30 Ocak 2022 Pazar

SA9539/SD2311: Amerika'nın Gerçekçiliğe Dönüşü

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, How Antitrust Failed Workers (Antitröst İşçiler Nasıl Başarısız Oldu) kitabının yazarı, Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi profesörü Eric Posner'e aittir ve ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temelinde ABD İmparatorluğu'nun ulaştığı sınırların belli olmasına odaklanmaktadır. ABD yönetimlerinin bir imparatorluk oluşturmak için arkasına saklandıkları ve 'ABD, diğer ülkeleri liberal demokrasiyi benimsemeye ve insan haklarını savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır' söylemini kullanan 'liberal enternasyonalist idealizm' maskesinin artık düştüğü günümüzde, bunun yerine 'hayatî ulusal çıkar' kavramı ile realizmin (gerçekçiliğin) ikame edildiği görülmektedir. Retorik olarak Realizm, İdealizm'den farklı bir şekilde gerekçeyi 'hayatî ulusal çıkarlar' olarak değiştirmektedir ve 'ABD, diğer ülkeleri 'ABD'nin hayatî ulusal çıkarları'nı savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır' anlamına gelmektedir. Özetle her iki dış politika retoriği ABD'nin kendi imparatorluk çıkarlarını korumak için insan öldürmesini ve darbelerle işbaşına getirdiği diktatörler döneminin devam etmesini önermektedir. Analistin çok az da olsa nesnel olmaya çalışan dili büyük bir yalanlar almaşığını daha da net bir şekilde görmemizi sağlamaktadır. Obama-Biden liderliğindeki idealist ABD'nin 15 Temmuz 2016'da FETÖ ile demokrasinin en aktif bir şekilde işlediği Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirerek yapmak istediği şey de askerî bir diktatörlük kurarak kendi ulusal çıkarlarını realist bir şekilde korumaya devam etmekti. Türkiye'nin idealist ya da realist Amerikalılarla ilişki biçimi 'masada eşit koltuklarda oturmak'tan ve sonrasında hak ettikleri bir şekilde atılacakları masa dışına kadar onlara refakat etmekten başka bir türde veya biçimde olmamalıdır.
Seçkin Deniz, 30.01.2022

America's Return to Realism
"Eski Başkan Donald Trump'ın Soğuk Savaş'tan sonra ABD askerî müdahalelerini destekleyen insan veya yarı insanî nedenleri reddettiği zaten açıktı. Ancak Joe Biden'ın dış politika idealizminden zorla feragat etmesi biraz şaşırtıcı."

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan çekilmeyi savunan konuşması, Woodrow Wilson ile başlayan ve 1990'larda zirveye ulaşan dış politikadaki idealizm geleneğinden kesin bir kopuş anlamına geliyordu. Bu gelenek genellikle “liberal enternasyonalizm” olarak adlandırılsa da, Soğuk Savaş'ın sonunda sağda hakim olan görüştü. Liberal enternasyonalistlere göre Birleşik Devletler, diğer ülkeleri liberal demokrasiyi benimsemeye ve insan haklarını savunmaya zorlamak için ekonomik gücünün yanı sıra askeri güç de kullanmalıdır.

Hem fikirde hem de uygulamada, Amerikan idealizmi, devletlerin başkalarının içişlerine müdahale etmesinin yasak olduğu ve barışın bir güç dengesinin korunmasından kaynaklanan uluslararası Westphalia sistemini reddetti. Wilson, bu sistemi uluslararası kurumlar tarafından yönetilen evrensel adalet ilkeleriyle değiştirmeye çalıştı. II. Dünya Savaşı sırasında Franklin D. Roosevelt, kendi kaderini tayin, demokrasi ve insan haklarını savaş hedefleri olarak ilan eden 1941 Atlantik Şartı'nda bu idealleri yeniden canlandırdı.

Ancak Soğuk Savaş sırasında ABD, ulusal çıkarlara odaklanan ve Sovyetler Birliği'ne karşı oldukları sürece diktatörlükleri destekleyen veya hoş gören kararlı bir “gerçekçi” dış politika izledi. İki rakip, müttefiklerini bir araya getirmek için bölgesel düzenlemeleri kullanmak yerine, propaganda amaçları dışında uluslararası kurumlar veya evrensel idealler için çok az yönteme sahipti. 1970'lerde insan haklarını ilerletmeye ve kendisini doğu ve batıdaki devlerden ayırt etmek için ahlakî bir liderlik pozisyonu almaya çalışan Avrupa'ydı.

Amerika'nın insan haklarına bağlılığı bir zayıflık anında başladı. Vietnam'ın yaşattığı askerî ve ahlakî felaketin ardından, Başkan Jimmy Carter ve ABD Kongresi, Amerikan dış politikasına ahlakî bir merkez aşılamaya çalıştı ve insan hakları diline ulaştı. Başkan Ronald Reagan, insan haklarını Sovyetler Birliği'ni soymak için uygun retorik bir sopa olarak gördü. Ancak her iki başkan da ABD güvenlik çıkarlarına hizmet eden diktatörlükleri desteklemeye devam ettiler ve hiçbiri insanî ideali ilerletmek için askerî güç kullanmadılar. ABD liderliğindeki insanî müdahale dönemi, Soğuk Savaş'ın sonunu beklemek zorunda kalacaktı.

Retorik gerçeği geride bıraktı, ancak gerçek değişti. Tek küresel hegemon olarak ABD, kafa karıştıran katı güvenlik çıkarları ve idealist retoriği içeren irili ufaklı çok sayıda savaşa girişti. Panama, Somali, Yugoslavya (iki kez), Irak (iki kez), Libya, Afganistan ve başka yerlerde ABD, hem ulusal güvenlik hem de insanî gerekçelerle askeri müdahaleler başlattı.

1994 Ruanda soykırımına müdahale edilmemesi, bu dönemin en önemli (olmayan) olayı olabilir, çünkü yüz binlerce hayatı kurtarmak için askeri güç kullanmak için kaçırılmış bir fırsat olarak, geçmişe bakmanın faydası umularak yeniden yorumlandı. Bu fiyasko, Afganistan ve Irak'taki savaşları haklı çıkarmak ve 2000'lerin başında ABD'nin Sudan'a askerî müdahalesini teşvik etmek için kullanıldı; Başkan George W. Bush yönetimi, soykırıma varan başka toplu katliamlara rağmen akıllıca direndi.

Bütün bunlar, uluslararası hukuka ve yasal kurumlara olağanüstü ilgi patlamasına yol açtı. Kalıcı bir Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulmasına yol açan çok sayıda uluslararası mahkeme oluşturuldu. İnsan hakları anlaşmaları ve kurumları yeniden canlandırıldı ve güçlendirildi. Artık unutulmuş olan “koruma sorumluluğu” da dahil olmak üzere insanî müdahale ilkeleri geliştirildi. Günümüzde her Batılı üniversitenin, o dönemin idealizminin bir kanıtı olan bir tür insan hakları merkezi vardır.

Başkan Donald Trump'ın bu insanî veya yarı insanî askeri müdahale geleneğini reddettiği zaten açıktı, ancak Biden'ın bundan zorla vazgeçmesi biraz şaşırtıcı. Konuşmasında, Amerika'nın “hayatî ulusal çıkarlarını” tanımlamanın ve savunmanın önemini defalarca vurguladı. "Ulusal" kelimesi anahtardı ve Biden kurnaz değildi:

“11 Eylül 2001'de Afganistan yerine Yemen'den saldırıya uğrasaydık, Taliban 2001 yılında Afganistan'ı kontrol etmesine rağmen Afganistan'da hiç savaşa girer miydik?  Dürüst cevabın hayır olduğuna inanıyorum. Çünkü Afganistan'da Amerika'nın anavatanına ve dostlarımıza yapılacak bir saldırıyı önlemek dışında hayatî bir çıkarımız yoktu. Ve bu bugün doğru."

Amerika'nın Afganistan'a demokrasi getirmede, kadınların ortaçağ teolojik rejiminden kaçmalarına yardım etmede, çocukları eğitmede veya başka bir iç savaşı önlemede hayatî bir çıkarı yoktu. Afganistan'dan çekilme kararı aldı.

“Bu diğer ülkeleri yeniden inşa etmek için büyük asker operasyonlar çağını sona erdirmekle ilgili. Afganistan'da terörle mücadele misyonunu, teröristlerin saldırıları durdurmasını, bir kontrgerillaya dönüşmesini, ulus inşasını, demokratik, uyumlu ve birleşik bir Afganistan yaratmaya çalıştığını gördük. Afgan tarihinde yüzyıllar boyunca hiç yapılmamış bir şey. Bu zihniyetten ve bu tür büyük ölçekli birlik konuşlandırmalarından hareket etmek, bizi evde daha güçlü, daha etkili ve daha güvenli hale getirecek.”

Biden ayrıca insan haklarının “dış politikamızın merkezi” olmaya devam edeceğini ve bunları ilerletmek için ekonomik araçlar ve ahlakî iknanın kullanılabileceğini söyledi. Bu iddia, askeri müdahaleyi “hayatî ulusal çıkarların” belirlemesi gerektiğine dair beyanı ile gerilim halindedir. Neden hayatî ulusal çıkarlar askeri olmayan müdahale biçimlerini de belirlemesin? Açıkça, insan haklarının ve diğer ahlakî ideallerin ABD dış politikasındaki rolü azaltıldı. Tek soru, retoriğin yeni gerçekliğe uyması için kasabanın uygun tonda olup olmayacağıdır.

Tabii ki, ABD hükümetlerinin aslında insanî kaygılarla motive oldukları hiçbir zaman çok açık değildi. Eleştirmenler genellikle daha alçakça güdüler buldular. Geleceğin tarihçileri, 1990'larda ve 2000'lerde ABD dış politikasının basitçe çok iddialı bir ulusal çıkar vizyonu geliştirdiğini iddia edebilirler: "Amerika, hiçbir ülkenin Amerika'ya karşı hareket etmek istememesi için bütün ülkelerden Amerikan ideallerini ve kurumlarını benimsemesini istedi." Veya herhangi bir imparatorluk gibi ABD'nin de çevrelerine karşı tutumunda tutarlı bir duruş sergilemek için sabır ve bilgelikten yoksun olduğunu söyleyebilirler.

Her halükarda, bir ülke yeterli güce sahip olduğunda idealizm aslında o kadar idealist değildir ve şu anda net olan tek şey Amerika'nın idealist olmadığıdır. Soğuk Savaş sonrası ulus kurma hedeflerine karşı direniş, uluslararası terörizm biçimini aldı. Çin ve Rusya, demokrasiyi itaatkar bir şekilde benimsemediler. Ve dünyanın geri kalanının çoğu, çeşitli milliyetçilik ve otoriterlik biçimlerine geri döndü.

Afganistan'ın Taliban'ın eline geçmesiyle birlikte, Amerikan gücünün sınırları nihayet belli oldu. Sadece düşman güçlerin liderleri değil, birçok insan Amerika'nın Afganistan'dan çekilişini kutlayacak. Ancak insan haklarının ahlakî üst yapısının, onu desteklemek için askerî güç kullanmaya istekli herhangi bir ülke olmadan hayatta kalacağı şüphelidir.

Eric Posner, Chicago, 3 Eylül 2021, Project Syndicate

(Chicago Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olan Eric Posner, How Antitrust Failed Workers (How Antitröst İşçiler Nasıl Başarısız Oldu) kitabının yazarıdır.)


Seçkin Deniz, 30.01.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar


Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı