9 Haziran 2020 Salı

SA8643/SD1716: Amerika'nın Mutsuz Ortası

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, bir gelişim ve eşitsizlik uzmanı olarak New York Şehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi (CUNY) başkanlık profesörü ve Lüksemburg Gelir Çalışması'nda (LIS) bağlı kıdemli bir misafir akademisyen, Dünya Bankası araştırma departmanı eski baş ekonomisti Sırp asıllı Branko Milanoviç'e aittir ve 25 Mayıs 2020 'de siyahî Amerikalı George Floyd'un Amerikan polisi tarafından boğularak öldürülmesi sonrası ortaya çıkan protesto gösterilerinin Demokratlar lehine nasıl dönüştürüleceğine dair yaklaşımlara odaklanmaktadır. 25 Mayıs 2020 sonrası ortaya çıkan gösteriler Amerikan orta ve orta altı sınıflarının ekonomik memnuniyetsizliklerinin sonucu değil, siyahî Obama dahil önceki tüm başkanların ayrımcılığa karşı yeterince mücadele etmemiş olmasıdır; protestoların Trump yönetimine karşı oya tevil edilmeye çalışılması, aynısını yıllarca Türkiye'de de gördüğümüz klasik bir neocon-siyonist-satanist fırsatçılığı ya da tezgahçılığıdır. Analizin Dünya Bankası araştırma departmanı eski baş ekonomisti tarafından telif edilmiş olması, nesnel ve tarafsız olmayan teknokratların dünyayı nasıl bir cehenneme çevirdiğine dair önemli bir örnek olarak değerlendirilebilir.
Seçkin Deniz, 09.06.2020

America’s unhappy middle
"Branko Milanoviç, ABD orta sınıfının rahatsızlığını ve bunun Başkanlık seçimlerine yönelik Demokratik strateji üzerindeki etkilerini açığa çıkarıyor."

Amerikan orta ve alt-orta sınıfının oy verme davranışı, birçoğuna göre, 2016 Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın Cumhuriyetçi aday olarak (beklenmedik) zaferinin nedenlerinden biriydi.

Amerikan orta sınıfının rahatsızlığı için çeşitli açıklamalar sunulmuştur: uzun vadede gelir artışı eksikliği, üstte büyük büyüme ile birleşti; mütevazi ebeveyn geçmişine sahip çocuklar için fırsatları sınırlayan, yüksek ve uygun olmayan eğitim ücretlerine sahip bir eğitim sistemi; “iyi” işlerin Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilere dış kaynaklardan temini; birçok 'rutin' orta sınıf işi gereksiz kılan teknolojik değişim. Anne Case ve Angus Deaton'un yakın tarihte çıkan bir kitabı, tüm bu faktörleri “umutsuzluğun ölümleri” nin sağlık istatistiklerine yoğunlaştırıyor.

2016 yılında Amerikan orta sınıfının oylama davranışında olağandışı bir şey olup olmadığını kontrol etmenin bir yolu, Küresel Finansal Krizden sonraki dönemde genel olarak karşılık gelen farklı gelir gruplarının gerçek, vergi sonrası gelirlerinin büyüme oranlarını ve Barack Obama’nın iki dönem Başkanlığına geniş ölçüde karşılık gelen ve onun halefi Demokrat aday Hillary Clinton'a verilen oyların yüzdesi karşılaştırmaktır.

Şekil 1, ABD gelir dağılımının çeşitli fraktilleri (kısımları) için 2007-2016 yılları arasında kişi başına gerçek gelir artışını göstermektedir. En fakir gruplar solda: ilk ondalık en fakir Amerikalıların yüzde 10'unu; ikinci ondalık Amerikalıların en fakir yüzde 10'unu ve benzeri, en yüksek yüzde 5 ve ilk yüzde 1'e kadar (en sağda) temsil ediyor.

Veriler, iki dip ondalık hariç, ABD büyümesinin 'pro-zengin' olduğunu gösteriyor: gelirler, zenginler için orta sınıfa göre daha yüksek oranlarda büyüdü. Obama yönetimindeki ekonomik büyüme öyküsü bu nedenle orta veya alt-orta sınıfa uygun değildi; gerçek kazananlar gelir dağılımının en üstünde, en yüksek yüzde 5, en yüksek ondalık ve hatta en yüksek iki ondalıktır; bunlar Richard Reeves tarafından 2017 yılında yayınladığı kitabında açıklanan 'rüya istifçileri'ydi.

Şekil 1: Kişi başına düşen gelirin gerçek vergi sonrası toplam büyüme oranı , 2007-16 (%), gelir kırılganlığına göre

Kaynaklar: Lüksemburg Gelir Çalışması verileri, ABD Mevcut Nüfus Araştırması (Mart ayı )

Thomas Piketty'nin Sermaye ve İdeolojisi'nde kısa süre önce yayınlanan ve oylama anketlerinden türetilen Şekil 2, 2016 yılında, Şekil 1'deki ile aynı gelir dağılımı eksenine göre dizilmiş Clinton yanlısı oylamayı göstermektedir. Büyüme eğrisinin genel şekli benzerdir : Clinton'a verilen destek, nüfusun en alt yüzde 30'unda nispeten yüksek ve istikrarlıydı, gelir dağılımının ortasında yedinci ondalık çevresindeki oluğa ulaşmak için önemli ölçüde azalmasına rağmen, daha sonra yüksek gelirli hane halklarına doğru sürekli yükseldi. Gerçekten de, en üst yüzde 1'lik kesim için, Hillary yanlısı destek, büyüme oranının gelişimine paralel olarak, ilk% 5'lik oranla karşılaştırıldığında, biraz geriledi.

Şekil 2: 2016 yılında demokratik aday için (%) gelir fraktiline göre oy


Ancak daha yakından bakıldığında ilginç bir fark ortaya çıkıyor. Desenleri daha doğru bir şekilde karşılaştırmak için iki grafiği bir araya getirdim. Her iki rakamı da en üst yüzde 1'lik sonuçlarla (gelir ve oy verme davranışı açısından) normalleştirdim. Göreceli Clinton oyları (mavi) sol dikey eksende; bağıl büyüme oranları (kahverengi) sağ dikey eksende gösterilmektedir.

Hemen görünen şey, dördüncü ile yedinci ondalık noktasındaki anormal davranıştır: gerçek gelir artışları düşük (fakir) ondalıklarla karşılaştırıldığında iyileşirken, Hillary yanlısı oylar azalmaktadır. Büyüme ve oyların bu çapraz hareketi sekizinci ondalık noktasında sona eriyor, burada beklediğimiz iki değişkende bir hareket buluyoruz; Demokrat yönetimin son sekiz yılında Demokrat adayın daha yüksek destekle ilişkilendirilmesi için daha iyi ekonomik sonuçlar elde edildi.

Şekil 3. Reel gelir artışı ve Clinton yanlısı oy


Böylece, böyle bir toplam düzeyde bile, orta ondalık dönemler arasında beklenmedik davranışlara dair kanıtlar elde ediyoruz; ABD seçmenlerinin yüzde 30 ila 40'ı, kendilerinden daha fakir olanlarla karşılaştırıldığında, daha iyi ekonomik sonuçlar yaşamış, ancak Demokrat aday için çok daha az oy kullanmıştı.

Şimdi, ortadaki insanların tam olarak başlangıçta finansal kriz, küreselleşme, dış kaynak kullanımı ve / veya teknolojik değişimden olumsuz etkilendiğinin belirtilmiş olup olmadıklarını bilmiyoruz. Ancak bu iki eğilimi birbirine bağlamak mantıklı görünüyor.

Bu katmanlardaki bireylerin daha fazla Demokrat eğilimli olmaları için, önemli olan sadece ekonomik büyüme (Demokrat yönetim altında) değil, daha fazlası olabilir. Daha az iş belirsizliği, çocukları için daha erişilebilir okullar veya kendileri için sağlık hizmetleri ya da başka bir şey olsun, böyle kaba bir analiz söyleyemez.

Ancak görünüşe göre, Clinton'un kocası Bill'in 1990'lardaki Başkanlık seçim zaferleri ile ilişkili indirgemeci özlü sözü 'Bu ekonomi, aptal" hepsini açıklayamaz; en azından artık daha geniş sosyal politika hususlarının devreye girmesi gerekiyor. Belki de Joe Biden, beklendiği gibi Demokratların adayı olursa 2020 seçim yaklaşımlarında bunu dikkate alabilir.


Branko Milanovic, 1 Haziran 2020, Social Europe

(Branko Milanoviç Sırp-Amerikan ekonomistidir. Bir gelişim ve eşitsizlik uzmanı olarak New York Şehir Üniversitesi Mezunlar Merkezi'nde (CUNY) başkanlık profesörü ve Lüksemburg Gelir Çalışması'nda (LIS) bağlı kıdemli bir misafir akademisyendir. Daha önce Dünya Bankası'nın araştırma departmanında baş ekonomistti.)Seçkin Deniz, 09.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı