15 Eylül 2020 Salı

SA8851/SD1809: Borç Avcıları- The Debt Predators

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, 'Sermayenin Kuralları: Yasa Zenginlik ve Eşitsizliği Nasıl Yarattı?' adlı kitabın yazarı, Columbia Hukuk Fakültesi karşılaştırmalı hukuk profesörü Katharina Pistor'a aittir ve hane halklarını borca boğan finansal sisteme odaklanmaktadır. Analist, mafyadan, şirketlere, vakıflara ve merkez bankalarına kadar uzanan sistemin işleyişini ayrıntılı bir şekilde işleyerek Neoliberal Soygun Sistemi'nin karanlık noktalarına ışık tutmaktadır: "'Ndrangheta, Hertz ve Sichuan Trust, aynı senaryoyu izleyen ve tek bir amaç için tasarlanmış borç darphanelerinin bir parçasıdır; yatırımcıları zenginleştirmek ve aracılar için ücretler oluşturmak için varlıklar üretmek. Borçlular, evleri, arabaları veya iş operasyonları sadece darphaneye hammadde sağlar. Bu sistem sadece tesadüfen kırılgan değildir: doğrudan sistemik riske dönüşen aşırı borç üretmek için tasarlanmıştır." Türkiye işte bu karanlık ağa karşı istikrarını korumaya çalışmaktadır.
Seçkin Deniz, 15.09.2020

The debt predators
"Finansal sistem, kredi aracılığını borç darphanesi haline getirmiştir."

Calabrian organize suç örgütü 'Ndrangheta (Seçkin Deniz'in notu: Bir İtalyan mafya tipi, 19. yüzyıla tarihlenen Calabria bölgesinde kurulu suç örgütü), araba kiralama şirketi Hertz, Çin Sichuan Vakfı ve ABD Federal Rezervinin (FED) ortak noktası nedir? Hepsi, kredi aracılığını yatırımcıları zenginleştirmek için varlık üreten ancak hane halklarını, firmaları ve hükümetleri sürdürülemez yükümlülüklerle mücadele eden bir borç darphanesi haline dönüştüren bir finansal sisteme derinden bağlı.

Yatırımcılar her zaman güvenliğe ve verime açtırlar. Mantık, birinin ikisine birden sahip olamayacağını öne sürüyor, ancak bu, yapılandırılmış finans ve gölge bankacılık çağından önceydi. Doğru yasal kodlama stratejisi ile basit ödeme yükümlülükleri yatırımcılar için likit varlıklara dönüştürülebiliyor.

Borç basmanın geleneksel kredi aracılığıyla pek ilgisi yoktur. Her şey borçlularla değil yatırımcılar ve ücret alan aracılarla ilgilidir. Onlar ve varlıkları yalnızca üretim hattının işleyişinin sürmesi için girdi sağlarlar. Ve girdi kalitesi kötüleştiğinde veya dış etkenler (bir pandemi gibi) işleyişini aksattığında, işleri bozulduğunda, merkez bankaları riski emmeye ve finansal çöpü geri dönüştürmeye hazırdır.

Görece basit

Bu montaj hattını bir araya getirme teknikleri nispeten basittir. Biri, kredi verenlerden indirimli olarak bir dizi talep satın alır, bunları diğer taleplerle birleştirir ve bunları özel amaçlı bir araca aktarır. SPV, varlıklarını diğerlerinden ayırmak için yasal bir araç olarak hizmet eder, böylece SPV'de pay satın alan yatırımcılar, kredi yaratanlara, SPV mütevelli heyetlerine veya yöneticilerine maruz kalma konusunda endişelenmeleri gerekmez. (Seçkin Deniz'in Notu: Özel Amaçlı Araç (SPV);
Özel Amaçlı Varlık (SPE) olarak da adlandırılan özel amaçlı bir araç, ana şirket tarafından finansal riski izole etmek için oluşturulan bir yan kuruluştur. Ayrı bir şirket olarak yasal statüsü, ana şirket iflas etse bile yükümlülüklerini güvence altına alır.)

İpoteğe dayalı menkul kıymetler hala piyasadaki en sıcak varlık iken, komisyoncular krediler oluşturdular ve bunları toptan olarak büyük bankalara sattılar, bu bankalar yatırımcılara sabit gelirli varlıklar ihraç eden bilanço dışı SPV'ler kurdular. Borç basımı harekete geçtiğinde doyumsuzdur. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, girdilerin kalitesi (krediler ve teminat) zamanla bozulma eğilimindeydi. Bu bize yüksek faizli mortgage krizini yaşattı.

Kriz sonrası düzenleyici reformlar bankalara ve rollerine odaklandı ancak varlık montaj hattının kendisi ile mücadele etmedi. Eğer  aranacak bir şey varsa, borç basımı -ve onları besleyen ve yatırımcıların istediği varlıkları üreten ham girdiler- çoğalmıştır.

Paravan şirketler


Örneğin, 'Ndrangheta, çocuklarını borç basımına girdi sağlayarak önemli getiri elde etmeyi öğrendikleri işletme okullarına gönderdi. Çok geçmeden, 'Ndrangheta, bölgesel hükümetlere karşı sağlık hizmeti sağlayıcılarından faturaları toplamak ve sık sık zorla para almak için paravan şirketler kurdu ve bunları darphaneyi işleten finansal aracılara sattı. Elverişli olarak, kara para aklamayı önleme ve müşterinizi tanıma düzenlemeleri bu gölge bankacılık işlemleri için geçerli değildir. Böylece kimse bu faturaların nereden geldiğini ve nasıl elde edildiğini sorgulamadı.

Hertz, Mayıs 2020'de iflas başvurusunda bulunduğunda, 19 milyar dolarlık bir yükümlülük batağındaydı. Çoğu şirkete bağlı ancak yasal olarak ayrı SPV'lere borçluydu. Bu SPV'lerin girdileri şirket içi kredi yükümlülükleriydi. İlk SPV yatırımcılardan fon topladı, ikinciye borç verdi, sahip olduğu arabaları teminat olarak ve kiralama işlemlerini kredileri geri ödemek için nakit üretmek için teklif etti. Yatırımcılar, teminatın değerinin düşmesi durumunda teminat çağrılarıyla daha da korunmuştur.

Bir süreliğine, nakit girişleri Hertz'in finansal performansını artırdı, ancak bir araba kiralama şirketini, ana işi geri ödeme için teminat ve nakit akışlarını üretmeye indirgenmiş bir gölge bankaya dönüştürmek pahasına. Hertz'in sermaye yapısı bu dönüşümü yansıtıyor: yüzde 90 yükümlülük ve sadece yüzde 10 öz sermaye. Sıradan şirketlerin değil, bankaların sermaye yapısı böyle görünüyor.

Finansal sisteminin istikrarını özenle koruyan Çin bile korunmadı. Çin'in büyük ölçüde devlet kontrolündeki bankacılık sistemine bir alternatif olan güven endüstrisi piyasası, 2000'lerde 'altın on yılına' tanık oldu ve 2020'de 3 trilyon dolara ulaştı. Sichuan Trust Company Ltd ve diğer finansal aracılar, mülk ve altyapı projelerine yönelik kredileri yatırımcılar için varlıklara bağladı. Uygulama genişledikçe kredilerin kalitesi düştü. Covid-19 krizi, bu planın kırılganlığını ortaya çıkardı, Sichuan ve diğerlerini yatırımcılara yapılan ödemeleri kaçırmaya zorladı ve hükümet müdahalesine yol açtı.

Sistemik risk

'Ndrangheta, Hertz ve Sichuan Trust, aynı senaryoyu izleyen ve tek bir amaç için tasarlanmış borç darphanelerinin bir parçasıdır; yatırımcıları zenginleştirmek ve aracılar için ücretler oluşturmak için varlıklar üretmek. Borçlular, evleri, arabaları veya iş operasyonları sadece darphaneye hammadde sağlar. Bu sistem sadece tesadüfen kırılgan değildir: doğrudan sistemik riske dönüşen aşırı borç üretmek için tasarlanmıştır.

İşte burada Federal Rezerv ve diğer merkez bankaları devreye giriyor. Fed, sıkıntılı zamanlarda, yatırımcılar onları önemsiz saydıktan sonra bu varlıkların geri dönüştürülmesini kolaylaştırarak ve düzenlenmemiş finansal aracılar için likidite desteği sunarak bu sistemi durdurur; hatta kendilerini likidite sıkışıklığında bulan sıradan finansal olmayan şirketlere bile. Yatırımcılara, krizin ortasında bile her zaman bir alıcı bulacaklarını garanti eder. Goldman Sachs'ın, ABD ekonomisinin kilitlendiği ve birçok işletmenin serbest düşüşte olduğu bir dönemde, Nisan ve Haziran ayları arasındaki sabit gelirli varlıklardan 4,24 milyar dolar kâr elde etmesine şaşmamalı.

Sırf 2020 krizi finanse etmek için dışsal bir olay tarafından tetiklendi diye, borç basımını yöneten ve besleyen kuruluşlar dışında tümüyle başarısız olmuş bir sistemi reformdan uzakta tutmamak gerekir. Hanelerin daha fazla borca ​​ihtiyacı yok; gelire ihtiyaçları var. Firmaların bankalarla eşit yükümlülüklere ihtiyacı yoktur; işletme gelirine ihtiyaçları var. Ve egemen devletlerin borca ​​ihtiyacı yoktur; Harcama güçlerini artırmak ve vatandaşlarına hizmet etmek için geçerli para birimlerine ihtiyaçları var.

Borç darphanesi durdurulmadıkça bu ihtiyaçların hiçbiri karşılanmayacaktır.


Katharina Pistor , 23 Temmuz 2020, Social Europe

(Katharina Pistor, Columbia Hukuk Fakültesi'nde karşılaştırmalı hukuk profesörüdür. Sermayenin Kuralları: Yasa Zenginlik ve Eşitsizliği Nasıl Yarattı' adlı kitabın yazarıdır.)Seçkin Deniz, 15
.09.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı