26 Kasım 2020 Perşembe

SA8960/SD1879: "İş, Aile, Anavatan": Orta ve Doğu Avrupa'da Popülist Sosyal Politikalar

Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

Sonsuz Ark'ın Notu:
Çevirisini yayınladığımız analiz, Pennsylvania Üniversitesi Rusya ve Doğu Avrupa çalışmaları profesörü Mitchell A Orenstein ve Sheffield Üniversitesi hukuk profesörü Bojan Bugaric'e aittir ve Macaristan ve Polonya'da hükümetler tarafından uygulanan, 'İş, Aile ve Anavatan' temelli politikalara ve bu politikaların giderek diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine sirayet etmesine odaklanmaktadır. Satanist Avrupa Birliği'nin kurucu aklının bir temsilcisi ve koruyucusu rolündeki Siyonist-Yahudi asıllı George Soros, yine bu analizin yayınlandığı aynı satanist yayın organında (Social Europe) "Avrupa, Macaristan ve Polonya'ya karşı çıkmalı" başlığıyla yayınladığı 19 Kasım 2020 tarihli talimatnâmesinde, "Avrupa Birliği, üye devletlere tahsis ettiği fonlara uyguladığı hukukun üstünlüğü hükümlerinden ödün veremez." diyerek Merkel liderliğinde, hukukun üstlüğü adı altında 'İş, Aile ve Anavatan' düşmanı Avrupa Birliği'ne emirler yağdırmaktadır. İki profesörün de Soros'un emirleri doğrultusunda yayınladıkları bu analizde  satanistler Macaristan ve Polonya'yı 'İş, Aile ve Anavatan' temelli politikalar uygulamakla, bir insanı doğmadan öldürmek demek olan kürtaja karşı çıkmakla, doğurganlığı arttırmakla ve aileleri desteklemekle suçluyorlar, çünkü bu değerlere düşmanlar ve bu nedenle de demokratik yollarla seçilen Macaristan ve Polonya hükümet yetkililerini ve Türkiye'yi 'Otoriter' olmakla suçluyorlar. İnsan ve değerleri aleyhine tanzim ettikleri neoliberal maskeli otoriter-faşist satanist sistemi hukuk diyerek tanımlayarak başka herhangi bir fikrin, inancın ve politikanın yaşamasına izin vermeyerek, kurtarma fonlarından mahrum bırakmakla tehdit ediyorlar. İyi insanların insan ırklarını korumak için satanistlere karşı işbirliği yapmaları artık kaçınılmaz. Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Viktor Orbán liderliğindeki Macaristan ve Andrzej Duda liderliğindeki Polonya ile ilişkilerini daha da geliştirmeli ve insanlığın hukukunu ve geleceğini kurtarmaya odaklanmalıdır.
Seçkin Deniz, 26.11.2020

‘Work, family, fatherland’: populist social policies in central and eastern Europe

"Avrupa'daki yeni doğu-batı ayrımı, sadece hukukun üstünlüğüne meydan okuyan otoriter rejimlerden ibaret değil. Aynı zamanda akıllıca hazırlanmış ekonomik itirazlara da bağlıdır."

Macaristan ve Polonya'da otoriter popülistlerin yükselişi Avrupa Birliği'ni şok etti ve onu hukukun üstünlüğüne uyumu sağlamak için yeni prosedürler düşünmeye zorladı. Ancak bu rejimlerin, doğal olarak sola eğilimli olanlar da dahil olmak üzere birçok seçmen için kalıcı bir seçim çağrıları var. Neden?

Araştırmamız, orta ve doğu Avrupalı ​​popülistlerin, eski Vichy sloganı "iş, aile, anavatan" ile özetlenebilecek geçmiş muhafazakar modellere dayanan yeni bir sosyal politika yaklaşımı geliştirdiklerini gösteriyor. Bu politika Macaristan ve Polonya'da geliştirildi, şimdi Avrupa'ya yayılıyor.

Onlarca yıllık neoliberal ekonomi politikalarına karşı çıkan bu popülist partiler, milliyetçi bir program geliştiriyorlar. Bu program, yerli sermayeyi yabancı sermayeye karşı güçlendirmeyi ve yerli nüfus kaybını 'aile yanlısı' önlemlerle ele alarak göçmen işçilere karşı yerli halkı desteklemeyi amaçlamaktadır. Teklif, ekonomik özyönetim ve muhafazakar bir kalkınma devleti yoluyla ekonomiyi büyütürken, "sıradan insanları" "liberal seçkinlerden" korumayı amaçlamaktadır.

2008 küresel mali krizinden önce, popülist hükümetler neoliberalizme ayak uydurdu. Ancak daha sonra yeni bir yaklaşım benimsemeye başladılar. Viktor Orbán’ın belirleyici 2010 seçim zaferinin ardından Macaristan bu yeni yaklaşımın başını çekti.

Ulusal kapitalist sınıf

Orbán, ekonomik politikasını hızla büyüyen Asya ekonomilerine bakarak "doğu rüzgarları" yaklaşımı olarak nitelendirdi. Çoğunlukla stratejik sektörlerdeki bazı şirketlerin yeniden ulusallaştırılması, yabancı bankalar, sigorta şirketleri ve uluslararası süpermarket zincirlerine yeni vergiler ve yerel işgücü aktivasyonu çağrısında bulundu. Diğer alanlarda Macaristan'a iş getiren yabancı yatırımcıları (özellikle Alman otomobil şirketlerinde olduğu gibi yüksek vasıflı imalat işleri) onaylarken, partisine bağlı ulusal bir kapitalist sınıf geliştirdi ve birçok 'Fidesz'e yakın şirket [ler]' genellikle önceki sahiplerin haklarından mahrum bırakılarak el değiştirdi. Batıyı çökmüş olarak kınadı, paraya takıntılıydı ve Fidesz belediye başkanları tarafından yönetilen işsizler için devasa bir iş programı yaratarak gelecekteki bir "iş temelli toplum" un ana hatlarını çizdi.

2019'da Orbán, Macar kadınlarını daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik eden sosyal politikaları ilan etti. Göçmen işgücü ithal etmek yerine, Macaristan'ın kadın başına 1,45 çocuk olan düşük doğurganlık oranını arttırmaya çalıştı. Plan, dört veya daha fazla çocuğu doğurup büyüten kadınlar için kişisel gelir vergisinden ömür boyu muafiyet sağlıyordu. İlk kez evlenen ve en az üç yıl çalışmış olan 40 yaşın altındaki kadınlar, çocuk sahibi oldukları için affedilen indirimli bir oranla 31.700 € 'çocuk doğurma' kredisi almaya hak kazanıyorlar. Hükümet ayrıca, daha büyük arabalar satın alan daha büyük ailelere ve bakım sağlayan büyükanne ve büyükbabaların yanı sıra daha fazla çocuk bakım yeri için verilecek sübvansiyonları ilan etti.

Eleştirmenler, Orbán’ın politikalarının ve içlerinde saklı muhafazakar, milliyetçi vizyonun aleyhine eleştiriler yaptılar. Ancak popülizm 'genç, kozmopolit Macarlar için aforoz'  edilmiş iken, diğer seçmenler Orban'a 2014 ve 2018'deki parlamento seçimlerinde rahat bir oy çokluğu (ve sandalyelerin çoğunluğunu) verdi.

Hükümet bağlantılı bir düşünce kuruluşunun yaptığı bir araştırma, Macaristan'da net reel ücretlerin 2010 ve 2018 arasında yüzde 59 arttığını gösterdi. Bunun başlıca nedeni, vergi yapısındaki değişikliklerin gelir vergisini azaltması, (yabancı) sermaye vergisini artırması ve vergi tabanını genişletmesi, gayri safi yurtiçi hasılanın ilave yüzde 2,5-3,0'ının hanehalklarına akmasına neden olmasıdır.

Ekonomik temyiz

Polonya'nın Hukuk ve Adalet (PiS) hükümeti 2015'teki parlamento seçimlerini kazandıktan sonra, Polonya'yı yabancı sermayeye maruz kalmaktan koruduğunu iddia eden muhafazakar bir programla Macaristan'ı takip etti. Yine de son PiS seçim zaferleri, geleneksel muhafazakar tabanının ötesine genişlediğini ve ekonomik çağrıları kullanarak seçmenleri çektiğini gösteriyor. Bu seçmenlerden bazıları daha önce, PiS büyüdükçe desteklerini kaybeden komünizm sonrası sol partileri destekliyordu.

PiS, neoliberalizmin geride kaldığını hisseden 'Polonya B'nin küçük kasabalarına ve daha yoksul bölgelerindeki vatandaşlara seslendi. Ekonomik plan uyarınca hükümet 2016 yılında bankacılık ve sigortaya bir vergi koydu, yerel banka sahipliğini yüzde 30'dan yüzde 50'nin üzerine çıkardı ve petrol ve gaz şirketlerini bir "ulusal şampiyon" yaratmak için birleştirdi. PiS, Varşova dışındaki 10 milyar dolarlık büyük bir havalimanı için yabancı yatırım arayışına girdi ve bu havalimanının Polonya'nın tüm büyük şehirlerine yüksek hızlı trenle bağlama planı da dahil olmak üzere, faydalarının tüm ülkeye ulaşması sağlandı. PiS ayrıca 26 yaşın altındaki tüm işçileri gelir vergisinden muaf tutarak gençlerin göçünü engellemeye çalıştı.

Partinin 'aile değerleri' natalizmini teşvik etme ve 'Polonya ulusunu' kurma hedefleri, 2017'de başlatılan özel PiS sosyal programı Family 500+ ile birleşti. Bu, çocuk başına aylık 144 dolarlık cömert bir aile ödeneği sağladı. Bu miktar, bir ailenin ikinci ve sonraki her çocuğu için asgari ücretin yüzde 40'ına denk geliyordu. Daha sonra bir ailenin ilk çocuğunu da kapsayacak şekilde genişletildi. PiS, Macaristan modelini izleyerek bankalar ve büyük işletmeler üzerindeki yeni vergiler ve büyüyen bir ekonomide geliştirilmiş vergi tahsilatı yoluyla 500+ Aileyi finanse etti. Buna ek olarak, bir önceki hükümetin emeklilik yaşındaki artışını tersine çevirdi ve uygun fiyatlı bir konut programı oluştururken yaşlılar için yeni ilaç yardımları sağladı. İşverenin kısa vadeli "gereksiz sözleşmeler" kullanımını sınırlandırmaya çalıştı ve garantili asgari ücreti artırdı.

Muhafazakar modeller

'Liberal düzen' 1989'da vaat ettiği şeyi yerine getirmedi ve bir değişim talebi yarattı. Küresel mali krizin ardından, orta ve doğu Avrupalı ​​popülistler, ekonominin rekabet gücünü artırmak ve "ulus" yararına sosyal adaleti sağlamak için "kalkınma devleti" fikrini benimseyerek karşılıklı görüşme modellerine döndüler.

Popülizm artık orta ve doğu Avrupa'da ve ötesinde sol için önemli bir meydan okuma oluşturmaktadır. Son kırk yılın neoliberalizmi tarafından geride bırakılanlara sosyal haklar ve koruma sağlayan ekonomik politikalara yönelik artan talebe nasıl cevap veriyor?

Mitchell Orenstein , Bojan Bugaric, 19 Kasım 2020, Social Europe

(Mitchell A Orenstein, Pennsylvania Üniversitesi'nde Rusya ve Doğu Avrupa çalışmaları profesörüdür.  Ghodsee ile birlikte Oxford University Press tarafından yayınlanan Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions'ın yazarıdır. Bojan Bugaric, Sheffield Üniversitesi'nde hukuk profesörüdür. Mark Tushnet ile birlikte Power to the People: Constitutionalism in the Age of Populism (ayrıca OUP) adlı bir kitap yazmaktadır.)

Seçkin Deniz, 26.11.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve YansımalarSonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

Seçkin Deniz Twitter Akışı