30 Nisan 2020 Perşembe

SA8555/TG291: Gates Ailesi, Öjeni ve COVID-19-II

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, araştırmacı, yazar ve TOTT News editörü Ethan Nash'e aittir ve adı günümüzün en etkili salgın hastalığı Covid-19 ile anılan Bill Gates'in, ailesinin ve ait olduğu organizasyonun, kökleri, 'insan türlerini geliştirme bilimi' yoluyla, arzu edilen spesifik kalıtsal özelliklere sahip insanları eşleştirerek “daha iyi özelliklere sahip bir insanlık” elde edebilmeyi uman Charles Darwin’in kuzeni olan İngiliz bilim adamı Sir Francis Galton'un “İnsan Yetisi ve Gelişimi Üzerine Soruşturmalar” adlı kitabına kadar uzanan  'öjeni''ye hizmet ettiğini iddia ve ispat etmektedir. Öjenik destekçileri insanların akıl hastalığısuç eğilimleri ve hatta yoksulluk gibi özellikleri miras yoluyla edindiklerine ve bu koşulların zorla sterilizasyon yoluyla insanın gen havuzundan “dışarı çıkarılabileceğine” inanıyorlardı.  Rockefeller Vakfı'nın verdiği finansal destek, yine bu vakfın kurduğu Tavistock Enstitüsü'nün verdiği bilimsel desteklerle birlikte Bill Gates ve ailesi aile planlaması adı altında doğum kontrolü, kürtajın yaygınlaştırılması, eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması, GDO'ların yayınlaştırılması, yapay et, teknoloji, tıp ve şimdi de tarım alanları da dâhil olmak üzere, dünya sistemlerine hükmetme ve kontrol etme çalışmalarını devam ettiriyor. Biyolojik silahlar, biyoterör ve sonrasında ve şimdi de Covid-19 salgını ile ilgili aşı çalışmalarında kuantum noktalı çipler takılması gerektiğini ileri sürüyor. Yazar Ethan Nash gibi sormak gerekiyor: "Bill Gates ve ailesinin ardındaki gerçek hikâye nedir? COVID-19 konusundaki tavsiyesine güvenmeli miyiz?" (Güncel NotThe (Sunday) Times, 11 Ağustos 2022: Tavistock cinsiyet kliniği '1.000 aile tarafından dava edilecek': "Tavistock cinsiyet kliniği, hayatlarını değiştiren ergenlik engelleyicilerinin aceleyle verildiğini iddia eden gençlerin toplu şikayeti ile yasal işlemle karşı karşıya.")
Seçkin Deniz, 30.04.2020

The Gates Family, Eugenics and COVID-19
"Bill Gates ve ailesinin ardındaki gerçek hikâye nedir? COVID-19 konusundaki tavsiyesine güvenmeli miyiz?"

"Bu, ‘İnsanlığın İnsanlıktan Çıkarılması’ nın hikâyesidir. “Tanrının ölümü”, tanrı olduklarına inanan parazitlerin ortaya çıkmasına yol açtı ve bu öncül, transhümanist çağın temelini oluşturan güç olarak hizmet ediyor."

Bill Gates ve Aşılar

Bill Gates'in tanıtıma ihtiyacı yok. Kendisi, tüm zamanların en etkili Polyergus'larından biridir.

[Çevirenin Notu: Polyergus (Amazon Karıncası): Bu karınca türleri, işlerini tamamen kölelerine yaptırarak yaşarlar. Polyergus karıncalarının tümü askerdir. Savaş için yaratılmış büyük, keskin çene kemikleri vardır. Besin toplayamaz ve yavrulara bakamazlar. Bu nedenle, kendileri için besin bulacak bir ‘köle sınıfına’ ihtiyaç duyarlar. Polyerguslar için bu köle karıncalar Formica türüdür. Polyerguslar, Formicaların yuvalarına saldırır, koza ve larvalarını çalarlar. Yuvalarına taşıdıkları kozalardan çıkan karıncalar, kraliçe karınca ve askerlerin bakımını, kendi türlerinin yumurtalarına bakma ve büyütme görevini üstlenirler. Savaş zamanı Polyerguslar ile beraber savaşa katılırlar. Kendi yuvaları çok yakında olsa bile Polyergus kolonisinde kalırlar. Hatta Polyergus karıncaları göç etmeleri gerektiğinde, tüm taşıma işlemlerini bu kölelerine yaptırır; bu şekilde çok hızlı bir taşınma gerçekleştirirler. Bir süre sonra köle Formicalar yaşlanır ve ölürler. Köleleştirici Polyerguslar yeni kölelere ihtiyaç duyarlar. Koloniden çıkan bir izci, Formica yuvası aramaya başlar, yuvayı bulduğunda feremon salgılar ve askerlere haber verir. Koloniye gelen Polyergus akıncıları, en iyi yaptıkları şeyi yapmaya başlarlar. Formicaları öldürürler ve yumurtaları çalarak kolonilerine geri dönerler. Polyerguslar kral, Formicalar köle olmaya devam ederler.]

25 yıl boyunca, milyarlarca dolarlık bir dev haline dönüşen Microsoft’u kontrol etti ve dünyanın en zengin adamlarından biri haline geldi. Teknoloji dünyası büyük ölçüde Gates aracılığıyla doğdu. Bu başarıyı, yeni teknoloji icat ederek değil, mevcut teknolojiyi alıp 'spesifik bir pazara' uyarlayarak ve daha sonra bu pazara hükmederek elde etti.

Son yıllarda Gates, 46 milyar doların üzerinde varlık ile dünyanın en büyük özel vakfını yaratarak ilgisini hayırseverliğe yoğunlaştırdı. Warren Buffett gibi diğer varlıklı hayırseverlerin katkılarıyla milyarlarca dolar temin etti ve kendisini öncelikle tüm dünyada ‘sağlık hizmetlerinin artırılması’ ve ‘yoksulluğun azaltılması’ gibi konulara adadı.

Bill Gates, yeni aşıların geliştirilmesinde olduğu kadar yarının uluslararası sağlık sorunlarını ‘öngörme’ (salgın hastalığa hazırlık gibi) konusunda da büyük rol oynamaktadır ve çoğu durumda ulusal gözetim ve hesap verebilirlik kapsamının ötesinde çalışır.

Gates, kalite kontrol ve klinik değerlendirme de dâhil olmak üzere aşı üretim süreci ile yıllarca meşgul olmuştur. Bu tecrübe, Gates'in aşı geliştirme programlarına “tavsiyelerde bulunmanın” ve birçok hastalık programına yönelik yeni inovasyon alanlarına araştırma fonu sağlamanın yolunu açmıştır:


[Görselin Çevirisi:

Aşı Klinik alanı

Aşı Klinik alan adımız aşıların klinik değerlendirmesi konusunda tüm hastalık alanlarımıza tavsiyelerde bulunmaktadır. Burası aynı zamanda insan papilloma virüsü (HPV)  [Çev: deri ve mukozal yüzeylerdeki bazal epitelyal tabaka hücrelerini enfekte eden bir DNA virüsü] üzerine, özellikle de ortaklarımıza, mevcut iki doz programına karşı sadece bir doz aşı vermenin sağlık üzerindeki etkisini ve maliyet etkinliğini belirlemelerine yardımcı olmak için fonlanan bir dizi çalışmaya yönelik, ürün geliştirme yatırımlarımızın merkezidir.

Kimya, İmalat ve Kontrol (CMC) alanı

Yüksek kaliteli, uygun fiyatlı biyolojik ürünler ve aşıların sürdürülebilir tedarikini sağlamak için; Kimya, İmalat ve Kontrol (CMC) alanımız, tüm hastalık alanlarımıza aşılarının maliyetini ve üretilebilirliğini artırma konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu alan aynı zamanda; üretim esnekliğini artırmak, uzun etkili ve yavaş salımlı formülasyonlar yoluyla enjeksiyon sayısını azaltmak, yeni cihazlar sayesinde enjeksiyon yapmayı daha basit hale getirmek, aşı kaplarının maliyetini düşürmek ve aşı kalitesini arttırmak için bir dizi platforma yatırım yapar.

Gözetim alanı

Gözetim alanımız, dünyadaki ölüm ve sakatlık nedenleri hakkındaki anlayışı geliştirmek için şu üç faaliyet aracılığıyla yatırım yapar: 1) Çocuk ölümlerinde MITS (Minimal invaziv doku örneklemesi) yoluyla yeni patoloji temelli gözetim; 2) Bu verilerin ülke çapında ‘Ülke Genelinde Ölüm Gözetimi’ (COMSA) aracılığıyla ekstrapolasyonu; 3) Washington Üniversitesi Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) aracılığıyla küresel ölüm ve hastalık verilerinin modellenme ve haritalandırılmasının iyileştirilmesi.

Salgına Hazırlılık Alanı

Epidemik Hazırlık alanımız, ülke düzeyinde salgına hazırlığı iyileştirmek için yeni aşılara ve hızlı yanıt platformlarına, yenilikçi gözetim yöntemlerine ve hesap verebilirlik sistemlerine yatırım yaparak salgın tehdidini azaltmayı amaçlamaktadır.]

Gates, aşıları daha hızlı, 'daha iyi' ve daha ucuz hale getirmemize yardımcı olan uzmanlık ve platform teknolojilerine yatırım yaparken, aşılar hakkındaki bilginin oluşturulması, paylaşımı ve muhafaza edilmesini sağlamak için çok sayıda eğitim ve öğretim programına da yatırım yapmaktadır. Buna örnek olarak şunlar verilebilir:
  • Uyarlanabilir deneme tasarımları. 
  • Aşı programının ve dozunun düzenlenmesi. 
  • Aşılar için yeni uygulama formatları. 
  • Küçük ölçekli aşı üretimi sağlayan modüler, otomatik üretim platformları.
Milyarder Bill Gates, aşıya erişimi artırmaya kendini adamış önemli bir kamu-özel uluslararası sağlık ortaklığı portföyü oluşturan, Aşı ve Bağışıklama İçin Küresel İşbirliği (GAVI) oluşumunun erken dönem yatırım ortaklarından birisidir.

Bugün, GAVI önemli ölçüde büyüdü. Grup, gelişmekte olan ülke ve donör hükümetleri (Avustralya dâhil), Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF, Dünya Bankası, aşı endüstrisi, araştırma ve teknik kurumlar, sivil toplum ve diğer özel hayırseverleri bir araya getiriyor.

Bill ve Melinda Gates Vakfı, Mart 2019 itibariyle ittifakın 2016-2020 stratejik dönemine 1,56 milyar dolar bağışladı ve gruba önemli iş kararları konusunda tavsiyede bulunmaya devam ediyor.

Gates'in, öjenistlerin “sosyal” reform vizyonlarına devam etmesine ek olarak aşı endüstrisine yoğun katılımı, konuyla ilgili olumlu kamuoyu algılamasının temelini oluşturuyordu.

Büyüyen hastalıklara karşı yeni teknolojiler geliştirme mücadelesinde bir 'kahraman' olarak kabul edilen Gates’in, bir pandeminin ortaya çıkması halinde “kurtarıcı” ses olması için gereken sahne hazırlanmıştı.

COVID-19: Planlanmış bir Salgın mı?

Bir Salgını Önceden Tahmin Etmek

Microsoft kurucu ortağı Gates, son on yılda birçok kez, yakında coronavirüs benzeri bir şeyin ortaya çıkma potansiyelinden ve dünyanın buna hazır olması gerektiğinden üstü kapalı olarak bahsetmişti.

2015 yılında Bill Gates, “Bir sonraki salgın mı? Hazır değiliz” başlığını taşıyan bir TED konuşması gerçekleştirdi. Bu konuşma, dünya çapında yayılan COVID-19 etkisiyle online üzerinden geniş bir şekilde paylaşılmaktadır.

Konuşmanın online üzerinden oradan oraya dolaşan kısmında Bill Gates, ‘kendisi büyürken insanlık için en büyük tehlikenin nükleer savaş olduğunu, ancak şimdi en büyük tehlikenin bir virüs haline geldiğini’ söylüyor:

“Önümüzdeki birkaç on yıl içinde bir şey 10 milyondan fazla insanı öldürürse; (bu şeyin) savaştan ziyade oldukça bulaşıcı bir virüs olması muhtemeldir. Füzeler değil, mikroplar. ”

Daha önceki incelememizde görüldüğü gibi, daha ileri kontrol mekanizmalarını başlatmanın bir yolu olarak icat edilen Corona Hilesi’nden kaynaklanan bir tehdit olduğunu öne sürmek temel kanıttan yoksundur.

Aksine, bu “şifreli” mesajlar aracılığıyla Gates, kamusal akılla bağlantı kurmak için kendisini olumlu bir ışık altına konumlandırıyordu. Bir şey olacak olursa, halk; 'Gates bunun çözümünü bilir!' diye haykıracaktı.

Gates, önceden bizim bilmediğimiz bir şey mi biliyordu? Ortaya çıkan kanıtlar, şimdi gündemi daha ileriye taşımak için bir mekanizma işlevi gören bu "salgın"ın milyarder tarafından önceden bilindiğini gösteriyor.

Olay-Etkinlik 201 (Event 201)

18 Ekim 2019'da Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, Dünya Ekonomik Forumu ve Bill ve Melinda Gates Vakfı, grubun web sitesinde New York'ta gerçekleştirilen “üst düzey bir salgın egzersizi” olarak tanımlanan Olay-Etkinlik 201'e ev sahipliği yaptı.

Alıştırma, büyük ölçekli ekonomik ve toplumsal sonuçları azaltmak için ciddi bir pandemiye yanıt sırasında kamu / özel ortaklıklarının “gerekli” olduğu alanları göstermekteydi:

“Uzmanlar, bu salgınlardan birinin küresel hale gelmesinin sadece bir zaman meselesi olduğu konusunda hemfikir - potansiyel olarak felaketle sonuçlanabilecek bir salgın. 

'Olay 201' deki gibi ciddi bir salgın, çeşitli endüstriler, ulusal hükümetler ve kilit konumdaki uluslararası kurumlar arasında güvenilir bir işbirliği gerektirecektir. ”

Grup, simüle ettikleri pandemiyi aynı isim altında modellemelerine rağmen coronavirüsü önceden “tahmin etmediklerini” iddia ediyor.

Bununla birlikte, belgelerini incelerken çarpıcı benzerlikler olduğu görülüyor:

“Olay 201, yarasalardan domuzlara onlardan da insanlara aktarılan, sonunda insandan insana etkili bir şekilde bulaşarak ciddi bir salgına yol açan yeni bir zoonotik coronavirüsün patlak vermesini simüle etti. Patojen büyük ölçüde SARS üzerinde modellenmişti, ancak hafif semptomları olan insanlar aracılığıyla topluluk ortamında çok daha bulaşıcı özellikler taşıyordu. İlk yıl, bir aşının mümkün olma ihtimali bulunmuyordu.”

Şimdi düşünelim. “Gerçek” coronavirüs et pazarındaki bir yarasada başlamış ve insanlara bulaşmıştı. Virüs bulaşan insanlar hafif semptomlar gösteriyordu. Ayrıca aşının geliştirilmesi için 12-18 ay civarında bir süre gerekmekteydi.

Dahası, Melinda ve Bill Gates Vakfı, çiftlik hayvanlarını etkileyen virüsler ile hayvanlardan insanlara geçen virüsler konusunda uzmanlaşmış olan İngiltere'deki Pirbright Institute (Pirbright Enstitüsü) adlı bir araştırma merkezine fon sağlamıştı. Enstitü hayvanları etkileyen bir coronavirüs tipi için çok benzer bir patente sahipti.

Dünya, aldatmaca tuzağına düşmüş buna gözü kapalı inanmıştı. Şimdi devletler, büyüyen COVID-19 "krizine" yönelik bir "çözüm" arıyorlar ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Gates meydana en önde çıktı.

Kurtarıcı Gates

Bill Gates şimdi kasabanın konuşulan adamı ve yakın zamanda The Daily Show'da yapılan bir röportajda, yedi coronavirüs aşı 'adayı' için fabrikaların inşasını vakfının finanse ettiğini söyledi. Vakfın, yedi aşı adayından yalnızca bir veya ikisini dikkate alacağını, yani geriye kalanların imalatına harcanan milyarlarca doların boşa gideceğini ifade etti. Bununla birlikte, büyümekte olan 35 milyar dolarlık aşı pazarından yararlanmak için birkaç milyarlık harcama, hesaplanmış bir yatırım gibi görünüyor.

Bill & Melinda Gates Vakfı, uluslararası sağlık alanındaki geniş çabalarının bir parçası olarak, coronavirüsle savaşmaya 100 milyon doları zaten taahhüt etmişti. Grubun ayrıca, coronavirüs için evde test kitleri sağlama fikrini de araştırdığı bildiriliyor.

Ayrıca 125 milyon dolarlık bir COVID-19 Terapötik Hızlandırıcı başlattı ve Seattle bölgesindeki kamu sağlığı kurumlarına virüsü tespit etme “kapasitelerini artırma” konusunda yardımcı olmak için 5 milyon dolar verdi.

Yani, yıllarca aşı gelişiminden büyük ölçüde kazanç elde eden ve pandemik salgınların “simülasyonlarını” yapan bir adam şimdi bir COVID-19 aşısı geliştirerek elde edeceği paranın peşine düşüyor.

Ne kadar da güzel.

Gates'in bu açılım planındaki nihai etkisi, son haftalarda verilen talimatlarda bulunabilir.

Tek Çıkış Yolu

Bill Gates'in şu an malvarlığının net değeri 97,8 milyar dolar. Gates, konunun bilirkişisi olarak, COVID-19 salgını konusunda Reddit sitesindeki ‘Bana İstediğini Sor’ yayınına katıldı. Salgınla en iyi hangi şekilde başa çıkılabileceği ve dünya üzerinde uzun vadeli etkileri konusunda konuşacaktı.

Gates, “tamamen güvende olmak için” COVID-19 aşısının  hazır olması gerektiğini belirtti. O zamana kadar, Gates’in iddiasına göre, vaka sayılarının dengelenmesi için sosyal mesafeye ve karantinalara devam edilmemesi durumunda hastalığın toplum içinde yeniden görülme riski var.

Gates, aşı yaygın şekilde yapılana kadar, riskleri avantajlarından daha ağır basacağı için büyük toplantıların yeniden gerçekleşebileceğini düşünmediğini söyledi.


Dünya liderleri de Gates'in zaman çizelgesi ve bakış açısı ile hemfikir. Avustralya hükümeti, Gates'in medya turlarını yapmasından kısa bir süre sonra, bir aşı geliştirilinceye kadar toplumun kilit altında kalacağını ima etti. Bunu kısa süre sonra Yeni Güney Galler hükümeti ve diğerleri izledi.

Ayrıca, “Seattle'da Washington Üniversitesi günde binlerce test sağlıyor, ancak hiç kimse ulusal bir izleme sistemine bağlı değil” diyen Gates, “Güney Kore'dekine benzer bir ulusal izleme sistemi” çağrısında bulundu. Bir testin sonucu pozitif çıktığında, hastalığın nerede olduğunu ve sosyal mesafeyi güçlendirmemizin gerekip gerekmediğini anlamak için böyle bir sistemin kullanılması gerektiğini söyledi.

Gates, gelecekte COVID-19 ürünlerinin yaygın olarak piyasaya sürülmesinin ardından, aşı yapıldığına kanıt göstermek adına "aşı sertifikaları" fikrini ortaya attı. Bu sertifika, uluslararası ve yurtiçi seyahatler için yeni bir gereklilik olacak ve kullanımı, yaşamın tüm alanlarında daha da genişletilebilecekti.

Yazıda detaylandırılan özellikler göz önüne alındığında, bu adamın niyetlerine güveniyor musunuz?

Gates, öjenik nüfuz konusunda zengin bir geçmişe sahiptir ve kılık değiştirmiş de olsa orijinal öjenik hareketin amaçlarını daha da ileriye taşımak için dünya çapındaki etkinliklere katılır.

Bu, ‘İnsanlığın İnsanlıktan Çıkarılması’ nın hikâyesidir. “Tanrının ölümü”, tanrı olduklarına inanan parazitlerin ortaya çıkmasına yol açtı ve bu öncül, transhümanist çağın temelini oluşturan güç olarak hizmet ediyor.

Nesnelci mantık kullanarak, Gates'in aşılarla sağlığı 'iyileştirme' iddialarına yaklaşırken hepimiz ihtiyat ilkesini uygulamalıyız.

Eğer bir COVID-19 aşısı, vücudun bağışıklık kazanmasını sağlamak için çoğunda olduğu gibi gerçek bir virüsün suşlarını (Çev: Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir) kullanıyorsa, aşı olan denekler bu virüsün taşıyıcıları olacaktır.

Bill Gates ve bu kuklayı harekete geçiren güçler, dünyayı bir tercihe doğru zorluyor: COVID-19 aşısını olun ve sağlık sonuçları ile uğraşın veya aşı olmayı reddedin ve 'sağlık tehdidi' olarak etiketlendikten sonra temel hizmetlere erişiminiz engellensin.

Aşı ya da hedef ol.

Nerede durduğumu biliyorum.

Gates tarafından finanse edilen aşıyı olmak için sıraya girecek misiniz?

Daha fazlası için bizi takip etmeye devam edin.


Ethan Nash,, 9 Nisan 2020, TOTT News 
(Ethan Nash, araştırmacı, yazar ve TOTT News editörüdür)


Tamer Güner, 30.04.2020, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.


Seçkin Deniz Twitter Akışı