31 Temmuz 2021 Cumartesi

SA9310/MT5: ABD-Rusya Zirvesi Yeni Çerçeve Sunuyor: Biden ile 'Rusya'nın Eli' Arasında Yeniden Başlatılan Diyalog

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, ABD Deniz Harp Okulu ulusal güvenlik işleri profesörü ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Rus asıllı Nikolas Gvosdev'e aittir ve Haziran 2021'de Cenevre'de gerçekleşen Putin-Biden görüşmesine odaklanarak ABD ve Rusya arasındaki gerilimin yumuşatıldığı, çatışma noktalarının bir kenara konarak işbirliği yapılabilecek alanların öne çıkarıldığı ve Çin'i dışarıda bırakan bir süreci irdelemektedir. Analistin "ilişkilerin çerçevesindeki sessiz ve hatta bazen ince değişiklikler" vurgusu çok önemlidir. Ukrayna'nın Rusya karşısında Biden tarafından yeniden yalnız bırakıldığı açıktır; Suriye, Libya, Dağlık Karabağ, Afganistan gibi Türkiye'nin etkin olduğu alanlarda ABD-Rus işbirliğinin nasıl Türkiye karşıtlığına evrileceği sorusu bu bağlamda çok önem arzetmektedir.
Seçkin Deniz, 31.07.2021, Sonsuz Ark


US-Russia Summit Offers New Framework: Restarted Dialogue, With Biden as ‘Russia Hand’

Cenevre'de Başkanlar Joe Biden ve Vladimir Putin arasındaki görüşmeye yönelik medya tepkilerinin çoğu objektiflere odaklandı: Kimin güven ya da huzursuzluk yansıttığını ve algılar savaşında kimin daha iyi sonuç elde edeceğini belirleyen el sıkışmaları, beden dili, gülümsemeler ve somurtma analizleri. 

Bu açıklamalara dayanarak, medya analistleri ve uzmanlar Cenevre'de kimin "kazandığını" veya "kaybettiğini", Biden'ın sinir bozucu ve huzursuz bir Putin'e karşı güç, kararlılık ve belirleyicilik yansıtıp yansıtmadığı konusunda ya da Putin'in (Soğuk Savaş sırasında geçmiş süper güç zirvelerine selam vererek) Biden ile eşit bir akran olarak algılanmaktan fayda sağlayıp sağlamadığını  değerlendirmekte hızlı davrandılar.

Ancak herhangi bir at yarışı analizinde (kimin kazandığı veya kaybettiği, kimin yükseldiği ve kimin düştüğü) kaybedilebilecek şey, ilişkilerin çerçevesindeki sessiz ve hatta bazen ince değişikliklerdir.

Biden ve Putin, hem Washington hem de Moskova'daki şikayetlerin yıllardır çözümsüz bir şekilde inşa edildiği, bozulan bir ikili ilişki bağlamında bir araya geldiler. Son dakikaya kadar, kolaylıkla toplantının iptaline yol açabilecek bir dizi olay ve gelişme yaşandı. Ayrıca Biden, tartışmada hiçbir şekilde yumruk atmayacağını ve Kremlin'in hem yerel yönetim hem de uluslararası eylemleri hakkında güçlü bir şekilde şikayetlerde bulunurken çok açık sözlü olacağını açıkça belirtti. 

Her iki liderin de yansıttıkları, tartışmaların zor ve rahatsız edici meseleleri gündeme getirdiği yönündeydi; ancak her iki ülke de görüşmelerin faydalı olduğunu ve konuşmaların iyi olduğunu vurgulamanın önemli olduğunu düşündü. 

Büyükelçileri geri gönderme ve çabaları yeni bir stratejik istikrar görüşmeleri turuna yoğunlaştırma kararı önemli bir işaret: her iki ülke de ilişkilerinin rekabetçi ve hatta bazı noktalarda düşmanca olduğunu kabul ediyor, ancak doğrudan yüzleşmenin kimseye faydası yok ve ABD'nin ve Rusya'nın farklılıklarını ortadan kaldırmak için yeni bir çerçeveye ihtiyaçları var. (Önümüzdeki haftalardaki test takipte olacak; her iki ülke de her iki tarafta da müzakere etme sorumluluğu ve yetkisine sahip kişileri belirtmeli ve yetkilendirmelidir.)

Biden-Putin, Haziran 2021, Cenevre

Benim görüşüme göre, bu toplantıdan çıkarılacak bir sonuç, Biden'ın bir "yeniden başlatma" (sıfırlama değil!) versiyonunu sunduğudur. Bununla, Amerikan başkanının ABD'nin sakıncalı bulduğu ve birçok durumda zaten yanıt verdiği (genellikle yaptırımlarla) Rusya'nın eylemlerinin bir listesini listelediğini,  ancak Ukrayna'dan Suriye'ye kadar bir dizi konuda yeni bir başlangıç ​​yapma ve örneğin Alexei Navalny'nin hayatta kalması ile gelecekteki ABD yaptırımları arasında açık bir bağlantı kurma gibi yeni bir dizi kriter ve kırmızı çizgi oluşturma istekliliğini gösteriyor gibi göründüğünü kastediyorum.

Başka bir deyişle, açık kanallarla yeniden başlatılan bir diyalog çerçevesinde (deşifre edilmesi gereken kafa karıştırıcı saat 3 tweet'leri yok), anlaşmazlıklara aracılık edilebilir. ABD başkanının davasına, Cenevre toplantısını karmaşıklaştırabilecek çeşitli konularda (Kuzey Akım 2 boru hattıyla ilgili yeni yaptırımlar veya ABD'nin Ukrayna'ya yapacağı başka bir askeri yardım turu gibi) yaptırımları askıya alma ve yardım paketini masaya koyma konusunda nihai kararı verenin Biden'ın kendisi olduğunun ortaya çıkması da yardımcı oldu.

Özünde Biden kendisinin (Strobe Talbott'un formülünü kullanırsak) nihai "Rusya'nın eli" olduğunun ve uygun görürse danışmanlarının tavsiyelerine göre yönlendirilmek yerine onların daha şahin tercihlerini geçersiz kılacağının işaretini verdi.

Ancak Rus tarafı da yeniden başlatmadan faydalanıyor. Moskova'nın yıllarca Amerika Birleşik Devletleri'ni siber silahların kontrolünü müzakere etmeye zorlama girişimlerinden sonra, son fidye yazılımı saldırıları bu konuyu ele alma konusunda bir ilgi uyandırmış gibi görünüyor. (2016'daki seçim müdahalesi bile bunu başaramadı: 2017'nin başlarında Moskova'nın siberin bir devlet yönetimi ve büyük güç rekabeti aracı olarak kullanılmasının düzenlenmesi hakkında derhal görüşmeleri teklif ettiğini hatırlayın.) Biden, Rus kaynaklı daha fazla siber saldırı gerçekleştirilmesinin sonuçları ile tehdit etti, hatta görünüşe göre olası misilleme saldırıları için Rus enerji endüstrisini seçti, ama aynı zamanda bu araçların ne zaman ve nasıl kullanıldığına ilişkin siber kuralların müzakereye edilme olasılığını da ortaya koydu.

İkincisi, Biden, Rusya'nın küresel gündemi etkileyebilecek büyük güçlerden biri olmaya devam ettiğini ve Moskova'nın görmezden gelinemeyeceğini açıkça kabul etti. Bu, Moskova'nın her formatta yer alması gerektiği -kesinlikle Biden, Trump'ın Rusya'yı G-7'ye yeniden davet etme önerisine göre hareket etmeyecektir-  veya Rusya'nın Biden'ın önerdiği "demokrasiler zirvesine" katılmaya davet edilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak Rusya masada bir koltuk işgal ediyor.

Ve Rusya, bu yönetim açısından en önemli küresel meselelerin çoğu için masada bir koltuğu elinde tuttuğu için, Cenevre'nin bir sonraki etkisi, ABD-Rusya ilişkilerinde bir sorun olarak Ukrayna'nın öneminin azalmakta olduğunun sinyalidir. Ne de olsa Biden, Barack Obama'nın kısmen Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkları ana ikili ilişkiden ayırmaya dayanan "sıfırlama" sırasında başkan yardımcısıydı. 

Biden'ın Kiev'de, Ukrayna'nın NATO üyeliğini yararlı bir şekilde gündemden çıkaran ve Obama/Dmitry Medvedev ilişkisi sırasında kaydedilen ilerlemelerin bir kısmının önünü açmaya yardımcı olan bir Viktor Yanukoviç yok, ancak Biden Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr'in Zelensky'nin Cenevre toplantısından önce Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda kesin bir taahhütte bulunmaya yönelik çılgınca çabası boşa çıktı. 

Biden ve diğer NATO liderleri, Ukrayna'nın nihai üyeliğe giden bir yolu olduğunu, ancak bunun hemen gündemde olmadığını teyit ettiler. Gerçekten de, bununla ilgili soru sorulduğunda, başkan oldukça açıktı: "Bu, kriterleri karşılayıp karşılamadıklarına bağlı. Gerçek şu ki hala yolsuzluğu temizlemeleri gerekiyor. Hâlâ diğer kriterleri karşılamaları gerekiyor. Bir diğer kriter de Ukrayna'nın eylem planına girmesi" 

Cenevre toplantısının daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ABD-Rusya ilişkisine yönelik adımlar atmadaki başarısı, Amerika'nın başlıca Avrupalı ​​ortakları, özellikle de Moskova ile çift yönlü bir ilişki ve baskı politikası izlemeye çalışan Almanya tarafından memnuniyetle karşılanıyor. 

Biden'ın G-7 ve NATO zirveleri de dahil olmak üzere genel Avrupa ziyareti, Avrupalı, özellikle de Alman hareketiyle ABD'nin pozisyonuna daha yakın bir birleşik transatlantik konsensüs oluşturmak için daha fazla çaba gördü. Buna karşılık, Rusya üzerinde bir transatlantik konsensüsü yeniden yaratma çabası içinde Washington,  (Yeşiller Eylül seçimlerinden sonra daha baskın bir siyasi güç haline gelirse, Almanya'nın katılımı azaltabileceğini ve özellikle insan hakları konularında Rusya üzerindeki baskıyı arttırabileceğini ummakla birlikte) Berlin'in pozisyonuna yaklaşıyor gibi görünüyor.

Nihayet Çin'e geldik. Pekin, Biden'ın Putin'e ders vermeye çalıştığı, ona bir dizi ültimatom sunduğu ve Putin'in yanıt olarak dışarı çıktığı başarısız bir toplantıdan çok mutlu olurdu. Bunun yerine, yoğunlaştırılmış diyalog vaadimiz var ve iklim değişikliği ve Kuzey Kutbu gibi alanlarda ABD'nin çatışma yerine işbirliğine (ekonomik yaptırımlar uygulamamak dahil) öncelik verme olasılığı var.

Çinli analistler, ABD'nin Hint-Pasifik havzasına odaklanmak için stratejik dikkatinin bir ekseninin, istikrarlı (her zaman dostane olmasa da) bir ABD-Rusya ilişkisini ve ABD ile önemli Avrupalı ortaklar arasında kopmalardan kaçınmayı gerektirdiğinin farkındalar. Cenevre toplantısı, bu hedeflerin her ikisine de ulaşmak için bir yol haritası sunuyor.

Eski büyükelçi Michael McFaul, "zor iş zirveden sonraki gün gelir" derken haklı. Bir temel atıldı ve şimdi her iki tarafın da inşaata olan bağlılığını görmemiz gerekiyor.

Nikolas Gvosdev, 18 Haziran 2021, Russia Matters

(Nikolas Gvosdev, ABD Deniz Harp Okulu'nda ulusal güvenlik işleri profesörü ve Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nde Avrasya için kıdemli bir araştırmacıdır.)


Mustafa Tamer, 31.07.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı