20 Mart 2019 Çarşamba

SA7525/KY13-AO236: Doğru Duruş'a dair...

"Acaba, sınandığımızda sergileyeceğimiz duruşun doğru olabileceğinden emin miyiz?"


İnsan, toplumsal bir varlık. 

O nedenle; içinde yaşadığı toplumdan rengini alır.

Toplumsal hayat ise, kelimeler ve kavramlar üzerinden şekillenir..

Bir toplumun neye inandığını kavram ve kelimelere yüklediği anlamlardan çıkarabilirsiniz. 

Toplumlar, bireylerden oluştuğuna göre (aslında) toplumun tanımlanması demek aynı zamanda, o toplum içindeki bireyin neye inandığını da çıkarsamak demek...

O halde; Toplumlar onu oluşturan bireylerin düşüncelerinin toplandığı bir aynadır..

Peki ayna yanıltıcı olabilir mi?

Evet, eğer ayna varlığın cama yansımasına dayalı bir yanılsamaysa, yanıltıcılık kaçınılmazdır! Zira, hakikatin gölgesi hiç bir zaman kendisi değildir..

Gölge dışındaki etkenlere göre şekil alabilirken,"asıl" olanın varlığı gerçeklik üzere devam eder..

Varoluşun gerçekliği üzerinden hayatı okuyabilenler asıl ile gölgeyi ayırt edebildikleri gibi, bir başka durum çözümlemesini de bireylerin olaylar karşısında verdiği tepkilerden yapabilirler.

Birey, çıplak haliyle kendini ele verir. İnsan, yaşadığı zorluklar/ zorunluluklar karşısında hangi yaklaşımı yeğliyorsa, aslında inandığı şey odur.. 

İnsanın asıl sorunu henüz yaşamadığı olaylar karşısındaki yorum ve davranışı değil, yaşaması muhtemel olaylar karşısında sergilemesi gerektiği tavırla ilgili bilgi belirsizliği içinde olmasıdır.

Bugün ki modern dünyanın ürettiği idoller üzerine inşa olmuş olan küresel emperyalizm, bencilliği içselleştirme edimini baştacı ederken, İslam dünyası neye inandığı bilemez durumdadır..

"İnandık" demenin bir "sınanma" ya tabi tutulacağını bilenler, "inandık" diyenlerin sözlerini değil, sınandığımız da hangi tutumu takınacağımızla ilgilidirler..

Acaba, sınandığımızda sergileyeceğimiz duruşun doğru olabileceğinden emin miyiz?

Önce; bu soruya verebileceğimiz çelişkisiz doğrularımız olmalı...Adnan ONAY, 20.03.2019, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Gündem'in Düşündürdükleri

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı