16 Haziran 2020 Salı

SA8657/SD1721: Avrupa'yı Şeffalıkla Yeniden Başlatmak

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, kamuoyu tartışmalarında aktif bir öğrenci derneği olan Conférence Olivaint'in mali işler sorumlusu, L'Alternative lycéenne'nin yazarı, bir SciencesPo öğrencisi ve aktivisti olan Arthur Moinet'e aittir ve Avrupa'daki lobicilik faaliyetlerinin şeffaflaşmasına odaklanmakta ve Brüksel'de yasaların ve yönetmeliklerin çıkarılmasında kimin etkili olduğunu bilinmesi gerekliliğini ve bunun kurumsallaşmasının güven yitiren Avrupa Birliği kurumları için yeniden başlamanın şartı olduğunu vurgulamaktadır. Avrupa Birliği kurucuları olarak değerlendirilebilecek teknokratların ve siyasetçilerin küresel şirketlerin temsilcileri gibi davranarak itibarsızlaştığı ve Avrupa'yı eşitsizliğe, yoksulluğa, çalışanları sömürüye sürüklediği bir çağda gençlerin söz sahibi olarak şeffaflık istemeleri şaşırtıcı değildir; ancak Avrupa'nın gençlere ne kadar değer verdiğini veya vereceğini zaman gösterecek, şimdilik kuşatıcı bir değer aralığında gençlere alan açılmış olduğunu söylemek zordur. Avrupa Birliği şeffaflaşamadığı için çözülmüş ve çürümüştür; Avrupa Birliği'nin ilkesizliği ve değersizliği dolayısıyla değer erozyonu yaşayarak yetişen gençlerin bu çürümüşlüğü aşması mümkün görünmemektedir. Yeniden yükselen Türkiye'nin Avrupa'nın ve ABD'nin yaşadığı bu karmaşık zihinsel alandan gençlerini koruyacak güncellemelere ihtiyacı vardır; medyanın ve enformasyon kanallarının neoliberal kapitalizmin yok ettiği Avrupa'nın ve ABD'nin hayaller diyarı olmadığını anlatması gerekmektedir.
Seçkin Deniz, 16.06.2020

Relaunching Europe by transparency
"Brüksel'deki sayısız lobici, özel çıkarları, özellikle büyük şirketleri savunuyor. Avrupa vatandaşlarının şeffaflık için daha az düzensiz bir çerçeveye ihtiyaçları vardır."

Mevcut kriz dahil olmak üzere Avrupa'da lobilerin etkisi sürekli artmakla birlikte, lobicilikle ilgili düzenleme hala açıkça yetersizdir. Avrupa vatandaşlarının güvenini arttırmak için güçlendirilmelidir.

Günümüzde,  Brüksel'de her yıl yaklaşık 1,5 milyar € harcama yapan yaklaşık  25.000 lobici (bunların sadece 11.000'i resmi olarak kayıtlı) bulunmaktadır. Örneğin, Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi yılda 11 milyon Euro harcıyor. Bazı lobicilik şirketleri de (Fleishman-Hillard, FTI Consulting, Burson-Masteller…) en değerli şirketler arasında yer almaktadır; bu sık sık eleştirilen bir aşırı temsildir.

Örneğin, 2013 yılında Avrupa Birliği vatandaşları üzerinde yapılan bir ankette, Fransız katılımcıların dörtte üçünden fazlasının lobicilik faaliyetlerinin Avrupa kurumları üzerinde çok fazla etkisi olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Ve bu çıkar temsilcilerinin gücü ile karşı karşıya kalan Avrupa kurumları, lobicilik faaliyetlerini düzenlemek için aşamalı olarak belirli kurallar benimsemiştir.

İlk siyasi önlem, ancak Avrupa Parlamentosu'nun Şeffaflık Sicilini kurduğu 1992 yılında alınabildi. 2014 yılında Jean-Claude Juncker liderliğindeki yeni Avrupa Komisyonu ile büyük bir adım atıldı: şeffaflığı güçlendiren bir dizi kural kabul edildi. Şimdi tüm komisyon üyeleri, kabine üyeleri ve tüm genel müdürler toplantılarını ilgili temsilcilerle birlikte yayınlamak zorundalar. Buna ek olarak, tüm komisyon üyeleri Şubat 2018'de kabul edilen yeni davranış kurallarına saygı göstermelidir. Son olarak, Avrupa Parlamentosu 2019'da yasama raportörleri için zorunlu bir 'yasal ayak izi' oluşturarak vatandaşların Avrupa mevzuatını kimin etkilediğini görmelerine izin vermesi sağlandı.

Sorunlu konular

Ancak bazı konularda sorunlar devam etmektedir. Birincisi, AB kurumları arasında tutarlılık ve koordinasyon eksikliği vardır. Parlamento ve komisyon şeffaflık konusunda sağlam garantiler sağlasa da, bu henüz AB Konseyi veya Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi için geçerli değildir. Avrupa ombudsmanı geçtiğimiz günlerde konsey şeffaflığının bulunmamasıyla ilgili olarak yasama prosedüründe bir 'kötü yönetim' vakasına işaret eden bir soruşturma başlattı. Ayrıca, Yaptırımlar yeterince caydırıcı olmamakla birlikte, Şeffaflık Sicili'ni zorunlu kılma müzakereleri askıya alınmıştır.

İkincisi, Avrupa sicili doğrudan etkiyi izlese de (lobiciler ve politika yapıcılar arasındaki temaslar, faiz temsilcilerinin kaydı vb.), dolaylı etki kaydedilmiyor. Birçok firma dolaylı etkiyle ilgili bazı masrafları (örneğin bir konferans veya reklam kampanyalarının düzenlenmesi) hariç tutarak Avrupa siciline kaydedilen harcamalarını az gösteriyor. Ayrıca, tavsiye formüle edebilen Bağımsız Etik Kurul, komisyonun bir parçası olarak kalmaktadır ve gerçek bir yaptırım gücüne sahip değildir.

Üçüncüsü, gelişme potansiyeli gerçektir: OECD ülkelerinin sadece üçte biri 'döner kapılar' uygulamasını yasaklayan kısıtlamalar belirlemiştir ve daha küresel olarak beşte ikisi lobicilik uygulamaları hakkında sıkı kurallar benimsemiştir. Bu ulusal eşitsizliklerin giderilmesi için bir Avrupa yaklaşımı geçerli olabilir. Avrupa kuralları birçok ülkedeki kurallardan daha gelişmiş gibi görünmektedir, ancak yeni bir Avrupa şeffaflık ağı içinde güçlendirilmeleri gerekmektedir.

Avrupa şeffaflık kurallarının uyumlaştırılmasının ötesinde, ulusal ve Avrupa bilgilerinin paylaşılması için devletlerle daha iyi işbirliği sağlanmalıdır. Devletler ve Avrupa kurumları arasında ortak bir anlaşmaya varılarak, tüm şeffaflık kurallarının Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'ya dahil edilmesi esastır.

Ayrıca, büyük şirketler karşısında etki ve yaptırım gücünü güçlendirmek için tutarlı bir Avrupa şeffaflık ağı şarttır. 2012 yılında bir OECD raporunda vurgulandığı gibi Avrupa'daki mevcut 'şeffaflık hareketi' ulusal özellikler dikkate alınarak merkezileştirilmeli ve uyumlu hale getirilmelidir.

Avrupa Şeffaflık Kurumu 

Avrupa kurumları arasında ve devletler arasında şeffaflık politikalarının birleştirilmesi bir önceliktir. Resmi düzeyde, Avrupa kurumlarının liderliğindeki mevcut tüm girişimleri hizalayacak ve kontrol edecek bir Avrupa Şeffaflık Kurumu büyük bir adım olacaktır. Böyle bir kurum, düzenlemenin sonuçlarını değerlendirebilir, yeni tedbirler önerebilir ve en azından bir yaptırım gücünden yararlanabilir. Özellikle, lobici için ortak bir tanım benimseyebilir ve tüm Avrupa kurumları arasında kayıt için ortak prosedürler oluşturabilir.

Deneyimlerin paylaşılmasının, bilgi alışverişinin ve şeffaflık kültürünün teşvik edilmesinin değeri 'Şeffaflık Ağı' tarafından zaten kanıtlanmıştır. Bu, Avrupa merkez bankaları sistemi ile ECB veya içişleri bakanlıkları ve Europol arasında olduğu gibi, 'abla' altındaki Avrupa ülkeleri arasında ortak ilkeleri öngörmeyi kolaylaştırır. Yeni ajans, Avrupa Siyasi Partiler ve Siyasi Vakıflar Otoritesini ve Avrupa ombudsmanının bazı imtiyazlarını kapsayacaktır.

TFEU'da özellikle OECD'nin on tavsiyesinden esinlenerek birçok kısıtlayıcı kuralın tasavvur edildiğini hayal edebiliriz. Bununla birlikte, tüm bu fikirler bir Avrupa konsensüsünün etkili bir şekilde uygulanmasını gerektirecektir. Yeni komisyon kendisini dayatmaya hazır olmalıdır; başlangıç için bir ilk adım olarak, öz-düzenleme önerilerini dinlemek için lobi ve hükümet temsilcilerini toplayan resmi bir konferans yapabilir.


Arthur Moinet, 4 Haziran 2020, Social Europe

(Arthur Moinet bir SciencesPo öğrencisi ve aktivistidir. Kamuoyu tartışmaları için bir öğrenci derneği olan Conférence Olivaint'in mali işler sorumlusu ve L'Alternative lycéenne'nin yazarıdır.)Seçkin Deniz, 16.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı