29 Mart 2024 Cuma

SA10663/MT250: Sıklıkla Gözden Kaçan Bir Yom Kippur Geleneği: Kefaret Olarak Kırbaçlama

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, İsrail Ulusal Kütüphanesi (NLI) yazarı Chen Malul'a aittir ve bir Yom Kippur geleneği olan kırbaçlamaya odaklanmaktadır. Bir Şia geleneği olarak da görülen kendi sırtını kırbaçlama, aslında bir Yahudi geleneğidir ve diğer benzer gelenekler dikkate alındığında Şia'nın tasarımcılarının da Yahudiler olduğunu düşündürtmektedir; ayrıca Osmanlı dönemi Kur'an kurslarına, medreselere ve mahalle mekteplerine dayağı sokan zihniyetin kökenine de işaret etmektedir. Yahudi tarihi, dini ve kültürünün 8 milyar insanın geçmişini ve geleceğini nasıl etkilediğini bilmek için dikkatle incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz. 
Seçkin Deniz, 29.03.2024, Sonsuz Ark

Flogging as Atonement? An Often-Overlooked Yom Kippur Custom

"Az bilinen bir Yom Kippur ritüeli nasıl antisemitlerin elinde bir silaha dönüştü?"

Bu, pek çok insanı şaşırtan bir ritüeldir.

Yom Kippur'da sinagog cemaatinin kırbaçlanması geleneğinden bahsettiğimiz pek çok kişi, bunu duymuş olsalar bile, uygulamayı hemen Müslümanların Aşure günüyle ilişkilendirdiler. Aşure, her yıl Müslümanların Muharrem ayının onuncu günü kutlanır ve MS 680 yılında Hüseyin İbn Ali'nin Irak'taki Kerbela savaşında Müslüman Halifeliğinin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken düştüğü günü işaret eder. 

Bu, Hüseyin'in dedesi Muhammed peygamber tarafından kurulan ve daha sonra Sünni ve Şii gruplara ayrılan yeni dinin dönüm noktasıydı. Modern çağımızda Aşure, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca Şii Müslüman tarafından kutlanmaktadır ve günün en önemli geleneklerinden biri kendini kırbaçlamaktır.

"Malkot" - Yom Kippur arifesinde kırbaçlanma. Varşova'daki "Yehudiyah" yayınevi tarafından yayınlanan Roş Aşana kartpostalı, 1912-1918

Yom Kippur'da kırbaçlama geleneğinin Doğu ya da Mizrachi Yahudilerinden kaynaklandığını ve bu geleneğin Şii Müslümanlardan etkilendiğini düşünmek kolaylıkla yanlış olabilir. Gerçekten de bu amaçla kullanılan ve bugün İsrail müzelerinde görülebilen deri kırbaçların çoğu Doğu kökenlidir.


Afganistan'dan Kırbaç - Yahudi Sanatı Merkezi, İbrani Üniversitesi

Ancak daha önce de ima ettiğimiz gibi, bu bir hata olacaktır. Yom Kipur arifesinde kırbaçlanma geleneğinden ilk bahsedenlerden biri Ortaçağ Aşkenaz'ında veya Avrupa'da bulunur - Raşi'nin dua kitabı veya siddurundan başlayarak ve daha sonra Roş'un (Rabbenu Aşer Ben Yechiel) Babil Yoma Traktatı üzerine topladığı dini hükümlerde (14. yüzyıl). Bu önemli haham ve din hukukçusu Aşkenaz'daki Yom Kippur gelenekleri hakkında şunları yazmıştır: "Aşkenaz'da [öğleden sonra] Minşah duasından sonra [Yom Kippur'dan önce] sinagogda [cemaatin] kırbaçlanması âdetti" (bölüm 8, siman 25).

Peki nasıl işliyor?

Görünüşe bakılırsa bu tamamen bir Yahudi geleneği, Kutsal Kitap'taki bir cezalandırma biçiminin kalıntısı gibi görünmektedir. Şöyle yapılırdı: Yom Kippur arifesinde, sinagog şamaşası ya da cemaat hahamlarından biri, cemaatin üyelerini deri bir kırbaçla 39 kez sırtlarından kırbaçlardı.


Özbekistan'ın Buhara kentindeki bir sinagogda Yom Kippur kırbaçlama töreni. Fotoğraf: Ze Redwan, 2000. Yahudi Sanatı Merkezi, İbrani Üniversitesi

Yasanın Tekrarı 25:2'de şöyle yazar: "Eğer kötü adam dövülmeyi hak ediyorsa, yargıç onu yere yatıracak ve yüzünün önünde, yaptığı kötülüğün ölçüsüne göre, sayıya göre dövülecektir." Peki kırbaçların sayısı? 39. Tam olarak bugün hâlâ uygulanan sayı.

Bu geleneği uygulayan topluluklardan bazıları Mişna'da (Makkot 3.12-13) yer alan açıklamayı takip etmiş, bazıları ise bugüne kadar uygulamaya devam etmiştir:

"Onu nasıl kırbaçlıyorlar? Kırbaçlanan kişinin iki elini bir direğin bu tarafına ve o tarafına bağlar ve cemaatin görevlisi giysilerini çıkarmak için tutar. Bu sırada yırtılırsa yırtılır, çözülürse çözülür ve göğsünü açana kadar devam eder. Ve kırbaçlama sırasında görevlinin üzerinde durduğu taş, kırbaçlanan kişinin arkasında yer alır. Cemaatin görevlisi elinde bir kayışla onun üzerinde durur. Bu, dana derisinden bir kayıştır ve ikiye katlanır, biri ikiye, ikisi dörde bölünür ve eşek derisinden iki kayış, ikiye katlanmış dana derisi kayışının üstünde ve altında gider.

...

Görevli, kırbaçların üçte birini önünden göğsüne, üçte ikisini de arkasından sırtına vurur. Ve kırbaçlanan kişi ayaktayken ya da otururken onu kırbaçlamaz; aksine, belirtildiği gibi kamburlaştığında onu kırbaçlar: "Yargıç onu yere yatıracak ve kırbaçlayacak" (Tesniye 25:2), bu da kırbaçlanan kişinin yere yatmaya yakın bir pozisyonda olması gerektiğini gösterir. Ve kırbaçlanan kişiyi kırbaçlayan görevli, bir eliyle tüm gücüyle onu kırbaçlar [makeh]."

Profesör Shalom Tzabar, 20. yüzyılın başlarında Diaspora'daki resimli Yahudi ritüelleri üzerine yazdığı makalede, "Ancak Mişna'ya benzerliğine rağmen," diye yazıyor, "bu Kutsal Kitap ya da Talmud zamanından kalma bir gelenek değildir ve Mişna'daki tanımlamanın Yom Kippur ile ilgisi yoktur, çünkü bir Tevrat yasağını kasten ihlal eden kişiye uygulanan fiziksel cezaya atıfta bulunmaktadır."

Öyle görünüyor ki diasporada, artık kırbaç cezası verme yetkisine sahip Yahudi mahkemelerinin veya Batei Din'in olmadığı bir çağda, olumsuz emirleri ihlal etmenin Kutsal Kitap'taki bu cezası, cemaatin yaptıklarının kefaretini ödediği sembolik (yine de biraz acı verici) bir geleneğe dönüştürülmüştür. Peki neden çoğumuz bunu hiç duymadık?

Kırbaçlama geleneği, bir başka Yom Kippur geleneği olan Kapparot'un (kefaret eylemi olarak bir tavuğun ya da paranın başın üzerinde sallanması) aksine, her cemaatte kök salmamıştır. Günümüzde bu gelenek daha çok bazı Hasidik mezheplerde ve bazı Mizrahi Yahudileri arasında uygulanmaktadır. Bunun nedenini sadece tahmin edebiliriz, ancak cevap, geleneğin diasporadaki Yahudi cemaatinin dışında nasıl tasvir edildiğinde yatıyor olabilir.

Yahudi el yazmalarında Yom Kippur'da kırbaçlanma âdetine dair neredeyse hiç resim yoktur. Ancak başka bir türde yaygındır: Yahudi dininden dönenler, Hıristiyanlığa geçenler tarafından yazılan ve Hıristiyan dinleyicilere yönelik olan Yahudi geleneklerini anlatan kitaplar.


Paul Christian Kirchner'in Jüdisches Ceremoniel ("Yahudi Gelenekleri", Almanca) adlı eserinin ikinci baskısı. Bu baskıda sanatçı Johann Georg Puschner'in gravürleri yer almaktadır.

Paul Christian Kirchner'in hayatı hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Yahudi adı Mordechai Gumprecht ben Shlomo idi ve aslen Frankfurt şehrindendi. Shabbtai Zvi'nin (Sabetay Sevi) coşkulu bir destekçisiydi ve bu sahte Mesih'in Müslüman olmasından sonra Frankfurtlu Haham, Yahudiliğini tamamen terk ederek 6 Kasım 1713'te Hıristiyanlığa geçti. Hıristiyan olduktan sonra İbranice öğreterek geçimini zar zor sağlamaya çalışıyordu, ta ki diğer Yahudilerin de onu takip etmesi için din değiştirmesinin hikâyesini halka duyurması teklif edilene kadar. Bu fikir Kirchner'e cazip geldi ve 1717'de Erfurt şehrinde Jüdisches Ceremoniel ya da "Yahudi Törenleri" adlı kitabını yayınladı.

Mürted Haham Kirchner kitabı boyunca Hıristiyan okuyucularına Yahudilerin tüm temel ritüelleri ve bayramları hakkında geniş bir bilgi sunmaktadır. Kitaptaki bilgilerin çoğu doğru olmakla birlikte, Kirchner Yahudi geleneklerini anlatırken çoğu zaman Hıristiyan okuyucularının gururunu okşayacak ve eski din kardeşlerinin önyargıları ve batıl inançlarıyla alay edecek şekilde abartılı ifadeler kullanmıştır.

Örneğin Yom Kippur, doğru bir şekilde, Yahudilikte geçen yılın günahları için tövbe ve kefarete odaklanan merkezi bir bayram olarak sunulur. Ancak Kirchner'in vurgulamayı seçtiği şey fiziksel kefaret ritüeli. Töreni kelimenin tam anlamıyla sunuyor: Günahlarının kefaretini ödemek için Yahudi bir hayvan gibi karnının üzerine yatmalı ve bir dizi arındırıcı darbe almalıdır. Böylece, esasen sembolik olan bir gelenek (bir oto-antisemit ve mürtedin elinde) Yahudilerin aşağılayıcı ve saçma geleneklerini korumak için Hıristiyan müjdesini kabul etmeyi nasıl reddettiklerinin mükemmel bir örneği haline gelir.

Yom Kippur arifesinde kırbaçlama da dahil olmak üzere Yom Kippur gelenekleri

Kirchner, Yom Kippur'da kırbaçlanma geleneğini Yahudilerle alay etmek için kullanan tek ya da hatta ilk dönme Yahudi değildi. Ondan önce Friederich Albert Christiani (asıl adı Baruch) 1700 yılında kırbaçlama geleneğinin bir resmini içeren Der Juden Glaube und Aberglaube ya da "Yahudi İnançları ve Batıl İnançları" adlı kitabını yayınladı. İlginçtir ki bu kitapta, bazı önemli Hahamların da karşı çıktığı bir gelenek olan Kapparot'un bir tarifi de yer almaktadır.


Yom Kippur arifesinde Kapparot (üstte) ve kırbaçlama (altta) ritüelleri. F. A. Christiani, Der Juden Glaube und Aberglaube, Leipzig, 1705, pl. VII'de yer alan bronz gravür. Kaynak: JTS Kütüphanesi, New York

Bu iki mürtedden bir asırdan fazla bir süre önce, 1530 yılında Der Gantze Jüdisch Glaub ya da "Tüm Yahudi İnancı" adlı kitap yayımlanmıştır. Kitap, tanınmış bir haham ailesinde doğmuş bir mürted olan Antonius Margarita'nın eseriydi; babası Regensburg Hahamı Shmuel Margaliyot'tu. Margarita kitabında Yahudi dininin dayandığı yalanı ortaya çıkardığını iddia ederken, masum Hıristiyanları Yahudi komşularıyla herhangi bir temas kurmamaları konusunda uyarıyordu. Ayrıca Yom Kippur'daki kırbaçlama geleneğini, terk ettiği insanları dövmenin bir yolu olarak kullandı. Kitabına eklediği resim, kırbaçlama geleneğiyle daha da alay etmeyi başarıyor; bu kez inananlar açıkta kalan kıçlarından kırbaçlanıyor.


Der Ganz Jüdisch Glaub, Antonius Margaritha, 1530. Bill Gross Koleksiyonu, Yahudi Sanatı Merkezi, İbrani Üniversitesi

Elbette burada duramayız, bu abartılı ve grotesk görüntülerle bitiriyoruz. Profesör Tzabar'ın yukarıda bahsi geçen makalesinde, kırbaçlama geleneğine dair bir dizi Yahudi görseline rastladık. Bunlar, Polonya'da Yahudiler tarafından ve Yahudiler için üretilen resimli kartpostalların altın çağında -yirminci yüzyılın başlarında- ortaya çıkan kartpostallardır. Ve gerçekten de, bu eşsiz ritüeli o dönemde işaretlendiği şekliyle daha gerçekçi bir şekilde temsil ediyorlar.

"Malkot" - Yom Kippur arifesinde kırbaçlanma. Yehudiyah tarafından Varşova'da yayınlanan Roş Aşana kartpostalı, 1912-1918

Tzabar'ın makalesinde alıntıladığı Doğu Avrupa'daki ritüelin kapsamlı bir tanımıyla bitirelim. Alıntı, Belarus'un Svislach kasabasında doğan Siyonist lider Shmaryahu Levin'in (1867-1935) çocukluğunda yaşadıklarını hatırladığı yazılarından alınmıştır:

O gün [Yom Kippur arifesi] Minchah duasından sonra [...] yaşlı Yahudilerin Beit Midrash'ın zemininde nasıl secde ettiklerini ve Zebur okuyucusu Elazar'ın ya da zanaatından dolayı halk arasındaki adıyla hamam görevlisi Elazar'ın bir kayışla başlarında durup onları acımadan nasıl kırbaçladığını kendi gözlerimle gördüm. Elbette bu kırbaçlamanın kırbaçlama olduğunu biliyordum, ama farkında olmadan kalbimde cheder [çocuklar için dini bir okul] anıları canlandı. Ve kırbaçlar mükemmel bir sırayla geliyordu: biri aşağıda, vücudun en kötüsü için hazırlanmış ve hahamın ve kayışının cheder'deki ortak hedefi olan bölümüne ve ikisi yukarıda, sırta. Ve böylece tekrarlar ve sayardı: bir, bir ve bir, bir ve iki - bazen on beş kez. Kırbaçlanan kişinin ayağa kalkıp hamamcı Elazar'ın servis ettiği kâseye birkaç bronz para attığını görünce şaşkınlığım yedi kat arttı. Bu gerçekten bir mucize ve mucize olacak: Kırbaçlanıyorlar ve kırbaçlanma ücretini ödüyorlar!

Daha fazla okuma için: Şalom Zabar, Polonya ve Almanya Arasında: Yirminci Yüzyılın Başından Resimli Kartpostallarda Yahudi Ritüelleri, Yahudi Folklorunda Kudüs Çalışmaları (Cilt 27), Magnes Yayıncılık, 2011

Chen Malul, 19.09.2023, İsrail Ulusal Kütüphanesi, NLI


Mustafa Tamer, 29.03.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı