22 Eylül 2020 Salı

SA8866/SD1817: "zaman'ın kapıları" /18.08.2004/ 228. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...kapılar yok mudur?...
...yokluk nedir?...
...yokluğu, varlığın içindeyken iddia edenlere basit bir tebessümle bakıp geçiverirsek, kimlerin nerelere doğru uçtuğunu görmeye devam ederiz...
...ya değilse takılıp kalırız, kısırdöngülerle sapıklaşıp giden eski filozofların akıl kırıntıları arasında...
...akıl kırıntılarının anlamsız olmadığına inandığımız 'eski zaman kapıcıları'nı hatırladım şimdi...
...birileri kapıları ararken küllendiler...
...acıların içindeyken tuttular kapıların kollarını...
...küllerinin içinde yok oldu gitti birileri, rüzgarların yüceleştirdiği küllere döndü diğerleri...
...yandılar için için...
...kapıların varlığına akıp gittiklerindendi bu...
...akıllarının erdiğini sanıp erittiklerindendi bu...
...kapılar...
...takılıp kalmayın kapılara...

SA8865/SD1816: Amerikan Travmaları

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İsveç'in önde gelen haber dergisi Fokus'u kuran ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi mazisi bulunan, İskandinavya'nın en büyük günlük gazetesi Aftonbladet'in kültür editörü Karin Pettersson'a aittir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığa, ayrımcılığa, eşitsizliğe odaklanmaktadır. Analistin Cumhuriyetçi Trump'ı suçlama biçimi Amerikan tarihindeki ırkçılığı, beyaz üstünlükçü yaklaşımların katı egemenliğini 'Demokratların lehine' görmezden gelecek kadar güncele daraltılmış olsa da, gerçek apaçık ortadadır: Efsanevî 'Amerikan Rüyâsı' yerini 'Amerikan Kâbusu'na bırakmıştır.
Seçkin Deniz, 22.09.2020

American traumas
"Karin Pettersson, Amerika Birleşik Devletleri'ni parçalayan, tasfiye edilmemiş ırkçılığın derin fay hatlarını araştırıyor."

Önümüzdeki 50 yıl içinde Birleşik Devletler hâlâ var olacak mı? Yoksa birlik barışçıl veya en kötü ihtimalle şiddet içeren ve kanlı bir süreç sonunda mı dağılacak?

Bu senaryo tamamen mümkün görünüyor. Ülke bu kadar zayıf ve çatışmaları ne kadar acımasız; "çatışmalardan" daha iyi kelimeler olmasına rağmen: baskı, sömürü, ayrımcılık.

21 Eylül 2020 Pazartesi

SA8864/SD1815: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 51

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Mesela Fil büyük, Fare küçük müdür? Her iki hayvanın bütün niteliklerini ve niceliklerini özel olarak incelediğimizde Fare mükemmel bir organizma ve ekolojik denge faktörü olarak yine mükemmel olan ve ekolojik dengedeki yeri önemsiz olan diğer organizmalara göre, yani Fil'e göre 'büyük' sayılamaz mı?"Farkında olarak yaşamak korkutucuydu insanlar için. Gerçeği, doğruyu bildikleri halde günlük hayatın alışkanlıklarına tutunarak var olmaya devam etmek tek güvenli yol gibi geliyordu onlara. Alışkanlıklarının tutsağı olarak insanlar, önem verdikleri şeylerin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre diğerlerinden farklılaşıyordu. Bir insanı diğer insandan ayıran neydi ki yaptıklarından başka? Bilimle uğraşan birinin diğerlerine göre ‘saygın’ olmasının ne gibi bir anlamı vardı? Bilim büyük bir şey miydi, peki ya çiftçinin ektiği buğday tohumunun ekmeğe dönüşme sürecinde yapılanlar küçük müydü? 

SA8863/KY69-EY689: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

20 Eylül 2020 Pazar

SA8862/SD1814: "tartı"..."terazi bulunsun"
              dedi yaşlı bilge
"aklınızı tartacağım
                 tek tek,
ruhunuzdan parçalar aldım
                    onları ölçeceğim
kaç katre eder gözyaşlarınız
                bileceğim"...

SA8861/KY69-EY688: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

19 Eylül 2020 Cumartesi

SA8860/TG305: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-V

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 19.09.2020

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

İkinci Bölüm-1-Müslüman Kardeşler – Küreselcilerin Gizli Silahı

I. İslami Terörizmin Kökenleri

Son yarım yüzyıldır din, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğunda geriledi. Yaşam standartları yükseldikçe, maneviyat materyalizmle takas edildi ve popüler kültür de neredeyse tamamen seküler hale geldi. Orta Doğu'da durum neden farklı? Yahudi-Hıristiyan ahlakı aşınırken nasıl oldu da İslam ahlakı bariz bir canlanma yaşadı?

SA8859/KY69-EY687: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

18 Eylül 2020 Cuma

SA8858/SD1813: Amerika Neden TikTok'tan Korkuyor?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, "Superpower Interrupted: The Chinese History of the World and The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth- Sekteye Uğrayan Süper Güç: Çin Dünya Tarihi ve Mucize: Asya'nın Zenginlik Arayışının Destansı Hikayesi" adı kitabın yazarı Michael Schuman'a aittir ve ABD'nin Çin orijinli video uygulaması TikTok'a yönelik stratejisine odaklanmaktadır. Twitter, Alphabet, Amazon ve Facebook gibi küresel şirketleriyle Türkiye dahil, dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan insanlarını tek tek fişleyen ve bütün verilerini izinsiz olarak 'çalan' ve bu şirketler üzerinden elde edilen kazancın vergisini bile ödetmeyen (Google'un Türkiye'de vergi vermemek için ne kadar direndiğini ve Türkiye'yi tehdit ettiğini hatırlayın), bu amaçla bütün süper güçlerini baskı aracı olarak kullanan ABD'nin Çin'in TikTok'una yönelik engelleme yaklaşımlarının temelinde 'rakipsiz tek veri toplayıcı' olmak gibi bir amacı vardır. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladıktan sonra TikTok’un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını satın almak için anlaşma yapmayı planlayan Microsoft'un teklifi reddedildi, Trump'ın verdiği süre dolmadan Microsoft geri çekildiğini duyurdu. 14 Eylül 2020'de, ABD Borsalarının başka bir teknoloji devi olan CIA ve NSA'nın yakın arkadaşı Oracle’ın TikTok’un ABD operasyonlarını yöneteceği açıklandı. 18 Eylül 2020'de ise, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullandığı, bu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması ve işlevlerinin önemli ölçüde azaltılmasıyla ABD'deki kullanıcıların korunacağına işaret edilen TikTok ve WeChat'in oluşturduğu tehditlerin aynı olmasa da benzer olduğu, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu iş birliği içinde olduğu ifade edildi ve "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesi yasaklandı. ABD, kendisine rakip olan 'Truva atlarını' tek tek etkisizleştiriyor ya da ele geçiriyor, ancak Türkiye bu hususta tamamen edilgen olmaktan kurtulmakta zorlanıyor...
Seçkin Deniz, 18.09.2020

Why America Is Afraid of TikTok
"Şirketin kurucusu bir röportajda bunun dünyaya "bir pencere" olmasını istediğini söylüyor. Cumhuriyetçi bir senatör, bunun bir "Truva atı" olduğunu söylüyor."

Zhang Yiming, ABD'nin Çin'in olmasını istediği şeyi somutlaştırıyor. Zhang Yiming son derece popüler bir sosyal medya platformu olan TikTok'un sahibi ByteDance adlı bir şirketin kurucusu ve genel müdürüdür. Birden çok uygulama ve arama motoru geliştirmiş bir seri girişimci. Zhang’ın hikayesi bir taklitçi veya maliyet düşürücünün -Çinli işletme sahibinin tek düze klişeleri- değil, bir yenilikçinin hikayesidir.

SA8857/KY69-EY686: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

17 Eylül 2020 Perşembe

SA8856/SD1812: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 581 (26-31 Ağustos 2019)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Ağustos 2019)  (Ağustos  2019: 5.228  Tweet+Önceki Toplam: 377.798+5.228= 383.026 Tweet)

26 Ağustos 2019
RT @Observer2200: İlave 11’ler gelmiş..

11 Milyon Ağaç
11.11.2019’da
11:11’de https://t.co/ar1bITWdaP

SA8855/KY69-EY685: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

16 Eylül 2020 Çarşamba

SA8854/SD1811: COVID-19 Aşıları Zorunlu Hale Gelebilir. Nasıl Zorunlu Olacağı Aşağıda Açıklanmıştır

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ilginç insan profilleri, bilim ve macera ile ilgili çalışmaları National Georaphic, New York Times, Scientific American, Travel & Leisure, EatingWell, Food & Wine ve diğer birçok yerde yayınlanan ve Chicago'da yaşayan bir serbest gazeteci olan Jillian Kramer'e aittir ve Covid-19 salgını sonrası yoğunlaşan Covid-19 aşısının nasıl uygulanabileceğine, yaygınlaşabileceğine ve aşı karşıtlığının nasıl engellenebileceğine odaklanmaktadır. Jilian Kramer bu yazısıyla, Covid-19 aşısı bulunduktan ve zorunlu hale getirildikten sonra aşıyı reddeden insanların hayatlarının nasıl cehenneme çevrileceğine dair net bir fotoğrafı ortaya koymamıza neden olmuştur. Küresel Satanist Çete'nin somut olarak köleleştirilmiş bir insan sürüsü üretmeye çalıştığının açık kanıtlarını görebileceğimiz bu yayının dikkatle okunması ve  bu saldırıya karşı doğru stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. İnsanlık Satanizm'in tehditleri altındadır. Dünya genelinde hastaların sadece %3.3'ünü öldüren  Covid-19'un bir salgın olduğuna dair yapılan 'ikna edici' yayınlar temel alınarak, devletlere yapılan baskılarla insanların özgürlüklerinin nasıl kısıtlandığını hepimiz gördük ve yaşadık. Halen bu baskılar artarak sürmektedir. Analizin son paragrafı bu kaygıları derinleştirmektedir: "Ancak bir COVID-19 aşısının güvenli olduğu kanıtlanırsa, "İnsanların çoğunun bunu isteyeceğini düşünüyorum" diyor Caplan. “Ve eğer insanların çoğunluğu bunu isterse, onu dayatmak zorunda kalmayacaksınız; onu arayacaklar."
Seçkin Deniz, 16.09.2020

COVID-19 vaccines could become mandatory. Here’s how it might work.
"Bir COVID-19 aşısı hazır olduktan sonra, ofise gitmek, bir spor etkinliğine katılmak veya hatta bir restoranda oturmak için aşı olmanız gerekebilir."

Büyük bir maça hazır, elinizde biletlerle arenaya doğru yürüyorsunuz. Ancak gördüğünüz şey, binanın köşesini saran uzun bir çizgi ve girişte, ceplerinde ve cüzdanlarında küçük bir kağıt parçası arayan insanların oluşturduğu bir tıkanıklık. Giriş izni almak için, COVID-19 aşısı yaptırdığınızın kanıtı olan o belgeye de ihtiyacınız olacak.

SA8853/KY69-EY684: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

15 Eylül 2020 Salı

SA8852/SD1810: "katar katar ilkler" /28.08.2004/ 229. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...çocuklarla ebeveynler nasıl yaşarlar; herkes bilir...
...her çocuk ebeveynden öğrenir her şeyden ilkleri...
...ilklerden sonra kendi katar, katar katar ilkleri...
...ilklerden sonra -buna ergenlik diyorlar- zayıflayan ya da güçlenen ilkler sonrası güçler kazanıyor çocuklar...
...durun, güçler anne-baba'dan gelen ilklerle oluşuyor diyorlar...
...öyleyse, çocuklar anne-babalarının güçleriyle başlıyorlar hayata, değil mi?...
...ilkler sonrası güçler daha sonra katılıyor akıllarına minik bedenlerin...
...köpüren, susan, tırmalayan, içe kapanan, ezilen, ezen her yönüyle geçip gidiyor ergenlikten sonrası zaman...
...en çok dağıtıp gidenlerin arkasından bakakalıyor ebeveynler...
...sobelenmiş tüm çocukların huzursuzluğu giriyor yüreklerine...

SA8851/SD1809: Borç Avcıları- The Debt Predators

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Sermayenin Kuralları: Yasa Zenginlik ve Eşitsizliği Nasıl Yarattı?' adlı kitabın yazarı, Columbia Hukuk Fakültesi karşılaştırmalı hukuk profesörü Katharina Pistor'a aittir ve hane halklarını borca boğan finansal sisteme odaklanmaktadır. Analist, mafyadan, şirketlere, vakıflara ve merkez bankalarına kadar uzanan sistemin işleyişini ayrıntılı bir şekilde işleyerek Neoliberal Soygun Sistemi'nin karanlık noktalarına ışık tutmaktadır: "'Ndrangheta, Hertz ve Sichuan Trust, aynı senaryoyu izleyen ve tek bir amaç için tasarlanmış borç darphanelerinin bir parçasıdır; yatırımcıları zenginleştirmek ve aracılar için ücretler oluşturmak için varlıklar üretmek. Borçlular, evleri, arabaları veya iş operasyonları sadece darphaneye hammadde sağlar. Bu sistem sadece tesadüfen kırılgan değildir: doğrudan sistemik riske dönüşen aşırı borç üretmek için tasarlanmıştır." Türkiye işte bu karanlık ağa karşı istikrarını korumaya çalışmaktadır.
Seçkin Deniz, 15.09.2020

The debt predators
"Finansal sistem, kredi aracılığını borç darphanesi haline getirmiştir."

Calabrian organize suç örgütü 'Ndrangheta (Seçkin Deniz'in notu: Bir İtalyan mafya tipi, 19. yüzyıla tarihlenen Calabria bölgesinde kurulu suç örgütü), araba kiralama şirketi Hertz, Çin Sichuan Vakfı ve ABD Federal Rezervinin (FED) ortak noktası nedir? Hepsi, kredi aracılığını yatırımcıları zenginleştirmek için varlık üreten ancak hane halklarını, firmaları ve hükümetleri sürdürülemez yükümlülüklerle mücadele eden bir borç darphanesi haline dönüştüren bir finansal sisteme derinden bağlı.

14 Eylül 2020 Pazartesi

SA8850/SD1808: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 50

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Onun düşünerek bulduğunu Kur’an çok önceden bildirmişti, ne var ki düşünen insanların çoğunun Kur’an’la ilişkisi yoktu. Ben Kur’an’ın tamamını ezberlemiş olduğum ve okuduğum her ayetin anlamını bildiğim halde, Gök Yazarı’nın tümevarım yöntemiyle ulaştığı bu sonucu etkili bir şekilde algılayamamış ve ayetlerin psikolojik ve sosyolojik dokunuşunu hissetmemiş olduğumu fark etmiştim."‘Köy’e Dönüş’ü aslında bir tür çocuk saflığına dönüş olarak düşünmeye başlamıştım yazdıklarının devamında. Çünkü işlediği konuların birbiri ile bağlantısını çok farklı katmanlarda kuruyordu:

“Çözüm nedir o halde, nasıl düşünmek gerek? Bence bu da çok basit bir cevabı olan bir soru; doğranmamış, ifsad edilmemiş çocuk aklı nasıl düşünürse öyle düşünmek gerek. Çocuk aklı nasıl düşünür; evet işte bütün mesele burada düğümleniyor, çocuk aklının nasıl düşündüğünü herkes biliyor çünkü; herkes çocuk olmuştur ve yine herkes çocuk gibi saf ve çelişkisiz düşünmeye cesaret edemeyeceğini de farkında olarak biliyordur.

SA8849/KY69-EY683: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

13 Eylül 2020 Pazar

SA8848/SD1807: "zaman"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...çatışmaz hiç
            iki zaman;
                 sırf çakışmadıklarından...

...kıyısında kalınca
insan deryasının
             çatışmayan kalmaz ya,
çatışır zamanlar
        düşüncelerin
                zihinlerin dergâhında...

SA8847/KY69-EY682: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Seçkin Deniz Twitter Akışı