26 Mayıs 2019 Pazar

SA7704/SD1389: Neoliberal Kapitalizm'in Çöküşü/ Nobel Ödüllü Ekonomist Joseph E. Stiglitz: "İhtiyaç Duyduğumuz Ekonomi"

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 40 yıllık  süreç sonunda uygulanan neoliberal politikaların çöküşüne karşı, ilerici kapitalizm adını verdiği yeni bir yaklaşımı savunan ve "Kapitalizmi kendisinden korumamız gerekir. İlerici bir kapitalist reform gündemi en iyi şansımız" diyen Columbia Üniversitesi Profesörü ve Roosevelt Enstitüsü'nde Baş Ekonomisti ekonomi alanında Nobel ödüllü Joseph E. Stiglitz'e aittir. Hemen her şeyin bittiği ve artık sokaktaki herhangi bir insanın da bütün hücreleriyle yaşadığı gerçeği, bütün nitelikleriyle kapitalizmin, vahşi Batı sömürgeciliğinin ve materyalist, ateist, din düşmanı ideolojik stratejilerin tamamen çöktüğü gerçeğini Nobel Ödüllü bir profesörün bu kadar geç anlaması ve bunu sadece neoliberalizmin çöküşü olarak tanımlaması ve onun yerine yine bir kapitalizm türünü çözüm olarak önermesi trajik bir iflasın yansımasıdır. Joseph E. Stiglitz'in 'Biz' iyeliği ile yazdığı analiz,  kendisinin de içinde bulunduğu ve ödül aldığı sömürü sisteminin, azınlığın çıkarlarına ve zenginleşmesine hizmet eden kapitalist sistemin iflas ettiği anlamını eksiksiz olarak içermektedir. Stiglitz'in, önerdiği  ilerici kapitalizm, her şeyden önce 'ahlak'ı neoliberal kapitalistleri frenleyecek ve ahlakı düzenleyici olarak belirleyecek olan devleti geri çağırmakta, bireyselci-bireyci değersizliğin iflasını kabul ederek toplumsal değerlerin yeniden inşa edilmesini istemektedir. Devletin ekonomi ve sosyolojik yapı üzerindeki kontrol edici ve dengeleyici etkisini ortadan kaldırmak için 40 yıl boyunca onlarca siyasetçiyi siyaset dışına iten, onlarca ülkeyi kaosa, darbelere, savaşlara ve ahlaksızlıklara sürükleyen şirketlerin çıkarlarına hizmet eden neoliberal akademisyenlerin ve düşünürlerin geldiği nokta büyük insanî bir trajediden başka bir şey değildir. Türkiye bu sürecin en büyük kurbanlarından biridir; 1970'li yılların sonundan bugüne dek yaşanan her türlü askeri darbe, terör ve kaos henüz tazedir. Erdoğan liderliğindeki Türkiye halen bu kan emici şirketlerin emrindeki ABD-AB devlet-hükümet politikaları ile mücadele etmekte, ekonomisini ve bütün değerleriyle birlikte çoğunluğu müslüman olan halkını bu aşağılık saldırılara (PKK, FETÖ, DAEŞ terörü, 15 Temmuz 2016 NATO-FETÖ askeri darbesi, 10 Ağustos 2018 Trump Ekonomik saldırısı, S400-F35 şantaj ve tehditleri, medya manipülasyonları, yalanlar, iftiralar, siyasi rekabet alanları oluşturmak ve kullanmak (CHP-İP-HDP-SP)) karşı korumaya çalışmaktadır. İran, Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Sudan, Libya, Pakistan, Afganistan neoliberal kapitalistlerin şirketler üzerinden yürüyen çıkarlarının kurbanları olarak 40 yıldır öldürülen, tecavüz edilen, organları çalınan, yurtlarından sürülen, yeraltı ve yer üstü zenginliklikleri zorla ellerinden alınan müslümanların yaşadığı ülkelerdir. Neoliberal vahşetin hedefinde, insanı, toplumu ve değerleri önemseyen tek sağlam din olarak kalan İslam vardır ve  40 yıldır neoliberal şeytanlar müslümanları yok ederek, İslam'ı IŞİD gibi CIA üretimi terör örgütleri ile canavarlaştırmaya çalışarak İslam'la savaşı meşrulaştırmaya çalışmalarının karşılığını alıyorlar.. Joseph E. Stiglitz gibi ekonomistlerin yaşadığı bu sefil acziyet ve ideolojik çöküşe yönelik itiraflar önemli bir değişim ve dönüşüme işaret etmektedir.
Seçkin Deniz, 26.05.2019

The Economy We Need

"40 yıllık pazar köktenciliğinden sonra, Amerika ve benzer düşünceli Avrupa ülkeleri vatandaşlarının büyük çoğunluğunu kaybediyor. Bu noktada, yalnızca yeni bir sosyal sözleşme - vatandaşların sağlık hizmetlerini, eğitimi, emeklilik güvenliğini, uygun fiyatlı konutları ve uygun ücret için iyi bir işi garanti altına almak - kapitalizmi ve liberal demokrasiyi kurtarabilir."

Üç yıl önce, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesi ve İngiltere'nin Brexit referandumu, uzun zamandır gelir istatistiklerini inceleyenlerin bildiklerini doğruladı: çoğu gelişmiş ülkede, piyasa ekonomisi toplumun büyük kesimlerini kapsamada başarısız oldu.


Hiçbir yerde, bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadar gerçek değildir. Serbest piyasa bireyselciliği vaadi için bir poster çocuğu olarak kabul edilen Amerika bugün, diğer gelişmiş ülkelere göre daha yüksek eşitsizliğe ve daha az yukarı doğru sosyal hareketliliğe sahiptir. ABD'de ortalama yaşam beklentisi yüzyıl boyunca arttıktan sonra, şimdi azalmaktadır. Ve gelir dağılımının % 90'ının altındakiler için, reel (enflasyona göre düzeltilmiş) ücretlerdeki artış durdu: bugün tipik bir erkek işçinin geliri, 40 yıl önce olduğu yerde.

Bu arada, pek çok Avrupa ülkesi Amerika'yı taklit etmeye çalıştı ve özellikle de İngiltere gibi bunu başarabilenler şimdi benzer siyasi ve sosyal sonuçlara maruz kalıyor. ABD, orta sınıf bir toplum yaratan ilk ülke olabilirdi, ancak Avrupa hiçbir zaman ABD'den geride kalmadı. II. Dünya Savaşı'ndan sonra, birçok yönden, vatandaşları için fırsatlar yaratma konusunda ABD'yi geride bıraktı. Avrupa politikaları, çeşitli politikalar aracılığıyla, sosyal korumayı sağlamak ve pazarın tek başına göreceği alanlarda önemli yatırımlar yapmak için modern refah devletini yarattı.


Bilindiği üzere Avrupa sosyal modeli, bu ülkelere on yıllar boyu iyi hizmet etti. Avrupa hükümetleri küreselleşme, teknolojik değişim ve diğer yıkıcı güçler karşısında ekonomik istikrarı kontrol altında tutmayı ve ekonomik istikrarı sürdürmeyi başardılar. 2008 mali krizi ve ardından euro krizi patlak verdiğinde, en güçlü refah devletlerine sahip olan ülkeler Avrupa ülkeleriydi, özellikle İskandinav ülkeleriydi. Finansal sektördeki birçok insanın düşünmek istediğinin aksine, sorun ekonomiye devlet katkısı fazla değil, aksine çok azdı. Her iki kriz de, az düzenlemeye tabi olan bir finansal sektörün doğrudan sonucudur.


ÇÖKÜŞTEN SONRA


Şimdi, Atlantik'in her iki tarafında orta sınıf oyuluyor. Bu kırgınlığın tersine çevrilmesi, neyin yanlış gittiğini tespit etmemizi ve ilerici kapitalizmi benimseyerek, pazarın erdemlerini kabul ederken, sınırlamaları tanıyan ve ekonominin herkesin yararına çalışmasını sağlayan yeni bir rota çizmemizi gerektiriyor.


Orta sınıf bir yaşam tarzının vatandaşların çoğunluğunun erişebileceği bir yerde göründüğü, II. Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda Batı kapitalizminin altın çağına geri dönemeyiz. Çünkü bunu istemeyiz. Çünkü, bu dönemdeki “Amerikan rüyası” çoğunlukla ayrıcalıklı 'beyaz erkek' azınlığa ayrılmıştı.


Mevcut durumumuz için eski ABD Başkanı Ronald Reagan ve eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'a teşekkürlerimizi sunabiliriz. 1980'lerin neoliberal reformları, sınırsız piyasaların mistik bir kandırma süreci yoluyla ortak refah getireceği fikrine dayanıyordu. Zengin, finansallaşmaya ve küreselleşmeye ilişkin vergi oranlarının düşürülmesinin, herkes için daha yüksek yaşam standartlarına yol açacağı söylenmişti. Buna karşılık, ABD'nin büyüme oranı savaş sonrası seviyesinin yaklaşık üçte ikisine düşmüş- sıkı bir mali düzenleme dönemi ve sürekli olarak % 70'in üzerinde bir yüksek marjinal vergi oranı - ve bundan gelen servet ve gelirden daha büyük bir pay ile % 1'lik sınırlı büyüme gerçekleşmiştir. Vaat edilen refah yerine, sanayileşme, kutuplaşma ve küçülen bir orta sınıf elde ettik. Senaryoyu değiştirmezsek, bu daha da derinleşecek.


Neyse ki, pazar köktenciliğine bir alternatif var. Devletler, piyasalar ve sivil toplum arasındaki pragmatik bir yeniden güçlendirme sistemi sayesinde daha özgür, daha adil ve daha üretken bir sisteme doğru ilerleyebilir. İlerici kapitalizm, zengin ve fakir seçmenler ve seçilmiş görevliler, işçiler ve şirketler arasında yeni bir sosyal sözleşme oluşturmak anlamına geliyor. Çoğu Amerikalı ve Avrupalı ​​için orta sınıf yaşam standardını bir kez daha gerçekçi bir hedef haline getirmek için, piyasaların bugüne dek uygulananların tam aksine topluma hizmet etmesi gerekir.


SERVET AVCILARININ İSTİLASI


Neoliberalizmden farklı olarak, ilerici kapitalizm, bugün değerin nasıl yaratıldığının doğru bir şekilde anlaşılmasına dayanır. Gerçek ve sürdürülebilir ulusal zenginlikler, sömürücü ülkelerden, doğal kaynaklardan ve insanlardan değil, çoğunlukla hükümetler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kolaylaştırılan insan zekası ve işbirliğinden elde ediliyor. On sekizinci yüzyılın ikinci yarısından bu yana, verimlilik artırıcı yenilikler, dinamizmin ve daha yüksek yaşam standartlarının gerçek itici gücü olmuştur.


Endüstri Devrimi'nin başlattığı hızlı ekonomik ilerleme, yüzyıllarca süren durgunluğun ardından, iki temel dayanağa sahip olmuştur.. Birincisi, etrafımızdaki dünyayı kavrayabildiğimiz bilimdir. İkincisi, birlikte çalışabileceğimizden daha verimli çalışmamızı sağlayan sosyal organizasyondur. Zamanla, hukukun üstünlüğü gibi kurumlar, kontrol ve denge sistemleriyle demokrasiler ve evrensel standartlar ve normlar her iki ayağı güçlendirdi.


Kısa yansımada, bunların maddi refah kaynakları olduğu açık olmalıdır. Ve yine de servet yaratma çoğu kez servet çalma ile karıştırılmaktadır. Bireyler ve şirketler pazar gücüne, fiyat ayrımcılığına ve diğer sömürü biçimlerine güvenerek zengin olabilirler. Ancak bu, toplumun zenginliğine herhangi bir katkı yaptıkları anlamına gelmez. Aksine, bu tür davranışlar genellikle herkesi genel olarak daha da kötü hale getirir. Ekonomistler, ekonomik pastanın yarattıklarından daha büyük bir kısmını kira arayanlar olarak ele geçirmek isteyen bu servet hırsızlarına atıfta bulunur. Terim, arazi kiralarından doğmuştur: bunu alan kişiler, kendi çabalarının bir sonucu olarak değil, çoğu zaman miras alınan mülkiyetin bir sonucu olarak bunu elde etmiştir.


Bu tür zararlı davranışlar, yalnızca birkaç firma tarafından gittikçe daha fazla sektörün egemen olduğu ABD ekonomisinde özellikle yaygındır. Bu mega şirketler pazar güçlerini herkesin zararına zenginleşmek için kullandılar. Daha yüksek fiyatlar uygulayarak tüketicilerin yaşam standartlarını etkili bir şekilde düşürdüler. Yeni teknolojiler sayesinde, fiyatların pazar tarafından (talebi ve arzı eşitleyen tek bir fiyatı bulma) değil, müşterinin istediği ödemenin maksimumun algoritmik olarak belirlenmesini sağlayacak şekilde kitlesel ayrımcılık ürettiler.


Aynı zamanda, ABD şirketleri yurt içi ücretleri düşürmek için offshore tehdidini kullandılar. Ve bu yeterli olmadığında, işçilerin pazarlık gücünü daha da zayıflatmak için esnek politikacıları lobi yaptılar. Bu çabaların etkili olduğu görülmüştür: sendikalara mensup işçilerin payı, çoğu gelişmiş ekonomide, özellikle de ABD'de düştü ve işçilere giden gelirin oranı, hızla azaldı.


BAHANE YOK


Teknoloji ve gelişmekte olan pazar büyümesindeki gelişmeler orta sınıfın çöküşünde kesinlikle bir miktar rol oynamasına rağmen, ekonomik politikada ikincil öneme sahiptir. Bunu biliyoruz çünkü aynı faktörler ülkeler arasında farklı etkiler yaratmıştır. Çin'in yükselişi ve teknolojik değişim her yerde hissediliyor, ancak ABD, Norveç gibi diğer birçok ülkeden daha önemli bir eşitsizliğe ve daha az sosyal hareketliliğe sahiptir .


Aynı şekilde, finansal düzenlemelerin en üst seviyeye çıktığı yerlerde, piyasa manipülasyonu, avcı krediler ve aşırı kredi kartı ücretleri gibi finansal sektörün kötüye kullanımı da var. 


Veya Trump’ın ticaret anlaşmalarına olan saplantısını düşünün. ABD'li işçiler politika yapıcılar tarafından kötü muamele gördüklerinden, kötü durumdalar, gelişmekte olan ülkelerden gelen ticari müzakerecilerin ABD'li müzakerecileri geride bıraktığı için değil. Aslında, ABD genellikle istediği her şeyi alır. Sorun, istediği şeyin sıradan vatandaşların değil, ABD şirketlerinin çıkarlarını yansıtmasıdır.


Her şey olabileceği kadar kötü, daha da kötüye gidiyor. Amerika'daki gelir eşitsizliğini düşünün. Zaten yapay zeka ve robotizasyon gelecekteki büyümenin motorları olarak selamlanıyor. Ancak hüküm süren politika ve düzenleyici çerçevede, birçok kişi devletten yenilerini bulmak için çok az yardım alarak işini kaybedecek. Tek başına otonom araçlar milyonlarca insanı geçinmekten mahrum bırakacaktır. Aynı zamanda, teknoloji devlerimiz devleti cevap verme yeteneğinden mahrum etmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve sadece vergileri düşürmek için kampanya yürütmekle kalmıyorlar: küçük yenilikleri vergiden kaçırmak ve daha önce hedef aldıkları tüketicileri sömürmek için kullanıyorlar. Üstelik, eğer kaldıysa, insanların mahremiyetine saygısızlık ediyorlar. İş modelleri ve davranışları etkin bir şekilde gözetimden muaf tutuluyor.


Yine de, ekonomik işlevsizliğimizin kendi politikalarımızın bir sonucu olduğu konusunda umut var. Küresel güçlerin rakip olarak tanımladığı bazı ülkeler, sıradan vatandaşların zenginleştiği dinamik ekonomilere yol açan politikaları benimsemiştir. İlerici-kapitalist reformlarla, ekonomik dinamizmi yeniden kazanmaya başlayabilir ve herkes için eşitlik ve fırsatlar sağlayabiliriz. En büyük öncelik, sömürüyü durdurmak ve servet oluşumunu teşvik etmek olmalıdır ve bu en iyi - ya da sadece - birlikte çalışan insanlar tarafından, özellikle devlet aracılığıyla yapılabilir.


VAZGEÇİLMEZ DEVLET


Zenginleşmenin şekli ne olursa olsun -piyasa gücünün kötüye kullanılması ve bilgi asimetrilerinden çevresel bozulmadan kâr elde etmeye kadar- hem en kötü sonuçları önleyebilecek hem de ekonomik ve sosyal faydalar sağlayacak özel politikalar ve düzenlemeler vardır. Daha az insanın hava kirliliğinden, aşırı uyuşturucu dozundan ve “çaresizlik”ten ölmesi, topluma verimli bir şekilde katkıda bulunan daha fazla insana sahip olmak anlamına geliyor.


Reagan ve Thatcher, “bürokrasi” ile eşanlamlı hale getirdiğinden beri yasal düzenleme kötü bir üne sahipti. Ancak yasal düzenlemeler genellikle verimliliği arttırıyordu. Bir şehirde yaşayan herkes, stop lambası olmadan -otomobillerin kavşaktan akışını düzenleyen basit bir "düzenleme" olduğunu biliyor- sürekli bir ızgarada yaşayacağımızı düşünüyor. Hava kalitesi standartları olmadan, Los Angeles ve Londra'daki duman Pekin ve Delhi'deki havadan daha kötü olurdu. Özel sektör kirliliği durdurmak için hiçbir zaman sorumluluk üstlenmez. Sadece Volkswagen'e bakarak bunu görebiliriz.


Trump ve ABD devletini parçalamak için görevlendirdiği lobiciler, çevreyi, halk sağlığını ve hatta ekonomiyi koruyan düzenlemeleri kaldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Büyük Buhran sonrası kırk yıldan uzun bir süredir güçlü bir düzenleyici çerçeve, 1980'lerde “boğucu” bir yenilik olarak görülmeye başlayana kadar finansal krizleri önlemişti. İlk serbestleşme dalgası ile tasarruf ve kredi krizleri, ardından 1990'larda daha fazla serbestleşme ve dot-com baloncuklar ve ardından 2008'deki küresel mali kriz geldi. Bu noktada, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler krizin tekrarlanmasını önlemek için kuralları yeniden yazmaya çalıştı. Fakat şimdi Trump yönetimi bu ilerlemeyi tersine çevirmek için elinden geleni yapıyor.


Dolayısıyla, piyasaların olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için uygulanan antitröst düzenlemeleri -rekabet açısından- geri çekilmiştir. Kira arayışı, rekabet karşıtı uygulamalar ve diğer suiistimalleri azaltarak verimliliği artıracağız, üretimi artıracağız ve daha fazla yatırım yapacağız. Daha da iyisi, aslında refahı artıracak faaliyetler için kaynakları serbest bırakacağız. En iyi öğrencilerimizden daha azı bankacılık sektörüne gitmiş olsaydı, belki daha fazlası araştırmacı olmaya çalışırdı. Her ikisindeki zorluklar mükemmeldir, ancak bir tanesi diğerlerinden, diğeri bildiklerimize ve yapabileceklerimize katkıda bulunmaya odaklanmıştır. Ve sömürünün yükü, ekonomik piramidin dibindekiler üzerinde en yoğun ağırlıkta olduğu için eşitsizliği azaltacağız ve Amerikan toplumunun yapısını güçlendireceğiz.


Terimin de belirttiği gibi, ilerici kapitalizm, piyasaların hem gücünü hem de sınırlarını tanımaktadır. Basitçe, kendi haline bırakıldığında, özel sektörün, daima kirlilik gibi pek çok şey üreteceği ve yeniliğin ve ekonomik dinamizmin temelini oluşturan temel araştırmalar gibi çok az şey üreteceği gerçeğidir. Devletin sadece özel sektörün yapması gerekeni yapmasını engellemekte değil, yapması gerekeni yapmasını teşvik etmesinde merkezi bir rolü vardır. Ve toplu eylemle  -devlet aracılığıyla - yalnız yapamayacağımız ve kendi başına pazarın yapamayacağı şeyleri yapabiliriz. Savunma bariz bir örnektir, ancak internetin yaratılması ve İnsan Genom Projesi gibi büyük ölçekli yenilikler hayatımızı değiştiren kamu harcamalarına en iyi örneklerdir.


Özel sektör de, herhangi bir makul toplumun temeli olan birçok evrensel hizmeti sunmayacaktır. ABD hükümetinin Sosyal Güvenlik, Medicare, Medicaid ve işsizlik ve sakatlık sigortası oluşturmasının nedeni girişimcilerin ve şirketlerin bu temel hizmetleri sağlamayacakları ya da kabul edilemez maliyetler ve kısıtlamalar (örneğin, mevcut koşullarda sağlık sigortasının engeli olanlar için reddedilmesi gibi) yapmamasıdır.. Ve bu alanların çoğunda, hükümet özel sektörden daha verimli olduğunu kanıtlamıştır. Sosyal Güvenlik'in idari maliyetleri, özel emeklilik planları için olanların bir kısmıdır ve Sosyal Güvenlik, enflasyonla ilişkili olanlar gibi daha geniş bir risk yelpazesini kapsar.


TEK SEÇENEĞİMİZ


Açıkladığım türden ortak düzenlemeler ve reformlar, büyümeyi yeniden sağlamak ve çoğu Amerikalı ve Avrupalı ​​için orta sınıf bir yaşamı yeniden elde etmek için gereklidirler, fakat yeterli değiller. İhtiyacımız olan, tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine, eğitime, emeklilikte güvenliğe, uygun fiyatlı konutlara ve iyi maaşlı iyi bir işe girmelerini garanti altına almak için yirmi birinci yüzyıla ait yeni bir sosyal sözleşmedir.


Pek çok ülke, bu sosyal sözleşmenin ayrık unsurlarının elde edilebildiğini zaten göstermiştir. Sonuçta ABD, gelişmiş ülkeler arasında sağlık hizmetlerini temel bir insan hakkı olarak kabul etmemek konusunda tek başına durmaktadır. İronik olarak, ABD sağlık alanında - hem kişi başına hem de GSYİH'da oransal olarak - diğer gelişmiş ülkelere kıyasla daha fazla harcama yaparken, baskın olarak özel sistemi daha kötü sonuçlar veriyor. Kosta Rika, gibi bir orta gelirli ülkede yaşam beklentisi ABD'den daha yüksektir. 


ABD, bu başarısızlıklar için maliyetleri zaman içinde artmaya devam edecek büyük bir bedel ödüyor. Emek-gücüne katılım oranı prime-yaş erkekler için tarihi düşük seviyelerde ve kadınların oranında da düşüş başladı. İşgücü piyasasından ayrılanların çoğu kronik sağlık sorunlarından muzdarip ve Trump'ın Amerika'sını tanımlamak için gelen opioid krizine katkıda bulunan reçeteli ağrı kesici ilaçlar alıyor. Yoksulluk içinde büyüyen Amerikan çocukların % 21'inin kamu eğitimindeki kalıcı eksik yatırım şüphesiz gelecekteki üretkenlik üzerinde baskı oluşturacaktır.


İlerici-kapitalist bir bakış açısına göre, yeni bir sosyal sözleşme sunmanın anahtarı, refah için gerekli olan hizmetler için ortak bir seçenektir. Kamu seçenekleri tüketici tercihini genişletir ve rekabeti arttırır. Rekabet, sırayla, daha düşük fiyatlara ve daha fazla yeniliğe yol açacaktır. Pek çoğu, 2010 Ekonomik Bakım Yasası'nın (Obamacare) sağlık sigortası için ortak bir seçenek içermesini umuyordu. Ancak, bu olayda, endüstri lobicileri onu son faturadan düşürmeyi başardılar. O bir hataydı. 


Sağlık hizmetinin ötesinde, ABD ayrıca emeklilik hesapları, ipotek ve öğrenci kredileri için ortak bir seçeneğe ihtiyaç duyuyor. Emeklilik durumunda bu, emeklilik sırasında daha fazla gelir isteyen kişilerin, emeklilik yıllarında Sosyal Güvenlik'e daha fazla katkı sağlama seçeneğine sahip olacağı ve emeklilik haklarında orantılı artışlar olduğu anlamına gelebilir. Bu sadece özel bir tamamlayıcı plana ödeme yapmaktan daha etkili olmayacaktır; vatandaşları sömürücü varlık yönetim şirketlerinden de koruyacaktır. Aslında, bu firmaların çoğu karşı lobide herhangi bir güven yükümlülüğüne uymak zorunda kalmamakta, etkili bir şekilde müşterilerini elde edemezlerse varlıklarını haklı çıkarmak için yeterli para kazanamayacaklarını savunuyorlar. Çıkar çatışması, bu perspektiften, yirminci yüzyılın kapitalizminin kaba ve düzenbaz aleminin bir parçasıdır: bu neden firmaları açıklamaya zorluyor?


Dahası, ABD bankaları artık ipotek riskini üstlenme riskini alamayacaklarını iddia ettikleri için, tüm ev kredilerinin kabaca % 90'ı federal hükümet tarafından destekleniyor. Ancak, eğer mükellefler riskin neredeyse tamamını üstlenmişse, özel sektör bütün karları toplamaya devam ederse, halka açık bir seçeneğe sahip olmamak için hiçbir neden yoktur. Hükümet, beş yıl boyunca vergi ödeyen herkese para ödünç alma oranının çok altında, % 20 oranında geleneksel bir % 30 ipotek teklif etmeye başlayabilir. Ve, milyonlarca insanın mali krizde evlerini kaybetmelerini sağlamak için tasarlanan özel ipoteklerin aksine, işçilerin geçici bir sıkıntıyla karşılaştıklarında evlerinde kalmalarını sağlamak için ortak bir seçenek tasarlanabilir.


AHLAK'A DÖN


Bu tekliflerin çoğu akıldan yoksundur; yine de ihtiyacımız olan ekonomik reformlar, kazanılmış hakların etkisinden dolayı ciddi siyasi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. Şiddetli ekonomik eşitsizliğin sorunu işte budur: kaçınılmaz olarak siyasi ve sosyal eşitsizliği ortaya çıkarır ve pekiştirir.


Amerika'nın on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki Yaldızlı Çağı sırasında ortaya çıkan orijinal ilerici hareketin asıl amacı, demokratik yönetişimi büyük tekel kapitalistlerinden ve onların siyasi akrabalarından korumaktı. Aynısı bugün ilerici kapitalizm için de geçerli. Cumhuriyetçi Partinin seçmenlere yönelik baskısı, seçimde çevirdiği dolaplar ve diğer anti-demokratik teknikler yoluyla seçmenlerin büyük kesimlerini etkileme konusundaki sistematik çabasını (Seçkin Deniz'in notu: Trump'ın seçilmesinde manipülasyonların ve avatarların için rolü için lütfen çevirimize bakınız: Kiralık Özel Mossadtersine çevirmemizi gerektiriyor. Aynı zamanda paranın siyaset üzerindeki etkisini azaltmamız ve uygun çek (kontrol) ve denge mekanizmalarını geri kazanmamızı da gerektiriyor. Trump'ın başkanlığı bize bu tür çeklerin (kontrol) demokrasinin düzgün işleyişi için vazgeçilmez olduğunu hatırlattı. 

Hem Amerika hem de Avrupa'da tehlikede olan şeyler ortak refahımız ve temsili demokrasinin geleceğidir. Son yıllarda Batı'da kamu hoşnutsuzluğundaki patlama, orta sınıf bir seviyede yaşama şanslarının gözlerinin önünde buharlaştığını gören vatandaşların giderek artan bir ekonomik ve politik güçsüzlük duygusunu yansıtıyor. İlerici kapitalizm, ekonomimizdeki ve politikamızdaki yoğunlaştırılmış paranın aşırı gücünü azaltmayı amaçlamaktadır.


Ancak daha da fazlası tehlikede: Sivil toplumumuz ve hem bireysel hem de toplu halde kimlik duygumuz. Ekonomimiz kim olduğumuzu şekillendiriyor ve son 40 yıl boyunca, ahlaki olmayan (etik olmayan) bir materyalizm ve kâr arayışının etrafında inşa edilmiş bir ekonomi, bu değerleri kucaklayan bir nesil yarattı.


Bu şekilde olmak zorunda değil. Kooperatifler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara alternatifler üzerine inşa edilmiş daha şefkatli ve özenli bir ekonomiye sahip olabiliriz. Kısa vadeli kârdan daha önemli olduğu durumlarda daha iyi kurumsal yönetim sistemleri tasarlayabiliriz. Kârlarını maksimize eden şirketlerimizden daha iyi davranışlar bekleyebiliriz ve beklemeliyiz; uygun yasal düzenlemeler bazı yanlış davranışları engelleyecektir.


Neoliberalizm ile 40 yıllık bir deney yaptık. Kanıtlar var ve  aldığımız tedbirler de başarısız oldu. Ve en önemlisi sıradan vatandaşların refahına yönelik alınan bütün tedbirler sefil bir şekilde başarısız oldu. Kapitalizmi kendisinden korumamız gerekir. İlerici bir kapitalist reform gündemi en iyi şansımız.


Joseph E. Stiglitz, Newyork, 3 Mayıs 2019, Project Syndicate


(Ekonomi alanında Nobel ödüllü Joseph E. Stiglitz, Columbia Üniversitesi'nde Profesör ve Roosevelt Enstitüsü'nde Baş Ekonomistidir.  İnsanlar, Güç ve Karlar: Hoşnutsuzluk Çağı İçin İlerici Kapitalizm  (WW Norton ve Allen Lane) yazarıdır.)Seçkin Deniz, 26
.05.2019, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı