7 Ağustos 2021 Cumartesi

SA9318/MT6: Biden'ın Ekibinin Yanlış Yönlendirilmiş ve Ölümcül COVID-19 Aşı Stratejisi

 Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, in-vitro ve in-vivo RNA transfeksiyonunu keşfeden ve mRNA aşılarının mucidi Dr. Robert Malone ve Trump döneminde Beyaz Saray'da Savunma Üretim Yasası Politika Koordinatörü olarak görev yapan Peter Navarro'nın ortak çalışmasıdır ve Türkiye'de ve Dünya'da da uygulanan ABD Başkanı Joe Biden'ın 'Aşı Stratejisi'nin yanlış olduğuna odaklanmakta ve bu stratejinin dayandığı dört varsayımın temellerindeki tutarsızlıkları  ve halk sağlığının bu aşı stratejisi ile büyük tehlikeye atıldığını tek tek ortaya koymaktadır. Analizin, "Sadece büyük bir aşı çekiciniz var diye onu her çivi için kullanmanın akıllıca olmadığını söylüyoruz. Amerikan halkı, kötü bilim bayrağı altında ve otoriter önlemlerle uygulanan evrensel bir aşılama stratejisinden daha iyisini hak ediyor." şeklindeki temel vurgusu Türkiye için de ders alınacak kadar değerli ve önemlidir. Ayrıca, "Ne kadar çok insanı aşılarsanız, aşıya dirençli mutasyonların sayısı o kadar fazla olur, aşılar o kadar az dayanıklı hale gelir, her zamankinden daha güçlü aşıların geliştirilmesi gerekecek ve bireyler daha fazla riske maruz kalacaktır." diyerek uyaran ve "Çok daha uygun bir strateji, yalnızca en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, aşıya dirençli mutasyonların miktarını sınırlayacak ve böylece mevcut aşı silahlanma yarışını durdurmasa da yavaşlatacaktır." temel bir stratejik öneri ortaya koyan analizin iki yazarından biri olan Dr. Robert Malone, bugün Covid-19'a karşı kullanılan mRNA aşılarının mucidi olarak, söz söyleyebilecek bir pozisyonda olma hakkına sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşıların analizde de belirtilen yan etkilerini ve her bireyin bağışıklık sistemi hikayesinin farklı olabileceği gerçeğini dikkate almadan, kontrolsüz bir şekilde 85 milyon insanı aşılayarak salgını kontrol etme hayalperestliğine odaklanmasını durdurmak zorundadır.
Seçkin Deniz, 07.08.2021, Sonsuz Ark

Biden team’s misguided and deadly COVID-19 vaccine strategy
"Aşıyla 'silahlanma yarışı' Amerikan halkı için tehlikeli olabilir."

Biden yönetiminin pandeminin ortasında evrensel olarak aşılama stratejisi kötü bilimdir ve şiddetle yeniden başlatılması gerekiyor. Bu strateji, 1918'den bu yana yaşanan en kötü pandeminin en tehlikeli aşamasını muhtemelen uzatacak ve tüm halk sağlığı sistemine olan inancı zedelese bile, neredeyse kesin olarak yarardan çok zarara yol açacaktır.


Ölümcül COVID-19 Aşı Stratejisi Çizimi, Linas Garsys/The Washington Times

Dört kusurlu varsayım, Biden stratejisini yönlendiriyor. Birincisi, evrensel aşılamanın, ülke (ve dünya) genelinde sürü bağışıklığı sağlayarak virüsü ortadan kaldırabileceği ve ekonomik iyileşmeyi güvence altına alabileceğidir. Bununla birlikte, virüs artık dünya nüfusuna o kadar derinden yerleşmiş durumda ki, çocuk felci ve çiçek hastalığından farklı olarak, eradikasyon elde edilemez. SARS-CoV-2 ve sayısız mutasyonu, büyük olasılıkla soğuk algınlığı ve grip gibi sürekli olarak dolaşacaktır.

İkinci varsayım, aşıların (neredeyse) mükemmel derecede etkili olduğudur. Ancak şu anda mevcut aşılarımız oldukça “sızdırıyor”. Şiddetli hastalık ve ölümü önlemede iyi olmakla birlikte, enfeksiyon, replikasyon ve bulaşma riskini ortadan kaldırmaz, yalnızca azaltırlar. Hastalık Kontrol Merkezlerinden bir slayt güvertesinin ortaya koyduğu gibi, katı maske uyumu ile birlikte mevcut sızdıran aşıların %100 kabulü bile, son derece bulaşıcı Delta varyantının yayılmasını durdurmayacaktır.

Üçüncü varsayım, aşıların güvenli olduğudur. Yine de bilim adamları, doktorlar ve halk sağlığı yetkilileri artık nadir görülen ancak hiçbir şekilde önemsiz olmayan riskleri kabul ediyor. Bilinen yan etkiler arasında ciddi kardiyak ve trombotik durumlar, adet döngüsü bozuklukları, Bell's Palsy, Guillain Barre sendromu ve anafilaksi yer alır.

Virologların ortaya çıkabileceğinden korktuğu bilinmeyen yan etkiler, varoluşsal üreme risklerini, ek otoimmün koşulları ve çeşitli hastalık geliştirme biçimlerini içerir, yani, aşılar, insanları SARS-CoV-2 tarafından yeniden enfeksiyona veya gizli viral enfeksiyonların ve zona gibi ilişkili hastalıkların yeniden etkinleştirilmesine karşı daha savunmasız hale getirebilir. İyi bir nedenle FDA, şu anda Acil Kullanım İzni kapsamında uygulanan aşıları henüz onaylamadı.

Dördüncü “dayanıklılık” varsayımının başarısızlığı en endişe verici ve kafa karıştırıcıdır. Şimdi, mevcut aşılarımızın yalnızca 180 günlük bir koruma penceresi sunacağı görülüyor; İsrail'den gelen bilimsel kanıtlarla vurgulanan ve Pfizer, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı ve diğer ülkeler tarafından onaylanan kararlı bir dayanıklılık eksikliği.

Burada, öngörülebilir gelecek için altı aylık aralıklarla evrensel “güçlendirici” dozlara ihtiyaç duyulduğu konusunda şimdiden uyarıldık. Bireysel aşı seçiminde etkili olan daha geniş kapsamlı nokta, her biri küçük bir risk içeren tekrarlanan aşıların büyük bir risk oluşturabileceğidir.

Bu bir virüsle silahlanma yarışı.

Evrensel bir aşılama stratejisinin tedbirsiz olmasının en önemli nedeni, aşılı bireylerde çoğalırken virüsün nasıl tepki verdiğiyle ilişkili toplu riskin izini sürmektir. Burada, temel viroloji ve evrimsel genetik bize herhangi bir virüsün amacının mümkün olduğu kadar çok insanı enfekte etmek ve çoğaltmak olduğunu söylüyor. Bir virüs, Ebola'da olduğu gibi, konakçılarını çabucak öldürürse verimli bir şekilde yayılamaz.

Virüslerin bir türden diğerine geçişindeki açık tarihsel eğilim, onları zaman içinde hem daha bulaşıcı hem de daha az patojenik hale getirecek şekilde evrimleşmektir. Bununla birlikte, bir pandeminin ortasında uygulanan evrensel bir aşılama politikası, bu normal Darwinci evcilleştirme sürecini tehlikeli bir aşı silahlanma yarışına dönüştürebilir.

Bu silahlanma yarışının özü şudur: Ne kadar çok insanı aşılarsanız, aşıya dirençli mutasyonların sayısı o kadar fazla olur, aşılar o kadar az dayanıklı hale gelir, her zamankinden daha güçlü aşıların geliştirilmesi gerekecek ve bireyler daha fazla riske maruz kalacaktır.

Bilim bize burada, yeni gen tedavisi teknolojilerini kullanan günümüz aşılarının, bağışıklık sistemini virüsün belirli bileşenlerine saldırmaya yönlendiren güçlü antijenler ürettiğini söylüyor. Bu nedenle, virüs bir kişiyi "sızdıran" aşı ile enfekte ettiğinde, viral soy, aşının etkilerinden kaçmak veya direnmek için seçilecektir.

Eğer tüm popülasyon evrensel bir aşılama stratejisi aracılığıyla aynı temel bağışıklık tepkisine sahip olacak şekilde eğitilmişse, o zaman bir viral kaçış mutantı seçildiğinde, aşılı olsun ya da olmasın tüm popülasyona hızla yayılacaktır.

Çok daha uygun bir strateji, yalnızca en savunmasız olanları aşılamaktır. Bu, aşıya dirençli mutasyonların miktarını sınırlayacak ve böylece mevcut aşı silahlanma yarışını durdurmasa da yavaşlatacaktır.

Neyse ki, en savunmasız olanlar nispeten küçük bir sayıyı temsil ediyor; ve bu kohortlar zaten yüksek düzeyde aşı kabulü elde ettiler. Bunlar, ciddi hastalık veya ölüm riskinin yaşla birlikte katlanarak arttığı yaşlıları ve obezite, akciğer ve kalp hastalığı gibi önemli komorbiditeleri olan kişileri içeriyor.

Nüfusun geri kalanı için virüsün kendisinden korkmaktan başka korkacak bir şey yok. Bu, özellikle, bilimsel olarak kanıtlanmış profilaktik ve terapötiklerden oluşan büyüyen bir cephaneliğe yasal olarak ayakta tedavi erişimimiz varsa doğrudur.

Örneğin, ivermektin ve hidroksiklorokin üzerinde çok fazla tartışma olmuştur. Ancak, giderek artan sayıda bilimsel kanıtın ortaya çıkmasıyla, bu iki ilacın, bir doktor gözetiminde uygulandığında profilaksi ve erken tedavide güvenli ve etkili olduğundan emin olabiliriz. Çok sayıda başka yararlı tedavi, famotidin/selekoksib, fluvoksamin ve apiksaban'dan çeşitli anti-enflamatuar steroidlere, D Vitamini ve çinkoya kadar uzanır.

Bu ajanları uygularken daha geniş hedef, semptomları hafifletmek ve özellikle aşılanmamış olanlar için ölümü masadan kaldırmaktır. Aşılardan farklı olarak, bu ajanlar genellikle spesifik viral özelliklere veya mutasyonlara bağlı değildir, bunun yerine hastalığın kendisinin inflamatuar semptomlarını hafifletir veya tedavi eder. (Pfizer şu anda kendi antiviral terapötik ürününü aktif olarak pazarlamaktadır; zımni kabul Pfizer'in kendi aşısı virüsü ortadan kaldırma yeteneğine sahip değildir.)

Biz “aşı karşıtı” değiliz. İçimizden biri (Dr. Malone), Pfizer ve Moderna tarafından aşılarını üretmek için kullanılan çekirdek mRNA teknolojisini icat etti ve tüm profesyonel kariyerini yeni aşı teknolojileri, aşılar ve diğer tıbbi karşı önlemleri geliştirmek ve ilerletmek için harcadı. Diğeri (Bay Navarro), Trump Beyaz Saray'da Warp Speed ​​Operasyonunu hızla başlatmada ve aşıların zamanında teslim edilmesini sağlamada kilit bir rol oynadı.

Sadece büyük bir aşı çekiciniz var diye onu her çivi için kullanmanın akıllıca olmadığını söylüyoruz. Amerikan halkı, kötü bilim bayrağı altında ve otoriter önlemlerle uygulanan evrensel bir aşılama stratejisinden daha iyisini hak ediyor.

Robert Malone ve Peter Navarro, 5 Ağustos 2021, Washington Times

(Dr. Robert Malone(*), in-vitro ve in-vivo RNA transfeksiyonunu keşfeden ve mRNA aşılarının mucididir, 1988 yılında Salk Enstitüsü'nde iken. Peter Navarro, Trump Beyaz Saray'da Savunma Üretim Yasası Politika Koordinatörü olarak görev yaptı.)

Mustafa Tamer, 07.08.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?
(*)  Robert W. Malone (1959 veya 1960) Amerikalı bir virolog, immünolog ve moleküler biyologdur. 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında, RNA aşılarında önemli bir teknik olan m-RNA ile transfeksiyon geliştirilmesi üzerine öncü çalışmaların ortak yazarıdır.

Malone, Northwestern Üniversitesi'nde tıp doktoru olarak okudu, Harvard Üniversitesi'nde klinik araştırmalarda doktora sonrası araştırmacıydı ve California Üniversitesi, Davis'ten patoloji ihtisasını aldı. [2] La Jolla'daki Salk Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nde doktora öğrencisi iken, o zamanlar Gen Tedavisi umutlarının bir parçası olarak yabancı bir hücredeki protein ekspresyonunun yağ globüllerine (Lipozom) nasıl çevrildiğini ilk kez açıklayan bir çalışmanın arkasındaki öncü yazarlardan ve itici güçlerden biriydi. Bu çalışma, örneğin 2020/21 Covid-19 pandemisinde aşılanan RNA aşılarının temel ilkelerine ilişkin ilk bilimsel yayın olarak kabul edilmektedir. 1989'daki ufuk açıcı makale, Philip Felgner ve Inder Verma tarafından ortaklaşa yazılmıştır. 

Başlangıçta sadece lipozomlar kullanılarak transferi kontrol etmeyi amaçlayan bir takip çalışmasında, doğrudan farelerin kas hücrelerine enjekte edilen "çıplak" korumasız m-RNA'nın protein ekspresyonunu birkaç günlük bir süre boyunca hücrelerde tetikleyebildiği ilk kez gösterildi.

Malone, Salk Enstitüsü'nden başka bir işverene taşındı, ancak kişisel nedenlerle üç ay sonra ayrıldı.  Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Malone araştırma alanını değiştirdi. Halen (2021) Madison'da (Virginia ) yaşıyor ve kendi danışmanlık şirketini yönetiyor.

COVID-19 mRNA aşılarına yönelik eleştirisi

Robert Malone, 11 Haziran 2021'de biyolog Bret Samuel Weinstein'in düzenlediği bir podcast programında, COVID-19 pandemisinin ardından mRNA tabanlı aşı kullanımına karşı açıklamalarda bulundu. FDA'yı "gen tedavisi" temelli bu yöntemlerin var olan "riskleri ve zararlı etkileri" hakkında "çok, çok aylar önce" bilgilendirdiğini ve bunlara karşı uyarıda bulunduğunu belirtti.. Malone'un bu konudaki değerlendirmeleri FDA ve diğer bilim insanları ile çelişti. Bu nedenle uluslararası haber ajansı Reuters ve doğruluk kontrol web sitesi Politifact yalan haber uyarısı yayınladı. Malone, virüste bulunan başak (spike, diken, çubuk veya değnek de denmektedir) proteinlerinin kalp gibi bazı organlarda sitotoksik (hücreler için zararlı) etkiye sebep olduğunu ve aşı bölgesinin biyo-aktif özellik taşıdığını belirtmiş ve aşıların bu proteine maruziyete neden oldukları gerekçesiyle özellikle 18-22 yaş aralığındaki bireyler için mRNA aşılarının faydasının risklerinden daha fazla olmadığını iddia etmiştir. Buna itiraz eden uzmanlar ise, aşı ile üretilen bu proteinlerin hücrelere zarar vermediklerini ve kendilerini üreten hücrenin yüzeyinde kalacak şekilde modifiye edildiklerini, aşılama bölgesinden başka bölgelere giden proteinlerin ise karaciğer enzimleri tarafından parçalandıklarını belirtmişleridir.Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı