23 Mart 2020 Pazartesi

SA8452/TG283: Son Korona Virüsü COVID-19 Biyolojik Bir Silah mı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Illinois Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk profesörü ve ‘Biyo-Savaş ve Terörizm’ kitabının yazarı,  Başkan Bush zamanında Kongre tarafından oybirliği ile kabul edilen ve yasalaşan biyolojik silah sözleşmesi mevzuatını hazırlayan Prof. Francis A. Boyle'ün "Son korona virüsü COVID-19, biyolojik bir silahtır" tesbiti esas alınarak Peter Bianco tarafından telif edilmiştir. Analizden anlaşılacağı üzere, Wuhan'da ilk duyulduğu andan itibaren Coronavirus-Covid-19 hakkında çelişkili açıklamalar yapan, ortaya çıkan hastalığın Pandemi (salgın) olduğu ya da olmadığı hususunda yaptığı açıklamalarla dünyanın kafasını karıştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO) daha ağır suçlamaların muhatabıdır: Prof. Francis A. Boyle'e göre, 'Gırtlağına kadar biyolojik savaş işine bulaşmış DSÖ’ye de güvenmek mümkün değildir.’ Kuşkusuz, temelsiz teorilerle ortaya konmaya çalışılan, ancak bu temelsizlikten kaynaklanan  güvensizlikten dolayı da sisler arasında iyice görünmezleşen 'Küresel Câri Durum'un anlaşılabilmesi için işin mutfağında bulunan ve yaşanan her şeyi belli bir çerçevede tanımlayabilen yetkin isimlerin görüşlerinin dikkate değer olduğunu ve gerçeğin görülebilmesi adına önemli olduğunu düşünüyoruz. George Mason Üniversitesi Schar Politika ve Hükümet Okulu, Biodefense Yüksek Lisans Programı'nın direktörü doçent Gregory D. Koblentz'in, "Sentetik DNA için gevşekçe düzenlenmiş pazar, sentetik ortopoksvirüs araştırmalarının normalleştirilmesi ve çok sayıda yetenekli tesis ve araştırmacının varlığı ile haydut bir devlet, vicdansız bir şirket, pervasız bir bilim insanı veya terörist grup potansiyel olarak insanlık tarihinin en kötü mikrobiyal belalarından birini yeniden canlandırabilir." şeklindeki uyarısı, Dünya 2019'un sonlarında ve 2020'nin ilk üç ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Coronavirus-Covid-19'un neden olduğu salgın hastalıkla boğuşurken çok anlamlıdır... Virüs'ün Çin ve ABD arasında 'Sen ürettin' tartışmalarına neden olması da bu uyarının içeriğine göre ilginçtir. Kim tarafından, nerede ve nasıl üretildiği 'belirsiz' Covid-19 virüsü, çok elverişli ve denetimsiz bir ortamda "haydut bir devlet, vicdansız bir şirket, pervasız bir bilim insanı veya terörist grup" tarafından üretilmiştir... Belki de bu alanın kontrol dışı kalmasındaki temel amaç kaynağı belirsiz biyolojik terör unsurlarını üretebilme ve yayma imkanını korumaktır. Analiz, virüslerin dünyanın var oluşundan beri doğada bulunduğunu ve Coronavirus-Covid-19'un da doğal bir virüs olduğunu iddia eden kesimlerin konu hakkında ne kadar  bilgisiz olduğunu  göstermesi açısından da önemlidir. Ancak bütün bunlarla birlikte 22 Mart 2020 itibarı ile Dünyanın birçok ülkesinde  Coronavirus-Covid-19 salgını (*) dolayısıyla, demokrasi ve insan hak ve özgürlüklerinin askıya alındığı, asker kontrolünde sokağa çıkma yasağının uygulandığı dikkate alınırsa, 2002 yılında yayınlanan 'Yeni Dünya Düzeni' başlıklı yayının son paragrafını anlamdırmamızı zorunlu kılmaktadır: "2003... - Olağanüstü Hal; Dünya yeni bir küresel savaşın eşiğinde bulunmaktadır; tek dünya hükümetini savunanlar, sıkıyönetim uygulamak ve derilerimiz altına evrensel mikroçipleri yerleştirmek için “olağanüstü halin” oluşmasının yollarını aramaktadır…"  Yeni Dünya Düzeni'nin planlayıcıları, finansörleri ve kontrolörleri olarak suçlanan Bill Gates ve George Soros'un, Koch, Rockefeller ve Rothschild Hanedanları, Covid- 19 salgının ortaya çıkmasında ve yayılmasında da olağan şüpheliler olarak suçlanmalarına rağmen herhangi bir açıklama bile yapma gereği duymamakta, iddiaları yalanlamamakta, ancak onların yerine birçok müdafi, hayvanlardaki bir virüsün insana nasıl geçtiğini açıklayamadıkları halde medyada 'komplo teorisi' karşıtı bir söylemle, alaycı bir dille ve heyecanla savunma yapmaktadırlar. Bütün bunların ışığında şu düşüncemizi koruyoruz: "CFR'nin bir parçası olduğu satanist güç, Dünya'ya İnsan Irkı'nı soykırıma uğratacak salgın hastalıklar hazırlıyor ve yayıyor, bu gerçeğin farkında olarak vereceğimiz mücadele, alacağımız tutum çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecektir. İnsanlığa 'Komplo' kuranlar varsa o komploları da teorilerle çözmeye çalışanlar var olacaktır; bu zorunlu ve gereklidir. Ki dünyanın geldiği nokta binlerce komplonun varlığının da kanıtıdır." Aşağıdaki analiz bu anlamda en yetkin isimlerden birinin hükmünü nasıl tesis ettiğini görmemizi sağlamaktadır...  (Ayrıca bakınız (**))
Seçkin Deniz, 23.03.2020

Is the recent corona virus, COVID-19 a biological weapon?

Son korona virüsü COVID-19, biyolojik bir silah mı? Illinois Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk profesörü ve ‘Biyo-Savaş ve Terörizm’ kitabının yazarı Francis A. Boyle bu şekilde düşünüyor. Profesör Boyle, Kongre tarafından oybirliği ile kabul edilen ve Başkan Bush zamanında yasalaşan biyolojik silah sözleşmesi mevzuatını hazırlayan isimdi.

Medya bu virüsün Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktığını bildirdi.

Boyle, 10 Şubat 2020'de Antiviral Research [Antiviral Araştırma] Dergisinde yayınlanan ve Fransa'dan üç, Montreal'den bir bilim adamı tarafından gerçekleştirilen bir çalışmanın, konu hakkında somut bir kanıt olduğunu ifade ediyor. 


Bu bilim adamları, Wuhan korona virüsünün genetik analizleri sonucunda, bu virüsün bazı özelliklerinin, diğer korona virüslerine kıyasla insan popülasyonunda etkili yayılma için işlev kazancı sağlayabileceğini söylediler. Boyle, işlev kazancı [GOF] teriminin, saldırgan bir biyolojik savaş ajanına yönelik bir ipucu olduğunu belirtiyor.


Science and Engineering Ethics [Bilim ve Mühendislik Etiği] dergisinde yayınlanan ve “İşlev Kazancı Araştırması: Etik Analiz” adını taşıyan bir makale bu terime açıklık getiriyor. Yazar makalede, İşlev Kazanımı araştırmasının, patojenlerin bulaşabilirliğini ve/veya virülansını (Çev: öldürücülük) artırmayı amaçlayan veya arttırması beklenen deneyleri içerdiğini ifade ediyor. 


Bu makalede ayrıca, 2014 yılında ABD Başkanı Barack Obama yönetimi tarafından özellikle grip, SARS (Çev: Severe Acute Respiratory Syndrome- Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve MERS (Middle East Respiratory Syndrome- Orta Doğu Solunum Sendromu) virüslerini içeren GOF deneylerine (ve ABD Hükümeti tarafından hâlihazırda fonlanan ilgili araştırmalara) yönelik finansmana "ara verme" çağrısı yapıldığı naklediliyor. 


Bu finans duraklaması özellikle virüse, “memelilerde hava yoluyla patojenite ve/veya bulaşıcılığı arttıracak özellikleri kazandırması makul anlamda beklenen deneylere yönelikti.”


Science dergisine göre yeni GOF belgelerinin yayınlanmasından ve ABD’deki biyogüvenlik laboratuvarlarında gerçekleşen birkaç kazadan sonra ABD'li yetkililer tedirgin olmuştu. Beyaz Saray, işlev kazancı çalışmalarına ilişkin bir Federal politikanın kabul edilmesiyle, fon duraklamasının 2015 yılında sona ermesini bekliyordu. Aralık 2017'de Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) GOF araştırması yasağını kaldırdı.


Boyle, 'işlev kazancı' teriminin, virüsün daha öldürücü ve bulaşıcı olması için DNA’sı üzerinde mühendislik çalışması yapıldığı anlamına geldiğini söylüyor. Ve bu tür GOF araştırmaları o kadar tehlikelidir ki sadece BSL-3 veya BSL-4 laboratuvarlarında yapılabilir. BSL kısaltması Bio Safety Level (Biyo Güvenlik Seviyesi) kelimelerinin baş harflerinden oluşuyor. Wuhan ayrıca Çin'deki tek BSL-4 laboratuvarına ev sahipliği yapıyor.


Wuhan BSL-4 laboratuarı aynı zamanda özel olarak belirlenmiş bir Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-ing.WHO) araştırma laboratuvarıdır. Boyle, DSÖ'nün COVID-19'un bir biyo-silah olduğunu bildiğini düşünüyor. 2017 yılında açılan bu laboratuvar, bazıları tarafından COVID-19'un kaynağı olduğu iddia edilen balık pazarından yaklaşık 20 mil uzakta bulunuyor.


İlave bilgi olarak; Wuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, söz konusu balık pazarına 900 metre uzaklıktadır. Bu bilgi, Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden “2019-nCoV Korona Virüsün Olası Kökenleri” başlıklı bir makalenin ön baskısında da belirtilmiştir. Bu merkez (Wuhan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), araştırma amacıyla laboratuvarlarda hayvanları barındırmaktadır. 


Araştırmaların birinde, yakalanan 600 yarasa üzerinde patojen toplama ve tanımlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Yarasaları merkez için toplayan kişinin virüs topladığı bilinmekteydi ve bir keresinde yarasalar tarafından saldırıya uğradığını söylemişti. Yarasa kanı, derisinin üzerine bulaşmıştı. Enfeksiyonun aşırı derecede tehlikeli olduğunu biliyordu, bu yüzden 14 gün boyunca kendisini karantinaya aldı. Başka bir kazada ise yarasa sidiğine maruz kaldığı için tekrar kendini karantinaya aldı.


Boyle, bu korona virüsünün temel özelliklerinin SARS’a benzediğini söylüyor. SARS, daha önce en az iki kez bu laboratuvardan sızmış bir korona virüsünün silah haline getirilmiş versiyonudur. Daha sonra virüs, havada en az altı fit seyahat edebilmesini ve daha bulaşıcı ve ölümcül olmasını sağlayacak işlev kazanımı [GOF] özellikleri ile donatıldı.


Rutgers Üniversitesi'nde moleküler biyolog olan Richard Ebright, 2002-2004 yılları arasında 8.098 kişiyi enfekte eden ve 774 kişiyi öldüren SARS virüsünün, Pekin'de yer alan üst düzeyde güvenlikli tesislerden pek çok kez dışarı sızdığını ifade ediyor.


9 Kasım 2015'te Journal of Naturemedicine’de, “insanlarda ortaya çıkma potansiyeli gösteren SARS benzeri bir dolaşan yarasa koronavirüs kümesi” başlıklı bir makale yayınlandı. Bu makale için gerekli araştırma, Chapel Hill'de bulunan North Carolina Üniversitesi'ndeki bir BSL-3 laboratuvarında yürütülmüştü.


Profesör Boyle bu laboratuarı, daha önce GOF'u MERS üzerinde kullandığı için kınamıştı. MERS virüsü SARS’a benzer ancak %33 ölüm oranı ile daha öldürücüdür. North Carolina Üniversitesi daha da ölümcül hale getirmek için virüs üzerinde işlev kazanımı [GOF] çalışması yapıyordu. 


Yayınladıkları makalede SARS virüsü üzerinde GOF çalışması yaptıklarını itiraf ediyorlar. Özel Patojenler ve Biyogüvenlik Anahtar Laboratuvarı, Wuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Bilimler Akademisi ile bağlantılı; Çin’in Wuhan bölgesinden Zhengli-Li Shi de çalışmayı gerçekleştiren takımın bir üyesiydi. Bu bilginin çalışmada açıkça ifade edildiğini görebilirsiniz.


Boyle, kendi bilim adamlarının bu son derece tehlikeli NAZİ tipi biyolojik çalışmaya dâhil edilmesi için Çin tarafından Kuzey Carolina Üniversitesi'ne hibe verildiğini söylüyor. Dolayısıyla bu teknolojiyi çalmak yerine Çin onu satın aldı ve teknoloji bilim adamları tarafından Wuhan laboratuvarına götürüldü.


Ayrıca, Tony Fauci yatafından yönetilen, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından da üniversiteye hibe sağlanmıştı. Boyle, Fauci'yi COVID-19'un doğası hakkında yalan söylemek ve hasarı baştan kontrol altına almaya çalışmakla suçluyor. Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü ayrıca, North Carolina Üniversitesi'ni ve Wuhan bilim adamlarını SARS virüsü üzerinde GOF çalışması yaparken destekledi.


Ayrıca North Carolina Laboratuarı'nın, üzerinde çalışma yaptıkları hücreleri, biyolojik silah Ar-Ge’si ve stoklanmasına yönelik önemli bir ABD tesisi olan Fort Dietrich'ten aldıkları anlaşılıyor. North Carolina Üniversitesi'ndeki bilim adamları, GOF aktiviteleri ile SARS'ın patojenitesini arttırdıklarını açıkça belirtmiştir.


Profesör Boyle'nin alıntıladığı son makale, Archives of Virology 2010, cilt 155’de yer alıyor. Wuhan bilim adamları ile çalışan Avustralya'daki bir enstitüde yapılan bu araştırma, SARS ve HIV virüslerinin DNA’ları üzerinde gerçekleşen genetik mühendisliği ile biyolojik silah elde etme üzerineydi. Avustralya enstitüsüne kendi bilim insanlarıyla bu işi yapması için Çin tarafından hibe verilmişti. Burada yine Boyle, teknolojiyi satın aldıklarını, çalmadıklarını ileri sürüyor.


Profesör Boyle’ün bu üç makaleyi göz önünde bulundurarak yaptığı yoruma göre; 


Wuhan bilim adamları bu virüsleri Kuzey Carolina ve Avustralya'dan alarak Wuhan'daki BSL-4 laboratuvarına geri götürdüler ve virüsler üzerinde yaptıkları genetik mühendisliği ile güçlü bir biyolojik silah elde etmeye çalıştılar. Bu silah, hâlihazırda silah haline getirilmiş bir korona virüsü olan SARS'ın, GOF özellikleriyle HIV'e eklenmesi sonucunda elde edilen bir kombinasyondan oluşacaktı.


Boyle, ‘Hindistan'daki bilim adamları korona virüsünün bir analizini yaptılar ve HIV açıkça oradaydı’ diyor. Boyle, kamuoyunda bu kadar tehlikeli olan biyolojik bir silahı gördüğümüz diğer tek zamanın, Ekim 2001'deki Ameri-thrax (Çev: American anthrax attacks-Amerikan şarbon saldırıları) olayları olduğunu söylüyor. Bunun kaynağı Fort Dietrich (Çev:  Frederick, Maryland’de bulunan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Tıbbi Komuta tesisi) idi. 


Boyle, bu konuda CDC'ye (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) veya NIH ya da Tony Fauci'ye güvenemeyeceğimizi söylüyor. ‘Bunlar, Korona virüsü hakkında herhangi bir tavsiyede bulunmak için ciddi anlamda güvenilmezdir. Gırtlağına kadar biyolojik savaş işine bulaşmış DSÖ’ye de güvenmek mümkün değildir.’


Son zamanlardaki korona salgını biyolojik bir silah olsun ya da olmasın, tehlikeli virüsleri daha da ölümcül hale getiren laboratuvarlar vardır. Bu BSL-3 ve BSL-4 laboratuvarları ölümcül biyosilahları dışarı sızdırmaktadır. Güvensiz, ahlaksız ve yasadışı olan bu laboratuvarların kapatılması gereklidir.


 Peter Bianco, Frederick, Maryland, 19 Mart 2020, Utica Phoneix

Tamer Güner, 15.03.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri


(*)

T.C. İletişim Başkanlığı
@iletisim

22 Mart 2020, saat 00:00 itibarıyla Türkiye ve dünya genelinde yeni tip #Koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili mevcut durum şu şekildedir:


Türkiye’de şu ana kadar 947 Koronavirüs vakası tespit edilmiş olup 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
(**)
Coronavirus-Sars Patentlerinden biri Fransız Pastör Enstitüsü'ne ait... Avrupa Patent Enstitüsü belgesi...  

EP 1 694 829 B1
(Cont. page suivante)
(11) EP 1 694 829 B1
(12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN
(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:
04.08.2010 Bulletin 2010/31
(21) Numéro de dépôt: 04805625.3
(22) Date de dépôt: 02.12.2004
(51) Int Cl.:
C12N 7/00(2006.01)
(86) Numéro de dépôt international:
PCT/FR2004/003106
(87) Numéro de publication internationale:
WO 2005/056584 (23.06.2005 Gazette 2005/25)
(54) NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS ASSOCIE AU SRAS ET SES APPLICATIONS.
NEUER MIT SARS VERBUNDEN CORONAVIRUS STAMM UND SEINE VERWENDUNGEN

NOVEL STRAIN OF SARS-ASSOCIATED CORONAVIRUS AND APPLICATIONS THEREOF


https://patentimages.storage.googleapis.com/e0/4e/2e/09e238c87e2d20/EP1694829B1.pdfSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı