4 Nisan 2020 Cumartesi

SA8481/81KY1-CÇ709: "Merkezi ve Yerel Hükümet Çatışması"

"Hukukçu arkadaşlar 'yerel hükümet' ifadesinin yasalarca bir yaptırımı yok mu? Ne zamandan beri federal devlet olduk? Hem niye benim bundan haberim yok?"Merkezi Hükümet, yerel hükümetlerin yardım kampanyalarını engellemiş.. yerel hükümetler içişlerinde bağımsız değiller mi? 😂😂😂🤣🤣🤣🌹

Yani yerel hükümetin de suçu yok değil ha.. özerkliğini ilan etmiş haberimiz yok.. kendi kendine gelin güvey olunmaz ki.. çık ekranlara hdppklı belediyeler gibi özerkliğini ilan et.. hem biz bilelim hem merkezi hükümet bilsin!🤣🤣🤣🤣🌹

T.C. Devletinde yerel hükümet hangi konularda merkezi hükümete karşı sorumlu? Başka deyişle ne gibi sorumlulukları-yükümlülükleri var? Anayasada bulamadım.. bilen varsa yazsın😂🌹

Yerel hükümet(!)😂 bu yasadan (kanundan) habersiz olabilir mi?

(Sonsuz Ark'ın Ara Notu: Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz." AA, 31 Mart 2020)

YARDIM TOPLAMA KANUNU:

Sayı:  2860,Tarih: 23/6/1983, RG Tarih : 25/6/1983, Sayı: 18088 , Tertip: 5 Cilt: 22, Sayfa: 438
Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1229

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler

Amaç: 

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşları ve bunların hangi amaçla yardım toplayabileceklerini belirlemek, yardımın toplanmasına, kullanılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam: 

Madde 2 – Bu Kanun; yardım toplamaya yetkili kişi ve kuruluşların, amaçlarına ve kamu yararına uygun olarak, yardım toplama faaliyetlerine ait esasları kapsar. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendi bünyesi içerisindeki yardım toplama faaliyetleri ile dernekler, sendikalar ve bunların üst kuruluşlarına, spor kulüplerine, mesleki kuruluşlara ve bağış kabulüne yetkili vakıflara kendi statülerine göre üyeleri ve diğer kişiler tarafından yapılacak bağış ve yardımlarla bunların öz kaynaklarından sağlayacakları gelirler, bu Kanunun kapsamı dışındadır. Yardım toplayabilecek olanlar: 

Madde 3 – Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler yardım toplayabilirler. Yardımın isteğe bağlı olması: Madde 4 – Yardım isteğe bağlıdır. Kişi ve kuruluşlar yardımda bulunmaya zorlanamaz. 

Yardım toplama şekilleri: 

Madde 5 – Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.(1)

Yardım toplama faaliyetlerinde, yardım toplama şekillerinden bir veya birkaçı kullanılabilir. Yardım toplama işinde kullanılan makbuz ve biletlerde, yardımın hangi amaç için toplandığının belirtilmesi
zorunludur. Gerçek kişiler tarafından girişilecek yardım toplama faaliyetlerinde, bu iş için hazırlanacak özel makbuz veya biletler kullanılır. Makbuz ve biletlerin biçimi, bastırılması, kullanılması ve dağıtılması hususlarına ait esaslar yönetmelikte belirtilir. 

İKİNCİ BÖLÜM

İzin, İzin Vermeye Yetkili Makamlar ve Başvuru

İzin alma zorunluğu: 

Madde 6 – Kişiler ve kuruluşlar, yetkili makamdan izin almadan yardım toplayamazlar. Ancak, kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflardan hangilerinin izin almadan yardım toplayabilecekleri, Cumhurbaşkanınca belirlenip ilan edilir. (1) İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır."

Yerel hükümet (!) 😂 kendini yasaların üstünde mi sanıyor?😂

Şükür salgından öte bir konumuz oldu; merkezi hükümet.. (zımnen yerel hükümet) 😂 özerkliğini ilan etmiş.. de kendi içinde.. öyle olmaz.. hepimiz bilmeliyiz.. herkes bilmeli.. kendi kendine gelin güvey olunduğu nerede görülmüş? 😂

Hdppk belediyeleri bir dönem ekranlara çıkıp özerkliklerini ilan etmişlerdi.. yakalarına yapışılınca 'özerk yönetimin ne olduğunu bilmiyoruz.. belediyenin bir başka deyişi sandık' mealinde savunma yapmışlardı.. siz de yapardınız, ne var?😂

Sayın İstanbullular.. siz belediye başkanı değil.. eyalet valisi seçmişsiniz haberiniz yok.. sahi özerkliğinizi ne zaman ilan ettiniz? Hiç haberimiz olmadı. 😂

Tilki tv (Fox) abdli bir şahsa ait bilindiği gibi.. onların yerel hükümet söylemleri anlamlı olabilir.. zira ABD federal bir yapıda.. iyi de sana ne oluyor? ABD'de herhangi bir eyalette vali seçildiğini mi sanıyorsun?  

Bence bu rüyadan tez uyan.. 😂

Hdpkk deyince suç; CHP, Halk tv deyince niye suç değil?

Ne demek merkezi hükümet-yerel hükümet çatışması?

İbreyi hepten şaşırdılar!🤔🌹

Kaşınma belediye başkanı.. fena kaşırlar.. inanmıyorsan ortağın Hdpkk'ya sor😂🌹

Bence merkezi hükümetle fazla zıtlaşma.. yetkisi var.. kayyum atar!😂

Roj tv bunu verse kıyamet koparırlar.. halt tv.. "Merkezi ve Yerel Hükümet Çatışması" üniter devlet güme gitmiş.. özerkliği ne zaman ilan ettiniz?😂🌹Hukukçu arkadaşlar 'yerel hükümet' ifadesinin yasalarca bir yaptırımı yok mu? Ne zamandan beri federal devlet olduk? Hem niye benim bundan haberim yok? 😂🌹

Sayın İstanbul mukimleri şu salgın musibetini def ettikten sonra site devletinize gelmek istesek vize neyim gerekli mi? 

Yok yani kapıdan neyim geri dönmeyelim😂🌹Cemal Çalık, 04.04.2020,  Konuk Yazar, Sonsuz Ark, Siyasi Hatıralar, Kafa Koçanıma Göre


(*) Sonsuz Ark'ın Notu:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 ilin valilerine gönderdiği genelgede, belediyelerin valiliklerden izin almadan yardım kampanyası düzenleyemeyeceği, düzenleyenler hakkında soruşturma başlatılacağı belirtildi. Genelgenin ardından CHP'li İstanbul ve ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri'nin yardım kampanyası için açılan hesaplarına bloke konuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın çıkardığı genelgeyle koronavirüs salgını nedeniyle İzmir, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yardım topladığa hesaplara bloke konmasının ardından "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz" dedi.

"İdari sistemde 'yerel hükümet' diye bir şey yok"  CNN Türk, 01. O4.2020

Bu yardımlar konusunda bazı televizyonlarda merkezi hükümetle yerel yönetimler ayrımı yapıldığına işaret eden Soylu, idari sistemde "yerel hükümet" diye bir şeyin söz konusu olmadığını vurguladı.

Soylu, bunu daha önce isteyenlerin olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Bunu isteyenler 6-7 Ekim olaylarını yaptı. Dediler ki ' biz özerklik ilan ediyoruz. Terör örgütünün başı Abdullah Öcalan bize böyle talimat verdi.' Ben İçişleri Bakanıyım işkillenmek benim en doğal hakkım.  Acaba birileri bu karşı karşıya kaldığımız ve bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı bu süreçten bir başka anlam mı çıkarmaya çalışıyor. Merkezi hükümetle yerel hükümet gibi daha önce terör örgütünün ülkemize sokmaya çalıştığı bir anlayışı son iki günde yardım kampanyası bahane edilerek bir şey ortaya konulmasından endişe ettiğimi, halk tabiriyle işkillendiğimi ve İçişleri Bakanı olarak da görevimin tam da bu işkillenmeler olduğunu burada paylaşmak isterim."

Ekrem İmamoğlu'na da dün aynısını söylediğini aktaran Soylu, "Dedim ki; bu işte devletin nefesi yetebilir ama yerel yönetimlerin nefesi ne kadar yetebilir bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Soylu, bu işin ne kadar gideceğini bilmediklerini belirterek, polisleri, bekçileri, jandarmaları, 112, 155, 156 gibi büyük iş gören ve kendilerine bağlı bütün birimlerin ne kadar gideceğini bilmedikleri için bunu optimum kullanmak zorunda olduklarını ifade etti.

Kendisini dün ziyarete gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'a da aynısını ifade ettiğini belirten Soylu, şöyle konuştu:

"Bu bizim birlik olmamız gereken bir zaman. Örnek de verdim. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin belediyeleri yok mu? Onlar da kendileri bir kampanya yapmak için kanun müsaade etmese de bundan önce genel ve yaygın bir örneği olmasa da bunu yapamazlar mı? Yapabilirler ama devlet bir irade ortaya koymuş. Biz şu anda yöresel bir sorunla uğraşmıyoruz. Küresel bir problemle uğraşıyoruz. Birlik olmamız gereken, birbirimize sırtımızı dayamamız gereken bir dönem. Siyasi rekabetimizi yarın yaparız."

İçişleri Bakanlığı'ndan "yardım toplama" açıklaması, Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 23:03 

İçişleri Bakanlığı, gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun hükümlerine uygun hareket etmesi gerektiğini bildirdi.

 Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, kamuoyunda, TBMM'nin iradesiyle yasalaşan 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun uygulanmasının altını çizmek için dün valiliklere gönderilen genelgeye ilişkin yapılan değerlendirmeler nedeniyle açıklama yapılma zorunluluğunun oluştuğu belirtildi.

Yardım Toplama Kanunu'nda, kamu yararına uygun olarak amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere "gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin" kanunun 6'ncı maddesi gereğince yetkili makamlardan izin almak şartıyla yardım toplayabileceklerinin düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, bir banka hesabı ilan ederek veya bir makbuz karşılığında para toplayabilmesi için muhakkak bu kanun hükümlerine uygun hareket etmesi gerekir. Bu kapsamda yardım toplamak için yardım toplanacak yer bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınması gerekmektedir. Bununla beraber kanunda izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca anılan kanunun 6'ncı maddesinde Cumhurbaşkanı kararıyla gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların valiliklerden izin almaksızın yardım toplayabileceği de hüküm altına alınmıştır."

"BELEDİYE KANUNU İLE DÜZENLENEN HUSUS NET BİR ŞEKİLDE BAĞIŞTIR"

Açıklamada, son günlerde yerel yönetimler başta olmak üzere bazı kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı banka hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştiklerinin görüldüğü vurgulanarak, şu bilgilere yer verildi:

"Belediyeler, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda kendilerine verilen görevler çerçevesinde; şartlı/şartsız bağış yapmak isteyen vatandaşların her işlem için ayrı ayrı olmak üzere başvurusundan sonra belediyenin görevleri ile sınırlı olmak üzere bağış alabilmektedir. Şartlı bağışlar için her bir vatandaşın bireysel müracaatından sonra 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereğince belediye meclisinin kararı bağış kabul edebilmektedir.

Yine her bir vatandaşın bireysel başvurusundan sonra 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/l maddesi gereğince belediye başkanının onayından sonra şartsız bağışlar alabilmektedirler.

Görüleceği üzere Belediye Kanunu ile düzenlenen husus net bir şekilde 'bağıştır' ve her bir vatandaşın başvurusu üzerine yetkili organın vereceği kararlar çerçevesinde işlem yapılabilecektir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun yardım toplaması hususlarıyla bir ilişkisi bulunmamaktadır."

"YARDIMIN KAPSAMINA GÖRE İL VALİSİNDEN İZİN ALINMASI GEREKMEKTEDİR"

Bir hesap açılarak ve/veya makbuz karşılığında, başkaca bir idari işlem olmaksızın ilan edilen bir kampanyayla vatandaşlardan para/yardım toplanabilmesinin ancak 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerinin usul ve esasları çerçevesinde olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun için de doğrudan Cumhurbaşkanlığınca belli bir kuruma, kişiye, vakıf ve derneğe görev verilmesi veya yetkilendirme yapılması, yardımın kapsamına göre il valisinden izin alınması gerekmektedir. Belirtilen yasal düzenlemelere uyulmadan yapılacak yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na açıkça aykırılık teşkil edecektir.


Bu kapsamda Bakanlığımız yapılacak tespitlerde, Yardım Toplama Kanunu hükümlerine aykırı faaliyet yürütenler hakkında ilgili kanunun 6'ncı maddesinin 'İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü çerçevesinde gerekli işlemleri her aykırılıkta yaptığı gibi yapacaktır/yapmaktadır. Bakanlığımızca korunmaya çalışılan husus, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri, yani kanun koyucunun, TBMM'nin iradesi ve kamu düzeninin tesisidir."
Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark Manifestosu'na aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.

Seçkin Deniz Twitter Akışı