12 Nisan 2024 Cuma

SA10689/MT254: Skandal Bir Bardak Portakal Suyu Tunus Siyasetinin Yeniden Şekillenmesine Nasıl Yardımcı Oldu?

    Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Tunus'taki İslami hareket üzerine üç kitap yazan Tunuslu gazeteci ve araştırmacı Ahmed Nadhif'e aittir ve Tunus'u Fransız sömürgeciliğinden kurtaran kişi olarak bilinen ve ülkeyi sıfırdan inşa etmek için ekonomik ve sosyal bir plan yapan Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba'nın Mart 1962'de Ramazan ayında canlı yayınlanan televizyon konuşmasında bir bardak portakal suyunu kaldırıp içerek orucunu bozmasına ve vatandaşlarını da aynı şeyi yapmaya çağırması sonrası Tunus siyasetinde yaşanan muhafazakâr ve laik- modernleşmeci merkezli ayrışmalara odaklanmaktadır. 1960'ta Tunus'la neredeyse eş zamanlı olarak Türkiye'de İslam-Müslüman karşıtı bir ABD-NATO darbesi gerçekleştirilmiştir. 20 yıl sonra 12 Eylül 1980'de darbeci Orgeneral Kenan Evren'in başörtüye karşı konuşmaları, Burgiba'nın Oruç karşıtı konuşmaları Müslümanlara ve İslam'a yönelik saldırıların tek merkezli bir  olduğunu kanıtlamaktadır.
Seçkin Deniz, 12.04.2024, Sonsuz Ark

How a Scandalous Glass of Orange Juice Helped To Reshape Tunisian Politics

"Devlet Başkanı Habib Burgiba 1962 yılında Ramazan orucunu alenen bozduğunda muhafazakârlar ve modernleşmeciler arasında onlarca yıl sürecek bir tartışmanın fitilini ateşlemişti."

Mart 1962'de bir gün, Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba Ramazan ayında televizyondan canlı yayında ulusa seslenirken, bir bardak portakal suyunu kaldırıp içerek kutsal orucu bozdu ve vatandaşlarını da aynı şeyi yapmaya çağırdı. 

Bu hareket şok ediciydi ve Burgiba'nın cüreti Tunuslular ve Müslümanlar arasında yılın en kutsal aylarından birinde halk arasında oruç bozma konusunda yaygın tartışmalara yol açtı. Burgiba'nın sömürge sonrası genç ülkede önemli bir siyasi itibarı ve büyük hırsları vardı. Tunus'u Fransız sömürgeciliğinden kurtaran kişi olarak kutlanıyordu ve ülkeyi sıfırdan inşa etmek için ekonomik ve sosyal bir planı vardı. Bunu başarmak için de halkı, Ramazan ayında enerjilerini tüketmek yerine, hükümetinin başarılı olmasına yardımcı olmak için güçlerini toplamaya çağırdı.


Tunus Cumhurbaşkanı Habib Burgiba 1961 yılında bir kalabalığa hitap ediyor. (Ron Case/Getty Images)

Burgiba eyleminin gücünü - ne kadar yıkıcı ve bir skandala neden olacağını - açıkça anlamış olsa da, orucu bozma çağrısının toplayacağı desteği muhtemelen abartmıştı. Kadeh kaldırması, insanları modernleşme çağrısına katmak yerine, hem bir yönetici hem de bir insan olarak imajında bir çatlağa neden oldu ve Tunus'ta yeni bir tür siyasi muhalefete kapı açtı.

Bu olay, Ramazan orucu etrafında, ülkenin bağımsızlığından bugüne kadar Tunus'un siyasi hayatında hissedilen ve İslam dünyasının geri kalanında benzeri olmayan bir gerginlik dalgası üretti. Burgiba'nın orucu siyasi olarak kullanması 1960 yılında, vatandaşlarını yoksulluk ve "geri kalmışlığa" karşı mücadelelerinde güç kazanmak için Ramazan ayında gündüzleri oruçlarını bozmaya çağırmasıyla başladı. 

Bu destan hala devam ediyor ve Tunus'ta her yıl bir yanda açıkça oruç bozma özgürlüğünü savunanlar, diğer yanda dini ritüellere ve adetlere saygı gösterilmesi çağrısında bulunanlar arasında bir tartışma yaşanıyor. Bu tartışma yeni değil; iki blok arasındaki derin ve eski bir kültürel bölünmeyi yansıtıyor: muhafazakarlar ve modernleşmeciler. Ramazan orucu bu kutuplaşma için bir paratoner, iki blok arasındaki güç dinamiklerinin ve bu blokların iktidar karşısındaki konumlarının ortaya çıktığı bir arena haline gelmiştir.


Olayla ilgili bir Tunus gazetesinin ön sayfasında şu ifadeler yer alıyor: "Cumhurbaşkanı ikinci konuşmasında tüm uydurma karışıklıklara son noktayı koydu: İsterseniz oruç tutun, oruçluyken çalışamayacağınızı düşünüyorsanız orucunuzu bozun." (Ahmed Nadhif'in izniyle)

Burgiba'nın İslam'ın beş "şartından" biri olan orucu terk etme çağrısı iki grup arasındaki çatışmayı en uç noktaya taşıdı. Burgiba, kendisini kutsallaştıran ve mirasına yönelik her türlü eleştiriyi reddetmeye devam eden Tunus'taki laikler ve modernistler için en önemli semboldü ve hala da öyle. "Oruç savaşı" Burgiba'nın dini kurumlar ve onların taraftarlarıyla yaşadığı diğer çatışmalardan önce gerçekleşmişti. Özellikle İslam şeriatına değil, kadınlar için daha elverişli olan medeni kanunlara dayanan bir kişisel statü yasası getirmiş, bu süreçte din kurumlarının dini kararname çıkarma kabiliyetini zayıflatmış ve dini otoritelere mali nüfuz sağlayan vakıf sistemini kaldırmıştı.

Ancak Ramazan orucunu açıkça bozma çağrısı, dindar muhafazakarların geniş bir kesimi için, kendisinin ve rejiminin meşruiyetinden geriye kalanlarda onarılamaz bir çatlağı temsil ediyordu. Ramazan ayının diğer tüm İslami yükümlülüklerin ötesinde bir kutsiyete sahip olduğu çoğunluk için derin bir şok yarattı. Bu, daha sonra 1970'lerde siyasi muhalefetin ön saflarında yer alacak ve hatta 2011'deki Tunus devriminden sonra iktidarın dizginlerini ele geçirecek olan İslami uyanışçı hareket için bir katalizör görevi gördü.

Ramazan'la ilgili çatışmalar komşu ülkelerde Tunusluların oruçla ilişkisi hakkında yaygın bir efsane de doğurdu. Libya ve Cezayir'de Tunusluların oruç tutmadığını iddia etmek, dini inançlarında bir eksiklik olduğunu ima etmek yaygın hale geldi. Bu iddia etrafında hikayeler, fıkralar ve anekdotlar örülmüş ve orucun açıktan bozulması Mağrip'in genelinde Tunuslular hakkında en yaygın mitlerden biri haline gelmiştir. Burgiba bu meşhur bombayı patlattı ve bu bomba Tunusluların da diğer Müslümanlar gibi oruç tutan ve tutmayan, açıktan oruç tutan ve gizliden oruç tutan insanlar olduğu gerçeğinin üstünü örttü. Gerçek ve hayalin birbirine karıştığı bu görüş, siyasetin dine müdahale etme eğilimi olmasaydı oluşmazdı.

Ramazan'dan birkaç hafta önce, 5 Şubat 1960'ta Burgiba, cumhuriyetin baş müftüsü Şeyh Kameleddine Cait ve Ez-Zitouna Üniversitesi dekanı Şeyh Tahar Ben Achour'un önderliğinde devlet liderleri ve din adamlarından oluşan büyük bir topluluğa hitap etti. Bu toplantıda Burgiba, Tunusluları "yoksulluğun ve geri kalmışlığın ortadan kaldırılmasına" katkıda bulunmak için Ramazan ayında oruçlarını bozmaya çağırdı ve müftüden görüşünü destekleyen bir fetva yayınlamasını istedi. Tunus Cumhurbaşkanı konumunu ve gerekçelerini açıklarken şunları söyledi:

"Çağrıda bulunduğumuz seferberlik ve kaçınılmaz ve gerekli olan sürekli çalışma, insanların dini kaynaklı olduğunu düşündükleri engeller tarafından engellenmektedir. Kim oruç tutuyor ve İslam'ın gerektirdiği şekilde dini görevini yerine getiriyorsa, vücudunun zayıflığının çalışmasına izin vermediğini fark ettiğinde, çalışmayı bırakarak oruç tutmaya devam eder. Tunus Müftüsü'nün görüşüne göre, bu durumdaki bir kimse, inancı tarafından onaylanmamıştır ve bunu size kendisi açıklayacaktır."

Burgiba'nın daveti öncelikle ülkeyi saran sert ekonomik gerçekler tarafından teşvik edildi. Bağımsızlığın ardından Fransız sermayesinin ülkeden ayrılması ve yerel ekonominin zayıf durumu Tunus'u ciddi bir krize sürükledi. O dönemde Burgiba, ülke genelinde eğitim ve sağlık altyapısını genişletme yönündeki iddialı gündemini uygulamak için kaynak arayışındaydı. Kriz, 1959 ve 1960 yıllarında Tunus'u etkisi altına alan ve geçimi yağışlara bağlı olan tarım toplumunun durumunu daha da kötüleştiren yıkıcı bir kuraklıkla daha da derinleşti.

Burgiba'nın hesaba katmadığı şey, talebi reddeden ve bir hafta sonra yayınladığı fetvasında orucu bozmak için tek istisnanın seyahat ve hastalık olduğu konusunda ısrar eden müftünün tepkisiydi. Müftü Tunusluları uyararak "Orucun farziyetini inkar eden herkes İslam'ın dışında sayılır" dedi. Müftü sözlerine şöyle devam etti: "Bu farziyete inandığı halde meşru bir mazereti olmaksızın bunu yerine getirmeyen kişi ahirette Allah'ın azabını hak etmiş olur ve bu gerçekten de büyük bir kayıptır."

Burgiba, İslam hukukunu kendi amaçlarına uygun hale getirme çabalarına rağmen bu sonuçla karşılaştı ve Peygamber Muhammed'in hayatında Ramazan ayının Müslümanların Muhammed'in önderliğinde Mekke'yi fethetmek için yola çıktıkları zamana denk geldiği bir olayı örnek gösterdi. O sırada bazıları savaş için oruçlarını bozarken, diğerleri oruç tutmaya devam etmiştir. Bu sonunculara Muhammed, "Orucunuzu bozun ki düşmanlarınızla yüzleşecek gücünüz olsun" dedi. Burgiba bu olayı kendi davasını savunmak için benzetme yoluyla aktardı. Bunu yapması sadece siyasi bir amaç taşımıyordu - Tunus'ta yaygın olan Maliki düşünce ekolünde, Arapça'da "kıyas" olarak bilinen tümdengelimsel analoji kullanımı geçerli bir yasama kaynağıdır.

Cumhurbaşkanı, Muhammed ve ashabının giriştiği kutsal savaşı, Tunusluların yeni devletlerini kurmak için verdikleri mücadeleyle karşılaştırdı. Aynı konuşmasında daha da detaylandırdı:

"Bu salonda bulunan tüm din adamları, İslam'ın, Müslümanlara düşmanlarına karşı güç vermesi için Ramazan ayında oruç tutmayı teşvik ettiğini bilmektedir. Bugün Müslümanların düşmanları çöküş, yoksulluk, aşağılanma ve hakarettir. Din, geri kalmış bir millet olarak kalmamanız için düşmanlarınıza karşı güç toplamanızı emrediyor. Allah'ın sizi ahirette ödüllendirmesini istiyorsanız, birkaç saat fazla çalışmalısınız; bu sizin için çalışmadan oruç tutmaktan daha iyidir, sizi daha da kötüleşmeye iter."

Tunuslular için müftünün cumhurbaşkanının dini görüşlerine karşı çıkması Burgiba'nın meşruiyetindeki ilk çatlağı işaret ediyordu. Ancak Burgiba sessiz kalmadı; kısa süre içinde, çoğunlukla devletin gazeteleri ve medya organları aracılığıyla, dini kurumlara ve Şeriat alimlerine karşı bir dizi saldırı başlattı. Burgiba 18 Şubat'tan 17 Mart'a kadar ülkeyi dolaşarak meydanlarda kalabalığa hitap etti ve duruşunu savundu, her zaman Muhammed'in savaş sırasında orucu bozma konusundaki hayatından mantıklı argümanlar ve emsaller gösterdi ve bu kutsal savaşı Tunus devletini kurma çabalarıyla eşitledi. Daha da ileri giderek kendisine karşı çıkan din adamlarını dini ikiyüzlülükle suçladı ve bağımsızlıktan önce "Fransız sömürgeciliğinin hizmetinde olduklarını, Tunus'ta bir yer edinmesine yardımcı olduklarını" iddia etti. 

Bu bağlamda Burgiba, İkinci Dünya Savaşı sırasında 1939 yılında Ben Achour tarafından yayınlanan ve Fransız ordusundaki Tunuslu askerlerin savaş halinde oldukları sürece oruçlarını bozmalarına izin veren bir fetvaya atıfta bulundu. Fransa 1884 yılında, 1939 ve 1940 yıllarında Fransa'yı Nazi işgalinden korumak için yapılan savaşlar da dâhil olmak üzere sömürge imparatorluğunun yürüttüğü savaşların çoğuna katılan 4. Tunus Tüfekçi Alayını kurmuştu.

1956'daki bağımsızlıktan sonra Burgiba, dini kurumların kendi emelleri önünde bir engel teşkil edebileceğini fark etti ve bu nedenle onları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Aynı yıl, İslam'la ilişkili olduğu düşünülen birçok aile uygulamasını altüst eden kişisel statü yasasını çıkardı. Kişisel statü yasası çok eşliliği suç saydı, cinsiyet eşitliğine dayalı boşanmayı yasallaştırdı ve evlilik için asgari bir yaş belirledi. Burgiba ayrıca peçeli kadınlara karşı ayrımcılık yaparak onları kamu hizmetlerinden men etti ve devletin ücretsiz doğum kontrol hapları dağıtmasını içeren bir aile planlaması kampanyası başlattı.

Burgiba 1957'den itibaren dini kurumları tasfiye etmeye başladı. İlk olarak Şeriat mahkemelerini kaldırdı ve kamu eğitimini birleştirerek devlet denetimi altına aldı. Ayrıca resmi çerçeve dışındaki Şeriat eğitimini de yasakladı. Ardından en yıkıcı darbe geldi: dini kurumun maddi temellerini ve ana mali güç kaynağını - dini vakıfları - devlet mülkü olarak ilhak ederek ortadan kaldırmak. Vakıf sistemi, mülk veya varlıkların hayır işleri için dini kurumlara miras bırakılmasına izin veriyordu. İslam hukukunda yüzyıllardır var olan bir kavram olan dini vakıflar, bu kurumlara muazzam bir mali güç sağlıyordu ve bu güç kaybedildi.

Dahası, müftünün oruç konusundaki tutumunu desteklemeyi reddetmesine yanıt olarak Burgiba, müftünün kameri ayları, Ramazan'ı ve dini bayramları belirleme yetkisini geri almaya çalıştı. 23 Şubat 1960'ta, müftünün önemli görevlerini elinden almak için bilimsel bir astronomik hesaplama sistemi benimsemeye karar verdi.

Bu dönemde, Batı eğitimi almış elit kesim ile aydınların ve küçük burjuvazinin bir kısmı tarafından desteklenen Burgiba ile muhafazakar çoğunluğun desteklediği dini kurum arasında açık bir kutuplaşma ortaya çıktı. Din adamları iki gruba ayrılmıştı. Bizerte şehrinden gelenler ve Sfax şehrinin müftüsü Muhammed Mehiri de dahil olmak üzere bazıları cumhurbaşkanını destekledi. Bu şeyhler cumhurbaşkanının gayretini övdü ve Muhammed'in kutsal savaşını bir devlet kurma mücadelesine benzetme mantığını onayladı. Ancak, Cumhurbaşkanı'nın kampında bu adıma siyasi açıdan karşı çıkan ve rejimin meşruiyetine zarar verebileceği endişesini taşıyan isimler de vardı.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler'in liderlerinden ve Burgiba'nın dostlarından biri olan Tevfik Çaoui, "İslami Eylemin Yarım Yüzyılı" adlı anı kitabında, dönemin önde gelen devlet adamlarından biri olan Maliye ve Planlamadan Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Bin Salih'in tutumunu hatırlıyor. Chaoui, Ben Saleh'in kendisine anlattıklarını paylaşıyor: "Daha önce Ramazan ayında oruç tutmuyordum ama Burgiba oruca karşı olduğunu açıkladıktan sonra oruç tutmaya başladım ve benim gibi pek çok Tunuslu da oruç tutmaya hiç hevesli olmamıştı." Ben Saleh, Tunusluların "Burgiba'nın dini içtihatlarına muhalefetlerini dile getirmek için oruç tutmaya başladıklarını" ve iktidardaki Neo Destour partisinin "üyelerine ve diğer devlet memurlarına oruç tutmayı dayatmak için katı önlemler almayı düşündüğünü, bunun da partiye ve hükümetine karşı halkın hoşnutsuzluğunu arttıracağını" sözlerine ekledi.

Burgiba partisi içinden gelen eleştirilere kulak asmadı ve dini kurum içinde bir kırılma yaratmaya odaklandı. Sadece Tunus'un ruhban sınıfından figürleri yanına çekmekle kalmadı, aynı zamanda çağrısına itibar kazandırmak için İslam dünyasının dört bir yanından dini figürlere de başvurdu. Aynı anılarında Chaoui, Burgiba'nın Mısır'daki sürgünü sırasında arkadaş olduğu Afganistan'ın Mısır Büyükelçisi Muhammed Sadık el-Müceddidi ile 1960 yılında bir mitinge ve cumhurbaşkanlığı konuşmasına davet edildiğini hatırlıyor. Bu etkinlik, Mağrip'te Müslümanlar tarafından inşa edilen ilk cami olarak bilinen Kayravan kentindeki Ukbe ibn Nafi Camii'nde gerçekleşti. Burgiba konuşmasında insanlara Ramazan orucunu bozma çağrısını yineleme fırsatı buldu. Chaoui şöyle yazıyor:

Ertesi gün Burgiba'yı ziyarete davet edildik ve bana bir gün önce yaptığı konuşma hakkındaki görüşlerimi sordu. Ona bunun Nil nehri kenarında tüm gün sürecek bir tartışma olduğunu söyledim. Kısa bir süre sonra Şeyh el-Müceddidi bana sitem ederek [Burgiba'nın] konuşmasını övmemi ve oruçla ilgili tutumunu açık ya da zımni olarak desteklememi istediğini söyledi. Müceddidi'ye en kıdemli âlimlerden biri olarak bu onura daha layık olduğunu söylediğimde, "Allah'a sığınırım. Şüphesiz o benim konumumu çok iyi biliyor."

1960'ların başında Burgiba'nın modernist kampı muhafazakar din adamlarıyla güçlü bir çatışma içindeydi. Burgiba, Tunus'u Fransız sömürgeciliğinden kurtaran kişi olarak ve bağımsızlık uğruna sürgün ve hapis cezalarına katlanarak hayatının bir bölümünü feda ettiği için büyük bir popülariteye sahipti. Öte yandan şeyhlerin çoğunluğunun meşruiyeti, Fransız sömürgeci varlığını meşrulaştırmak için Osmanlı beyleri ve Tunus yönetici sınıfı ile yaptıkları işbirliği de dahil olmak üzere sömürgecilik konusunda uzun yıllar sessiz kalmaları nedeniyle zayıflamıştı.

Devletin gücünü kullanan Burgiba dini fikirlerini dayattı ancak Tunusluları bunların doğruluğu konusunda ikna edemedi. Ancak 1962'de kamuoyuna yansıyan "iftar" olayı, yıllar sonra, 1960'ların sonunda oluşmaya başlayan siyasi İslamcı hareket için hayati bir cephane sağlayacaktı. Burgiba rejiminin sahip olabileceği her türlü dini meşruiyeti alaya aldığı düşünülen o meşum gün, Müslüman Kardeşler'i model alan yeni bir siyasi grup için bir dönüm noktası oldu. Bu İslamcı hareketin lideri Raşid Gannuşi, Tunus siyasetine dair anılarında bu durumu teyit etmektedir. Gannuşi şöyle yazıyor: "Hareketin doğuşu yetmişli yılların başında, Burgiba'nın projesinin [Müslüman] ümmete, onun inancına ve diline karşı düşmanlığını ortaya koymasının [...] yanı sıra kimliğimizi korumaya yönelik artan endişenin, ona ve onun bayrağını yükseltip savunacak olanlara yönelik talebi tetiklemesinin ardından gerçekleşti."

1970'ler Tunus'taki dini hareketin istikrarlı yükselişine tanıklık etti ve bu yükseliş Arap dünyasındaki daha geniş bir İslami canlanmayla aynı döneme denk geldi. Ülkedeki camilere gençlerin katılımı arttı ve başörtüsü takma yaygınlaşmaya başladı. 1981'de İslami Eğilim Hareketi adını alan Cemaat-i İslami'nin kampanyaları, üniversitelerdeki ve enstitülerdeki öğrencilere ulaşmayı, vaaz vermeyi ve üye olmayı hedefliyordu. Yavaş yavaş, oruç bozma eylemi kamusal alanlarda daha az görünür hale geldi. İslamcılar halk arasında güç kazandıkça, iktidar partisinin etkisi azalmaya başladı ve parti iç çekişmelere sürüklenerek popüler cazibesini yitirdi. Ardı ardına gelen sağlık krizleri Burgiba'nın halka hitap etme ve din ve kimlik etrafında tartışmalar yaratma kabiliyetini azalttı. Tunus'un siyasi gücü Burgiba ve Sosyalist Destur Partisi'nde (Neo Destur'un halefi) kalmaya devam edecek olsa da, halkın hissiyatı daha muhafazakar bir görüşe doğru kaymaya başladı.

1981'de yaşanan bir olay, Ramazan'ın iki kamp arasındaki kültürel ve siyasi çatışmalarda ne kadar merkezi bir öneme sahip olduğunu ve aralarındaki dengenin ne ölçüde değiştiğini ortaya koyuyor. Temmuz ayında Burgiba tatilini memleketi Monastir'de geçiriyordu. Turistik kentin dış mahallelerinde dolaşırken, kafelerin, restoranların ve barların kapalı olduğunu ve turistlerin ağaçların gölgesinde oturduğunu gördü. Arkadaşlarına neler olduğunu sorduğunda, ona "Kardeşler. Restoran ve kafe sahiplerini oruç günlerinde işyerlerini açmaları halinde en ağır sonuçlarla tehdit ettiler." Aynı dönemde genç İslamcılar Korba kentinde bir turist kulübüne Ramazan'da gündüz yiyecek ve içecek servisi yaptığı için saldırdı ve Burgiba'nın İslami Eğilim Hareketi'ne karşı bir güvenlik baskısı emri vermesine yol açtı. Bu, Tunus'ta İslamcıların karşılaştığı ilk güvenlik baskısıydı ve liderleri Gannuşi ve Abdelfattah Mourou'nun yanı sıra yüzlerce üyeye hapis cezası verilmesiyle sonuçlandı. Ancak, dönemin Başbakanı Muhammed Mzali'nin hükümeti kısa bir süre sonra, devletin kamuoyu nezdindeki imajını düzeltmek için Ramazan ayında kafe ve restoranların gün boyunca (turistler için istisnalar dışında) kapatılmasını zorunlu kılan bir karar aldı.

Burgiba vizyonunu dayatmak için güvenlik güçleri de dahil olmak üzere devletin gücüne güvenmeye devam etti, ancak hapse atılmanın hareketlerini güçlendirdiğini ve birleştirdiğini gören dindar muhafazakarlara karşı siyasi savaşı çoktan kaybetmişti. Böylece İslamcılar kendilerini toplumsal tabanlarına "doğrunun kötüye, imanın küfre karşı mücadelesi" olarak tanıtmaya çalıştılar.

Burgiba, Zeynel Abidin Bin Ali'nin 1987'de bir darbe yapmasıyla iktidardan uzaklaştırıldı. Yeni başkan, İslamcıların rejime karşı mücadelelerinde sahip oldukları değerli etkinin son derece farkındaydı ve dini inancın halk desteğini harekete geçirme gücünün farkındaydı. Bu nedenle, birçok otokrat gibi, Burgiba'nın İslamcı siyasi muhaliflerine zulmetmeye devam ederken devletin İslam'a düşman olduğu imajını ortadan kaldırarak kendisini ve rejimini dinin savunucusu gibi göstermeye çalıştı. Bin Ali, Ramazan ayı da dahil olmak üzere kameri bayramların kutlanması için doğrudan yeni ayın görülmesi uygulamasını geri getirmeye karar verdi ve astronomik kameri takvim uygulamasını kaldırdı. Camilerdeki dini öğretiler ve vaazlar, hatta resmi televizyon yayınları, insanları Ramazan ayında oruç tutmaya teşvik etmeye başladı. Devlete ve iktidar partisine bağlı hayır kurumları, bazılarına Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı toplu iftar ziyafetleri düzenlemeye başladı. Resmi medyada ve cami vaazlarında Bin Ali "toprağın ve inancın koruyucusu" olarak adlandırıldı. Ramazan'ın merkezinde yer aldığı bu yeni politika Bin Ali için bir destek çekirdeği oluşturdu ve bu çekirdek daha sonra devlet gücünü İslamcılarla yüzleşmek için kullandığında ve nihayet 1991-1993 yılları arasında onları ciddi bir siyasi güç olarak ortadan kaldırdığında yardımcı oldu.

2000'li yılların başında üniversite eğitimi için başkent Tunus'a taşındığımda, Ramazan ayında gündüzleri açık olan kafeleri gördüğümde şaşırmıştım. Güney Tunus şehirlerinden geldiğim için böyle bir manzara bana yabancı gelmişti. Bin Ali rejimi, Burgiba'nın Ramazan'la ilgili hatalarından ders almak ile oruç tutmayanları hoş tutmak arasında dikkatli bir denge kurarak, cepheleri gazete kağıtlarıyla kaplı olsa da bazı mekanların gün boyunca açık kalmasına izin verdi. Öncelikli kaygısı rejiminin istikrarını korumak olduğu için Bin Ali "siyasetin millileştirilmesi", yani fiilen ortadan kaldırılması üzerine kurulu bir yönetim felsefesi benimsedi. Devletin ve bürokratik aygıtının, İslamcılarla uzun süredir devam eden rekabetinden kaynaklanabilecek dini ve kültürel değerler üzerindeki çatışmalar olmadan ve herhangi bir dış siyasi aktörün bu değerleri rejime karşı kullanmasına izin vermeden topluma rehberlik etmesini amaçladı. Bu çabalara rağmen Tunus toplumunda pek çok kişi devletin dini meseleleri ele almasına olan inancını kaybetti. Bazı akrabalarımızın ve komşularımızın Ramazan ayında Suudi Arabistan müftüsünün zaman çizelgesini ve rehberliğini takip ederek oruç tuttuklarını hatırlıyorum; bu durum Tunus'taki dini otoritelere karşı daha geniş bir güvensizliği ve 1990'larda uydu televizyonu aracılığıyla ülkeyi kasıp kavuran İslami uyanış dalgasının etkisini yansıtıyordu.

2011 devrimi sadece Bin Ali'yi devirmekle kalmadı, aynı zamanda modernistler ve muhafazakârlar arasında onun iktidarı boyunca büyük ölçüde devam eden toplumsal çıkmazı da bozdu. Kadınların statüsü, İslam ve Ramazan'da iftar tartışmaları da dahil olmak üzere Burgiba döneminin tartışmalı konuları devrimden sonra eş zamanlı olarak yeniden su yüzüne çıktı ve açıktan iftar etmek bir kez daha savaş alanı haline geldi. Bu durum özellikle İslami Eğilim Hareketi'nden doğan parti Ennahda'nın iktidarda olduğu devrimi takip eden ilk üç yılda belirginleşti. Bu dönemde bazı vaizler açık kafe ve restoranları ziyaret ederek oruç bozanlarla yüzleşmeyi kendilerine görev edinmiş, oruç bozanları cezalandıran herhangi bir mevzuat olmamasına rağmen bazı işletmeler Tunus Ceza Kanunu uyarınca "genel ahlaka karşı işlenen suçlar" kisvesi altında güvenlik kampanyalarına maruz kalmıştır. Ramazan ayında oruç tutmama ve bunu açıkça yapma özgürlüğü, modernistlerin önemli bir kısmı için daha geniş kişisel özgürlükler temasına bağlı olarak merkezi bir mesele olarak ortaya çıktı. Ülkedeki siyasi çatışma kültürel ve kimlik meselelerine yönelirken, devrimin başlangıçtaki sosyal adalet ve kalkınma odağı bir kenara bırakıldı.

Ramazan'a ilişkin tartışmalar Ennahda'nın iktidardan ayrılmasıyla sona ermedi. İslami kutsal ay tartışmalara yol açmaya ve iki kamp arasında siyasi bir kutuplaşma noktası olmaya devam ederken, devlet merkezi kontrolü elinde tutmaya devam ediyor. Tunus anayasası, vicdan ve inanç özgürlüğü de dahil olmak üzere bireysel özgürlükleri desteklemektedir. Mevcut yasalar hükümet tarafından her bir vakanın siyasi ve sosyal bağlamına göre uygulanmaktadır. Ancak devlet, 1980'lerden bu yana Ramazan ayında çoğu kafe ve restoranın kapatılmasını zorunlu kılan kararlarını uygulamaya devam etmiş ve Parlamento'nun konuyu ele alması için açık bir yasa çıkarma yönünde adım atmayarak tartışmayı muğlak ve çözümsüz bırakmıştır. Bu nedenle, Ramazan orucunun kamusal alanda bozulması belirli bir yasal çerçeveye tabi olmaktan ziyade, her bir sosyal çevrenin dikte ettiği coğrafi ve sınıfsal değerlendirmelere tabidir. Şehirlerde, özellikle de varlıklı mahallelerde, kamuya açık yiyecek ve içecek yerlerinin işletilmesine karşı göreceli bir hoşgörü vardır. Buna karşılık, kırsal alanlarda, düşük gelirli mahallelerde ve ülkenin güney ve batısındaki şehirlerin iç kesimlerinde, muhafazakar toplumsal taban yetkililerden daha katı yaptırımlar talep etmektedir. Bu bölgelerde oruç tutmayı tercih edenler, aileleri ve aşiret toplulukları tarafından damgalanmamak ve dışlanmamak için bunu genellikle gizlilik içinde yaparlar.

Burgiba Ramazan'a ilk kez değindiğinde, muhalifleriyle arasındaki siyasi ve dini tartışmayı özetleyen kutsal ayla ilgili bir tartışma başlattı. Bu aynı zamanda ülkedeki kültürel ve bölgesel bölünmeyi derinleştirdi ve Tunus'u ve halkını komşu toplumlar için belirli bir ışığa büründürdü.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in, ifade yollarını sıkı bir şekilde kontrol eden popülist ve otoriter bir rejimi başlatarak iktidarı ele geçirmesinin ardından Ramazan, tartışmaların ve entelektüel tartışmaların odak noktası haline geldi. Bu yıl, kutsal ay, geleneksel olarak onu karakterize eden ateşli tartışmalardan yoksun, garip bir şekilde bastırılmış görünüyor. Ancak bu sükûnet, ülkedeki hem muhafazakâr hem de modernist kesimleri saran mevcut siyasi felç durumu hakkında çok şey söylüyor.

Temmuz 2021'den bu yana Said, hem muhafazakâr hem de modernist sesleri etkili bir şekilde kenara iterek siyasi söylemi ve kamuoyunu tekeline aldı. Bu hakimiyet, Ramazan tartışmalarının olağan hararetine gölge düşürdü ve normdan keskin bir sapmaya işaret etti. Bu sükuneti Said'in daha sakin bir kamusal alanı tercih eden muhafazakar eğilimlerine bağlamak mümkün. Alternatif olarak, Tunusluların karşı karşıya olduğu, yükselen yaşam maliyetleri ve yaygın mali zorluklar gibi sert ekonomik gerçeklerden de kaynaklanıyor olabilir. Vatandaşlar ekonomik zorluklarla boğuşurken, Ramazan ritüellerini tartışma lüksü daha acil kaygılar karşısında geri planda kalıyor.

Bu yılki Ramazan ayının durgunluğu sadece siyasi durgunluğu değil, Tunuslular için gündelik hayatın sert gerçeklerini de yansıtıyor. Ülke kendi sosyopolitik manzarasıyla mücadele ederken, hararetli Ramazan tartışmalarının yokluğu, halkın karşı karşıya olduğu zorlukların dokunaklı bir hatırlatıcısı olarak hizmet ediyor.

Ahmed Nadhif, 5 Nisan 2024, The New Lines Magazine

(Ahmed Nadhif Tunuslu bir gazeteci ve araştırmacı olup Tunus'taki İslami hareket üzerine üç kitap yazmıştır.)

Mustafa Tamer, 12.04.2024, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor?

Mustafa Tamer Yayınları

Onlar Ne Diyor?

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı