5 Temmuz 2021 Pazartesi

SA9283/SD2133: Sıkıntı (Roman); 2. Bölüm-Yer 32

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Yer Yazarı’nın notları, Masonik sembollerin arasındaki bağı kolaylıkla anlamamı sağlıyordu; yaptığı alıntıyı olduğu gibi eklemeyi uygun görmüştüm ‘Sıkıntı’ya."


Osiris, Hiram tarafından simgeleniyordu. Altın Buzağı artık Hiram’dı. Masonlar için Evrenin Ulu Mimarı’nın sembolü, tecessüm etmiş hâli Hiram; Şeytan’ın bizzat kendisi olarak Hiram.

‘Yer Yazarı’nın notları, Masonik sembollerin arasındaki bağı kolaylıkla anlamamı sağlıyordu; yaptığı alıntıyı olduğu gibi eklemeyi uygun görmüştüm ‘Sıkıntı’ya. Çok somuttu çünkü. Hiram’dan günümüze kadar gizlice ilerleyen güç inşâ süreçlerinde Şeytan ve Amerika ya da Şeytan ve Masonluk arasındaki doğrudan ilişkiyi başka türlü anlatmaya gerek duyurmayacak kadar somuttu üstelik.

“Amerikalı araştırmacı yazar Robert Howard, Amerika Birleşik Devletleri Başkanları ve İlluminati / Masonik Güç Yapısı, başlıklı çalışmasının girişinde şöyle der: “Bir Mason İskoç ayini 32 derecede geçer, paganist bir seronomidir; Pers, Yunan, Mısır, Hindistan, Babil tanrılarına ibadet edilerek bitirilir. 17. dereceye gelen masonlara masonik tanrı, evrenin büyük mimarı tarafından kıyamet günü kullanabileceği bir şifre verileceği iddia edilir. Bu gizli şifre çok ilginçtir: "Abaddon". Abaddon, İbranice bir isimdir ve Yunanca Apollon 'cehennem-melek' bileşiminden anlamını alır ve Baş Şeytan'ın adıdır.”

Robert Howard, ABD'nin Kurucu Ataları'nı kötülemek istemediğini, ancak gerçeğin de bilinmesini istediğini söyleyerek Amerika'nın ilk Başkanı'ndan sonuncusuna kadar yaptığı incelemede, Başkan'ın ya da yardımcısının İnisiye edilmiş bir mason olduğunu ve hepsinin daha üst bir yapılanma olan İlluminati'nin kontrolü altında olduğunu iddia eder. Başkan mason değilse yardımcısı masondur ve başkan herhangi bir şekilde öldürülerek veya istifa ettirilerek yardımcısının başkan olmasının sağlandığını ısrarla tekrarlar.

Amerika Birleşik Devletleri’nin kolonizasyon sürecindeki Sir Francis Bacon gibi isimlerin, kurucu atalarının ve yönetici elitlerinin mason olduğunu biliyoruz. Batı dünyasında 1307 yılında Vatikan ve Fransa başta olmak üzere çoğu Avrupa krallığı tarafından açılan cadı suçlamaları ile başlatılan açık savaşın ardından İskoçya’ya kaçan (1314 yılında İskoçya'nın İngiltere'ye karşı kazandığı Bannockburn zaferinde mason Tapınak Şövalyeleri kendi kıyafet ve kılıçları ile İskoç kralı Robert Bruce'un yanında savaştılar) masonlar adada güçlendiler. Masonluğun en büyük kahramanlarından Jacques De Molay ve diğer Tapınak Şövalyeleri, 1314 yılında o devrin Fransa kralı IV. Philip tarafından Tapınakçıların hazinesini kendisine vermedikleri için yakılarak öldürüldüler. 

Fransız Devrimi Masonlar tarafından planlanmıştır. Devrim sonunda XVI. Louis giyotinle idam edildiği zaman, bir devrimcinin; “Molay, intikamın alındı.” diye haykırdığı bilinen bir gerçektir.

Kara Avrupası’nda Cadı avının devam ettiği erken modern dönemde, (1480-1750 arasında) 16. yüzyılın sonu ve 17. yüzyılın başlarında İskoçya’dan İngiltere’ye taşınan masonlar 24 Haziran 1717 tarihinde Londra'da bir araya gelen dört locanın girişimiyle Londra Büyük Locasını gizlice kurarlar. Cadılığın İngiltere'de 1736’da suç olmaktan çıkarılmasından sonra saklanma gereği duymazlar. 

Masonların ürettiği İngiliz-Fransız 1756-1763 Yedi Yıl Savaşı'nın sonucundaki Paris Antlaşması, ekonomik hem de politik bakımdan Fransa’ya güç kaybettirirken İngiltere’ye dünya çapında deniz üstünlüğünü kazandırmış ve denizaşırı sömürgeciliği pekiştirerek masonlara 1789 Fransız Darbesi’nin güzergahını belirleme fırsatı vermiştir. 

İngiliz ve İspanyol Kraliyet ailesine fikirlerini enjekte eden masonlar bu iki ülkenin üstün deniz gücünü kullanarak Amerika’yı ele geçirmeyi tasarladılar. Fransız Kraliyet ailesine de sızarak İngiliz-Fransız rekabetini kışkırtarak her iki devletin Amerikan topraklarındaki egemenliklerini zayıflattılar. Amerika istilalar, katliamlar, İngilizlere ve Fransızlara karşı yürütülen savaşlarla doğrudan yönetecekleri bir devlet olarak hizmet edene kadar sakinleşmemiştir.”


<< Önceki                      Sonraki>>


[(04.07.2021, (2/65 (183))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 05.07.2021, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

 

Seçkin Deniz Twitter Akışı