12 Haziran 2018 Salı

SA6301/SD1020: Sonsuz Ark Sohbetleri 6

"Sonsuz Ark, güçlenen Türkiye'nin gücünü koruması ve arttırması için, düşünen ve üreten insanların doğru, iyi ve yeni için özel çaba sarf ettiği bir mekan olarak var oldu; bu maksada matuf olarak yayınlarına devam etmektedir; ancak çabası başka etkin aktörlerle desteklenmediği ve geniş bir alana yayılmadığı sürece ancak kendi çerçevesi ile sınırlı kalacak ve sadece yolda düzülen yükün düşmemesine yarayacaktır, daha fazlası için devletin alması gereken sorumluluklar vardır."


Zayıflamaya başlayan toplumlar, doğruya, iyiye ve yeniye dair arayışları biten toplumlardır; sürecin sonunda da bu toplumların geleceği inşâ eden umutları ve hayâlleri yok olur ve zayıflayan bu toplumlar çökerler; onları temsil eden devletler de gücünü yitirerek tarihin etkin sahnesinden çekilmek zorunda kalırlar. Bu sürecin başlaması ve bitmesi de insanın doygunluk noktasına ulaşması ve sonrasına dair öngörülerde bulunamamasından kaynaklanır. O halde doğruya, iyiye ve yeniye olan ihtiyacı insanın geleceğini belirleyen temel etkendir, insan bu ihtiyacın harekete geçme çağrısına uymakla mükelleftir. Batı bugün bu ihtiyacın çağrısına cevap verememektedir.

ABD, intihar eden her beş gençten birinin uyuşturucu bağımlısı olduğu, kıyı şeritlerine bırakılan işaretlenmiş midyelerde biriken (idrar vb yollarla atılan) uyuşturucu artıklarının gösterdiği gibi toplumun tümünde yaygınlaşan opioid-uyuşturucu bağımlılığının korkunç derecede arttığı, kadın ve erkek cinsiyetinin içiçeleştirildiği, çocukların, erkeğin ve kadının toplum tarafından kullanılıp atıldığı (Kayıp ve Suistimale Uğramış Çocuklar İçin Ulusal Merkez'in eski başkanı Ernie Allen, her yıl ABD'de en az 10 bin çocuğun seks ticaretine zorlandığını söylüyorSeks ticaretine girme yaşı 12-14, Seks ticareti karşılığında gençlerin aldıkları şey genelde para değil, kalacak bir yer. Çocukları seks ticaretine zorlayan yetişkinlerin çoğu çocukların aile üyeleri. Seks ticareti sektöründe bulunan çocukların dörtte üçünden fazlası küçükken tecavüze uğramış. Kaynak: Covenant House (2013)) ve yanlış, kötü ve eski ile karşı karşıya iken yalnız bırakıldığı zayıflayan bir toplum olarak her gün medyada yer buluyor.

Pentagon'daki LGBT nitelikli askerlerin tasfiye edilmesine yönelik etkin kararlar alan Trump'ın 'Önce Amerika' ilkesi ile dünyanın geri kalanını umursamadan attığı adımların temelinde de bu panik var. Dünyanın süper gücü olarak son yüzyıla damgasını vuran ABD'nin bu çırpınışları, Avrupa kıtasındaki ülkelerle eş zamanlı olarak ilerleyen derin çözülmenin ve yok oluşun birebir yansımalarından ibarettir.

Batı bütünüyle doğru, iyi ve yeni algısını yeniden tanımlayamaz durumdadır ve gelecek adına herhangi bir umut besleme hakkını çocuklarını kaotik insan algısına mahkum ederek yitirmiştir. Buna karşılık Avrupa Birliği ile bağlarını sıkı tutmaya çalışan, ancak aynı zamanda da geçmişten gelen bağımsız dürtülerinin etkisiyle her gün güçlenen Türkiye'nin doğru, iyi ve yeni adına ihtiyaç duyduğu doyuma ulaşmamış binlerce ayrıntı var ve artık Avrupa Birliği, Türkleri ve müslümanları ve İslam'ı dışlayan (Başörtü ve Kur'an ayetlerine yönelik saldırılar), camilerini kapatan (Avusturya örneği) ilkesizliği ile birlikte bu binlerce ayrıntıya cevap veremeyecek durumdadır.

Türkiye 15 Temmuz 2016 NATO-AB-ABD-FETÖ askerî darbesinden sonra Batı ile ilişkilerini statik bağ çerçevesinden çıkarmak zorundadır. Türkiye, Batı ile birlikte yok olmaya mahkum değildir, ancak Türkiye'nin de doğru, iyi ve yeni olana duyduğu ihtiyaç, iki yüzyıldır Batı'dan alınan algısal ve yönetsel ya da ideolojik olarak devletin ve kanunların ruhuna sinen Batılı konseptten beslenerek inşa edilemez; aynı şekilde Osmanlı İmparatorluğunu yok eden sufizm etkisindeki geleneksel din anlayışı ile de doğru, iyi ve yeni adına düşünebilme kapasitesi üretemez.

Türkiye'nin bütünüyle yükselen bir değerler bileşiği olma niteliğini kazanması, taksirli doğru, iyi ve yeni derlemesi ile mümkün olmadığına göre, hem Batı'dan hem de Doğu'dan mümkün olduğu kadar arınmış, düşünürken her iki zayıf medeniyet kurgusundan referans almayan bir çerçeve arayışı ile mümkün olacaktır. Bunun için de nesnel, çağın, toplumun ve bireylerin ihtiyaçlarını doğru tesbit edip önerilerde bulunabilen yetkin akıllara duyulan ihtiyaç belirgin bir şekilde ortadadır.

Türkiye tepkisel- refleksif bir ilerleme yolunda, göç yolunda yükünü düzmektedir, ancak en erken zamanda da doğru, iyi ve yeni adına ortaya çıkan tepkisel-refleksif niteliklerini kalıcı bir temele oturtmakla mükelleftir. Çünkü bir süre sonra tepkisel-refleksif enerji azalacak ve aşırı hareketlilikten doğan stratejik bir yorgunluk ortaya çıkacaktır; bu Batı'nın yaşadığı çökme tehlikesinden çok daha büyük bir tehlikedir.

Sonsuz Ark, güçlenen Türkiye'nin gücünü koruması ve arttırması için, düşünen ve üreten insanların doğru, iyi ve yeni için özel çaba sarf ettiği bir mekan olarak var oldu; bu maksada matuf olarak yayınlarına devam etmektedir; ancak çabası başka etkin aktörlerle desteklenmediği ve geniş bir alana yayılmadığı sürece ancak kendi çerçevesi ile sınırlı kalacak ve sadece yolda düzülen yükün düşmemesine yarayacaktır, daha fazlası için devletin alması gereken sorumluluklar vardır.

Sonsuz Ark, yayınladığı analizlerin ve çevirilerin ortaya koyduğu fotoğrafın devleti yöneten akıl tarafından da izlenmesi gerektiğini, birey ve toplum ihtiyaçlarının nesnel perspektiflerle belirlenmesinin zorunlu olduğunu sürekli ikrar etmektedir, çünkü Batılı toplumların yaşadığı umutsuzluğun medya ve sosyal medya kanalıyla hızla yayıldığı bir dünyada yaşıyoruz ve birey, oluşturduğu toplumla birlikte daha büyük bir korunma alanına muhtaçtır.

Umuyor ve bekliyoruz ki; 24 Haziran seçimleri sonrası Türkiye Büyük Yürüyüş'ünü kalıcı hale getirecek stratejik kararlar alacak ve toplumunu korumak için gerekli olan adımları atacaktır... Buna Avrupa Birliği'nin cinsiyet teorisi adı altında dayattığı politikaları gözden geçirerek, doğru, iyi ve yeni adına beyin fırtınaları oluşturarak işe başlayacaktır.


Seçkin Deniz, 12.06.2018, Sonsuz Ark, Sonsuz Ark Sohbetleri
Sonsuz Ark Sohbetleri

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.Seçkin Deniz Twitter Akışı