7 Nisan 2024 Pazar

SA10679/SD3070: Sıkıntı (Roman); 7. Bölüm-Vadi 12

     Sonsuz Ark/ Evrensel Çerçeveye Yolculuk

"Masonlar sadece Batı'nın Yahudi-Hıristiyan mirasını yok etmemişlerdi, Doğu’nun da -İslam dahil- bütün dinlerinin binlerce yıllık mirasını yok etmişlerdi."


Bekçilerin insanlığın gerçekten aydınlanması için harcadığı bu çabası ne kadar işe yarayacaktı, bilmiyordum, bunu hiçbirimiz bilemezdik. Bu kadar derin bir yapıya karşı aynı büyüklükte organize bir çaba olmadığı sürece etkili sonuçlar alamayacağımızın farkındaydım. Ancak bu yapabildiğimizin en iyisini yapmamıza engel bir durum değildi. Biz Allah’a güveniyorduk ve Allah herkesten daha büyüktü, onun bize de yardım edeceğinden kuşku duymuyorduk.

John Daniel, ‘Scarlet and the Beast II: Two Faces of Freemasonry- Kızıl ve Canavar II: Masonluğun İki Yüzü’ adlı ikinci kitabı ile ilgili açıklaması da çok ilginçti:

“Masonluk bir iş/çalışma dinidir. Birçok sembolünden biri de terazidir. Masonlar, yaşamlarındaki doğru ve yanlış dengesine dayalı olarak yaptıkları işlerle yargılanacaklarına inanırlar. Bu Resimli Kitapta Masonluğun gerçek doğasını göreceksiniz. II Korintliler 11:13-15 ayetlerinde "işler" dinlerini okuruz:

"Bunlar sahte elçilerdir, aldatıcı işçilerdir, kendilerini Mesih'in elçileri gibi gösterirler. Bunda şaşılacak bir şey yok; çünkü Şeytan'ın kendisi de ışık meleğine dönüşmüştür. Bu nedenle, onun hizmetkârlarının da doğruluk hizmetkârlarına dönüşmesi büyük bir şey değildir; onların sonu da işlerine göre olacaktır."

John Daniel’in masonluğun iç düzenlerine dair verdiği bilgiler masonluğun gizemli yapısındaki belirsizliklerin giderilmesi adına da önemliydi:

“Amerika'daki tüm Masonlar piramidin tabanındaki üç basamakla gösterilen üç derece içeren Mavi Locaya girerler. Masonların çoğu (%85) Mavi Derecelerin ötesine asla geçmez. Gizemlerin derinliklerine inmek isteyenler piramidin sol tarafındaki 30 derecelik İskoç Riti'ni (Yahudi Riti de denir) ya da piramidin sağ tarafındaki 10 derecelik York Riti'ni (Hıristiyan Riti de denir) seçerek sırasıyla toplam 33 ve 13 dereceye ulaşırlar. York Riti sadece Amerika kıtasında uygulanırken, İskoç Riti dünya çapındadır. Her ikisi de Tapınakçı Ritleridir. Amerika'daki pek çok Mason her iki Rite de katılır.

Bir Masonun kazanabileceği en yüksek derece 32° İskoç Riti veya 13° York Riti'dir. Her ikisi de prestij açısından eşittir. 33° kazanılamaz. Onursaldır ve Evrensel Masonluğun yönetici organı olan Yüksek Konsey tarafından verilir. Herhangi bir zamanda dünyada yaklaşık 5,000 33. derece Mason bulunmaktadır- bunların çoğu hükümetlerinde yüksek mevkilerde bulunmaktadır.

Başlangıçta sadece 32° İskoç Riti Masonları ve 13° York Riti Masonları Shrine'a katılabiliyordu. Çocuk Hastaneleri işleten Shriner'lar yemin eder ve Müslümanların tanrısı olan Allah'a dua ederler (bkz. s. 28-30 bu bölüm). Ancak Amerika'ya Müslümanlar tarafından düzenlenen 11 Eylül terör saldırılarından bu yana Shriner üyeliği azalmıştır. Çocuk Hastanelerini açık tutabilmek için Şrinerler üyeliklerini 3° Üstat Masonlara açmışlardır.”

John Daniel’in ‘Scarlet and the Beast III: English freemasonry, banks, and the illegal drug trade- Kızıl ve Canavar III: İngiliz Masonluğu, Bankalar ve Yasadışı Uyuşturucu Ticareti’ adlı üçüncü kitabı için yaptığı açıklamayla dünyanın bütün kentlerinde -dinleri dahil- her açıdan kuşatılmış insanlar için tasarlanan cehennemin kapılarını açıyordu:

“İngiliz Masonluğu zengin ve kapitalisttir, bankacılık ve ticaret yoluyla dünyanın parasını ve yöneticilerini kontrol eder. Öte yandan Fransız Masonluğu fakir ve komünisttir, tüm güce sahip sosyalist bir hükümet aracılığıyla devlet maliyesini kontrol etmeye çalışır. İngiliz Masonluğu, Bankalar ve Yasadışı Uyuşturucu Ticareti, İngiliz Masonluğunun dünya altınlarının çoğuna sahip olmak da dahil olmak üzere dünya bankacılığının hakimiyetini ve kontrolünü nasıl ele geçirdiğini ve bugün dünya çapında yasadışı uyuşturucuların büyümesini, üretimini ve kaçakçılığını finanse ederek Batı'nın Yahudi-Hıristiyan mirasını nasıl yok ettiğini belgelemektedir. Bu son kitap, Fahişe'nin iğrenç kâsesini İngiliz Masonluğunun elinde bulmaktadır. Vahiy 18:23'te Fahişe'nin hizmetkârları ve yöntemleri anlatılmaktadır: "Çünkü senin tüccarların yeryüzünün büyük adamlarıydı; çünkü senin büyücülüğünle bütün uluslar aldatıldı."

Büyücüler ve sihirbazlar için kullanılan Grekçe sözcükler Vahiy kitabında Kutsal Yazılar'da başka hiçbir yerde görülmeyen bir şekilde kullanılmıştır. Vahiy 9:21, 18:23, 21:8, 22:15 ayetlerinde kullanılan Grekçe sözcükler pharmakeia, pharmakeus, pharmakon ve pharmakos'tur ve yalnızca Gizemli Babil'e ve onun tek dünya sistemine atıfta bulunurlar. Bu Yunanca sözcüklerden eczacılık, eczane ve eczacı gibi sıradan İngilizce sözcükler türetilmiştir. Witters'a göre "gerçek olan", uyuşturucu bağımlılığının lanetinden kurtulmak için Kutsal Kitap'ın vahyedilmiş Tanrısını yardıma çağırmak değil, uyuşturucu kullanmadan aynı coşkulu duruma ulaşmak için mistik meditasyon yoluyla pagan tanrılara yakarmaktır. "Meditasyon yapan bazı insanlar", Witters'ı doğruluyor, "Satori adı verilen derin bir rahatlama ve huzur haline ulaşmak... Bu sistematik uygulama yoga, Sufizm, Zen Budizm ve diğer ruhani yolların konusudur."

Masonlar sadece Batı'nın Yahudi-Hıristiyan mirasını yok etmemişlerdi, Doğu’nun da -İslam dahil- bütün dinlerinin binlerce yıllık mirasını yok etmişlerdi.

Devam ediyordu John Daniel:

“Witters, Batı toplumunda uyuşturucu kullanımının birçok kişinin Hıristiyan ortodoksluğundan Doğu ve Yeni Çağ mistisizmine sapmasına neden olduğunu farkında olmadan doğrulamaktadır:

Henüz etkili bir şekilde meditasyon yapmayı öğrenememiş kişiler uyuşturucu kullanmaya devam ediyor, çünkü uyuşturucu hemen işe yarıyor gibi görünüyor, oysa meditasyon düzenli, günlük pratik ve biraz disiplin gerektiriyor, özellikle de başlangıçta... Özellikle ruhani ve mistik deneyimler için psikedelikleri seçenler, mistisizm ve meditasyon çalışmalarında daha fazla cazibe bulabilirler.

Scarlet and the Beast'in birinci cildinde gördüğümüz gibi, Doğu mistisizmi ve modern New Age hareketinin doğası aynıdır. Zihin değiştiren ilaçlar nasıl insanları geçmiş zamanların pagan gizem dinlerine çekmek için kullanıldıysa, bugün de kullanılmaktadır: insanları gerçek din olan Hıristiyanlıktan ayartmak ve baştan çıkarmak ve onları Gizemli Babil adı verilen fahişe dine tapınmaya çekmek için.”

‘Vadi Yazarı’ da aynı şekilde insanlığın nasıl bir saldırı altında olduğunu anlatıyordu notlarında:

“İnsan binlerce yıldır -ya da var olduğu günden bu yana- saldırı altındadır, peki saldıranlar kimlerdir ve onların saldırma nedenleri nelerdir?" diye soruyor ve kendi sorusunu cevaplıyordu: "Bu bir özgürlük ya da köleleştirme mücadelesidir. ‘Batı Medeniyeti’ kendi aydınlatmasını insanlığa özgürlük diye pazarladığından beri insanlar, idealize edilmiş, ancak gerçekte çarpıtılmış bir ruha sahip olmaya çalışıyorlar; köleleştirildikçe özgürleştiklerini sanıyorlar. Peki, ‘Doğu Medeniyeti’ neden saldırıyor insanlara? Yoksa siz ‘Doğu Medeniyeti’nin insanlara saldırmadığını mı düşünüyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız Batı 'Medeniyet' olarak var olmadan önce insanlar kimin saldırılarına maruz kalarak köleleştiriliyorlardı?” << Önceki                      Sonraki>>


[05.04.2024, (7/25 (651))]

Lütfen gitmek istediğiniz bölümü tıklayınız:


Seçkin Deniz, 07.04.2024, Sonsuz Ark, Sıkıntı, Roman

Sıkıntı

Sonsuz Ark'tan

  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.

 

    

Seçkin Deniz Twitter Akışı