12 Haziran 2021 Cumartesi

SA9250/SD2111: Çin'in Üç Çocuk Politikası Demografik Serbest Düşüşü Durdurmayabilir

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Financial Times (FT)'in  eski Çin teknoloji muhabiri, şu anda Pekin büro şefi yardımcısı Yuan Yang'a aittir ve Çin'in milyonlarca çocuğun doğmadan kürtajla ya da doğduktan sonra öldürülmesine neden olan 1970'lerin sonunda uygulanmaya başlayan Komünist- Maoist 'Tek Çocuk' politikasından, 2015'te 'İki Çocuk' politikasına ve şimdi de 1 Haziran 2021'de 'Üç Çocuk' politikasına geçiş sürecine odaklanmaktadır. Yönetilebilir bir toplum amacını taşıyan ilk Faşist-Komünist politikalardan, Küreselleşme sonrası dünyanın neredeyse bütün üretim alanlarında tröst olan Batılı şirketlerin atölyesi haline gelen Çin'in 'işçi' ihtiyacına binaen 2015 sonrası 'Nüfus' sorunu yaşadığını fark eden Çin Komünist Partisi'nin, dönüşen ve Kapitalist-Faşist-Komünist ideoloji haline gelen politikaları dikkate değer bir zavallılığı resmetmektedir. Antik ya da Modern Çağ'da, Doğu'da ya da Batı'da beşerî kökenlere sahip her ortamda ve ideolojide 'köle' olarak çalıştırılan insan sayısı her zaman hükmedenlerin istatistiklerinin temel değişkeni olmuştur. Bu insanlığı özgürleşmesinin önündeki tek ve en büyük gerekçe olarak halen karşımızda durmaktadır. Medya baskısı ve eğitim kanalları yoluyla kariyer sahibi olmaya ikna edilen veya devlet politikalarıyla zorunda bırakılan kadınların diledikleri kadar çocuk yap(a)madıkları gerçeği ortada iken, yaşlanan Türkiye'nin erkek istihdam alanlarında kadınları istihdam etmeye öncelik vermesi ve buna rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Üç Çocuk' politikasına start vermesi büyük bir çelişkidir. Çin bu çelişkinin somut bir örneği olarak karşımızda dururken, Avrupa ve Amerika/Rusya aileyi yok etmenin bedeli olarak demografi sorunları yaşamaktadır. Sonuç olarak insan insanlığın nüfusunu planlama gücüne sahip olamadığını itiraf etmek zorunda kalmıştır. Bunu tarihe not düşmek esastır. Yaşlanan ve genç çalışan kıtlığı çeken ABD'de, Teksas'ın liderlik ettiği eyaletlerde kürtaj-lgbt karşıtı politikaları doğmasına neden olan Küresel Satanist Çete'nin, dünya nüfusunu azaltma projeleri ve yaymaya çalıştıkları LGBTQ gibi deformasyon politikaları bu hususun liberal-sol azgınlığını temsil etmektedir. Çin'in Müslüman Uygurlara uyguladığı soykırım politikası da insan öldürmedeki uzmanlığın etkisi büyüktür. Müslüman düşmanlığı Çin'le eş zamanlı olarak Batı'da da devlet politikası olarak desteklenirken temel kaygıları nüfus artışıdır.
Seçkin Deniz, 12.06.2021


China’s three-child policy may not halt the demographic free fall

"Kısıtlamadan doğumları teşvik etmeye geçişte, Pekin geçmişteki hataları tekrarlamayı göze alamaz."

Çin hükümeti geçen ay nüfus sayımı verilerini yayınladığında, nüfustaki yavaşlamanın boyutu ortaya çıktı. Ülkenin doğurganlık oranı şu anda dünyadaki en düşük oranlardan biri. Geçen yıl doğum sayısı, Çin'in uzun yıllar kıtlıkla mücadele ettiği 1960'ların başındaki doğumlara benziyordu.


Çin'in çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin vereceğini açıklamasından bir gün sonra, 1 Haziran'da Pekin'deki Uluslararası Çocuk Bayramı'nda bir kız fıskiyeler arasından geçiyor © Nicolas Asfouri/AFP/Getty

İstatistikler açıkça göz ardı edilemeyecek kadar açık. Bu hafta hükümet, kırk yıldır yürürlükte olan nüfus kontrollerini daha da gevşeten yeni bir üç çocuk politikası uygulayacağını duyurdu. Çin halkı, duyurunun yetersizliğiyle alay ederek çevrimiçi olarak yanıt verdi. 2015'ten beri ebeveynlerin iki çocuk sahibi olmalarına izin verilmesine rağmen, yerel uzmanlar ve hatta merkez bankası nüfus kontrollerinin tamamen kaldırılması çağrısında bulundular. Yaşlanan ebeveynleri ve büyükanne ve büyükbabaları desteklemek zorunda olan genç bireylerin üzerindeki yük gibi, hızla daralan bir nüfusun getirdiği yaklaşan sorunlara karşı uyardılar.

Ancak Pekin, tarihi nüfus kontrolleriyle bağlarını tamamen koparmak konusunda isteksiz. Hükümetin hata yaptığını kabul etmek, Komünist partinin Mao döneminden bu yana en nefret edilen politikasının sadece kısır değil, aynı zamanda anlamsız olduğunu kabul etmek olacaktır. 1970'lerin sonlarında nüfus yörüngeleri temelinde geliştirilen tek çocuk politikası, Kültür Devrimi'nden sonra siyasi nüfuzu elinde tutan birkaç araştırmacı grubundan biri olan silah bilimcileri tarafından desteklendi. O zamandan beri, tek çocuk politikası, kadınların bedenlerine o kadar çok devlet müdahalesine yol açtı ki, travma hala yayınlanmaktan çok uzak.

Çok sayıda zorla kürtajdan, erkek çocuk şanslarını denemek için gizlenen kız çocuklarına kadar bu travmalar üzerinde düşünmek önemlidir. Ama Komünist parti düşünceyle ilgilenmiyor. Kısıtlamadan doğumları teşvik etmeye geçişte, hükümetin benzer hataları yapmaktan kaçınması gerekiyor. Nüfus kontrol aygıtı, cezaları toplamak ve sterilizasyonları uygulamak için kurulmuştur. Doğumları desteklemek için çok farklı bir yaklaşım gerekecektir.

Ülkelerin sağlık ve nüfus politikaları vatandaşlarını güçlendirebilir veya sakat bırakabilir. Farkı ilk kez Pekin Üniversitesi'nde misafir öğrenci olarak yaşadım. Sosyal hizmet lisansüstü öğrencileriyle cinsel sağlığı tartışan bir sınıfta, kadınların Birleşik Krallık NHS'sinde ücretsiz RİA alabileceğinden bahsetmiştim. Çoğunlukla kadın sınıf arkadaşlarım sesli bir şekilde nefeslerini tuttu. Bir çeviri hatası yapıp yapmadığımı merak ederek sözlüğümü karıştırdım. Son olarak, kadınların gönüllü olarak alıp almadıkları soruldu. Onlar için RİA, küçük bir metal zorla kısırlaştırma silahıydı. Kadın rahmine kendi istekleri dışında sokulup orada bırakılabiliyordu. Sınıf arkadaşlarım, bir kadının kendi bedeni üzerinde kontrol sahibi olmak için bunu yapmayı isteyebileceğini düşünmüyordu.

Çinli bilim adamları 1970'lerde nüfus yörüngesini tahmin ederken, sosyal değişkenleri hesaba katmadılar. Tarihsel olarak ataerkillikle ortak olan erkek çocuk tercihi ile birleştiğinde, tek çocuk politikası cinsiyet seçici kürtajlara yol açarak gelecekteki doğurganlığı daha da azalttı. Devlet, 20 ila 40 yaşları arasındaki erkeklerin kadınlardan 17 milyon daha fazla olduğunu açıkladı.

İnsanlar şehirlere taşındığında ve kadınların eğitimi ve geliri arttıkça muhtemelen zaten Çin nüfusunda yavaşlama gerçekleşecekti. Şimdi, Çin'in erkek egemen liderliğinin yeni nesil kadınlarla mücadele etmesi gerekiyor. Hayatta kalan kızların kaynaklar için rekabet edecek erkek kardeşleri yoktu, bu da 1980 sonrası kadınlardan oluşan oldukça eğitimli ve hırslı bir grubun ortaya çıkmasıyla sonuçlandı.

Nüfus politikalarının genellikle istenmeyen sonuçları vardır. 1980'lerde doğan kadınları belgeleyen King's College London'da öğretim görevlisi olan Ye Liu, iki çocuk politikasının teorik olarak görüşmecilerine daha fazla seçenek sunmasına rağmen, bundan çekindiklerini söylüyor. “Kariyerlerinin zirvesindeyken, avantajlarının ellerinden kayıp gittiğini hissettiler; işverenleri başka bir çocukları olacağından şüphelendi” diyor Liu.

Tek çocuk politikasının gevşetilmesinin, ebeveynliğin cinsiyete dayalı yükü üzerinde çok az etkisi olmuş gibi görünüyor. Bugünün kadınları, bebek formülünden aşılara kadar skandallardan paylarına düşeni aldılar; daha az endişelenmek istiyorlar. Şimdi yerel yönetimler bir sürü doğum yanlısı politikalar ürettiklerine göre, en radikal müdahaleyi yapmanın zamanı geldi: ebeveynlerin güvenebileceği kamu hizmetleri inşa etmek.

Yuan Yang, Pekin'de 1 Haziran 2021, Financial Times

(Yuan Yang, FT'nin Pekin büro şefi yardımcısıdır. Daha önce Çin teknoloji muhabiriydi ve The Economist'te kalkınma ekonomisi hakkında yazan bir Marjorie Dean stajyeriydi.)

Seçkin Deniz, 12.06.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı