5 Ağustos 2020 Çarşamba

SA8768/SD1771: Değirmenler/ Kiler 41 (Geçici Çözümler)

"Bu kısmî uyku devresidir..."


Yaşadığınız her mekân arzuladığınız ortam olmak durumunda değildir her zaman... Uymak zorunda olduğunuz kurallar sizi gereğinden fazla geriyor olabilir de...

Önemli görelilikler varken, değişim hakkınızı kullanmanız zorlaşıyorsa ve karşı durma refleksleriniz kontrol altına alınmışsa, çarpıklıkların tam ortasındasınız... ortasında bunalmaktasınız demektir...

SA8767/KY69-EY648: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


4 Ağustos 2020 Salı

SA8766/SD1770: "cüretkâr'daki inkâr" /06.09.2004/ 235. patika...sarkık duran herhangi bir insan başı -bazen iyi niyet ile- ağırdır yerinde...
...bazen de kötü niyetin şereften gayrı sinsiliğidir, başı sarkıtan şey...
...iblisvârî iç hesapların tam göbeğinde, gözlere bakmak hangi namerde kısmet olmuştur ki?...
...hani evet, hesaplar sona erip de iş faaliyete döner ya; o vakit baş dikilir ve yuvalarından dışarı uğrayacakmış gibi oynar gözler yerinden...
...tilki'nin bakışlarındaki sinsilik gibi, boşlukları alır geçer...
...üstelik küstâhça, üstelik haklıca...
...hoşgörü doldurulmuş laf ebelikleri, bilimsel yaftalar yapıştırılmış jakobenlik ve haklılaştırılmış düşmanlık içinde o kadar doygun ve o kadar güçlü görünen o zavallı insancıkları gördün mü?...

SA8765/SD1769: Y Kuşağı'nın Ruh Sağlığı Krizi

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, düşünce kuruluşu The Atlantik'in kadrolu yazarı Olga Khazan'a aittir ve Y Kuşağı olarak tanımlanan 1981-1996 doğumlu insanlarda intiharlarla açığa çıkan ve Covid-19 salgını ile derinleşen Ruh Sağlığı Krizine odaklanmaktadır. Analiz, Kapitalist-acımasız Amerikan Emperyalizmi'nin dünyada ürettiği kaosa, teröre, ayaklanmalara, iç savaşlara ve savaşlara karşılık kendi insanlarına, dağılan ailelerle birlikte, içki-uyuşturucu-işsizlik tuzağında yaşanan intiharlarla bedel ödettiğini görmemizi sağlamaktadır. Bir insan olarak insanlığın yaşadığı bu derin ruhsal krizin ayrıntılarını okurken içinizin acıdığını hissedecek ve dinsizliği esas kabul eden, Satanizmin hizmetindeki Batı Medeniyeti'nin ve Kültürü'nün insana ölümden ve mutsuzluktan başka bir şey vermediğine ve bu yüzden büyük ve derin acılarla çöktüğüne tanıklık edeceksiniz.
Seçkin Deniz, 04.08.2020

The Millennial Mental-Health Crisis
"Genç yetişkinler arasındaki intiharlar ve (uyuşturucu ve ilaç kullanımındaki) aşırı dozlar, pandemi başlamadan önce hızla yükseliyordu. Uzmanlar şimdi durumun daha da kötüleşeceğinden korkuyorlar."

2012 yazında Tylor Morgan, gece kız kardeşi Lacey'i arıyor ve yanına gelmesi için yalvarıyordu. Tylor'un neden bu kadar depresif hissettiği belli değildi. Idaho/Pocatello'da büyüyen Lacey ve Tylor oldukça mutlu bir çocukluk geçirmişlerdi. Tylor utangaçtı, zambak gibi beyaz saçları ve mavi gözleri vardı. Dikkat çekici bir şekilde karizmatik olan ağabeyleri Mark geri planda kalmayı seçmişti. Ebeveynleri boşandı ve yeniden evlendiler, ama kardeşlerin yakın ilişkileri devam etti. Resitallere katıldılar ve dağlara geziye çıktılar. "Tylor hemen hemen normal bir çocuktu” diyor 26 yaşındaki Lacey.

3 Ağustos 2020 Pazartesi

SA8764/SD1768: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 44

"Bir romanda bunları anlatmak mümkündü ve ben bunu yapmak zorunda olduğumu hissediyordum. Bir insan ölüp gittiğinde geride gerçekten değerli ne kadar çok şey bırakabilirdi ki? "


Hepimiz birinci zihinsel katmandan Bakara Suresi 177. ayette beyan edilen şu kesin gerçeği görebilir ve şeyler arasındaki iyi, doğru ve güzel olanı seçebilir, itildiğimiz karanlık kuyudan çıkabiliriz:

SA8763/KY69-EY647: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


1 Ağustos 2020 Cumartesi

SA8760/SD1766: Almanya'yı Kaybetmek- Losing Germany-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, New York Üniversitesi Küresel İlişkiler Merkezi'nde Uluslararası Politik Ekonomi dersleri veren yardımcı doçent Edward Goldberg'e aittir ve Küreselleşme'nin mimarlarının aksine, Trump yönetimindeki ABD'nin, Rusya ve Çin'e yaklaşan Almanya'yı kaybetmesine odaklanmaktadır. Analistin Küresel Satanist Sistemi'nin kurucularına vurgu yapan şu cümlesi dikkat çekicidir: "Başkan Donald Trump Almanya'yı ABD'den uzaklaştırıyor. Eski Dışişleri Bakanları Dean Acheson ve George Marshall mezarlarında ters dönüyorlar. Uluslararası ilişkilerde güç dengesi fikrinin Merlin'i olan Henry Kissinger, tamamen umutsuzluk içinde olmalıdır." Tek Dünya Devleti kurarak dünyanın bütün ülkelerinde insanları demokrasiden, hak ve özgürlüklerinden uzaklaştırarak köleleştirmek isteyen satanist çetenin büyük güç ve itibar kaybettiği günümüzde sahnede olanları anlamak zor gibi görünse de, aynı çetenin basit bir üyesi olan Trump'a verilen görev, tam olarak kaybedilen itibarın yeniden kazanılması ya da ilgili düşüncelerin yönetilerek korkutulan insanların kontrol altında tutulmasının sağlanmasıdır. 'Hedef ülke' olarak Türkiye bu şeytanî tuzaktan uzakta ve her şeyin farkında olarak dünyanın etkili güçleri ile eşit bir dil ve yaklaşımla pazarlık yapmaya ve güçlenmeye devam etmelidir.
Seçkin Deniz, 01.08.2020

Losing Germany

New York Times'tan Thomas Friedman, Doğa Ana'yı (Mother Nature) nasıl kandıramayacağınız, aldatamayacağınız veya ona hile yapamayacağınız konusunda düzenli olarak yazıyor. Aynı mantık tarih ve coğrafya için de geçerlidir. Manşetler şu anda the Black Lives Matter hareketine ve devam eden COVID salgınına odaklansa da, tarihi önemi olan jeopolitik bir gaf işleniyor: Başkan Donald Trump Almanya'yı ABD'den uzaklaştırıyor. Eski Dışişleri Bakanları Dean Acheson ve George Marshall mezarlarında ters dönüyorlar. Uluslararası ilişkilerde güç dengesi fikrinin Merlin'i olan Henry Kissinger, tamamen umutsuzluk içinde olmalıdır.

SA8759/KY69-EY645: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


Seçkin Deniz Twitter Akışı