20 Ocak 2017 Cuma

SA3887/TG217: Yeni Dünya Düzeni Tarihi-IV

Sonsuz Ark'ın Notu:
Dünya'da her geçen gün artan ahlaksızlık ve katliam setleri Şeytan'ın Krallığı'na ulaşmak isteyenlerin ne kadar ilerlemiş olduklarını kanıtlamaktadır. Bu artık bir realitedir.
Seçkin Deniz, 20.01.2017


A History of The New World Order — Part IV

1973- On Krallığa Bölünmüş Dünya


Roma Kulübü tarafından “Küresel Dünya Sisteminin Parçalanmış ve Uyarlanmış Modeli” başlığını taşıyan bir rapor yayınlandı. Bu rapor dünyayı on krallık halinde parçalara ayırıyordu. world divided into ten kingdoms

1979 – FEMA


FEMA

Açılımı (Federal Emergency Management Agency-Federal Acil Yönetim Kurumu) olan FEMA’ya olağanüstü yetkiler verildi. “Ulusal acil durum” hallerinde kanunları askıya alma, kitlesel olarak halkı nakil etme, uyarı olmaksızın vatandaşları gözaltına alma ve tutuklama ve mahkemeye çıkarmadan tutukluluk halini devam ettirme gibi yetkilere sahipti. Malvarlıklarına, gıda kaynaklarına, ulaşım sistemlerine el koyabilir ve Anayasayı askıya alabilirdi. 

FEMA, Anayasa’ya uygun olarak Kongre’den geçmemesine rağmen Başkanlık Yürütme Emri tarafından onaylanarak ABD’nin en güçlü kurumu haline gelmişti. Yürütme Emri, ABD Başkanı’nın bir imzasıyla kanun haline geliyordu; Temsilciler veya Kongre’deki senatörler tarafından onaylanmasına gerek yoktu.    


“Ulusal acil durum” bir terörist saldırısı, doğal afet veya örneğin borsada çökme olabilirdi. Aşağıda, FEMA’ya ilişkin “Anayasa’nın” ve  “Temel İnsan Hakları Yasası’nın” askıya alınmasını gerektiren bazı Yürütme Emirleri yer almaktadır. Bu Yürütme Emirleri, yaklaşık 30 yıldan beri yürürlüktedir ve ancak Başkan tarafından kaldırılabilir:  


#10995: Amerika Birleşik Devletlerindeki tüm komünikasyon ortamına el koyma hakkı.


#10997: Hem özel hem de kamusal tüm elektrik gücü, yakıt ve minerallere el koyma hakkı.

  
#10999: Her türlü özel araç da dâhil olmak üzere her türlü taşıma aracına el koyma ve otoyollar, limanlar ve deniz yollarının tam kontrolünü ele alma yetkisi.

#11000: Tüm Amerikan halkı için geçerli olmak üzere, (gerekirse) aile fertlerini ayırarak, hükümetin aileden herhangi birini uygun gördüğü yerde işgücü olarak kullanmak üzere istediği yere gönderme yetkisi.

#11001: Hem kamusal hem de özel tüm sağlık, eğitim ve sosyal tesislerine el koyma yetkisi.  


#11002: ABD’deki tüm erkek, kadın ve çocukların kayıt altına alınması ve bunun için zor kullanma yetkisi. 


#11003: Tüm hava sahası, hava alanları ve uçaklara el koyma yetkisi.


#11004: Tüm konut ve finans alanındaki yetkilileri hüküm altına alarak, “Belirlenmiş Alanlarda Yeni Lokasyon” oluşturmalarını sağlama ve “güvensiz” olarak belirlenen bölgelerin boşaltılması yönünde zor kullanma yetkisi.  


#11005: Hem kamusal hem de özel olmak üzere; tüm demiryolları, yurtiçi suyolları ve depolama tesislerine el koyma yetkisi. 


#11921: Ücret, maaş ve krediler ile ABD finans kurumlarındaki para akışının hükümet tarafından kontrol edilmesini sağlayacak planları gerçekleştirme yetkisi.  1991- Yeni Dünya Düzeni George Bush tarafından övülür


Başkan George Bush, halka hitap ettiği konuşmasında Yeni Dünya Düzeninden övgüyle bahsetti: 


“Söz konusu olan küçük bir ülkeden daha fazlasıdır; bu büyük bir fikirdir-yeni bir dünya düzeni… insanlığın evrensel hedeflerine ulaşmak için… ortak prensipler ve hukukun üstünlüğüne dayalı… binlerce ışık noktasından kaynaklanan aydınlanma… değişim rüzgarları şimdi bizimle beraber.” 

(Teozofist Alice Bailey, okült aydınlanma prosedürünü açıklarken aynı ifadeyi kullanmıştır “ışık noktaları”)


Haziran 1991 – Almanya-Baden Baden’da Bilderberg ToplantısıBilderberg Society

Dünya liderleri başka bir Bilderberg toplantısı için Almanya’nın Baden-Baden şehrinde bir araya geldiler. Toplantı sırasında David Rockefeller yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

“Washington Post’a, The New York Times’a, Time Dergisi’ne ve yöneticileri toplantılarımıza katılarak neredeyse kırk yıldan beri sır vermeme sözlerine sadık kalan diğer bütün büyük yayın organlarına müteşekkiriz. Bütün bu yıllar boyunca eğer ifşa edilmiş olsaydık dünyaya yönelik planlarımızı geliştirmemiz imkânsız hale gelecekti. Ancak şimdi dünya çok daha gelişmiştir ve bir dünya hükümeti için daha hazır bir haldedir. Entelektüel elitlerin ve dünya bankerlerinin uluslar ötesi egemenliği, şüphesiz geçen yüzyıllarda tecrübe edilmiş olan ulusal oto-determinasyona (kendi kaderini tayin hakkı) göre daha tercih edilebilir bir durumdur.”    


29 Ekim 1991 – David FunderburkDavid Funderburk

Romanya’nın eski ABD Büyükelçisi David Funderburk, Kuzey Karolina’da yaptığı bir konuşmada şöyle der: 


“George Bush, etrafını tek-dünya hükümetine inanan insanlarla dolduruyor. Bunlar, Sovyet sistemi ile Amerikan sisteminin birbirine yakınlaştığını düşünmektedir.”  


21 Mayıs 1992 – Henry KissingerHenry Kissinger

Fransa’nın Evian şehrinde gerçekleştirilen bir Bielderberg toplantısında eski ABD Dışişleri Bakanı Kissenger şu ifadeleri kullandı: 

“BM eğer bugün düzeni sağlamak için Los Angeles’a girecek olsa, Amerikalılar çileden çıkacaktır; ama ertesi gün bunun için şükran duyarlar. Böyle bir durum, özellikle kendilerine bir dış tehditten bahsedildiğinde geçerlidir; ister gerçekten böyle bir şey olsun, isterse sadece varlığımıza tehdit anlamında sadece resmi bir açıklama yapılmış olsun. Böyle bir durumda dünyanın her tarafında bulunan insanlar, dünya liderlerine kendilerini bu şeytani kötülükten kurtarmaları için yalvaracaklardır. Her insanın korktuğu bir şey vardır, o da bilinmeyendir. Bu senaryoya uygun şekilde davranıldığında, insanlar selametlerinin dünya hükümeti tarafından garanti alınması karşılığında, bireysel haklarından gönüllü olarak vazgeçeceklerdir.” 


20 Temmuz 1992 – “Küresel Ulusun Doğuşu” - Strobe Talbott


Strobe Talbott

Strobe Talbott [Rhodes Bursu sahibi, Bill Clinton’un oda arkadaşı, CFR Direktörü ve Trilateral Komisyonu üyesidir. Başkan Bill Clinton tarafından Dışişleri Bakan yardımcısı olarak atanmıştır]   tarafından kaleme alınan, “Küresel Ulusun Doğuşu” (The Birth of the Global Nation)  başlıklı makale Time Dergisi tarafından yayınlandı. Bu makalede şu ifadeler yer alıyordu: 


“Bildiğimiz anlamdaki milliyet kavramı geçerliliğini yitirecek, tüm devletler tek bir küresel otoriteyi tanıyacaktır… Bütün ülkeler (çev: devletler) temel anlamda toplumsal düzenlemelerden ibarettir... (Bu devletler) Tarihin herhangi bir döneminde ne kadar beka sahibi veya kutsal gibi görünürlerse görünsünler, aslında hepsi suni ve geçicidir… Belki de ulusal egemenlik pek de büyük bir fikir değildi… Ancak bu fikir, yaşadığımız fevkalade ve korkunç yüzyılımızda gerçekleşen olayları dünya hükümeti düşüncesine götürmüştür.”    


1993 – İkinci Dünya Dinleri Parlamentosu Parliament of World Religions

Dünya Dinleri Parlamentosu, birincisinin 100. Yıldönümünde Chicago’da ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Birincisinde olduğu gibi, bu toplantı da tüm dünya dinlerini “uyumlu bir bütün” haline getirirken, dinleri “orijinal unsurlarında kaynaştırmayı” amaçlamaktaydı. Tek tanrılı dinlerin geleneksel inançları bireysel “aydınlanma” ile uyumlu değildi ve kapsamlı bir şekilde değiştirilmeleri gerekmekteydi.   18 Temmuz 1993 – NAFTANAFTA

CFR ve Trilateral Komisyonu üyesi Henry Kissinger, Los Angeles Times için kaleme aldığı bir makalede NAFTA [Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması] için şöyle diyordu: 

“Kongre için bu geleneksel bir ticaret anlaşması değil fakat yeni bir uluslararası sistem inşasıdır… yeni dünya düzeni için bir ilk adım.” 


1994 – 21.yy’da Küresel Yönetim 


UN Development Program

BM Gelişim Programı tarafından yayınlanan İnsani Gelişim Raporunda, “21.yy’da Küresel Yönetim” başlığını taşıyan bir bölüm yer almaktaydı. Bu programın yönetiminden sorumlu kişi Bill Clinton tarafından görevlendirilen Gustave Speth’di. Raporun giriş cümlesi şu şekildeydi: 

”İnsanlığın problemleri artık ulusal hükümetler aracılığıyla çözümlenemez. Gereken bir dünya hükümetidir. Bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu BM sisteminin güçlendirilmesidir.”


3 Mayıs 1994 – Bill Clinton Tarafından Başkanlık Kararı Direktifi-25 İmzalandıPresident Bill Clinton

Bill Clinton Başkanlık Kararı Direktifi-25’i (PDD-25) İmzalayarak gizli olduğu için bunun Amerika halkı tarafından görülemeyeceğini açıkladı. (Kongre üyelerine dağıtılan özette; PDD-25 ile Başkana, Amerikan askeri birimlerinin kontrolünü BM komutanlığına devretme yetkisi sağlandığı belirtiliyordu) 23 Eylül 1994 – Daha Fazla İnsan Uyanmaya Başlıyor 


Küreselciler, insanların neler olup bittiğini daha fazla idrak ettikçe, politikalarını gerçekleştirmek için zamanlarının gittikçe daraldığının farkına varmışlardı. Büyükelçiler için BM tarafından verilen akşam yemeğinde konuşan David Rockefeller şu ifadeleri kullanacaktı: 


“Gerçek anlamda barışçıl ve bağımsız bir dünya düzeni inşa etmek için hâlihazırda açık bulunan fırsat penceresi, çok uzun bir süre açık kalmayacaktır… Küresel bir dönüşümün eşiğinde bulunmaktayız. Tek ihtiyacımız olan, doğru bir (şekilde gerçekleşecek) büyük krizdir ve böylece uluslar, Yeni Dünya Düzenini kabullenecektir.”  


Mart 1995 – Küresel VergilerWorld Summit for Social Development Copenhagen

Danimarka’nın Kopenhag şehrinde gerçekleşen Sosyal Gelişim Dünya Zirvesinde, BM delegeleri bir araya gelerek dünya halklarına uygulanacak küresel vergiler için kullanılacak değişik metotlar üzerinde müzakere eder. Eylül 1995 – HAARP


“Popüler Bilim” isimli dergide, ABD donanması tarafından Alaska eyaletinde uygulamaya geçirilen ve çok gizli bir program olan HAARP’tan (Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Programı) bahsedilir. Bu projede güçlü radyo enerjisi üst atmosfere gönderilmektedir. Programın amaçlarından bir tanesi, Bernard Eastlund tarafından geliştirilen teknikler sayesinde “yerel hava durumunun manipüle edilmesidir.” (Program 1990’dan beri uygulanmaktadır.) 
27 Eylül 1995 – Dünya Devleti ForumuState of the World Forum

San Francisco’da bulunan Gorbaçov Vakfı tarafından düzenlenen Dünya Devleti Forumu, 1995 senesi sonbaharında gerçekleştirildi. Katılımcıların tanıtıldığı ve aralarında Margaret Thatcher, Maurice Strong, George Bush, Mihail Gorbaçov gibi isimlerin yer aldığı toplantıya, Vakıf başkanı Jim Garrison başkanlık etti. Toplantı, insanlığın birliği ve küresel hükümet konuları çerçevesinde gerçekleşiyordu. Diğer yandan, küresel hükümet karşıtları için bir aydınlatma çubuğu fonksiyonu gören “yeni dünya düzeni” tabiri yerine, “küresel hükümet” ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. 1996 – Küresel MahallemizOur Global Neighborhood

BM tarafından hazırlanan 420 sayfalık “Küresel Mahallemiz” başlıklı rapor yayınlandı. Raporda küresel hükümete yönelik bir plana vurgu yapılarak, 1998 senesinde uluslararası bir “Küresel Hükümet Konferansı” yapılması ve bu konferansta, 2000 senesinde onaylanacak şekilde konuyla ilgili gerekli anlaşma ve sözleşmelerin gerçekleştirilmesi çağrısında bulunuluyordu.  2003... - Olağanüstü Hal


Dünya yeni bir küresel savaşın eşiğinde bulunmaktadır; tek dünya hükümetini savunanlar, sıkıyönetim uygulamak ve derilerimiz altına evrensel mikroçipleri yerleştirmek için “olağanüstü halin” oluşmasının yollarını aramaktadır… Ancak Tanrı’nın yardımıyla son sözü söyleyenler onlar olmayacaktır!
<<Yeni Dünya Düzeni Tarihi-III                     
Tamer Güner, 20.01.2017, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
(*)Bu makale, "Michael"in Ekim-Kasım-Aralık 2002 sayısında yayınlandı.


Metnin Orijinali:

http://www.michaeljournal.org/nwo1.htm
http://www.michaeljournal.org/item/a-history-of-the-new-world-order-part-iiSeçkin Deniz Twitter Akışı