19 Şubat 2020 Çarşamba

SA8372/Sonsuz Ark-YD193: İnsanların Yüz İfadelerini Taklit Ederek Ne Hissettiklerini Anlayabilir miyiz?

"Yüzümüze yansıttığımız ifadeler içeride ne hissettiklerimizdir. Peki süreci tersine çevirsek? Yani, yüzümüzü bir ifadeye soksak, bu ifade ile ilgili duyguları içeride hissedebilir miyiz?"


“Birisinin ne kadar bilge ya da ne kadar aptal, ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğunu ya da ne düşündüğünü anlamak istediğimde yüz ifademi olabildiğince onunkine benzetirim ve ardından zihnimde ya da kalbimde, bu ifadeye uygun düşen hangi duygu ve düşünceler ortaya çıkacak diye beklerim.” –Edgar Allan Poe, “Purloined Mektubu”

SA8371/KY69-EY505: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


18 Şubat 2020 Salı

SA8370/SD1618: "kısa tanrılık nöbetleri" /04.10.2004/ 259. patika...kırılganlık lâlelere de has değildir...
...siz hiç herhangi bir rüzgarda yahut fırtınada kırılan lâle gördünüz mü?..
....o, o kadar narin ve o kadar inceyken üstelik...
...yaşadığı tüm sarsıntılara karşılık ortalık sütliman olunca dimdik duruverir olduğu yerde...
...ta ki; bir hayvan veya insan uzvu canına değene dek...
...insan neden kırılgandır?...
...lâle kadar nârin ve lâle kadar ince olmadığı hâlde, neden sık sık kırılır, kırıldığını söyler, imâ eder ve alınır?...
...kırılganlığın ne kadar değişken formları olduğunu biliyoruz, peki insan hangi kırılganlık sınıfına dâhil olur?...
...esastan bakıldığı vakit, kırılganlığın bir maske veya silah olduğu net bir şekilde görülecektir...
...sonradan gelişebilecek olayları yönlendirmeyi hedefleyen bir maskedir bu...

SA8369/SD1617: Yeni Bir Avrupa Merkez Bankası (ECB) Stratejisi Zamanı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi'nin eski üyesi, Würzburg Üniversitesi ekonomi profesörü Peter Bofinger'e aittir ve Avrupa Merkez Bankası'nın yeni stratejisinin nasıl olması gerektiğine odaklanmaktadır. Yazar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) çevre projelerini finanse etmesinin doğru olmadığını, bu tür finansman ihtiyaçlarının Euro Bölgesi üye ülkelerince giderilmesi gerektiğini vurgulamakta, Birlik yasalarında tanımlandığı gibi ECB'nin fiyat istikrarına ve enflasyona odaklanmasının ve bunun için kamuoyu ile iletişiminin doğru kurulması gerektiğini, ancak çok zor durumlarda  finansman için devreye girmesinin doğru olacağını ileri sürmektedir. Avrupa Birliği deflasyon ve durgunluk tehdidinden henüz kurtulmuş değildir, yakın gelecekte de bu tehdidin kalacağına dair bir işaret yoktur; Türkiye bu gerçeğin farkında olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerini üyelik perspektifi gibi düşük profilli bir pozisyondan Stratejik-İmtiyazlı Ortaklık düzeyine çekerek avantajlarını arttırmaya çalışmalıdır.
Seçkin Deniz, 18.02.2020

Time is ripe for a new ECB strategy
"Avrupa Merkez Bankası'nın yaptığı şey, kamuoyu algısı oluşturmadığı için yanlış değildir."

12 Aralık'ta Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı olarak düzenlediği ilk basın toplantısında Christine Lagarde kapsamlı bir stratejik inceleme yapılacağını açıkladı. Bu, 'her şeye bakmaya ihtiyaç duyuyoruz, her taşın altına bakılacak ve bu zaman alacak, ancak çok fazla zaman almayacak' dedi.

17 Şubat 2020 Pazartesi

SA8368/SD1616: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 20

"Medya veya sosyal medya nükleer savaşlardan kur savaşlarına, faiz tartışmalarından terör, kaos projelerinin hayata geçirilmesine kadar her türlü gösteri, perdeleme amaçlı stratejilerin her an değiştiği, çarpıştığı bir alan olarak insanları tedirgin ediyordu."


Roma göklerinden görünen en belirgin şey on altıncı yüzyılın başlarında yapılan ve Hristiyanlığın en büyük kilisesi, Vatikan’ın en yüksek kubbeli binası olan altmış bin kişilik Aziz Petrus Bazilikası idi. Vatikan ve Aziz Petrus Bazilikası her yıl milyonlarca Hristiyan’ın hacı olmak için geldiği tek yerdi ve baş mimarı Donato Bramante ile pagan Michelangelo arasındaki derin ikonik ve masonik çatışmanın da mekânıydı.

SA8367/KY69-EY504: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


16 Şubat 2020 Pazar

SA8366/TG279: Koronavirüs Salgını: ABD’nin Hazırlıklı Olmadığı 3 Konu

Sonsuz Ark'ın Notu:
Atom Bilimcileri Bülteni The Bulletin'de Matt Field imzasıyla çevirisini yayınladığımız aşağıdaki analiz, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin koronavirüs ve diğer biyolojik tehditlere karşı tedbirlerde yetersiz kaldığını üç başlık altında tespit etmektedir: Halk sağlığı için sağlanan finansman ihtiyacı karşılamamaktadır; Stratejik Ulusal Stoğu, koronavirüs gibi ortaya çıkan hastalıklarla başa çıkmak için yeterince hazır değildir ve ABD var olan biyolojik savunma stratejisini izlememektedir. ABD, Savunma Bakanlığı Pentagon'un biyolojik silahlar üreten programlarının sonuçlarına bütün dünya vatandaşlarını mahkum ettiği gibi kendi vatandaşlarını da mahkum etmektedir ve gerekli tedbirleri alabilecek, halkını koruyabilecek ekonomik güçten yoksundur. Pentagon başı boş bir savaş makinesi ya da çılgın bilimadamları adası haline gelmiş olarak insanlık için büyük tehditler üretmeye devam ederken dünyanın buna tepkisiz ve sessiz kalması artık mümkün değildir. Coronavirüs patenti ABD Devleti'ne ait bir virüs olarak Çin'e ve 30'a yakın ülkeye salgın hastalık yaymıştır; dünyanın şimdisi ve geleceği bu çılgın katillere, gözü dönmüş şantajcılara, psikolojik, sosyolojik, diplomatik tacizcilere ve gözü dönmüş Neoliberal kapitalistlere karşı korunmalıdır. Dünya, ABD, Çin ve Rusya ile birlikte Hindistan ve Avrupa Birliği'nin satanist psikosomatik haz alanı değildir.
Seçkin Deniz, 16.02.2020


The coronavirus outbreak: 3 ways the United States was (and is) unprepared

Hükümet, geçen haftanın akşamdan kalma acısını unutmuş ve bara dönen bir kişi gibi, bir kriz gücünü kaybetmeye başladıktan sonra eski haline dönme eğilimindedir. Acil durumla ilgili anılar sönükleşir. Planlar, programlar ve finansman gündemden düşer. Bu durum özellikle, Çin'de yayılan ve hâlihazırda 24 ülkeye ve bir yolcu gemisine sirayet etmiş, ölümcül koronavirüs gibi bir halk sağlığı krizi söz konusu olduğunda, ABD’nin salgın bir hastalığa yönelik hazırlıksız olduğu şartları gösteren talihsiz bir fenomendir.

SA8365/KY13-AO339: Niçin 'Kanal İstanbul'?

"Kanal İstanbul’un yapımının devreye girmesiyle ortalama on yıl, İstanbul yeniden eski ticari canlılığına kavuşacak, yeniden inşaat üzerinden büyük bir ticari hareketlilik sağlanmış olacaktır."


İstanbul Boğazından geçen gemilerin tehlike arz ettiği, o nedenle İstanbul’un her an bir faciayla karşılaşabileceği uzun zamandan beri dile getiriliyor, bu tehlikeleri gidermek için mutlaka kalıcı tedbirler uygulanması gerektiği belirtiliyordu.

Ortada Montrö anlaşmasının bulunması nedeniyle de olası tehlikeyi önlemek için tek alternatif çözümün İstanbul’da yeni bir gemi geçiş kanalı açılması olduğu çeşitli çevrelerce seslendiriliyordu.

SA8364/KY69-EY503: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


15 Şubat 2020 Cumartesi

SA8363/SD1615: Ekonomik Eşitsizlikle İlgili Ne Yapılmalı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Göteborg Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü Bo Rothstein'a aittir ve dünyada, özellikle Avrupa ve ABD'de artan eşitsizliğe karşı çözüm olarak sunulabilecek ekonomik modellere odaklanmaktadır. Liberal piyasa kapitalizminin bir sonucu olarak kamu hizmetlerinin yetersizliğini ve sermaye sahiplerine yönelik vergi indirimlerinin eşitsizliğin temelini oluşturduğunu ve bunun da bir kısır döngüye yol açtığını söyleyen yazar, kalıcı olamasa bile geçici bir çözüm olarak şirketlerin sermaye yapısının değişmesini, çalışanların şirketlerin yönetiminde etkin olması için sermayeye dahil edilmelerini, şirket ortağı olarak çalışmalarını önermektedir. Ne var ki; Batılı sermaye, sahip olduğu kapitalizm araçlarıyla kendi halklarını yokluğa mahkum etmekten utanmış veya pişman olmuş değildir; önerilen çözümler artık dön(e)meyen kapitalist çarkların dönmeye devam etmesi için gerekli olan hareket alanını sağlamaya yöneliktir.
Seçkin Deniz, 15.02.2020

What to do about economic inequality?
"Sermayeden elde edilen gelir büyümeden daha hızlı arttığı için ekonomik eşitsizlik artmıştır. Sermayenin sahiplerini değiştirme zamanı."

Liberal piyasa kapitalizmi dediğimiz ekonomik sistem önemli ölçüde değişti. 1980'lerin başından bu yana, bu sosyo-ekonomik model ekonomik eşitsizlikte büyük bir artışa neden olmuştur. Bu her zaman böyle değildi: 20. yüzyılda uzun bir süre boyunca batı toplumlarındaki ekonomik boşluklar bu sistemle azaldı. Ancak son otuz yıl için bunun tersi doğrudur.

SA8362/KY69-EY502: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


14 Şubat 2020 Cuma

SA8361/KY13-AO338: Ulu Hakan, Gök Sultan Abdülhamid Han

“Sultan Abdülhamid’i hal etmekle hayatımızın en büyük hatasını işledik. Kendisini çok yanlış anlamışız” 
Enver Paşa


Ulu Hakan, Gök Sultan Abdülhamid Han’ı vefatının 102’nci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun..

Nihat Atsız:

"Toplumun en büyük haksızlığına uğramış tarihi şahsiyetlerden biri 2.Abdülhamit'tir..

Dağılmak üzere olan bir imparatorluğu 33 yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bu büyük padişah kaatil, kanlı müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriyle de böyle tanınmış talihsiz bir insandır..

SA8360/KY69-EY501: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


13 Şubat 2020 Perşembe

SA8359/SD1614: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 550 (21-25 Mart 2019)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Mart 2019)  (Mart 2019: 4.514  Tweet+Önceki Toplam: 353.297+4.514 = 357.811 Tweet

21 Mart 2019
RT @cnnturk: Boeing'e Rus darbesi: 4 şirket anlaşmaları askıya aldı https://t.co/2tIjCWcLeq https://t.co/cqlhvko7ah

21 Mart 2019
RT @mekefe2: Golan Tepeleri'ne Türkmen yerleşimi Büyük Selçuklu'ya Çerkesler'in yerleşimi ise önce  Memlûk Sultanlığı 1300'lü yıllar daha s…

SA8358/KY69-EY500: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


12 Şubat 2020 Çarşamba

SA8357/Sonsuz Ark-YD192: Neden Konuşurken En Çok İsimlerden Önce Duraksıyoruz?

"Bu çalışma, dilin beyinde nasıl işlendiğine dair çok kıymetli bilgiler sunuyor. Ancak dil, çok boyutlu, kompleks bir yapı olduğu için, beyinde konuşma ve anlama sırasında tam olarak neler döndüğünü anlayabilmek, ancak bilimin farklı alanlarının da yardımıyla daha fazla çalışma ve araştırma gerektiriyor."


İnsanları diğer canlılardan ayıran en büyük özelliklerinden birinin de dil olduğu söylenebilir. Hayvan dillerinden farklı olarak insan dili, hem daha yaratıcı olması, hem de öğrenilmesi ve öğreniliş biçimi açısından diğer canlıların dillerinden ayrılıyor. Hayvanların da farklı yollarla (belli başlı hareketler ve sesler) vasıtasıyla iletişim kurduğu zaten biliniyor, ancak bu iletişim, insan dilinin yanında oldukça basit ve temel kalıyor. Örneğin, bir aslan, bir başka aslana hayali arkadaşından bahsedemiyor.

SA8356/KY13-AO337: Hukuk'a Güven

Hep birlikte hukuka güvenin tesisi için çaba göstermez, bunu varlık nedeni görmez, keyfiliği baştacı edersek yaşadıklarımızı yeniden yaşayacak olduğumuzdan emin olabiliriz.


Türkiye, istikametini belirlemekte arafta kalmış bir ülke.

Esnek bir din devleti olan Osmanlı Devletinin sona ermesiyle kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları bilindiği gibi aynı zamanda Osmanlı’nın tebasıydı. Her ne kadar, yeni devlet, kendini çağdaş uygarlık diye nitelendirdiği Batı benzeri bir devlete dönüştürmeyi hedeflemiş olsa da, neticede bunun için dönüştüreceği halk Osmanlı halkıydı.

SA8355/KY69-EY499: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


11 Şubat 2020 Salı

SA8354/SD1613: "gözcüler'in ölümü" /07.10.2004/ 260. patika...keskin gözlülerin gemilerde gözcülük yaptıkları bilinir...
...haberlerin ilki onlardan gelir...
...ve onlar her zaman aşağıdakilerden daha fazlasını görürler ve daha fazlaca şey doluşur kafalarına...
...diğerleri ise, onların haber verdiklerini sonradan fark ederler, haber vermediklerini ise kendi kabiliyetleri haddince bulurlar...
...işin en güzel tarafı gözcülerin asla kötü karşılanmamalarıdır...
...elbette ve kuşkusuz gözcüler güven vermiş, denenmiş olmalıdır...
...gemileri hep insanlık dünyası veya dünya ya da ülkeler ile mukayese edenlere şaşmak lazım...
...değil mi?...
...ne zaman, hangi akıl ehli gözcülük ettiği bilgiyle iyi karşılanmıştır insanlarca?...
...bilakis; hâkir görülmüş, itilmiş, kakılmış ve öldürülmüştür...

SA8353/SD1612: 2020: Tehlikelerle Dolu Başka Bir Yıl

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Koruma Departmanı'nın eski direktörü, Columbia Üniversitesi Politika Diyaloğu Girişimi Küresel Sosyal Adalet Programı direktörü Isabel Ortiz'e aittir ve Dünya'ya ve hükümetlere hakim olan Neoliberalizm'in kırk yıldır ürettiği eşitsizliği, yoksulluğu ve çatışmaları dikkate alarak, 2020'de 'Kemer Sıkma' dışında başka çözüm yollarının da olduğunu göstermeye odaklanmaktadır. Yazarın, "Hala dünyanın hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey kararlaştırılacak. 2020 Başkanlık seçimlerinde  (pek çok küresel meseleye dair bilgisi olmayan) ABD vatandaşlarının kullandıkları oylar, gezegenin diğer vatandaşları için de derin sonuçlar doğuracak." şeklindeki tesbiti önemlidir ve ABD'nin artık liderlik poziyonunu yitirdiğine işaret ederek sorunlar için gerçek tabanlı bir çözüm önermektedir: "Herkes için daha iyi bir gelecek mümkün. Hükümetler ve nihayetinde vatandaşlar, 2020'de dünyayı iyileştirebilirler. Ancak uzun vadeli bir vizyona karşılık hisse senedi fiyatları ve üç aylık kazançlarla ilgili takıntılar devam ederse, savunma harcamaları arttırılır ve refah azaltılır ve göçmenler ile yoksullar suçlanırsa, zenginlerin daha zengin olmasına ve çevrenin daha fazla zarar görmesine izin verilen, tehlikelerle dolu başka bir yıl daha olacak." Analizin çok kısa bir süre önceye kadar 'Komplo Teorileri' çerçevesinde değerlendirilen içeriğinin ne kadar gerçek bir felaketi yansıttığını ve bu felaketin 40 yıldır medya ve hükümetler tarafından nasıl saklandığını anlamamızı sağlamaktadır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kötü liderliğin sonuçlarını bütün insanlığa yüklemeye devam edecekleri yeni bir döneme girmiş durumdadırlar. İngiltere, 31 Ocak 2020 itibarı ile Avrupa Birliği'nden ayrılarak Neoliberal politikaların verdiği zararı azaltmaya çalışırken,  Avrupa Birliği'nin  geride kalan lider ülkeleri Fransa ve Almanya ve Trump liderliğindeki ABD, 'Küreselleşme' adı altında yeni bir sömürü düzeninin kurulmasını sağlayan Neoliberalizm'e, büyük şirketlere sağladıkları avantajlarla başka bir açıdan destek vermeye devam etmektedirler. Türkiye çok karmaşık ekonomik ve politik ilişkiler ağının yönettiği bir dünyada ilerici politikalarını sürdürmeye ve halkının refahını arttırmaya devam ederek bu kısır döngüden uzaklaşmış olmanın avantajlarıyla daha hızlı büyüyecektir.
Seçkin Deniz. 11.02.2020

Another year of living dangerously
"Uzun vadeli vizyona karşılık kısa vadeli politikalar izlenmeye devam edilirse, 2020 tehlikelerle dolu başka bir yıl olacaktır."

2019 yılı, yaygın gösteriler, artan eşitsizlik ve birçok ülkede temsil krizi ile sona erdi. Dünya, çevreyi tüketirken durgunluk ve yeni bir krize doğru uyurgezer bir şekilde ilerliyor. Hükümetler ve nihayetinde insanlar bu endişe verici eğilimleri 2020'de tersine çevirebilirler.

Seçkin Deniz Twitter Akışı