30 Haziran 2020 Salı

SA8688/SD1734: "öncesizliğe tüneyen kışkırtı" /13.09.2004/ 240. patika...bir de...
...birbirinden kopyalanan davranışları sergileyen ve üstelik sıradan tepkilerle ışıldamaya çalışan insancıkları gördünüz mü?...
...mukallit olmaklığın en temiz en berrak ve en zavallı renkleri ışıldar yüzlerinde onların....
...eğer bir düşünür, düşüncelerine basit sınırlar koyarsa ve bu sınırlar basit bir insanın sınırlarıyla belirlenmiş ise, o insan sığ olmaktan kurtulamayacaktır...
...onun yüzünde, ışıldayan değil, kararan tebessümler bulacağınızdan kuşku bile duymayın...
...sonrasızlık kâbusu, öncesizlik iddiasından türer, unuttunuz mu?...
...hücrelerin gelişmesine taktığınız başlangıçlık saplantısı öncesizliği kabullenmeniz,değil midir?...
...sonrasızlığı gerektirdiğiniz için aklınızla, sonrasızlığın kâbuslar yağdıran sığlığı neden sizi sıkar ki sonra?...
...toprakla sonlanan bir eylemler bütünü için siz ne kadar acımasızsınız, değil mi?...

SA8687/SD1733: Avrupa ve ABD'de Ekonomik Kriz; Evet, Birisi Suçlanacak - Yes, Someone is To Blame-

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 'Eşitsizlik: Herkesin Bilmesi Gerekenler (Oxford University Press, 2016) kitabının yazarı ve Austin Texas Üniversitesi LBJ Halkla İlişkiler Okulu profesörü James Galbraith ve 'Kapitalizm Uçurumu: Güvencesizlikle Mücadele, Kriz veya Ütopya Olmadan Radikal Değişime Nasıl Ulaşabilir (Columbia University Press, 2020) kitabının yazarı ve Kent Üniversitesi Brüksel Uluslararası Araştırmalar Okulu politik ve sosyal düşünce doçenti Albena Azmanova'nın ortak çalışmasıdır ve Covid-19 krizi sonrası derinleşen ekonomik krizin sorumlularına odaklanmaktadır. Analistlerin Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde'ın yaşanan ekonomik krizde ‘Hiç kimsenin suçu ya da hatası yok' şeklindeki açıklamasına karşın, on yıllardır felakete yol açan politikalarda neoliberal kapitalist ideolojiye ve suç ortaklığına adanmış bir görevli olarak Christine Lagarde'ın suçlular listesinde olduğunu iddia etmeleri şaşılacak derecede ilginç ve sorumluları doğru tespit eden ve Satanist Çete'nin küresel olarak aktif olduğunu kanıtlayan bir yaklaşımdır: "Bunlar sadece hatalar ya da basit kazalar değildi: politik kararlardı. Onlar, onlarca yıldır inşa edilen bir ideolojinin sonuçları olan suçlardı. Bunlar, komisyon suçları ve ihmal suçlarıydı; sonuçları güvencesizlikle işaretlenmiş ve çöküş için hazırlanmış kırılgan bir ekonomik yapıydı." Türkiye'deki bazı kullanışlı kuruluşları ve kişileri eliyle gerçeği saklamaya çalışan Neoliberal şeytanların argümanlarını da çürüten bu nesnel analiz, Avrupa'da (Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Komisyonu vb Avrupa Birliği Kurumları'nın karşısında Avrupa Vatandaşlar Meclisi taleplerinin olgunlaşması gibi) birçok şeyin değişmeye başladığını  görmemizi sağlamaktadır. Türkiye, 2018'de Erdoğan'ın ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile, 2020'de Covid-19 salgını ile tetiklenen ABD, Avrupa Birliği, Rus, Afrika, Güney Amerika, Arap Ligi ve Doğu Asya ekonomilerinde yaşanan bu ekonomik çöküşe karşı güçlü, sağlıklı ve hızlı kararlar alarak kendisini korumuştur. 
Seçkin Deniz, 30.06.2020

Yes, someone is to blame
"Bir pandemi 'doğal afet' olarak tanımlanabilir, ancak yaşanan küresel depresyon, ideolojinin ve güçlü politik aktörlerin ürünüdür."

Avrupa'ya eşi görülmemiş bir ekonomik kriz iniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) başkanı Christine Lagarde geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nda bu krizin barış zamanında yaşanan en kötü kriz olduğunu  ilan etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Federal Rezerv Bankası (FED) son 90 yıl içinde üretim ve istihdamdaki en kötü düşüşün yaşandığını açıkladı. Dünya Bankası, 1945'ten bu yana dünyanın yaşadığı en derin çöküşün kıyılarında olduğu konusunda uyarıyor; çoğu ülkenin zaten fakir olduğu dünyada 60 milyona yakın insan insan fakirleşti.

29 Haziran 2020 Pazartesi

SA8686/SD1732: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 39

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Hayat nesneler, kişiler ve olaylarla çoğalan ve zamana yayılan garip etkileşimlerin ânları çatıştırabildiği çok boyutlu kartezyen ilişkiler diyagramıydı. Bazen anlayamaz, bazen de anladıklarımızı anlamamanın daha iyi olacağına karar vererek anlamazlıktan gelirdik. "


Kanuni, entrikacı ve sinsi Fransa Kralı I. François’yı kurtararak Avrupa’da bir müttefik elde ettiğini düşünmüştü, ancak işler tam tersine ilerlemiş, yüz yıl sonra XIV. Louis, kapitülasyonların tanıdığı özgürlükten yararlanarak Osmanlı topraklarına kültürel, sanatsal, tarihsel ve bilimsel bilgiler toplamak bahanesiyle çok sayıda diplomat, din adamı, asker, tacir, seyyah, maceraperest ve kalem erbabı kılığında casuslar göndererek adım adım Osmanlı’nın içten içe çürümesi için çalışmıştı.

SA8685/KY69-EY617: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


28 Haziran 2020 Pazar

SA8684/SD1731: "cambaz"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...ip titredi
        kolları savruldu bir kez
dermanı kesildi dizlerinin
          yuvalarında irileşti gözleri
kül idi rengi
             nefes nefes titredi
an kadar kısa
                   asır kadar korkuydu

SA8683/KY69-EY616: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


27 Haziran 2020 Cumartesi

SA8682/MEY42: ‘Nasıl Bir Eğitim Sistemi?’ Sorunu ve Akademik-Pratik Ortaokullar ve Liseler Çözümü

"Bu çözümü uygulamadan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bahsettiği hedeflere ulaşmak mümkün olmayacak, çünkü bugüne dek mümkün olmadı. Artık kaybedilecek zerre kadar zaman yok; bunu bu millete borçlusunuz."


Bugün, adını YKS (TYT-AYT) koyduğumuz üniversite sınavına girecek olan (girmek için başvuran) öğrenci sayısı 2.433.219. 31 Aralık 2019 itibarıyla 83.154.997’ye ulaşan Türkiye'nin nüfusunun yaklaşık olarak %3’ü, 11,5 milyonluk (2019) Belçika’nın beşte biri, 10,7 milyonluk (2019) Yunanistan, 10,7 milyonluk (2020) Çekya ve 10,3 milyonluk (2019) İsveç’in dörtte biri, 8,9 milyonluk (2019) Avusturya, 8,6 milyonluk (2019) İsviçre, 7 milyonluk (2019) Bulgaristan ve 7 milyonluk (2018) Sırbistan’ın yaklaşık üçte biri, 5,8 milyonluk (2019) Danimarka, 5,5 milyonluk (2019) Finlandiya, 5,5 milyonluk (2019) İskoçya, 5,5 milyonluk (2020) Slovakya, 5,4 milyonluk (2020) Norveç ve 4,9 milyonluk (2019) İrlanda’nın yaklaşık yarısı, 3,6 milyonluk (2018) Moldova, 2,9 milyonluk (2020) Arnavutluk ve 2,8 milyonluk (2020) Litvanya’ya yakın ve 2,1 milyonluk (2019) Makedonya, 1,92 milyonluk (2019) Letonya ve 364.134 nüfusluk (2020) İzlanda gibi dört Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla genç insanımız, evladımız sınava giriyor.

SA8681/KY69-EY615: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


26 Haziran 2020 Cuma

SA8680/TG298: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-II

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 26.06.2020

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

Birinci Bölüm: İngilizler, Orta Doğu ve Radikal İslam

III. İran'ın İlk Demokrasisinin Yıkılması

Başından beri Amerika'nın Merkezi İstihbarat Teşkilatı, İngiliz istihbaratı ile çok yakın bir ilişki sürdürmektedir ve bu ilişki, 1953'te İran'da gerçekleşen ve ikinci aşamanın başlangıcı olan Musaddık darbesinin ayrıntılarıyla kanıtlanmıştır.

SA8679/SD1730: Avrupa'nın Yeni Bir Gençlik Garantisine İhtiyacı Var

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz Linz, Avusturya Chamber of Labour in Linz'da işgücü piyasası uzmanı ve Johannes Kepler Linz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Dennis Tamesberger ve  JKU'da sosyoloji ve ampirik sosyal araştırma profesörü ve Mesleki ve Yetişkin Eğitimi Enstitüsü bilim direktörü Johann Bacher'e aittir ve 2008 Ekonomik krizi sonrası AB tarafından genç işsizliğini azaltmak için  2013'te oluşturulan Gençlik Garantisi'nin vaat ettiklerini gerçekleştiremediğini vurgulayarak Covid-19 sonrası yeni bir Gençlik Garantisi oluşturulmasına odaklanmaktadır. Analistler özetle, çoğu zengin AB ülkeleri tarafından finanse edilen fonun, daha yoksul ülkelerde daha fazla kullanılması gerektiğini ve yeni Gençlik Garantisi'nin İş Garantisi olarak algılanması gerektiğini belirtirken, Avrupa Birliği için daha kapsamlı bir tasarımdan söz etmektedirler: "Yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi AB'nin sadece gelecek nesillere önem verdiğini değil, aynı zamanda ekonomik ve mali olarak mücadele eden bölgeleri desteklemeye istekli olduğuna da işaret eder." Anlaşıldığı üzere, Avrupa Birliği, refahın arttırılması ve yayılması ile ilgili kuruluş amaçlarına ulaşamamıştır. Türkiye'nin, mevcut üyelerine teokratik bir diktatörlük ve yoksulluk-eşitsizlik, yoksul çalışanlar ve artan işsizlik dışında bir şey vermeyen ve Covid-19 salgınında da sınırlarını kapatarak, vahşi bir rekabete giren Avrupa Birliği ile ilgili üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda istekli davranması anlamsızdır. Türkiye, yeni ve bağımsız bir Avrupa Birliği politikası tasarlamak için hiç vakit kaybetmemelidir; Fransa ve Almanya'nın, Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtma girişimlerinin yoğunlaştığı bugünlerde Avrupa Birliği etkisiz ve çürümüş yapısıyla dış politikada sadece bir engel olarak yolumuza çıkacaktır.
Seçkin Deniz, 26.06.2020

Europe needs a new Youth Guarantee
"Gençlik Garantisi vaadini yerine getiremedi. Derinleşen ekonomik kriz iyi işleyen bir garantiyi daha da zorunlu hale getiriyor."

Coronavirüsün hızla yayılmasını önlemek için ekonominin kapatılması, çoğu ülkede işsizliğin hızla artmasına neden oldu. Bununla birlikte, gençler için özellikle zor işgücü piyasası durumu çok az bilinmektedir. Ancak tahminlerimize göre genç işsizliği bir yıl içinde yüzde 70 civarında artacak. En ekonomik açıdan sıkıntı çeken ülkelerin rahatlamasını sağlamak için 50 milyar € yeterli finansmana sahip yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi öneriyoruz.

SA8678/KY69-EY614: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


25 Haziran 2020 Perşembe

SA8677/SD1729: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 569 (26-31 Haziran 2019)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(26-31 Haziran 2019)  (Haziran 2019: 4.052  Tweet+Önceki Toplam: 368.663+4.052= 372.715 Tweet)

26 Haziran 2019
RT @mekefe2: #Libya Trablus'daki meşru hükümet stratejik Kavasim ve Garyan kentlerini darbeci Hafter güçlerinden geri aldı. Libya Ordusu'nu…

26 Haziran 2019
RT @Newsfrom_Gr_Tr: Sayın @dbdevletbahceli 'nin Çipras'a gönderdiği sözler yerine ulaşmış :) https://t.co/7j04xaYFhW

SA8676/KY69-EY613: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


24 Haziran 2020 Çarşamba

SA8675/AŞ113: Çıkıntı Hadiseler; DAP-GEP

"Çünkü niyetleri kötü ve Türkiye'yi geriye götürmek istiyorlar..."


İnsanın doğasında ister aile olsun, isterse ait olduğu herhangi bir özel ya da resmi toplulukta olsun, üstüne düşen vazifeyi gerektiği gibi yapmak ve hayatın doğal akışını sürdürmek gibi güzel bir eğilim vardır; bu insanlık tarihinin ardıl olarak sürmesini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Ancak bir de bunun yanında tam aksini ortaya koymak gibi bir özelliği de var aynı insan doğasının.

SA8674/KY69-EY612: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


23 Haziran 2020 Salı

SA8673/SD1728: "köprü başları" /16.09.2004/ 241. patika...belirsizliğin yakaladığı...
...tuttuğu, salmadığı...
...zamansız ruh halvetlerine değirmen taşlarını izleye izleye bakmayın...
...dalmayın...
...genişleyin olabildiğinizce...
...siz genişledikçe düşer ısısı ben merkezinizin...
...güzelleşir, sevimlileşir bakışlarınızdaki bencillik...
...önemsemez ve çeker gidersiniz hayâllerinizin sizi sıkan karanlığından...
...mâzî, istikbâl ve hâl...
...deli dumrul'un durdurduğu köprü başları artık içinizde...
...her dem ceza kesen fiillerle meşgul kendiniz...

SA8672/SD1727: Avrupa'nın Geleceği ile İlgili Bir Avrupa Vatandaşlar Konferansı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Citizens Take Over Europe ittifakının arkasındaki kuruluşlardan biri olan European Alternuments'un iletişim sorumlusu ve Chayn Italia yöneticilerinden biri olan Marta Cillero Manzano'ya aittir ve 2008 ekonomik krizi ile başlayan ve Covid-19 salgını ile görülebilir hale gelen sınırsız neoliberalizmin etkisindeki Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin vizyon ve hırs eksikliği nedeniyle yaşadığı başarısızlığa karşı inisiyatifi ele geçirmek için 9 mayıs'ta yapılması gerekirken 1 Temmuz'a ertelenen Avrupa Vatandaşlar Konferansı'nın tepeden aşağıya dayatmacı AB kurumlarından bağımsız olarak yapılmasını önermekte ve sonrasında Avrupa Vatandaşlar Meclisi'nin (European Citizens’ Assembly) kurulmasına odaklanmaktadır. "Geçtiğimiz on yıllardaki krizlerde, Avrupa politikası en marjinal olanlarla dayanışma örgütleyemedi. Bu kriz bunun yerine vatandaşların ve sivil toplum katılımının Avrupa'nın geleceği ile ilgili tüm yeni girişimlerin merkezinde olmasını sağlama fırsatı sunuyor." diyen Marta Cillero Manzano Covid-19 krizindeki başarısızlığın bir milat olmasını istiyor. Avrupa Birliği'nin yaşadığı derin ve çok boyutlu krizin yeni bir enerjiyle, halkın doğrudan müdahalesi ile kurtulması artık mümkün görünmemektedir. Çünkü; Liberal Satanizm'in eseri olarak tasarlanan Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri gereği, bugün çok uluslu şirketler için çalışan köleler olarak bütün dünyayı ve Avrupa devletlerini hazırlamak gibi bir vizyona sahiptir. Bu vizyon başarıya ulaşmış, bütün dünya küresel etki alanına ulaşan satanist sermayenin kölesi haline getirilmiş; ancak dinsizleştirilen, değersizleştirilen ve onursuzlaştırılan, alkol, seks ve uyuşturucu bağımlısı haline getirilen insanlar buna isyan ederek birliği ve kurumlarını reddetmeye başlamışlardır. Türkiye, çöken Avrupa Birliği'nden gerekli dersleri çıkarmakta gecikmemelidir.
Seçkin Deniz, 23.06.2020

A citizens’ conference on the future of Europe
"Avrupa'nın -bu konuyla ilgili konferansta bile-geleceği konusunda anlaşmaya varılmadığından, bir Avrupa Vatandaşlar Meclisi'ne bakmanın zamanı geldi."

Dünyayı sarsan Covid-19 salgını, Avrupa'nın merkezinde son yıllarda görülmeyen bir şekilde günlük hayatımızı kesintiye uğrattı. Yıllarca süren sınırsız neoliberalizmden sonra, bu salgın karşısında, güvenliğimizin, zenginliğimizin ve refahımızın çokuluslu şirketlerden daha güçlü ve iyi finanse edilen kamu hizmetlerine bağlı olduğunu fark ettik. Bununla birlikte, Avrupalı demokrasimizin dayanışma örgütleyemediğini ve bir kez daha önceliğin ulusal politikalar için yapısal olarak yer açtığını fark ettik.

22 Haziran 2020 Pazartesi

SA8671/SD1726: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 38

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

‘Madame’, Èze’ye gidip gitmediğimi sordu. Şaşırdım; o güne dek bundan bahsetmemişti. İD’le sözleşmişler gibi Èze’yi soruyordu bana. Barbaros Hayreddin’i iyi tanıyorlardı Fransızlar, bir de Kanuni’yi.


İş ilişkilerinde ya da özel hayatında farklı, birbirine zıt karakterler sergileyen kişilerden hiç hoşlanmıyordum. Anlaşmalarımızı da bu standardı temel alarak yapıyordum. Güven esastı ve herhangi bir şekilde sarsılmaması gereken ilişki kuralıydı.

SA8670/KY20-MEK93: Türkiye İç Siyaseti Üzerine Bir Ufuk

"Bu milleti hangi bahane ile olursa olsun yeniden Batı’nın ileri karakolu bir sömürge ülkesi haline getirecek siyasetlere kapı aralayan herkes geçmişte olduğu gibi ağır bedeller ödemeye mahkûm olacaktır."


1990’larda sık sık duyduğumuz ve 2000’lerden itibaren ete kemiğe bürünüp ceberrut ulus devleti ciddi bir dönüşüme sokan süreci tanımlamak için kullanılan ‘değişim’ kavramı şu ara yeniden gündeme girmiş durumda.

Dikkatle izlediğim bir araştırma şirketinin yöneticisi, Türkiye’de iktidar bloku olarak tanımladığı siyasi odakların güçten düştüğünü, artık sokağı okuyamadıklarını, yeni seçmen kitleleri ile temas kurmakta yetersiz kaldıklarını, Türkiye insanının temel siyasi davranışını belirleyenin artık ‘taşra değerleri’ değil, bu değerlerin şehirlerde ciddi bir dönüşüm geçirerek yeni bir kimlik kazanan hali olduğunu ifade ediyor.

SA8669/KY69-EY611: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


21 Haziran 2020 Pazar

SA8668/SD1725: "ben değilim ya"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


...mısralarımdaki
           hep tek kişi
ben değilim ya
         hayattan gördüğümdür

SA8667/KY69-EY610: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


20 Haziran 2020 Cumartesi

SA8666/SD1724: 'Kurtarma'nın Merkezinde Neden Çocuklar Olmalı?

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Eurochild hukuk kurulu başkanı Reka Tunyogi'ye aittir ve Covid-19 krizi ile derinleşen Avrupa'daki yoksulluğun ve artan eşitsizliğin kurbanları olarak çocukların Avrupa Kurtarma Planı'nın merkezine alınmasına odaklanmaktadır. Yaklaşan ekonomik krizle başa çıkmak için umutsuz adımlar atan Avrupa Birliği'nin, Covid-19 salgınında kurumal olarak yaşadığı başarısızlık, üye devletlerin kendi başlarının çaresine bakması zorunluluğunu ortaya çıkarmış görünmektedir. Analiz, makro plan düzeyinde açıklanan milyarlarca euroluk kurtarma paketinden çocuklara ayrılmış olan payın gerektiği gibi harcanmayacağından endişelenmekte ve çocukların haklarını koruma kaygısıyla liderleri uyarmaktadır. Çocuklarının geleceğindeki riskleri bile tartışamayan Avrupa Birliği refah paylaşmayı unuttuğu gibi, üyelerine herhangi yeni bir çıkış yolu önermekten uzaktır. Allah'ın insanlara emaneti olan masum çocuklar için tehdit bahsedildiğinden daha büyüktür. Global Missing Children's Network (Küresel Kayıp Çocuklar Ağı) ICMEC'in yayınladığı kayıp çocuk istatistikleri dehşet vericidir: her yıl Avustralya'da 20,000 çocuk, Kanada'da 45.288 çocuk, Almanya'da 100.000 çocuk, Hindistan 'da 96.000 çocuk, İspanya'da 20,000 çocuk, İngiltere'de 112.853 çocuk, ABD'de 460.000 çocuk kaybolurken, 2015 yılında Jamaika'da 1.984, Rusya'da 45.000 çocuk kaybolmuştur. Satanizmin kölesi haline gelmiş yetişkinlerin pedofili sapkınlığına ve şiddete kurban gittiği düşünülen yüz binlerce kayıp çocuk hepimizin endişelenmesini gerektirecek kadar somut bir tehdittir. Küresel ekonomik krizden ve Covid-19 krizinden dünyanın diğer ülkeleri kadar etkilenmeyen ve ayakta kalan Türkiye satanizmin hedefindeki çocuklar için çok daha fazla şey yapmakla mükellef olduğunu unutmamalıdır. Bütün bu istatistikler açıkça ortada iken, Satanizmin medyadaki amiral gemisi The Economist'in farklı bölgelerden topladığığını iddia ettiği uydurma verileri karşılaştırarak oluşturduğu ve yayınladığı, satanist Euronews'in de kayıp çocuklar listesinde adı bile olmayan Türkiye'yi karalamak için yorumlayarak yayınladığı listede, Şubat 2018 ile Nisan 2019 arasında incelenen ülkeler arasında her yıl 112.853 çocuğun kaybolduğu İngiltere'yi 83.0 puanla çocuklar için en güvenilir ülke konumunda göstermiş, her yıl 45.288 çocuğun kaybolduğu Kanada'yı en güvenilir dördüncü ülke olarak ilan ederek gerçeği çarpıtmıştır. Türkiye'nin bu alçakça yalanlarla da mücadele etmesi ve bir an önce dünyanın bütün çocuklarını koruyacak bir politika alanı oluşturması şarttır.
Seçkin Deniz, 20.06.2020


Why recovery needs to have children at its centre
"Salgın ve kilitlenmenin çocukların refahı üzerinde ciddi etkileri oldu. AB toparlanma planı, çocukların özel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamalıdır."

Krize kilitlenmekten vazgeçtiğimiz için iyileşme/kurtulma/kurtarma herkesin aklında. Bununla birlikte, iyileşme farklı şeyler ifade edebilir. Bir ofis çalışanı, iş yerinden çok etkilenen hizmet sektörü çalışanından farklı bir şey bekleyebilir. Büyük bir şirketin beklentileri, aynı zamanda tek bir ebeveyninki gibi, iki gelire sahip bir haneye kıyasla, küçük işletme sahiplerinden farklı olacaktır. İyileşmenin/kurtarmanın çocuklara ulaşmasını ve onlara yardım eli uzatmasını sağlamak Avrupalı ​​liderlerin sorumluluğundadır.

SA8665/KY69-EY609: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


19 Haziran 2020 Cuma

SA8664/TG297: Globalistler ve İslamcılar: Yeni Bir Dünya Düzeni İçin 'Medeniyetler Çatışması'nı Kışkırtmak-I

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Red Moon Rising - The Rapture and the Timeline of the Apocalypse Paperback'in yazarı Peter D. Goodgame'ın 'The Globalists and the Islamists' adlı kitabına aittir. "Geçtiğimiz yarım yüzyıl boyunca dinin etkisi, dünyanın Batı kesiminde ve Doğu'nun çoğu kesiminde azaldı. Maneviyat, yaşam standartları yükseldikçe ve popüler kültür de neredeyse tamamen laik hale geldiğinden materyalizmle yer değiştirdi. Orta Doğu'da durum neden farklıydı? Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı? Bu çalışma, bu durumun tesadüfen meydana gelen bir şey olmadığını ve militan İslam'ın, uzun vadede bir dünya hükümeti kurulması hedefine ulaşmak için baskın Anglo-Amerikan kurumların küresel seçkinleri tarafından oynanan bir kart olduğunu açıklamaya çalışacaktır." şeklindeki sunumuyla geçmiş yüzyılların resmi tarih söylemlerinin arkasına sarkan ve günümüzdeki kaosun, yaygınlaşan dinsizliğin ve ahlaksızlığın temel nedenlerini, Globalistlerin  'Militan İslam' kavramını üreterek ve müslümanları satanist küresel bir devlet kurmak amacıyla kullanarak Yahudi-Hristiyan Etiğinin aleyhine İslam Etiği'nin lehine bir canlanma yaşayıp yaşamadığını sorgulamaktadır. Eylül 2013'te planladığım ve üzerinde çalıştığım ve 7 Ekim 2018 Pazar günü yayınladığım  'SA6940/SD1156: İslamcılık; Zehirli Maya (Aşı) ya da Masonik Kara Büyü' başlıklı çalışmamda 'İslamcılık' maskesi ve 'Masonluk' aracılığı ile Osmanlı İmparatorluğunun müslüman topluluklarının nasıl ayrıştırıldığını ve kurulan yapay ulus-devletlerin kukla yönetimler tarafından nasıl Satanizmin hizmetine sunulduğunu ve Satanist Masonların İslam'ın içini nasıl boşaltmaya çalıştığını incelemiş ve mason olduğu kesin olarak açığa çıkan câni Fetullah Gülen liderliğindeki dinî cemaat-nurculuk  maskeli FETÖ üyesi generallerce, 15 Temmuz 2016'da, ahlakı ve dinî değerleri önceleyen politikalara sahip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'ye askerî darbe yapmaya çalışan ve halk tarafından durdurulan Masonik İslamcılığı şöyle tanımlamıştım: "İslamcılık, 1789'la Fransa'da egemen hâle gelen masonların, yer küredeki bütün imparatorlukları yıkma girişimlerini içeren bütüncül bir organizasyonun Osmanlı İmparatorluğuna yönelik olan hamlesinin adıdır ve Sultan III. Selim’den itibaren güçlenerek II. Mahmut, Abdülmecid, Abdülaziz ve II. Abdülhamid liderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu'nu, İstanbul, İzmir, Selanik, Manastır, Mısır, Şam, Beyrut gibi merkezlerde kurulan gizli mason localarında olgunlaştırılarak parçalayan ve yıkan bir hançerdir. Günümüz tartışmalarının amacı da yeniden güçlenen, bölgesel ve küresel bütünleşik bir strateji izleyerek masonların hakimiyet alanlarını daraltan Türkiye Cumhuriyeti'nin Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki yönetimini hedef hâline getirerek yeniden parçalamak ve etkisiz hâle getirmekti", 06.09.2008 tarihli 'SA24/SD5: İslamcılık: Kara Büyü' başlıklı çalışmamda da Peter D. Goodgame'un "Yahudi-Hıristiyan etiği nasıl aşındı, buna karşılık İslam etiği bariz bir canlanma yaşadı mı?" şeklindeki sorusunu o sormadan (2014) 6 yıl önce (2008) cevap vermiştim: "İslamcılık anaforu, Müslüman zihinlerden sürekli yeni kurbanlar devşirmektedir. Geleneksel diye, dışlanan ve aşağılanan bozunmaya uğramış 17,18,19 ve 20. yüzyıl İslam algısına alternatif olarak ortaya konan ve  terakkîyi hedefler görünen İslamcılık kara büyüsü, daha fazla tahrif ve tahribe aracılık etmeden Müslümanların  düşüncelerinden uzaklaştırılmak zorundadır."  Satanistler, önce kendi topluluklarını, Yahudileri -Siyonist-Laik-Fanatik-Ortodoks diyerek parçaladılar ve Yahudi etiğini, tahrif edip etkisizleştirdiler, eş zamanlı olarak Katolik-Ortodoks-Protestan etiğini ve İslam Etiğini yetiştirdikleri profesyoneller aracılığı ile yok ettiler; bugün diktatör Arap liderleri, aynı satanist gücün birer piyonu olarak elde ettikleri dokunulmazlıkla hem İslam'a hem de Müslümanlara yönelik soykırım politikalarını acımasızca uygulamaktadırlar. Yayınladığımız bu çeviri seti, eksik bilinenlerle örtülmek istenen gerçeğin açığa çıkması için faydalı olacaktır diye düşünüyoruz.
Seçkin Deniz, 19.06.2020

The Globalists and the Islamists:
Fomenting the "Clash of Civilizations" for a New World Order

Birinci Bölüm: İngilizler, Orta Doğu ve Radikal İslam

Giriş
Bush Yönetimi tarafından yönetilen Amerikan hükümeti, Irak'ı işgal etme ve hükümeti devirme planları ile "Teröre Karşı Savaş" adı verilen operasyonunu sürdürdüğü sırada İngiliz Tony Blair hükümeti, Amerika’nın kararlı bir müttefiki olmaya devam ediyor. Aşağıdaki çalışmada, Amerika'nın sıkışıp kaldığı, daha önceden ve şu anda da neredeyse tamamen İngiltere tarafından kontrol edilen bir bölgenin tarihine kısaca göz atacağız. Şu anki "Teröre Karşı Savaş" gerçekten bölgeye özgürlük getirmek ve geleneksel Amerikan ideallerini teşvik etmek için yürütülen bir savaş mı, yoksa küresel Amerikan hegemonyasını sağlamlaştırmak için gerçekleşen bir güç oyunu mu? Ve Britanya’nın bundan elde edeceği menfaat nedir?

SA8663/KY69-EY608: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


18 Haziran 2020 Perşembe

SA8662/SD1723: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 568 (21-25 Haziran 2019)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(21-25 Haziran 2019)  (Haziran 2019: 4.052  Tweet+Önceki Toplam: 368.663+4.052= 372.715 Tweet)

21 Haziran 2019
RT @sputnik_TR: Rosneft Aero, 2020'ye kadar THY uçaklarına yakıt ikmali yapacak https://t.co/LtbhDpLyZf https://t.co/1P5tSc4eCJ

21 Haziran 2019
RT @kenan_kiran: “‘Allah kul hakkını affetmez’ diyerek kul hakkı yemekten korkarak büyüdük biz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul Üniversi…

SA8661/KY69-EY607: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


17 Haziran 2020 Çarşamba

SA8660/KY73-PH22: Tornavidayla Trafoya Saldıran Don Kişotlar'dan Bugüne

"Bu çağda 'ileri toplum' ve 'gelişmiş medeniyet' derken kastettiğimiz ölçü, geldiğimiz en üst nokta; insanların barış ve huzur içinde yaşayabildiği, can güvenliklerinden endişe etmedikleri toplumlar ve ülkeler tasarlamak konusundaki başarımızdır, diye düşünüyorum. Bugün eğer kötü niyet yoksa ölümden gayrı her derde çare bulunan bir çağı yaşıyoruz. "


Bugün size anlatacağım hikâyede belirli yaşın üstündekiler için şaşılacak bir şey bulunmuyor. Onlar anılarını tazeleyecekler ama 30 yaş altındakilere ‘vay be!’ dedirtecektir. Hikâyenin kahramanı bir yakınım ancak izni olmadığından gerçek ismini (Mehmet, diyelim) yazmayacağım.

SA8659/KY69-EY606: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


16 Haziran 2020 Salı

SA8658/SD1722: "köhneyen heyecanlar" /16.09.2004/ 242. patika...tersinir olmak nedir?...
...önermelerden yahut fillerden kendi zıddı olanı desek...
...veya kaynağından uzaklaşan ışığın kaynağına dönüşü...
...doğan her varlığın ölümü ve ölen her varlığın doğumu...
...ne olabilir sizi düşünceye iten neden?...
...hem kem gözlerin, hem de ışıldayan sevgi dolu gözbebeklerinin içinde, kim ne kadar bencil değil?...
...hep merkepler mi taşır, yükü?...
...ve kim merkeptir, kim sahip?...
...eğer; her dönüp giden gün, merkeplerin işine iş katıyorsa insafsızca...
...gözlerine sınır biçiyorsa kâhinler gibi...
...atlardan çalınmış gözlükleri takıp duruyorsa, ürkmesin diye...

SA8657/SD1721: Avrupa'yı Şeffalıkla Yeniden Başlatmak

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, kamuoyu tartışmalarında aktif bir öğrenci derneği olan Conférence Olivaint'in mali işler sorumlusu, L'Alternative lycéenne'nin yazarı, bir SciencesPo öğrencisi ve aktivisti olan Arthur Moinet'e aittir ve Avrupa'daki lobicilik faaliyetlerinin şeffaflaşmasına odaklanmakta ve Brüksel'de yasaların ve yönetmeliklerin çıkarılmasında kimin etkili olduğunu bilinmesi gerekliliğini ve bunun kurumsallaşmasının güven yitiren Avrupa Birliği kurumları için yeniden başlamanın şartı olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa Birliği kurucuları olarak değerlendirilebilecek teknokratların ve siyasetçilerin küresel şirketlerin temsilcileri gibi davranarak itibarsızlaştığı ve Avrupa'yı eşitsizliğe, yoksulluğa, çalışanları sömürüye sürüklediği bir çağda gençlerin söz sahibi olarak şeffaflık istemeleri şaşırtıcı değildir; ancak Avrupa'nın gençlere ne kadar değer verdiğini veya vereceğini zaman gösterecek, şimdilik kuşatıcı bir değer aralığında gençlere alan açılmış olduğunu söylemek zordur. Avrupa Birliği şeffaflaşamadığı için çözülmüş ve çürümüştür; Avrupa Birliği'nin ilkesizliği ve değersizliği dolayısıyla değer erozyonu yaşayarak yetişen gençlerin bu çürümüşlüğü aşması mümkün görünmemektedir. Yeniden yükselen Türkiye'nin Avrupa'nın ve ABD'nin yaşadığı bu karmaşık zihinsel alandan gençlerini koruyacak güncellemelere ihtiyacı vardır; medyanın ve enformasyon kanallarının neoliberal kapitalizmin yok ettiği Avrupa'nın ve ABD'nin hayaller diyarı olmadığını anlatması gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 16.06.2020

Relaunching Europe by transparency
"Brüksel'deki sayısız lobici, özel çıkarları, özellikle büyük şirketleri savunuyor. Avrupa vatandaşlarının şeffaflık için daha az düzensiz bir çerçeveye ihtiyaçları vardır."

Mevcut kriz dahil olmak üzere Avrupa'da lobilerin etkisi sürekli artmakla birlikte, lobicilikle ilgili düzenleme hala açıkça yetersizdir. Avrupa vatandaşlarının güvenini arttırmak için güçlendirilmelidir.

15 Haziran 2020 Pazartesi

SA8656/SD1720: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 37

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Araba Rhône Nehrinin kıyısında ilerlemeye başladığında ikimiz de susmuştuk ve sesi kısık radyoda, ekrana yansıyanlara göre, Janine Jansen’ın ağlayan kemanı Méditation from "Thaïs"i çalıyordu."


İD anlattıklarımı desteklediğini, ama her şeyden önce insanların Kur’an’a ihtiyaç duyması gerektiğini söyledi umutsuz bir şekilde. Bana, kendisi rahatsız olmasa bile, konuşmalarımda ayetlerle yaptığım akıl yürütmelerden birçok kişinin rahatsız olacağını söylediğinde, bunun farkında olduğumu ve tam olarak bu baskıya karşı tavizsiz bir duruş sergilemeyi tercih ettiğimi söyledim.

SA8655/KY69-EY605: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


14 Haziran 2020 Pazar

SA8654/SD1719: "açık kapılar"

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk


açık kapılar...
        koşun haydi
baktığınız yerde
          gördüğünüz kürkteyim...
açık kapılar
             gelin haydi
aşkınızla var
                  gökteki yürekteyim...

SA8653/KY69-EY604: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


13 Haziran 2020 Cumartesi

SA8652/KY1-CÇ731: Bardak taştı.. Hepsi Bu..

"Ben bir Amerikalı değilim. Ben Amerikanizm'e kurban edilmiş yirmi iki milyon kara insandan biriyim... Hiçbir Amerikan rüyâsı gördüğüm yok; ben bir Amerikan kâbusu görüyorum."
Malkolm X


"Olan olduğu gibi olandır!"

Böyle olunca olan karşısında tavır alman, yön belirlemen olasıdır.. böyle olmadığında -gizli eller, planlayıcılar kurgusuna kapıldığında- tavır alma olanağını yitirirsin..

SA8651/KY69-EY603: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


12 Haziran 2020 Cuma

SA8650/AŞ112: Kontrollü Hayat; Türkiye Covid Tuzağına Düşmemeli

"İnsan onurlu bir varlıktır, Türkiye de onurlu insanların yaşadığı bir ülkedir; bunu korumakla mükellefiz."


Mart 2020’den bugüne bütün dünyayı kasıp kavuran Coronavirus-Covid-19 salgını ile dizginlenmiş, esaret altına alınmış insanlığın bir parçası olarak Türkiye, çağdaş bütün teknolojilerle donatılmış ücretsiz sağlık sistemi ve hızlı, bilim kurulu ile koordinasyonu mükemmel ve sağlıklı kararlar alabilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ayakta kalan tek ülke olmuştur diyebiliriz.

SA8649/KY69-EY602: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


11 Haziran 2020 Perşembe

SA8648/SD1718: Seçkin Deniz Twitter Günlükleri 567 (16-20 Haziran 2019)

 “Tarih, yazanların değil yorumlayanların toprağıdır.”


  
(Lütfen Twitter tweet akış grafiğine göre, her günün tweetlerini aşağıdan yukarıya doğru okuyunuz, orijinalini aramak istediğiniz tweet metnini kopyalayınız, Twitter arama motoruna yapıştırıp arama yaptırınız.)
(16-20 Haziran 2019)  ( Haziran 2019: 4.052  Tweet+Önceki Toplam: 368.663+4.052= 372.715 Tweet)

16 Haziran 2019
siyonistler durmuyor https://t.co/nuFD149XNk

16 Haziran 2019
RT @SavciSayan: İlk soruda imamoğlu hazırlanmış grafiklerle cevap veriyorsa, ilk sorunun nereden geleceğini biliyorsa, demek ki sorular önc…

SA8647/KY69-EY601: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


10 Haziran 2020 Çarşamba

SA8646/KY1-CÇ730: 'Entellektüel- Aydın' kavramı ve Paradigmanın İflası'ndan Notlar...

"Gerçek anlamda entelektüellerin resmi ideoloji üretmek gibi bir misyonları olamaz. Tam tersine, gerçek aydın (entelektüel) olmanın koşulu, her türlü egemen ideolojiden, bu arada resmi ideolojiden bağımsızlaşmaktır; resmi ideolojinin üretici ve yayıcısı olmak değil, onu eleştirebilmektir. Resmi ideoloji üretmenin yerini resmi ideolojinin eleştirisi almadıkça, gerçek anlamda aydınlanma mümkün olamayacaktır."


Tukaka ettiğimiz kavramlar üzerine hiç düşünenimiz var mı? Örneğin sanal alemde de sık sık alay edilen, matbu mevkutelerde de üstü örtük alay edilen "entellektüel- aydın" kavramı..

SA8645/KY69-EY600: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


9 Haziran 2020 Salı

SA8644/SD1717: "teşhir demleri" /17.09.2004/ 243. patika
...herhangi bir dünya zamanında arzulanmama olasılığı çok düşük olan insanlar...
...kadınlar...
...yüzlerce yıl, erkeklerin genlerindeki şey ile kadınların genlerindeki şey aynı olmadı...
...arzulanan erkek de kadın da kendileri gibi değildiler...
...erkek kadında horladı kendini...
...kadın erkekte kaybetti kaybedilmeyeceklerini...
...ve kadın, kaybedilmeyeceklerin tepesindeki 'ar'ı kaybetti ilk...
...yüzlerce yıl giysilerin bolluğunda saklanan ar, fahişelerin giysisizliğinde eridi...
...kadınlar, bedenlerinin tüm ayrıntılarıyla tüm gözlerin önündeler...
...ar, giysilerin uzağında demleniyor...

SA8643/SD1716: Amerika'nın Mutsuz Ortası

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, bir gelişim ve eşitsizlik uzmanı olarak New York Şehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi (CUNY) başkanlık profesörü ve Lüksemburg Gelir Çalışması'nda (LIS) bağlı kıdemli bir misafir akademisyen, Dünya Bankası araştırma departmanı eski baş ekonomisti Sırp asıllı Branko Milanoviç'e aittir ve 25 Mayıs 2020 'de siyahî Amerikalı George Floyd'un Amerikan polisi tarafından boğularak öldürülmesi sonrası ortaya çıkan protesto gösterilerinin Demokratlar lehine nasıl dönüştürüleceğine dair yaklaşımlara odaklanmaktadır. 25 Mayıs 2020 sonrası ortaya çıkan gösteriler Amerikan orta ve orta altı sınıflarının ekonomik memnuniyetsizliklerinin sonucu değil, siyahî Obama dahil önceki tüm başkanların ayrımcılığa karşı yeterince mücadele etmemiş olmasıdır; protestoların Trump yönetimine karşı oya tevil edilmeye çalışılması, aynısını yıllarca Türkiye'de de gördüğümüz klasik bir neocon-siyonist-satanist fırsatçılığı ya da tezgahçılığıdır. Analizin Dünya Bankası araştırma departmanı eski baş ekonomisti tarafından telif edilmiş olması, nesnel ve tarafsız olmayan teknokratların dünyayı nasıl bir cehenneme çevirdiğine dair önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir.
Seçkin Deniz, 09.06.2020

America’s unhappy middle
"Branko Milanoviç, ABD orta sınıfının rahatsızlığını ve bunun Başkanlık seçimlerine yönelik Demokratik strateji üzerindeki etkilerini açığa çıkarıyor."

Amerikan orta ve alt-orta sınıfının oy verme davranışı, birçoğuna göre, 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın Cumhuriyetçi aday olarak (beklenmedik) zaferinin nedenlerinden biriydi.

8 Haziran 2020 Pazartesi

SA8642/SD1715: Sıkıntı (Roman); 1. Bölüm-Gök 36

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Èze’yi hatırlattı hemen İD, güzel bir köydü; gitmeliydik. Gülümsedim ve kaldığım yerden anlatmaya devam ettim."


Şimdi yeniden kadın-erkek ilişkilerine dönme zamanının geldiğini gösteriyordu işaretler, ama bir peygamber gelmeyecekti; bu kesindi. O halde kendimizle baş başaydık ve bu kaçınılmaz, geri dönülmez kararı vermek zorundaydık; yapmamız gerekenlerden de sorumluyduk, bunu biz yapmazsak sonraki tarihte 'insan' denen 'şey'in varlığı mümkün olmayacaktı.

SA8641/KY1-CÇ729: Hiç İstemediniz

"Her biriniz düşün dünyasının nekrofilisiniz. Ölülerin sırtından geçinmekten hiç tiksinmediniz. Geçiminiz ölülerin üzerinden. Maişetiniz, düşün dünyanız ölülerden ibaret. Hüzünleriniz leş kokuyor. Tazeymiş gibi sunsanız da savlarınızı. Leş kokuyorsunuz."


Hüznünüzü anlatın! 

'Bu da nereden çıktı şimdi?' demeyin. Şaşırdığınızın, apıştığınızın farkındayım. Dünyanıza aykırı bir ses olduğunun bilincindeyim. Afalladığınızın ayrımındayım. Böyle bir çağrıyı hiç duymadığınızın farkındayım. Benim de sizin gerçekliğinizin farkında olduğumu bilin isterim. Bu yüzden seslendim.

Bir daha sesleneyim;

SA8640/KY69-EY599: Erhan Yalvaç; Çizgilerin Dili


7 Haziran 2020 Pazar

SA8639/ME49: Neden Sakladınız?

"Zaman sizi daha fazla tanımama yardım ediyor, ama her tanışıklığımız içimdeki umudu daha fazla törpülüyor. Sizi size anlatmaktan daha iyi bir yol olduğunu düşünmediğim için eksiklerinizi tamamlamaya çalışıyorum."


Siz insanların akıllı olduğunuzu sandığınızın farkındayım, ama neden akıllı olmanıza karşılık, aklınızı kullanmadığınızı, kendi tecrübelerinizi çocuklarınıza anlatmadığınızı anlayamıyorum. Çocuklarınıza, öğrettiklerinizin tamamına yakınının içlerindeki fırtınalara bir fayda sağlamadığını bildiğiniz halde doğru olanları, sizden hiç de farklı bir serüvenden geçmeyeceklerini bildiğiniz halde anlatmaktan kaçındığınızı açıklamak zorundasınız. Belki açıklayabilirsiniz, ancak ikna edici olamayacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Uzun dünya tarihinizde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olamadığınızı benden daha iyi biliyor olmanız şaşırtıcı değildi; siz böyleydiniz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı