27 Nisan 2020 Pazartesi

SA8547/TG290: Gates Ailesi, Öjeni ve COVID-19-I

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, araştırmacı, yazar ve TOTT News editörü Ethan Nash'e aittir ve adı günümüzün en etkili salgın hastalığı Covid-19 ile anılan Bill Gates'in, ailesinin ve ait olduğu organizasyonun, kökleri, 'insan türlerini geliştirme bilimi' yoluyla, arzu edilen spesifik kalıtsal özelliklere sahip insanları eşleştirerek “daha iyi özelliklere sahip bir insanlık” elde edebilmeyi uman Charles Darwin’in kuzeni olan İngiliz bilim adamı Sir Francis Galton'un “İnsan Yetisi ve Gelişimi Üzerine Soruşturmalar” adlı kitabına kadar uzanan  'öjeni''ye hizmet ettiğini iddia ve ispat etmektedir. Öjenik destekçileri insanların akıl hastalığısuç eğilimleri ve hatta yoksulluk gibi özellikleri miras yoluyla edindiklerine ve bu koşulların zorla sterilizasyon yoluyla insanın gen havuzundan “dışarı çıkarılabileceğine” inanıyorlardı.  Rockefeller Vakfı'nın verdiği finansal destek, yine bu vakfın kurduğu Tavistock Enstitüsü'nün verdiği bilimsel desteklerle birlikte Bill Gates ve ailesi aile planlaması adı altında doğum kontrolü, kürtajın yaygınlaştırılması, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, GDO'ların yayınlaştırılması, yapay et, teknoloji, tıp ve şimdi de tarım alanları da dâhil olmak üzere, dünya sistemlerine hükmetme ve kontrol etme çalışmalarını devam ettiriyor. Biyolojik silahlar, biyoterör ve sonrasında ve şimdi de Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmalarında kuantum noktalı çipler takılması gerektiğini ileri sürüyor. Yazar Ethan Nash gibi sormak gerekiyor: "Bill Gates ve ailesinin ardındaki gerçek hikâye nedir? COVID-19 konusundaki tavsiyesine güvenmeli miyiz?" (Güncel NotThe (Sunday) Times, 11 Ağustos 2022: Tavistock cinsiyet kliniği '1.000 aile tarafından dava edilecek': "Tavistock cinsiyet kliniği, hayatlarını değiştiren ergenlik engelleyicilerinin aceleyle verildiğini iddia eden gençlerin toplu şikayeti ile yasal işlemle karşı karşıya.")
Seçkin Deniz, 27.04.2020

The Gates Family, Eugenics and COVID-19
"Bill Gates ve ailesinin ardındaki gerçek hikâye nedir? COVID-19 konusundaki tavsiyesine güvenmeli miyiz?"

"Bu, ‘İnsanlığın İnsanlıktan Çıkarılması’ nın hikâyesidir. “Tanrının ölümü”, tanrı olduklarına inanan parazitlerin ortaya çıkmasına yol açtı ve bu öncül, transhümanist çağın temelini oluşturan güç olarak hizmet ediyor."

Çeşitli hayırsever projeler aracılığıyla sevimli, yumuşak huylu bir halk figürü olarak konumlandırılan Bill Gates, yeni aşı geliştirme ve teknolojik yenilikler sayesinde dünya sağlığını iyileştirme tutkusunu defalarca dile getirmiştir.

Daha yakından yapılan incelemeler, hem Gates ailesinin hem de vakıflarının, modern çağın yeniden icat edilmiş öjeni hareketleriyle bağlarını belgelemiştir. Bu kuruluş tarafından yürütülen çalışmaların, hayat kurtarmaya aykırı bir dizi ön motivasyon gösterdiği görülmektedir.

Ethan Nash aşağıdaki yazıda, Bill Gates Snr ve Planlı Ebeveynlik, Gates Vakfı ve hayırseverlik aldatmacaları, kazanılmış aşı hakları ve bir salgın mühendisliği konuları da dâhil olmak üzere; COVID-19 "çözümleri" ile sosyal öjeni hareketleri arasındaki bağlantıları inceliyor.

Bill Gates

Öjeni Hareketi -The Eugenic Movement

Bilimlerin gelişmesinde kritik bir zaman olan 19. yüzyılın sonlarında, İngiliz bilim adamı Sir Francis Galton, “İnsan Yetisi ve Gelişimi Üzerine Soruşturmalar” adını taşıyan kitabında ilk kez 'öjeni' terimini kullandı.

Charles Darwin’in kuzeni olan Galton, 'insan türlerini geliştirme bilimi' yoluyla, arzu edilen spesifik kalıtsal özelliklere sahip insanları eşleştirerek “daha iyi özelliklere sahip bir insanlık” elde edebilmeyi umuyordu.

Sterilizasyon (kısırlaştırma) dâhil olmak üzere "kontrollü üreme" üzerine onlarca yıl süren araştırmalar, yüzyılın başında ana akım bilimi olarak kabul edildi ve Öjeni Hareketi doğdu.

Öjenik destekçileri insanların akıl hastalığı, suç eğilimleri ve hatta yoksulluk gibi özellikleri miras yoluyla edindiklerine ve bu koşulların zorla sterilizasyon yoluyla insanın gen havuzundan “dışarı çıkarılabileceğine” inanıyorlardı. Beklendiği gibi, 'istenmeyen' özellikler yoksul, eğitimsiz ve azınlık nüfusta yoğunlaşmıştı.

Bilimsel ve biyolojik alanlardaki pek çok profesyonel, bu 'olumsuz özellikleri' ortadan kaldırarak 'insan ırkını iyileştirmenin' yollarını titizlikle araştırdı ve hareket kısa zamanda özellikle Avustralya'da yaygın bir siyasi destek topladı.

Daha önce yapmış olduğumuz bir araştırmada belirtildiği gibi;

Profesör Richard Berry gibi insanlar ve Yeni Güney Galler (NSW) ve Victoria’da bulunan ve gittikçe gelişen Öjeni Toplulukları, bu grupların “zihinsel kusurlarımızın daha kaba tipleri” dediği kişilere ötenazi yapmaya yönelik “ölüm odası” kurulmasına izin veren yasaların geçmesi için kitlesel kampanyalarda çok önemli bir rol oynadı.

I. Dünya Savaşı'ndan sonra, çok sayıda öjeni temelli ideoloji dünya çapında toplum geneline girmeye başlamıştır. Ancak Hitler bu kavramları benimseyip agresif bir biçimde uygulamaya geçirdikten sonra, oluşan hoşnutsuzluk nedeniyle yeni bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu.

Kültürel Marksizm

II. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı düşüncesi tarafından reddedilmeyen öjeni kavramları, yer altına indi veya daha “merhametli” bir kılıf içine sokularak yeniden keşfedildi.

Julian Huxley'nin harekete sağladığı önemli katkılar, Öjeni ile ilgili temel kavramların yeni toplumsal hareketlere dönüşmesini ve devam etmesini sağladı.

1950'ler boyunca bu gruplar, öjenikleri "sosyal ilerici" olarak yeniden tanımlayacak, yoksulluk ve hastalığa "çözümler" sunan yeni oluşturulmuş ve kapsamlı refah devletleri ile aralarında bağlantı kuracaklardı.

Rockefeller Vakfı modern öjenik hareketini yoğun bir şekilde finanse ederken, (Rockefeller'in kurduğu)Tavistock Enstitüsü gibi düşünce kuruluşları da birçok etkili birey ve 'sosyal' organizasyonun ortaya çıkmasını sağlayacaktı. (Tavistock için ayrıca tıklayınız)

Huxley, 'yeni ve modern' öjeni hareketini, doğum kontrolünün yaygınlaşması, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması ve kürtaj yasası reformu gibi bir dizi reformist ideolojiyle ustalıkla ilişkilendirirken bu süreci, "öjenik modernizasyon" olarak nitelendirdi.

Temel öncül aynı kaldı, ancak: yoksulları ve acı çekenleri ortadan kaldırmak, yoksulluk veya acının karmaşık ve dirençli kaynaklarını ortadan kaldırmaktan çok daha kolaydı.

Bu insanlar, kitlelerin kendilerini yönetemeyecek kadar geri zekâlı olduklarına inanıyorlardı.

“Karşı kültür” çağında birçok new-age organizasyonu ve hareketi ortaya çıkmıştı; bu ‘gelişim’ devam ederken, günümüzde adı çıkmış olan Gates ailesi resme dâhil olacaktı.

Bill Gates Ailesi ve Planned Parenthood* (Planlı Ebeveynlik-Aile Planlaması)

Çevirenin Notu: 

[*Planned Parenthood: Tam adı Planned Parenthood Federation of America (PPFA) [Amerika Aile Planlaması Federasyonu] olan organizasyonun politikada ve medyada kullanılan genel kısaltmasıdır. Amerika Aile Planlaması Federasyonu kendisini, ABD’de anne ve bebeklerine, ya da kürtaj ve diğer konularda hamile kadınlara tıbbi destek sağlayan, onları eğiten ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak tanımlamaktadır.]

William H. Gates/ Foto: WUM

Bill Gates'in Öjenik kavramlarla ilişkisini anlamanın yolu, Gates ailesinin geçmişini takip etmekten geçer.

Bill Gates'in babası William H. Gates, Sr., Preston Gates & Ellis'te tanınmış bir bankacı ve avukattı. Ayrıca birçok baroya, organizasyon kuruluna başkanlık etmekteydi ve 20. yüzyıl boyunca teknoloji tabanlı işleri yaymak için bölgesel bir itme gücü oluşturan Teknoloji Birliği’ni başlatan kişiydi.

Daha da önemlisi Gates Sr, grubun ilk yıllarında, Amerikan Öjeni Derneği'nden doğan bir organizasyon olan Aile Planlaması yönetim kurulunda görev yapmıştı.

Long Island ve Berlin'de bulunan Cold Spring Harbor genetik ve viroloji laboratuarlarından doğarak büyüyen şirket, günümüzde Rockefeller-Bayar Şirketinin en büyük organizasyonlarından biri haline geldi. BASF ve Hoechst petrokimya-ilaç konsorsiyumu grubun ilk fon sağlayıcılarıydı.

Şunu doğru anlamamız lazım: Aile Planlaması (Planned Parenthood), insanlığı 'korumak' için genetik hiyerarşi yasalarını isteyen gruplar ve “uygun olmayan” üremeyi durdurarak ülkeleri “güzelleştirmeye” çalışan çevreler ile ittifak halindeki nüfus kontrol programları üzerine inşa edilmiştir.

2014 Yıllık Raporu'nda, kürtaj yanlısı ve aile karşıtı Planlı Ebeveynlik grubu, 324.000 tanesi kürtaj olmak üzere, 4 milyondan fazla klinik ziyaretinde 2,5 milyondan fazla hasta gördüklerini rapor etti. Grup, 'özgür seçim' savunucusu olduğunu iddia etse de kılık değiştirmiş bir öjenik cephe örgütüdür.

Planlı Ebeveynlik Direktörü Leana Wen'in, grubun kadın sağlığına daha fazla odaklanması gerektiğini söylemeye cüret etmesiyle onu görevden alan Aile Planlaması organizasyonu, sekiz ay içerisinde ikinci kez yönetici değişikliğine gitti.

Bu durum kendisini toplumu geliştirmeye adamış bir grubun işi gibi mi görünüyor? Bu hesaplaşma organizasyonda derin bir çatlak oluştururken basit bir gerçeği de ortaya çıkardı: “Kadın sağlığını” desteklemek her zaman bir maskeydi.

Bill Gates babasının, çoğu insanın sadece “pervasız yetiştiriciler” olduğu düşüncesi üzerine kurulmuş olan Planlı Ebeveynlik yönetim kurulunda olmasından gururla bahsediyor.

Gates’in babası, Planlı Ebeveynlikte öğrenilen fikirleri de alarak, hayırseverlik faaliyetlerinin bugüne kadar devam eden yeni dönemi için temel planın inşasında kullandı.

Gates Vakfı

William Gates Snr. 1994 senesinde, William H. Gates Foundation (William H. Gates Vakfı) olarak adlandırılan yeni bir hayırsever oluşumunda etkili olarak öjenist faaliyetlere devam edecekti.

Vakıf, Planlı Ebeveynlikte olduğu gibi ilk önce, gelişmekte olan dünyada üreme ve çocuk sağlığının “iyileştirilmesi” üzerine yoğunlaştı. Hayırseverlik faaliyetlerine öncülük ettikten sonra, Bill & Melinda Gates Vakfı'nı oluşturmak üzere yeni kurulan Gates Öğrenme Vakfı (Gates Learning Foundation) ile 2000 yılında birleşti.

Metodolojiler, hareketin ilk oluşumundan bu yana büyük bir hızla gelişti ancak amaç değişmedi. Bu kez, yeni çok yönlü yaklaşım sayesinde hayırsever grup, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF gibi güçlü Birleşmiş Milletler örgütleriyle ortak hareket etmeye başlamıştı.

Bugün Vakıf, dünya çapında sürekli çalışma olanağı sağlayan birçok alana odaklanmıştır. Bu faaliyetler yeni formlarda teknolojik, öjenik girişimin ortaya çıkmasını sağladı.

Organizasyon, Gates ailesinin teknoloji, tıp ve şimdi de tarım alanları da dâhil olmak üzere, dünya sistemlerine hükmetme ve kontrol etme çalışmalarını devam ettiriyor. 

2010 yılında Bill & Melinda Gates Vakfı, 23 milyon dolardan daha fazla tutarındaki 500.000 Monsanto hissesi satın aldı. Böylece hayırsever yardım kurumunun amacının, hastalığı 'yok etmek' ve dünyanın fakirlerini beslemek dışında başka bir şey olduğu açıkça ortaya çıkmış oldu.

GDO'ların hastalığa neden olduklarına dair kanıtlar yıllardır artarken ithalat ve tarımını yasaklayan ülkelerin listesi de büyüyor. Bill Gates, GDO'ları dünya açlığına “çare” olarak açıkça destekliyor. Ancak birçok insan bunun, İngiliz Ordusu tarafından, Fransız-Kızılderili Savaşı sırasında umutsuz Amerikan Yerlilerine çiçek hastalığıyla enfekte olmuş battaniye dağıtılmasıyla aynı şey olduğunu düşünüyor.

Melinda Gates de 'kadın sorunlarını' kendi hayırsever çalışmaları için en önemli önceliklerinden biri yaptı. Buna, doğum kontrolü promosyonunu ve nüfus kontrolünü "belki de işinin en önemli parçası" haline getirme kararı da dâhildi. Melinda Gates bu kararlarından ötürü açıkça eleştirildi.

2017 yılında Gates Vakfı, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere dünya genelinde 120 milyon kadına doğum kontrolü sağlamak amacıyla, 'aile planlaması' için 375 milyon dolar daha katkı sağlamayı vaat etti.

Gelişmekte olan ülkelere, kadınların heveslisi olmadığı yapay doğum kontrolü için yardım etmeye yönelik bu ısrar; etrafa, sosyal mühendislik ve ataerkil öjenist düşünceden kaynaklanan pis kokular yayıyor.

Gelişmekte olan ülkelerdeki çiftlerin genellikle geniş aileleri arzulaması ve buna değer vermesi, Batılı elitist hayırseverlerin birçoğu için bir anlam ifade etmiyor:

Bu noktada bilinçaltından kaynaklanmayan temel varsayım, geniş aileleri isteyen kadınların kendileri için neyin iyi olduğunu bilmedikleri düşüncesine dayanmaktadır. Bu itibarla kadınların, dış destekli reklam şirketleri ve baskı ile geniş kapsamda eğitilmeleri ve “teşvik edilmeleri” gerekmektedir.

Artık Gates ailesinin tarihini, hayırseverlik felsefelerinin ve dünyadaki modern öjeni programlarının nüfuz ve amaçlarını keşfettiğimize göre, konuya ilişkin resmi inceleyelim.
Ethan Nash,, 9 Nisan 2020, TOTT News 
(Ethan Nash, araştırmacı, yazar ve TOTT News editörüdür)


Tamer Güner, 23.04.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Seçkin Deniz Twitter Akışı