26 Haziran 2020 Cuma

SA8679/SD1730: Avrupa'nın Yeni Bir Gençlik Garantisine İhtiyacı Var

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz Linz, Avusturya Chamber of Labour in Linz'da işgücü piyasası uzmanı ve Johannes Kepler Linz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Dennis Tamesberger ve  JKU'da sosyoloji ve ampirik sosyal araştırma profesörü ve Mesleki ve Yetişkin Eğitimi Enstitüsü bilim direktörü Johann Bacher'e aittir ve 2008 Ekonomik krizi sonrası AB tarafından genç işsizliğini azaltmak için  2013'te oluşturulan Gençlik Garantisi'nin vaat ettiklerini gerçekleştiremediğini vurgulayarak Covid-19 sonrası yeni bir Gençlik Garantisi oluşturulmasına odaklanmaktadır. Analistler özetle, çoğu zengin AB ülkeleri tarafından finanse edilen fonun, daha yoksul ülkelerde daha fazla kullanılması gerektiğini ve yeni Gençlik Garantisi'nin İş Garantisi olarak algılanması gerektiğini belirtirken, Avrupa Birliği için daha kapsamlı bir tasarımdan söz etmektedirler: "Yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi AB'nin sadece gelecek nesillere önem verdiğini değil, aynı zamanda ekonomik ve mali olarak mücadele eden bölgeleri desteklemeye istekli olduğuna da işaret eder." Anlaşıldığı üzere, Avrupa Birliği, refahın arttırılması ve yayılması ile ilgili kuruluş amaçlarına ulaşamamıştır. Türkiye'nin, mevcut üyelerine teokratik bir diktatörlük ve yoksulluk-eşitsizlik, yoksul çalışanlar ve artan işsizlik dışında bir şey vermeyen ve Covid-19 salgınında da sınırlarını kapatarak, vahşi bir rekabete giren Avrupa Birliği ile ilgili üyelik müzakerelerinin sürdürülmesi konusunda istekli davranması anlamsızdır. Türkiye, yeni ve bağımsız bir Avrupa Birliği politikası tasarlamak için hiç vakit kaybetmemelidir; Fransa ve Almanya'nın, Yunanistan'ı Türkiye'ye saldırtma girişimlerinin yoğunlaştığı bugünlerde Avrupa Birliği etkisiz ve çürümüş yapısıyla dış politikada sadece bir engel olarak yolumuza çıkacaktır.
Seçkin Deniz, 26.06.2020

Europe needs a new Youth Guarantee
"Gençlik Garantisi vaadini yerine getiremedi. Derinleşen ekonomik kriz iyi işleyen bir garantiyi daha da zorunlu hale getiriyor."

Coronavirüsün hızla yayılmasını önlemek için ekonominin kapatılması, çoğu ülkede işsizliğin hızla artmasına neden oldu. Bununla birlikte, gençler için özellikle zor işgücü piyasası durumu çok az bilinmektedir. Ancak tahminlerimize göre genç işsizliği bir yıl içinde yüzde 70 civarında artacak. En ekonomik açıdan sıkıntı çeken ülkelerin rahatlamasını sağlamak için 50 milyar € yeterli finansmana sahip yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi öneriyoruz.

Genç işsizliği ve genel ekonomik gelişmeler birbiriyle ilişkilidir. Büyük Durgunluk (2008) deneyimine dayanarak, gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 1'lik bir azalma olan ceteris paribus'un gençlik istihdamında yüzde 1,77'lik bir azalmaya yol açtığını varsayıyoruz. Mevcut krizde, Uluslararası Para Fonu, 2020 yılında Avrupa'da gerçek GSYİH'da yüzde 6,6 oranında bir azalma olduğunu varsayıyor . Avrupa Komisyonu'nun bahar tahmini, Avrupa Birliği'nde reel GSYİH'da yüzde 7,4 daha da güçlü bir düşüş öngörüyor.

Bu iki öngörüyü, gençlerin işgücü piyasası üzerindeki etkisini hesaplamak için sırasıyla iyimser (IMF) ve orta (komisyon) bir senaryo olarak kullanıyoruz. Bununla birlikte, önemli belirsizlikler nedeniyle, AB27 için gerçek GSYİH'de yüzde 10'luk bir çöküşün üçüncü - kötümser - senaryosunu ekliyoruz.

Öngörülen durgunluk bir gerçeklik haline gelirse, gençler üzerindeki etki sert olacaktır. Orta senaryomuzda, genç işsizliği 2.8'den 4.8 milyona çıkacaktır. Gençlerin işsizlik oranı yüzde 26'ya yükselecek (Şekil 1), yani bu çalışmak isteyen her dört gençten birinin iş bulamayacağı anlamına geliyor. Tahminlerimize göre, eğitim, istihdam veya eğitim (NEET) olmayanların sayısı 4,9'dan 6,7 milyona veya AB'deki her yedi gençten birine yükselecektir (şekil 2).

Şekil 1: Gençlik işsizlik oranı, AB-27 (%) ve tahminlerdeki eğilim

Kaynak: Eurostat hesaplaması


Şekil 2: NEET oranı, AB-27 (%) ve tahminlerdeki eğilim

Kaynak: Eurostat hesaplaması

Büyük Durgunluk nedeniyle AB, 2013 yılında tüm gençlerin işsiz kaldıktan sonraki dört ay içinde bir istihdam veya sürekli eğitim teklifi almasını sağlamak için bir Gençlik Garantisi programı başlattı. Gençlik İstihdam Girişimi, altı yıl boyunca toplam 6,4 milyar € bütçe ile ana AB finansman programı oldu.

Avrupa Gençlik Garantisi'nin amacı makul olsa da, uygulanması temel olarak yetersiz finansman nedeniyle sorunlara neden olmuştur. Etkili bir Gençlik Garantisinin temel maliyetlerinin yılda 45.4 milyar € ile 50.4 milyar € arasında olduğu tahmin edilmektedir.

Politika yapıcılar artık yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi için yeterli toplam finansman sağlamayı hedefliyorlarsa, bir yandan temelde AB bütçesi tarafından dayanışma temelinde finanse edilmesini ve diğer yandan da bu üyeyi devletler mali kapasiteye göre katkıda bulunurlar. Avrupa Komisyonu'nda bir kurtarma fonu oluşturmak için yapılan son teklifler bu dağıtım fikrini içermektedir.

750 milyar Euro tutarında olması önerilen bütçe etkileyici ancak gençlere net bir şekilde odaklanmalıdır ve eğer genç işsizliğinin azaltılması isteniyorsa hemen (sonbahardan önce) daha fazla taze paraya ihtiyaç vardır. Bu nedenle, komisyonun önerdiği gibi REACT-EU fonlarının hızla kullanılması da dahil olmak üzere 50 milyar € ile donatılmış yeni bir fon öneriyoruz. Tahminimize (orta senaryo) referansla, fon her işsiz genç için ortalama 10.400 € 'luk teminatı garanti edecektir (tabloya bakınız).


Önerilen Gençlik Garantisinin Parametreleri
Kaynak: Bizim hesaplamamız (bn=milyar)

Fon'un üçte ikisi AB tarafından finanse edilmelidir, üye devletler geri kalanını ortak finanse etmelidir. Dayanışmayı garanti etmek ve olası bir free-rider (imkanların tümünden faydalanan fırsatçı kişiler) probleminden kaçınmak için, eğer pandemi bir üye ülkede genç işsizliğinde başka bir yere göre daha yüksek bir artışa neden olmuşsa (sıfırın altına düşmüşse) sıfıra yükselmesi için AB finansmanı daha yüksek olmalıdır.

Yoksulluk ve kamu borcu gibi ek sosyal ve ekonomik faktörlerin ortak finansman faktörleri olarak entegre edilmesi yararlı olabilir: daha fazla yoksulluk ve / veya borca ​​maruz kalan üye devletler, kısıtlı fırsatları nedeniyle daha az finansman sağlamalıdır. Konseptimiz, kapasite ve ihtiyaçları dengelemek için eğitim sistemlerinde kullanıldığı gibi, formüle dayalı finansman fikirlerine dayanmaktadır. Daha fazla eşitlik ve şeffaflık, formüle dayalı finansmanın önemli avantajlarıdır.

Yeni bir Avrupa Gençlik Garantisi AB'nin sadece gelecek nesillere önem verdiğini değil, aynı zamanda ekonomik ve mali olarak mücadele eden bölgeleri desteklemeye istekli olduğuna da işaret eder. Bir yeterlilik-yetkinlik kazanmış olan işsiz gençler için, Gençlik Garantisi aynı zamanda bir İş Garantisi olmalıdır, yani bu gençlerin kamu veya kar amacı gütmeyen sektördeki ilk istihdam deneyimlerini kazanacakları anlamına gelmektedir.

Bu yeni Gençlik Garantisi sadece ilgili gençlere fayda sağlamaz. Toplum bir bütün olarak katkıda bulundukları sosyal ve ekolojik olarak faydalı ürün veya hizmetlerden faydalanacaktır.

Dennis Tamesberger-Johann Bacher, 16 Haziran 2020, Social Europe
(Dennis Tamesberger, Linz, Avusturya Chamber of Labour in Linz'da işgücü piyasası uzmanı ve Johannes Kepler Linz Üniversitesi'nde öğretim görevlisiydi. Johann Bacher, JKU'da sosyoloji ve ampirik sosyal araştırma profesörü ve Mesleki ve Yetişkin Eğitimi Enstitüsü bilim direktörüdür.)


Seçkin Deniz, 26.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı