12 Ağustos 2022 Cuma

SA9783/SD2489: Faiz Artışları Tek Başına Enflasyonu Durduramaz

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, eski Dünya Bankası Grubu baş ekonomisti, American Economic Review'un baş editörü ve Yale Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü olan Pinelopi Koujianou Goldberg'e aittir ve Enflasyon-Faiz ilişkisine odaklanmaktadır. "Faiz oranlarının hızla yükseldiği bir çağda, daha yüksek borç ödeme maliyetleri, kaçınılmaz olarak, çok ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları da dahil olmak üzere mali harcama kesintilerine yol açacaktır." uyarısında bulunan analist böylece Erdoğan'ın piyasanın aşırı baskısına ve şantajlarına rağmen faizi yükseltmemekte neden haklı olarak kararlı olduğunu da tescil etmektedir. 'Amerikalıların geliri tatmin edici olmayan işleri kabul etmemesinin olumsuz etkilerinin yapılması zorunlu olan bu işlere ihtiyacı olan göçmenleri önemli hale getirdiğini' vurgulayan analist, Türkiye'de özellikle CHP-İP-Ümit Özdağ tarafından sıklıkla gündeme getirilen göçmen düşmanı politikaların arka planında yatan temel nedenin de görülmesini sağlamaktadır. Mültecilerin-göçmenlerin ekonomiye olumlu katkılarını gören muhalefetin hükümetin ekonomide başarılı olmasını istemediği açıktır; irrasyonel tepkilerinin ve mülteci düşmanlıklarının kökeninde de tıpkı terör ve darbe gibi konularda olduğu gibi ABD Başkanı Joe Biden'ın ve ekibinin talimatları doğrultusunda Erdoğan'ı başarısız kılacak küçük taktik söylemlerle yol almaya devam etmek vardır. Erdoğan bütün bu organize saldırıların temel nedenini gayet net bir şekilde anlamaktadır ve gerekli tedbirleri de almaya devam etmektedir.
Seçkin Deniz, 12.08.2022, Sonsuz Ark 

Rate Hikes Alone Won't Curb Inflation
"Amerika'nın zirve yüksek enflasyon oranı, büyük ölçüde arz yönlü kıtlıklardan kaynaklandığından, talebi baskılayan para politikaları tarafından düşürülmeyecek. Durum, arz yönlü darboğazları hafifletmek ve mevcut, istekli işçi sayısını arttırmak için önlemler alınmasını gerektiriyor."

ABD'de enflasyon yeni zirvelere ulaşırken, ekonomistler, talebi frenlemek ve fiyat artışını dizginlemek için Federal Rezerv'in faiz oranlarını ne kadar yükseltmesi gerektiğini tartışıyorlar. Bazı yorumcular, Fed'in 1980'lerin başında faiz oranlarını %20'ye kadar yükselten Fed Başkanı Paul Volcker kadar agresif olması gerektiğine inanıyor.

Bu tür rakamlar, anlaşılır bir şekilde, enflasyonu kontrol altına alma çabasının bir durgunluğa ve işsizlikte keskin bir artışa yol açacağı endişelerini arttırıyor. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'nün yakın tarihli bir politika özetinin gözlemlediği gibi, daraltıcı politikalar yoluyla tasarlanan iş açıklarındaki azalmalar ampirik olarak işsizlikteki artışlarla el ele gidiyor.

Daha da kötüsü, faiz oranlarındaki artışlar muhtemelen zaman içinde işsizliği arttıracak olsa da, kısa vadede enflasyonu dizginlemek için yetersiz olacaktır. Son zamanlardaki fiyat artışları, pandemi sonrası olağanüstü yüksek talep tarafından tetiklenmiş olabilir, ancak arz yönlü faktörler – özellikle işgücü kıtlığı ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu enerji krizi – önemli bir rol oynadı. Bu faktörler de ele alınmadıkça enflasyon kontrol altına alınamaz.

Durum, üç ek girişimi gerektiriyor. İlk olarak, Ukrayna'daki çatışma azaltılmalıdır. Savaş enflasyona “neden” olmasa da, daha önce COVID-19 kısıtlamaları kaldırıldığında gerilemesi beklenen kıtlıkları şiddetlendirerek - özellikle gıda ve enerji sektörlerinde - fiyatların yükselmesine kesinlikle katkıda bulundu.

Savaş devam ettiği sürece, enerji ve gıda fiyatları yüksek kalmaya ve belirsizlik piyasaları sallamaya devam edecek. Ticaret akışları, “dost olmayan” ülkelerden enerji ithalatını aşamalı olarak durdurmak için yeniden yönlendirilebilir (mevcut jargonu kullanmak gerekirse); ancak bu tür yeniden düzenlemeler, mevcut gıda ve enerji kıtlığını hafifletecek kadar hızlı olamaz. Diplomasi hala çatışmayı hafifletebilir durumda iken (tüm tarafların bunu yapmak için güçlü teşvikleri olduğu göz önüne alındığında), zaman azalıyor. Her geçen hafta, durumu kurtaran bir çözüme ulaşmak zorlaşıyor.

İkincisi, Amerika'nın belirli sektörlerdeki işgücü eksikliklerini gidermek için COVID-19'u aşması gerekiyor. Aşılar yaygın olarak mevcut ve çoğu durumda ciddi hastalıkları önlediği gösterilmiştir. Asemptomatik olsalar bile, testlerin pozitif çıkması durumunda işçilerin birden fazla gün izin almalarını gerektiren kuralları terk etmenin zamanı geldi. Bu tür politikalar, önemli bir örnek olarak havayolu endüstrisi olmak üzere, kilit sektörlerde ciddi darboğazlara neden oldu.

Üçüncüsü, ABD'nin işgücüne katılım oranını COVID öncesi düzeyine geri döndürmek için acil politikalara ihtiyacı var. Birçok yorumcu, mevcut ekonomik ortam ile stagflasyonist 1970'ler arasında paralellikler kurmuştur. Ancak zamanımıza özgü bir özellik de “Büyük İstifa”dır. Pandemi, Amerikalıları yorgun, morali bozuk ve daha yüksek bir iş tatmini standardını karşılamayan işleri kabul etmekte isteksiz hale getirdi.

İnsanlar gitgide iyi maaş, sosyal haklar ve güvenceye sahip “iyi işler” talep ediyorlar (bu da genellikle dizginsiz dış rekabetten korundukları anlamına geliyor). Ancak bunlar pek çok firmanın sunduğu türden işler değil. İster kamyonları veya konteyner gemilerini yüklemek ve boşaltmak, ister restoranlarda bulaşık yıkamak ve otobüs masaları yapmak, ister inşaatta veya ağır imalatta çalışmak olsun, çok sayıda temel iş ne özellikle kazançlı ne de tatmin edicidir. Üstelik, New York ve San Francisco'daki yüksek ücretli finans ve teknoloji işleri bile, günlük uzun yolculuklar gerektiriyorsa, çalışanların beklentilerinin gerisinde kalabilir.

Sıkı bir iş piyasasında, daha fazla Amerikalı'nın tatsız olarak algıladıkları işe “hayır” demesi şaşırtıcı değil. Ancak birinin bunu yapması gerekiyor ve işini geliştiren veya işgücünden ayrılan her Amerikalı için geride bırakılan işi yapmaktan mutlu olacak birkaç göçmen var. Bu göçmenler, tanım gereği, Amerikalıların işini elinden almıyor; aksine, ekonomiye net bir fayda sağlıyorlar. Aynı şey, üretim darboğazlarını ve tedarik zinciri kıtlıklarını hafifletebilen uluslararası ticaret için de geçerlidir; göçmenlik olmadan işgücünü etkin bir şekilde “ithal eder”.

Ne yazık ki, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, selefi tarafından kullanılan korumacı söylemlerin çoğuna bağlı kaldı. Amerikalı işçilere iyi ücretli, güvenli işler vaat eden yönetim, göçü arttırmak veya daha fazla yabancı rekabete izin vermek için çok az şey yaptı ve böylece günümüzün işgücü kıtlığına katkıda bulundu. Korumacılığın, özellikle arz yönlü kıtlık dönemlerinde, yardım etmesi gereken insanlara eninde sonunda zarar verdiğini bir kez daha hatırladık.

Bu soğukkanlı ekonomik mantık, ilerici idealler ve Biden yönetiminin Amerikan işçilerini güçlendirme taahhüdü ile tutarsız gelebilir. Ama burada neyin tehlikede olduğunu kendimize hatırlatmamız gerekiyor. Yüksek enflasyon tüm ilerici gündemi baltalıyor. Ortalama bir işçiyi daha da kötüleştiriyor ve gıda ve benzin fiyatlarında ortaya çıktığında derinden geriliyor. Daha yoksul haneler, sınırlı gelirlerinin daha büyük bir bölümünü temel ihtiyaçlara harcamak zorunda olduklarından, zenginlerin daha da gerisinde kalıyorlar.

Faiz oranlarının hızla yükseldiği bir çağda, daha yüksek borç ödeme maliyetleri, kaçınılmaz olarak, çok ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları da dahil olmak üzere mali harcama kesintilerine yol açacaktır. Politika yapıcılar (benzin vergisi tatili gibi performatif jestler yoluyla) insanların kısa vadeli acılarını hafifletmeye odaklandıkça, iklim değişikliğini ele almaya ve yeşil büyümeyi teşvik etmeye yönelik politikalar zaten terk ediliyor. Biden yönetimi ve Kongre Demokratları, bu yılki ara seçimler konusunda endişelenmekte haklılar; bu da arz yönlü enflasyonla mücadele stratejilerini benimsememiş olmalarını daha da şaşırtıcı kılıyor.

Pinelopi Koujianou Goldberg, New Haven, 21 Temmuz 2022, Project Syndicate

(Eski bir Dünya Bankası Grubu baş ekonomisti ve American Economic Review'un baş editörü olan Pinelopi Koujianou Goldberg, Yale Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörüdür.)


Seçkin Deniz, 12.08.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı