31 Ağustos 2021 Salı

SA9348/SD2173: Çin Nasıl Bir İmparatorluk Kuruyor?

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Hirohito's War, The Pacific War 1941-1945 ve Empires at War: A Short History of Modern Asia Before World War II kitaplarının yazarı, İngiliz tarihçiiş, ekonomi ve politika danışmanı Francis Pike'a aittir ve yükselen Çin İmparatorluğu ile birlikte gerileyen Batı Emperyalizminin hatalarına odaklanmaktadır. Analistin, ABD ve Çin'i düşman kardeşler Atina ve Sparta'ya benzeterek Milat'tan önceye vurgu yapması ve Çin'i arkalayıcı bir dil kullanması dikkat çekicidir: "Çin'in petrol ve gıda güvenliği konusunda endişeleri olmasına rağmen, kendi kendine yeterliliği sağlamak için askeri maceracılığa girişmesi pek olası değil. Dahası, 1930'lardaki Japonya'nın aksine, Çin'in ekonomik büyümesi Batı'nın tüketici pazarlarına yapılan ihracata bağlı kalmaya devam ediyor. Gerekirse askeri yollarla Tayvan'ı yeniden içine alma niyeti bir yana, Çin'in gündeminde Japon tarzı fetih yok. Sun Tzu'nun savunduğu gibi, uluslar güçlü ekonomiler ve ordular inşa etmeli, ancak savaştan kaçınmalıdır; Çin, askeri ve ekonomik gücünü düşmanlarını boyun eğdirmek için güçlü bir şekilde silahlandırmak için kullanmayı planlıyor; onları yok etmek veya fethetmek için değil." Bir İngiliz elitinin bu yaklaşımının kişisel olmadığı, bütünüyle Batı'nın ortak tutumu haline dönüşen bir stratejik planın sonucu olduğu, Batı sermayesinin ve teknolojik birikim ve altyapısının 2000 sonrası Çin'e taşınmasının kapsamlı bir proje olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Türkiye'nin bu küresel değişimin tam ortasında ve çok önemli bir jeopolitik konumda olduğu gerçeği, kendi master planını da yapması ve derinleştirerek uygulama hızını yönetmesi gerektiğini dayatmaktadır.
Seçkin Deniz, 31.08.2021

What kind of empire is China building?

İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth liderliğindeki küçük filosu Güney Çin Denizi'ne doğru ilerlerken, Çin'in jeopolitik hırslarının doğası ile ilgili akla gelen bir soru var.

Xi Jinping 2013'te iktidara geldiğinde, Çin'in Deng Xiaoping tarafından başlatılan nispeten tehditkar olmayan yolu izleyeceği varsayılmıştı. Ancak Xi, farklı bir gündem izlemeye niyetliydi.

Xi'nin yolsuzluğa karşı acımasız tutumu, kasabada yeni bir şerif olduğunu gösterdi. Yüksek profilli politbüro üyeleri hapse atıldı. Qincheng Hapishanesinin hücrelerinin tükenmeye başladığı ölçek buydu. Pahalı kol saatleri, mütevazi ücretli bürokratların kollarından aniden kayboldu. Batı alkışladı.

Xi'nin Çin'in devlete ait işletmelerindeki reformu bir başka olumlu haberdi; küresel ekonomik büyümeye olumlu bir katkı olarak görülen Kuşak ve Yol Girişimi de öyle. İyi huylu görünen Xi, yerel barda Greene King IPA (ünlü İngiliz Birası) eşliğinde David Cameron'a yemek yedirdi. Görünüşe göre mesaj, 'Çin için iyi olan dünya için de iyidir' idi.

Ancak, birkaç yıl içinde bu altın kazan-kazan senaryosunda çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. Pekin, 2014'te Çin'in yeni saldırgan dış politikasının bir işareti olarak, İngiliz gemilerinin şu anda içinden geçtiği sularda yasadışı müstahkem adalar inşa etmeye başladı. Hindistan'ın Himalaya sınırlarındaki işgal, Yeni Delhi'nin yanı sıra Washington'da da alarm zilleri çaldı. Benzer şekilde, Çin'in Japonya'nın Senkaku Adaları çevresindeki deniz harekatı, Doğu Çin Denizi'nde gerilimin artmasına neden oldu.

Çin'in Myanmar ve Sri Lanka'da limanlar inşa etmesi, Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu'nun kontrolünün gözünün önünde olduğunu gösteriyordu. Piraeus (Pire), İstanbul, Pakistan'daki Gwadar ve Aden Körfezi'ndeki Cibuti limanlarına yapılan stratejik yatırımlar, yalnızca bölgesel değil, küresel emelleri de içeriyordu. Çin'in Kuzey Kutbu üzerinde hak iddia etmesi ve kendisini gülünç bir şekilde "Kuzey Kutbuna yakın bir ulus" olarak tanımlaması, somutlaşan bir korkuydu. Xi'nin Çin'in lideri olarak ikinci döneminde, Kuşak ve Yol Girişimi artık özünde sadece ekonomik görünmüyordu.

Bu arada Xi'nin 2032 yılına kadar Tayvan'ı geri alma niyetini açıklaması, dünyaya en azından o tarihe kadar görevde kalmayı umduğunu gösterdi (2018'de kendi görev süresinin sınırlarını kaldırdı). Xi, birleşmeyi “Çin halkının büyük gençleşmesi için kaçınılmaz bir gereklilik” olarak görüyor.

Bu gelişmelere rağmen Batı, Çin'in aklında nasıl bir imparatorluk olduğunu henüz çözebilmiş değil. Tanınmış klasik tarihçi ve siyasi yorumcu Victor Davis Hanson, Xi'nin Çin'ini İmparator Hirohito'nun Batı ile rekabet edebilecek kadar güçlü bir Asya imparatorluğu yaratmayı amaçlayan savaş öncesi "Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanına" benzetmiştir.

Savaş öncesi Japonya, sömürgecilik karşıtı, batı karşıtı değerlerini paylaşan bir Asya'ya liderlik etmesi gerektiğine inanıyordu. Samuel F. Bemis'in dediği gibi, "emperyalizme karşı bir emperyalizm". 1930'ların Japonya'sı gibi, Çin de Asya'daki batı etkisine içerliyor ve Afyon Savaşları ve ardından gelen eşitsiz anlaşmaların yol açtığı aşağılamalara sürekli bir öfkeyle bakıyor.

Xi, Temmuz ayında yaptığı yüzüncü yıl konuşmasında bunu Batı'nın Çin'i "yarı sömürge, yarı feodal bir topluma" indirgediği bir dönem olarak nitelendirdi. Bu tarihi bir saçmalık. Batı, binlerce yıllık bir Çin feodalizmine neden olmadı. Çin 19. yüzyılda geriledi çünkü Batı'nın aksine feodal kültüründe reform yapmamıştı. 20. yüzyılda Xi'nin kahramanı Başkan Mao, Çin'i karanlık çağlara geri gönderen Büyük İleri Atılım yoluyla belki de 50 milyon insanı açlıktan ölüme mahkûm etti.

Otokratik devletlerin paranoyası asla hafife alınmamalıdır. Hanson'ın kendisi şu sonuca varmıştı: "Şimdi [Çin ile birlikte] olduğu gibi, ilk Büyük Doğu Asya Ortak Refah Alanı, Japonların doğuştan gelen zayıflığını maskeleyen ince bir kaplamaydı: anayasal zayıflık, yakıt ve gıda zayıflığı, ekonomik zayıflık, stratejik ve askeri zayıflık."

Ancak Japonya'nın Ortak Refah Alanı ile karşılaştırmalar oldukça hızlı bir şekilde bozuluyor. Günümüz Çin'inin aksine, İmparator Hirohito'nun emperyalist hırsları askeri fetih üzerine inşa edildi. 1930'larda Japon militaristleri, yanlış bir şekilde, Sovyetler Birliği ve Batı'nın Japonya'yı boyunduruk altına almayı planladıklarını varsaydılar. Bu nedenle Kore, Tayvan ve Mançurya'yı içeren otarşik bir imparatorluk oluşturmaya başladılar. 1918'den ve Almanların boyun eğmeye başlamasından sonra kendi kendine yeterlilik gerekli görüldü.

Japon otarşisi bir kimeraydı. 1939'da Japonya, ithalatının yüzde 80'i için Kaliforniya petrolüne güveniyordu; bu nedenle 1941-2'de Güneydoğu Asya'da şu anda Endonezya sınırlarında olan zengin petrol sahalarına ulaşmak için süpürüldü. 

Çin'in petrol ve gıda güvenliği konusunda endişeleri olmasına rağmen, kendi kendine yeterliliği sağlamak için askeri maceracılığa girişmesi pek olası değil. Dahası, 1930'lardaki Japonya'nın aksine, Çin'in ekonomik büyümesi Batı'nın tüketici pazarlarına yapılan ihracata bağlı kalmaya devam ediyor. Gerekirse askeri yollarla Tayvan'ı yeniden içine alma niyeti bir yana, Çin'in gündeminde Japon tarzı fetih yok. Sun Tzu'nun savunduğu gibi, uluslar güçlü ekonomiler ve ordular inşa etmeli, ancak savaştan kaçınmalıdır; Çin, askeri ve ekonomik gücünü düşmanlarını boyun eğdirmek için güçlü bir şekilde silahlandırmak için kullanmayı planlıyor; onları yok etmek veya fethetmek için değil.

Vietnam ve Myanmar, şimdiden mutsuz bir boyun eğmeye sürüklendi. Gücü kitlelerle paylaşmak istemeyen Taylandlı seçkinler, oligarşiyi demokrasiye tercih ediyor ve şimdiden Çin gemisine atladılar. Filipinler, Çin'i bölgenin uzun vadeli kazananı olarak görerek, ancak yine de Güney Çin Denizi'ni tek taraflı olarak ele geçirmesine içerleyerek, bağlılıklarında sıkıntılar yaşadı. Bu arada Bangladeş, yükselen süper güç olan rakibi Hindistan'a karşı Çin ile birlikte oynuyor. Çin'i her zaman Hindistan'a karşı bir siper olarak gören Pakistan, uzun zamandır bir müttefik. Türkiye'ye kadar uzanan Orta Asya devletleri, Çin'in ekonomik zenginliğine boyun eğiyor. Rusya'nın Çin'in küçük ortağı rolünden hiç şüphesiz memnun olmayan Vladimir Putin, yine de bu ikincil rolü Batı'nın kırbaç çocuğu olmaya tercih ediyor.

Çin'in modern zaman imparatorluğunun tarihsel bir örneğine ihtiyaç duyulursa, bu örnek Büyük Peloponez Savaşı sırasında Atina ile olan çatışmasında Sparta daha uygun olabilir. 5. yüzyıl monarşik devleti, günümüz Çin'i kadar ideolojik olarak yönlendirildi ve nihayetinde demokratik Atina'yı yendi.

Adadaki rakibini gölgede bırakan Atina, demokratik Delian Birliği müttefikleri tarafından ödenen bir filoyla büyük bir ticaret imparatorluğu oluşturarak Helen dünyasına hükmetti. Ancak Atina İmparatorluğu sonunda kibre yenik düştü. Sorumsuz demagoglar tarafından yönetilen vatandaşlar meclisi, güçlü Sicilya şehri Syracuse'a boyun eğdirmek için donanmasını Akdeniz'in yarısına göndermeye oy verdi. Bu felaket bir dikkat dağınıklığıydı.

Kaynaklarını tüketen uzun bir kuşatmadan sonra, Atina donanması ve ordusu Sparta kuvvetleri tarafından kuşatıldı ve imha edildi. Sparta, anti-demokratik, Atina karşıtı devletlerden oluşan bir ittifak kurmak için  harekete geçti.

Sicilya Seferi, bilindiği şekliyle, tarihteki emperyal aşırılığın tartışmasız en iyi örneğidir. Tarih tekerrür mü ediyor? Bu yüzyıla kadar Amerika, Atina gibi, Irak, Suriye ve Afganistan'daki zaruri olmayan savaşlara büyük kaynaklar atarak gücünü tüketti. Bunlar, zaferin bile mütevazı faydalar sağlayabileceği dikkat dağıtıcı çatışmalardı. Geriye dönüp bakıldığında Irak ve Suriye'deki zaferler büyük ölçüde pirus niteliğindeyken, Afganistan'daki savaş neredeyse kaybedilmiş gibi görünüyor. Bu arada Çin ekonomisini büyüttü, dünya çapında bir donanma inşa etti ve gücünü bölgesel müttefiklerle işbirliği yapmak için kullandı.

Kısacası, 21. yüzyılın başlangıcından bu yana, Birleşik Devletler, MÖ 5. yüzyılda Atina gibi, kibirli aşırılıklardan ve jeopolitik dikkat dağınıklığından dolayı suçludur. Sonuç olarak, Asya'daki savaş sonrası nüfuz imparatorluğu şimdi ciddi tehdit altında. Bu arada Başbakan, klasik eğitimine rağmen Sicilya Seferi'nin derslerini de gözden kaçırdı; Evden çok uzaktaki deniz seferleri tehlikelerle doludur. Bu riski haklı çıkaracak herhangi bir artı var mı?

 Francis Pike, 4 Ağustos 2021, The Spectator

(Francis Pike tarihçi ve Hirohito's War, The Pacific War 1941-1945 ve Empires at War: A Short History of Modern Asia Before World War II kitaplarının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 31.08.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı