30 Eylül 2020 Çarşamba

SA8882/TG307: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-VI

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 30.09.2020

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

Birinci nesil devrimci İslamcı militanların "konuşmacılarından" bir diğeri de Mustafa el-Sibai idi. Suriye'de doğdu ve Mısır'ın Kahire kentindeki seçkin İslami El Ezher üniversitesinde eğitim gördü. Orada Müslüman Kardeşler'e katıldı. İngilizler tarafından bir süre hapsedildi. Suriye'ye döndükten sonra sürekli devrimci faaliyetleri nedeniyle bu kez Fransızlar tarafından tutuklanarak tekrar hapse atıldı. Mustafa el-Sibai, cezasını çektikten sonra 1946'da Mısır merkezine bağlı bir şube olarak Suriye Müslüman Kardeşler Cemiyeti'ni kurdu.

SA8881/KY69-EY696: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

29 Eylül 2020 Salı

SA8880/SD1823: "ruhları aç kalmış sokak kedileri" /18.08.2004/ 227. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...varlığın kanıtları, masalmış gibi algılanan mâzîye dair gerçek hayat menkibelerini eşyaya büründürür ve siz kuşkularınızla beraber tüm inanmazlık dürtülerinize red şamarı çekersiniz...
...başka çâreniz yoktur; çekmek zorunda kalırsınız...
...insan, internet çağlarının başlangıcında hayatın esaslarından uzak bir hayâl dünyası kurmuşken kendine...
...tavşan-tazı öykülerinden upuzakken şimdi...
...yahut, kahramanlık destanlarına inanma gereğini kaldırıp atmışsa bir kenara...
...dudaklarında "Allah" kelamına yer vermiyorsa...
...umutlarının en seçkin yerlerinde 'ilâhî rıza' yoksa...
...heyhat; insan ruhunu beslemiyor, ruhu aç kalmış sokak kedileri gibidir, demek şimdi...
...suçlamalardan sıkıldınız mı?...

SA8879/SD1822: Yalnız Çin -China Alone-

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Yeni Delhi merkezli Politika Araştırma Merkezi'nde Stratejik Araştırmalar Profesörü ve Berlin Robert Bosch Akademisi'nde Öğretim Üyesi olan Brahma Chellaney'e aittir ve Çin'in bölgesel ve küresel genişlemesine odaklanmaktadır. Hastalığı dolayısıyla görevinden ayrılan Abe'nin yerine seçilen Japonya Başbakanı Yoşihide Suga'nın, 24 Eylül 2020'de, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile görüşmesinde, "Kuzey Kore dahil meselelerin üstesinden gelmek için ABD ile beraberce hareket etmeliyiz" şeklindeki çağrısı, Çin'e karşı bölgesel direniş birliğinin sağlanması adına önemli bir değişimdir. Bu çağrıyla, 23 Aralık 2019'da Çin'e giden Japonya başbakanı Abe'nin, ziyaretinde  yaptığı ikili ve üçlü görüşmelerde yeni bir döneme taşınması planlanan Japon-Çin ilişkilerindeki belirsizliğin sona ermediği ve ABD Başkanı Trump'ın baskısıyla Çin'e karşı yeni bir stratejik adım atıldığı anlaşılmaktadır. Morgan Stanley Asia'nın eski Başkanı ve şirketin baş ekonomisti, Yale Üniversitesi Jackson Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Yale Üniversitesi İşletme Fakültesi kıdemli öğretim görevlisi Stephen S. Roach'ın, 27 Mayıs 2019 tarihli, 'Bir Zamanlar Japonya, Şimdi Çin'  başlıklı analizinde ifade ettiği, "1980'lerde Japonya, ABD'ye en büyük ekonomik tehdit olarak gösterildi ve fikri mülkiyet hırsızlığı iddiaları Amerikalıların suçlamalarının sadece bir parçasıydı. Otuz yıl sonra, Amerikalılar Çin'i kötü adam haline getirdi, tıpkı otuz yıl önce aynen aynaya bakmaları gerektiği gibi." şeklindeki Trump karşıtı, 'Küreselci' yaklaşımının Japonya için yeni dönemde pek de etkili olamayacağı görülmektedir. Çin'in Hindistan, Japonya, Güney Kore, Avustralya, yeni Zelanda, Filipinler, Endonezya, Malezya, Pakistan, Sri Lanka ve diğer ülkelere yönelik ticarî baskıları ne kadar işe yarar belli değil, ancak Trump'ın bu hususta Çin'i kuşatacak bir işbirliği halkası kurmaya çalıştığı artık apaçık dillendirilmektedir. Türkiye'nin, Uygurlara yönelik Çin politikalarının gölgesinde Çin ile stratejik bir vizyon geliştirmesi zor görünse de, küresel dengeleri yönetmek adına atması gereken adımlar vardır. Uygurların durumu bu çerçevede ABD ve Avrupa Birliği'nin Çin'e karşı şantaj unsuru olarak kullanılmaktan kurtarılabilir.
Seçkin Deniz, 29.09.2020

China Alone
"Yayılmacılığın maliyetleri yönetilebilir kalmaya devam ettiği sürece, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, büyük demokrasilerde seçim siyasetini ve kutuplaşmayı istismar etmeye çalışarak yoluna devam edecek. Hint-Pasifik'in başlıca demokratik güçleri bunun olmasına izin vermemelidir, bu da Çin için maliyetlerin uzun süre yönetilebilir kalmamasını sağlamak anlamına gelir."

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, son Yeni Yıl konuşmasında 2020'nin "bir kilometre taşı" olacağını açıkladı. Xi haklıydı, ancak gerçekleşen beklediği şekilde değildi. Çin, konuşmasında övündüğü gibi “dünyanın her köşesinde dostları” olmaktan çok, uluslararası itibarına ciddi şekilde zarar verdi, ortaklarını yabancılaştırdı ve kendisini tek gerçek güçle bıraktı: kaba kuvvet. Ancak tecrit ihtimalinin Xi’nin emperyalist hırslarını engelleyip engellemeyeceği henüz belli değil.

28 Eylül 2020 Pazartesi

SA8878/SD1821: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 52

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Küçük şeylerle büyük şeyleri daha dikkatli ve özenli bir şekilde düşünmemiz gerekiyordu. Kur’an okumak büyük bir şeydi."


Analojik (karşılaştırmalı) bakışa göre büyüklük veya küçüklük bence herhangi bir 'ayrım' için yeterli değil. Küçük şeyler diyerek geçip gideceğimiz diğer bütün şeyler gibi, büyük şeyler de sandığımız kadar 'önemli' olmayabilir. Rahatsızlığımın asıl nedeni de bu; net, kesin ve keskin olmayan 'önem' nasıl 'diğerinin bize ya da bizim diğerine' bakışını/bakışımızı değiştirebilir ki?

SA8877/KY69-EY695: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


27 Eylül 2020 Pazar

SA8876/SD1820: "şahlandı bebek"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...anne
mesnedi aramakta
bedeninde bir kıvılcım
                     bir har
                         bir nefes var
üstelik yeni...

SA8875/KY69-EY694: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

26 Eylül 2020 Cumartesi

SA8874/DT45: Kolonya’l Batılılaşma ya da 'Hayranlık Verici Su'; L’Eau de Cologne

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Alkol içeriyor kolonya haramdır’ diyerek, herkese ateş püsküren elitlerin yeni iş ortağı Saadetçilerin öfkesiyle, ‘Alkol içmek haramdır, kolonyayı içmiyoruz, alkol ise her türlü meyve de belli bir oranda zaten var’ diyerek dalga geçebiliriz belki.

Bize ait değil kolonya, ama bize ait sandığımız ve envâî çeşit pahalı parfümle hayatlarını donatan ve birbirlerini kokularıyla tanıyan ‘snoptik’ tür ‘elitler’ öyle sandıkları için ‘kolonya kokulu’ diyerek aşağılandığımızı çok sonradan öğrendik. İşin bu kısmı ile giriş yapmak istedim bu yazıya, ama vereceğim derslerin de buraya eklemlenmesini sağlayacağım. 

SA8873/KY69-EY693: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

25 Eylül 2020 Cuma

SA8872/SD1819: Gelişen Piyasalar Para Politikası'nda Sessiz Devrim

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz,  London School of Economics Küresel İlişkiler Enstitüsü Program Direktörü ve Kıdemli Araştırmacı Piroska Nagy-Mohacsi'ye aittir ve Covid-19 salgını nedeniyle durgunluğa giren ekonomilerini kurtarmak için gelişmiş ülkelerin merkez bankalarının parasal genişleme (para basma) politikalarına ve bu politikaların risklerine odaklanmaktadır. Analistin, gelişmiş ülkelerin parasal genişleme ile gelişmekte olan ülkelere krizi aşmada destek vermiş olsalar bile kriz sona ererken bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyebileceklerini düşünerek uyarılarda bulunmaktadır: "Sonuçta, QE ve uzun süreli bir durgunluk kaçınılmaz olarak şirketlerin, hanehalklarının ve nihayetinde bankaların bilançolarını vuracaktır. Bu gerçekleştiğinde, iflaslar ve tahsili gecikmiş krediler hızla artacak ve gelişmekte olan piyasalardaki hükümetler, bu tür sorunları çözmek için gelişmiş ekonomideki emsallerinden çok daha az mali alana sahip olduklarını görecekler." Türkiye'ye uygulanan ekonomik ambargo dolayısıyla, Türkiye Dolar ve Euro'daki parasal genişlemeden yararlanmadı ve doğal olarak analistin bahsettiği riskleri yaşama problemi olmayacak, fakat buna karşılık dünyada tam tersi olmasına rağmen kasten yükseltilen döviz kurları dolayısıyla kriz süresince baskı altına alındı ve rahat hareket etmesi engellendi, Türkiye bu zorlu süreci aştığında parasal genişlemenin bedelini ödeyen ülkeler arasında ayakta kalan tek ülke olacaktır. Ekonomi yönetiminin soğukkanlılığını korumaya devam etmesi şarttır. Avrupa Merkez Bankası, Euro Bölgesi'ndeki bankalara, pandeminin etkisi altındaki ekonomiye kredi vermeleri için mümkün olan her türlü kolaylığı sağlarken, bankalar yeni bir ultra ucuz fonlamaya hazırlanıyor. TLTRO olarak bilinen hedefli kredilerin Perşembe günkü turu bankalara eksi yüzde 1'e varan faizli uzun vadeli krediler verecek. Yani bunun anlamı AMB'nin, şirketlere ve tüketicilere kredi vermek üzere borçlandıkları sürece bankalara para ödeyeceği anlamına geliyor. Türkiye ise iç politik baskılara daha fazla dayanamayarak kredi vadelerini 60 aydan 36 aya indirdi ve kamu bankalarının düşük faizli kredilerinden vazgeçti. Bu kararın yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.
Seçkin Deniz, 25.09.2020

The Quiet Revolution in Emerging-Market Monetary Policy

"Gelişmekte olan piyasalar, bugün geçmişte olduğundan daha az gelişmiş ekonomilerin insafına kalmış olsalar da, mevcut kriz bağlamında büyük yayılmanın etkilerinden yararlanmaktadırlar. Sonuç olarak, gelişmiş ekonomilerde öncülük edilen aşırı genişlemeci para politikaları artık hemen hemen herkes tarafından kullanılabilir durumdadır."

Yükselen piyasalardaki merkez bankacılığı, COVID-19 salgını sırasında sessiz bir devrim geçirdi. Geçmiş krizlerden farklı olarak, gelişmiş ekonomilerdeki merkez bankalarının uyguladıklarını taklit edebildiler: nicel genişleme (Parasal genişleme-QE) ile döngüsel karşıtı politikalar, yerel para biriminden varlık alımları, faiz oranı kesintileri ve devlet açıklarının paraya çevrilmesi.

SA8871/KY69-EY692: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

24 Eylül 2020 Perşembe

SA8870/SD1818: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 582 (01-05 Eylül 2019)

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

“Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(01-05 Eylül 2019)  ((Eylül  2019: 2.155.  Tweet+Önceki Toplam: 383.026+2.155= 385.181 Tweet)


01 Eylül 2019
RT @IsmailDemirSSB: İlk yerli İHA'mızı teslim ettiğimiz 2015 yılından bugüne İHA'larımız güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesinde önemli…

01 Eylül 2019
RT @TurkishAF_: Resimler | Merkez Destek Genel Müdürü Tuğgeneral Muhammed Fathallah, Merkez Bölgedeki Bölümün şubelerini inceliyor. #Libya…

SA8869/KY69-EY691: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

23 Eylül 2020 Çarşamba

SA8868/TG306: DARPA'nın Hidrojel Biyoçipleri Covid-19 Piyasası'na Giriyor

   Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:

Çevirisini yayınladığımız metin, MintPress Haber Ekibi Yazarı, bağımsız foto muhabiri, araştırmacı, yazar ve belgesel film yapımcısı Raul Diego'ya aittir ve Amerikan-Pentagon İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA)'nın Covid-19 piyasasına sürülebilecek enjekte edilebilir Hidrojel Biyoçiplerine odaklanmaktadır. Yazarın ifade ettiğine göre DARPA'nın Enjekte Edilebilir Nanoteknolojik Hidrojel Biyoçip'i Devrim niteliğinde bir gelişme; 2010 yılında Prof. Derek Rossi adlı Kanadalı bir bilim adamı tarafından tamamen tesadüfen gerçekleşti. Derek Rossi, "Tüm biyolojik yaşam formlarından bahsetmeye gerek kalmadan, insan vücudundaki hücre gelişimi için genetik talimatları taşıyan molekülleri "yeniden programlamanın" bir yolunu bulmuştu." Satanizm'in Transhümanizm projesinin gerçekleşmesi için atılması gereken adımlardan biri olarak Biyoçiplerin Covid-19 bahanesi ile piyasaya girmesi, Bill Gates ve Elon Musk tarafından ilan edilen beyin çipleri ya da aşı çipleri ile ilgili komplo teorilerini haklı çıkaracak somut bir gelişmedir. İnsanlık büyük bir tehdit altındadır, yayınladığımız bu metnin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 23.09.2020

A DARPA-Funded Implantable Biochip to Detect COVID-19 Could Hit Markets by 2021

COVID-19'u Tespit Etmek İçin DARPA Tarafından Finanse Edilen İmplante Edilebilir Bir Biyoçip, 2021'e Kadar Piyasaya Çıkabilir 

ABD hükümeti ile ortaklaşa geliştirilen deneysel yeni bir aşı, insan DNA'sını değiştirebileceğini iddia ediyor. Aşı, DARPA tarafından finanse edilen, enjekte edilebilir bir biyoçip aracılığıyla gelecek yıl gibi kısa bir süre sonra uygulanabilecek.

SA8867/KY69-EY690: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

22 Eylül 2020 Salı

SA8866/SD1817: "zaman'ın kapıları" /18.08.2004/ 228. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...kapılar yok mudur?...
...yokluk nedir?...
...yokluğu, varlığın içindeyken iddia edenlere basit bir tebessümle bakıp geçiverirsek, kimlerin nerelere doğru uçtuğunu görmeye devam ederiz...
...ya değilse takılıp kalırız, kısırdöngülerle sapıklaşıp giden eski filozofların akıl kırıntıları arasında...
...akıl kırıntılarının anlamsız olmadığına inandığımız 'eski zaman kapıcıları'nı hatırladım şimdi...
...birileri kapıları ararken küllendiler...
...acıların içindeyken tuttular kapıların kollarını...
...küllerinin içinde yok oldu gitti birileri, rüzgarların yüceleştirdiği küllere döndü diğerleri...
...yandılar için için...
...kapıların varlığına akıp gittiklerindendi bu...
...akıllarının erdiğini sanıp erittiklerindendi bu...
...kapılar...
...takılıp kalmayın kapılara...

SA8865/SD1816: Amerikan Travmaları

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İsveç'in önde gelen haber dergisi Fokus'u kuran ve İsveç Sosyal Demokrat Partisi mazisi bulunan, İskandinavya'nın en büyük günlük gazetesi Aftonbladet'in kültür editörü Karin Pettersson'a aittir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ırkçılığa, ayrımcılığa, eşitsizliğe odaklanmaktadır. Analistin Cumhuriyetçi Trump'ı suçlama biçimi Amerikan tarihindeki ırkçılığı, beyaz üstünlükçü yaklaşımların katı egemenliğini 'Demokratların lehine' görmezden gelecek kadar güncele daraltılmış olsa da, gerçek apaçık ortadadır: Efsanevî 'Amerikan Rüyâsı' yerini 'Amerikan Kâbusu'na bırakmıştır.
Seçkin Deniz, 22.09.2020

American traumas
"Karin Pettersson, Amerika Birleşik Devletleri'ni parçalayan, tasfiye edilmemiş ırkçılığın derin fay hatlarını araştırıyor."

Önümüzdeki 50 yıl içinde Birleşik Devletler hâlâ var olacak mı? Yoksa birlik barışçıl veya en kötü ihtimalle şiddet içeren ve kanlı bir süreç sonunda mı dağılacak?

Bu senaryo tamamen mümkün görünüyor. Ülke bu kadar zayıf ve çatışmaları ne kadar acımasız; "çatışmalardan" daha iyi kelimeler olmasına rağmen: baskı, sömürü, ayrımcılık.

21 Eylül 2020 Pazartesi

SA8864/SD1815: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 51

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Mesela Fil büyük, Fare küçük müdür? Her iki hayvanın bütün niteliklerini ve niceliklerini özel olarak incelediğimizde Fare mükemmel bir organizma ve ekolojik denge faktörü olarak yine mükemmel olan ve ekolojik dengedeki yeri önemsiz olan diğer organizmalara göre, yani Fil'e göre 'büyük' sayılamaz mı?"


Farkında olarak yaşamak korkutucuydu insanlar için. Gerçeği, doğruyu bildikleri halde günlük hayatın alışkanlıklarına tutunarak var olmaya devam etmek tek güvenli yol gibi geliyordu onlara. Alışkanlıklarının tutsağı olarak insanlar, önem verdikleri şeylerin büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre diğerlerinden farklılaşıyordu. Bir insanı diğer insandan ayıran neydi ki yaptıklarından başka? Bilimle uğraşan birinin diğerlerine göre ‘saygın’ olmasının ne gibi bir anlamı vardı? Bilim büyük bir şey miydi, peki ya çiftçinin ektiği buğday tohumunun ekmeğe dönüşme sürecinde yapılanlar küçük müydü? 

SA8863/KY69-EY689: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

20 Eylül 2020 Pazar

SA8862/SD1814: "tartı"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


..."terazi bulunsun"
              dedi yaşlı bilge
"aklınızı tartacağım
                 tek tek,
ruhunuzdan parçalar aldım
                    onları ölçeceğim
kaç katre eder gözyaşlarınız
                bileceğim"...

SA8861/KY69-EY688: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

19 Eylül 2020 Cumartesi

SA8860/TG305: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-V

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 19.09.2020

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

İkinci Bölüm-1-Müslüman Kardeşler – Küreselcilerin Gizli Silahı

I. İslami Terörizmin Kökenleri

Son yarım yüzyıldır din, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğunda geriledi. Yaşam standartları yükseldikçe, maneviyat materyalizmle takas edildi ve popüler kültür de neredeyse tamamen seküler hale geldi. Orta Doğu'da durum neden farklı? Yahudi-Hıristiyan ahlakı aşınırken nasıl oldu da İslam ahlakı bariz bir canlanma yaşadı?

SA8859/KY69-EY687: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

18 Eylül 2020 Cuma

SA8858/SD1813: Amerika Neden TikTok'tan Korkuyor?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, "Superpower Interrupted: The Chinese History of the World and The Miracle: The Epic Story of Asia’s Quest for Wealth- Sekteye Uğrayan Süper Güç: Çin Dünya Tarihi ve Mucize: Asya'nın Zenginlik Arayışının Destansı Hikayesi" adı kitabın yazarı Michael Schuman'a aittir ve ABD'nin Çin orijinli video uygulaması TikTok'a yönelik stratejisine odaklanmaktadır. Twitter, Alphabet, Amazon ve Facebook gibi küresel şirketleriyle Türkiye dahil, dünyanın bütün ülkelerinde yaşayan insanlarını tek tek fişleyen ve bütün verilerini izinsiz olarak 'çalan' ve bu şirketler üzerinden elde edilen kazancın vergisini bile ödetmeyen (Google'un Türkiye'de vergi vermemek için ne kadar direndiğini ve Türkiye'yi tehdit ettiğini hatırlayın), bu amaçla bütün süper güçlerini baskı aracı olarak kullanan ABD'nin Çin'in TikTok'una yönelik engelleme yaklaşımlarının temelinde 'rakipsiz tek veri toplayıcı' olmak gibi bir amacı vardır. ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de ülkede yasaklayacaklarını açıkladıktan sonra TikTok’un ABD, Avustralya, Kanada ve Yeni Zelanda’daki operasyonlarını satın almak için anlaşma yapmayı planlayan Microsoft'un teklifi reddedildi, Trump'ın verdiği süre dolmadan Microsoft geri çekildiğini duyurdu. 14 Eylül 2020'de, ABD Borsalarının başka bir teknoloji devi olan CIA ve NSA'nın yakın arkadaşı Oracle’ın TikTok’un ABD operasyonlarını yöneteceği açıklandı. 18 Eylül 2020'de ise, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin Komünist Partisi'nin ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit etmek için bu uygulamaları kullandığı, bu uygulamalara erişimin ortadan kaldırılması ve işlevlerinin önemli ölçüde azaltılmasıyla ABD'deki kullanıcıların korunacağına işaret edilen TikTok ve WeChat'in oluşturduğu tehditlerin aynı olmasa da benzer olduğu, her iki uygulamanın da kullanıcılardan konum, tarama ve arama geçmişleri de dahil olmak üzere veri topladığı belirtilerek, söz konusu şirketlerin Çin Komünist Partisi'nin istihbarat servisleriyle zorunlu iş birliği içinde olduğu ifade edildi ve "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in 20 Eylül'den itibaren ülkede indirilmesi yasaklandı. ABD, kendisine rakip olan 'Truva atlarını' tek tek etkisizleştiriyor ya da ele geçiriyor, ancak Türkiye bu hususta tamamen edilgen olmaktan kurtulmakta zorlanıyor...
Seçkin Deniz, 18.09.2020

Why America Is Afraid of TikTok
"Şirketin kurucusu bir röportajda bunun dünyaya "bir pencere" olmasını istediğini söylüyor. Cumhuriyetçi bir senatör, bunun bir "Truva atı" olduğunu söylüyor."

Zhang Yiming, ABD'nin Çin'in olmasını istediği şeyi somutlaştırıyor. Zhang Yiming son derece popüler bir sosyal medya platformu olan TikTok'un sahibi ByteDance adlı bir şirketin kurucusu ve genel müdürüdür. Birden çok uygulama ve arama motoru geliştirmiş bir seri girişimci. Zhang’ın hikayesi bir taklitçi veya maliyet düşürücünün -Çinli işletme sahibinin tek düze klişeleri- değil, bir yenilikçinin hikayesidir.

SA8857/KY69-EY686: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

17 Eylül 2020 Perşembe

SA8856/SD1812: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 581 (26-31 Ağustos 2019)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Ağustos 2019)  (Ağustos  2019: 5.228  Tweet+Önceki Toplam: 377.798+5.228= 383.026 Tweet)

26 Ağustos 2019
RT @Observer2200: İlave 11’ler gelmiş..

11 Milyon Ağaç
11.11.2019’da
11:11’de https://t.co/ar1bITWdaP

SA8855/KY69-EY685: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

16 Eylül 2020 Çarşamba

SA8854/SD1811: COVID-19 Aşıları Zorunlu Hale Gelebilir. Nasıl Zorunlu Olacağı Aşağıda Açıklanmıştır

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ilginç insan profilleri, bilim ve macera ile ilgili çalışmaları National Georaphic, New York Times, Scientific American, Travel & Leisure, EatingWell, Food & Wine ve diğer birçok yerde yayınlanan ve Chicago'da yaşayan bir serbest gazeteci olan Jillian Kramer'e aittir ve Covid-19 salgını sonrası yoğunlaşan Covid-19 aşısının nasıl uygulanabileceğine, yaygınlaşabileceğine ve aşı karşıtlığının nasıl engellenebileceğine odaklanmaktadır. Jilian Kramer bu yazısıyla, Covid-19 aşısı bulunduktan ve zorunlu hale getirildikten sonra aşıyı reddeden insanların hayatlarının nasıl cehenneme çevrileceğine dair net bir fotoğrafı ortaya koymamıza neden olmuştur. Küresel Satanist Çete'nin somut olarak köleleştirilmiş bir insan sürüsü üretmeye çalıştığının açık kanıtlarını görebileceğimiz bu yayının dikkatle okunması ve  bu saldırıya karşı doğru stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. İnsanlık Satanizm'in tehditleri altındadır. Dünya genelinde hastaların sadece %3.3'ünü öldüren  Covid-19'un bir salgın olduğuna dair yapılan 'ikna edici' yayınlar temel alınarak, devletlere yapılan baskılarla insanların özgürlüklerinin nasıl kısıtlandığını hepimiz gördük ve yaşadık. Halen bu baskılar artarak sürmektedir. Analizin son paragrafı bu kaygıları derinleştirmektedir: "Ancak bir COVID-19 aşısının güvenli olduğu kanıtlanırsa, "İnsanların çoğunun bunu isteyeceğini düşünüyorum" diyor Caplan. “Ve eğer insanların çoğunluğu bunu isterse, onu dayatmak zorunda kalmayacaksınız; onu arayacaklar."
Seçkin Deniz, 16.09.2020

COVID-19 vaccines could become mandatory. Here’s how it might work.
"Bir COVID-19 aşısı hazır olduktan sonra, ofise gitmek, bir spor etkinliğine katılmak veya hatta bir restoranda oturmak için aşı olmanız gerekebilir."

Büyük bir maça hazır, elinizde biletlerle arenaya doğru yürüyorsunuz. Ancak gördüğünüz şey, binanın köşesini saran uzun bir çizgi ve girişte, ceplerinde ve cüzdanlarında küçük bir kağıt parçası arayan insanların oluşturduğu bir tıkanıklık. Giriş izni almak için, COVID-19 aşısı yaptırdığınızın kanıtı olan o belgeye de ihtiyacınız olacak.

SA8853/KY69-EY684: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

15 Eylül 2020 Salı

SA8852/SD1810: "katar katar ilkler" /28.08.2004/ 229. patika

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...çocuklarla ebeveynler nasıl yaşarlar; herkes bilir...
...her çocuk ebeveynden öğrenir her şeyden ilkleri...
...ilklerden sonra kendi katar, katar katar ilkleri...
...ilklerden sonra -buna ergenlik diyorlar- zayıflayan ya da güçlenen ilkler sonrası güçler kazanıyor çocuklar...
...durun, güçler anne-baba'dan gelen ilklerle oluşuyor diyorlar...
...öyleyse, çocuklar anne-babalarının güçleriyle başlıyorlar hayata, değil mi?...
...ilkler sonrası güçler daha sonra katılıyor akıllarına minik bedenlerin...
...köpüren, susan, tırmalayan, içe kapanan, ezilen, ezen her yönüyle geçip gidiyor ergenlikten sonrası zaman...
...en çok dağıtıp gidenlerin arkasından bakakalıyor ebeveynler...
...sobelenmiş tüm çocukların huzursuzluğu giriyor yüreklerine...

SA8851/SD1809: Borç Avcıları- The Debt Predators

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Sermayenin Kuralları: Yasa Zenginlik ve Eşitsizliği Nasıl Yarattı?' adlı kitabın yazarı, Columbia Hukuk Fakültesi karşılaştırmalı hukuk profesörü Katharina Pistor'a aittir ve hane halklarını borca boğan finansal sisteme odaklanmaktadır. Analist, mafyadan, şirketlere, vakıflara ve merkez bankalarına kadar uzanan sistemin işleyişini ayrıntılı bir şekilde işleyerek Neoliberal Soygun Sistemi'nin karanlık noktalarına ışık tutmaktadır: "'Ndrangheta, Hertz ve Sichuan Trust, aynı senaryoyu izleyen ve tek bir amaç için tasarlanmış borç darphanelerinin bir parçasıdır; yatırımcıları zenginleştirmek ve aracılar için ücretler oluşturmak için varlıklar üretmek. Borçlular, evleri, arabaları veya iş operasyonları sadece darphaneye hammadde sağlar. Bu sistem sadece tesadüfen kırılgan değildir: doğrudan sistemik riske dönüşen aşırı borç üretmek için tasarlanmıştır." Türkiye işte bu karanlık ağa karşı istikrarını korumaya çalışmaktadır.
Seçkin Deniz, 15.09.2020

The debt predators
"Finansal sistem, kredi aracılığını borç darphanesi haline getirmiştir."

Calabrian organize suç örgütü 'Ndrangheta (Seçkin Deniz'in notu: Bir İtalyan mafya tipi, 19. yüzyıla tarihlenen Calabria bölgesinde kurulu suç örgütü), araba kiralama şirketi Hertz, Çin Sichuan Vakfı ve ABD Federal Rezervinin (FED) ortak noktası nedir? Hepsi, kredi aracılığını yatırımcıları zenginleştirmek için varlık üreten ancak hane halklarını, firmaları ve hükümetleri sürdürülemez yükümlülüklerle mücadele eden bir borç darphanesi haline dönüştüren bir finansal sisteme derinden bağlı.

14 Eylül 2020 Pazartesi

SA8850/SD1808: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 50

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Onun düşünerek bulduğunu Kur’an çok önceden bildirmişti, ne var ki düşünen insanların çoğunun Kur’an’la ilişkisi yoktu. Ben Kur’an’ın tamamını ezberlemiş olduğum ve okuduğum her ayetin anlamını bildiğim halde, Gök Yazarı’nın tümevarım yöntemiyle ulaştığı bu sonucu etkili bir şekilde algılayamamış ve ayetlerin psikolojik ve sosyolojik dokunuşunu hissetmemiş olduğumu fark etmiştim."


‘Köy’e Dönüş’ü aslında bir tür çocuk saflığına dönüş olarak düşünmeye başlamıştım yazdıklarının devamında. Çünkü işlediği konuların birbiri ile bağlantısını çok farklı katmanlarda kuruyordu:

“Çözüm nedir o halde, nasıl düşünmek gerek? Bence bu da çok basit bir cevabı olan bir soru; doğranmamış, ifsad edilmemiş çocuk aklı nasıl düşünürse öyle düşünmek gerek. Çocuk aklı nasıl düşünür; evet işte bütün mesele burada düğümleniyor, çocuk aklının nasıl düşündüğünü herkes biliyor çünkü; herkes çocuk olmuştur ve yine herkes çocuk gibi saf ve çelişkisiz düşünmeye cesaret edemeyeceğini de farkında olarak biliyordur.

SA8849/KY69-EY683: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

13 Eylül 2020 Pazar

SA8848/SD1807: "zaman"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...çatışmaz hiç
            iki zaman;
                 sırf çakışmadıklarından...

...kıyısında kalınca
insan deryasının
             çatışmayan kalmaz ya,
çatışır zamanlar
        düşüncelerin
                zihinlerin dergâhında...

SA8847/KY69-EY682: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

12 Eylül 2020 Cumartesi

SA8846/SD1806: Boris Johnson’ın İhtişam Deliliği

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, çöken neoliberal sistem sonrası için Postkapitalizm'i savunan İngiliz yazar, yayıncı Paul Mason'a aittir ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un 'Küresel Britanya' hayali için tasarladığı 'Anlaşmasız Brexit' planına 'alaycı' bir dille odaklanmaktadır. Analistin, "Bir sekuro-teknokrasiye mensup, aynı anda İngiliz ordusunu yeniden tasarlayabileceklerine, General Electric'in İngiliz eşdeğerini inşa edebileceklerine, Frankfurt ve Paris'i finans merkezleri olarak yok edebileceklerine, sıfırdan bir uzay endüstrisi başlatabileceklerine, kamu hizmetini siyasallaştırabileceklerine, İskoç bağımsızlık projesini ezebileceklerine ve Accenture, McKinsey ve Clive (Robert Clive orduya ve İngiliz politikacılara Doğu Hindistan Şirketi'nin Bengal'deki üstünlüğünü kabul ettirmiş kişidir) ile birlikte İngiliz emperyalizmini yeniden inşa edebileceklerine ikna olmuşlar." diyerek suçladığı Johnson ve kabine üyelerini ağır bir şekilde eleştirmektedir: "Bu fantezilere inanırlar çünkü gerçekle yüzleşmeleri imkansızdır. Başkanlık ettikleri Britanya, etkisi azalan ve altyapısı çürüyen küçük bir güç. Sadece Avrupa'nın başarısızlığı sayesinde başarılı olabilirler ve - ne yazık ki onlar için - Avrupa başarısız olmayacak." Nitekim AB Komisyonu, İngiltere'nin Brexit ayrılık anlaşmasının bazı maddelerini ihlal etmeyi planladığının ortaya çıkmasının ardından  AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ve İngiltere Başbakan Yardımcısı Michale Gove'un 10 Eylül 2020'de Londra'da yapılan "AB-İngiltere Ayrılık Anlaşması Ortak Komite" toplantısı bitiminde  yayımladığı açıklamada, "AB, bu anlaşmanın içeriğine ve ruhuna saygı gösterilmesini beklemektedir. Ayrılık anlaşmasının şartlarına uymamak uluslararası hukuku ihlal anlamını taşır. Bu durum güvene zarar vermekle birlikte gelecekteki ilişkilere yönelik müzakereleri de riske atar. Ayrılık anlaşmasının 1 Şubat 2020'de yürürlüğe girdiği anımsatılan açıklamada, "AB veya İngiltere anlaşmayı tek taraflı olarak değiştiremez, düzeltemez, yorumlayamaz veya yok sayamaz. İrlanda ve Kuzey İrlanda protokolü de ayrılık anlaşmasının ana unsurlarından biridir. İngiltere'deki tasarının kabul edilmesi halinde, ayrılık anlaşması ve uluslararası hukuk son derece ciddi biçimde ihlal edilmiş olacaktır." diyerek anlaşmaya uyması için Johnson'u uyarmıştır. 12 Eylül 2020 günü kendisini uyaran Avrupa Birliği'ne  cevap veren Johnson, "Şimdi, AB'nin şartlarını kabul etmememiz halinde AB'nin, İrlanda Denizinde tam ölçekli bir ticaret sınırı oluşturmak için Kuzey İrlanda Protokolünün aşırıya kaçan bir yorumuna başvurabileceğini duyuyoruz. AB'nin yalnızca Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya taşınan mallara tarife koymakla yetinmeyeceğini, aynı zamanda Büyük Britanya'dan Kuzey İrlanda'ya gıda nakliyatını da durdurabileceği söylendi. AB'nin iyi niyetle müzakere edilen bir anlaşmayı, İngiltere'nin bir bölümünü abluka altına almak, geri kalanından koparmak için kullanmak isteyeceğine ya da Birleşik Krallık'ın ekonomisi ve toprak bütünlüğünü yok etmekle tehdit edeceğine asla inanmadığımı söylemeliyim. Teorik olarak ülkemizi bölme ve parçalama gücünü uluslararası bir örgütün eline bırakamayız." demiştir. ABD Başkanı Trump'ın 2018'de ziyaret ettiği İngiltere için alaycı bir şekilde söyledikleri tarihi niteliktedir: "Birleşik Krallığa büyük saygım var, büyük bir saygı. İnsanlar ona 'Britanya' diyor, bazıları 'Büyük Britanya'. Eskiden İngiltere diyorlardı, hepsi farklı. Fakat Birleşik Krallık, büyük bir saygıyı hak ediyor." Kanıtlar artık inkar edilemez olan gerçeği herkesin görmesini sağlıyor; çöken, küçülen, yoksullaşan ve küresel etkinliğini kaybeden İngiltere ayakta kalmak için son gücünü kullanıyor. Türkiye, İngiltere'nin bu profiline dikkatle yaklaşmaya devam etmeli ve bir dönem yaşadığımız Mc Kinsey tartışmalarına rağmen Boris Jonhson'ın Frankfurt ve Paris'i finans merkezleri olarak yok edebileceğine olan inancını desteklemesine yardımcı olmalıdır.
Seçkin Deniz, 12.09.2020

Johnson’s folie de grandeur
"Londra, Brexit konusunda "anlaşmasız" ayrılma inadıyla sadece AB'yi yanlış tanımıyor. O İngiltere'yi de yanlış tanıyor."

Birleşik Krallık hükümeti bir kez daha Avrupa Birliği'ni gelecekteki ilişkileri konusundaki müzakerelerden uzaklaşmakla tehdit ediyor. Sadece bu da değil: güvendiği gazetecilere kaynağı açıklanmayacak şekilde iki özel tehditten bahsediyor.

SA8845/KY69-EY681: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

11 Eylül 2020 Cuma

SA8844/SD1805: 'İşyerinde Algoritmik Adalet' Yasası için...

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İspanya Unión General de Trabajadores dijitalleşme şefi José Varela'ya aittir ve dijital algoritmalarla denetlenen ve hatta işten çıkarılan işçilerin haklarına odaklanmaktadır. Analistin, "Algoritmalar çalışanlarını kontrol ediyor ve abartılı, kaprisli ve belirsiz kriterlerle izliyor, onların performanslarını değerlendiriyor, ücretlerini belirliyor ve hatta işten çıkarmalar yapıyor. Bu bilgisayar programlarına yapılan, hatasızlık, tarafsızlık ve yüzeysel hassasiyet gibi birçok atıf bilimin reddettiği özelliklerdir." şeklindeki durum tespiti ve insanî yaklaşımın önemini ihtiva eden, "Algoritmalar empatik değildir: insanlık veya dürüstlük kavramlarını anlamıyorlar. Bir değer ölçekleri yok ve kültürel veya sosyal farklılıkları ayırt etmiyorlar. Affetmezler ve unutmazlar ve kendi yanılgılarının farkında değildirler. Onların sağduyuları yoktur. Bazı algısal becerilerde bile, bir bebeğin kapasitesini yansıtırlar. Ve kendilerini anlayış ya da adalet, denge ya da çeşitlilik, etik ya da ahlak kavramları ile düzeltmezler. Bugün ve uzun vadede, adil ve eşitlikçi kararlar almak için insani anlayış esastır." cümleleri dikkat çekicidir. Analizin dijital 21. yüzyılın neler getirdiğine dair iyi bir örnek oluşturması ve neredeyse (1945'ten) 75 yıl sonra insan aleyhine -şirketler lehine değişimi sorgulaması Avrupa ve insanlık adına önemli bir işarettir.
Seçkin Deniz, 11.09.2020

For a law of ‘algorithmic justice at work’
"Çalışanlar, sorumluluğun görünüşte anonim algoritmalara bırakıldığı olumsuz kararlardan korunmalıdır."

Giderek daha fazla şirket işveren olarak sorumluluklarının çoğunu algoritmalara devrediyor, insan faktörünü işgücü yönetiminden ayırıyor ve bilgisayar programlarının yönetimine veriyor. Personelin işe alımı, çalışma süresinin organizasyonu, profesyonel tanıtım ve ikramiye tahsisi - hatta bir disiplin rejimi uygulaması bile - algoritmaların kullanımına sunulmaktadır. Bu eğilim işçilerin hakları ve özgürlükleri için ciddi bir risk oluşturmaktadır.

SA8843/KY69-EY680: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

10 Eylül 2020 Perşembe

Sonsuz Ark Uyarıyor: Bilim Kurulları Diktatörlüğü'ne Hayır

DUYURU

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


  1. Covid-19 viral bir salgındır; ABD'li ve Çin'li uzmanlarca laboratuvarda üretilmiştir, 2018'de altyapısı tamamlanmıştır.
  2. Covid-19 salgınına karşı tedbirlerin başında temizlik, beslenme alışkanlıkları geliyor.
  3. Covid-19 salgınının öldürme oranı Türkiye'de %2.3, dünyada %3.3'tür.

SA8842/SD1804: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 580 (21-25 Ağustos 2019)

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Ağustos 2019)  (Ağustos  2019: 5.228  Tweet+Önceki Toplam: 377.798+5.228= 383.026 Tweet)

21 Ağustos 2019
İstanbul'da deprem olmayacak İnşaallah; panik havası oluşturma çabalarına karşı çıkınız...

21 Ağustos 2019
Sonsuz Ark: SA7917/SD1461: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 517 (06-10 Ekim 2018) https://t.co/kkeRCYuwie

Seçkin Deniz Twitter Akışı