12 Şubat 2018 Pazartesi

SA5635/ÇY4-DB118: Opioid-Uyuşturucu Bağımlısı Ebeveyn Kurbanı ABD'li Çocuklar ve Yetersiz Koruyucu Sistem

Sonsuz Ark'ın Notu:
ABD, Opioid Krizi-Salgını adı verilen orta ve yüksek şiddette ağrı kesicilerdeki kullanımın ve eyaletlerin çoğunda yasallaşması ile uyuşturucu kullanımının artışından doğan karmaşık sorunlarla nasıl başa çıkacağını tartışıyor. Uyuşturucu bağımlısı ebeveynlerden hakim kararıyla alınan çocukların yetersiz koruyucu programlarla yeni travmalara sürüklendiğini düşünen araştırmacılar artıyor... ABD bugün her açıdan büyük bir çöküşün tam ortasında iken ABD'nin ürettiği tüm iç savaş-savaş, darbe ve terör alanlarında ilk mağdur olan çocuklar gibi kendi çocuklarını da bu çöküşe ilk kurbanlar olarak veriyor. Tüm çocukların güzel bir hayat hak ettiğini ve her çocuk için iyi bir gelecek tasarlanması gerektiğini düşünüyoruz. ABD'nin ve ortaklarının ihtiraslarının bedelini dünyanın bütün çocukları ödüyor.
Seçkin Deniz, 11.02.2018

The foster care system was unprepared for the last drug epidemic—let’s not repeat history


Quijai (Jay) Johnson, 2017 Kaliforniya Kalite Ebeveynlik Girişimi konferansında koruyucu annesinden bahsediyor:

"Çok yetenekli olduğum ortaya çıktı. O bunu içimde keşfetmeseydi bilemezdim. Alto-saksafon çalamazdım, davul çalmayı öğrenemezdim, çizim yapmayı bile öğrenemezdim, bilim le ilgili deli bilgiye sahip sanatsal bir kişi olamazdım. Bana destek veriyor. O yapabileceğime inanıyor. Ve bunu yapmaktan hiç vazgeçmedi.”

Tahmini olarak 500.000 çocuk ve genç bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde koruyucu bakımda yaşıyor. Bunların çoğu yoksul veya azınlık. Koruyucu aile bakımıyla, bir çocuğun ailesi ile birleşene kadar veya başka kalıcı bir yerleşim bulunana kadar geçici olarak güvende olması amaçlanmaktadır.

Bir ailenin evinden alınıp koruyucu bakıma alınması, genellikle çocukları için yaşamı değiştiren bir travma ile sonuçlanır; bu bakımdan koruyucu anne babanın rolü, çocuğun travmayla başa çıkma ve iyileşme kabiliyeti açısından kritik öneme sahiptir. Çocuklara veya gençlere koruyucu aileler tarafından verilen terbiye, rehberlik ve nitelikli ebeveynlik, travmalarının daha da kötüye gitmesi ya da büyüyüp gelişebilmesi konusunda fark yaratabilir. Nitekim koruyucu aileler çocuklara yardım için çocuk refah sisteminin temel müdahalesidir. Ne yazık ki, mevcut politika ve uygulamalar, tüm koruyucu bakım ortamlarında kaliteli ebeveynliği yeterince teşvik etmiyor.

Bu, düzeltmeyi hedeflediğimiz bir sorundur.

CHAMPS, koruyucu bakım alanındaki çocukların sonuçlarını iyileştirmek için yeni bir ulusal politika kampanyasıdır. Mükemmel Ana Baba'ya İhtiyacı Olan Çocukları simgeleyen CHAMPS (CHildren Need AMazing ParentS), koruyucu bakım altında olan çocuklar için en güçlü müdahaleyi önceler: Quijai Johnson'ınki gibi çocuklarının yeteneklerini fark eden ve bu yetenekleri, mutluluk ve sevgi destek ve rehberlik yoluyla geliştirmesi için elinden geleni yapan koruyucu aileler. 

CHAMPS’in kılavuz kitabı – biyolojik aile, akraba, koruyucu veya evlat edinen olsun- sevecen, destekleyici ailelerin tüm çocukların sağlıklı gelişiminde kritik önem taşıdığını gösteren araştırmalara dayalı tedbir fikirleri sunar. 

Opioid salgını daha fazla çocuğu koruyucu bakıma itiyor

Bakım kalitesi halen bir mesele olmasına rağmen, mevcut opioid sorunu ülke çapında topluluklarda kaliteli koruyucu aile yetiştirme ihtiyacına aciliyet getirmektedir. Yerel ve devlet çocuk refah sistemleri, bu yıkıcı salgından etkilenen ailelerine ve çocuklara yardım eden ulusal tepkinin ön saflarında yer almaktadır. Medya aylardır, özellikle de opioidlere bağlı ebeveyn uyuşturucu bağımlılığının bir sonucu olarak, birçok bölgede koruyucu bakıma muhtaç çocukların sayısının arttığını bildirmektedir. 

Bu raporlar, koruyucu bakım alanındaki çocuk sayısıyla ilgili en son federal verilerle uyumludur ve bu veriler, ardışık üç yıl boyunca koruyucu çocuk bakım hizmetlerine giren çocuk sayısını göstermektedir. Federal koruyucu ve devlet kurumları tarafından bakım hizmetlerinden gelen raporlar, opioidler de dahil olmak üzere ebeveyn madde kullanımındaki artışın ve diğer alternatif yanıtların sınırlı bulunmasının, koruyucu çocuk bakım hizmetlerine giren çocuk sayısındaki artışın önemli bir güdüleyicisi olduğunu göstermektedir.Kaynak: Yasama Komitesi Yeşil Kitabının 2016 sürümü için 1 Aralık 2016'da Kongre Araştırma Hizmeti tarafından güncellenen tablo. Tüm veriler, görüntü için en yakın bine yuvarlandı. Bununla birlikte, daha kesin veriler elde edildiğinde gösterilen oranları hesaplamak için bu veriler kullanıldı.

Dahası, Başkan'ın Uyuşturucu Bağımlılığı ile Mücadele Komisyonu tarafından hazırlanan son rapor ve Opioid Krizi, teşvik için artan talebin yanı sıra uyuşturucu tedavisi veya ebeveynlik sınıflarını ve bu çocuklar için toplum temelli desteği sağlamak için kaynakların sınırlı olduğuna dikkat çekti. Tüm bu çocuklar ve aileler için koruyucu bakım, bu çocuklar için uygun müdahale olmayabilirken, ülke çapında daha fazla çocuğun koruyucu bakıma girdiğini göstermektedir. 

Mevcut eğilim sürdüğü sürece çocuklara ve ailelere zamanında ve uygun hizmetleri sağlamak için çocuk refah sistemleri üzerinde baskı uygulanmaya devam edilecektir. Yetiştirme konusunda daha fazla çocuğa sahip olmak birçok devlette halihazırda sorun teşkil eden bir durumu yoğunlaştıracaktır; yani, ailelerinden alınıp daha iyi koruyucu bakıma alınan çocuklar. Eyaletler şimdi, koruyucu aileleri bulma ve yetiştirme çabalarını yoğunlaştırmalı ve eyalet ve idari yönetim çocuk refah kurumlarının, kaliteli ebeveynlik sağlamada akraba da dahil olmak üzere koruyucu aileleri destekleyen politikalara ve uygulamalara sahip olmalarını sağlamalıdır. 

CHAMPS girişimi, önümüzdeki beş ila on yılda, ortaklarımızla birlikte, biyolojik aile, akraba, koruyucu ve evlatlık edinen ailelere verilen destekler ve hizmetler de dahil olmak üzere kaliteli ebeveynlik teşvik ederek ulusun yetiştirme bakımı sistemini geliştirebileceğimiz konusunda ikna olmuştur. 

Devlet liderleri, opioid salgınının yıkıcı sonuçlarına tepki vermeyi sürdürdükçe, onları geçmiş hatalarından kaçınmaya çağırıyoruz. Önceki uyuşturucu salgınlarına verilen tepkilerin, emniyet sağlayabilecek ve aileleri koruyabilecek ve çocukların ebeveynlerden ayrılma travmalarından kaçınmasına yardımcı olabilecek stratejilere çok az yatırım yaptıklarını biliyoruz. Ayrıca, uyuşturucu salgınıyla boğuşan birçok çocuk sağlığı sisteminin, standartları sık sık düşürdüğünü ve kaliteli ebeveyn yetiştirme aracılığıyla koruyucu bakımdaki çocuklara bakım hizmetinde başarısız olduğunu biliyoruz.

CHAMPS bugünün liderlerine, çıkarılan dersleri kabul eden ve mevcut yeniliklerden yararlanan sağlam politika seçenekleri sunuyor. CHAMPS sistemi, koruyucu ailelerin beklentilerini arttırırken aynı zamanda yüksek kaliteli bakım sağlamak için ihtiyaç duydukları kritik desteği de aldıkları bir çerçeve. Çocuk gelişimi araştırması, çocukların ve ailelerin deneyimleriyle birlikte, yetiştirme yeteneğini destekleyici nitelikte çocuk yetiştiren çocuklarda daha iyi sonuçların temelini oluşturduğunu göstermektedir. 

Kaliteli koruyucu ebeveynlik, çocukların travmadan iyileşmelerine, kardeşleri bir arada tutmaya, istikrar ve refah düzeylerini arttırmalarına yardımcı olur ve çocukların doğum aileleri ile yeniden birleşmeleriyle, akrabalarının yanına yerleştirilmeleriyle veya evlatlık edinilmesiyle kalıcı ve tutarlı, sevecen bir bakım almalarını sağlar.

CHAMPS neden gerekli?

Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi, aşırı doz ölümlerinin 2016'da rekor kırdığını bildirdi; bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri'nde son on yıldaki en aşırı artış. Bu raporlara çok azımız şaşırıyor; daha önce de uyuşturucu salgınlarıyla karşı karşıya kaldık, ancak Washington Üniversitesi, St. Louis'de doçent olan David Patterson Silver Wolf'a göre, bugünkü salgın farklı: 

"İlki Vietnam Savaşı'nın kapanış yıllarında bir eroin salgınıydı. Salgın sırasında ölüm oranı 100.000 kişi başına yaklaşık 1’di. İkinci olarak 1980'lerin başında çatlak (kokain) salgını yaşandı. Bu salgın sırasında ölüm oranı 100.000'de yaklaşık 2 idi. Mevcut opioid doz aşımı salgınımızın ölüm oranı 100.000'de yaklaşık 10'dur. "

Her salgında, aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi katsayısal ve maalesef kuşaklar arasıdır. Bu kuşaklar arası etki, çocuklarda ve bazen torunlarda görülür. 1980'lerde fakir kentsel toplulukları tahrip eden crack kokain salgını sırasında, etkilenen birçok çocuk koruyucu bakıma alındı. Aile konutlarında madde bağımlılığı tedavisi gibi, emniyet sağlayan ve aileleri koruyabilecek stratejilere çok az yatırım yapılmıştı. Bunun yerine binlerce çocuk ailelerinden ve topluluklarından kolayca uzaklaştırıldı. 

Madde bağımlılığı ile mücadele eden ebeveynler, çoğunlukla, aileler olarak sağlam kalmalarına veya çocuklarıyla birleşmelerine yardımcı olabilecek kurtarma programlarına, kaynaklara ve desteklere erişmek yerine suçlu haline getirildi. Çocuk refahı sistemleri sıkıştı ve çocuklara pozitif kısa ve uzun vadeli sonuçlar sağlayacak emniyet, istikrar veya ebeveynlik sağlama konusunda sıklıkla başarısız oldu.

Kokain salgınının tavan yaptığı sıralarda, prenatal olarak uyuşturucuya ve alkole maruz kalmış olan koruyucu bakım alanındaki çocukların sayısı çeyrekten (1986) yaklaşık üçte ikiye (1991) yükseldi. Koruyucu bakımdaki çocuk sayısı 1990'da 400.000 iken 1999'da 567.000'e yükseldi. Son olarak, 2012'de 1.000 çocuk başına 5.4'e düştüğümüz bir azalma gördük, ancak kokain salgınının ulusal dikkati çekmesinin üzerinden 25 yıl geçti. Çok fazla sayıda çocuk için, geçici olarak güvenli bir cennet olduğu düşünülen bir sistem kalıcı çocukluk dönemi haline geldi. 

Koruyucu bakım konusundaki travmatik yıllar, 18 yaşında sistemin dışında kalan, ait olduğu bir yer olmaksızın yetişkinliğe başlayan ve gerçek dünyada gezinmeye olan güven, destek veya kaynaklara sahip olmayan binlerce kişi için daha fazla travma ve zorluklarla karşılandı. 


1986'dan 1991'e kadar, koruyucu bakım alanındaki çocuklar arasında doğum öncesi uyuşturucuya maruz kalmada artış


Kaynak: ABD Devlet Muhasebe Bürosu. 1994. Koruyucu Bakım: Ebeveyn Uyuşturucu bağımlılığı, Gençler üzerinde alarm veriyor.

New York bu konuda bir sorun. Kent, kokain salgını için tamamen hazırlıksızdı. New York Times'ın 15 Mart 1987'de bildirdiği gibi, çok küçük çocuklar bakım kurumlarında çürüyorlardı ve daha kötüsü bir kurumdan diğerine gönderiliyorlardı. Bazı Aile Mahkemesi hakimleri çocukları "kötü koşullar" a gönderdiler, çünkü bu hakimler " koruyucu bakıma yerleştirme" görevini "korkunç bir alternatif" olarak görüyorlardı. Makale şöyle devam ediyordu; 

"Terkedilmiş bebekler hastane karyolalarında yaşıyor ve bir hemşire elini tutarken yürümeyi öğreniyorlar. 13 yaşındaki hamile bir çocuk, 18 kişilik olması gereken ama 25 çocuğun yaşadığı bir grup evinde bir kanepede uyuyarak haftalar geçiriyor. Çalışanlara ve hukukçulara göre, sorunlu gençler çocukların diğer çocukları fiziksel olarak suistimal ettikleri kaotik gözlem merkezlerinde aylarca sürünüyorlar.”

Geçmişten Ders Çıkarmak

Kokain salgınının tarihi şimdi kendini opioid kriziyle mi tekrarlıyor? Tam sebepler konusunda anlaşmazlıklar olmasına rağmen, birçok eyalet şimdi bakım evlerinde bir artış olduğunu bildiriyor. Destekleyici hizmet kullanımında azalma ve yer değiştirme politikalarında meydana gelecek değişiklikler olası sebepler olarak öne sürülmüştür. Yine de, çoğu mahkeme, artan yerinden edilme oranlarının, opioid salgınına yanıt olduğunu bildiriyor. Ohio Başsavcısı Mike DeWine, 8 Ağustos 2017'de "Ohio'da koruyucu bakımı bulunan çocukların yüzde 50'si bir veya her iki ebeveyni de uyuşturucu bağımlısı olduğu için oradadır", şeklinde bir rapor verdi. Ohio yalnız değil: Kuzey Dakota ve Oregon, Orta Batı ve Güney Bölgesi'ndeki eyaletler, opioid krizine atfedilen bakım evine yerleşimlerde artış bildiriyor. Doğu eyaletleri ve California da bundan muaf değil. 

Koruyucu bakım başarısızlıkları, bürokratik verimsizlikleri, yoksulluk ve ırksal önyargı nedeniyle sıklıkla eleştirilen yoksul ve renkli çocukların evlerinden zararlı ve gereksiz yere koparıldığı, sıklıkla eleştirilen kusurlu bir sistemdir. Bununla birlikte, koruyucu bakım, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan çocukların güvenliğini sağlamak için mecbur olduğumuz son çare olarak bir can kurtaran müdahale olabilir. Son yıllarda koruyucu sistemlerini tehdit eden üçüncü uyuşturucu salgınıyla yüzleştikçe, 1980'lerin kokain salgınından ders çıkarma fırsatı buluyoruz. 

Günümüzdeki meşru şikâyetlerin çoğu ve 23.000'den fazla çocuğun güvenlik, aile ya da ev olmadan büyümesine izin veren bir koruyucu bakım sistemi ile ilgili genel hoşnutsuzluğun nedeni, crack kokain salgını sırasında ortaya çıkan sistem hatalarıyla izlenebilir. 

Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık (veya iki ucu b*klu değnek)

Çocuk refah sistemi ve çocukları güvende tutmak için çalışan profesyoneller ve aileler şimdi sakal ve bıyık arasında duruyorlar. Destek ve hizmetlere ihtiyaç duyan daha fazla ailemiz var, ancak madde bağımlılığı, zihinsel sağlık ya da yoksullukla mücadele için gereken net desteklere yatırım yapmadık. Çocukları evlerinden uzaklaştırmanın, çocukların kendisi için travmatik olduğu ve biyolojik, akraba ve evlatlık alanlar dahil ailelere kaliteli ebeveynliği teşvik etmek için ihtiyaç duyduğu şeylerin eksik olduğu görüşü artarak kabul görüyor.

CHAMPS'ın araştırma kolu olan Brookings Enstitüsü, ulusal harekette çocuklar ve aileler için daha koruyucu bakım yapmak için önemli bir rol oynamaktadır. Brookings Çocuk ve Aile Merkezi (CCF), devletlerin sunduğu bakım hizmetlerinin niteliğine ilişkin araştırmaları gözden geçirirken, koruyucu bakım kalitesinin en iyi nasıl ölçülebileceğine odaklanıyor ve kalite ile çocukların gelişim ve davranışları arasındaki ilişki üzerinde duruyor. 

CCF'nin araştırmalarının özel bir odağı, koruyucu bakıma katılan ebeveynlerin ve çocukların çoğunu etkileyen ciddi duygusal ve davranışsal problemlerin türlerini başarıyla tedavi etmek için kanıtlanmış olan mevcut kanıta dayalı tedavi programlarının nasıl uyarlanacağı veya genişletileceğinin belirlenmesidir. Bu araştırma, alana bu müdahale programları hakkında daha fazla bilgi vermeye yardımcı olacak ve bunları koruyucu bakımda çocukların başarısının iyileştirilmesinde en önemli rolü oynayan koruyucu ailelerle nasıl uygulayacağımıza ilişkin olacaktır.

CHAMPS, kanıtlara dayanan vaat eden yaklaşımlara dayalı politikaları politika yapıcıları teşvik etmeye teşvik eden işbirliği yapan kuruluşların bir ağını desteklemektedir. Ülkemizdeki eyaletlerin ve yerel yargıların, bu önemli çalışmaya Kalite Ebeveynlik Girişimi (QPI), Gençlik Hukuk Merkezi'nin koruyucu bakımı güçlendirmek için uğraşması nedeniyle politikamızla, uygulamamızla mükemmel ebeveynlik etrafında politika, uygulama ve kültürü en yüksek önceliğe sahip olarak yeniden düzenleyerek çocuk refahı örgüt kültürümüzü değiştirmemizin mümkün olduğunu biliyoruz.

QPI'nin temel değeri, her çocuğun, her gün, koruyucu bakımda mükemmel ebeveynleri hak etmesidir. QPI, sorunları belirleme, sistemi iyileştirme konusunda her çocuğa ve gence mükemmel ebeveynlik sağlamak için sistemi uyumlu hale getirecek sonuç bazlı çözümler geliştirme, uygulama ve paylaşma konusunda kamu ve özel kuruluşları, mahkemeleri, koruyucu ve öz aileleri, gençlik ve topluluk ortaklarıyla ilgilenir. QPI başlangıçta 2008'de üç pilot site tarafından kabul edildi ancak şimdi 10 eyalette ve 70'in üzerinde siteye dönüştü. Dört eyaletteki eyalet çapında bir yaklaşımdır. 

Çocuk bakımı kurumlarıyla, ebeveynliği desteklemek için birlikte çalışarak, daha nitelikli aileler, daha etkili öz aile ve koruyucu ebeveyn takımları, daha iyi karar verme ve takım çalışması, yüksek beceri seviyeleri ve çocuklar için daha uzun vadeli ilişkiler gibi sonuçlara ulaşabildiler. QPI'nin başlıca amacı -ve şimdi CHAMPS’in de-, akraba da dahil olmak üzere, bakıma muhtaç çocuklara mükemmel bir ebeveynlik sağlayabilen, mükemmel uygulamaları destekleyecek ve her ailenin çocuğunun ihtiyaçlarını yerine getirebilmesini garanti altına almaya çalışmaktadır. CHAMP, Gençlik Hukuk Merkezi dahil olmak üzere ulusal ortaklardan oluşan bir koalisyon ile birlikte çalışarak QPI'nin başarı ve momentumunu geliştirmektedir. Odak noktası, politika yapıcılar ve kamuoyunun, ABD genelindeki topluluklardaki çocuklara kaliteli koruyucu ebeveynliğin önemi konusundaki anlayışını daha da arttırarak hareketi teşvik etmektir. 

Mevcut opioid krizi, eyalet ve yerel liderlerin, ailelerinden alınan ve koruyucu bakıma yerleştirilen her çocuğun ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ebeveyne sahip olmasını sağlamaları için acil bir ihtiyaç oluşturmaktadır. Kaliteli koruyucu ebeveynlik, kritik, sürekli mevcut bir ihtiyaçtır. Umudumuz, karar vericilerin tarihten ders çıkarmaları ve çocukların iyileşmesi, büyümesi ve geliştirilmesi için çocukların en çok ihtiyaç duydukları şeye ilişkin net bir önceliği yansıtan politikalar ve uygulamalar koymalarıdır: kaliteli ebeveynlik.

Jeremy Kohomban, Jennifer Rodriguez ve Ron Haskins ,31 Ocak 2018, Brookings InstituDerya Beyaz, 11.02.2018, Sonsuz Ark, Çırak-Çevirmen Yazar, Çeviri 


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı