1 Haziran 2022 Çarşamba

SA9692/MT59: Tehlikeli Eğilim: Kolluk Kuvvetleri Tarafından Ele Geçirilen Fentanil İçeren Hapların Sayısı Artıyor

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"NIH destekli araştırmalar, özellikle uyuşturucu kullanmaya yeni başlayan kişiler için artan, tehlikeli eğilimi vurgulamaktadır."


Dangerous Trend: Growing Number of Pills Containing Fentanyl Seized by Law Enforcement

Yeni bir araştırmaya göre, kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen yasa dışı fentanil içeren hapların  miktarı Ocak 2018 ile Aralık 2021 arasında önemli ölçüde arttı. Kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen bireysel hapların sayısı, 2018'in ilk çeyreğinden 2021'in son çeyreğine kadar geçen sürede yaklaşık 50 kat arttı ve hapların ele geçirilen toplam uyuşturuculara oranı iki katından fazla arttı; haplar, 2021'in sonunda yasa dışı fentanil yakalamalarının dörtte birinden fazlasını temsil ediyor. Yapılan Araştırma, bu süre zarfında fentanil içeren toz nöbetlerinin sayısında da bir artış tespit etti.


Bu araştırma 31 Mart 2022 tarihinde Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı dergisinde yayınlandı ve Ulusal Sağlık Enstitülerinin bir parçası olan Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü (NIDA) tarafından finanse edildi. En son Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri şimdiye kadar kaydedilen aşırı doz ölümlerinin sayısında rekor seviyeye ulaştı ve Ekim 2021'de sona eren 12 aylık dönemde yaklaşık 106.000 kişinin aşırı dozda uyuşturucudan öldüğü, artışın büyük ölçüde yasa dışı fentanil ve diğer sentetik opioidlerden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yasadışı fentanil oldukça güçlüdür, ucuza üretiliyor ve kolayca taşınıyor, bu da onu kârlı bir narkotik yapıyor. İnsanlar kasıtlı olarak yasadışı fentanili ararken, birçok kişi kullandıkları ilacın – eroin, kokain, metamfetamin veya benzodiazepinler dahil – aslında fentanil olabileceğinin veya fentanil ile karıştırılmış veya kontamine olmuş olabileceğinin farkında değildir. Fentanil, eroinden yaklaşık 50 kat daha güçlü olduğundan ve öldürücü bir doz iki miligram kadar küçük olabileceğinden, fentanil ile bağlanmış bir ilacın kullanılması aşırı doz riskini büyük ölçüde arttırabilmektedir.

Polis Tarafından Ele Geçirilen Fentanil İçeren Haplar


Amerika Birleşik Devletleri'nde kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen fentanil içeren hap sayısı, 2018-2021. Kaynak: Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü, NIH

NIDA Direktörü Nora D. Volkow, (M.D.), "Fentanil içeren yasadışı haplardaki artış, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni ve giderek daha tehlikeli bir döneme işaret ediyor" diyor. "Haplar genellikle uyuşturucu kullanımı konusunda daha saf ve daha düşük toleransa sahip kişiler tarafından alınıyor veya burundan çekiliyor. Bir hap fentanil ile kontamine olduğunda, çoğu zaman olduğu gibi, kolayca zehirlenme meydana gelebilir.”

Yasadışı olarak üretilen toz fentanil, 2013'ten beri ilaçlarda bilinen bir katkı maddesidir , ancak fentanilin sahte haplarda bulunma derecesi büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu sorunu ele almak için, NYU Grossman Tıp Fakültesi'nde doçent olan ve NIDA tarafından finanse edilen Ulusal Uyuşturucu Erken Uyarı Sistemi (NDEWS)'nde eş araştırmacı olan Joseph J. Palamar, (Ph.D., MPH) tarafından yönetilen bir ekip, kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen uyuşturucularla ilgili verileri analiz ettiler. Veriler, Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi ve CDC'nin aktif bir rol oynamaktadığı, Ulusal Uyuşturucu Kontrol Politikası Ofisi tarafından yürütülen uyuşturucu kaçakçılığını ve kötüye kullanımını azaltmayı amaçlayan bir hibe programı olan Yüksek Yoğunluklu Uyuşturucu Kaçakçılığı Alanları (HIDTA) programından Ocak 2018 ile Aralık 2021 arasında toplanmıştır. 

2018'in ilk çeyreğine ait verileri 2021'in son çeyreğiyle karşılaştıran ekip, fentanil içeren hap ele geçirme sayısının 68'den 635'e, kolluk kuvvetleri tarafından ele geçirilen toplam bireysel hap sayısının ise 42,202'den 2,089.186'ya yükseldiğini tespit etti. Fentanil içeren toz ele geçirme vakaları da 424'ten 1.539'a ve ele geçirilen tozun toplam ağırlığı 298,2 kg'dan 2.416,0 kg'a yükseldi.

Çoğu anket verisi ve bir yıl veya daha fazla gecikebilen gözetim sistemlerinin aksine, HIDTA verileri neredeyse gerçek zamanlı olarak değerlendirmeye izin verecek şekilde üç ayda bir sunuluyor. HIDTA ayrıca hap veya toz formundaki fentanilin varlığını da ayırt ediyor. Bu nedenle bu verilerin analiz edilmesi, yasa dışı maddelerin mevcudiyetindeki eğilimlerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve halk sağlığı eğitimini veya müdahale kaynaklarını daha hızlı değiştirmek için bir tür erken uyarı sistemi işlevi görebilir.

HIDTA verileri, fentanil ve analogları arasında ayrım yapmamaktadır ve ele geçirilen maddelerde bulunan fentanil miktarını tahmin etmemektedir; bununla birlikte, aşırı doz için gerekli olan küçük miktar göz önüne alındığında, yazarlar herhangi bir fentanilin varlığının aşırı doz riskinin önemli bir göstergesi olduğunu belirtmektedir. Yasadışı oksikodon, hidrokodon veya benzodiazepinler gibi sahte ilaçlar satın alan kişiler, aşırı dozda ölüm riskinin artmasıyla ilişkili olan fentanile kasıtsız maruz kalma riski altında olabilirler. Ayrıca, bu tür hapları kullanan kişilerin opioidlere karşı tolerans geliştirme olasılığı daha düşüktür ve fentanil olmayan opioidlerin veya benzodiazepinlerin yatıştırıcı etkileriyle birleştiğinde aşırı doz ve ölüm riskini daha da arttırabilir.

Dr. Palamar, "İlk kez, opioidlerle muhtemelen daha az deneyimli bir popülasyonda artan zarar riskinin kırmızı bayraklarını yükselten, fentanil ile karıştırılmış haplardaki bu hızlı artışı görebiliyoruz." diyor. "Nalokson dağıtımı ve fentanil test şeritleri gibi daha fazla zarar azaltma stratejilerine ve ayrıca eczaneden gelmeyen hapların riskleri hakkında yaygın eğitime kesinlikle ihtiyacımız var. Buradaki acil mesaj, yasa dışı yollarla elde edilen hapların fentanil içerebileceğidir.”

Araştırmacılar, uyuşturucu yakalama oranlarının, gerçek uyuşturucu mevcudiyeti ile ilgili doğrudan ölçüler olmadığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, fentanil ile ilişkili uyuşturucu nöbetlerindeki artış, artan sentetik opioid ile ilişkili aşırı doz ölüm oranları ile örtüşmektedir. Bu veriler ayrıca, son yıllarda fentanil nöbetlerinde, COVID-19 pandemisinin erken dönemlerinde bile istikrarlı bir artış gösteren DEA Ulusal Adli Laboratuvar Bilgi Sisteminden alınan verileri de desteklemektedir.

NDEWS'nin baş araştırmacısı ve makalenin son yazarı Linda B. Cottler (Ph.D, M.P.H), "Aşırı doz krizini ele almak için, halk sağlığı müdahalesini bilgilendirmek için gerçek zamanlı, yüksek kaliteli uyuşturucu gözetim verilerine ihtiyacınız var" diyor. "NIDA tarafından finanse edilen NDEWS aracılığıyla yaptığımız gibi, uyuşturucu kullanım eğilimleri hakkında veri toplayıp paylaşarak, bugünün aşırı doz krizini frenlemeye yönelik stratejilere rehberlik etmeyi ve aynı zamanda yarının sorunlarına hazırlanmak için gözümüzü ufukta tutmayı amaçlıyoruz."

NIH/ National Institute On Drug Abuse (NIH/Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü), 31 Mart 2022, SciTechDaily

Mustafa Tamer, 01.06.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Bilim ve Teknoloji, Aklın Merdivenleri

Mustafa Tamer Yayınları

Aklın MerdivenleriReferans: Joseph J. Palamar, Daniel Ciccarone, Caroline Rutherford, Katherine M. Keyes, Thomas H. Carr ve Linda B. Cottler, "Amerika Birleşik Devletleri'nde yasa dışı fentanil içeren toz ve hap yakalama eğilimleri, 2018 ila 2021" Mart 2022, Uyuşturucu ve Alkol Bağımlılığı. DOI: 10.1016/j.drugalcdep.2022.109398

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı