17 Şubat 2020 Pazartesi

SA8368/SD1616: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 20

"Medya veya sosyal medya nükleer savaşlardan kur savaşlarına, faiz tartışmalarından terör, kaos projelerinin hayata geçirilmesine kadar her türlü gösteri, perdeleme amaçlı stratejilerin her an değiştiği, çarpıştığı bir alan olarak insanları tedirgin ediyordu."


Roma göklerinden görünen en belirgin şey on altıncı yüzyılın başlarında yapılan ve Hristiyanlığın en büyük kilisesi, Vatikan’ın en yüksek kubbeli binası olan altmış bin kişilik Aziz Petrus Bazilikası idi. Vatikan ve Aziz Petrus Bazilikası her yıl milyonlarca Hristiyan’ın hacı olmak için geldiği tek yerdi ve baş mimarı Donato Bramante ile pagan Michelangelo arasındaki derin ikonik ve masonik çatışmanın da mekânıydı.

SA8367/KY69-EY504: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


16 Şubat 2020 Pazar

SA8366/TG279: Koronavirüs Salgını: ABD’nin Hazırlıklı Olmadığı 3 Konu

Sonsuz Ark'ın Notu:
Atom Bilimcileri Bülteni The Bulletin'de Matt Field imzasıyla çevirisini yayınladığımız aşağıdaki analiz, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin koronavirüs ve diğer biyolojik tehditlere karşı tedbirlerde yetersiz kaldığını üç başlık altında tespit etmektedir: Halk sağlığı için sağlanan finansman ihtiyacı karşılamamaktadır; Stratejik Ulusal Stoğu, koronavirüs gibi ortaya çıkan hastalıklarla başa çıkmak için yeterince hazır değildir ve ABD var olan biyolojik savunma stratejisini izlememektedir. ABD, Savunma Bakanlığı Pentagon'un biyolojik silahlar üreten programlarının sonuçlarına bütün dünya vatandaşlarını mahkum ettiği gibi kendi vatandaşlarını da mahkum etmektedir ve gerekli tedbirleri alabilecek, halkını koruyabilecek ekonomik güçten yoksundur. Pentagon başı boş bir savaş makinesi ya da çılgın bilimadamları adası haline gelmiş olarak insanlık için büyük tehditler üretmeye devam ederken dünyanın buna tepkisiz ve sessiz kalması artık mümkün değildir. Coronavirüs patenti ABD Devleti'ne ait bir virüs olarak Çin'e ve 30'a yakın ülkeye salgın hastalık yaymıştır; dünyanın şimdisi ve geleceği bu çılgın katillere, gözü dönmüş şantajcılara, psikolojik, sosyolojik, diplomatik tacizcilere ve gözü dönmüş Neoliberal kapitalistlere karşı korunmalıdır. Dünya, ABD, Çin ve Rusya ile birlikte Hindistan ve Avrupa Birliği'nin satanist psikosomatik haz alanı değildir.
Seçkin Deniz, 16.02.2020


The coronavirus outbreak: 3 ways the United States was (and is) unprepared

Hükümet, geçen haftanın akşamdan kalma acısını unutmuş ve bara dönen bir kişi gibi, bir kriz gücünü kaybetmeye başladıktan sonra eski haline dönme eğilimindedir. Acil durumla ilgili anılar sönükleşir. Planlar, programlar ve finansman gündemden düşer. Bu durum özellikle, Çin'de yayılan ve hâlihazırda 24 ülkeye ve bir yolcu gemisine sirayet etmiş, ölümcül koronavirüs gibi bir halk sağlığı krizi söz konusu olduğunda, ABD’nin salgın bir hastalığa yönelik hazırlıksız olduğu şartları gösteren talihsiz bir fenomendir.

SA8365/KY13-AO339: Niçin 'Kanal İstanbul'?

"Kanal İstanbul’un yapımının devreye girmesiyle ortalama on yıl, İstanbul yeniden eski ticari canlılığına kavuşacak, yeniden inşaat üzerinden büyük bir ticari hareketlilik sağlanmış olacaktır."


İstanbul Boğazından geçen gemilerin tehlike arz ettiği, o nedenle İstanbul’un her an bir faciayla karşılaşabileceği uzun zamandan beri dile getiriliyor, bu tehlikeleri gidermek için mutlaka kalıcı tedbirler uygulanması gerektiği belirtiliyordu.

Ortada Montrö anlaşmasının bulunması nedeniyle de olası tehlikeyi önlemek için tek alternatif çözümün İstanbul’da yeni bir gemi geçiş kanalı açılması olduğu çeşitli çevrelerce seslendiriliyordu.

SA8364/KY69-EY503: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


15 Şubat 2020 Cumartesi

SA8363/SD1615: Ekonomik Eşitsizlikle İlgili Ne Yapılmalı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Bo Rothstein'a aittir ve dünyada, özellikle Avrupa ve ABD'de artan eşitsizliğe karşı çözüm olarak sunulabilecek ekonomik modellerde odaklanmaktadır. Liberal piyasa kapitalizminin bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin yetersizliğini ve sermaye sahiplerine yönelik vergi indirimlerinin eşitsizliğin temelini oluşturduğunu ve bunun da bir kısır döngüye yol açtığını söyleyen yazar, kalıcı olamasa bile geçici bir çözüm olarak şirketlerin sermaye yapısının değişmesini, çalışanların şirketlerin yönetiminde etkin olması için sermayeye dahil edilmelerini, şirket ortağı olarak çalışmalarını önermektedir. Ne var ki; Batılı sermaye, sahip olduğu kapitalizm araçlarıyla kendi halklarını yokluğa mahkum etmekten utanmış veya pişman olmuş değildir; önerilen çözümler artık dön(e)meyen kapitalist çarkların dönmeye devam etmesi için gerekli olan hareket alanını sağlamaya yöneliktir.
Seçkin Deniz, 15.02.2020

What to do about economic inequality?
"Sermayeden elde edilen gelir büyümeden daha hızlı arttığı için ekonomik eşitsizlik artmıştır. Sermayenin sahiplerini değiştirme zamanı."

Liberal piyasa kapitalizmi dediğimiz ekonomik sistem önemli ölçüde değişti. 1980'lerin başından bu yana, bu sosyo-ekonomik model ekonomik eşitsizlikte büyük bir artışa neden olmuştur. Bu her zaman böyle değildi: 20. yüzyılda uzun bir süre boyunca batı toplumlarındaki ekonomik boşluklar bu sistemle azaldı. Ancak son otuz yıl için bunun tersi doğrudur.

SA8362/KY69-EY502: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


14 Şubat 2020 Cuma

SA8361/KY13-AO338: Ulu Hakan, Gök Sultan Abdülhamid Han

“Sultan Abdülhamid’i hal etmekle hayatımızın en büyük hatasını işledik. Kendisini çok yanlış anlamışız” 
Enver Paşa


Ulu Hakan, Gök Sultan Abdülhamid Han’ı vefatının 102’nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun..

Nihat Atsız:

"Toplumun en büyük haksızlığına uğramış tarihi şahsiyetlerden biri 2.Abdülhamit'tir..

Dağılmak üzere olan bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişah kaatil, kanlı müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır..

SA8360/KY69-EY501: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


13 Şubat 2020 Perşembe

SA8359/SD1614: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 550 (21-25 Mart 2019)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Mart 2019)  (Mart 2019: 4.514  Tweet+Önceki Toplam: 353.297+4.514 = 357.811 Tweet

21 Mart 2019
RT @cnnturk: Boeing'e Rus darbesi: 4 şirket anlaşmaları askıya aldı https://t.co/2tIjCWcLeq https://t.co/cqlhvko7ah

21 Mart 2019
RT @mekefe2: Golan Tepeleri'ne Türkmen yerleşimi Büyük Selçuklu'ya Çerkesler'in yerleşimi ise önce  Memlûk Sultanlığı 1300'lü yıllar daha s…

SA8358/KY69-EY500: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


12 Şubat 2020 Çarşamba

SA8357/Sonsuz Ark-YD192: Neden Konuşurken En Çok İsimlerden Önce Duraksıyoruz?

"Bu çalışma, dilin beyinde nasıl işlendiğine dair çok kıymetli bilgiler sunuyor. Ancak dil, çok boyutlu, kompleks bir yapı olduğu için, beyinde konuşma ve anlama sırasında tam olarak neler döndüğünü anlayabilmek, ancak bilimin farklı alanlarının da yardımıyla daha fazla çalışma ve araştırma gerektiriyor."


İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden birinin de dil olduğu söylenebilir. Hayvan dillerinden farklı olarak insan dili, hem daha yaratıcı olması, hem de öğrenilmesi ve öğreniliş biçimi açısından diğer canlıların dillerinden ayrılıyor. Hayvanların da farklı yollarla (belli başlı hareketler ve sesler) vasıtasıyla iletişim kurduğu zaten biliniyor, ancak bu iletişim, insan dilinin yanında oldukça basit ve temel kalıyor. Örneğin, bir aslan, bir başka aslana hayali arkadaşından bahsedemiyor.

SA8356/KY13-AO337: Hukuk'a Güven

Hep birlikte hukuka güvenin tesisi için çaba göstermez, bunu varlık nedeni görmez, keyfiliği baştacı edersek yaşadıklarımızı yeniden yaşayacak olduğumuzdan emin olabiliriz.


Türkiye, istikametini belirlemekte arafta kalmış bir ülke.

Esnek bir din devleti olan Osmanlı Devletinin sona ermesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları bilindiği gibi aynı zamanda Osmanlı’nın tebasıydı. Her ne kadar, yeni devlet, kendini çağdaş uygarlık diye nitelendirdiği Batı benzeri bir devlete dönüştürmeyi hedeflemiş olsa da, neticede bunun için dönüştüreceği halk Osmanlı halkıydı.

SA8355/KY69-EY499: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


11 Şubat 2020 Salı

SA8354/SD1613: "gözcüler'in ölümü" /07.10.2004/ 260. patika...keskin gözlülerin gemilerde gözcülük yaptıkları bilinir...
...haberlerin ilki onlardan gelir...
...ve onlar her zaman aşağıdakilerden daha fazlasını görürler ve daha fazlaca şey doluşur kafalarına...
...diğerleri ise, onların haber verdiklerini sonradan fark ederler, haber vermediklerini ise kendi kabiliyetleri haddince bulurlar...
...işin en güzel tarafı gözcülerin asla kötü karşılanmamalarıdır...
...elbette ve kuşkusuz gözcüler güven vermiş, denenmiş olmalıdır...
...gemileri hep insanlık dünyası veya dünya ya da ülkeler ile mukayese edenlere şaşmak lazım...
...değil mi?...
...ne zaman, hangi akıl ehli gözcülük ettiği bilgiyle iyi karşılanmıştır insanlarca?...
...bilakis; hâkir görülmüş, itilmiş, kakılmış ve öldürülmüştür...

SA8353/SD1612: 2020: Tehlikelerle Dolu Başka Bir Yıl

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Koruma Departmanı'nın eski direktörü, Columbia Üniversitesi Politika Diyaloğu Girişimi Küresel Sosyal Adalet Programı direktörü Isabel Ortiz'e aittir ve Dünya'ya ve hükümetlere hakim olan Neoliberalizm'in kırk yıldır ürettiği eşitsizliği, yoksulluğu ve çatışmaları dikkate alarak, 2020'de 'Kemer Sıkma' dışında başka çözüm yollarının da olduğunu göstermeye odaklanmaktadır. Yazarın, "Hala dünyanın hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey kararlaştırılacak. 2020 Başkanlık seçimlerinde  (pek çok küresel meseleye dair bilgisi olmayan) ABD vatandaşlarının kullandıkları oylar, gezegenin diğer vatandaşları için de derin sonuçlar doğuracak." şeklindeki tesbiti önemlidir ve ABD'nin artık liderlik poziyonunu yitirdiğine işaret ederek sorunlar için gerçek tabanlı bir çözüm önermektedir: "Herkes için daha iyi bir gelecek mümkün. Hükümetler ve nihayetinde vatandaşlar, 2020'de dünyayı iyileştirebilirler. Ancak uzun vadeli bir vizyona karşılık hisse senedi fiyatları ve üç aylık kazançlarla ilgili takıntılar devam ederse, savunma harcamaları arttırılır ve refah azaltılır ve göçmenler ile yoksullar suçlanırsa, zenginlerin daha zengin olmasına ve çevrenin daha fazla zarar görmesine izin verilen, tehlikelerle dolu başka bir yıl daha olacak." Analizin çok kısa bir süre önceye kadar 'Komplo Teorileri' çerçevesinde değerlendirilen içeriğinin ne kadar gerçek bir felaketi yansıttığını ve bu felaketin 40 yıldır medya ve hükümetler tarafından nasıl saklandığını anlamamızı sağlamaktadır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kötü liderliğin sonuçlarını bütün insanlığa yüklemeye devam edecekleri yeni bir döneme girmiş durumdadırlar. İngiltere, 31 Ocak 2020 itibarı ile Avrupa Birliği'nden ayrılarak Neoliberal politikaların verdiği zararı azaltmaya çalışırken,  Avrupa Birliği'nin  geride kalan lider ülkeleri Fransa ve Almanya ve Trump liderliğindeki ABD, 'Küreselleşme' adı altında yeni bir sömürü düzeninin kurulmasını sağlayan Neoliberalizm'e, büyük şirketlere sağladıkları avantajlarla başka bir açıdan destek vermeye devam etmektedirler. Türkiye çok karmaşık ekonomik ve politik ilişkiler ağının yönettiği bir dünyada ilerici politikalarını sürdürmeye ve halkının refahını arttırmaya devam ederek bu kısır döngüden uzaklaşmış olmanın avantajlarıyla daha hızlı büyüyecektir.
Seçkin Deniz. 11.02.2020

Another year of living dangerously
"Uzun vadeli vizyona karşılık kısa vadeli politikalar izlenmeye devam edilirse, 2020 tehlikelerle dolu başka bir yıl olacaktır."

2019 yılı, yaygın gösteriler, artan eşitsizlik ve birçok ülkede temsil krizi ile sona erdi. Dünya, çevreyi tüketirken durgunluk ve yeni bir krize doğru uyurgezer bir şekilde ilerliyor. Hükümetler ve nihayetinde insanlar bu endişe verici eğilimleri 2020'de tersine çevirebilirler.

10 Şubat 2020 Pazartesi

SA8352/SD1611: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 19

"Ülkesinin gizli labirentlerinde neler olduğunu bilemeyecek hale getirilmiş bir Başbakan'dı, Türkiye'de halkın kendisini yönetmesi için seçtiği herhangi bir siyasi parti lideri. Demokrasi basit bir emperyalist araç işlevi görmek üzere programlanmıştı, halk kimi seçerse seçsin sonuç değişmiyordu."


Peki nereye kadar sürecektik bu çelişkilerin izini? Doğru tutum, ortak aklın şüphe hakkının doğduğu her isimde, her söylemde ve her eylemde net bir nesnellikle iz sürmektir. O halde Türkiye'deki tarihi 1945 öncesi ve sonrası diye ikiye ayırarak, bu iki tarihin temelinde akan ihanet zincirini gözden uzak tutmadan bakmalıydık.

SA8351/ TG278: Amerika'nın Neo-Nazi Teröristlerinin Güçlü Yeni Bir Patronu Var: Vladimir Putin

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz İsrailli Haaretz yazarı Alexander Reid Ross'a aittir ve Putin liderliğindeki Rusya'nın ABD'nin çöküşünü hızlandırmak ve ABD'yi yıkmak için Beyaz Irk'ın üstünlüğüne inanan çeşitli ülkelerdeki şiddet yanlısı Neo-Nazi gruplara yardım ve yataklık ettiğini iddia etmektedir. Yazarın, dünyaya iç savaş, terör, paramiliter-ırkçı teröristler, proxy savaşçılar- paralı askerler, ırkçılık ve nefret dahil her türlü istikrarsızlaştırıcı unsuru ihraç eden ABD'nin, artık Rusya'nın bu tür şeyleri ihraç ettiği bir ülke haline geldiğini iddia etmesi ilginçtir ve eksik bir çıkarımdır.. Bu iddianın gerçeği tam olarak ifade edebilmesi, ABD-Rusya-AB-Çin-Hindistan gibi büyük ülkeler ve İsrail, Suud-BAE de dahil olmak üzere yeryüzünün satanist-siyonist-masonik bir yapı tarafından kontrol edildiği gerçeği nedeniyle mümkün değildir. Yazar, "Atomwaffen ve The Base'in varlığına dair kanıtlar Rusya'nın, ABD paramiliter faşist örgütleri ve küresel faşist ağlar için güvenli ve merkezi bir örgütlenme odağı haline geldiğini ortaya koyuyor. Putin rejiminin son 15 yılda liberal ve Batı karşıtı bir politik ideolojiyle hareket ettiği göz önüne alındığında, Rus güvenlik servislerinin Rusya'daki faşist paramiliterleri desteklediğini ve aşırı sağdaki ağ merkezlerini bulmalarına ve geliştirmelerine yardımcı olduklarını ileri sürmek garip olmaz." diyerek Rusya'yı hedefe koymaktadır. İsrail'le sıkı işbirliği yapan Putin, bahse konu faaliyetlerle Suriye, Libya'da acımasızca müslüman kanı döktüğü için suçlanmakta haklıdır, ancak, yazar mağdurlar müslüman olunca konu ile ilgilenmemektedir, dolayısıyla, "Ve açık bir şekilde görülüyor ki, ABD'nin liberal demokrasisini devirmeyi ümit eden faşistler, muhtemelen Rusya'da kendilerini daha fazla desteklenmiş hissediyorlar. (Rusya) dünya çapındaki faşistlerin ziyaret edebileceği, organize olabileceği ve uluslar arası ağ kurabilecekleri bir yer haline gelmiştir." ifadesi yetersizdir ve yahudileri koruma güdüsüne matuf bu değerlendirmesiyle bir tür etnik savunma yaparak aynı yöntemlerle Rusya'ya karşılık verilmesi gerektiğini önermektedir: "Geçmişte ABD, geleneksel kolluk kuvvetleri kullanarak aşırı sağcı yerel terörizme aman vermiyordu. Fakat şimdi, aşırı sağcı şiddetin ürettiği küresel tehdit arttıkça, asimetrik savaşa yönelen ulus ötesi şiddet yanlısı faşistler nedeniyle uluslararası işbirliğine yeni sorumluluklar düşüyor."
Seçkin Deniz, 10.02.2020

America's neo-Nazi Terrorists Have a Powerful New Patron: Vladimir Putin
"Amerika'yı istikrarsızlaştırmaya adanmış şiddet yanlısı aşırı milliyetçiler (‘The Base gibi paramiliter ırk savaşı kışkırtıcıları) Putin’in Rusya'sında ideolojik ortak bir zemin, yardım ve barınak buluyor."

Son haftalarda FBI, "The Base" (Üs) olarak bilinen faşist paramiliter ağın üyelerine yönelik operasyon başlattı. Bu kelime (The Base) el-Kaide kelimesinin İngilizcedeki karşılığı. Kolluk kuvvetleri, grubun hedefinin "ABD’nin çöküşünü hızlandırmak, bir ırk savaşını kışkırtmak ve beyaz bir etnik-devlet kurmak" olduğunu belirtiyor.

SA8350/KY69-EY498: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


9 Şubat 2020 Pazar

SA8349/SD1610: Son Anayasal Değişiklikler; Rusya'nın Daha İyi Bir Politik Kapitalizme Giden Yolu

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, daha önce Dünya Bankası'nın araştırma departmanında baş ekonomist olarak çalışan, New York Şehir Üniversitesi Graduate Center'da (CUNY) geliştirme ve eşitsizlik uzmanı bir profesör olarak çalışan Sırp-Amerikan ekonomisti Branko Milanoviç' e aittir ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Başbakan Medvedev'in istifa etmesini sağlayarak yeni anayasal değişikliklere gitmesinin temel nedenlerine odaklanmaktadır. Rusya Devlet Başkanı Putin, 20 Ocak 2020'de anayasada değişiklikler yapılmasını öngören, daha sonra da halk oylamasına sunulacak olan yasa tasarısını parlamentonun alt kanadı Duma'ya sundu. Analiz Putin'in muhtemel stratejilerine yönelik sağlıklı bir değerlendirme olarak görülebilir; ancak Putin'in Obama ile birlikte kan gölüne çevirdiği müslüman toprakların alacakları henüz tahsil edilmemiştir; yaşadığımız bugünlerde Putin ve Rusya, Suriye'de ve Libya'da müslümanları öldürmeye devam etmektedir ve Rusya Federasyonu bunun bedelini ödeyecektir. Türkiye'nin bu inkar edilemez gerçekle birlikte yürümesi gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 09.02.2020

Russia’s path toward a better political capitalism
"Branko Milanoviç, Vladimir Putin'in son belirsiz anayasal değişiklik duyurularının arkasındaki muhtemel fikri açıklıyor."

Rus devletinin tepesindeki son değişikliklerin anlaşılması için, başkan Vladimir Putin'in muhtemelen sahip olduğu üç hedefe işaret etmek gerekiyor. Birincisi, kendisinden yeni bir lidere geçişin, Rus siyasi tarihinde sık sık olduğu gibi başka bir kanunsuzluk veya devrim krizine yol açmamasını sağlamaktır.

İkincisi, savaşlar, devrim ve anarşi nedeniyle yaşanan gelirdeki derin düşüşlerle dolu döngüsel Rus ekonomik tarihini tersine çevirmek, kör eden bir hızla iyileşme ve daha sonra ekonominin şu anda olduğu gibi uzun süre durgunluk yaşamaması.

Seçkin Deniz Twitter Akışı