11 Ekim 2019 Cuma

SA8043/TG267: ABD-2019 Yıllık Ulusal Veteran (Eski Asker) İntihar Önleme Raporu

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda yayınladığımız, ABD Veteran İşleri Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve İntihar Önleme Ofisi (U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Mental Health and Suicide Prevention)'nin hazırladığı 32 sayfalık '2019 National Veteran Suicide Prevention Annual Report' başlıklı rapor incelemesi, çevirmenimiz Tamer Güner'in özel bir çalışmasıdır ve ABD'de Veteranlar (Eski Askerler)'ın intiharlarına yönelik resmi verilerle desteklenen ayrıntılı içeriklere sahiptir. Veteran intiharlarında, 2008’den 2017’ye her sene 6000 artış olmuştur. 2017’den itibaren günlük Veteran intihar ortalaması 16.0 veya daha fazladır. Veteranlar Sağlık İdaresi (VHA) hizmetlerinin kullanıcıları arasındaki intihar oranlarının; ekonomik eşitsizlikten, evsizlikten, işsizlikten, askerlikle bağlantılı sakatlık durumundan, toplumsal etkileşimden ve kişisel sağlık ve iyilik durumundan etkilendiği görülmüştür. VHA hizmeti almış Veteran hastalar arasında, bipolar bozukluk ve opioid kullanım bozukluğu tanısı alan hastaların intihar oranları en yüksek seviyededir. ABD'li eski askerlerin intihar etmelerinin temel sebebinin Allah'ın "haksız yere insan öldürmeyin" emrine uyulmamasının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Somali, Irak, Afganistan, Pakistan ve Suriye'de çocuk, erkek, kadın, yaşlı sivil milyonlarca müslümanın veya dünyanın herhangi bir yerinde 900 Amerikan üssünden çıkarak insanların tek tek veya topluca katledilmesinde sahada aktif rol alan ve her biri onlarca kişinin katili olan bu eski askerlerin askerlik sonrası yaşadıkları psikolojik çöküntülerden kaynaklanan diğer sorunların baskısıyla intihar etmeleri neden-sonuç ilişkisinin bir sonucudur. Allah'ın adaleti kusursuzdur ve Allah unutmaz.
Seçkin Deniz, 11.10.2019

2019 National Veteran Suicide Prevention Annual Report

2017 yılında 6.163 tanesi ABD Veteranı olmak üzere 45.390 Amerikalı yetişkin intihar sebebiyle öldü. Milletimiz her intiharla anlaşılabilir bir şekilde acı çekiyor ve bu durum, kanıta dayalı klinik müdahaleleri yorulmaksızın araştırmamıza ve her bir Veteran'a ulaşmamızı sağlayacak toplum önleme stratejilerinin geliştirilmesine yönelik arayışımıza güç veriyor. 

İntiharın tek bir sebebi olmadığından ve intihar trajedisinin tüm Amerikan toplumunu etkilemesinden dolayı VA [United States Department of Veterans Affairs- Amerika Birleşik Devletleri Veteran İşleri Bakanlığı] bu rapor aracılığıyla Veteran popülasyonumuzdaki ve toplumumuzdaki intiharı bıkıp usanmadan ele almak için yenilenmiş ve kararlı bir çağrı sunar. Bu rapordaki bulgular, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Ulusal Ölüm Endeksi'nden (2017 yılına kadar ulaşılabilir) en güncel ulusal verileri yansıtmaktadır.

Temel Bulgular:
 • Veteran intiharlarında, 2008’den 2017’ye her sene 6000 artış olmuştur.
 • Amerikalı yetişkinlerin günlük ortalama intihar sayısı 2005’de 86.6 iken 2017’de 124.4’e yükselmiştir. Bu ortalama içindeki Veteran intiharları günlük olarak; 2005’de 15.9, 2017’de ise 16.8’dir.
 • Yaş ve cinsiyet farklılıklarına göre yapılan düzenlemenin ardından, 2017’deki Veteran intihar oranlarının Veteran olmayan yetişkinlerin 1.5 katı olduğu görülmüştür.
 • 2017’de erkek Veteranların  %70.7’si ve kadın Veteranların  %43.2’si ateşli silahları kullanarak intihar etmiştir.
 • Yukarıda sözü edilen Veteran (Eski Asker) intiharlarına ek olarak, 2017’de hiçbir şekilde federal olarak faaliyete geçmemiş eski Ulusal Muhafız ve Rezerv üyeleri arasında günlük ortalaması 2.5 olan 919 intihar kaynaklı ölüm vardır.
Amerika Birleşik Devletleri'nde İntihar:
 • 2005’de 31.610, 2017’de ise 45,390 Amerikalı yetişkin intihar nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
 • Bu ölümlerin 2017’de 6.139 tanesi, 2005’de ise 5.787’si Veteranlardan  oluşmaktadır. 
 • 2017'de Veteranlar, ABD’deki yetişkinler arasında intihar sonucu tüm ölümlerin %13,5'ünü oluşturmuştur bu rakam tüm Amerikalı yetişkinlerin %7,9’udur. 2005 yılı için bu oranlar %18.3 ve %11.3’tür.

Şekil 1: Senelere göre Amerikalı yetişkinler ve Veteranlar için İntihar sayıları [Koyu Mavi: Yetişkinler- Açık Mavi: Veteranlar]

Ülke genelinde 2000’lerden itibaren intihar kaynaklı ölümlerde artış görülmektedir. 2005’den 2017 senesine kadar toplum genelindeki intihar oranlarındaki artış %43.6, Veteranlar arasındaki intihar oranlarındaki artış ise %6.1’dir.

 • 2005 yılında Veteranlar da dâhil olmak üzere her gün ortalama 86.6 Amerikalı yetişkin intihar nedeniyle hayatını kaybederken, 2017 yılında bu sayı 124.4 olmuştur.
 • 2005 yılında her gün ortalama 15.9 Veteran intihar nedeniyle ölürken bu oran 2017 yılında 16.8’tir.
Amerika Birleşik Devletleri'nde İntiharın Kültürel Bağlamını Anlamak:
 • İntihar için tüm toplumu kapsayıcı bir açıklama bulunmamaktadır.
 • İntihara götüren tek bir sebep bulunmamaktadır. 
 • İntihardan korunmak için tek bir yol bulunmamaktadır.
 • İntihara yönelik; Tek bir tıbbi neden, etiyoloji veya tedavi ya da önleme stratejisi yoktur. 
Bunun yerine, intihar aşağıdaki alanlar arasında dinamik ve bireysel etkileşimler içermektedir: 
 • Uluslararası (örneğin, savaş, küresel ekonomi) 
 • Ulusal (örneğin ekonomik eşitsizlikler, medya tanıtımları ve hesapları, ölümcül araçlara erişim ile ilgili politikalar, sağlık hizmetlerine erişim ile ilgili politikalar) 
 • Topluluk (örneğin sağlık hizmetlerine erişim, istihdam oranları, toplum hizmetleri düzeyi ve bağlılık, evsizlik oranları) 
 • Aile ve ilişki (örneğin sosyal destek düzeyi, ilişki sorunlarının yoğunluğu) 
 • Birey (örneğin sağlık ve refah)
Bu dinamik alanların etkileşimi incelendiğinde, ABD intihar oranlarının yıllara, ekonomik koşullara, bölge ve eyaletlere, demografiye ve meslek kategorilerine göre değiştiği görülmüştür. Veteranlar  Sağlık İdaresi (VHA) hizmetlerinin kullanıcıları arasındaki intihar oranlarının; ekonomik eşitsizlikten, evsizlikten, işsizlikten, askerlikle bağlantılı sakatlık durumundan, toplumsal etkileşimden ve kişisel sağlık ve iyilik durumundan etkilendiği bulundu. Aşağıdaki detaylar, bu alanlardaki VHA Veteranlarının  deneyimlerini vurgulamaktadır:

Ekonomik Eşitsizlikler: VHA bakımına kayıtlı Veteranların  istihdam edilme olasılığı ve gelir seviyeleri VHA hizmeti almayan Veteranlara  göre daha düşüktür. Bazı Veteranlar  sivil pozisyonlara geçmekte güçlük çektiklerini ifade etmektedir. Askerlikte edindikleri çok gelişmiş beceriler sivil hayatta üst düzey konumlara karşılık gelmeye bilmektedir. Ayrıca, Veteranlar arasındaki işsizlik ve yoksulluk evsizlikle bağıntılıdır.

Evsizlik: Ocak 2017'de, ABD Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı tarafından yapılan çalışmaya göre; 40.000 Veteranın evsiz olduğu ve 15.300'ün üzerinde Veteranın ise sokakta yaşadığı veya belirli bir gecede korunmasız kaldıkları tahmin edilmektedir. Evsizliğin VHA hizmeti alan hastalar için intiharda rol oynadığı görülmektedir. Evsizlik belirtileri olan veya evsizlikle ilgili hizmet alan VHA hastaları, diğer VHA hastalarından daha yüksek intihar oranlarına sahiptir.

Servis Bağlantısı: Askerlik hizmetine bağlı sakatlık durumuna sahip VHA hastaları, diğer VHA hastalarından daha düşük intihar riskine sahip olabilir.

Sosyal Bağlantı: İzolasyonun intihar için bir risk faktörü olduğu görülmüştür. VHA hastaları arasında boşanmış, dul kalan veya hiç evlenmemiş olanlar en yüksek intihar oranlarına sahipken, evli olanlarda oranlar en düşük seviyededir. Ayrıca, VA hastaları arasında, kırsal alanlarda yaşayanlar arasında intihar oranları yükselmiştir.

Sağlık ve Refah: İntihar sonucu ölen VHA Veteranlarında uyku bozuklukları, travmatik beyin hasarı veya kronik ağrı teşhisi olasılığı daha yüksekti. Ayrıca, ruhsal sağlık tanıları (bipolar bozukluk, kişilik bozukluğu, madde kullanım bozukluğu, şizofreni dâhil depresyon ve anksiyete bozuklukları), yatan hasta ruh sağlığı bakımı, önceki intihar girişimleri, Veteranlar  Kriz Hattı'na daha önce yapılmış çağrılar ve önceki ruh sağlığı tedavileri de, daha fazla intihar olasılığı ile ilişkiliydi.

2015-2017 Arasında Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları:

ABD genelinde intihar nedeniyle Veteran (Eski Asker) ölüm sayısında bir artış yaşamıştır. 
 • Yılda Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2005 yılında 5.787'den 2017'de 6.139'a yükselmiştir. 
 • Yıllık Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2008'den bu yana 6.000 artmıştır.
 • Yıllık Veteran intihar ölümlerinin sayısı 2016'dan 2017'ye kadar 129 artmıştır.
 • Yıllık Veteran intihar sayısı 2006'da en düşük, 2014'te en yüksek, 2017'de ise önceki yılların beşinden düşüktür.


Şekil 2: 2005-2017 Arasında Yıllık Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları [Düşey: İntihar Sayısı-Yatay: Yıl]

Günlük Ortalama Veteran İntihar Sayıları: 2015-2017

Günlük ortalama intihar sayıları 2015’den 2017’ye artış göstermiştir.
 • 2005’te içlerinde Veteranların de bulunduğu günlük ortalama 86.6 kişi intihar sonucu ölmüştür. 2017’de bu sayı 124.4’e çıkmıştır.
 • 2005’te intihar nedeniyle günlük ortalama Veteran ölümü 15.9 iken 2017’de bu sayı 16.8’dir.
 • 2017’den itibaren günlük Veteran intihar oranları 16.0 veya daha fazladır.
 • 2017’deki 16.8 olan günlük intihar oranları 2016’daki 16.4’lük ortalamadan daha yüksek ve 2008-2011 ve 2013-2015 yılları arasındaki günlük ortalamaya eşit veya daha düşüktür.
 • 2017’deki günlük ortalama 16.8 olan Veteran ölümü, son 13 yılın 7’sindeki yıllık ortalamadan daha düşüktür.
   Yıl        İntihar Sayısı     Günlük Ort.
Tablo 1:2005-2017 Toplam ve Günlük Ortalama Veteran (Eski Asker) İntihar Sayıları

Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış İntihar Oranları:

2005’ten 2017’ye Veteran nüfusunda %18 düşüş yaşanmıştır. Nüfus ve zaman arasında karşılaştırma yapmak için; intihar oranları, yaş ve cinsiyete göre nüfus farklılıklarını ortaya koymak amacıyla ayarlanmıştır. 
 • 2005’ten 2017’ye tüm ABD toplumunda yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 100.000’de 14.7 intihar kaynaklı ölümden, 100.000’de 18’e yükselmiştir.
 • 2005-2017 yılları arasında hem Veteranlar hem de Veteran olmayan erişkinler arasında intihar oranlarında artış görülmüştür. 
 • 2005-2017 yılları arasında ABD nüfusunda %17’lik artış gerçekleşmiştir.
 • 2005-2017 yılları arasında Veteran nüfusunda %18.3’lük bir düşüş yaşanmıştır.
 • Veteranlar arasında yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 2005’te 100.000’de 18.5’dan, 2017’de 27.7’ye yükselmiştir.
 • Veteran toplumunda yaş ve cinsiyet ayarlı intihar oranları 2016’da 100.000’de 25.7 iken bu oran 2017’de 100.000’de 27.7’ye yükselmiştir. 2016 ve 2017 yılları arasındaki Veteran (Eski Asker) intihar oranlarında görülen değişim çok önemli gözükmese de 2005-2017 arasındaki ayarlanmış intihar oranlarında görülen artış oldukça dikkat çekicidir. 
 • Yaş ve cinsiyete göre yapılan ayarlamanın ardından 2017’deki Veteran (Eski Asker)intihar oranlarının, Veteran olmayan erişkinlerin 1.5 katı olduğu görülmektedir.
                Yıl   Ölümlü İntihar  Günlük Ort.  Veteran Pop.  Yaş ve Cinsiyet Ayarlı İnt.Ort.
 Tablo 2: 2005-2017 -Yaş ve Cinsiyet Ayarlamalı Veteran (Eski Asker )İntihar Oranları (100.000 kişide)  


Şekil 3: 2005-2017 Yılları Arasında Veteranlar ve Veteran Olmayan Erişkinler İçin Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış ve Ayarlanmamış İntihar Oranları [Düşey: 100.000de İntihar Sayısı-Yatay: Yıl] 
Kesikli Koyu Mavi: Veteran Ayarlanmış , Kesikli Açık Mavi: Veteran olmayan Ayarlanmış , Düz Koyu Mavi: Veteran Ayarlanmamış, Düz Açık Mavi: Veteran Olmayan Ayarlanmamış

VHA Hizmeti Alan Veteranlar İçin Yaş ve Cinsiyet Ayarlı İntihar Oranları:

Bu bölüm, son zamanlarda VHA hizmeti alan ve almayan Veteranlar arasında intihar ölümleri ve oranları hakkında bilgi vermektedir. Son zamanlarda VHA hizmeti alan Veteranlar, ilgili takvim yılında veya bir önceki takvim yılında VHA sağlık buluşması gerçekleştiren Veteranlar olarak tanımlandı.
 • Her yıl için, 2005'ten 2017'ye kadar, son zamanda VHA hizmeti alan Veteranlar, diğer Veteranlardan daha yüksek intihar oranlarına sahipti. Bununla birlikte, bu yıllar boyunca, son zamanda VHA hizmeti alan Veteranlar arasında intihar oranları, diğer Veteranlara göre daha yavaş arttı.
 • Son zamanlarda VHA hizmeti alan Veteranlar arasında yaşa ve cinsiyete göre ayarlanan intihar oranı 2016 ve 2017 arasında % 1,3 oranında artmıştır.
 • VHA hizmeti almayan Veteranlarda yaşa ve cinsiyete göre ayarlanan intihar oranı 2016 ve 2017 yılları arasında % 11,8 oranında artmıştır. 

Şekil 4: 2005-2017 Yılları Arasında VHA Hizmeti Alan ve Almayan Veteranlar İçin Yaş ve Cinsiyete Göre Ayarlanmış İntihar Oranları [Düşey: 100.000'de İntihar Sayısı-Yatay: Yıl]
Kesikli Koyu Mavi: VHA Hizmeti Alan Veteran Ayarlanmış, Kesikli Açık Mavi: VHA Hizmeti Almayan Veteran Ayarlanmış, Düz Koyu Mavi: VHA Hizmeti Alan Veteran Ayarlanmamış, Düz Açık Mavi: VHA Hizmeti Almayan Veteran Ayarlanmamış           

Ruh Sağlığı ve Madde Kullanım Bozukluğu Olan VHA Hizmeti Alan Veteran (Eski Asker) Hastalarda İntihar Oranları:      
 • 2017'de intihar sonucu ölen VHA hizmeti almış Veteranların % 58.7'sine 2016 veya 2017 yıllarında zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu tanısı konmuştur.
 • 2017'de, zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu teşhisi konmuş VHA hastalarında intihar oranı 100.000'de 56.9 iken bu oran 2005 yılında 100.000'de 57.1’dir.
 • VHA hizmeti almış Veteran hastalar arasında, bipolar bozukluk ve opioid kullanım bozukluğu tanısı alan hastaların intihar oranları en yüksek seviyededir.
 • Depresyon tanısı konan VHA hastalarında intihar oranı 2005'ten 2017'ye, 100.000'de 70.2'den 100.000'de 63.4'e düşmüştür. 
Şekil 5. 2005-2017, Zihinsel sağlık veya madde kullanım bozukluğu Olan Veteranların 100.000’de İntihar Oranı

 Yaş Grubuna Göre Veteran İntihar Oranları:
 • 18–34 yaş arası Veteranlar 2017 yılında en yüksek intihar oranına sahipti (100.000'de 44,5).
 • 18–34 yaş arası Veteranlar için intihar oranı 2005'ten 2017'ye kadar % 76 oranında arttı.
 • 55-74 yaş grubundaki Veteranlar, 2017'de 100.000'de en düşük intihar oranına sahipti.
 • Mutlak intihar sayısı 55-74 yaşları arasındaki Veteranlarda en yüksekti. Bu grup 2017 yılında intihar sonucu meydana gelen tüm Veteran (Eski Asker) ölümlerinin% 38'ini oluşturdu.
 
Şekil 6. 2005-2017, Yaş Grubuna Göre 100.000’de Veteran İntihar Oranları 
Koyu Mavi: 18-34 Yaş, Açık Mavi: 55-74 Yaş, Kesikli Koyu Mavi: 35-54 Yaş, Kesikli Açık Mavi: 75+ Yaş

Şekil 7. 2017, Yaş Grubuna Göre 100.000’de Veteran İntihar Oranları 

Şekil 8. 2017, Yaş Grubuna Göre 100.000’de Veteran İntihar Sayıları 

Veteran (Eski Asker) İntihar Oranı Cinsiyete Göre:
 • 2005 ve 2017 yılları arasında kadın Veteran (Eski Asker) nüfusu % 6,5 oranında artmıştır.
 • Yaş için ayarlamalar yapıldıktan sonra, 2017’de kadın Veteranlar arasında intihar oranı 100.000'de 16.8 iken, erkek Veteranlarda bu oran 100.000'de 39.1 idi.
 • Yaş için ayarlama yapıldıktan sonra, 2017’de Veteran (Eski Asker) kadınlar arasında intihar oranı Veteran (Eski Asker)olmayan kadın oranının 2,2 katı idi.
 • Yaş için ayarlama yapıldıktan sonra, 2017’deki Veteran (Eski Asker) erkekler arasında intihar oranı, Veteran (Eski Asker)olmayan erkeklerin oranından 1,3 kat daha yüksekti.Şekil 9. 2005-2017, Kadın Veteranlar Arasında Toplam İntihar Sayıları


 
                 Şekil:10 2005-2017, Veteran Kadınlar ve Veteran Olmayan Kadınlar Arasındaki İntihar Oranları
Koyu Mavi: Kadın Veteran Ayarlanmamış, Açık Mavi: Erişkin Veteran Olmayan Kadın Ayarlanmamış, Kesikli Koyu Mavi: Kadın Veteran Ayarlı, Kesikli Açık Mavi: Erişkin Veteran Olmayan Kadın Ayarlanmış

       Tablo 3: 2017, Veteran Olan ve Olmayan Erişkinlerde İntihar YöntemiŞekil 11: 2005-2017, Federal Olarak Hiç Aktif Olmamış Eski Ulusal Muhafız ve Yedek Üyeler Arasındaki İntihar Sayısı 
Mavi: Ulusal Muhafız, Gri: Yedek Üye

Şekil 12: 2005-2017, Federal Olarak Hiç Aktif Olmamış Eski Ulusal Muhafız ve Yedek Üyeler Arasındaki İntihar Oranları
Mavi: Ulusal Muhafız, Gri: Yedek Üye

U.S. Department of Veterans Affairs, Office of Mental Health and Suicide Prevention (ABD Veteran İşleri Bakanlığı, Ruh Sağlığı ve İntihar Önleme Ofisi)Tamer Güner, 11.10.2019, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri

Kaynak: https://www.mentalhealth.va.gov/docs/data-sheets/2019/2019_National_Veteran_Suicide_Prevention_Annual_Report_508.pdf
Sonsuz Ark'tan
 1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
 2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
 3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı