9 Haziran 2023 Cuma

SA10219/MT166: Antik Dünyada Fikir Çalma

  Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, yazıları The Atlantic, Los Angeles Review of Books, The Spectator, The Times Literary Supplement ve daha birçok dergide yayımlanan, New Lines dergisine editörü ve Brigham Young Üniversitesi Arapça yardımcı doçenti Kevin Blankinship'e aittir ve Antik Çağ'da telif hakkına odaklanmaktadır.
Seçkin Deniz, 09.06.2023, Sonsuz Ark


Stealing Ideas in the Ancient World
Before Print or Copyright, Authors Had To Guard Their Own Works
 Baskı veya Telif Haklarından Önce Yazarlar Kendi Eserlerini Korumak Zorundaydı

"Yazılarının çalınmasından ve itibarlarının zedelenmesinden endişe eden premodern yazarlar, fikri mülkiyet hırsızlığına karşı savunmak için kendi yorumlarına başvurdular"

"Fikri mülkiyet kavramı - bir fikre sahip olunabileceği fikri - Avrupa Aydınlanmasının bir çocuğudur." UC Berkeley tarih profesörü ve Aydınlanma hakkında araştırma yapan ve yazan Carla Hesse böyle diyor. Hesse'nin prestijli Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi'nin yayın organı Dædalus'un Bahar 2002 sayısında açıkladığı gibi, o zamandan önce eski insanlar fikirleri kendi yaratıcı sevgilileri olarak değil, ilham perilerinin hediyeleri ya da daha eski metinlerden elden düşme olarak görüyorlardı. 

Hesse, "Şair tanrıların sözlerini söylerdi, kendi yarattıklarını değil" diyor. Buna karşılık, 18. yüzyıl fikri mülkiyeti yeni bir fikre dayanıyordu: tek, yaratıcı bir deha olarak yazar. "Diderot," diye yazıyor Hesse, "Young, Lessing ve Fichte ile birlikte, fikirleri öznel, bireysel zihinden kaynaklanan ve dolayısıyla özel mülkiyetin en dokunulmaz biçimini oluşturan fikirler olarak görüyordu."


Aristoteles'in Büyük İskender'e ders verirken resmedildiği gravür. (Getty)

Hesse'nin görüşleri de son 20 yılda, en azından Batı'daki öğrenciler arasında pek sorgulanmadı. Eylül 2022'de Andrea Wulf'un "Muhteşem Asiler" adlı kitabı "Benlik" kavramının izini Hölderlin ve Schleiermacher gibi 19. yüzyıl Alman düşünürlerine kadar sürdü. İnsanlar ne zaman bu kadar benmerkezci oldu? Ne zaman özgürlük istemeye başladılar? Kendi hayatlarını seçme hakkını ne zaman talep ettiler? "Her şey 1790'larda Almanya'nın sakin bir üniversite kasabasında başladı" diyor Wulf, şaşkınlıktan gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde. O zamandan önce belki de insanlar taç, kürsü ve kılıç tarafından ezilmekten biraz daha hoşnuttu. Ya da belki de, diyor Wulf alaycı bir gülümseme ve zar zor gizlenmiş bir kibirle, daha iyisini bilmiyorlardı.

"Benlik" konusuna gelince, bunun ilk kez ne zaman soyut bir fikir haline geldiği kime sorduğunuza bağlıdır. Çok sayıda gözlemci, hangi dönemde çalışıyorlarsa o dönemde başladığını düşünüyor. Rönesans akademisyenleri bunun Dante; Aydınlanma uzmanları Descartes; Romantizm akademisyenleri ise Goethe olduğunu düşünüyor. Peki ya insanlar her zaman eşsiz olduklarını düşündüyse? Ya kendilerinden hep öyleymişler gibi bahsettilerse?

Baskı ya da telif hakkının olmadığı günlerde bilgi akışkandı ve kontrol edilmesi zordu. Böylesine değişken bir dünyada, ister girişimci yazarlar ister kitapçılar olsun, üreticiler kadar tüketiciler de başkalarının fikirlerinden para kazanabilirdi. Bu gerçek, fikri mülkiyeti savunmanın bir yolu olarak kendi kendine yorum - bir yazarın kendi eserlerine ilişkin açıklaması - veya kendi kendini düzenleme gibi karşı önlemlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yedinci yüzyıl Çin'inde Budistlerin ve Taocuların takipçileri için rekabet etmeleri, dokuzuncu yüzyıl Bağdat'ının Vahşi Batı benzeri "yazarlık" kültürü ya da 12. yüzyıl Fransız düşünürü Peter Abelard'ın rakiplerine direnmek için kendine atıfta bulunma şekli, bir kitabın ne olduğu, ona kimin sahip olduğu ve yazarın - "otorite" kelimesinin temeli- gerçekte kim olduğu sorularını gündeme getirmektedir.

İkinci yüzyılda yaşamış Yunan cerrah ve filozof Galen, "Kendi Kitaplarım Hakkında" adlı kitabının önsözünde, "Eserlerimin insanlar tarafından kendi adlarıyla aktarılmasına gelince, bunun nedenini siz de biliyorsunuz," diye yazar. "Bu eserler hiçbir şekilde dağıtılmak üzere değil, sadece dinledikleri derslerin yazılı bir kaydını isteyenlerin isteği üzerine yazıldıkları için arkadaşlarına veya öğrencilerine yazısız olarak verildi." Galen, 216 yılı civarında ölmeden birkaç yıl önce, hangi eserlerin kendisine ait olduğunu açıklığa kavuşturmak ve kendi adıyla yanlış bir şekilde yayılan metinlere ateş püskürmek için "Kendi Kitaplarım Hakkında "yı kaleme aldı. Ayrıca, 192 yılında, inşa ettiren Roma imparatorunun adıyla Vespasian Forumu olarak da bilinen Barış Tapınağı'nda çıkan yangın Galen'in kitaplarının ve diğer eşyalarının çoğunu yok etmişti. Hasar o kadar büyüktü ki, Galen yangından etkilenen en az iki eserini yeniden yazdı.

"Kendi Kitaplarım Hakkında "nın iki kardeş başlığı vardı: "Kendi Kitaplarımın Düzeni Hakkında" ve "Kendi Fikirlerim Hakkında". Her üçü de Galen'in kendi külliyatını kontrol etmeyi amaçlıyordu. "Yazdığım şerhlerin bile" diyor, "bazıları benim tarafımdan arkadaşlarıma verildi, hizmetçiler tarafından çalınıp dağıtılan diğerlerini ise daha sonra başkalarından geri aldım... Bu şerhlerin hiçbiri dağıtılmak için yazılmadı." Galen kendi yazılı mirasını korumaya çalışan ilk kişi değildi, ama bunu yapanların başında geliyordu. Ve belki de fikirlerinin ne kadar iyi olduğunu zaten biliyordu: Galenik melankoli teşhisinin - aşırı "kara safra" ya da psikiyatristlerin şimdi depresyon dediği şey - hala geçerli olduğu 18. yüzyıla kadar Avrupa ve Orta Doğu'ya hakim olmaya devam ettiler. Galen'in kendi entelektüel ürünlerini kurşun geçirmez hale getirmeye çalışmasına şaşmamalı.

Fakat ortaçağ Çin tarihinin de gösterdiği gibi, bunu yapan son kişi kesinlikle o değildi. Yedinci yüzyılda Budistler Taoist rakiplerini Budist kutsal metinlerini kopyalamak, taklit etmek ve başka şekillerde çalmakla suçlamışlardır. Budist keşiş Daoshi (道世, ölüm 683) - Daoizm'de bir rahibin genel unvanı olan daoshi (道士) ile karıştırılmamalıdır - Budist ansiklopedisi "Fayuan Zhulin "de ("Dharma Bahçesinde Bir Mücevher Ormanı") "Sapkın Öğretilerin Yanlış Aktarımı" üzerine tam bir bölüm yazmıştır.

"Daye döneminde," diyor Daoshi, 605-617 dönemine atıfta bulunarak, "Wutong tapınağından Taoist Fu Huixiang 'Nirvana Sutra'yı 'Chang'an Jing'e kopyaladı. Kısa süre sonra öldürüldü ve metin elden ele dolaşmadı. Fakat şimdi intihal edilen metin 'Taishang Lingbao Yuanyang Miao Jing' ['En Yüce Rabbin Sayısız Hazinesinin İlkel Yang'ının Harikulade Kutsal Kitabı'] olarak yeniden ortaya çıktı." Daoshi'nin "Mücevherler Ormanı "ndan elde edilen kanıtlar Budistlerin ve muhtemelen pek çok Taocunun "Harikulade Kutsal Yazılar "ı en başından beri uydurma olarak gördüklerini gösterse de, "Harikulade Kutsal Yazılar" Budist isimler ve teknik terimler açıkça Taocu ikamelerle değiştirilerek Taocu kanonunda günümüze kadar ulaşmıştır. Buddha'nın kendisi olan Siddhartha Gautama'nın yıllar önce endişelendiği gibi: "Ben öldükten sonra, sapkın öğretilerin takipçileri olacak ve benim sözlerimi çalıp kendi öğretilerini temsil ediyormuş gibi gösterecekler ve bunların her zaman kendilerine ait olduğunu iddia edecekler."

Ancak sade bir hayat yaşayan ve dünyadan kopmayı öğütleyen Buda, gelirini kaybetme endişesi taşımıyordu. Yüzyıllar sonra Çin'deki takipçileri de öyle. Leipzig Üniversitesi tarihçisi Friederike Assandri'nin dediği gibi bu, Budist-Daoist polemiğinin, nihayetinde ekonomik haklar etrafında dönen daha sonraki Avrupa fikri mülkiyet yasalarından farklı olduğu anlamına geliyor. Her ne kadar Budistler dini destek karşılığında imparatorluk himayesi için Taoculara karşı mücadele etmiş olsalar da, Budistler için söz konusu olan daha çok ahlaki anlayışları korumak, kutsal mirası muhafaza etmek ve takipçiler için rekabet etmekti. Tüm bunlar, Assandri'nin sözleriyle, hem Budistler hem de Taocular açısından "kutsal metinlere ve terminolojiye sahip olma konusunda güçlü inançlar" anlamına geliyordu.

Para ve prestij iki yüzyıl sonra, Beyt el Hikme'de ("Bilgelik Evi") Yunan matematik, tıp ve felsefesinin Arapça çevirilerini yapan Abbasiler yönetimindeki görkemli Bağdat'ta da söz konusuydu. Kendini açıklamak genel bir insan işi gibi görünse de, tercüme etmek ve yorumlamak için seçtikleri metinlere duydukları hevesi açıklayacak olan Helenik öz-yorum tekniklerini de öğrenmiş olabilirler. Yüzlerce yıl boyunca Arapça bilgi esas olarak sözlü olarak aktarılmıştı, ancak yazı ilk kez dokuzuncu yüzyılda Bağdat'ta, kağıdın İslam dünyasına gelişiyle aynı zamanda kullanılmaya başlandı. Kitaplar ve onların ticaretini yapan insanlar çoğaldı. Sözlükler, koleksiyonlar, şerhler ve palimpsestler (orijinal yazının silinip üzerine yeni kelimelerin yazıldığı yeniden kullanılan el yazmaları) kayıtlı materyal çağrısına cevap verdi. Kütüphaneler, kitapçılar ve akademiler yağmurdan sonra mantar gibi çoğaldı. Yale Üniversitesi Profesörü Shawkat Toorawa tüm bu gelişmeleri sadece elitlere değil tüm topluma hakim olan "yazar kültürü" olarak adlandırıyor.

Talep genellikle arzı karşılamak için hareket ettiğinden, yeni bir tür tüketici de ortaya çıktı. Toorawa, "Yazarlar edebiyat salonları ve suareler düzenlemeye başladı," diyor. "Kopyacılar, kitapçılar ve yayıncılardan oluşan profesyonel bir metin topluluğu ortaya çıktı." Girişimci kırtasiyeciler ya da "warraqin", yani kitap, kağıt ve hatta tüm kütüphaneleri satan insanlar da öyle. (Dokuzuncu yüzyıl Bağdat'ında Suq al-Warraqin, yani Kırtasiyeciler Çarşısı olarak bilinen bir bölge vardı). Bu kelime tacirleri genellikle henüz kopyalanmamış kitapları satar ya da bir hocanın fikirlerini çalıp satmayı uman öğrenciler gibi davranırlardı. Çünkü Berlin Özgür Üniversitesi Profesörü Beatrice Gruendler'in de belirttiği gibi, bir kitap ve içindeki kelimeler artık iki farklı şey haline gelmişti: "Entelektüel içeriğin mülkiyeti ile yazılı biçimi birbirinden ayrılmıştı." Bu nedenle, bir öğrencinin belirli bir metni çalıştığını ve artık kendi öğrencilerine öğretebileceğini kanıtlayan sertifikalar veya "icazetler" gibi geçici güvenlik önlemlerine ihtiyaç duyuldu.

Kendi kendini yorumlama, Ortaçağ Arap kitapçılığını simgeleyen bir tür yazı-üstüne-daha-yazma olmanın yanı sıra, hırsızlığa karşı bir başka kalkandı. 10. yüzyıl sonrası pek çok şair kendi eserlerini düzenler ve parlatırdı. Antologlar, topladıkları öykü ya da şiirlere, bu tür mücevherleri neden bir araya getirdiklerini açıklayan önsözler eklediler. Kendini en çok haklı çıkaran yazarlardan biri, eserlerine önsözler ve yorumlar ekleyerek kendi mirasını koruyan 11. yüzyıl şairi, özgür düşünen ve sözde sapkın Ebu'l-Ala el-Maarri'ydi. Bunların çoğu didaktikti - el-Maarri anlaşılması güç kelime ve deyimleri severdi ve bunları açıklamayı daha da çok severdi. Ancak kendisine yöneltilen küfür suçlamalarına karşı en azından bir tane "Zecr al-Nabih" ("Havlayan Köpeği Kovmak") adlı bir önsöz yazmıştır. Bir şiirinde "Dışarıdan dindar görünen ama içgörüden yoksun dindarları inceledim," der, "ve onları akıldan ve hakikat ışığından yoksun, düşüncesiz hayvanlar olarak buldum." Bu dizeyi eleştirenlere karşı el-Maarri, tipik bir kurnazlıkla, sadece bazı dindarları kastettiğini, hepsini kastetmediğini söyler.

Belki çakalcaydı ama El Maarri'nin çakal olduğu kesindi, ki bu da kendini açıklayanların paylaştığı bir özellik gibi görünüyor. Kendi düşüncelerini haklı çıkarmak isteyen kişilikler genellikle mirasları konusunda da endişelenirler. Hem Galen hem de el-Maarri böyle görünüyor, tıpkı başkent Konstantinopolis'te servet çarkını döndüren -ve kaybeden- 12. yüzyıl Bizanslı Yunan bilgin ve öğretmen John Tzetzes gibi.

Zengin ama okuma yazma bilmeyen bir tüccarın torunu olan Tzetzes, kariyerine kâtip olarak başlamış, ancak hamisi olan Trakya'daki Beroia (bugünkü Stara Zagora) valisinin gözünden düşmüştür. Tzetzes geçinebilmek için tüm kitaplarını satarak Konstantinopolis'e geri döndü ve askeriyeye ya da kamu hizmetine girecek varlıklı öğrenciler için hazırlık öğretmenliği yapmaya başladı. Tzetzes, başkentte unvanlar ve prestij umarak çabalayan biriydi, ancak bunlar hiçbir zaman gelmedi. Bunu, sosyal ve eğitim sisteminden kendi isteğiyle uzak durmasına bağlıyordu. Korfu'daki Pantokrator Manastırı'na yerleşmeden önce bürokratlarla takıştığı ve 1180'lerdeki ölümüne kadar burada yaşayıp ders verdiği söylenen Tzetzes, titizlikle kaba ve çapkın bir figür çizmiştir.

Tzetzes sadece tek bir gerçek açıklama yazmıştır: Bizans İmparatorluğu'nda belgeler kolayca tahrif edilebildiği ve izinsiz kopyalanabildiği için çalınıp satılmasından endişe ettiği kendi mektupları üzerine bir dizi açıklama. "İyi bir adam hem ilk taslağı hem de temiz kopyayı aldı," diyor Tzetzes alaycı bir şekilde. "Birincisini yok etti ve ikincisine zarar vererek sıralamayı karıştırdı." Tzetzes, olağanüstü bir olayda, bir öğrencisinin imparatorluk sarayında öldüğünü, ardından askerlerin cesedi bulduğunu ve Tzetzes'in ders notları da dahil olmak üzere öğrencinin eşyalarını sattığını söylüyor. Bu tür tahrifatları durdurmak için, kendisinden önce el-Maarri'nin yaptığı gibi, Tztezes de okuyucuları kandırmak için Ortaçağ Yunanlılarının "amphoteroglossia" ya da "doublespeak" olarak adlandırdığı kelime oyunlarına başvurmuştur. Bu tür kelime oyunlarının kimseyi kandırıp kandırmadığı konumuzun dışında. Tzetzes'in entelektüel ürünlerini korumaya çalışması bile bunların kendisine ait olduğunu düşündüğü anlamına gelir.

Kendi kitaplarına olmasa da kendi mirasına takıntılı bir başka kişi de 12. yüzyıl Fransız düşünürü ve din adamı Peter Abelard'dı. Küçük Fransız soylularının çocuğu olarak 1079'da dünyaya gelen Abelard, erken yaşta akademik bir gelecek vaat etmiş ve 20'li yaşlarında kendi okulunu açmış, ardından 1115'te, Abelard'ın doğduğu yıl Papa Gregory VII tarafından din adamları için kurulan birçok eğitim alanından biri olan Notre Dame katedral okulunun müdürü olmuştur. Abelard, Notre Dame'da Paris'in en iyi okuyan kadını olarak tanınan Héloïse ile tanıştı ve ona aşık oldu. Bu ilişki sayesinde çoğu insan Abelard'ın adını, "saray aşkı" türünü başlattığı varsayılan bir mektup alışverişi sayesinde biliyor.

Ama olgun meyveler kısa sürede bozulur. Héloïse hamile kaldı ve Abelard'ın Brittany'deki aile evine taşındı, burada gizlice evlendiler ve Héloïse oğulları Astrolabe'yi doğurdu. Kısa bir süre sonra, Héloïse'in amcası ve vasisi Fulbert, Abelard'ı hadım etmeleri için uşaklarını gönderdi. Yaralanan ve utanan Abelard, Saint Denis manastırına girerken, Héloïse Argenteuil manastırına katıldı. Abelard bir daha asla öğretmenlik yapmayacağına yemin etti.

Zamanla okulunu yeniden açtı ve başrahiplik rütbesini korudu, ancak daha sonraki yıllarda, Papa 16. Benedict'in 2009 yılında yaptığı bir açıklamada belirttiği gibi, entelektüelleştirici "akıl teolojisi" nedeniyle takip edildi. Bu konuda Abelard'ın rakibi, Tapınak Şövalyeleri'nin kurucularından Clairvaux'lu Bernard'dı ve o da "kalp teolojisini" tercih ediyor, akla karşı inancı vurguluyordu. Davaları Papa Innocent II'nin masasına kadar gitmiş, Papa Abelard'ın susturulmasını emretmiş ancak Cluny başrahibi Peter the Venerable'ın Papa'dan merhamet dilemesi üzerine kararı geri almıştır.

Abelard, sakatlanıp iyileştikten sonra, ancak Bernard'la mahkemeye çıkmadan önce, bazılarının ortaçağ otobiyografisi olarak kabul ettiği şeyi yazdı: "Historia Calamitatum" ("Sıkıntılarımın Hikâyesi"). Abelard bu kitapta Héloïse ile olan ilişkisinin yanı sıra kendi benlik algısını da ortaya koyar. O "ingenium" ya da doğuştan gelen deha ile dolu üstün bir entelektüeldir. Hatta kendisine özel bir statü kazandırmak için koca bir ülke icat eder: O bir Palatine'dir, "Palatinus", antik Roma'daki Palatine tepesini ve Charlemagne'ın "şovalyelerini" çağrıştırır. Abelard, "Ülkemin ya da soyumun doğası gereği hafif yürekliydim," der, "böylece zekâm sayesinde öğrenim disiplinine çok uygun düştüm." Abelard'ın egosunu yükseltmek için uydurulmuş bir etnisitenin onu daha özgüvenli değil, daha az özgüvenli gösterdiğini düşünen okuyucuları kimse suçlayamaz. Bergen Üniversitesi'nden tarihçi Sverre Bagge'nin yazdığı gibi, Abelard'ın otoportresi yakıcı bir utanç duygusuyla doludur ve onu "diğer insanların kendisi hakkında ne düşündükleriyle açıkça ve aşırı derecede ilgili" göstermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, bu durum kendini haklı çıkaran yazarlar arasında yaygındır.

Ancak bunu bilseler bile okurlar yine de şunu sorabilir: Bu tür yazarlara güvenebilir miyiz? Abelard kendi efsanesini anlatırken ona inanabilir miyiz? El-Maarri ya da Tzetzes kelime oyunları yaparak beladan sıyrıldıklarında onlarla birlikte hareket edebilir miyiz? Bazen okuyucuların başka seçeneği yoktur, ancak yine de gerçek kimliği öz kimlikten ayırabilirler, her ne kadar kafalarını karıştırmak cazip gelse de. Bu, "Benlik "in genel zorluğuna ve bir fikir olarak ilk nasıl oluştuğuna işaret ediyor. Dünyanın Carla Hesses ve Andrea Wulf'larını, her şeyin çalıştıkları çağlarda başladığını düşündükleri için suçlamak, başka bir makul açıklama getirmekten daha kolaydır. Çoğu zaman akademisyenler bir kitabı dar ve önyargılı ölçütlere dayanarak "bireyci" olarak nitelendiriyor; örneğin antik biyografiler evrensel olmaya çalışırken modern otobiyografi yalnızca kişiseldir. Bu tür fikirlerin merkezi tutarlı olamaz.

İngilizce Profesörü Jerome McGann "Kitapları ne yapacağız?" diye soruyor. Dijital ve hiper bağlantılı bir çağda basılı kitapların akıbetine ilişkin kaygıları dile getiren bu soru, acil ve rahatsız edici olmakla birlikte yeni değil. Sokrates "Phaedrus" adlı eserinde yazılı belgelerin hafızanın düşmanı olduğu konusunda endişelenmişti. 1565'te ölen saygın İsviçreli bilim adamı Conrad Gessner, matbaanın icadından sonra aşırı bilgi yüklemesi konusunda endişelenmiştir. 20. yüzyılın başlarında ebeveynler radyo dinlemenin çocuklarının akademik becerilerini zayıflatacağından endişe ediyorlardı. Tüm bu endişeler, tıpkı baskı öncesi ya da dijital kültürlerin endişeleri gibi, bilginin kontrolü ve yayılmasıyla ilgilidir. İstatistikçi ve "Siyah Kuğu" kitabının yazarı Nassim Nicholas Taleb şöyle yazıyor: "Bilgimizi korunması ve savunulması gereken kişisel bir mülk olarak görme eğilimindeyiz. Bu bizim yükselmemizi sağlayan bir süs eşyasıdır." Çok satan bir yazarın zenginlik ve güç kaynağı olarak fikirlerle alay etmesindeki ironi gerçekten de çok lezzetli. Ancak tarih açısından bakıldığında, kendini açıklamanın genellikle kişinin kendi mülkünü korumaya yönelik daha büyük bir stratejiye hizmet ettiği göz önüne alındığında, kesinlikle haklı.

Kevin Blankinship, 3 Mart 2023, The New Lines Magazine

(Kevin Blankinship, New Lines dergisinde katkıda bulunan bir editördür. Brigham Young Üniversitesi'nde Arapça yardımcı doçentidir. Yazıları The Atlantic, Los Angeles Review of Books, The Spectator, The Times Literary Supplement ve daha birçok dergide yayımlanmıştır.)

Bu makale Aglae Pizzone ile birlikte yürütülen ve Danimarka Bağımsız Araştırma Fonu ile Güney Danimarka Üniversitesi (SDU) tarafından desteklenen araştırmaya dayanmaktadır.


Mustafa Tamer, 09.06.2023, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı