25 Eylül 2019 Çarşamba

SA8003/TG265: ABD’de İllegal Uyuşturucu Kullanımı; 2006-2016

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız metin, Amerikan araştırma şirketi Rand Corporation (Rand, önceleri Amerika Birleşik Devletleri silahlı kuvvetleri için araştırma ve geliştirme yapması maksadıyla 1946 yılında Project RAND ismiyle Douglas Havacılık Şirketi tarafından ABD Santa Monica'da kurulmuş, sonra 1948 yılında ana şirket bünyesinden ayrılmış ve bağımsız, kar amacı gütmeyen bir organizasyon haline gelmiştir) tarafından hazırlanan ABD’de İllegal Uyuşturucu Kullanımı; 2006-2016 başlıklı rapora dair bir özet niteliğindedir... Bu tür raporlar, içerdikleri istatistiklerin boyutlarının -büyüklüğü ulusal güvenliği ilgilendirdiği için- gizlenebilmesi için müdahale görmüş olsalar da ABD'nin sosyolojik çöküşünü somut olarak gösteren bilimsel çalışmalardır.
Seçkin Deniz, 25.09.2019


What America's Users Spend on Illegal Drugs, 2006–2016

Madde kullanımı ve uyuşturucu politikası açıkça ulusal bir önem arz etmektedir. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden elde edilen kesin olmayan verilere göre, 2018’de aşırı dozda uyuşturucudan kaynaklanan ölümler 68.000’i aşmıştır ve bunun 47.000’inden fazlası opioid* nedeniyledir. Eroin, reçeteli opioidler ve sentetik opioidler (fentanil gibi) en fazla dikkati çekenler olmasına rağmen, metamfetamin** ve kokain içeren ölümler artmaktadır. Dahası, ABD nüfusunun yüzde 25'inden fazlası, kar amaçlı firmaların 21 yaş ve üstü yetişkinlere tıbbi olmayan amaçlar için esrar üretip satmalarına izin veren yasaları kabul eden eyaletlerde yaşamaktadır.

Uyuşturucu kullanımından kaynaklanan sonuçları ve uyuşturucu politikalarındaki değişiklikleri daha iyi anlamak için politika yapıcıların bu maddeler için piyasada neler olup bittiğini bilmeleri gerekir. Bu rapor (1) kullanıcı sayısı, perakende harcamalar ve 2006'dan 2016'ya kadar tüketilen kokain (crack kokain dâhil), eroin, esrar ve metamfetamin miktarıyla alakalı tahminleri güncellemekte ve genişletmektedir. 

Rapor, RAND Corporation tarafından Ulusal İlaç Kontrol Politikası Ofisi için geliştirilen bir metodolojiye dayanmaktadır. Raporda ayrıca, esrarın devlet düzeyinde yasallaştırılmasıyla elde edilen yeni bilgi türleri de dâhil olmak üzere gelecekte bu pazarların ölçeğinin belirlenmesinde hangi ek veri türlerinin yardımcı olacağı üzerine bir tartışma da yer almaktadır.

Önemli Bulgular

• Amerika Birleşik Devletleri'nde uyuşturucu kullanan insanlar, 2016 yılında kokain, eroin, esrar ve metamfetamin için 150 milyar dolar harcadı. Esrar pazarı, kabaca kokain ve metamfetamin pazarlarının toplamı kadardır ve perakende eroin pazarının büyüklüğü, günümüzde esrar pazarının büyüklüğüne diğer ilaçlara göre daha yakındır.

• 2006'dan 2010'a kadar hızlı bir şekilde düşüşten sonra, kokain tüketimindeki düşüş 2015 yılında yavaşlamıştır. Sonuçlar, 2015 ve 2016 arasında ayda dört gün veya daha fazla kokain kullanan 2,4 milyon kişinin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, saf gram başına fiyat düştüğü için 2016 yılında tüketim istikrarlı bir şekilde yükselmiştir.

• Eroin tüketimi 2010-2016 arasında yılda yüzde 10 artarken fentanilin*** eroin pazarlarına girmesi, eroin kullanma riskini artırmıştır.

• 2010'dan 2016'ya, esrar kullanan bireylerin sayısı yaklaşık yüzde 30 artarak 25 milyondan 32 milyona çıkmıştır.

• Aynı dönemde esrar harcamalarında yüzde 24'lük bir artış gerçekleşerek, 42 milyar dolardan 52 milyar dolara yükseldiği tahmin edilmektedir. 

• Ulusal veri setleri kullanımını belirlemekte başarısız olduğu için Metamfetamin tahminleri en büyük belirsizliğe maruz kalmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve güneybatı sınırında 2007'den 2016'ya kadar ele geçirilen metamfetamin miktarında istikrarlı bir artış gerçekleşirken, 2010-2016 döneminde metamfetamin kullanımında ise orantılı bir artış olmuştur.

Tavsiyeler 

• Esrar için, tüketilen ürünlerin türü ve miktarı hakkında daha fazla bilgi toplamak amacıyla ev ve öğrenci anketleri güncellenebilir. Yasallaştırma, "kaynaktan-satışa" izleme sistemleri, pazar araştırmaları, dağıtım hizmetleri, sadakat kartı programları ve diğer kaynaklar aracılığıyla yeni türden bilgiler üretmektedir. Bu yeni kaynaklardan elde edilen verilerin piyasalarla ilgili öngörüleri geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini bulmak öncelikli olmalıdır.

• Diğer uyuşturucularla ilgili olarak, Arrestee Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme programı veya benzerini geri getirmek, özellikle nesnel (biyolojik) tüketim önlemleri içermesi halinde, çok yararlı olacaktır. Örneğin, başka ilaçların içeriğinde bulunması mümkün olduğu için, kişi farkında olmasa bile idrar örneklerinde fentanili tespit etmek mümkündür. 

• Tüketim miktarını tahmin etmeye yönelik atık su testi, ABD dışında dikkati çeken farklı bir yaklaşımdır. Her ne kadar bu yöntemin faydası incelenen maddenin türüne bağlı ise de, kolayca geliştirilerek yerel düzeyde uyuşturucu tüketimi hakkında bilgi sağlayabilir.


(1) Kronik Kokain, Eroin ve Metamfetamin Kullanıcılarının Sayısının Tahmini, Kokain, Eroin ve Metamfetamin Giderleri, Kokain, Eroin ve Metamfetamin Tüketimi Tahmini, Esrar, Modern Esrar ve Opioid Piyasalarının Ölçümü,Sonuç olmak üzere yedi bölümden oluşan Rand Raporu için tıklayınız.

Gregory Midgette, Steven Davenport, Jonathan P. Caulkins, Beau Kilmer, Rand Corporation
Tamer Güner, 25.09.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

*Opioid: Vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelerdir. Ana kullanım amaçları analjezi'dir. Bu ajanlar merkezi sinir sistemindeki ve gastrointestinal sistemdeki opioid reseptörlerine bağlanarak etki gösterirler. Bu bağlanma sonucu hem istenen hem de istenmeyen etkiler oluşur

**Metamfetamin: Uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan sentetik bir maddedir. Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla bağımlılık yapma yeteneğine sahiptir. Yapı olarak amfetamine yakın psikoaktif bir maddedir

***Fentanil: ilk olarak 1950'lerin sonunda Belçika'da bulunan Janssen Pharmaceutica tarafından sentez edilmiş, morfinden yaklaşık 80 kez, meperidinden ise 500 kat daha güçlü olan bir opioid analjeziktir. 
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
Seçkin Deniz Twitter Akışı