12 Haziran 2018 Salı

SA6300/SD1019: Sıkışmış Model: Almanya'nın Ekonomik Başarısı Tehdit Altında

Sonsuz Ark'ın Notu:
Aşağıda çevirisini yayınladığımız Prof. Sebastian Heilmann Guntram B. Wolff imzalı analiz, Avrupa Teknoloji marketlerinin ABD ve Çin tarafından istila edilmesine karşı Avrupa Birliğinin patronu Almanya'ya korumacı Alman ihracat politikasının 'bütün Avrupa' olmadan artık sürdürülebilir olmadığını hatırlatmakta ve inovasyondaki gecikmişliğe karşı uyarılarda bulunmaktadır. Avrupa'nın yaşadığı bu panik artık gözle görülebilir düzeyde olduğu içindir ki Almanya, ABD ve Çin istilasına karşı etkin bir partner olarak Türkiye ile olan ilişkilerini (FETÖ-PKK'ya sağladığı verimli koruma alanını yeniden gözden geçirmeye karar vermiştir) hızla düzeltmek için adım atmak zorunda kalmıştır. Türk dış politikasında bu argüman dikkatle ve ciddiyetle kullanılmalıdır.
Seçkin Deniz, 12.06.2018

Squeezed Model


"Almanya'nın ekonomik başarısı tehdit altında. Berlin'in, ülkenin yurt içi büyümesini teşvik ederek ülkenin ihracata bağımlılığını azaltması ve güçlü Avrupa ticaret ve sanayi politikalarına yönelmesi gerekiyor."

İhracata yönelik Alman ekonomik modeli bu yıl saldırı altında: Almanya, zorlu Amerikan korumacılığı ve saldırgan Çin sanayi politikası arasında sıkışıyor. ABD hükümeti otomobil gibi önemli Alman ihracat mallarına acı verici yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Çin'in sanayi politikası önemli endüstriyel teknolojileri edinmeye ve otomotiv, mühendislik ve kimya endüstrilerindeki mevcut yabancı teknoloji liderlerini değiştirmeye odaklanmış durumda.


ABD ve Çin, pazarlarının büyüklüklerinden ötürü, Almanya'nın ihracata dayalı ekonomisine zarar verebilecek araçlara sahip değildir. Angela Merkel'in yönetimindeki yeni Alman hükümeti, ABD-Çin sıkışıklığının etkilerine karşı çıkmak zorunda kalacak.

İlk olarak, Alman ya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'e yapılan ihracata bağımlılığı azaltılmalıdır. sadece Almanya'da değil, Avrupa'da da büyümeyi sağlayan güçlerin desteklemeye odaklanılmalıdır. Fransa, Finlandiya, Kıbrıs ve Belçika dışındaki tüm euro bölgesi ülkeleri cari fazlaya sahiptir ve Almanya'nın cari fazlası GSYİH'nın yaklaşık yüzde 8'ine karşılık gelmektedir. Euro bölgesinin bir bütün olarak GSYİH'nın yüzde 3'ü kadar cari fazlası var. Bu dış ticaret fazlası artık ABD başkanının bir ticaret savaşı başlatmakla tehdit ettiği ve Dünya Ticaret Örgütünün kilit ekonomileri piyasalarda düzenleyemediği bir dünyada artık sürdürülebilir değildir.


Almanya'nın sermaye yatırımı geride kalıyor. Bu baskı akut olmasa bile, Almanya'nın yurt içi büyüme güçlerini serbest bırakmak çıkarlarına uygun olacaktır. Alman iş yatırımı yıllardır zayıflamaktadır. Sanayi sektöründeki Alman brüt yatırımı, binyılın başından bu yana Fransa veya İtalya'dan bile daha düşük olmuştur. Alman vergi kanunundaki sermaye, yazılım ve araştırma yatırımları üzerindeki varlıkların değer kaybına yönelik kuralları(amortisman) büyük ölçüde iyileştirmek, zamanında ve uygulanabilir bir adım olacaktır  ABD kurumlar vergisi reformu, şirketlerin ekipman ve bina iyileştirmeleri için giderlerinin yüzde 100'ünü derhal amorti etmelerine izin vereceğinden, bu daha gereklidir.


Vergi kanununun düzeltilmesinin ve diğer düzenleyici engellerin azaltılmasının ötesinde, Almanya kamu altyapısının gelişimini hızlandırmak zorunda kalacaktır. Ülkenin yolları ve toplu taşıma altyapısının yanı sıra veri altyapısı ve geniş bant ağı için iyileştirmelere acil olarak ihtiyaç duyulmaktadır. Okullar ve üniversiteler daha fazla fon kullanabilir. Hem özel hem de kamu sermayesinin artmış olması, Almanya'daki ücret seviyelerini yükseltmeye de yardımcı olacaktır. 


Sonuçta, sermaye çoğu işgücü etkinliğini tamamlar. Bu tedbirler, yurt içi büyümeyi destekleyecek ve ihracata bağımlılığı azaltacaktır; Almanya'da ortaya çıkan büyüme aynı zamanda ürünlerine olan taleplerini arttırarak AB ortak ülkelerine yardımcı olacaktır.

Küçük Endüstrilerin Teşvik Edilmesi


İkincisi, Alman inovasyon politikasının, özellikle dijital ekonomide, teknolojik değişimin geleceğini tamamen başkalarına bırakmamak için, gerçek bir sıçrama yapması gerekiyor. Amerikan ve Çin bilişim şirketleri, dünya pazarlarını bölme sürecindeler ve gelecekte büyük lisans gelirleriyle ilişkilendirilecek teknolojik standartları belirlemektedirler. Ayrıca (yakın) geleceğin teknolojisine (yapay zeka) doğru önemli ilerlemeler kaydediyorlar.


Şu anda, ne Almanya, ne de Avrupa, dijital ekonomi açısından çok şey sunmuyor. AB'nin Dijital Tek Pazarı ilerlemiyor. 1990'ların başlarında, Avrupalılar, ağa bağlı endüstriyel üretim ve otonom sürüş için bir ön şart olan Çin şirketi Huawei'nin Avrupa'da 5G mobil teknolojileri kurmaya başladığı zaman ağlarının yenilikçilik politikalarındaki eksikliklerden acilen haberdar olacaklar.


Avrupa'nın, daha büyük risk sermayesi piyasalarının geliştirilmesi yoluyla, Avrupalı ​​“küçük endüstrilerinin” hedeflenen tanıtımını içeren çok daha iddialı ve aktif bir dijital inovasyon politikasına ihtiyacı var. Araştırmalar, ölçekleme şirketlerinin işlerinin tüm endüstrilerde risk sermayesine daha düşük erişim nedeniyle ABD'de olduğundan daha zor olduğunu göstermektedir. Kritik altyapılarla ilgili olarak, şu anda Nokia veya Ericsson gibi zayıf Avrupa 5G geliştiricilerinin hedeflenen desteği konusunda bir tabu olmamalıdır. Avrupa yarıiletkenleri ve mobil ağ şirketleri piyasalardan kaybolduysa, ABD ve Çin teknoloji sağlayıcılarına olan bağımlılıklar sadece güvenlik riskleri yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda Avrupa inovasyon kapasitelerini kalıcı olarak azaltacaktır.


Bu nedenle, Avrupa hükümetlerinin, Amerikan ve Çin şirketlerinin ve yeniliklerine karşı aceleye getirilen inovasyon politikalarını ve özellikle dijital politikalarını temelde yeniden gözden geçirmeleri gerekecektir. Alman koalisyon anlaşması, araştırmanın önemine işaret ediyor, ancak niteliksel bir değişikliğe ihtiyaç duyulduğunda, marjinal değişikliklerin dikkate alındığı izlenimini veriyor. Şirket ve pazar odaklı “aşağıdan inovasyon” gerekli ancak yetersiz olacak; Dijital dönüşüm yeni, devlet tarafından finanse edilen altyapılar, hedeflenen destek tedbirleri ve eğitim teklifleri ile hükümetler ve parlamentolar tarafından sağlanan sürekli uyarlanmış piyasa kurallarını gerektirmektedir. Kamu inovasyon politikası sadece daha büyük hedefler ve boyutlar açısından daha iddialı ve vizyoner  olmalıdır.


Yabancı Yatırımları Tarama


Üçüncüsü, Almanya, Avrupa'da sağlam bir dış ticaret politikası için kampanya yapmalıdır. Bir yandan, bu, yabancı yatırımlar ve satın almalarda güvenlik çıkarlarını yeterince incelemek ve onları bir pan-Avrupa koordinasyon ofisi ile kuşatmakla, öte yandan, stratejik teknolojilerin piyasa manipülasyon uygulamalarıyla ele geçirilmesine karşı da korumakla ilgilidir. Bu görev için, AB Rekabet Genel Müdürlüğü'nün yetkileri güçlendirilmelidir. Kapalı iç pazarlarda devlet fonları ile çalışan yabancı üst şirketleirn Avrupa şirketlerini Avrupa pazarından çekmeleri tamamen kabul edilemez.


Almanya, Avrupa kurumlarını tek taraflı hareketle zayıflatmadan, AB'nin Ticaret Genel Müdürlüğü aracılığıyla açık pazarlara ve adil ticaret uygulamalarına karşı daha kararlı bir şekilde ayakta durmalıdır. Avrupa Ticaret Komiseri Cecilia Malmström, sadece ABD ve Çin ile yaptığı müzakerelerde değil, aynı zamanda, örneğin, Latin Amerika Mercosur'la birlikte, Japonya ile serbest ticaret anlaşmasıyla birlikte yeni stratejik ticaret ilişkilerinin kurulmasında çok iyi bir iş yapıyor.  Avrupa, daha fazla ortaklıklar kurmalı ve aynı zamanda, ticaret politikası araçlarını, çatışma durumunda kendisini savunmak için keskinleştirmeli ve Avrupa çıkarlarını eskisinden daha etkili bir şekilde temsil etmelidir.


Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'den gelen ikili baskı karşısında artık bir ekonomi politikası düzeltmesinden kaçınamaz. Yeni Alman hükümeti, Avrupa'nın kendi büyüme güçlerini serbest bırakırken, yerli sanayileri haksız rekabetten korumak istiyorsa, şimdi harekete geçmelidir.


Sebastian Heilmann Guntram B. Wolff, 26.04.2018, Berlin Policy Journal


(Sebastian Heilmann, Berlin'deki Mercator Çin Çalışmaları Enstitüsü (MERICS) 'in kurucu direktörü ve Trier Üniversitesinde Çin Siyasi Ekonomi Profesörüdür.)
Seçkin Deniz, 12.06.2018, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar

Çeviriler ve Yansımalar
Not: Çeviri programları kullanılarak İngilizce'den çevrilmiştir.
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı