23 Temmuz 2022 Cumartesi

SA9758/MT74: Mısır'ın Mirası Nasıl Siyasi Bir Savaş Haline Geldi?

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Mısır doğumlu yazar ve yayıncı Magdi Abdelhadi'ye aittir ve Diktatör Sisi'nin Mısır'ın Pan-Arabizm'ini ve İhvan İslamcılığı'nı reddederek Antik Mısır dönemini, Firavun kültürünü ve dilini yücelten politikalarına odaklanmaktadır. Yazarın, "Mısır milliyetçiliğinin (Arap'a karşıt olarak) dirilişi, özellikle Mısır'ın büyük Kıpti azınlığı ve liberal ya da laik seçmenler gibi kendilerini Arapçılık ve İslamcılık söyleminden dışlanmış görenler olmak üzere, birçok kişinin eski tarihleri hakkında gerçekten hissettiği gururdan faydalanıyor." şeklindeki tespiti dikkate değerdir; Türkiye'de de Antik Yunan'a yapılan atıflarla öne çıkan CHP merkezli 'Kült'e benzer bir arka plan ortaklığını ve diktatöryel genleri görmek mümkündür.
Seçkin Deniz, 23.07.2022, Sonsuz Ark


How Egypt’s Heritage Became a Political Battle
"İslamî, Firavunî veya ikisi birden mi? Yeni bir ulusal kimlik duygusu için geçmişe bakan Mısırlıların karşı karşıya oldukları ikilem bu."

Herhangi bir Mısır banknotunu alın, her iki tarafına da bakın ve ülkenin mirasının birbiriyle yarışan iki dalını göreceksiniz. Tasarımın bir yüzü İslam'ı, diğer yüzü Firavunları çağrıştırıyor. Her ikisinin de ulus tarihinde merkezi bir yeri var, ancak Ptolemaios hanedanlığının sona ermesinden 2.000 yıl sonra ve İslam'ın gelişinden yaklaşık 1.400 yıl sonra Mısırlılar hala her ikisinin ulusal kimliğe katkıları hakkında tartışıyorlar.

Nisan 2021'de Kahire'de, 22 kraliyet mumyasını içeren Firavunların Altın Geçit Töreni adlı bir konvoyun parçası olarak, özel olarak tasarlanmış bir araç, Ramses III'ün mumyasını Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi'nden yeni Mısır Medeniyeti / İslam Ulusal Müzesi'ne taşıdı. Safwat / Getty Images

Bu, zamanın geçmesinin çözemediği bir anlaşmazlık ve Sisi rejiminin eski ihtişamın bir kısmını kendisi için talep etmeye çalışmasıyla yeniden gündeme geldi.

Sorunun özü yeterince basittir, ancak sonuçları geniş kapsamlıdır. Mısır'ın Firavunlar döneminde antik dünyanın en büyük uygarlıklarından birine sahip olduğu ve buna rağmen -İslam öğretisine göre- Arap-İslam fetihleri ​​aydınlanma getirene kadar bir “cahiliye” (cehalet ve karanlık) yeri olduğu inkar edilemez.

Bu rahatsız edici paradoksu çözme çabaları, yıllar içinde geniş bir özür dileme kültürü üretti. Pek çok dindar Mısırlı için paradoks temel bir soruyla başlıyor: Firavunlar Müslüman olmadıkları için cehenneme mi gidecekler? Bu noktada din adamlarından gelen cevap genellikle güven vericidir: Kur'an'ın Hz. Muhammed'e indirilmesinden önce ölen kimse, ilahi mesajı duyma şansı olmadığı için, inançsızlıktan dolayı cezalandırılmayacaktır.

Ama hepsi bu kadar değil. Kur'an, eski Mısırlıları kötü adamlar olarak gösteren birkaç iyi bilinen İncil anlatısını içeriyor. Önce Musa ve Firavun'un hikayesi, ardından Yusuf ve Potifar'ın şehvetli karısı var. Her iki hikayede de Mısırlılar kötü durumda. İffetli ve dürüst genç İbranilerin gösterdiği bilgelik ve merhametin aksine, onlar kaba, zalim ve gaddar olarak tasvir ediliyorlar.

Geçenlerde bir arkadaşıma bundan bahsettiğimde, kutsal metinlerdeki olumsuz hikayelerin bütün Mısır halkı için değil, sadece Firavun için geçerli olduğunu söyleyerek beni çabucak tersledi. Bu, Firavunların eski kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğini gözden kaçırıyor, ancak arkadaşım iyi bir arkadaş:  geçenlerde bir Mısır yayınına Kur'an anlatısının "Mısır'a zarar vermediğini" söyleyen eski antika şefi Zahi Havvas'tan başkası değil. Hawass, orada efendisinin emrine itaat etmeyen ve hak ettiği cezayı alan bir tiran kral olduğunu söyledi. "Mısır, ondan önce ve ondan sonra, erdemleri ancak nefret dolu veya cahil bir kişi tarafından reddedilebilecek bir insan uygarlığı inşa eden yüzlerce büyük kral tarafından yönetildi."

Çok sayıda yazar, “Ölüler Kitabı” gibi eski kutsal metinlerden uzun uzun alıntılar yaparak eski Mısırlıların dindarlığına dikkat çekiyor. Ancak bunu belirtmeleri ve iddiayı destekleyici kanıtlarla tartışmaları gerektiği gerçeği, eski Mısırlıların Hıristiyan/Müslüman/Yahudi görüşünün modern Mısır bilincine ne kadar derinden nüfuz ettiğinin kanıtıdır.

Milliyetçiler arasında popüler olan başka bir argüman, eski Mısır'ın kötü itibarının tarihi düşmanları tarafından üretildiği ve kutsal yazılar aracılığıyla aktarıldığıdır. Böylece, Mısır'a Hıristiyanlık ve ardından İslam geldiğinde, Mısırlılar bu olumsuz tasvirleri içselleştirdiler ve büyük geçmişlerini gözden kaybettiler. Milliyetçilerin görüşüne göre, bu nihai yenilgiydi ve yeniden büyük bir ulus olmanın tek yolu Mısırlıların eski geçmişlerine sahip çıkmalarıdır. Bu şu anda baskın görüş olmasa da, son birkaç yılda zemin kazanan bir görüş.

Firavunların karalanmış tarihinin aksine, MS yedinci yüzyıldaki Arap-İslam fetihleri (Mısır'ın büyük Hıristiyan azınlığı tarafından olmasa da Müslümanlar tarafından) genellikle daha olumlu görülüyor. Resmi anlatı, okul kitaplarında yansıtıldığı şekliyle, Arapların Mısır'ı Bizans baskısından kurtardığı ve bunu yaparken dini şevk ve yüce ilkelerle motive olduklarıdır. Tarihçiler bunun tam olarak doğru olmadığını biliyorlar. Araplar işgal ettiğinde Mısır Hıristiyan'dı ve yeni efendilerin gayrimüslim nüfusa dayattığı “cizye” vergisine karşı tekrarlanan isyanlar vardı. Ders kitapları isyanların nasıl vahşice bastırıldığından bahsetmiyor ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde Mısırlı Hıristiyanlar ve diğerleri bazen fetih için kullanılan terminolojiden şikayet ediyorlar. Her zamanki Arapça terim - "fetih" - olumlu çağrışımlara sahiptir, bu da Arapların Mısır'ı boyun eğdirmek yerine "açtığını" ima eder.

20. yüzyılın ilk yarısındaki bağımsızlık mücadelesi sırasında genel olarak iki akım vardı.  Bu akımlardan biri Mısır'ı öncelikle Müslüman bir ulus olarak görüyor ve onu İngiliz vesayetinden kurtarmaya ve Osmanlı alanına geri döndürmeye çalışıyordu. Diğer akım, modern bir ulus devlet olarak Mısır için bağımsızlık istiyordu; bu  akım ülkenin Kıpti azınlığını dini kimlikten daha çok ulusal kaynaşmaya öncelik vererek gemiye aldı. Bu arada, bu ikinci akımın tarihi lideri, Vefd partisinin lideri Saad Zaghloul (1858-1927), bugün Kahire'nin merkezinde Firavun tarzı bir türbede yatıyor.

1950'lerden bu yana Mısır kimliğinin Arap kolu, 2000 yılı aşkın bir süredir ülkeyi yöneten ilk gerçek Mısırlı olan Cemal Abdül Nasır ile silinmez bir şekilde bağlantılı hale geldi. MÖ dördüncü yüzyıldan Nasır ve ordu subaylarını iktidara getiren 1952 darbesine kadar, ülke fiilen yabancı hanedanların elindeydi. Nasır neredeyse tek başına Mısır'ı Avrupa alanından uzaklaştırdı ve Arap siyasetinin kalbine taşıdı.  Ülke, resmi olarak Mısır Arap Cumhuriyeti olarak tanındı.

1956 Süveyş Krizi'ndeki siyasi zaferinden güç alan Nasır, eski sömürgeci güçlere karşı çıkarak ve pan-Arap birliği hayalinin peşinden koşarak Arapların liderliğini çabucak üstlendi. Ancak bu rüya, Suriye ile kısa ömürlü - ve her bakımdan feci olan - birliğin (1958-1961) ardından hızla çöktü. Bunu daha kötü felaketler takip edecekti.

Nasır'ın saldırısı, Atlantik'ten Fırat'a kadar bütün Arap devletlerini birleştirme temel fikrinin kusurlarını ortaya çıkardı. Projenin katıksız görkemi ve pratik olmayışı bu fikri kesin olarak ortadan kaldırmış olmalıydı. Ama şimdi durum bundan çok uzak: Pan-Arabizm rüyası hala canlı ve kalbi atıyor.

Nasır, 1970 yılında ülkesinin bir kısmı (Sina Yarımadası) İsrail tarafından işgal edildiğinde öldü. Her yıl ölümünün veya yaptığı darbenin yıl dönümünde mirası konusunda bir tartışma çıkar. Eleştirmenler onun bir felaket olduğunu, onun sosyalizm ve pan-Arabizm markasının bir zamanlar müreffeh olan bir ülkeyi yok ettiğini söylüyorlar. Ancak, hem Mısır'da hem de ötesinde hâlâ büyük bir takipçi kitlesine sahip ve savunduğu siyaset, kamu söylemini dikkate değer ölçüde hâlâ etkiliyor. Bu yıllık mücadele sadece ekonomi politikası ve Nasır'ın yarattığı siyasi sistemin doğası ile ilgili değil, aynı zamanda temel bir şekilde ulusal kimlikle ilgili. Mısır'ı resmen "Arap" yapan Nasır'dı.

Bugün, Nasır'dan yarım yüzyıl sonra, Mısır anayasası Mısır'ın sözde Arap-Müslüman kimliğinin iki temel ayağını kutsallaştırdı: Arapça resmi dil ve İslam devlet dinidir. Hatta anayasanın bir parçası olarak pan-Arabizmin ideolojik amaçlarına sözde hizmet ediyor: “Mısır halkı Arap ulusunun bir parçasıdır ve onun birliği için çalışır.”

Daha belirgin olsa da, Mısır'ın mimarisi genellikle farklı bir hikaye anlatıyor. Firavun motifleri -kamusal ve özel- her türlü binada vardır ve en göze çarpanlarından bazıları devlet tarafından dikilmiştir. Nil'in doğu yakasında 2001 yılında inşa edilmiş, antik bir tapınağı andıran anayasa mahkemesi ve içi boş piramit şeklindeki meçhul askerin anıtı var. Enver Sedat'ın cumhurbaşkanlığı döneminde 1975 yılında inşa edilen anıt, altı yıl sonra Sedat'ın suikasta uğradığı yerin bitişiğinde bulunuyor. Aynı zamanda onun mezar yeri oldu.

Anıtın tasarımının yanı sıra, site antik ve modern Mısır'ı esrarengiz ama etkileyici bir şekilde birbirine bağlıyor. Sedat'ın kendi askerleri arasında İslamcı militanlar tarafından vurularak öldürüldüğü ve içlerinden birinin - baş suikastçı Khaled el-Islambouli'nin - tetiği çekerken "Firavun'a Ölüm!" diye bağırdığı bildirildi. 

Bildirilen bu ifade, trajik anın İslam öncesi Mısır ile modern cihatçılık arasında gidip gelmesine neden oldu. Soruşturma sırasındaki ifadeye göre, suikastçılar Sedat'ı iki yıl önce Yahudilerle yani İsrail devletiyle barış yaptığı için öldürdüler.

Eski Mısır'ın Tevrat veya Kur'an karşısındaki ahlaki konumu, modern Mısırlılar için gizemli bir teolojik veya arkeolojik konu değildir. Ondan çok uzak. En azından bugün Mısır'ın algısı, ulusal kimliği ve doğasıyla ilgili soruların merkezine vurduğu için hâlâ tartışılıyor ve şiddetle tartışılıyor. Hal böyle olunca meselenin ciddi siyasi ve kültürel sonuçları var.

Ulusal mirasın iki kolunu -tamamen Mısırlı ve Araplaştırılmış/İslamlaştırılmış Mısırlı- uzlaştırmaya çalışmak, çoğunluk Müslüman toplulukları ile Kıpti Hıristiyan azınlık arasındaki dini gerilimi yatıştırma potansiyeline sahiptir. Bazen barış içinde bir arada yaşarlar, ancak diğerlerinde daha az.

Bir uzlaşmaya varmak için yıllar boyunca çeşitli argümanlar sıralandı. Modern Mısır'ın seçkin aydınlarından biri olan Profesör Gamal Himdan, coğrafya, tarih ve kültür arasındaki arayüz hakkında kapsamlı yazılar yazdı. Çokça alıntı yapılan "The Genius of Place" adlı çalışmasında, gücün Firavunlar etrafında muazzam bir şekilde merkezileşmesi için rasyonel bir ekonomik açıklama sunmaya çalıştı. Herhangi bir ders kitabının size söyleyeceği gibi, Nil olmadan Mısır olmazdı. Nil'in suyu hayati bir kaynaktı ve onu yönetmek için güçlü bir merkezi güce ihtiyaç vardı.

Diğerleri, Mısır'ın "tektanrıcılığın beşiği" olduğu şeklindeki resmi olarak devlet tarafından desteklenen bir iddiayla eski Mısır'ı dindar Mısırlıların gözünde rehabilite etmeye çalıştılar. Bu iddia, MÖ 14. yüzyılda eski tanrıları tek bir tanrıyla (Aten, güneş diski) değiştirmeye çalışan Firavun, IV. Amenhotep olarak da bilinen kısa ömürlü Akhenaten kültüne atıfta bulunuyor. Akhenaten'in Musa'dan başkası olmadığı teorisini pazarlayanlar bile var.

Bunun amacı, eski Mısır'ı, İslam'da putperestliği veya çoktanrıcılığı tanımlamak için kullanılan terim olan "şirk" yerine "tek tanrı" yeri olarak rehabilite etmektir. İddianın doğruluğu ya da aksi, fikirden daha az önemlidir, bu, eski Mısır'a bir tür telafi ve şirki en büyük ahlaksızlık ve cehenneme giden en hızlı yol olarak gören çağdaş Mısırlı Müslümanlara bir çeşit rahatlık sunuyor gibi görünüyor.

Bu özür dileme eğiliminin en tuhaf örneklerinden biri, kıdemli bir İslam alimi ve İslami İşler Yüksek Konseyi üyesi olan Şeyh Khaled el-Guindy'nin dini bir söyleşi programında şunları söylediği zaman görüldü: “Firavunlar bizim babalarımızdır ve aralarında Müslüman olanlar da vardır.” Bu, Mısır'ın önde gelen Sünni İslami ilim merkezi olan El-Ezher'in benimsediği ortodoks görüşten radikal bir ayrılmaydı.

Eski Mısır'ı İbrahimî muhalifleriyle eşit bir temele oturtmak için oldukça tartışmalı bir başka girişim de  Kuran'da 29 surenin başında bulunan ayrık Arap harfleri kümesi gizemli "mukatta'at"ı (Seçkin Deniz'in Notu: Hurûf-ı Mukattaa kastediliyor) içeriyor. Bu harflerin önemleri hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı, ancak (benzer birçok teori gibi) bir teori,  "Hiyeroglifler Kuran'ı Açıklar" adlı kitapta bulunabilir; yazarı Saad Abdel-Muttalib, harf kombinasyonlarının aslında Kuran suresi ile ilgili manevi ve dini anlamları olan eski Mısır cümleleri olduğunu tespit etmeye çalışıyor. Çözülmemiş bir başka gizem de yazarın böyle tartışmalı bir kitabı yayınlamak için Mısırlı sansürden ve el-Ezher'deki dini yetkililerden nasıl onay aldığıdır.

Son zamanlarda devlet tarafından organize edilen eski Mısır kültürüne ait muhteşem gösteriler, ulusal kimlik için ortaya konan bu dolambaçlı ve çekişmeli çabanın zemininde değerlendirilmelidir. Geçen yıl Mısır hükümeti, eski Mısır'ı ülkede daha önce görülmemiş şekillerde yüceltmek için biri Kahire'de, ikincisi Luksor'da olmak üzere iki kez büyük etkinlikler düzenledi.

Bunlardan ilki, Nisan ayında, Kahire'nin merkezindeki eski Mısır Müzesi'nden yaklaşık 20 antik kral ve kraliçenin mumyalarının şehrin kenar mahallelerindeki yeni müzeye naklini içeren özenle hazırlanmış bir törendi. Şehrin sokaklarında opera müziği ve dansçılar eşliğinde özenle koreografisi yapılmış bir gösteriydi. Kasım ayındaki ikinci gösteri için aranan fırsat, anıtsal Karnak ve Luksor tapınaklarını birbirine bağlayan antik (ve yeni restore edilmiş) “Sfenks Bulvarı”nın açılışıyla bulunmuştu.

Bu olayları öne çıkaran sadece kutlamaların büyüklüğü değil, aynı zamanda eski dilde söylenen ilahileri içeren, bugün sadece Mısırbilimciler tarafından anlaşılan gösteriler oldu. Mısırlılar eski dillerini daha önce hiç duymamışlardı ve TV yayınları için Arapça altyazıların sağlanması gerekiyordu.

Açıkçası, bunun bir amacı, devlet kasasına çok ihtiyaç duyulan sabit para girişini sağlayan ve milyonlarca Mısırlıyı istihdam eden turizmi teşvik etmekti, ancak Luksor'daki açılış töreninde eski eserler bakanı Khaled el-Enany, diğer amacının Mısırlılar arasında “aidiyet duygusu geliştirmek” olduğunu açıkça belirtti. Bakan, “Çocukların kraliyet mumyalarının kervanına nasıl tepki verdiklerini, nasıl gurur duyduklarını ve hepimizi birbirimize bağlayan, daha önce görmedikleri bir şey olduğunu hissettiklerini evlerimizde ve arkadaşlarımız arasında hepimiz gördük” dedi.

Bu, pek çok Mısırlının gerçek bir gururla ve uzak geçmişlerine dair artan bir merakla karşıladığı siyasi bir mesajdı. Mısır'da iyi bir fikir barometresi olan sosyal medyada, eski Mısır'a adanmış sayfalar çoğaldı ve insanlar ilgili görüntüleri paylaşmak için Twitter hesaplarını ve Facebook profillerini değiştirdiler. Sanatçılar da bu akıma katıldı. Biri, eski Mısır tasarımını okul çocuklarına öğretmek için bir program başlattı. Genç bir opera sanatçısı, eski bir Mısır aşk şarkısını kendi yorumuyla sundu ve hükümet, ilkokullarda hiyeroglif öğretmeyi planladığını duyurdu; ki bu bir ilk olacak.

Rejim için, eski Mısır'a dönüşün kendine has bir çekiciliği vardı, çünkü Arapçılık ve İslam'ın uzun süredir hakim olan temaları faydalarını yitirmişti. Arapcılık, ister İsrail'le yapılan savaşlar, ister Mısır ordusunun 1960'larda Yemen iç savaşına feci müdahalesi olsun, Mısır'ı yıkıcı etkileri olan pan-Arap çatışmalarına bulaştırmıştı. Nasırcı entelijansiya ve otomatik pilottaki devlet medyası hala pan-Arap retoriğinin borazanlığını yapıyor olabilir, ancak pratik açıdan bu hiçbir şey ifade etmiyor. Mısır 1979'da İsrail ile barış anlaşmasını imzaladığında, Arapçılığa fiilen sırtını döndü ve kendi sorunlarına odaklandı.

Bu arada, Arapcılığın ikiz kardeşi - siyasi İslam veya İslamcılık - Mısır devletinin resmi düşmanı ilan edildi. İslamcılığın en önde gelen savunucusu Müslüman Kardeşler, yasadışı ve terör örgütü ilan edildi. Hareket, 2011'de Mübarek'in devrilmesinden sonra sandık yoluyla iktidara gelse de, diğer siyasi güçlerle geniş bir uzlaşma sağlayamayınca, bütün düşmanlarını 2013'te İhvan'ın başkanını devirmek için hızla bir araya getirdi. Mısır'ı kutuplaştırdı ve yaşananları en iyi nasıl tanımlayacağımız konusunda hâlâ büyük anlaşmazlıklar var: bir ayaklanma, bir devrim, bir darbe, bir dış komplo ya da belki hepsi bir arada.

Siyasal İslam'a savaş ilan eden ve yol gösterici bir ideoloji olarak Arapçılıktan yoksun olan Mısır rejimi, yeni bir meşruiyet anlatısı geliştirmek zorundaydı; bunun için uzak geçmişin gücünü ve ihtişamını yansıtmaktan daha iyi bir yol var mı?

CumhurbaşkanıAbdel Fattah al-Sisi tarafından benimsenen vatansever slogan “Tahiya Masr” – kabaca “Yaşasın Mısır” ile eşdeğer. Büyük ve görkemli bir geçmişi diriltmek, özellikle diktatörlüklerde veya otoriter devletlerde her zaman işe yarar. Ayrıca, eski Mısır'ın Mısırlıları birbirine bağlayan bir ulusal kimlik olarak tanıtılması, Mısırlıları yalnızca İslami terimlerle gören siyasi İslam'ın bölücü anlatısını baltalama avantajına sahiptir.

Mısır milliyetçiliğinin (Arap'a karşıt olarak) dirilişi, özellikle Mısır'ın büyük Kıpti azınlığı ve liberal ya da laik seçmenler gibi kendilerini Arapcılık ve İslamcılık söyleminden dışlanmış görenler olmak üzere, birçok kişinin eski tarihleri hakkında gerçekten hissettiği gururdan faydalanıyor.

Doğal olarak, son Firavun gösterilerinden herkes memnun değildi. Bazıları için daha çok bir taç giyme töreni gibi göründüler ve Sisi'nin demir tutuşunu gevşetmeye hiç niyeti olmadığına dair korkuları güçlendirdiler. (Sisi) Her iki olayın da merkezindeydi. İlk gösteride, kraliyet mumyalarını yeni dinlenme yerlerine taşımadan önce uzun koridorlarda parıldayan ışıklarla çevrili bir şekilde tek başına yürürken görüldü. Yine, Karnak tapınağının devasa sütunlarıyla çevrili, tek başına yürüdüğü uzun bir yol vardı.

Eski Mısır kimliğini diriltmek buysa, eleştirmenler hiçbirini istemediklerini söylüyorlar: Mısır'ın bugün ihtiyaç duyduğu son şey başka bir Firavun. Ne yazık ki, 2011 ayaklanmasının özgürlük ve demokrasi umudunu hala besleyenler için Sisi, selefleri gibi ve muhtemelen daha da kötüsü, adı dışında her şeyiyle bir diktatördür.

Ancak diğerleri, iki gösteride kadın sunucuların, dansçıların ve şarkıcıların oynadığı önemli rolü kutlama nedeni olarak gördüler. Bu kesinlikle İslami değildi ve Müslüman Kardeşler tarafından “İslami Uyanış” olarak iddia edilen başörtülü kadın imajından çok uzaktı.

Kıdemli gazeteci İbrahim Issa, İhvan'a karşı yaptığı talk show'da Firavun gösterilerini "Mısır'ın Uyanışı" olarak nitelendirdi. Romancı Hamdi Ebu Golayyel şu gözlemde bulundu: “Mısır'ın kurtuluşu Mısırlılığına yakın olmasında yatar. Araplara karşı değilim. Ama Mısır Araplardan farklıdır ve Araplardan daha yaşlıdır. Mısır'ı o Arap varlığına sanki onun bir parçasıymış gibi bağlamak son derece zarar verici oldu."

Bu, Bedevi soyundan olduğu açıkça belli olan ve edebi kariyerini Mısırlıların günlük dili olan Mısır yerel dili ile değil, klasik Arapça üzerine inşa eden bir yazarın dikkat çekici bir ifadesiydi. İkisi arasındaki çatışma, Mısır'da ortaya çıkan ulusal kimlik dramının bir başka bükülmesidir. Parlamentoda Arapça'nın saflığını ve hakimiyetini yerel veya yabancı dillerin tecavüzüne karşı korumaya yönelik çağrıların olmadığı bir yıl geçmiyor.

Arapça Mısır'ın resmi dilidir, ancak gerçekte Mısırlılar iki dille yaşarlar: klasik Arapça ve Arapça'nın bir melezi olan Mısır dili ve Araplar yedinci yüzyılda Mısır'ı fethettiğinde konuşulan Mısır dili. Birincisi yazı dilidir; resmi belgeler, vaazlar, yayınlar ve haberler. Ancak yerel dil yüzyıllar boyunca diğer her şeyin dili haline geldi. Popüler kültürün dilidir - filmler, dramalar, diziler ve şarkılar - ve daha yakın zamanda popülist Müslüman "televangelistlerin" dili haline geldi. Yerel dilde zengin bir şiir geleneği vardır, ancak romanları yoktur. Ancak bu da değişmeye başlıyor.

Albert Camus'nün onlarca yıldır klasik Arapça'da bulunan Fransız klasiği “L'Etranger”ın yakın zamanda Mısır diline yapılan çevirisi, herkesten çok öfkeli ve öngörülebilir bir tepki aldı. Yeni çeviri, kültürel kimlik hakkında kesinlikle meydan okuyan bir ifadeydi; konuşulan dile tepeden bakan ve onu Tolstoy, Balzac veya TS Eliot'un edebi zirvelerine ulaşamayacaklarını düşünenler için bir meydan okumaydı. Bu önyargıya meydan okumak, Arap kimliğinin koruyucuları için açıkça korkutucu bir ihtimaldi.

Genç çevirmen Hector Fahmy, Mısır dilinin aşağılayıcı alaycılığından, çevirisinin “Arap birliğini” baltalamak için yabancı bir komplonun parçası olduğu yönündeki tahmin edilebilir iddialara kadar uzanan bir küfür yağmuruna katlanmak zorunda kaldı; Arap dili pan-Arap ideolojisinin temellerinden biridir.

Fehmi bu hakaretlere cevaben Facebook sayfasında şunları yazdı: “Biz Mısırlıyız, Mısır dilimize nasıl düşünüyorsak, hayal ediyorsak ve o dilde yaşıyorsak öyle yazma ve tercüme etme hakkımız var. Bu hakkı savunmaya devam edeceğim. Bana hakaret etmek isteyenler bunu yapmaya devam edebilir, ben de tercüme yapmaya devam edeceğim.”

Mısır kimliğine dair belirgin bir farkındalık geliştirmek, İslamcılığın ve pan-Arabizmin kamusal söylem üzerindeki yaygın etkisini azaltmaya yardımcı olabilir. Bir “Mısır'ın Uyanışı” fikri kuşkusuz birçok insanı mutlu edecek ve sanatçılara ve aydınlara yeni ifade biçimleri bulma konusunda ilham verecektir.

Ancak eski Mısır'a dönüş, pan-Arabizm ve siyasal İslam'ın egemen ideolojilerinin şimdiye kadar sağlayamadığı şeyi sağlayabilir mi? Bunun gerçekleşmesi için göz alıcı bir gösteriden çok daha fazlası gerekir ve bu kesinlikle yanılmaz bir lidere tapınmak değil. Yüzde 30'u yoksulluk sınırının altında yaşayan Mısırlıların çoğunluğu için somut bir değere dönüşmesi gerekecek. Aksi takdirde, büyük bir geçmişle ilgili yüce fikirler aynen öyle kalacaktır.

Magdi Abdelhadi, 25 Şubat 2022, The New Lines

(Magdi Abdelhadi Mısır doğumlu bir yazar ve yayıncıdır.)


Mustafa Tamer, 23.07.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı