23 Haziran 2020 Salı

SA8672/SD1727: Avrupa'nın Geleceği ile İlgili Bir Avrupa Vatandaşlar Konferansı

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Citizens Take Over Europe ittifakının arkasındaki kuruluşlardan biri olan European Alternuments'un iletişim sorumlusu ve Chayn Italia yöneticilerinden biri olan Marta Cillero Manzano'ya aittir ve 2008 ekonomik krizi ile başlayan ve Covid-19 salgını ile görülebilir hale gelen sınırsız neoliberalizmin etkisindeki Avrupa Birliği kurumlarının ve liderlerinin vizyon ve hırs eksikliği nedeniyle yaşadığı başarısızlığa karşı inisiyatifi ele geçirmek için 9 mayıs'ta yapılması gerekirken 1 Temmuz'a ertelenen Avrupa Vatandaşlar Konferansı'nın tepeden aşağıya dayatmacı AB kurumlarından bağımsız olarak yapılmasını önermekte ve sonrasında Avrupa Vatandaşlar Meclisi'nin (European Citizens’ Assembly) kurulmasına odaklanmaktadır. "Geçtiğimiz on yıllardaki krizlerde, Avrupa politikası en marjinal olanlarla dayanışma örgütleyemedi. Bu kriz bunun yerine vatandaşların ve sivil toplum katılımının Avrupa'nın geleceği ile ilgili tüm yeni girişimlerin merkezinde olmasını sağlama fırsatı sunuyor." diyen Marta Cillero Manzano Covid-19 krizindeki başarısızlığın bir milat olmasını istiyor. Avrupa Birliği'nin yaşadığı derin ve çok boyutlu krizin yeni bir enerjiyle, halkın doğrudan müdahalesi ile kurtulması artık mümkün görünmemektedir. Çünkü; Liberal Satanizm'in eseri olarak tasarlanan Avrupa Birliği kuruluş ilkeleri gereği, bugün çok uluslu şirketler için çalışan köleler olarak bütün dünyayı ve Avrupa devletlerini hazırlamak gibi bir vizyona sahiptir. Bu vizyon başarıya ulaşmış, bütün dünya küresel etki alanına ulaşan satanist sermayenin kölesi haline getirilmiş; ancak dinsizleştirilen, değersizleştirilen ve onursuzlaştırılan, alkol, seks ve uyuşturucu bağımlısı haline getirilen insanlar buna isyan ederek birliği ve kurumlarını reddetmeye başlamışlardır. Türkiye, çöken Avrupa Birliği'nden gerekli dersleri çıkarmakta gecikmemelidir.
Seçkin Deniz, 23.06.2020

A citizens’ conference on the future of Europe
"Avrupa'nın -bu konuyla ilgili konferansta bile-geleceği konusunda anlaşmaya varılmadığından, bir Avrupa Vatandaşlar Meclisi'ne bakmanın zamanı geldi."

Dünyayı sarsan Covid-19 salgını, Avrupa'nın merkezinde son yıllarda görülmeyen bir şekilde günlük hayatımızı kesintiye uğrattı. Yıllarca süren sınırsız neoliberalizmden sonra, bu salgın karşısında, güvenliğimizin, zenginliğimizin ve refahımızın çokuluslu şirketlerden daha güçlü ve iyi finanse edilen kamu hizmetlerine bağlı olduğunu fark ettik. Bununla birlikte, Avrupalı demokrasimizin dayanışma örgütleyemediğini ve bir kez daha önceliğin ulusal politikalar için yapısal olarak yer açtığını fark ettik.

Her kriz anında olduğu gibi, pandemi en azından değişim için bir fırsat üretti; gerçekten de Avrupa'nın buna tepki verme şekli geleceğimizi tanımlayacak. Bu fırsat, Avrupa vatandaşlarının sadece birkaçı ile değil, hepsiyle ilgilenen bir demokrasiyi gerçekten önemsemesi ve bundan faydalanması için de mevcuttur.

9 Mayıs'ta bu fırsat kıtadaki yüzlerce vatandaş tarafından elde edildi. Bu yıl Avrupa Günü'nde, vatandaşların gelecekleri hakkında söz sahibi olabilmeleri için öncülük edecek bir sivil toplum girişiminin başlatılmasıyla, ulusötesi bir kamusal alanın açılması yönünde gerçek bir ilk adım atıldı. Bu girişim, Vatandaşların Avrupa'yı ele geçirme  ittifakıydı.

Başka bir yukarıdan aşağıya toplantı mı?

Bir hayal kırıklığı yaşandı. 9 Mayıs'ta da Dubrovnik'te başlatılması beklenen Avrupa'nın Geleceği Konferansı, henüz bilinmeyen bir tarihe ertelendi. Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi arasında konferansın kapsamı, metodolojisi ve hedefleri hakkında kurumsal bir anlaşma yoktu. Aslında, bir kez daha, vatandaşları ve sivil toplumu içerme niyetinde olmayan bir yukarıdan aşağıya toplantı olacak gibi görünüyordu.

Avrupa'daki birçok vatandaş ve kuruluş, mali kriz, göç ve sağlık krizleri boyunca dilekçeler, açık mektuplar yazdı ve projeler üretti. Ama bu sefer hırs daha büyüktü. 9 Mayıs'taki amaç, Avrupalı ​​vatandaşların başı çekmeye hazır olduklarını göstermekti. Ve amaç sadece bu da değildi: istediğimiz Avrupa'yı dayatmak için şimdi sınırlar ötesinde örgütlenmek çok önemliydi.

Bu ittifak, Avrupa sivil toplum örgütlerini benzeri görülmemiş bir şekilde bir araya getirerek, Avrupa kurumlarına kendi demokrasisini yenileme planıyla meydan okumak için bir araya geldi. İttifak, Avrupalı ​​liderlerin gösterdiği dramatik başarısızlığı ve vizyonu reddediyor, kendi ulusötesi meclisini talep ediyordu.

Salgından etkilenen milyonlarca Avrupa vatandaşı ve sakinleri, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasındaki dayanışma eksikliğinin doğrudan etkisini görüyor. Organize sivil toplum, Avrupa'daki insanların doğrudan kaygılarını gidermek için siyasi alan açma sorumluluğuna sahiptir. Ve şimdi kurumlardan uygun kanalın oluşmasını talep etmek, insanların her zaman karar alma süreçlerinin merkezinde olmasını sağlamak için doğru zaman.

Avrupa Vatandaşlar Meclisi

Somut teklif, hayatımızı iyileştirmek için ihtiyaç duyduğumuz demokratik ve sosyo-ekolojik geçişi organize etmek ve tartışmak için bir sivil araç olarak Avrupa Geleceği Konusunda Avrupa Vatandaşları Meclisi şeklinde bir Konferans düzenlemektir. Böyle bir süreç, kurumların ve hükümetlerin artık göz ardı edemeyeceği, bizi ya da iklim adaleti için gösteri yapan gençleri kurtarmak için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarının duyulmayan seslerini yükseltecektir. Bu vatandaşlar, yukarıdan aşağı yönetişimin Avrupa dayanışma ve toplumlarımızı daha da bölme riskini tehdit ettiği bir anda Avrupa ile ilişkilerimizi yeniden canlandırmak için temel ve aşağıdan yukarıya bir enerji getirebilirler.

Geçtiğimiz on yıllardaki krizlerde, Avrupa politikası en marjinal olanlarla dayanışma örgütleyemedi. Bu kriz bunun yerine vatandaşların ve sivil toplum katılımının Avrupa'nın geleceği ile ilgili tüm yeni girişimlerin merkezinde olmasını sağlama fırsatı sunuyor.

Sivil toplum aktörleri çoğu zaman, bu başarısızlığın Avrupa kurumlarının göç, sosyal bakım veya sağlık gibi alanlarda yetersiz olmasından kaynaklandığı iddiasını duyarlar. Ancak, ulusal hükümetler arasında göç karşısında, örneğin mültecileri AB finansmanı ile karşılayan belediyeleri desteklemek gibi alternatif geçiş çözümleri var ve bunlar teşvik edilebilir.

Prosedürel olarak, İrlanda Vatandaşları Meclisinden Fransa'daki Citoyenne sur le Climat Sözleşmesine kadar (her ikisi de resmi olarak zorlu meselelerle mücadele etmek için toplandı) vatandaş meclislerinin deneyimleri, alternatiflerin uygulandığını ve İrlanda örneğinde zaten gerçek bir değişiklik başlattığını kanıtlamıştır. Vatandaş olarak, bu krizin sonunda toplumlarımız için farklı bir model önerme kapasitesi ile ortaya çıkabiliriz. Sistemimizi büyük ölçüde dönüştürmenin mümkün olduğunu gösterdik; Öyleyse neden bu model değişimini mevcut acil durumun ötesine de uygulamıyorsunuz?

Önemli ilk adım, zemin hazırlamaya devam etmek ve bir Vatandaş Meclisi'ne hazırlanmaktır. Bir sonraki randevu, 1 Temmuz'da yapılacak ve burada kıtadaki vatandaşlar ile tartışma ve müzakere alanı açmak olacak. Bu gün, önümüzdeki yıllarda süreci genişletmeye nasıl devam edileceği ve dikkate alınması gereken ve gerçek AB antlaşma değişikliğine yol açması gereken kilit vatandaşların taleplerinin nasıl ifade edileceği konusunda Avrupa demokrasisine doğru, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için en uygun tek yol olarak bir düşünce alanı sunacak. İnisiyatifi kendi başlarına çalışmaları için kurumlara bırakmak artık bir seçenek değil.


Marta Cillero Manzano, 4 Haziran 2020, Social Europe

(Marta Cillero Manzano, Citizens Take Over Europe ittifakının arkasındaki kuruluşlardan biri olan European Alternuments'taki iletişimden sorumludur. Ayrıca Chayn Italia'da yönetici ekibin bir üyesidir.)Seçkin Deniz, 23.06.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar
Takip et: @Seckin_Deniz
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı