1 Temmuz 2023 Cumartesi

Sonsuz Ark 11. Yaşında; Yayınlar, İstatistikler ve Analiz/ 2022-2023 Raporu

  Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında ON BİR YIL'ı geride bıraktı.

Sonsuz Ark
"Küresel şirketler ve kurumlar eliyle dünyaya hükmeden Satanist Hegemonya'nın insana ve nesline, dinlere ve ahlaka yönelik her türlü saldırısına karşı duracağız."  
Seçkin Deniz, 29 Haziran 2020, Sonsuz Ark

ABD, Rusya, İngiltere, Fransa-Almanya liderliğindeki Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, İsrail, BAE, Suud, İran destekli savaşlar ve yine bu devletlerin baskın güç olarak tasarladığı ve organize ettiği terör, taciz-tecavüz, kürtaj, LGBTQ, bulaşıcı hastalıklar, ırkçılık, İslam düşmanlığı, her türlü din ve ahlak düşmanlığı ve artan dinsizlikle birlikte, insanın nesline, sağlığına, doğasına ve beslenme biçimlerine yönelik sistematik saldırıların ürettiği bu kadar büyük bir kaosla ilk kez karşılaştığı bir dönemde insanlığın yaşadığı şeyi, Şeytan'ın ve ona inanan insanların yürüttüğü savaşı 'İnsanlığa Karşı Savaş'; değerlerini ve inançlarını korumaya çalışan ve Allah'a inanan insanların da onlara karşı direnişini de 'Varoluş Savaşı' olarak tanımlamak gerçeğe en yakın bir tespit olacaktır.

Sonsuz Ark, insanlığa karşı savaşta, politik tutumların ve kurumların sığ niteliklerinden bağımsız olarak Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi bütün insanlık için 'Varoluş Savaşı'nın lideri olarak değerlendirmekte ve bu çerçevede Türkiye'nin yükselişinin Erdoğan'ın liderliği ile mümkün olacağını düşünmekte ve onu desteklemektedir.

Mayıs 2023 Seçimleri

İç politikada Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun, Ak Parti tabanını bölmek ve Erdoğan'ın liderliğini sona erdirmek için kurduğu DAP ve GEP gibi partilerin CHP-HDP-İP-SP-DP-TİP-PKK-FETÖ ittifakına verdikleri destek, açık ve ölçülebilir bir mücadele alanının aktörlerinin ve piyonlarının konumlarının net bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. DAP-GEP-SP adayları CHP listesinden TBMM'ye girerek varoluşlarını inkar ettiklerini kanıtlamışlardır. Haziran 2023'ten Mayıs 2023'e alınan seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün engellemelere ve Batılı ülkelerin bütün kara propaganda çalışmalarına rağmen %52.18 oy oranı ile seçilmiş, Cumhur İttifakı 323 oyla TBMM'de çoğunluğu elde etmiştir.

Küresel Durum

ABD ve Rusya rekabeti Ukrayna savaşı araç olarak kullanılarak Avrupa'nın kıskaca alınması ile başarılı bir şekilde sürmektedir. Dışlanan, aşağılanan, sınırlarda öldürülen Suriye, Yemen, Afganistan, Libya, Afrika, Arakan kökenli Müslüman mülteciler sonrası Ukraynalı kadın-çocuk mültecilerin Avrupa'da 'Sarışın-Mavi Gözlü' denilerek törenlerle karşılanması Batı medeniyetinin iki yüzlülüğünün ortaya çıkışının en büyük kanıtı olmuştur. 

Akdeniz'de özellikle Yunanistan gibi ülkelerin mültecileri taşıyan tekneleri batmaya zorlaması binlerce mültecinin ölmesine neden olmakta ve BM, ABD ve AB dahil hiçbir güç buna tepki göstermemektedir.

ABD'de, Avrupa'da polis tarafından siyahların öldürülmesine karşı başlatılan protestolarda sömürgeci, kan emici vampirlerin heykellerinin yıkıldığı dünyada faşizmin sonu yaklaşırken, iç politikada ABD ve AB'de yerleşik satanist patronlarının emirlerini yerine getirmek için bütün onurlarını ayaklar altına alanların tarih karşısında alacağı sefil yeri tespit etmek vicdanlı insanların işi olacaktır. ABD Yüksek Mahkemesi'nin 24 Haziran 2022'de insanlığa karşı işlenen en büyük suç olarak kadınlara çocuklarını doğmadan öldürmesine izin veren 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmesi insanlık adına umut vericidir. 

İnsan varlığına saldırı olarak değerlendirilebilecek en büyük Şeytanî akım olarak LGBT'nin Amerikan devleti ve Avrupa Birliği Kurumları eliyle desteklenmesi ve yayılması için ülkelere baskı yapılması bütün normal insanların artık fiziksel tepkiler verebilecek düzeye gelmesine sebep olmaktadır (ABD'de arsızca ve ahlaksızca 'Çocuklarınız için geliyoruz' diyerek insanları tehdit eden LGBT göstericileri halka saldırmıştır.) 

Türkiye'nin insanların masum çocukların, müebbet hapse varacak kadar mahkûmiyet alabilecekleri bir yasal çerçeve ile LGBT saldırısından koruması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vahşetin başka türlü durması mümkün değildir. Hiç bir azgın görüş ya da akım herhangi bir çocuğun masumiyetini ihlal edemez.


Sonsuz Ark'ın Tutumu

Sonsuz Ark, 11. yılı biterken Türkiye'de dört yüzyıllık yönetim zaaflarını en aza indirecek başlangıcı 7 Şubat 2012'ye sabitlenen 15 Temmuz 2016 FETÖ-NATO-ABD-AB askerî darbesi sonrası halkın direnişi ve Erdoğan'ın liderliği Devlet Bahçeli'nin verdiği destekle 16 Nisan 2017 referandumu ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı/Başkanı olarak 24 Haziran 2018 seçimleri sonucu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %52.6 oy oranı ile cumhurbaşkanı seçildiği tarihi sürece ek olarak Türkiye Yüzyılı'nın başlayacağı Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerine tanıklık etmiş ve Erdoğan'ın 28 Mayıs 2023'te yapılan 2. turda  %52.18 oy oranı ile seçildiği (CHP Genel Başkanı ve Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 47.82 oranında oy aldı. 54 milyon 23 bin 601 seçmen oy kullandı. Katılım yüzde 84.15 oldu)  ve 3 Haziran 2023'te yemin ederek göreve başladığı bu süreci desteklemiştir.

Erdoğan'ın 29 Haziran 2020'de "İnancımıza ve kültürümüze aykırı bu tür marjinal akımları (lgbt) destekleyenler bizim gözümüzde aynı sapkınlığın ortaklarıdır. Halkın lanetlediği ve tavır aldığı hiçbir yanlışın bu ülkede kök salma imkanı yoktur. Buradan tüm milletimi Rabbimizin yasakladığı her türlü sapkınlığı sergileyenlere karşı dikkatli tavır almaya davet ediyorum" davetine gönülden katılıyor ve ABD-Avrupa devletlerinin resmen destek vererek LGBTQ gibi insanlık düşmanı bir algının yayılmasına karşı, 1 Temmuz 2021 itibarı ile İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veriyoruz.

Sonsuz Ark'ın yayın anlayışı

Sonsuz Ark'ın dosdoğru ilerlerken  motivasyon destek gerekçeleri değişmedi, değişmeyecek; iyiliğe dair her şeyi yok etmeye çalışan şeytanî akla ve şeytanî aklın güçlü yerel, küresel uşaklarına karşı Allah rızası için çalışmaya devam edeceğiz.

Klasik medya araçlarına alışmış, ancak yıpranmış, yorulmuş algıların internetin bilgi bombardımanına cevap vermesi gittikçe zorlaşıyor. Bilgiye olan talep de geçmiş yüzyıla oranla katlanarak artıyor. Arz-talep ilişkisine bağlı olarak da hem bilgi enflasyonu oluştuğunu hem de ilginin aşırı bilgi bombardımanı altında evrilerek genel bir duyarsızlığa neden olduğunu görüyoruz. İnsanlık için bir geçiş dönemi olduğunu düşündüğümüz mevcut zamanda bilgi kaynakları güvenilirlikleri oranında diğer kaynaklardan ayrışıyor.

Sonsuz Ark bu anlamda kendi çerçevesini ve hedeflerini oluşturmuş olmanın özgüveniyle hızla yol alıyor. Allah’ın her şeye şahit olduğunu bilen ortak bir aklın ürettiği, bireyden topluma, toplumdan uluslar arası ilişkilere uzanan çizgide psikolojik, sosyolojik, dinî, politik, ekonomik, edebî ve felsefî perspektiflerle yapılan analizlerin, sanat değeri yüksek çalışmaların ve kendi alanlarında kanaat oluşturabilecek çevirilerin oluşturduğu bir arşivin, gelecek zaman için olduğu gibi, şimdiki zaman için de iddialı içeriklere sahip olması, özgüvenimizi olumlu etkiliyor. Doğal olarak bu özgüven okuyucularımıza da sirayet ederek büyük bir sinerji oluşturuyor.

Sonsuz Ark, yazarları, konuk yazarları ve çırak yazarlarıyla pek çok klasik medya aracının ulaşamayacağı bir referans aralığında, internet yayıncılığı içinde kendine özgü bir ruh taşıyor. Hiçbir şekilde gündemin baskın karakteri karşısında ezilmeyen, geçmişi ve geleceği birbirine bağlayarak yorumlayan özgün çalışmalarımızın önümüzdeki yüzyılın düşünme biçimine şekil vermeye çalıştığı iddiasındayız.

İnsanlığa ait değerlerin hızla yok olduğu bir dünyada yeni yüzyıl karmaşık bir gelecek vaat ediyor. Din dışı/din karşıtı faktörlerin ürettiği cinsiyet teorisi ile insanlığı varoluşsal bir tehditle yüz yüze bırakan batılı hastalıkların karşısında duracak saygın duyarlılıklar henüz organize olmuş değil. Kendiliğinden organize olabilmesi için de yüzyılların geçmesi gerekecek.

İnsanın özgürleşme isteğini sınırsızlaştıran ve talep edilen bu özgürlüğü hayvanların özgürlüğüyle(!) eşdeğer tutan, hatta hayvanların genetik duyarlılıklarından ve cinsiyet formlarından daha sapkın/aşkın taleplerle hızla taraftar toplamaya çalışarak, baskı kurarak insanın doğal varlığını yok etmeyi hedefleyen bir akıma karşı en az o akımın direktörleri kadar bilinçli yaklaşmadığımız sürece çok daha kötü bir dünyayla karşılaşacağız.

Sonsuz Ark, kişisel kaygılardan, grup etkileşimlerinden ve ideolojik saplantılardan uzak bir duygu ve düşünce dünyası arzuluyor. Her insanın kendi inançları doğrultusunda yaşama özgürlüğü olduğuna inanıyor ve herhangi bir inancın ya da düşüncenin bir diğer insan için zorlayıcı, aşağılayıcı bir güce kavuşmasını istemiyor. Özgürlüklerin sınırlarının diğer özgürlüklerin sınırlarında durması gerektiğini düşünerek, ‘Sizin dininiz size, benim dinim banadır” diyor ve bu bağlamda batılı akımların, antik çağlara ait hastalıkların normalleştirilmesine yönelik her türlü girişimi insan haklarına ve özgürlüklerin varlığına aykırı buluyor.

Sonsuz Ark, çocuklar için doğal hayat alanlarının özel ve dokunulmaz olduğunu savunuyor ve çocukların fiziksel ve ruhsal gelişim süreçlerine ‘irrasyonel nedenlerle dokunulmasına’ karşı çıkıyor.

Sonsuz Ark, iyi damıtılmış bilgiyle, doğru sorgulama teknikleriyle yetişmiş nesiller için geleceğin aydınlık olacağına inanıyor ve bu geleceğin inşasında özgüveni yüksek bir bakış olmayı tercih ediyor.

Sonsuz Ark’ın 1 Temmuz 2012’de başlayan yolculuğu sürekli genişleyen yazar kadrosu ile daha etkili ve güçlü olmayı seçtiği için, herhangi bir dışarlak bir desteğe ihtiyaç duymuyor. Kendi doğal akışı, Sonsuz Ark’ı geleceğin topluluğu olmaya götürecek.

Sonsuz Ark, çırak yazarlar yetiştirerek geleceğini de kurmaya devam edecek; insanları egemenlerin fikirlerine ve yazılarına mahkûm olmaktan kurtaracak diye umuyoruz. Herkes kendi fikrini üretme özgürlüğünün tadına varacak ve bu özgürlüğü kliklerin kullanımına sunmak zorunda kalmamanın rahatlığıyla yazmaya devam edecek.

Sonsuz Ark, yayınladığı manifestosuyla, yeni bir düşünme biçimi/biçemi, hayat ve gerçek algısı oluşturma iddiasında dokuz yılı geride bıraktı. 11. Yıllık Sonsuz Ark Raporu-2023 memnun edici istatistiklerle dolu; bunu siz değerli okurlarımızla paylaşmaktan da memnunuz.

Sonsuz Ark istatistikleri

1 Temmuz 2012-30 Haziran 2023- Resme tıklayınız

1.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda,

“Bir yıllık geçmişimizde (1 Temmuz 2012-1 Temmuz 2013 ) hazırlık dönemi dahil olmak üzere, 12 tanesi konuk yazarlarımıza, 1 tanesi çırak yazarımıza, 258 tanesi yazarlarımıza ait, toplam 271 analiz paylaştık.  Bu, günlük ortalama 0.74 yayın anlamına geliyor. Gelecekte ortalama günde 1 yayın yapmayı tasarlıyoruz.”

Diyerek düştüğümüz notlara karşılık, ikinci yılda aldığımız yol daha da artmıştır. Bu durumu ilk yılımızda günlük ortalama 0.74 yayından ikinci yılda günlük ortalama 1.30'a ulaşarak güçlendirmiştik

2.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"İki yıl sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2014) konuk yazarlarımıza ait 12 olan yazı sayısı 191’e, çırak yazarlarımıza ait 1 olan yazısı sayısı 19’a, yazarlarımıza ait 258 olan yazı sayısı 536’e çıkmış, Sonsuz Ark editöryasına ait olan 2 yazı ile birlikte iki yıl sonunda toplam 745 yazı yayınlanmıştır. Sadece 2. yılda günlük ortalama yazı sayısı 1.30’a ulaşmış ve böylece 2. yıldaki günlük ortalama 1 yazı hedefimiz aşılmıştır; İki yıl sonunda da günlük ortalama yazı sayımız 1.02’ye çıkmıştır."

3.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"3. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2015) Sonsuz Ark Toplamda 1475 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 1475yayın/1095gün=1,35'e çıkmıştır. Sadece 3. yılda (1 Temmuz 2014- 30 Haziran 2015) günlük ortalama yayınımız 734 yayın/365gün= 2.01'e ulaşmıştır."

4.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"4. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2016) Sonsuz Ark Toplamda 3109 yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 3109 yayın/1460 gün=2,13'e çıkmıştır.  Sadece 4. yılda (1 Temmuz 2015- 30 Haziran 2016) günlük ortalama yayınımız 1634 yayın/365 gün= 4.48'e ulaşmıştır."

5.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"5. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2017) Sonsuz Ark Toplamda 4523 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 4523 yayın/1825 gün=2,48'e çıkmıştır.  Sadece 5. yılda (1 Temmuz 2016- 30 Haziran 2017) günlük ortalama yayınımız 1414 yayın/365 gün= 3.87'e ulaşmıştır. "

6.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"6. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2018) Sonsuz Ark Toplamda 6416 (+1 yayın raporu) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 6416 yayın/2190 gün=2,92'ye çıkmıştır.  Sadece 6. yılda (1 Temmuz 2017- 30 Haziran 2018) günlük ortalama yayınımız 1895 yayın/365 gün= 5.19'a ulaşmıştır. "

7.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"7. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2019) Sonsuz Ark Toplamda 7791 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 7791 yayın/2555 gün=3,05'e çıkmıştır. Sadece 7. yılda (1 Temmuz 2018- 30 Haziran 2019) günlük ortalama yayınımız 1375 yayın/365 gün= 3.76'ya ulaşmıştır. "

8.Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"8. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2020) Sonsuz Ark Toplamda 8688 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 8688 yayın/2921 gün=2.97e çıkmıştır. Sadece 8. yılda (1 Temmuz 2019- 30 Haziran 2020) günlük ortalama yayınımız 859 yayın/366 gün= 2.34'e ulaşmıştır."

9. Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

"9. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2021) Sonsuz Ark Toplamda 9277 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 9277 yayın/3286 gün=2.82 olmuştur.. Sadece 9. yılda (1 Temmuz 2020- 30 Haziran 2021) günlük ortalama yayınımız 591 yayın/365 gün= 1.62'a ulaşmıştır."

10. Yıllık Sonsuz Ark Raporu’nda şöyle yer almıştı günlük ortalama yayın sayımız:

 "10. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2022) Sonsuz Ark Toplamda 9.728 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 9.728 yayın/3.651 gün=2.66 olmuştur. Sadece 10. yılda (1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2022) günlük ortalama yayınımız 451 yayın/365 gün= 1.24 olarak gerçekleşmiştir.

 "11. yılın sonunda bugün (1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2023) Sonsuz Ark Toplamda 10.247 (+ duyurular, yayın raporları) yazı, analiz veya çalışma yayınlarken günlük ortalama yayın sayısı 10.247 yayın/4.016 gün=2.55 olmuştur. Sadece 11. yılda (1 Temmuz 2021- 30 Haziran 2023) günlük ortalama yayınımız 522 yayın/365 gün=1.43 olarak gerçekleşmiştir.


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2013) 1 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 27.361
Ziyaret Sayısı: 10.225
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 4.820
Sayfa/Ziyaret: 2,68
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 2.12
Ort. Ziyaret Süresi: 00:07:51

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2014) 2 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 81.696
Ziyaret Sayısı: 29.390
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 16.369
Sayfa/Ziyaret-Oturum): 2,19
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.80
Ort. Ziyaret-Oturum Süresi: 00:05:12

2. yıl fark 54.335 /27.361= % 199 artış  (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
2. yıl fark 11.549 / 4820 =%240  artış     (Tekil Ziyaretçi Sayısı) 
2. yıl fark 19.165 / 10.225 =%187  artış  (Ziyaret Sayısı) 

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2015) 3 yıllık istatistiklerimiz: 

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 185.867
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 56.876.
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 32.238
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2,01
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.76
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00:04:01

3. yıl fark 104.171/81.696= % 128 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
3. yıl fark 15.869 /16.369 =%97  artış    (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
3. yıl fark 27.486 / 29.390 =%94 artış    (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2016) 4 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 408.542
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 91.216
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 53.184
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.92
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.71
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 00: 03.30

4. yıl fark 222.675/185.867= % 120 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
4. yıl  fark 20.946 /32.238=%65  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
4. yıl fark 34.340 / 56.876 =%60 artış       (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2017) 5 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 772.086
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 143.492
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 87.679
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.83
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.64
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.59

5. yıl fark 363.544 /408.542= % 89 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
5. yıl fark 34.495 /53.184=%65  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
5. yıl fark 52.276 / 91.216 =%57 artış      (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2018) 6 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.175.045
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 192.065
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 118.124
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.80
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.63
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.45

6. yıl fark 402.959/ 772.086 = %52 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
6. yıl fark 30.445 /87.679=%35 artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
6. yıl fark 48.573 / 143.492 =%34 artış    (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2019) 7 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.523.036
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 231.660
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 145.308
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.75
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.59
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 02.32

7. yıl fark 347.991 / 1.175.045 = % 30 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
7. yıl fark 27.184 /118.124=%23  artış          (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
7. yıl fark 39.595 / 192.065 =%21 artış         (Ziyaret Sayısı)


Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2020) 8 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 1.863.830
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 280.410
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 182.271
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.69
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.53
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 2.19

8. yıl fark 340.794 /1.523.036 = % 22 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
8. yıl fark  36.963 /145.308=%25  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
8. yıl fark 48.750 /231.660 =%21 artış        (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2021) 9 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 2.157.430
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 308.994
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 200.144
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 1.67
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.54
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 2.14

9. yıl fark 293.600/1.863.830 = % 16 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
9. yıl fark  17.873 /182.271=%9.8  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
9. yıl fark 28.584 /280.410 =%10.2 artış        (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2022) 10 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 2.507.058
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 328.218
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 214.002
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 7.64
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 1.53
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi: 2.12

10. yıl fark 349.628/2.157.430 = % 16,2 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
10. yıl fark  13.858 /200.144=%6.92  artış       (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
10. yıl fark 19.224 /308.994 =%6.22 artış        (Ziyaret Sayısı)

Google Analytics verileri ile (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2023) 11 yıllık istatistiklerimiz:

Sayfa Görüntüleme Sayısı: 2.714.282
Ziyaret (Oturum) Sayısı: 328.218 +55.420 (2022-2023 Etkinlik Sayısı)= 383.638
Tekil Ziyaretçi Sayısı: 214.002+ 6554 (2022-2023)= 220.556
Sayfa/Ziyaret (Oturum): 2.714.282/ 383.638=7.08
Ziyaret (Oturum)/ Ziyaretçi: 383.638/ 220.556=1.74
Ort. Ziyaret (Oturum) Süresi-Dakika: 2.14

11. yıl fark 207.224/2.507.058 =% 8,27 artış (Sayfa Görüntüleme Sayısı)
11. yıl fark  6.554 /214.002=%3.06  artış        (Tekil Ziyaretçi Sayısı)
11. yıl fark 55.420 /328.218 =%16.88 artış     (Ziyaret Sayısı)

İstatiksel Analiz

11 yıllık artış miktarları (1 Temmuz 2012-30 Haziran 2023):

Sayfa Görüntüleme Sayısı:

1. yılda 27.361, 2. yılda 27.361’dan 81.696’a (Fark 54.335,  % 199 artış), 3. yılda 81.696'dan 185.867'ye (Fark 104.171, % 128 artış) , 4. yılda 185.867'den 408.542'ye (Fark 222.675,  % 120 artış;  5. yılda 408.542'den 772.086'ya (Fark 363.544,  % 89 artış), 6. yılda 772.086'dan 1.175.045'e (Fark 402.959,  %52 artış, 7. yılda 1.175.045'ten 1.523.036'ya (Fark 347.991, %30 artış), 8. yılda 1.523.036'dan 1.863.830'ya (Fark 340.794, %22 artış), 9. yılda 1.863.830'dan 2.157.430'a (Fark 293.600, % 16 artış), 10. yılda 2.157.430'dan 2.507.058'e (Fark 349.628, % 16,2 artış), 11. yılda 2.507.058'den 2.714.282'ye (Fark 207.224/% 8,27 artış) ;

Tekil Ziyaretçi Sayısı:

1. yılda 4.820, 2. yılda 4.820’den 16.369’a ( Fark 11.549, %240  artış) , 3. yılda 16.369'dan 32.238'e  (Fark 15.869 , %97 artış) , 4. yılda 32.238'dan 53.184'e (Fark 20.946, %65 artış), 5. yılda 53.184'ten  87.679'a (Fark 34.495, %65  artış), 6. yılda 87.679'dan 118.124'e  (Fark 30.445, %35  artış) 7. yılda 118.124'ten 145.308'e  (Fark 27.184, %23 artış) 8. yılda 145.308'den 182.271'e (Fark 36.963, %25 artış), 9. yılda 182.271'den 200.144'e (Fark 17.873, %9.8  artış), 10. yılda 200.144'ten 214.002'ye (Fark 13.858 , %6.92  artış), 11. yılda 214.002'den 220.556'ya (Fark 6.554 %3.06 artış); 

Ziyaret Sayısı:

1. yılda 10.225, 2. yılda 10.225’ten 29.390’a (Fark 19.165, %187 artış), 3. yılda 29.390'dan 56.876'ya (Fark 27.486, %94 artış), 4. yılda 56.876'dan  91.216'ya (Fark 34.340, %60 artış); 5. yılda 91.216'dan 143.492'a (Fark 52.276, %57 artış), 6. yılda 143.492'dan 192.065'e (Fark 48.573, %34 artış), 7. yılda 192.065'den 231.660'a (Fark 39.595, %21 artış), 8. yılda 231.660'tan 280.410'a (Fark 48.750, %21 artış), 9. yılda 280.410'dan 308.994'e (Fark 28.584, %10.2 artış), 10. yılda 308.994'ten 328.218'e (Fark 19.224%6.22 artış)  11. yılda 328.218'den 383.638'e (Fark 55.420%16.88 artış) çıkarak Sonsuz Ark’ın yayın anlayışına ve yayınlarına ulaşanların sayısındaki artışı görmemizi sağladı.En Sık Görüntüleyen (Ziyaretçi) Ülkeler / İlk On Ülke

Değerlendirme

Sonsuz Ark ziyaretçileri 1. Yıl sonunda (internet arşiv siteleri, istihbarat kurumları dahil) 52 ülkenin 234 kentinden gelmişlerdi, 2. yıl sonunda 92 ülkenin 721 kentinden; 3. yıl sonunda 125 ülkenin 1728 kentinden; 4. yıl sonunda 133 ülkenin 2327 kentinden, 5. yıl sonunda  139 ülkenin 2904 kentinden, 6. yıl sonunda 144 ülkenin 3366 kentinden, 7. yıl sonunda 153 ülkenin 3733 kentinden, 8. yıl sonunda 157 ülkenin 4041 kentinden, 9. yıl sonunda 166 ülkenin 4685 kentinden, 10. yıl sonunda 167 ülkenin 4935 kentinden; (Google'un yeni veri sistemi dolayısıyla ölçümlerin tamamı alınamamıştır) sadece 11. yılda 96 ülkenin 250 kentinden geldiler.

Ziyaretçi/Kullanıcı Ülkeler Haritası


Sonsuz Ark okurlarının anadilleri (1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023)


Bir yılda çekebildiğimiz 4820 ziyaretçimize karşılık 2. yılda gelen ziyaretçilerimizle Sonsuz Ark’ta iki yıl sonunda toplam 16.369, 3. yıl sonunda 32.238, 4. yıl sonunda 53.184, 5.yıl sonunda  87.679, 6. yıl sonunda 118.124, 7. yıl sonunda 145.308; 8. yıl sonunda 182.271; 9. yıl sonunda 200.144; 10. yıl sonunda 214.002 ziyaretçi ağırladık; 11. yıl sonunda 220.556 ziyaretçi ağırladık; umarım iyiliğe dair iyi şeyler anlatabilmişizdir.

Sosyolojik, siyasî ve ekonomik bazı eleştirilerimizin nesnel olma özelliğinin, zaman zaman sıcak  ve anlık olaylar nedeniyle anlaşılamayabilir oluşu, onların nesnel olmadığı anlamına gelmemektedir. Ziyaretçilerimiz arşivde gezinerek geçmişten bugüne doğru uzanan analitik bakışı ve bu bakışın ürettiği perspektiflerin sonuçlarını test edebilirler.

Sonsuz Ark, peygamberler hariç yaşayan, yaşamayan her insanın eleştirilebilir ve ihmal edilebilir olduğunu, düşünen insanların yazdığı bir siber alan olmaya devam edecek. Kur’an’ı önceleyen ve Kur’an'ı anlamayı amaçlayan zihinlerin Allah’tan başka çekinecekleri, kaygı duyacakları bir güç olmayacaktır. Bu durum Sonsuz Ark’ın bağımsızlığı için yeterince net bir gerekçedir.

Allah'a, yazarlarımıza ve okurlarımıza teşekkür ediyoruz.

Selam ve sevgilerimizle…


Seçkin Deniz, Sonsuz Ark, 01.07.2023

Sonsuz Ark

Sonsuz Ark'tan
  1. Sonsuz Ark'ta yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. 
  2. Sonsuz Ark linki verilerek kısmen alıntı yapılabilir.
  3. Sonsuz Ark yayınları Sonsuz Ark manifestosuna aykırı yayın yapan sitelerde yayınlanamaz.
  4. Sonsuz Ark Yayınlarının Kullanımına İlişkin Önemli Duyuru için lütfen tıklayınız.


Seçkin Deniz Twitter Akışı