11 Şubat 2020 Salı

SA8353/SD1612: 2020: Tehlikelerle Dolu Başka Bir Yıl

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Koruma Departmanı'nın eski direktörü, Columbia Üniversitesi Politika Diyaloğu Girişimi Küresel Sosyal Adalet Programı direktörü Isabel Ortiz'e aittir ve Dünya'ya ve hükümetlere hakim olan Neoliberalizm'in kırk yıldır ürettiği eşitsizliği, yoksulluğu ve çatışmaları dikkate alarak, 2020'de 'Kemer Sıkma' dışında başka çözüm yollarının da olduğunu göstermeye odaklanmaktadır. Yazarın, "Hala dünyanın hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey kararlaştırılacak. 2020 Başkanlık seçimlerinde  (pek çok küresel meseleye dair bilgisi olmayan) ABD vatandaşlarının kullandıkları oylar, gezegenin diğer vatandaşları için de derin sonuçlar doğuracak." şeklindeki tesbiti önemlidir ve ABD'nin artık liderlik poziyonunu yitirdiğine işaret ederek sorunlar için gerçek tabanlı bir çözüm önermektedir: "Herkes için daha iyi bir gelecek mümkün. Hükümetler ve nihayetinde vatandaşlar, 2020'de dünyayı iyileştirebilirler. Ancak uzun vadeli bir vizyona karşılık hisse senedi fiyatları ve üç aylık kazançlarla ilgili takıntılar devam ederse, savunma harcamaları arttırılır ve refah azaltılır ve göçmenler ile yoksullar suçlanırsa, zenginlerin daha zengin olmasına ve çevrenin daha fazla zarar görmesine izin verilen, tehlikelerle dolu başka bir yıl daha olacak." Analizin çok kısa bir süre önceye kadar 'Komplo Teorileri' çerçevesinde değerlendirilen içeriğinin ne kadar gerçek bir felaketi yansıttığını ve bu felaketin 40 yıldır medya ve hükümetler tarafından nasıl saklandığını anlamamızı sağlamaktadır. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri kötü liderliğin sonuçlarını bütün insanlığa yüklemeye devam edecekleri yeni bir döneme girmiş durumdadırlar. İngiltere, 31 Ocak 2020 itibarı ile Avrupa Birliği'nden ayrılarak Neoliberal politikaların verdiği zararı azaltmaya çalışırken,  Avrupa Birliği'nin  geride kalan lider ülkeleri Fransa ve Almanya ve Trump liderliğindeki ABD, 'Küreselleşme' adı altında yeni bir sömürü düzeninin kurulmasını sağlayan Neoliberalizm'e, büyük şirketlere sağladıkları avantajlarla başka bir açıdan destek vermeye devam etmektedirler. Türkiye çok karmaşık ekonomik ve politik ilişkiler ağının yönettiği bir dünyada ilerici politikalarını sürdürmeye ve halkının refahını arttırmaya devam ederek bu kısır döngüden uzaklaşmış olmanın avantajlarıyla daha hızlı büyüyecektir.
Seçkin Deniz. 11.02.2020

Another year of living dangerously
"Uzun vadeli vizyona karşılık kısa vadeli politikalar izlenmeye devam edilirse, 2020 tehlikelerle dolu başka bir yıl olacaktır."

2019 yılı, yaygın gösteriler, artan eşitsizlik ve birçok ülkede temsil krizi ile sona erdi. Dünya, çevreyi tüketirken durgunluk ve yeni bir krize doğru uyurgezer bir şekilde ilerliyor. Hükümetler ve nihayetinde insanlar bu endişe verici eğilimleri 2020'de tersine çevirebilirler.


Altmış bir ülkede 2020'de başkanlık veya parlamento seçimleri yapılacak. Birçok vatandaş geleneksel ortodoks politikalarından bıkmış durumda; değişim istiyorlar ve bunu başarmanın bir yolu olarak yeni partileri seçecekler.

Bu, mevcut durumu düzeltmek için önemli bir fırsattır, ancak ortaya çıkan yeni liderlerin birçoğu, günümüzde sosyal-refah politikaları, göçmenler ve yoksullar üzerindeki sorunları dile getiren, sermaye üzerindeki tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmayı amaçlayan aşırı sağ demagoglardır. Birleşik Krallık'ta olduğu gibi, neoliberalizmin zarar verdiği birçok seçmen bu politikacılara oy vererek dünyayı daha eşitsiz ve riskli bir yer haline getirecektir.


Hala dünyanın hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nde çok şey kararlaştırılacak. 2020 Başkanlık seçimlerinde  (pek çok küresel meseleye dair bilgisi olmayan) ABD vatandaşlarının kullandıkları oylar, gezegenin diğer vatandaşları için de derin sonuçlar doğuracak.


ABD başkanı Donald Trump, dünya üzerinde zaten 'Önce Amerika' gündeminin bir parçası olarak çok taraflı kurumları, ticaret anlaşmalarını ve küresel girişimleri aşındıran büyük bir etkiye sahip. Popülist söylemlere rağmen, esas olarak Amerikalılar bu etkiden çok az fayda sağladılar. Trump'ın varlıklılar için büyük vergi indirimleri, sağlık hizmetlerine erişimdeki kesintiler ve ABD savunma bütçesindeki artışlar gerileyerek eşitsizliğin artmasına neden oldu.


Radikal ve çekici


Yine de bu tür politikacılar, oy kazanmaya devam ediyor, çünkü kısmen her zamankinden daha radikal hale geliyorlar, duvar inşa etmekten Avrupa Birliği'nden çıkmaya kadar her şeyin ötesinde değişiklik isteyenler için çekici olan 'düşünülemez' politikalar sunuyorlar. Sosyal demokratlar 2020'de radikal ve çekici ilerici kamu politikaları geliştirmedikçe, radikal sağ oylar artmaya devam edecek ve bununla birlikte eşitsizliği, ekonomik riskleri ve çevresel bozulmayı artırma eğiliminde olacaktır.


Bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamak zor değil. Neoliberal politikalarla geçen kırk yıl, çoğu ülkede yaşam koşullarını aşındırmıştır. Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve diğer kuruluşlar tarafından desteklenen hem sol hem de sağ hükümetler, daha düşük ücretler, daha 'esnek' işgücü piyasaları, düşük kurumlar vergisi ve daha fazla gelir eşitsizliği ürettiler. Şirketler, düşen yaşam standartları ve artan kamu borçları ile rekabet gücünü keskinleştirirken, küresel talep durgun seyretti.


Hükümetler ayrıca sosyal harcamalarda ve kamu hizmetlerinin özelleştirilmesinde kesintiye gittiler. Paradoksal olarak, bu kesintilerden sağlanan tasarrufların çoğu, büyüme sağlamak amacıyla özel şirketleri vergi indirimleri ve kurtarma hizmetleriyle desteklemeye harcandı. Böylece, ortalama bir vatandaşın refahında önemli bir düşüş yaşandı ve büyüme yavaş kaldı, çünkü neoliberal kısa vadeli politikalar aşırı üretim ve aşırı kapasite sorunlarının uzun vadeli yapısal nedenlerini ele almıyor.


Kemer sıkma politikaları


Mevcut tutumlar değişmezse, kemer sıkma politikaları 2020'de yayılmaya devam edecek, bu politika emekli maaşlarına, ücretlere, sosyal programlara ve işgücü korumalarına yansıyacaktır. 2020'de kemer sıkma, 113 ülkeyi veya dünya nüfusunun yüzde 70'inden fazlasını etkileyen ve daha fazla sosyal hoşnutsuzluğu artıran 'yeni normal' olacaktır.


Saçma sapan bir şekilde, birçok hükümet sosyal harcamaları azaltmakta, ancak askeri harcamaları arttırmakta ve büyük şirketleri kamu fonları ve sınırlı düzenlemelerle desteklemektedir. Dünya nüfusunun yarısının hala yoksulluk içinde yaşadığı bir dönemde (Bu sınır günde 5,50 $ 'dan az olarak tanımlanıyor), bunun 2020'de daha fazla protesto ve çatışma ile sonuçlanması muhtemeldir.


Kemer sıkma işlemi gerekli değildir. En fakir ülkelerde bile alternatifler vardır. Uluslararası Çalışma Örgütü, Birleşmiş Milletler Kadınlar- United Nations Women- ve UNICEF,  kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak ve kamu hizmetlerinde kesintilerden kaçınmak için en az sekiz finansman seçeneğinden bahsetmektedir.. Örneğin, ülkeler yasadışı finansal akışları azaltabilir, vergi kaçakçılığını aşabilir, vergi sisteminin gelişmesini sağlayabilir, borcu daha iyi yöneterek borç yükünü azaltabilir veya daha uygun makroekonomik çerçeveler benimseyebilir. Son zamanlarda birçok başarılı örnek var.


Eğer Hükümetler kemer sıkmayı seçmezlerse, daha fazla ülkenin 2020 yılında ulusal kalkınma için gelirini başarılı bir şekilde artırdığını, insana fayda sağlayan kamu yatırımlarını artırdığını ve iyi istihdam yaratmaya ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik gerçek ekonomik faaliyet ve insani kalkınmayı desteklediğini görebilirdik.


Finansal düzenlemelerin iyileştirilmesine ve finansallaşma süreçlerinin düzeltilmesine ek olarak, bu politikalar durgunluk tehlikesinden ve BMJP Morgan ve  Moody's gibi kurumlar tarafından öngörülen olası ekonomik ve finansal krizlerden kaçınmaya yardımcı olacaktır.


Çevresel yıkım


Dünya 2020'de ekonomik felaketten kaçınsa bile, çevresel yıkım devam edecektir. Dünya, her yıl 26 milyon hektardan fazla ağaç kaybediyor, İngiltere'nin bir alanı, çoğunlukla tropikal yağmur ormanları, hem iklimi hem de vahşi yaşamı etkiliyor. Yeterli politikalar uygulanmadıkça, ormansızlaşma, aşırı avlanma, karbon emisyonları ve atık üretiminin önümüzdeki yıl mutlak olarak artması bekleniyor.


Bunlar sadece ulusal meseleler değil. Küresel sorunlar, insanların yaşamlarını iyileştirmek için sürdürülebilir çözümler oluşturmak üzere birlikte çalışmak için küresel çözümler gerektirir ve çok taraflılığın güçlendirilmesi, zayıflatılmaması gerekir.


Herkes için daha iyi bir gelecek mümkün. Hükümetler ve nihayetinde vatandaşlar, 2020'de dünyayı iyileştirebilirler. Ancak uzun vadeli bir vizyona karşılık hisse senedi fiyatları ve üç aylık kazançlarla ilgili takıntılar devam ederse, savunma harcamaları arttırılır ve refah azaltılır ve göçmenler ile yoksullar suçlanırsa, zenginlerin daha zengin olmasına ve çevrenin daha fazla zarar görmesine izin verilen, tehlikelerle dolu başka bir yıl daha olacak.


Isabel Ortiz, 7 Ocak 2020, Social Europe
(Isabel Ortiz, Columbia Üniversitesi Politika Diyaloğu Girişimi Küresel Sosyal Adalet Programı direktörüdür. Daha önce Uluslararası Çalışma Örgütü Sosyal Koruma Departmanı'nın direktörüydü.)Seçkin Deniz, 11
.02.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz


Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı