20 Mart 2019 Çarşamba

SA7526/KY56-HS23: Pagan Güneş Kültü, Pagan Cross X (Solstis ve Ekinokslar), Swastika (Çarh-ı Felek) Aktab-ı Erbaa, Hilye-i Şerif

Sonsuz Ark'ın Notu:
Adem'in bildiklerini bilseydik, neler değişirdi bilmiyoruz, ama en azından ondan günümüze dek Allah tarafından dünya ve ahiret mutluluğumuz için gönderilen tek din olan İslam'ın aslında tam olarak ne olduğunu çok iyi bilirdik. Evet, tahrif edilmesine Allah'ın izin vermediği Hakiki İslam'ın anlatıldığı son kitap Kur'an var elimizde, ancak onu da küfrün, yani zulmün, yani karanlığın en vahşi, en şeytanî yetenekleri ile okunmaz, anlaşılmaz diyerek, önceki kitaplar gibi insandan uzaklaştırdılar. Gönderilen peygamberleri yalanlayanlar, öldürenler kim idiyse onlar hep birbirlerine şeytanın yolunu öğrettiler binlerce yıl, biz Adem'in bildiklerini bilmemekle büyük bir zaaf içerisinde onların bize ne yapmayı tasarladığını fark etmekte çok zorluk çektik, halen de çekiyoruz, ama aramızda iğne ile kuyu kazar gibi çalışan ve akleden samimi insanlar da var ve aramızdan birileri şeytanın yolunda çalışıp çabalayanların birbirleri ile ilişkilerini görebiliyor artık ve anlatmaya çalışıyorlar. Aşağıdaki yayında, maksadı bu zemin olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.
Seçkin Deniz, 20.03.2019


*Eğer Müslümanlık ile pagan güneş kültünü harmanlayacaksanız CROSS bazen Akşemseddin’in dediği gibi 4 Nebi olur, ya da daha çok kabul görmüş yaygınlaşmış hali ile Hattat Hafız Osman Efendi’nin keşfi Hilye-i Şerif’lerdeki gibi 4 Halife oluverir.


Ne diyordu Akşemseddin;

"Ol makamı beyan ider ki dört anasıra, (toprak, su, hava, ateş ) 

Dört nebi mazhar düşti kimlerdür."

Hz. Adem (Toprak)
Hz. Nuh (Su)
Hz.Musa (Ateş)
Hz. İsa (Hava)

Pagan CROSS’unu nasıl anlatacağınız sizin keşfinize kalmış..

* Mimar Sinan Selimiye Camii için:

Menâr-ı çâr guyâ çâr-yâr-ı Fahr-i âlemdir
O günbedde alem nûr-ı Nebî’ye olunur îma

Dört minare “çâr-yâr-ı güzîn”i (4 halife), kubbedeki alem de Nur-ı Nebi/Hakikat-ı Muhammediye’yi sembolize eder

4 unsuru kendinde birleştiren Christ/ Hakikat-i Muhammediye/ İnsan-ı Kamil

* Konstantin’e güpegündüz görünen ChiRo


*Hristiyanlık ile pagan güneş kültünü harmanladığınızda o zaman pagan CROSS’unu şöyle sembolize edersiniz.

4 Elements
4 Apostles
4 Evangelists

Air, Aquarius (Man); Matthew
Fire, Leo (Lion); Mark
Earth, Taurus (Ox, Bull); Luke
Water, Scorpio (Eagle); John

* Güneş kültüne ait Pagan Cross’u nedir?

Güneş'in geçtiği 4 Kapı..

İlkbahar ve Güz Ekinoksları, Yaz ve Kış Solstis'leri*Yitik hikmet (Sophia) dedikleri üçüncü Vav burada yer almıyor.. Boşuna yitik demiyorlar.. The secret and hidden wisdom of God.. Yitik Hikmet.

* Vav ile “Oğul”u kastetmiyorlarmış, siz öyle anlıyormuşsunuz..* Bursa Ulucami’de Oğul/Christ/Hakikat-i Muhammediye/ İnsan-ı Kamil’i sembolize eden meşhur VAV’ın önünde kitleler halinde namaz kılmaya gelenlere çare bulundu mu?* Kendi konuşuyormuş gibi yapıp konuşmayan ama akademik ünvanlarını konuşturan(?) akademisyenlerimiz var... Yeni nesil çok şanslı..

Dogmatik ilmi, christoloji ilmi falan diye cümle içerisinde geçirdiğin zaman zaten başka bir şey söylemeye gerek kalmıyor. Öğrenciler hal ile halleniyorlar..

* Oxford'daki Christ Church katedrali ve swastika... Yine başka bir Kûfi istif(!).. Öyle denk gelmiş.* Hemen burnunun ucundaki bir şeyi göremeyen zevat, sırlardan, yüksek idrak seviyelerinden falan bahsediyor... "Komplo" diyor, "Teori" diyor

* Evet, bugün ülkemizde İslam sanatını oluşturan önemli stillerden biri olan Kûfî Hat Sanatı üzerine ne kadar çok uzman yetişmiş olduğunu idrak ettik.. Ne kadar iftihar etsek az..

* Himyerî yazısının değişmesiyle oluşan; zamanla köşeli ve sert Latin harflerine dönüşen tesadüfi Kûfî swastikalı logo...* Vatikan Müzesi’nde Altın Herkül heykelinin de yer aldığı Yuvarlak Salon’da yer alan Kûfi(!) Swastika işlemeli Antik Roma mozaikleri.


*Hristiyanlıkta Kandil’ler.. ve Kandil kutlamaları.. Gülsuyu..
* Swastika pagan güneş kültüne ait bir sembol... Tarih çok Konstantin’ler gördü..

* Edirne Selimiye Camii’ni süsleyen çinilerde yer alan swastika

Anadolu Medeniyetleri Müzesinde Alacahöyükten bir güneş kursu 

* "Hint ikonografisinin vazgeçilmezidir bu şekiller. Oradan tarikatlara, oradan da bize bulaşmıştır."

Sadece Hint’te değil Anadolu dahil tüm coğrafyalarda var.

*Kadim güneş kültü sembollerinden "X"  Aktab-ı Erbaa

Alman Simidi Pretzel( Little Arms)


* Başlangıçta Çapraz Kollar'ı (Cross) sembolize eden ve sonradan Aşk Düğümü'ne (Teslis -Holy Trinity) dönüşen Pretzel (Alman Simidi)
* "Now those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. "Galatians 5:24

"Mesih İsa’ya ait olanlar, benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir."  Galatyalılar 5:24 

"And He was saying to them all, "If anyone wishes to come after Me, he must deny himself, and take up his CROSS daily and follow Me.", Luke 9:23-24

"Sonra hepsine, “Ardımdan gelmek isteyen kendini inkâr etsin, her gün çarmıhını yüklenip beni izlesin” dedi. “Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek, canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır." Luke 9:23-24

* Kadim güneş kültü sembollerinden "X" Aktab-ı Erbaa

* Ölmeden önce ölünüz... Pagan Cross X* Kadim güneş kültü sembollerinden "X"... Aktab-ı Erbaa<<<22             24>>>Halim Selim, 20.03.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Kadim Falsifiye

Sonsuz Ark'ın Notu: Halim Selim Beyefendi'nin onayıyla kendi tweetlerinden konu bazlı olarak tasnif edilmiştir. Kabala (Kabbalah) ile ilgili Sonsuz Ark yayınları için lütfen tıklayınız


Sonsuz Ark'tan


  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı