huzuru."


Beklenti ve beklentisizlik. Bu ikisinden birini hayatımıza dâhil ederiz. Birbirine zıt kavramlar olması sebebiyle, birini hayatımızdan uzaklaştırdıkça diğerine daha çok yer açarız. Çoğumuz doğuştan çeşitli beklentiler içerisinde oluruz, beklentisizliği ise sonradan öğreniriz. Bu da doğal bir süreçtir; dünyaya geldiğimiz ilk yıllarda ne kendi ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek ne de tek başımıza önemli kararlar alabilecek durumdayız. 

Dolayısıyla o dönemde başkalarına muhtacız. Ailemize, büyüklerimize muhtacız, onların bakımlarına ve şefkatlerine. Bizi dinlemelerine, ihtiyaçlarımıza cevap vermelerine, sevgilerine muhtacız. Elbette ki bu bizim çocukluk yıllarımızdaki en doğal hakkımız ve en büyük lüksümüz de aynı zamanda.

SA7384/KY1-CÇ578: İtiraz

"Çevremde düşün dünyamda ‘yesmen’ciler ‘kibar fahişeler’ gezinsin dilemedim, heveslenmedim. Bilmem öylesi hevesleri, bilmem öylesi hazları."


İlkelerin değil de hevâ ve heveslerin aks'ül'ameliyle yola çıkıldığının bâriz göstergesi ‘sözüm üstüne söz söylenemez’ tavrı değil de nedir? Kılbazlığı yerden yere vurduğu savıyla arz-ı endam eden ‘sözüm üstüne söz yoktur!’ dediğinde kendine kılbazlık edinmenin kılıfını hazırlıyor değil de nedir? 

Kuşkusuz evet, hakikati söylemek, hakikati dile getirmek ilke sevdalısının, ilkeler uğrunda ömür sürme gayretinde olanın hasletidir ve bu baştan bir sabıkalılığı peşinen davet edecektir, ‘Kırk katır mı kırk satır mı?’ tehdidinin muhatabı yapacaktır kişiyi ve fakat hangi hakikat eri ‘Bundan öte söz yoktur! Nihai olan budur! İnsanlığın arayıp durduğu ölçüt işte size sunulmuştur!’ diyebilir? Kendi sözüne, kendi savına, kendi yargısına, kendi vargısına, kendi çıkarsamasına karşı çıkanı sabırsızlıkla sabıkalı ilan etmek hangi hakikat erinin ölçütü olmuştur? 

SA7383/SD1253: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 441 (16-20 Eylül 2017)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(16-20 Eylül 2017)  (Eylül 2017: 5.003  Tweet+Önceki Toplam: 277.383 +5.003 = 282.386 Tweet


Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
Samiriler.... twitter.com/anadoluajansi/…

CNN Türk
    ✔
@cnnturk
Sakarya'da 72 kilo 970 gram eroin ele geçirildi buff.ly/2hjxZCd pic.twitter.com/rlDsI9by1E
@Seckin_Deniz retweetledi

SA7382/KY13-AO225: Değişimi Sadece Başörtüsü Üzerinden Okumak Değişimi Görmezden Gelmektir

"Davranışınız, aynı zamanda beklentileriniz için de bir ölçüdür."


Bir gerçeği inkârla ne elde edilebilir? İsterseniz Kanal 7- TGRT,vs, gibi tv'lere uzun başörtüsüyle çıkanların şu an hangi kıyafetle, nerede olduklarına bir bakın.. Küresel kapitalizmin pompaladığı lüksün ortaklaştırılması politikaları kadını merkeze alarak ilerler.

Burada amaç kadınları farklılıklara rağmen aynileştirmektir.

20 Ocak 2019 Pazar

SA7381/ME46: "Ama Artık Siz de Biliyorsunuz"

"Biliyorum, zihnim durmuyor ve durmayacak; insanın yaptığı her şeyin doğduğu yer olduğu için durmayacak."


Otistik, dâhi, çok zeki ya da deli dediğimiz insanların dünyalarının çok farklı olduğunu hepiniz biliyorsunuz, elbette en az sizin kadar sizi inceleyen ben de biliyorum. Fakat sizin de benim de bilgilerimiz sadece 'farklı' diyebilecek şekilde yaptığımız basit, sıradan bir analojiden öteye gitmiyor. 'Farklı' açıklayıcı değil, gerçekten bilgilendirici değil. "Biliyorum" dediğinizde kesinlikle yalan söylediğinizden emin olduğunuzu bildiğiniz bir bilinmezlik dünyası bu dünya.Yani bilmiyoruz.

Bu dünyayı bize anlatabilecek birini tanıdığımı düşünüyorum. Sizden biri o. Otistik, dâhi, çok zeki ya da deli değil. Normal standartlarda yaşıyor, sizin gibi bir işi var, ailesi var, yiyor, içiyor ve uyuyor, uyanıyor, ölecek.

SA7380/SD1252: Kritik Bir An; Avrupa'da Güvencesiz İşlerle Mücadele

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2015 yılında Paris Kongresi'nde ETUC Konfederasyon Sekreteri olarak seçilen, İrlanda Sendikalar Kongresi'nin (ICTU) yasama ve sosyal ilişkiler eski görevlisi Esther Lynch'e aittir ve Avrupa Sendikaları Konfederasyonu'nun işçilerin güvencesiz iş sorunlarının çözülmesine yönelik beklentilerini giderecek yasal düzenlemelerle ilgili taslağın Avrupa Birliğindeki yasama süreçlerini ifade eden 'üçlü' prosedür ile komisyon, konsey ve parlamento tarafından müzakere edilme aşamasında işçiler aleyhine değiştirilmesini önlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu çalışma aynı zamanda, kuruluşunda kavramsal ve teorik olarak vatandaşlarına daha yüksek refah seviyesi ve hayat standardı vaat eden Avrupa Birliği'nde yaşanan ve gittikçe derinleşen 'güvencesiz iş-işçi krizi'ni, somut kanıtlardan biri olarak kabul eden 'Çöken Avrupa' gerçeğini doğrudan resmetmektedir... Türkiye, iş güvencesi ve işçi haklarında Avrupa Birliği'nin mevcut krizleri ile uzaktan veya yakından herhangi bir şekilde kıyaslanamaz üstünlüktedir. Bu önemli bir tarihi andır...
Seçkin Deniz, 20.01.2019

Tackling insecure work in Europe—a critical moment

"İyi haber şu; AB’de istihdam rekor bir seviyede. Kötü haber de şu; bunların çoğu güvencesiz bir iştir ve şu anda bu trende verilecek bir direktifin bu sorunu düzeltecek kadar sert olması gerekir."

Avrupa büyüyen 'güvencesiz bir iş krizi' içinde. Noel'den hemen önce, Avrupa Komisyonu, AB'de istihdam çalışmalarında 239 milyondan fazla kişi ile, 2018 ikinci yarısında rekor seviyelere ulaştığını muzaffer bir dille ilan etmişti. Gerçekten de bu iyi haber, ancak çalışılan saat sayısının 2008 krizinden önceye göre daha düşük olduğunu kabul etmeyi göze alamayan bir haber. Bu yüzden, belki de daha fazla istihdam var, ancak daha ince bir şekilde, çok fazla insanın iyi bir yaşamı garanti etmek için çok az saatli güvencesiz işlerde çalışması yaygınlaşıyor.

19 Ocak 2019 Cumartesi

SA7379 /KY13-AO224: Siyaset Her An Değişime Gebedir

"Aslında ülkede adı konmamış bir siyasal kriz var.."


Siyasi tercihlerde, başarıdan daha öne çıkan şey parti içi dengelerdir. Herhangi bir siyasi partiyi elinde tutanlar öncelikle parti içerisinde kendileriyle yarışanları veya onlara destek olanları elerler. O nedenle; siyaset duygusallığı barındırmaz, kişisel çıkarlar her zaman parti çıkarı gibi sunularak yol alınır.

Siyaseti yakından izleyenler iyi bilir ki; siyasetin dişlileri arasında nice kaliteli insan harcanıp gitti. Yerlerini çok daha düşük vasıfta olanlar aldı. 

SA7378/SD1251: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 440 (11-15 Eylül 2017)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(11-15 Eylül 2017)  (Eylül 2017: 5.003  Tweet+Önceki Toplam: 277.383 +5.003 = 282.386 Tweet

Faruk 🇹🇷🇵🇸 @farukonalan

Zira Ankara canlı bombasının posteriyle Londra sokaklarında Pkk'lıların yürümesine izin vermiştiniz. @UKAmbRichard twitter.com/farukonalan/st…
@Seckin_Deniz retweetledi


Ömer AYDIN @aydinomer
Carrefour'a mektup yazıp yoğurt kaselerinin üstünden haçı niye kaldırdınız diye hesap soran Valerie Boyer, Fransa'da alay konusu oldu. twitter.com/parispasrose/s…
@Seckin_Deniz retweetledi

18 Ocak 2019 Cuma

SA7377/SD1250: Yaralanmalar, Şiddet, Klişeler; Dört Madde'de Fransa'da Cinsel Tâciz-Tecavüz'ün Boyutları

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız haber Franceinfo AFP'ya aittir ve Fransa Eşitlik Yüksek Kurulu (Le Haut Conseil à l'Egalité)'nun, Perşembe (17.01.2019) günü "Fransa'da ilk cinsiyetçilik envanteri" olarak yayınlanan raporunu temel alarak, İnsan Haklarının anavatanı ve medeniyetin beşiği olarak lanse edilen Fransa'da 2017 yılında, 1,2 milyon kadının yaşadığı cinsel tâciz-tecavüz ve hakaretlerin toplumsal algılama biçiminin ve yasal takibinin ortaçağdaki düzeyinde olduğunu şu cümlelerle ifade ediyor: "Cinsiyetçilik o kadar önemsiz ki, kadınlar çoğu zaman mağdur olduklarından habersizler ve hatta şikayet ettiklerinde birçoğu şikayetlerinin kaydedilmesinden sorumlu olan polis veya jandarmaların "suçlamalarından" ve "imalarından" korkuyorlar." İki yüz yıllık bütün Batıcı çabalara rağmen Türkiye bu cümlenin muhatabı olacak seviyeye inmemiştir.
Seçkin Deniz, 18.01.2019

Injures, violences, stéréotypes… Quatre chiffres qui montrent l'ampleur du sexisme en France

Fransa Eşitlik Yüksek Kurulu-Le Haut Conseil à l'Egalité- Perşembe (17.01.2019) günü "Fransa'da ilk cinsiyetçilik envanteri" olarak sunulan bir rapor yayınladı. Ve bu rapor hala 'sexizm'in büyük bir sosyal toleranstan faydalandığını gösteriyor.

SA7376/KY1-CÇ577: Ev Sahibi

"Kaçıncı haptan sonra uyudum.. ya da uyumadım, uyumama fırsat verilmeden apar topar ambulansa zorla konuldum.. zorla olduğunu anımsıyorum.. ihbar eden ev sahibimdir. Bu apaçıktı. Kıs kıs gülüyordu beni sedye üzerinde ambulansa sokarlarken."


Anımsayabildiğim; loş ışıklar, kumaş kaplı bir koltuk -üzerinde oturduğum o koltuktu- cam sehpa, bir şişe su –iki litrelik bir şişeydi- bir bardak. Ve bardağın hemen yanında uyku problemini çözdüğü söylenen bir ilaç. Mavi bir ilaçtı. 

Uyuyamıyordum. Neden uyuyamadığımı şu an anımsayamıyorum. Uykusuzluktan oldukça rahatsızdım. İlacı elime tutuşturan bir dostum olmalıydı. Bir tanıdık. Sağına, soluna bakınmış gülerek elindekini ceketimin cebine bırakmıştı. Sanki birileri görsün istemiyordu. Beyaz bir önlüğü vardı. Hani doktorların giydiği türden. 

17 Ocak 2019 Perşembe

SA7375/SD1249: CFR'den Görselleştirilen 2019: İzlenecek Trendler- Visualizing 2019: Trends to Watch-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin Council on Foreign Relations- ABD Dış İlişkiler Konseyi-CFR editörleri'nin beş yazarına yazdırdığı 2019 tahminlerini içermektedir. Okuyacağınız gibi beş yazar beş ayrı konu ile 2019'u sınırlamışlardır, eğer satanist küresel mekanizmaların ne tür küresel olaylar ürettiğine dair bir fikriniz varsa, beş yazarın konu edindiği beş faktörün gerçekten değer verildiği kadar önemli ve etkili bir şekilde küresel gündemde yer alıp almayacağına kolayca karar verebilirsiniz... Bu faktörler, çok daha büyük sorunların üstünü örtmek için gündemde tutulacak olan olayları inşa etmek için tasarlanmıştır ve insanların dikkatlerini dağıtmak için öne çıkarılmıştır... Türkiye'nin bu sahne oyunlarını dikkatle izlemesi gerekmektedir...
Seçkin Deniz, 17.01.2019

Visualizing 2019: Trends to Watch

Geçtiğimiz yıl (2018) vergi tarife savaşları, benzeri görülmemiş siber saldırılar ve nükleer kılıç tıkırtıları yaşandı. CFR editörleri, beş kıdemli yazardan çizelgelerle ilgili çalışma yapmalarını istedi ve onlar da 2019'da siyasi, ekonomik, çevre ve güvenlik ile ilgili gelişmelerin nasıl ortaya çıkacağını anlattılar:

SA7374/SD1248: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 439 (06-10 Eylül 2017)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(06-10 Eylül 2017)  (Eylül 2017: 5.003  Tweet+Önceki Toplam: 277.383 +5.003 = 282.386 Tweet

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
her hal ve durumda canın sağolsun yani:))) e olsun:) twitter.com/zddemir_/statu…

Seçkin Deniz @Seckin_Deniz
hah ha.... insan konuşamaz hale getiriyor insanı...demek konuşmak çözüm değil:))) twitter.com/GSunesGS/statu…

16 Ocak 2019 Çarşamba

SA7373/AŞ99: Cumhur İttifakı Adana'da Nasıl İntihar Ediyor?

"Uyarıyorum, sonra kimse oturup Adanalıları suçlamasın..."


Hafta sonu Adana dışından misafirlerim vardı. Arabayla Adana turu yaptırırken, baraj seti üstünden geçişimizde,"Şimdi Manhattan'ı izliyorsunuz, az sonra Kenya'da olacağız" dedim misafirlerime. Baraj setinden batıya baktığınızda Çukurova ilçesinde birikmiş gökdelenler ve baraj gölü Manhattan görüntüsü veriyor izleyenlere, ki bunu da başka bir misafirim söylemişti. 

Setten batıya oradan da güneye dönüp ilerlediğinizde, Seyhan ilçesine geçmiş oluyorsunuz, bir süre Kenya'da imişsiniz duygusu içinizi sarıyor ve sonra istasyon civarında eski lüks Adana'yı hissedip sonra güneye doğru indikçe şehir merkezinde ve çevresinde tekrar Kenya'dayız duygusu yeniden baskın hâle geliyor ve tabi şehri ortadan ikiye ayıran Seyhan Nehri'ni geçip doğuya, Yüreğir'e geçtiğinizde 'Her yer Kenya' diyorsunuz. Yakında ilçe olarak Yüreğir'den ayrılmış olan Sarıçam ilçesi ise herhangi bir 3. dünya köyü.

Seçkin Deniz Twitter Akışı