3 Eylül 2022 Cumartesi

SA9819/MT86: Washington Bir Bataklık Değildir

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, The New Republic'in kadrolu yazarı ve The Great Divergence: America's Growing Inequality Crisis and What We Can Do About It kitabının yazarı Timothy Noah'a aittir ve ABD'nin başkenti Washintgon'a ve Washington'da yaşayan, 'Yeni Sınıf-New Class' olarak bilinen, cumhuriyetçi eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Derin Devlet' dediği, demokrat olan kendisinin 'Asknotlar' olarak adlandırdığı gruba ve üyelerine odaklanmaktadır. Yazarın karanlık ve derin Amerika'nın bir savunucusu olduğu, o karanlık yapıları savunmasından, övmesinden ve halkla olan bağlarını hatırlatmasından anlaşılabilir; Covid'in kökeni ile ilgili bazı soru işaretlerine de dikkat edebileceğiniz vurgularla birlikte, kendisinin yaptığı şu tanım, Türkiye'de, masonların etkin bir şekilde rol aldığı bir süreç sonunda ABD Gladiosu'nun halktan devşirdiği ve devlet katmanlarında bürokrat, yargıç, asker olarak ya da akademi-medya-sanat ve iş-ekonomi ve siyaset-terör dünyasında istihdam ettiği 'Natocu Sınıf' veya 'Beyaz Türkler' dolayısıyla tanıdık gelebilir: "Asknotlar 1930'larda şehre akın eden yoksul New Deal liberallerinin mirasçılarıdır. Onlar gibi Asknotlar da Washington'a ülkeyi ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için geldiler. Onlar çileci değiller; çoğu rahat yaşıyorlar ve eğer isterlerse birçoğu muhtemelen işini bırakabilir ve Amerika'nın yüzde birlik kesiminin saflarına katılabilirler. Çoğu istemiyor. Asknotlar çeşitli şekillerde “Yeni Sınıf”, “kalıcı Washington” ve daha da kötüsü, hepsi hükümetten maaş çeki almasa da “Derin Devlet” olarak tanımlanmıştır." Türkiye'de yaklaşık iki yüz yıldır aktif olarak kendi sınıflarını oluşturan masonların Avrupa'da olduğu gibi ABD'de hakimiyetlerini sürdürebilmek için kullandığı 'Yeni Sınıflar'ın olması şaşırtıcı değildir. Türkiye'de yaşayan bizler bu sınıfın üretilmesine dair süreçleri gördük ve bu süreçler sonunda halkın iradesini temsil eden Erdoğan'a karşı savaşan militan bir grup olarak gözümüzün önünde somutlaştıklarına şahit oluyoruz; her bir parçası geçmişte birbirine düşman olan CHP-HDP-İP-GEP-DAP-DP-SP-FETÖ-PKK ittifakının, hiçbir anayasa veya yasa maddesini ve halkın iradesini umursamadan saldırganlaşmalarının, pervasızlıklarının kaynağı ABD'de olduğu gibi satanist bu kökenden gelmektedir. ABD'de üniversite mezunu Amerikan vatandaşları arasındaki Asknotlar ve Bobolar şeklindeki ayrışma derinleşerek sürmektedir.
Seçkin Deniz, 03.09.2022, Sonsuz Ark


Washington Is Not a Swamp
"Tembel geleneksel bilgeliği görmezden gelin. Ülkenin başkenti, ülkedeki en kamuya açık şehirdir. Bugüne kadar böyleydi."

Washington, D.C.'yi daha inşa edilmeden önce bile kimse sevmedi, New York eyaleti karşıtı bir eyalet senatörü olan Thomas Tredwell, bunu “toplumdaki tüm erkek arıların toplanıp toprağın balıyla beslenmesi için toplandığı siyasi kovan” olarak nitelendirmişti.


GOLDEN COSMOS'TAN ÇİZİMLER

Hazine Bakanı Oliver Wolcott Jr. (Washington D.C. için) 1800'de “yerleşiklerinin çoğu, görünüşleri ahlaksızlığı ve ölçüsüzlüğü yansıtan aşağılık insanlardır” diye yazmıştı. Charles Dickens 1842'de "politikadaki çekişmeleri o kadar şiddetli ve acımasız hale getiren çaresiz maceracılar ırmağı" olarak görmüştü. Mark Twain ve Charles Dudley Warner, Washington'u işsiz işçiler için kalıcı bir çöplük olarak değerlendirmiş ve 1873 tarihli The Gilded Age adlı romanlarında "Çaresizler için eski büyük hayırsever Ulusal İltica" olarak adlandırmışlardı. Henry Adams, İç Savaş sonrası şehri “sadece bir siyasi kamp” olarak anmıştı ve 1880 tarihli romanı Demokrasi, Washington'u bir yolsuzluk güveci olarak tasvir ediyordu.

2013'te gazeteci Mark Leibovich, 'This Town: Two Parties and a Funeral-Plus, Plenty of Valet Parking!-in America's Gilded Capital' (Bu Kasaba: İki Parti ve Bir Cenaze-Artı, Bol Vale Otoparkı!-Amerika'nın Yaldızlı Başkentinde) bu eleştiriyi güncelleştirdi. Kitap, zengin lobiciler, kamera peşinde koşan Kongre üyeleri, kendini beğenmiş TV çalışanları ve basılı medya gazetecileri ve Leibovich'in topluca Kulüp olarak adlandırdığı çeşitli miyop statü arayanlar için oyun parkı olarak ülkenin başkentinin portresini ustaca sunuyordu. “Washington ülkeye iyi hizmet etmeyebilir,” diye yazmıştı Leibovich, “ama aslında Washington kendisi için muhteşem bir şekilde çalıştı; sürekli kendi hayatlarının hikayesini yazan güzel meşgul insanlardan oluşan bir şehir.”

Kitabın adı çok iyi seçilmişti. Unutulmaz bir 1983 Harper'ın lobici Anne Wexler profilinde, gazeteci David Owen, ifadenin incelikle işlenmiş sahtekarlığını düşünüyordu:

"Bu kasaba." Wexler gibi nüfuzlu Washingtonlular neredeyse her zaman şehirlerine böyle atıfta bulunurlar. Bu ifade, siyaseti yonca yetiştirmek ile profesyonel bir spor yapmak arasında bir yere düşen sıradan bir çağrı olarak gören sağduyulu pragmatikçiler olarak kendilerini nasıl düşünmeyi sevdiklerini mükemmel bir şekilde somutlaştırıyor.

Yazar ve Clinton dönemi Beyaz Saray yardımcısı Sidney Blumenthal, Leibovich'in varlığını ancak kitabını bitirirken öğrendiği hicivli 1995 oyunu Bu Kasaba'da bu ifadeyi yermişti. Blumenthal, Leibovich'in kitabına, başlığı telif hakkıyla korunamasa bile, başka bir ad vermesini istedi, çünkü oyunu "ifade ve kavramın kökeni"ydi, ki bu tam olarak doğru değildi. Bu, Leibovich'i kitabında, Blumenthal'in oyununun "'burada' ya da herhangi bir kasabada neredeyse herkes tarafından unutulduğunu" söyleyerek yanıtlamaya sevk etti. Bu da tam olarak doğru değildi; Bir L.A. Theatre Works kaydı Audible'da hazırdı. (Oldukça iyi!)

Blumenthal-Leibovich atışması, Leibovich'in Bu Kasaba'da hicvedilen şeyleri taklit ediyordu: iki Kulüp üyesi, yalnızca Kulüp için önemli olan bir şey için karşılıklı atışmalarda bulunuyorlardı. Tartışma NPR ve The Daily Beast tarafından haberleştirildi. Aslında haberler, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Barney Graham ve Kizzmekia S. Corbett'in Ocak 2020'de Covid-19 aşısının planını oluştururken gördüğünden daha fazla ilgi gördü.

Tanıtım sonunda bu iki federal işçiyi de yakaladı. Örneğin, Lawrence Wright'ın bir bölümü The New Yorker'da yayınlanan 2021 kitabı The Plague Year: America in the Time of Covid'de (Veba Yılı: Covid Zamanında Amerika) Graham'dan söz ediliyordu ve Aralık 2021 Time dergisinde Graham ve Corbett, "Yılın Kahramanları" olarak adlandırılan Covid araştırmacıları arasında yer alıyorlardı. Ancak hikayenin ortaya çıkması bir veya iki yıl almıştı, çünkü Washington'a kırk yıl boyunca hiçbir şeyi doğru yapamayacağı söylendikten sonra, halk onun yararlı bir şey üretebileceğine inanmakta zorluk çekiyordu. Muhafazakar bir bromür olarak başlayan şey (“Sorun hükümettir”) apolitik bir gerçeğe dönüştü (Washington, “kendisi için muhteşem bir şekilde çalıştı”). Graham ve Corbett paradigmaya uymuyordu. Kulübün üyesi değillerdi.


"Bataklık" Kahramanları, Robert Pelham Jr.

Robert Pelham Jr., 1900'den 1929'a kadar Nüfus Sayımı Bürosu'nda katipti ve burada Woodrow Wilson'ın federal işgücünü yeniden ayrıştırma çabalarından kurtulmuştu. Pelham, Census'tayken, büronun çalışmasının hızını ve doğruluğunu büyük ölçüde arttıran iki makine icat etti: veri sayfalarına kağıt fişlerini yapıştırmak için bir cihaz ve bir sayım cihazı.

Leibovich, 'Bu Kasaba'yı Washington'un akıllıca  hazırlanmış bir panoraması olarak sunmuştu. Ancak bu, yalnızca The New York Times muhabiri tarafından röportaj yapmak isteyen Washingtonluların bir panoramasıydı: Kongre üyeleri, birinci sınıf lobiciler, parti hostesleri, kablolu haber kişilikleri, Capitol Hill'deki daha saldırgan çalışanlar ve tuhaf Beyaz Saray yardımcısı. Cömertçe sayılarını 3.000 olarak söylerdim. (Gitmek isteyen hemen hemen herkesin katıldığı yıllık Beyaz Saray Muhabirleri Yemeğinde maksimum kalabalık kapasitesi 2.670 kişidir.)

İşte Leibovich'in Washington'unun sorunu. Anketi, metropol bölgesinin hemen hemen 283.000 memurunun tamamını hariç tutmuştu; neredeyse tüm 172.000 askeri personelini; 36.700 DC şehir işçisinin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için çalışan 591.000 iyi niyetli çalışanının çoğunu. Bu, nüfusu 670.000 olan bir başkentin içinde ve çevresinde yaşayan bir milyondan fazla insan demektir. Onlara, Başkan John F. Kennedy'nin göreve başlama çağrısının anısına, "Ülkenizin sizin için ne yapabileceğini değil, sizin ülkeniz için ne yapabileceğinizi sorun" ifadesinin anısına, Asknotlar diyelim.

Asknot'lar, kırk yıldır Washington'da komşu olarak tanıdığım insanlar. (Kabloya hazır bazı gazeteciler hariç, Kulüp ile omuz omuza verecek kadar zengin değilim.) Aktif görevli askeri personeli tanımak biraz daha zor, çünkü askeri üslerde yaşıyorlar, ancak bir düzine yıl önce bir Pentagon “dazdee” (savunma bakan yardımcısı, DASD olarak yazılır) ile yaşarken sosyal olarak payıma düşeni aldım. Bir kabile olarak Asknotlar dürüst, kibar, yetenekli ve toplum ruhuna sahipler. İstisnalar var tabii. Ama genel olarak, Asknot'lar tam olarak komşu olarak sahip olmayı sevdiğiniz türden insanlardır. Birçoğunu arkadaş olarak saydığım için şanslıyım.

Genel olarak konuşursak, Asknotlar 1930'larda şehre akın eden sefil New Deal liberallerinin mirasçılarıdır. Onlar gibi Asknotlar da Washington'a ülkeyi ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için geldiler. Onlar çileci değiller; çoğu rahat yaşıyorlar ve eğer isterlerse birçoğu muhtemelen işini bırakabilir ve Amerika'nın yüzde birlik kesiminin saflarına katılabilirler. Çoğu istemiyor.

Asknotlar çeşitli şekillerde “Yeni Sınıf”, “kalıcı Washington” ve daha da kötüsü, hepsi hükümetten maaş çeki almasa da “Derin Devlet” olarak tanımlanmıştır. 6 Ocak 2021'de Capitol'ü basan türden MAGA müminleri arasında daha fanatik olanlar, Donald Trump ve lejyonlarının mevcut demokratik yönetişim yapılarını çiğnemesine izin vermemeye çalıştıkları sürece Asknot'ları düşmanları olarak görüyorlar. İsyancılar yanılmıyor. Trump yönetimindeki dört uzun yıl boyunca hükümeti sakız ve balyalama teliyle bir arada tutan Asknot'lardı. Birçok yönden Cumhuriyeti kurtardılar.

Gerçek Amerika'da, Washington'dan geldiğimi söylediğimde bana acıyarak bakan ve o korkunç bataklıkta bütün o korkunç insanlar arasında yaşamanın ne kadar zor olduğunu söyleyen onca insanı asla anlayamamamın nedeni Asknot'lar.

Bir şeyi açıklığa kavuşturabilir miyiz? Washington bir bataklık değil ve hiçbir zaman da olmadı. Bu gerçek bir bataklık değil. Potomac'ın Goose Creek adlı bir kolu, daha sonra Tiber Creek olarak yeniden adlandırıldı, şimdi Anayasa Bulvarı olan şey boyunca uzanıyordu. İçine kanalizasyon akıtıldı, halk sağlığı için tehlike haline geldi, bu yüzden on dokuzuncu yüzyılın sonlarında üstü kapatıldı. Potomac on dokuzuncu yüzyılın ortalarında nehrin yukarısında yapılan çiftçilik nedeniyle sular altında kaldı; bir miktar sel meydana geldi, ancak bu Yansıtıcı Havuz ve Gelgit Havzası'nın inşasıyla çözüldü. (Potomac'ın D.C.'den Chesapeake Körfezi'ne uzanan kısmı gelgitlidir.) Bu tür inşaat mühendisliği on dokuzuncu yüzyıl boyunca büyük şehirlerde rutindi; Washington bir bataklık üzerine kuruluysa, o zaman New York, Boston, Chicago ve hemen hemen tüm diğer metropoller büyük bir su yolunun etrafına veya yakınına inşa edilmiştir.

Ama daha da önemlisi, mecazi bir bataklık da değil. Amerika'nın para kültürünün brüt aşırılıkları New York, Los Angeles, San Francisco ve Houston'da çok daha belirgindir. Güç mücadeleleri Washington'da gerçekleştiği gibi, Pittsburgh, Des Moines, Santa Fe ve insanların yaşadığı diğer her yerde de gerçekleşir. MAGA tiplerinin DC'nin en sevdiği eğlence olduğunu hayal ettiği, eğitimsiz kitlelere yönelik küçümseme, aslında Washington'da düşünebildiğim herhangi bir büyük şehirde olduğundan çok daha az yaygındır; genellikle bunun yerini alan kusur, Amerikan Halkının daha derin bilgeliği ile ilgili belirli bir inanç, kıyaslandığında oldukça iyi huyludur. Evet, vergi yasasını bozmak isteyen alaycı kurumsal lobiciler var, ancak daha uygun fiyatlı konutlar veya daha temiz hava için yüreklerini ortaya koyan ve sorunları için belki 80.000 dolar çeken çok sayıda dürüst insan da var. 

Washington, dünyayı karbon emisyonları ve çok kuşaklı aile güvenleri içinde boğmak isteyen kalitesiz insanlar için olduğundan daha iyi bir yer yapmak isteyen kamuya açık insanlar için çok daha güçlü bir mıknatıs. (Aptal tipler genellikle başka yerlerde daha iyisini yapabilir.) Washington, Robert Kennedy'nin ünlü George Bernard Shaw yeniden formülasyonunda, insanların "asla olmayan şeyleri hayal edip neden olmasın" diye sordukları bir yerdir. Bu rüyaların bazıları makul, bazıları değildir. Ancak bu kadar çok idealist insanın daha iyi bir toplum vizyonlarının günlük yaşamlarını yönetmesine izin verdiği başka bir yer hiç görmedim. Eğer yapmazsanız buraya gelmenin pek bir anlamı yoktur.


"Bataklık" Kahramanları, Frances Oldham Kelsey

Frances Oldham Kelsey, Gıda ve İlaç İdaresi'nde 45 yıldan fazla çalıştı.1960 yılında işteki ilk ayında, talidomid için yapılan bir ilaç başvurusunu gözden geçirdi. İlaç endüstrisinden gelen ağır baskıya direnerek FDA onayını reddetti. İki yıl içinde, talidomidin korkunç doğum kusurlarına neden olduğu ortaya çıktı.

Washington, D.C.'nin ilk başkanı olarak adlandırılmıştır, ancak çoğunlukla otuz ikinci başkan tarafından inşa edilmiştir. Sıradan bir ziyaretçi bile 1930'lar ve 1940'lardan kalma hükümet binalarının bolluğunu fark edemez. Gerçekten de şehrin adı Rooseveltland, D.C. Roosevelt'in göreve başlamasından üç yıl önce 1930 ile onun ölümünden beş yıl sonra olan 1950 arasında, Columbia Bölgesi'nin nüfusu 486.869'dan tüm zamanların zirvesi olan 802.178'e yükseldi. Pearl Harbor arifesinde Alden Stevens, Harper's gazetesinde her ay 5.000'den fazla yeni federal işçinin şehre geldiğini bildiriyor. Onların birçoğu günümüzün Asknot'larının öncüleriydi.

O zaman, şimdi olduğu gibi, Kulüp onlarla ne yapacağını bilmiyordu. O günlerde Kulüp, yeşil oda müdavimlerinden değil, bölge soylarını en eski günlerine kadar takip eden ve Yeni Bayilerin suarelerine akşam yemeği ceketleriyle değil de geldiklerini görünce dehşete düşen “mağara sakinleri” olarak bilinen ama iş elbiseli mavi kanlı hosteslerden oluşuyordu. The Saturday Evening Post'taki 1936 sosyete sütununda "Profesörler", "önemli meselelerle o kadar meşguller ki, kıyafetlerini değiştirmek için on dakika ayırıyorlar... Sürekli olarak gerekli ekstra adamı arayan hostesler bile, bu alfabetik ajanslar ordusundan yararlanmayı nadiren düşünüyorlar.”

Kimdi bu uzaylılar? Uzun zamandır televizyon haberciliği yapan David Brinkley, 1988 tarihli keyifli tarihi Washington Goes to War'da "Onlar sosyal hizmet uzmanları, çiftlik ekonomistleri, liberal avukatlar, sendika organizatörleriydi" diye yazmıştı, 

hepsi ulusal omurgaya parmaklarını sokmak, onu kırmak ve kan Amerikan yaşamının tüm uç noktalarına yeniden dışarı akıp onu sağlığa ve refaha kavuşturana kadar kırmaya hevesli politik masörlerdir.

Hayırseverlerin bu iç göçü hiç durmadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, federal işgücü, bugün nerede kaldığıyla ilgili olarak yaklaşık iki milyonda sabitlendi, ancak Asknot'lar gelmeye devam ettiler, bazen burslar veya diğer geçici görevlerde gidip geldiler, bazen bölgenin gelişen sivil toplum örgütü (STK) için çalıştılar; sektör, bazen DC yerel yönetimde ve bazen de devlet müteahhitleri için çalışıyordu. (Bugün, doğrudan federal hükümet için çalışmaktan çok daha fazla insan hükümet sözleşmeleri ve hibeleri üzerinde çalışıyor.)

Kizzmekia Corbett de bu göçmenlerden biriydi. Corbett, lisede bilim adamı olmak istediğine karar veren, Kuzey Carolina, Hillsborough'dan 36 yaşında bir Afrikalı-Amerikalı kadındı. Biyoloji bilimleri ve sosyoloji alanında uzmanlaştığı Baltimore County, Maryland Üniversitesi'nde ve 2014 yılında doktora derecesini aldığı Chapel Hill'deki Kuzey Karolina Üniversitesi'nde mikrobiyoloji ve immünolojide eğitimi gördü. Doktora tezini, tropikal ve subtropikal iklimlerde yaygın olarak görülen sivrisinek kaynaklı bir hastalık olan dang hummasına karşı insan antikor tepkileri üzerine hazırlamıştı ve hastalıktan muzdarip çocuklarla klinik araştırmalar yapmak için Sri Lanka'ya gitmişti. Mezun olduktan sonra Corbett, Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin Aşı Araştırma Merkezi'nde araştırma görevlisi olarak Washington'a, Barney Graham ile çalışmaya geldi.

Graham'ı yirmi yıl önce Aşı Araştırma Merkezi'ne alan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü müdürü Anthony Fauci'ye göre Graham, "aşıolojiyi tanıdığım herkesten daha iyi anlıyor"du. Corbett, NIH'de dezavantajlı geçmişe sahip yetenekli genç bilim insanlarını belirleyen bir programın parçası olarak, lisans öğrenciliğinden itibaren Graham ile çalıştı. Doktora sonrası Graham'ın laboratuvarına döndükten sonra, Graham onu ​​spike proteinler oluşturmak ve ortaya çıkan antikorları fareler üzerinde test etmek için görevlendirdi. Graham, Covid pandemisinden çok önce, "koronavirüsler üzerinde gerçekten çok fazla temel iş yapıyordu" demişti.

Corbett'in çabalarının temeli, 2013 yılında, daha önce NIH'de Graham ile birlikte çalışmış olan Texas Üniversitesi'nden Graham ve Jason McLellan, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) adı verilen bir çocukluk hastalığı için henüz onaylanmış aşılar tasarladıklarında atıldı. Bu çalışma ve ardından Moderna ile Zika virüsü üzerinde yapılan çalışmanın, Covid-19 için bir aşı tasarlamakla o kadar alakalı olduğu ortaya çıktı ki Graham, McLellan ve Corbett, Çin'in Covid'in genetik dizisini çevrimiçi yayınlamasından sadece 24 saat sonra aşı planlarını ürettiler. İki ay sonra Moderna klinik denemelerine başladı.

Pfizer bundan iki ay sonra klinik deneylere başladı. Graham, McLellan ve Corbett, Moderna'da olduğu gibi Pfizer ile doğrudan çalışmadılar, ancak Pfizer'in aşı klinik araştırma ve geliştirmeden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı William Gruber, Graham ve McLellan'ın daha önceki RSV araştırmalarından güçlü bir şekilde etkilendi. Gruber ve Graham eski arkadaşlardı; 1970'lerin başında Rice Üniversitesi'nde kolej oda arkadaşı ve daha sonra meslektaş ve Vanderbilt'in Nashville'deki aşı araştırma merkezinde ara sıra ortak yazarlardı. 2013'ün RSV atılımından sonra Graham, karısıyla birlikte arabasına atladı ve Rockville, Maryland'deki evlerinden New York'un yukarısına gitti ve araştırmayı Gruber'e gösterdi. Gruber daha sonra, daha fazla bilgi edinmek için, Maryland, Bethesda'daki NIH kampüsündeki Bina 40'ın ikinci katındaki Graham'ın laboratuvarına bir ekip gönderdi.

Graham, ilk onaylanan Pfizer'in Covid aşısının umduğundan bile daha etkili olduğu haberini aldığında masasına oturup ağladı. Lawrence Wright, The Plague Year'da "Babası öldüğünden beri o kadar çok ağlamamıştı" diyor. Corbett için gözyaşlarına boğulma anı, Moderna aşısının sonuçlarının alındığı andı. CNN'e “Hatalara yer olmadığını hissettim” dedi. "Aksi takdirde zaman kaybedersiniz ve insanlar ölür."

Kâr amacı gütmeyen Kamu Hizmeti Ortaklığı, Graham ve Corbett'i yılın federal çalışanları olarak adlandırarak başarılarını takdir etti. Mayıs 2021'de Corbett, Harvard'da immünoloji ve bulaşıcı hastalıklar alanında yardımcı doçent olmak için NIH'den ayrıldı. Graham Ağustos ayında emekli oldu ve torunlarına daha yakın olmak için karısıyla birlikte Atlanta'ya taşındı. Graham ve Corbett, çeyrek asırdan fazla bir süredir hükümet maaş bordrosuna girmişlerdi.

Tembel federal çalışanları küçümseyen karikatür Graham'ı rahatsız ediyordu. "İnsanlar 'Ey devlet çalışanları, saat dokuzdan beşe' ile ilgili yorumları yaptıklarında; hükümette tanıdığım çoğu insan, hükümette tanıdığım hemen hemen tüm insanlar … bir amaç duygusu hissettiler" dedi. Kayıtlara geçmek gerekirse, federal bir çalışan için gerçek standart gün 8:30 ila 5'tir ve Graham'ın birlikte çalıştığı çoğu federal laboratuvar çalışanı işlerine “haftada yaklaşık 65 saat” ayırmıştır, çünkü aksi takdirde “gerçekten ilerleme kaydedemezsiniz.” Graham, NIH'e geldiğinde alanında köklü bir yer edinmişti. NIH'de halk sağlığı krizleri üzerinde "gerçek zamanlı olarak" çalışmak için araştırma üniversitelerinde daha kazançlı fırsatları kaçırmıştı.

Asknotlar, Trump döneminde zor zamanlar geçirdiler. Onları Twitter'da “derin devlet” olarak rutin olarak istismar etmişti. Raporları siyasi atamalarını eleştirdiğinde veya inkar etmeyi tercih ettiği sorunları ortaya çıkardığında, genel müfettişleri tereddütle kovdu. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden emekli Albay Alexander Vindman ve Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'ndan Rick Bright gibi gerçeği söyleyen muhbirleri kovdu ya da rütbesini düşürdü. FBI ajanı Peter Strzok'u özel kısa mesajlarında Trump'a “aptal” ve “ahmak” dediği affedilmez günahtan dolayı kovdu ve Strzok'un Lisa Page ile evlilik dışı ilişkisiyle herkesin önünde alay etti (“Seni seviyorum Lisa! Seni çok seviyorum!”). Marie Yovanovitch'i, Trump'ın Ukrayna'ya Hunter Biden'ı bulaştırması için baskı yapma çabalarının onu görevden alacağını doğru tahmin ettiği için görevden aldı. Bu insanların hiçbiri Gridiron Kulübü yemeğine davetiye beklemiyordu.

Trump ayrıca, özellikle çevre ile ilgili düzenlemeleri geri aldı veya durdurdu ve (çoğunlukla başarısız olsa da) ajans bütçelerini kısmaya çalıştı. Birçok kariyer sahibi, özellikle işgücünün yüzde 10'undan fazlasını kaybeden Çalışma Bakanlığında çıkışlara yöneldi; Devlet, Eğitim ve İçişleri Bakanlıkları  yüzde 5'ten fazlasını kaybettiler; Tarım Bakanlığı da yüzde 5 çalışanını kaybetti. Kalanlar, Trump onları kapatmaya çalışırken bile ışıkları açık tuttular.

Christi Grimm böyle bir kahramandı. 1999'dan beri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Genel Müfettişlik Ofisi'nde (IG) yetkili olan Grimm, büyükbabasının Bayındırlık Departmanını yönettiği, küçük kasabaya su sağlayarak, yeni yollar ve kaldırımlar inşa ettiği ve şehir parklarının bakımını yaptığı Colorado, Edgewater'da büyüdü. Daha sonra Senato Finans Komitesi önünde verdiği ifadede “Kasabamızı nasıl daha iyi hale getirdiğinden gurur duydum” demişti.

Ocak 2020'de Grimm, HHS'de genel müfettiş vekili yapıldı. Üç ay sonra, pandemi vurduktan sonra ofisi, Mart ayının son haftasında ülke çapındaki 323 hastanede yapılan bir anket yayınladı. Hastanelerin ciddi test malzemeleri sıkıntısı, yaygın N95 koruyucu maske kıtlığı çektiğini ve hastaneye gelen hastaların tedavilerinde yaşanan zorlukları bildirdi. Raporda, "Bu, COVID-19 pandemisine HHS yanıtının bir incelemesi değil" demişti. Ama tabii ki Trump bunu kişisel bir hakaret olarak aldı. Günlük Covid brifinglerinden birinde bir muhabir ona bunu sorduğunda, "Bu sadece yanlış" dedi ve IG'nin adını öğrenmek istedi. Daha sonra, Twitter'da onu partizan olmakla suçladı (Grimm'in Başkan George W. Bush döneminde sekiz yıl çalıştığını boşverin) ve raporu "Başka Sahte Dosya" olarak nitelendirdi (emekli bir İngiliz casusunun Rusya'nın, Trump hakkında uzlaştırıcı bilgilere sahip olduğunu iddia eden itibarsız belgesine atıfta bulunuluyor). Bundan birkaç hafta sonra Trump, Grimm'i görevden alarak Senato tarafından asla onaylanmayan başka bir genel müfettiş vekili atadı. Grimm, genel müfettiş yardımcısı olarak önceki görevine devam etti. Başkan Joe Biden, onu genel müfettiş vekilliğine geri terfi ettirdi ve Haziran ayında onu kalıcı olarak pozisyona aday gösterdi. Bu yazının yazıldığı an itibariyle, henüz adaylığı onaylanmadı.

Grimm'in görevden alınmasından kısa bir süre sonra, Meclis Gözetim ve Reform Komitesi'nin videolu duruşmasında ifade verdi. Kaçınılmaz olarak, bir Demokrat olan Virginia Temsilcisi Gerry Connolly, Trump'ın kendisine karşı yaptığı açıklamaların ve eylemlerinin bağımsızlığını tehlikeye atıp atmadığını sordu. Grimm dikkatle ama kesin bir şekilde yanıtladı: Bağımsızlık, "programları yürütenlerin duymak istediklerini duyup duymadıkları konusunda endişelenmeden sorunlara ilişkin nesnel yargımızı ortaya koymamızı sağlayan şeydi."

Beş yıl boyunca Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'nde (OSHA) standartlar ve rehberlik direktörü olan Bill Perry için, Trump'ın elinden kurtulmak, beklentileri yeniden ayarlamaktan ibaretti. “Cumhuriyetçi bir yönetim, işçilere pek çok fayda sağlayanlar da dahil olmak üzere, yüksek etkili standartlar yayınlamakla genellikle ilgilenmeyecektir, çünkü bunlar iş dostu olarak görülmemektedir” dedi. Perry, Trump yönetiminde büyük OSHA düzenlemeleri üzerindeki çalışmaların çoğunlukla devam ettiğini, ancak Trump görevdeyken “muhtemelen yayınlanmayacağı” beklentisiyle devam ettiğini söyledi. “Bunların hiçbirinde çalışmayı bırakmamız söylenmedi” dedi, ancak işi tamamlamaları için de teşvik edilmedi. George W. Bush döneminde de durum hemen hemen aynıydı.

2020'de ABD'nin yaşam beklentisinde 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük düşüşe yol açan Covid ile riskler elbette daha yüksekti. Teşkilat içindeki sesler, Trump'ı işçileri işte virüse maruz kalmaktan korumak için acil bir geçici standart çıkarmaya çağırıyordu. Trump onları görmezden geldi ve OSHA bunun yerine tavsiyelerde bulundu. Ancak Perry, Ocak 2020'de emekli olduğu için bu mücadeleden kurtulmuştu. Yaklaşan salgın, zamanlamasını etkilemedi. “O noktada beş yıldan fazla bir süredir yönetmendim” dedi. “Kolaylıkla devralabileceklerini hissettiğim birkaç güçlü amirim vardı. Sadece zamanın geldiğini hissettim. Yorucu bir işti."

1957'de, bağımlı devletler, komünist hükümetler adına çalışan grup olarak proletaryayı yerinden eden yeni bir sınıfı temsil eden, devrik ve hapsedilmiş üst düzey bir Yugoslav yetkilisi olan Milovan Djilas Batı'da Yeni Sınıf adlı bir kitap yayınlamayı başardı. Kitap, Djilas'ın sözleriyle, "çağdaş Komünizmin Marksist bir eleştirisiydi". Bu, Soğuk Savaş liberalinden neo-muhafazakardan eski bir Troçkist olan Irving Kristol için onu karşı konulmaz kılmıştı. Kristol, “yeni sınıf” terimini Amerikanlaştırdı ve onu, çoğu ya doğrudan hükümete katılan ya da onu kenardan etkileyen, kolej eğitimli geniş bir endüstri sonrası meritokrata uyguladı. Kristol, bu insanların parayla değil, belirli bir anlamda güçle ilgilendiklerini yazdı: “'Yeni sınıf' bu gücün çoğunun [piyasadan] hükümete yeniden ve  nasıl dağıtıldığını, uygulandığını görmek istiyor.”


"Bataklık" Kahramanları, Rachel Carson

Rachel Carson, 1962'de en çok satan kitabı Sessiz Bahar'ı yayınlayarak modern çevre hareketini kurdu. Ancak ondan önce, Carson 15 yıl boyunca memur olarak çalışmış ve ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi ve Balıkçılık Bürosu için koruma ile ilgili broşürler hazırlamıştı. Çevremizdeki Deniz'in (1951) ticari başarısı, ertesi yıl Carson'ı devlet işinden ayrılmaya ve tam zamanlı yazmaya ikna etmişti.

Kristol bunu 1975'te yazdı. O zamana kadar, serbest piyasa kapitalizminin işleyişi ile demokrasinin işleyişi arasında artık fazla bir ayrım görmüyordu, bu yüzden aslında Kristol, Sovyet muadili gibi Amerikan Yeni Sınıfını anti-demokratik olarak nitelendiriyordu. Kristol gibi muhafazakarlar, “sessiz” veya “ahlaki” çoğunluğu temsil ettiklerini iddia ettiler. Yeni Sınıf'ın bunu yapmadığını savundular.

Bugün muhafazakarlar artık çoğunluğun fikrini temsil ettikleri fikrine vurgu yapmıyorlar; daha ziyade, şimdiki başlıca iddiaları, daha özgün fikirleri temsil ettikleridir. Güçlü oldukları kırsal yerler, diyorlar ki, "gerçek Amerika" ve zayıf oldukları (ve nüfusun çoğunun ikamet ettiği) kentsel yerler, Yeni Sınıf tarafından tutsak alınan düşman toprakları olduğuna karar veriyorlar. Buna göre, muhafazakarlar vurgularını, Richard Nixon'ın 1968 ve 1972'de yaptığı gibi, muhafazakar beyaz Demokratlara kur yapmaktan, 6 Ocak 2021'deki Capitol ayaklanmasıyla sonuçlanan artan bir dizi haklarından mahrum etme planı yoluyla daha ırksal çeşitlilik gösteren Demokratik çoğunluğu yıkmaya kaydırdılar.


"Bataklık" Kahramanları, A. Ernest “Ernie” Fitzgerald

A. Ernest “Ernie” Fitzgerald, 1968'de Pentagon'da yönetim sistemleri yardımcısı olarak çalışıyordu ve Senato Hükümette Ekonomi Alt Komitesi önünde Lockheed'in C-5A Galaxy nakliye uçağındaki maliyet aşımları ile ilgili ifade vermişti. Hava Kuvvetleri rütbesini indirdi ve sonra onu kovdu. 1973'te görevine iade edildi ve tam zamanlı bir muhbir oldu ve kongre komitelerine usulsüzlük ihaleleri hakkında zarar verici bilgiler verdi.

Asknotlar, New Class'ın (Yeni Sınıf) Washington, D.C. şubesidir. Sovyet terminolojisine pek benzemiyorlar ve hiçbir zaman da olmadılar. Rus meslektaşlarının aksine, demokrasiyi asla yıkmadılar ve kendilerini hiçbir zaman devlet pahasına zenginleştirmediler. Aslına bakılırsa, demokrasiyi yıkmaktan çok uzak olan Asknotlar, bugünlerde oy pusulasına erişimi genişleterek ve Cumhuriyetçi devletin oy sayımını politize etme çabalarına meydan okuyarak demokrasiyi ellerinden gelen en iyi şekilde desteklemek için çalışıyorlar. Kristol, Amerikan Yeni Sınıfının etkisini genişletmeye çalıştığı konusunda yanılmıyordu. Ancak bunu, demokratik yönetişim ve sivil toplum kurumları aracılığıyla çalışarak tamamen meşru yollarla yaptı.

Asknot'ların bunu yapmasının bir yolu, 1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başında, Ralph Nader ve çeşitli çevre gruplarının öncülük ettiği, Carnegie Corporation ve Ford Vakfı'ndan gelen kuruluş parasıyla desteklenen kamu yararı hareketiydi. DC Temyiz Mahkemesi tarafından verilen1966 tarihli bir karar, Birleşik İsa Kilisesi v. Federal İletişim Komisyonu, federal kurumlara karşı vatandaş davalarına kapı açtı. Daha önce, kamu çıkarlarını desteklemek için oluşturulan FCC gibi kurumların halk için en iyi olanı yapacağına güvenilebileceği varsayılmıştı. Şimdi D.C. temyiz mahkemesi, karinenin artık "gerçek deneyimin gerçekleri altında" geçerli olmadığını ve kamuya kurum karar verme sürecinde kendi sesinin verilmesi gerektiğini söylüyordu. İronik olarak, bu kararı veren yargıç, daha sonra Başkan Richard Nixon tarafından Yüksek Mahkemenin baş yargıcı olarak atanan muhafazakar bir hukukçu olan Warren Burger idi.

Onun kararının bir sonucu olarak, liberal kamu çıkar grupları -ve daha sonra, endüstri destekli eğlence evi-ayna görüntüleri, kamu çıkar grupları gibi görünen lobi grupları- davalar ve lobicilik yoluyla, tüm büyük federal düzenlemelerin yayınlanması ve çerçevelenmesinde aktif olarak yer aldı. 

Asknotların nüfuzlarını genişletmelerinin diğer yolu, 1960'tan sonra hükümetin sözleşmeli işçilik yoluyla fiili olarak özel genişlemesiydi. Hükümetin kayıt dışı genişletilmesi konusunda bazı meşru eleştiriler gündeme geldi. Daha az sorumluydu ve çoğu durumda federal çalışanları işe almaktan daha pahalıydı. Bugün federal sözleşmelere yapılan harcamaların 2001'dekinin iki buçuk katı olduğu Pentagon'da, tüm yıllık ödeneklerin yarısından fazlası müteahhitlere gidiyor. 2019 yılında, kâr amacı gütmeyen Devlet Gözetimi Projesi (POGO) tarafından hazırlanan bir rapora göre, Pentagon'un Orta Doğu'da 35.000 askeri “desteklemek” için 53.000 yüklenicisi vardı. Bu kontrolden çıkmıştı.

Öte yandan, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana federal hükümet tarafından üstlenilen sorumlulukların sayısı ve çeşitliliği, kaçınılmaz olarak daha fazla uzmanlık gerektiriyordu. NYU'da siyaset bilimci ve bu konuda önde gelen otorite olan Paul Light'a göre, genel olarak, federal hükümet için çalışan sözleşmeli ve hibe çalışanlarının sayısı 1984'te yaklaşık beş milyon kişiden 2020'de yaklaşık yedi milyona yükselmişti. Bu insanların yaklaşık dört milyonu Pentagon için çalışıyordu. Diğer üç milyonu ise, çoğunlukla bilim ve teknolojiye (Ulaştırma, Enerji, Tarım, İçişleri, NASA ve Ticaret) ağırlık verenler olmak üzere sivil yönetici departmanları için çalışıyordu.

Sivil taşeron işgücüne ağırlıklı olarak bilimsel yönelim, Savaş zamanı Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Ofisi direktörü Vannevar Bush'un ünlü,"Science: The Endless Frontier" başlıklı Temmuz 1945 raporundaki tavsiyesini takiben, II.Dünya Savaşı'ndan sonra federal hükümetin bilimsel araştırmaya yatırım yapmak için bilinçli bir çabasını yansıtıyordu.  Bush, “Bilimsel ilerleme olmadan”, “başka yönlerdeki hiçbir başarı, modern dünyada bir ulus olarak sağlığımızı, refahımızı ve güvenliğimizi garanti edemez” diye yazmıştı. Bush'un raporu son derece etkiliydi ve diğer şeylerin yanı sıra hibe veren Ulusal Bilim Vakfı'nın (NSF) kurulmasına yol açtı.

Tonie Marie Gordon, NSF'nin federal bir çalışan olarak değil, Stanford Üniversitesi tarafından 1946'da Stanford Araştırma Enstitüsü adı altında kurulan kâr amacı gütmeyen bir araştırma firması olan SRI International'ın bir çalışanı olarak çalışıyor. (1970'de Stanford'dan ayrıldı.) Silikon Vadisi Tarih Kurumu'na göre, SRI 1949'da ülkenin ilk hava kirliliği sempozyumuna ev sahipliği yaptı. Daha az görkemli olarak, Walt Disney'e ilk tema parkını o zaman portakal bahçeleri ile tanınan kırsal bölge olan California, Anaheim'a yerleştirmesini tavsiye etti.  Bugün, NSF'den yaklaşık 23 milyon dolarlık fon alan bir hükümet müteahhidi.

Gordon, Youngstown, Ohio'da işçi sınıfından bir Afrikalı-Amerikalı ailede büyüdü. Babası General Motors'un Lordstown otomobil fabrikasında ve daha sonra bir dizi "küçük işte" çalışıyordu, bana "sadece aileyi ayakta tutmak için" dedi. Annesi, diğer işlerin yanı sıra terzi ve aşçı olarak çalışmıştı. "Benim işim," dedi Gordon, "gerçekten okula gitmek, çok çalışmak ve kendime bakmaktı." Gordon, lisans derecesi için Youngstown State'e ve 2015'te sosyoloji alanında doktorasını aldığı Virginia Üniversitesi'ne gitti. Mezun olduktan sonra, Gordon akademide kariyer yapmamaya karar verdi, çünkü erken yaşamını “şekillendiren endişeleri” ele almak istiyordu.

Gordon, bir süre Maryland Üniversitesi'ne bağlı bir kamu politikası ve teknoloji araştırma firmasında çalıştı ve çoğunlukla Uygun Bakım Yasası'nın uygulanmasıyla ilgili konulara odaklandı. Daha sonra kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla bazı serbest işler yaptı. Daha sonra özel bir sağlık sigortacısı için çalışmak üzere Atlanta'ya taşındı. Maaş daha iyiydi ve sağlık hizmetlerine blok zincir uygulamaları, yapay zeka ve "nesnelerin interneti" üzerine yapılan araştırmalar son teknolojiydi ve birçok yönden onun önceki çalışmalarından çok da farklı değildi. Sonunda, yine de, Gordon kâr amacı gütmeyen sektöre geri döndü ve 2020'de SRI'ya girdi.

Gordon'un SRI'daki çalışmaları, halkın bilim algılarını, iklim değişikliğine ilişkin kamuoyu algılarını, Covid'e ilişkin kamuoyu algılarını ve bilim okuryazarlığı ve sağlık okuryazarlığına ilişkin daha geniş sorunları incelemeyi içeriyor. Bilimsel zorunluluklar ve kamuoyu arasındaki uçurumu kapatmak için çalışıyor. Halk bilimsel çalışmayı nasıl daha iyi anlayabilir? Bilim adamları halkın itirazlarını nasıl daha iyi anlayabilir? Bunlar acil sorular ve Gordon onları çözemeyecek, ama belki yapbozun birkaç yeni parçasını belirleyebilir.

Gordon, SRI maaşıyla rahatça yaşıyor, ancak Atlanta'dayken birçok kişinin ona tavsiye ettiği gibi, bir teknoloji şirketinde çalışıyorsa daha fazlasını yapabilirdi. “Çok para kazanabilirsin” dediler. "Biletini yazabilirsin." Gordon ilgilenmedi. "Benim kadar alçakgönüllülükle büyüyorum" dedi bana, "Yaptığım hayatı yaşamak istiyorum, en çok para kazandıran şeyin peşinden gitmem gerekmiyor."

Irving Kristol dehşete düşerdi ama John Kenneth Galbraith anladı. The New Class'tan bir yıl sonra yayınlanan The Affluent Society'de, Galbraith, Kristol gibi, kolej ve yüksek lisans eğitimi almış Amerikan meritokratlarını tanımlamak için Yeni Sınıf terimini kullandı. Kristol'den farklı olarak, karşılaştırmayı eğlenceli hale getirdi, nihai amacı bu grubu bir Amerikan nomenklaturası olarak damgalamak değil, onu büyütmekti. "Bu sınıfın daha fazla ve daha hızlı genişlemesi," diye yazdı, "toplumun başlıca sosyal hedefi, büyük ve belki de barışçıl hayatta kalmanın yanında olmalıdır."

Galbraith, Kristol'un daha sonra olacağı gibi, Yeni Sınıf'ın Yüce Doları kovalamak için her gücünü kullanmamasından rahatsız değildi. Galbraith, "İnsanlar neden geliri en üst düzeye çıkarmak için mücadele etsinler ki," diye sordu, "bir sürü sıkıcı ve karanlık çalışma saatleri varken?" Kabul, bu belki de bir piyasa verimsizliğiydi. Galbraith'in gözlemine göre, "daha katı ve itibarlı profesyonel ekonomistler" asla onaylamayacaktır, çünkü "acil veya başka türlü, maddi malların üretimi ilerlememizin kabul edilen ölçüsüdür." (Galbraith, hizmet ekonomisi imalattan sarsılmadan önce yazıyordu.) "Ama böyle bir ekonomist," diye yazmıştı Galbraith, "böyle bir standardı kendisine uygulamayı asla düşünmezdi. Kendi hayatında, Yeni Sınıfın tüm isteklerinin bir temsilcisidir.”

İronist Galbraith'i ahlakçı Galbraith'ten ayırarak alay etmek zor olabilir, ama bence o Asknot'ları kutsuyordu. Elbette bazıları yüksek burjuva ayrıcalığı yaşıyor. Washington, D.C., metropolitan bölge, medyan gelir hesaplamalarında sürekli olarak üst sıralarda yer almakta ve bazen listenin başında gelmektedir. Ancak son yıllarda daha zengin sakinlerin akınına rağmen, DC, plütokratlar için ikinci sınıf bir oyun alanı olmaya devam ediyor. Donald Trump görevden ayrıldığında, şehrin milyarder sayısını gerçekten bir olduğunu varsayarak yarıya indirdi. Ve DC'nin kalan milyarderi Jeff Bezos, burada sadece yarı zamanlı yaşıyor. (İkinci bir milyarder Peter Thiel, Ağustos ayında DC'de bir ev satın aldı.)

Metro bölgesinde belki bir düzine milyarder yaşıyor, ancak New York City'de 99, Moskova'da 79, Londra'da 63, Mumbai ve San Francisco'da 48'er tane var. Ülkenin en gürültülü kötüleyicileri her zaman gözden uzak zenginler: Trump, Steve Bannon (net mal varlığı: 48 milyon dolar), Tucker Carlson (net mal varlığı: 30 milyon dolar), Sean Hannity (net mal varlığı: 250 milyon dolar rapor etti).

Şu anda ölmüş olan ilk karım yazar Marjorie Williams, 1993'te "Washington modası geçmiş bir yer" diyordu, "ve Tanrı onu korusun." Asknotlar daha çok böyle seviyor. Zengin ve ünlülerle omuz omuza olmak istemiyorlar. Çoğu, herhangi bir türden kamuoyunun dikkatinden kaçınmayı içtenlikle tercih ediyor. Çevreyle ilgili kâr amacı gütmeyen bir kuruluş için çalışan ve Afgan ve diğer mültecileri yeniden yerleştiren bir grup için gönüllü olan bir komşumla röportaj yaparak Washington'un iyi komşular şehri olduğunu göstermeyi ummuştum. O sevimli bir insandı. Ağustos ayında tatil için şehir dışındayken, domateslerimi suladı ve döndüğümde, onları nasıl fazla suladığımı açıklamakta son derece ince davrandı. Ama görüşmeye oturmasını istediğimde "hayır "dedi. "İlgilenmiyorum. Ama yakında bir araya gelelim," diye önerdi, "ön verandamızda içki içmek için."

Aslında bu hikayeyi anlatırken bununla çok karşılaştım. Özellikle Twitter, Facebook ve diğer her şey gibi aşırı partizan yıkım derbisi göz önüne alındığında, Asknot'ların spot ışığından kaçınmasının pratik nedenleri var. Ama çoğunlukla aradıkları şey bu değil. Hangisi güzel.

Ancak sonuç olarak, Washington dışındaki insanlar Asknot'ların var olduğunu bile nadiren kaydederler, yaptıkları önemli iş için onlara teşekkür etmek bir yana.


"Bataklık" Kahramanları, Ana B. Hinojosa ve Eric Choy

Ana B. Hinojosa, 2021'de ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ticaret Çözümü Yasa Uygulama Müdürlüğü'nün icra direktörü olarak emekli oldu. Eric Choy, icra direktörü vekili. Geçen yıl, kâr amacı gütmeyen Kamu Hizmeti Ortaklığı, Hinojosa ve Choy'u Çin, Malezya, Malavi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Türkmenistan ve Zimbabve'den zorla çalıştırmayla yapılan ithalatı engelledikleri için kutladı.

Asknot'lar kabul edildiğinde, Asknot'ları eleştirenlerin tanımlamadığı bir kamu iradesine karşı hareket eden baskıcı bir üst sınıf olarak görülürler. Asknot'lara saldırmak ucuz ve kolaydır, çünkü asla bir grup olarak cevap vermezler - toplu olarak - ya da bireysel olarak. Böylece sonsuz derecede daha yüksek gelir elde eden insanlar tarafından elit olarak etiketlenirler. Veya işleri gerektirdiği için Asknot'ların yaptığı gibi; akla gelebilecek her bakış açısını temsil eden halk üyeleriyle günlük olarak etkileşime girmeyen insanlar tarafından tecrit edilmiş olarak etiketlenirler. Bazı kaçıklar onları çocuk tacizcisi olarak etiketler çünkü bu, herhangi birine diyebileceğiniz en kötü şeydir. Ve saf, bazen akıl hastası insanlar buna inanırlar çünkü etraflarında onlara farklı bir şey söyleyecek kimse yoktur. Bu çok çirkin.

Bunlar iyi insanlar. 40 yılı aşkın bir süredir saha çalışmamı, şehrin dört bir yanındaki yarım düzine mahallede yaşayarak ve bir gazeteciyle konuşarak birini hayatını ellerine almaya ikna edebildiğimde Asknot'larla profesyonel olarak etkileşime girerek yaptım. Akşam yemeği partilerinde Asknot'larla tanıştım. Akla gelebilecek her konuda onlardan bir şeyler öğrendim. Çocuklarım evlerinde uyudu. Onlarla çıktım. İçlerinden biri benim en eski ve en sevdiğim arkadaşlarım arasındadır. Bunlar mükemmel insanlar, birçoğu sadece imrenebileceğim bir karakter gücüne sahip. Washington, D.C.'yi ülkedeki en kamuya açık şehir yapan şey onlar. Yerin çokça duyurulan Thistown-ness'i tarafından yılmayan Asknot'lar gelmeye devam ediyor. Ülkenizin başkentini şekillendiriyorlar, ona ilham veriyorlar ve onu ayakta tutuyorlar ve her lanet olası günde onlar için minnettar olmalısınız.

Bu makale Mart 2022 baskısında “Washington, D.C.: Bataklık Değil” başlığıyla yayınlandı.

Timothy Noah, 10 Şubat 2022, The New Republic

(Timothy Noah, The New Republic'in kadrolu yazarı ve The Great Divergence: America's Growing Inequality Crisis and What We Can Do About It kitabının yazarıdır.)


Mustafa Tamer, 03.09.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı