10 Eylül 2020 Perşembe

Sonsuz Ark Uyarıyor: Bilim Kurulları Diktatörlüğü'ne Hayır

DUYURU

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


 1. Covid-19 viral bir salgındır; ABD'li ve Çin'li uzmanlarca laboratuvarda üretilmiştir, 2018'de altyapısı tamamlanmıştır.
 2. Covid-19 salgınına karşı tedbirlerin başında temizlik, beslenme alışkanlıkları geliyor.
 3. Covid-19 salgınının öldürme oranı Türkiye'de %2.3, dünyada %3.3'tür.
 4. Covid-19 salgınına yakalandığını bilmeyen insanların %97, 7'si (dünyada %96,7'si) yaşıyor.
 5. Covid-19 insanların maske takmasını, hayatlarının ellerinden alınmasını gerektirmiyor.
 6. Nasıl başladığı, nasıl bulaştığı, nasıl tedavi edileceği bilinmeyen Covid-19 salgını yüzünden Maske takmayan insanlara kanuni zorlama yapmanız en temel insan haklarına aykırıdır.
 7. Test sayısını arttırmanız anlamsızdır ve bunun insanları baskı altında tutmak isteyenlerin yeni bir insan tipi üretmesinin ilk aşaması olduğunu bilmiyorsunuz.
 8. Covid-19 aşısı, mutasyonlar ve farklı hastalıklara neden olma ihtimali yüzünden imkansızdır, küresel aşı koalisyonlarından uzak durulmalıdır. İlaç bulmalısınız.
 9. Dünya'ya bu salgını bela edenlerin Bilim adamları olduğu gerçeği ortada iken, insanların özgürlüklerini ellerinden almak için Bilim Kurullarını sınırsız yetkili yaparak dünyayı bir bilim diktatörlüğüne dönüştüremezsiniz.
 10. Biz, bizi yönetmeleri ve bilimsel bir diktatörlük üretmeleri için Bilim Kurullarını seçmedik, iktidarı onlara devredemezsiniz. Son kararı verecek olan hükümettir, hükümet Bilim Kurulları'nın birbiriyle çatışan önerilerine karşı sınırsız bir itaat duygusu ile tavır alamaz.
 11. Covid-19 Salgını Bilim Kurullarının ürettiği korku ve panikle yönetilemez, -yönetilemediği Çin'de, ABD'de, İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, İran'da ve İngiltere'de açıkça görülmüştür- sakin ve soğukkanlı bir strateji ile yönetilir.
 12. Covid-19 salgını ile ilgili sorgulamalar ve akıl yürütmeler Komplo Çözücü Teoriler olarak ciddiye alınmalıdır. Çünkü Covid-19 insanlığa kurulmuş bir komplodur. Bu Komplo'nun inkâr edilemez sonuçları ortadadır; Nefes alma, bireysel ve toplumsal temas ve hareketliliklerle ilgili özgürlüklerin ve seyahatlerin kısıtlanması, en temel özgürlüklerin engellenmesi için polisiye tedbirlerle birlikte para ve hapis cezaları dahil yasal tehditlerin artması, en temel insanî hakların kullanılmasının yasaklanması, ibadethanelerde ibadetlerin yasaklanması ve sonrasında kısıtlanması, insanların eğlenme haklarının ellerinden alınması, eğitim hakkının kısıtlanması, muhtemel bir aşı zorunluluğu gibi. Diktatörlükten başka bir şeyi hatırlatmayan Bilim Kurullarının tutarsız kararları dolayısıyla insan hakları sonsuza dek kısıtlanamaz...
 13. İnsanların 'Nefes Alamıyorum' diyerek maskeyi, aşıyı, süresi belirsiz ya da süresiz kısıtlamaları reddetme haklarına saygı duymayan hiçbir yaklaşım demokratik, insanî ve ahlakî değildir. Covid-19, insanlığa bunları yaşatacak güçte bir salgın değildir. Biyolojik silah olarak üretilen virüsleri kontrol edecek bir sistem yoktur; insanların savunmasız bırakıldığı bu tür tehditlere karşı tedbirler alınmamakla beraber insanlar hayattan koparılmaktadır ve Küresel şirketlerin kontrolüne bırakılmaktadır.

İlânen duyurulur.

Sonsuz Ark

Seçkin Deniz, 10.09.2020, Sonsuz Ark

Seçkin Deniz Yayınları


Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
 4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı