6 Şubat 2016 Cumartesi

SA2454/KY40-HF15: İdamlık Bir Şia Eleştirisi-Hüsameddin Ferzîzâde: İslâm’dan İslâm’a-Uydurulan İslâm’dan İndirilen İslâm’a Yolculuk 15

Sonsuz Ark'ın Notu:
22 yaşında Azerî kökenli İran vatandaşı bir Üniversite öğrencisi olan Hüsameddin Ferzîzâde Şiâ'ya yönelik sistematik eleştirisi yüzünden İran İslam Cumhuriyeti adı ile anılan Faşist Velayet- Ruhbanlık Sistemi tarafından idama mahkum edilmiştir. Aşağıda bu tertemiz delikanlının aziz hâtırâsına ve eserine dair tercümeyi bulacaksınız. (Güncel Not: Hüsameddin Ferzîzâde kardeşimiz, 14.09.2020 günü yayınladığımız aşağıdaki çalışmasını paylaştığım Twitter hesabıma şu mesajı bırakmıştır: "Selam, Hayatımın zor günlerinde beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Husamuddin farzizade" Çalışmasını yayınladığımız zamandan bu yana 5 yıl geçmiş, bu zaman içinde, 1993 doğumlu olan bu genç kardeşimiz İdam'dan kurtulmuş, ancak üniversiteden atılmış, hayatı cehenneme çevrilmiş bir durumda. Umuyorum dost ellerimiz ona uzanabilir  Türkiye olarak. Seçkin Deniz)
Seçkin Deniz, 06.02.2016

Bismillahirrahmanirrahim

Hz. Hüseyin’i kim şehid etti?

Bu yüzden Şiiler gerçekte Ehl-i Beyt aşıkları değil tam aksine Ehl-i Beyt’in düşmanlarıdır. Tarih bunu defalarca ispat etmiştir. Kerbela’da da Emeviler Şiaların yardımıyla Hüseyin’i katletmişlerdir. Hüseyin’le savaşan Ömer Bin Sa’d’ın ordusunun çoğu Şiilerden oluşuyordu. Hüseyin onlara; “Ey namertler siz kendiniz beni Kûfe’ye davet ettiniz” diye haykırmıştır. 

Bu şekilde Hüseyin’in öldürülmesine sebep olan Şialar daha sonra da timsah gözyaşları akıtmaya başladılar. Zaman içerisinde kendilerini zincirle dövme, sine vurma ve bıcak veya kılıçla baş yarma gibi çirkin yöntem ve uygulamaları İslâm kültürüne soktular. O kadar ki şerefsiz bir Şia alimi Fatıma’nın, başları yaralananların başlarının yarasına merhem koyduğunu bile iddia edebilmiştir. 

Bu alim müsveddesini adını burada anmak istemiyorum. Çünkü onun pis adı bile bu metni kirletmeye yeter de artar bile. Peygamberimiz‘in kızı ve İslâm dininin büyüklerinden birisi olan Hz. Fatıma gibi temiz bir hanımı böyle baş yaran, zincirler bedenlerine zarar veren ve sinelerine vurup barbar gibi bağıran yalancı ve fitnecilerin iftira ve yalanlarından korumak için Allah’a sığınmak gerekir.

Bu yüzden Cafer-i Sadık gibi şerefli bir Müslümandan “Ahir zamanda Mehdi’nin düşmanları Şiiler ve Yahudilerden oluşacaktır” mealinde bir söz rivayet edilmektedir.

Hristiyanlık-Şia ilişkisi

Şia’nın diğer bir çelişki ve çıkmazı da Ebû Bekir ve Ali ile ilgili olanıdır. Ali ile Muaviye arasındaki hakimiyet meselesinde halkın iradesini kabul ederek Ali’nin hilafetten uzaklaşmasını Şia, Onun halkçılığı gibi göstermek istemektedir. Buna karşılık Ensar ve Muhacirinin icmasıyla seçilen Ebû Bekir’i kafir olarak görürler!

Ali’nin medhinde o kadar ileri giderler ki Şia’nın metinlerini okuyan kimse haşa Ali’nin Allah olduğunu sanır. Hz. Muhammed’i dahi Ali’den daha aşağı mertebede görürler. Bu yüzden Hristiyanlar genelde Hz. Muhammed’e değil, bu konuda Ali’ye müracaat ederler. 

Öyle ki, Ali’nin hâşâ kendisini Hz. Muhammed’den daha üstün gördüğüne dair hiçbir tarihi kayıt bulunmamaktadır. Bazı Hristiyanlar bu yüzden Ali’yi övmüştür. Çünkü Tanrı’nın oğlu olan İsa’yı, Ali suretinde görmüşlerdir.

Hristiyanların İsa’yı insan üstü bir varlık olarak görmeleri gibi Şialar da Ali’yi o şekilde görmüştür. İşte burada Hristiyanlık ile Şialık örtüşmektedir. Bu yüzden Hristiyan şairler Ali hakkında şiirler yazmıştır. Bu arada akli yollarla ilmi münazaralara katılamayan Şiiler agrasifleşip “Ali yokluğunda böyle davranmamızı emretti” diye bahane uydururmuşlardır. Ancak Şia’nın bu rüya meselesini başka fırkalar da uydurmuşlardır. 

Kimi Şeyh Abdulkadir Geylani’yi Peygamber ile birlikte rüyada görür. Bir başkası Ebû Bekir’i, Ömeri ve diğerlerini... Son olarak benim hurafelerden arınmama eserleri ile yardımcı olan Ayetullahuzma Burkai ve Ayetullah Herkani’ye Allah’tan rahmet diliyorum. 

Kullandığım bütün kaynakları burada vermek mümkün olmadığından okuyuculardan benim facebook sayfama müracaat etmelerini rica ediyorum. Böylece burada açıkladığım  örüşlerin tamamen bana ait olduklarını rahatlıkla görebilirler. 

İnşallah bu araştırmam hakikati arayan okuyuculara faydalı ve yararlı olacaktır.

Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Hiyav şehri 18 Muharrem 1436 hicri-kameri, 21 Aban 1393 hicri-şemsi.
12.11.2014.
Hüsameddin Ferzizade

Çeviren: Mustafa İkbâl
Tahkik ve Notlandıran: Bülent Şahin Erdeğer

Hüsameddin Ferzîzâde, 06.02.2016, Sonsuz Ark, Konuk YazarMetin adresi:


EK-1 FERZİZÂDE’NİN İDÂM KARARI

Davacı: Savcı

Davalı: Hüsameddin ferzizade adres Erdebil Meşkinşehr ilçesi Şüheda caddesi Ali Ferzizade’nin şahsi evi

Mahkeme Kararı:

Meşkinşehr ilçesi devrim savcısının hazırladığı iddianameye göre Ali oğlu Hüsameddin Ferzizade İslâmî değerlere hakaret ve yazdığı “İslam’dan İslam’a” kitabını internet ortamı ve çevre ülkelerdeki üniversitelerde yayıp sapkın inançlarını tebliğ ederek mürted olmakla suçlanmaktadır.

Davalı yapılan suçlamaları redderek ve kitabı yazma amacının başkalarının görüşünü eleştirmek olduğunu bildirdi. Görüşlerinin tamamının belgelere dayalı olduğunu ifade eden davalı bu görüşleri fikir alışverişinde bulunmak amacıyla bir araya getirerek yayınladığını söyledi.

Mahkeme dosya içeriği ve davalının beyanatı ve “İslam’dan İslam’a” kitabının içeriği ve metnini göz önüne alarak aşağıdaki maddelerde bulunan cezaları şahsa uygulanması istedi.

1.1392 yılı İslam Ceza Kanunun 263. Maddesi gereğince “Resul-i Ekrem’in (saa) makamına hakaret” suçundan 74 kırbaç darbesine
2. İslam Ceza Kanunun 513. Maddesi gereğince ”Masum İmâmlara hakaret” suçundan 5 yıl hapse
3. İslam Ceza Kanunun 514 ve 697. Maddeleri gereğince “İslam Cumhuriyeti kurucusu İmam Humeyni’nin şahsına hakaretten” 2 yıl hapse. Mahkeme ayrıca anayasanın 167. Maddesine istinaden “İslâmî değerlere hakaret ve İslam dinin hükümlerini ve ilkelerini İslam ve Kur’an’ın ceza kanunlarını çiğneyerek inkar” suçuyla:

1. Resul-i ekremin ve imamların ismet sıfatını inkar
2. Peygamberlerin ve imamların ilmi ledüne sahip olduklarını inkar
3. Hak mezhep Şiiliği inkar ederek eski İran kültürünün şaman Moğol’un ve İsrailiyatın bir ürünü saymak
4. Şii mezhebini akıl dışı kabul etmek
5. İbâdiyye mezhebine temayüllü olmak
6. Aralarında Allame Kuleyni’nin de bulunduğu Şii büyüklerini münafık addetmek ile davalıyı mürted kabul etmektedir.

Daha önce de beyan ettiği üzere anne ve babası da Şii olan davalıyı “Fıtri mürted” sayan mahkeme şahsı 7 yıl hapis ve 74 kırbaç darbesi ve idama mahkum etmiştir. Davalının kendisine tebliğ edilen karar için 20 gün içerisinde yüksek mahkemeye temyiz başvurusunda bulunma hakkı vardır.

Ali Muradyan/ Meşkinşehr 101. Ceza Mahkemesi Başkanı


Ek 2- İdam Kararı- Farsça Metin
Ek 3: Hüsamettin Ferzizâde Kimlik Bilgileri


Seçkin Deniz Twitter Akışı